Sunteți pe pagina 1din 6

Indicatori 1 an 2 an 3 an

din Contul
de Profit si
Pierdere 
Cifra de 25.143.687 31.639.910 23.896.187
afaceri
Total 29.696.816 31.900.591 39.003.213
venituri
Total 29.514.379 31.484.188 36.640.524
cheltuieli
Profit brut 182.437 416.403 2.362.689
Profit net 182.437 416.403 2.148.271
Numar 238 217 211
salariati
Se poate observa din aceste date faptul ca cifra de afacere a cofetariei Ana
Pan este o a atins punctul culminant in anul2007 urmand apoi sa scada in fiecare
an. Mai mult, stim ca Ana Pan este o firma consacrata, ce bucura de o reala
dezvoltare ce vizeaza in viitor organizarea unei retele de franciza ANA PAN in
marile orase ale tarii.

Spre deosebire de cofetaria noastra Ana Pan ofera o multime de produse atat
de cofetarie cat si de patiserie si panificatie asta datorita faptului ca se afla pe piata
de foarte mult timp.

Pentru serviciul de preparare a produselor noastre de catre clienti avem un


principal si unic concurent restaurantul Style Roaster.Spre deosebire de cofetaria
noastra aici iti poti prepara singur doar friptura,la masa unde servesti,fara
indrumarea unui specialist si fara a fi filmat.Deasemenea nu poti lua acasa
mancarea preparata.
CHELTUIELI VARIABILE
Cheltuieli utilitati (energie , apa, internet, salubritate, telefoane) = 2580 RON
Materiile prime au fost furnizate in prima luna si vor fi folosite abia in luna a 2-a.
Cheltuieli cu materii prime:2150 RON

CHELTUIELI FIXE
Salariile personalului
1 cofetar full time-2000 RON
2 cofetari auxiliari full time-1500 RON
1 vanzator full time-1000 RON
Personal auxiliar-600 RON
Chiria:2150 RON
Total =32207 RON
Venituri vanzari produse finite:50000 RON
Estimam sa vindem aproximativ 15000 prajituri+torturi (inclusiv cele preparate de clienti).
Luna a 3a

CHELTUIELI VARIABILE

Salariile personalului 6600 RON


Cheltuieli utilitati (energie , apa, internet, salubritate, telefoane) = 2580 RON
Cheltuieli cu materii prime = 10000 ron
Chiria:2150 RON

Cheltuieli totale:21330 RON


Venituri din vanzarea produselor finite:90000 RON
Estimam sa vindem aproximativ 22000 prajituri+torturi (inclusiv cele preparate de clienti).

Luna a 4a
CHELTUIELI VARIABILE

Deoarece estimam sa inregistram venituri peste 900000 RON in luna a 3-a, din aceasta luna vom
mari salariul personalului astfel:
1 cofetar full time-2500 RON
2 cofetari auxiliari full time-1700 RON
1 vanzator full time-1200 RON
Personal auxiliar-800 RON
Deasemenea vom angaja inca un cofetar full time cu salariul tot de 2500 RON, un personal
auxiliar cu salariul de 800 RON si un vanzator cu salariul 1200 RON.
Salariile personalului 12400 RON
Cheltuieli utilitati (energie , apa, internet, salubritate, telefoane) = 2580 RON
Cheltuieli cu materii prime = 10000 ron
Chiria:2150 RON
Cheltuieli totale: 27130 RON
Venituri din vanzarea produselor finite:100000 RON

Lunile 5,6,7,8,9,10,11,12

Estimam aproximativ aceleasi venituri si cheltuieli ca in luna a 4-a.Nu intentionam sa mai


angajam personal.Veniturile deasemenea vor fi aproximativ egale cu cele din luna a 4-a.
Elemente bilanţ An I An II An III

Active imobilizate 53537 54000 54300

Active circulante 129300 131000 130000

TOTAL ACTIV 182837 185000 184300

Capitaluri proprii 8100 10000 10900

Datorii pe termen mediu şi lung 0 0 0

TOTAL PASIV 8100 10000 10900

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

- RON -

AN I II III

Venituri din exploatare 1040000 1058900 105900

Cheltuieli din 279587 280000 29890


exploatare

Rezultat din 760413 778900 76010


exploatare

Venituri financiare - - -

Cheltuieli financiare - - -

Rezultat financiar - - -

Rezultat curent - - -
Venituri excepţionale - - -

Cheltuieli excepţionale - - -

Venituri totale 1040000 1058900 105900

Cheltuieli totale 279587 280000 29890

Rezultat brut al 760413 778900 76010


exerciţiului

Impozit pe profit 12166.08 124624 12161.6

Rezultat net al 748246.92 654276 63848.4


exerciţiului

Cheltuelile anuale planificate

Articole de cheltueli Suma lei

Consumuri de materie prima 265.14tone *3002.36 793043

Ch energie electrica si termica 82357

Ch de arenda a incaperii si masinii 74400


Ch de costituire 7248

Salariu si contributiile de asigurare 190205

Uzura mijloacelor fixe 36571

Ch de intretinere a mijloacelor fixe 162000

102400

Ch genelale

Rambursarea creditului si dobinda 128702

Total ch anuale 1576926

Alaturi de cheltueli prognozam urmatoarele incasari in primul an de

activitate

lunile Can-tea pret Suma lei

ianuarie 48000 3.15 151200

februarie 48200 3.15 151830

martie 48400 3.15 152460

aprilie 48600 3.15 153090


mai 48800 3.15 153720

iunie 49000 3.15 154350

iulie 49200 3.15 154980

august 49400 3.15 155610

septembrie 49600 3.15 156240

octombrie 49800 3.15 156870

noembrie 50000 3.15 157500

decembrie 50200 3.15 158130

total 1855980

Reesind din marimea cheltuelilor si cea a veniturilor,putem estima


gradul de eficienta al activitatii

Astfel activitatea anuala a intreprinderii va aduce un profit net la finele


anului in marime de aproape de 279 mii lei,inregistrind o ren-

tabilitate de 15 %, tinind cont de faptul ca este si primul an de rambursare a


creditului.

Denumirea indicatorului Suma lei

Venituri din vinzari 1855980

Cheltueli totale 1576926

Profit obtinut pana la impozitare 279054

Plata impozitului pe venit 0

Profit net 279054

Rentabilitatea activitatii % 15

Suma acestuia va fi utilizata in continuare in dezvoltarea activitatii ,ca acord


a fondatorului acestei societati.