Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE DIDACTIC

UNITATEA DE ȊNVĂȚÂMÂNT: Grădiniţa P.P. „Dumbrava Minunată” Reşiţa


DATA: 06.11.2019
GRUPA: 3-5 ani, nivel I
EDUCATOAREA: Pîrciu Pavelina
PROIECT: „Toamna în Clubul lui Mickey Mouse”
TEMA CURRICULARĂ ANUALĂ: Când, cum și de ce se întâmplă?
SUBTEMA/TEMA SĂPTĂMÂNII: „A sosit toamna”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate psihomotrică
DOMENIUL EXPERENȚIAL: Domeniul Psihomotric
MODALITATEA DE REALIZARE: joc
TEMA/SUBIECTUL ACTIVITĂȚII: Repetarea mersului organizat în coloană, unul câte unul
TIPUL ACTIVITĂȚII: formare de priceperi şi deprinderi
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII: Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
COMPORTAMENTE VIZATE: Își poziționează corpul și membrele în mod corespunzător pentru a imita ceva/ pe cineva sau pentru a executa o mișcare
(a merge, a alerga, a prinde/a arunca o minge etc.)
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Învăţarea mersului corect; dezvoltarea atenţiei şi imaginaţiei.
OBIECTIVELE OPERAŢIONALE:
Cognitive: -să meargă în coloană câte unu într-o direcție dată;
-să urmarească indicațiile educatoarei în timpul jocului;
-să execute mişcări prin imitaţie şi numărare;
-să execute exerciţii de grup de coordonare a mişcărilor;
Socio-afective:
-să depună efort în vederea realizării în vederea realizării sarcinilor primite;
1
-să participe cu interes la acivitate respectând regulile jocului;
Psiho-motorii:
-să execute corect exerciţiile de mers ;
-să execute corect principalele exerciţii de dezvoltare fizică a segmentelor corpului;
-să execute rapid şi corect mişcările comandate la semnale vizuale, auditive.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia,demonstraţia, observaţia, exersarea, exerciţiul fizic, jocul.
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT: imagini cu membrii familiei.
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Ministerul Educaţiei şi Cercetării: „Programa activităţilor instructiv- educative în grădiniţă”, Bucureşti, 2005;
G.Dragomorescu, I. Kun, E. Bojin, Metodica predării educaţiei fizice în grădiniţa de copii, EDP, Bucureşti, 1975

DURATA: 20 minute.

2
Nr. Evenimentul didactic Conţinutul activităţii Strategii Formaţii de Timp/ Evaluarea
Crt. didactice lucru dozare (instrumente
Indicaţii metodice şi indicatori)
1. Momentulorganizatoric Adunarea copiilor în sala de .
grupă 2 min.
-alinierea Organizarea Rapiditate şi
-verificarea prezentei, a colectivului în precizie.
chipamentului şi a stării de coloanăcâte unul.
sănătate Distanţa între copii ☺☺☺☺ ☺
Anunţarea temei: va fi de un braţ ▲
„Astăzi vom pleca la întins orizontal
plimbare în pădure. Ne
încolonăm frumos unul după
altul, fără să ne împingem şi
2. Pregătirea organismului pentru efort pornim.” 1 tur
Ţinuta e dreaptă, ☺ 2 min Capacitatea
privirea înainte, ☺ copiilor de a
„Trecem pe stradă. Prin braţele se mişcă ☺▲ se sincroniza
mijlocul străzii este noroi. Va liber pe lângă ☺ Capacitatea
trebui ca să păşim pe vârfuri corp. Se păşeşte ☺ copiilor de
ca să nu ne murdărim ghetele. fără a se târâ răspunde.
Acum alergăm spre a ajunge picioarele.
mai repede la pădure. Alergare uşoară şi
Influenţarea selectivă a aparatului Am ieşit din oraş, mergem pe elastică .
3. locomotor lângă un gard lung. Să ne desprinzând bine
oprim puţin... ia uitaţi-vă câte tălpile de pe sol.
vrăbiuţe stau pe gard şi cum ☺ Capacitatea
dau ele voioase din aripi. Hai ☺ 3x4 copiilor de a
să zburăm şi noi ca ele.” ☺▲ 4 min executa
☺ exerciţiile la
Mişcarea se ☺ comandă
Ex.1 Zborul păsărelelor. execută cu coatele
Stând, ducerea braţelor întinse,
orizontal-lateral-ridicarea şi localizându-se în Coordonare şi
3
coborârea lor ritmică. articulaţia umerilor ☺ elasticitate.
„Înainte de a porni la drum ☺
să ne controlăm ghetuţele, ☺▲ 4x4
pentru că ni s-au dezlegat ☺
şireturile-, ne aplecăm să ne ☺
legăm pe rând: şi la un picior Depărtarea Capacitatea
şi la celălalt.” picioarelor nu va fi copilului de a
Ex.2 Legarea şiretului. Stând, mai mare decât urmări şi
cu picioarele depărtate, lăţimea umerilor. reţine
îndoirea trunchiului cu Mişcarea se ☺☺☺☺☺ explicaţiile
ducerea braţelor spre ghete(1- execută în măsura ▲ date.
4. Partea fundamenta-lă (învăţarea acţiunilor 2) –revenire(3-4). Se repetă posibilităţilor cu 3x4 Execuţie
motrice) alternativ spre piciorul stâng genunchii întinşi, promptă.
şi drept. capul căzând liber
„Plecăm mai departe.Am jos între braţe.
ajuns la marginea pădurii. Ce
multe vrăbiuţe sar pe pământ. Săritura se execută ☺
Hai să sărim şi noi ca pe cât posibil ☺
vrăbiuţele!” elastic şi fără ☺▲
Ex 3.Săritura ca vrăbiuţa. zgomot. ☺ 2-3 ori
Stând- săritură uşoară pe ☺ 5 min
ambele picioare cu deplasare
înainte.
Se execută 4 sărituri cu ☺
oprire. Se va avea grijă ca ☺
în mers să nu se ☺ ▲
atingă jaloanele. ☺
Ţinuta copiilor va ☺
„Intrăm în pădure. Copacii fi corectă (spatele 
sunt mulţi şi deşi. Trebuie să- drept, capul sus).  ☺
i ocolim. La început ca să nu Se va evita târâtul
5. ne pierdem unul de altul în picioarelor. Şirul Individual,
Revenirea organismului după efort
pădure ne ţinem de mână copiilor va fi odată Capacitatea
formând un lanţ” condus de catre copiilor de a
Mers în coloană câte unul educatoare. executa corect
printre jaloane, copiii Mers în coloană deprinderile.
ţinându-se de mâini. cate unul, cu
4
Am ajuns într-o poiană unde spatele drept, Ocolirea
sunt mulţi copaci, răsturnaţi. braţele mişcându- obstacolelor.
Dăm drumul la mâinin şi se libere pe lângă
mergem unul după altul, după corp. Se va urmari
doamna educatoare. păstrarea distanţei
Mers cu ocolire de obstacole. corespunzătoare
„Acum pentru că am obosit, dintre copii.
haideti să mergem numai cate Se va repeta ☺▲☺
unul iar ceilalţi să ne odihnim exerciţiul, dar ☺ ☺ 3x4
şi să ne aşteptăm rândul individual. ☺ ☺ 5 min
cuminţi.” ☺☺☺
Mers cu ocolire de obstacole,
câte unul.
„ Plimbarea noastră s-a
sfârşit, ne aşezăm jos în
poiană să ne odihnim.

6. Executarea
Încheierea activităţii Copiii se aşază în jocului cu
cerc şi se prezintă degeţelele în
„Acum vom juca un joc: jocul . linişte .
Se execută jocul
Jocul de degeţele: de către toţi copiii.
Eu am un gărduleţ ( mâna
stangă cu degetele
desfăcute)
Şi vine pisica miaunica:
( de la mana dreaptă Capacitatea
arătătorul şi mijlociul merg copiilor de a
pe gard) ☺☺☺☺☺ 2 min. se linişti fizic
Miau, miau, ▲ şi psihic după
miau.miau,miau, (mieunat o activitate
languros, merge pe gard) dinamică.
Dar iată vine-un şoricel: Executarea
chiţ,chiţ,chiţ,chiţ,chiţ,(trece jocului.
repede, pe gard).
Dar iată vine-un uriaş :
5
Bum, bum, bum, bum, bum
(fiecare deget se închide când
trece uriaşul)
Şi dăramă gărduleţul!
Dar iată vine-un piticuţ, Aprecieri
(arătătorul de la mana În coloană pe un generale si
dreaptă, desenat chipul) rând. individuale.
C-un ciocănel atâta de micuţ
(îndoi arătătorul de la mâna
dreaptă)
Cioc, cioc, cioc, cioc, cioc
(ciocănesc fiecare deget, care
se ridică)
Şi repară garduleţul.

Alinierea copiilor;
Aprecieri verbale asupra
activităţii;
Evidenţierea copiilor care au
executat corect exerciţiile şi
încurajarea celor care au
executat mai puţin bine.