Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

UNITATEA DE ȊNVĂȚÂMÂNT: Grădiniţa P.P. ”Dumbrava Minunată” Reşiţa


DATA: 04.12.1019
GRUPA: 3-5 ani, nivel I, Grupă mică
EDUCATOARE: BODNAR IONELA NICOLETA
TEMA ANUALĂ: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
SUBTEMA: „ În așteptarea lui Moș Nicolae !“
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate integrată
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: ADP, ALA1, ADE, ALA2
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată pe o zi : - „Ce îmi aduce moșul ?”: DȘ- Surprizele din ghetuțe+ DEC – „Vine Moș Nicolae !”– predare
cântec).
TEMA ACTIVITĂŢII: „Ce îmi aduce moșul ?’’
TIPUL DE ACTIVITATE: activitate de predare – învăţare
TIPUL ACTIVITĂŢII : FORMARE DE PRICEPERI ŞI DEPRINDERI

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare

Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate


Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
COMPORTAMENTE VIZATE :
Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte/instrumente (tacâmuri, creion, pensulă, puzzle etc.).
Se bucură de compania copiilor la joacă.
Manifestă curiozitate pentru activități, persoane și obiecte noi.
Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri/cântece/poezii însoțite, inițial, de gesturi (comunicare receptivă) .

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice poporului român legate de venirea lui Moş Nicolae; formarea virtuţilor creştine
şi cultivarea unui comportament bazat pe generozitate şi dragoste faţă de semeni; stimularea creativităţii, a inteligenţelor multiple, a lucrului în echipă, a
cooperării şi toleranţei; dezvoltarea capacităţii de observare, descoperire, analiză şi sinteză.

OBIECTIVE OPERAȚIO NALE :


Domeniul științe

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
Să-și îmbogățească experiența senzorială, ca bază a cunoștințelor matematice referitoare la recunoșterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea,
constituirea de grupuri, mulțimi, pe baza unor însușiri comune (formă, mărime, culoare), luate în considerare separat sau mai multe simultan.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE
Cognitive:
– Să grupeze obiectele prezentate după criteriul formei;
- Să formeze grupe de obiecte după criteriul mărimii;
– Să recunoască culorile, grupând obiectele după criteriul culorii;
- Să verbalizeze acțiunile întreprinse și constatările efectuate, utilizând un limbaj adecvat;

Domeniul estetic și creativ

- Să execute exerciţiile de antrenament muzical;

- Să recunoască un cântec învăţat anterior;

- Să redea linia melodică a cântecului „Scufița Roșie”

- Să asocieze mişcări spaţiale sugerate de jocul muzical.

I. ACTIVTĂŢI PE CENTRE DE INTERES:


– Joc de rol: ,,De-a Moș Nicolae”
– Construcții: „O lume de basm”
– Artă: „Nuielușe” – decorare
II.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP):
 Întâlnirea de dimineaţă: salutul, prezenţa, calendarul zilei;
 Rutine:”În fiecare zi, o faptă bună”-deprinderea de a oferi ajutorul celor îl care solicită în orice împrejurare;
 Tranziţii: „Primul la cadouri”, –„1, 2, 1, 2 toți copiii vin vioi”, „Hai fuguța, hai fuguța să ne pregătim ghetuța” - Joc distractiv

III.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE(ADE):


DȘ: „Surprizele din ghetuțe ” – Joc didactic
DEC: „ Vine Moș Nicolae !”– predare cântec
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare

Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate


Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
COMPORTAMENTE VIZATE :
Participă activ în jocuri, dansuri, jocuri în aer liber etc.

Se bucură de compania copiilor la joacă.


Manifestă curiozitate pentru activități, persoane și obiecte noi.
Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri/cântece/poezii însoțite, inițial, de gesturi (comunicare receptivă) .

Forma de organizare: Frontală, individuală, pe grupuri


Durata : O zi

SCENARIUL ZILEI
I.ADP
Înainte de venirea copiilor în sala de grupă, se pregătesc o parte din materiale şi se aranjează sala pe sectoarele de activitate.
Copiii sunt asezati pe scaunele avand in fata braduletul și calendarul naturii.
Activitatea zilei debutează cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ.
Copiii se așează în cerc ținându-se de mână, urmează salutul :
Salutul: ,,-Bună dimineața steluțelor !”
De mânuțe ne luăm, și frumos ne salutăm
A început o nouă zi, bună dimineața, dragi copii.
Salutul începe de la educatoare și continuă cu fiecare copil care salută copilul din dreapta lui zâmbind și privindu-se în ochi.
Dacă vreau să cresc voinic, fac gimnastică de mic
Merg în pas alergător, apoi sar într-un picior.
Mă opresc , respir ușor, întind brațele și zbor.
Toată lumea e a mea, când m-așez jos pe podea.
Ăsta-i doar un început, ia uitați cât am crescut!
Urmează completarea prezenței, unde copilul de serviciu așează sus în copăcel copiii prezenți și jos pe trunchi copiii absenți. Se va trece la
completarea calendarului naturii împreună cu copiii, cu datele necesare : “În ce anotimp suntem ? Ce zi este azi? Cum este vremea ? Cum ne îmbrăcăm în
această perioadă ?
Noutatea zilei
Se poartă o scurtă discuție despre ce cadouri și daruri vor să primească de la Moș Nicolae.

II ALA:
– Joc de rol: ,,De-a Moș Nicolae ”
– Construcții: „O lume de basm”
– Artă: „Nuielușe” – decorare

III ADE
DȘ: DOMENIUL ȘTIINȚE (D.Ș) Activitate matematică – „Spiridușii harnici” – joc didactic

SARCINA DIDACTICĂ: Formarea de grupe de obiecte după diferite criterii (mărime, formă, culoare).
REGULILE JOCULUI: Copiii se vor transforma în spiridușii lui Moș Nicolae și vor trebui să sorteze dulciurile din sacul moșului după diferite criterii
(mărime formă, culoare).
Prima sarcină este să grupeze dulciurile de același fel (bomboane, ciocolată, portocale).
Cea de-a doua sarcină este să grupeze după criteriul mărimii doar ciocolatele. Astfel, în sacul mic vor pune ciocolata mică, iar în sacul mare – ciocolata
mare. A treia sarcină este să grupeze după criteriul culorii bomboanele (roșii, galbene, albastre) și apoi să le așeze în ghetuța corespunzătoare culorii (roșie,
galbenă, albastră).
La cea de-a patra sarcină a jocului - complicarea jocului copiii vor așeza ghetuțele pline cu dulciuri și fructe în sacul lui Moș Nicolae, apoi să așeze sacul
conform indicațiilor. Vor descoperi sub masă o ghetuță ce conține buline roșii, verzi, galbene ce ne vor ușura așezarea la măsuțe pentru a lucra pe centre.
Copiii vor rezolva sarcinile frontal, vor asculta cu atenție sarcinile și vor aplauda doar răspunsurile corecte.
După finalizarea jocului fiecare copil trece la masă unde găsește o fișă pe care fiecare copil trebuie să o rezolve.
RESURSE:
Materiale: sacul lui Moș Nicolae, bomboane, portocale, ciocolate, ghetuțe (roșii, galbene, albastre), ghetuță verde, buline (roșii, verzi, galbene).
DEC:Copiii vor învăța cântecelul Vine Moș Nicolae
Vine Moș Nicolae!

Deși abia a sosit


Magie de basm, negreșit
Iarna ți-aduce deja
Când ești în pijama:

Ref. Cu zâmbetul blând,


In albastrele straie,
Veni-va-n curând
Bunul Moș Nicolae
In ghete să-ți lase
Cadouri frumoase
Și nici o nuia,
Nu-i așa?!

Fetiță sau băiețel,


Cuminte de-ai fost știe el!
In noapte ai să primești
O vizita ca din povești!

Ref. Cu zâmbetul blând,


In albastrele straie,
Veni-va-n curând
Bunul Moș Nicolae
In ghete să-ți lase
Cadouri frumoase
Și nici o nuia,
Nu-i așa?!

Tranzitie: joc de mișcare: „Atinge fulgul”


În încheiere, în cutia cu cadouri se descoperă daruri, recompense pentru copii.
Nr. EVENIMENTUL CONTINUTUL STIINTIFIC AL ACTIVITATII STRATEGII DIDACTICE EVALUARE

Crt. DIDACTIC (instrumente si


Metode și Mijloace de
procedee învățământ marcatori)

1. MOMENT Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări a activității:


ORGANIZATORIC
- amenajarea spațiului de desfășurare a activității;
-pregătirea materialului demonstrativ și distributiv.
Întâlnirea de dimineață, Salutul, Prezența, Împărtășirea cu ceilalți,
Activitatea de grup, Noutatea zilei (sacul roșu) Prin tranziția „Primul la
cadouri” se face trecerea către desfășurarea jocului didactic matematic. În
sala de grupă copiii vor fi așezați pe scăunele în semicerc.

2. CAPTAREA Se realizează la sfârșitul întâlnirii de dimineață, cineva bate la ușă. Expunerea Observarea
ATENŢIEI Mergem să vedem cine este și descoperim un sac mare și roșu, încărcat. comportamentu
(discuţii lui copiilor
pregătitoare)

3. ANUNȚAREA În sac găsim și o scrisoare de la Moș Nicolae în care acesta îi roagă Observația Bomboane
pe copii să îl ajute să grupeze dulciurile după formă, mărime,culoare în ciocolățele
TEMEI ȘI A ghetuțe prin jocul didactic ,,Spiridușii harnici”. La final vor așeza toate Conversația prajiurele Stimularea
OBIECTIVELOR ghetuțele în sac conform indicațiilor. Ca recompensă copiii vor primi Scrisoarea
Explicația verbală
medalioane cu fulgi, oameni de zăpadă, clopoței

4. DESFĂȘURARE II. DOMENIUL ȘTIINȚE / ACTIVITATE MATEMATICĂ


A ACTIVITĂȚII
Se vor anunța regulile de joc și se vor preciza sarcinile ce trebuie Bomboane
îndeplinite.*Gruparea obiectelor după formă (bomboane, ciocolate, Ghetuțe
prăjiturele) *Formarea de grupe de obiecte după mărime (ciocolate mari și Ciocolate Evaluare orala
mici) în săcuți mari și mici. *Așezarea bomboanelor în ghetuțe conform Prăjiturele a modului de
criteriului culorii. exprimare a
Sac roșu cunostintelor
dobândite
II. 1) Explicarea regulilor și a sarcinilor de joc anterior.

Jocul copiilor constă în rezolvarea mai multor sarcini pentru a putea să îl


ajute pe Moș Nicolae. Pe fiecare parte a traseului este o sarcină matematică.
Aplauze
II. 2) Jocul de probă

Se execută un joc de probă, oferindu-se explicații suplimentare în cazul în


care se constată că regulile sau modul de desfășurare al jocului nu au fost
înțelese corect.

II. 3) Desfășurarea propriu-zisă a jocului

Grupează dulciurile de același fel! (bomboane, ciocolată, portocale). Conversația


Grupează după criteriul mărimii doar ciocolatele. Astfel, în sacul mic vor
pune ciocolata mică, iar în sacul mare – ciocolata mare.
Grupează după criteriul culorii bomboanele (roșii, galbene, albastre) și apoi
așază-le în ghetuța corespunzătoare culorii (roșie, galbenă, albastră).
Aprecieri
II. 4) Complicarea jocului verbale
Munca
Așază ghetuțele pline cu dulciuri în sacul lui Moș Nicolae, apoi să așeze
Independentă
sacul conform indicațiilor pentru a lucra la masă pentru rezolvarea fișei.

Prin tranziția Bat din palme se face trecerea către centre


Exercițiul
Cântecul ,,Vine Moș Nicolae”

Se recita model textul clar, expresiv însoțit de mimica și gesticulația


corespunzătoare astfel încât să se trezească emoția și motivarea pentru Fișe de lucru
memorizare. Creioane
colorate
După fragmentele logice se fac pauze logice și se accentuează gesticulația.

Pentru a avea o activitate cât mai reuşită va trebui să facem câteva exerciţii
de încălzire şi omogenizare a vocii.

Exerciţii de cultură muzicală:

1. Exerciţii de respiraţie:

a) „Suflăm spre o floare de păpădie”- se trage aer adânc în piept şi se suflă


uşor spre o floare imaginară;

b) „Umflăm baloane colorate pentru petrecere”- se trage aer adânc în piept


şi se elimină puternic aerul printr-o singură expiraţie;

c) „Facem valuri în paharul cu apă”- se trage aer adânc în piept şi se suflă


uşor într-un pahar cu apă, imaginar.

2.Exerciţii melodice:

a) de încălzire a vocii:

- sunete joase: ”Bat ciocanele”

Cio-ca, bo-ca, poc, poc!

Cio-ca, bo-ca, poc, poc!

- sunete înalte:”Clopoţelul”

Cling, cling, cling, cling, cling,cling.

b) de omogenizare a vocilor:

-se folosesc fragmente dificile din cântecul nou cu silaba neutră „la”:
La, la, la, la , la, la, la, la, la , la, la.

Se povesteşte pe scurt textul cântecului.

Vine Moș Nicolae!

Deși abia a sosit


Magie de basm, negreșit
Iarna ți-aduce deja
Când ești în pijama:
Fixarea
Ref. Cu zâmbetul blând,
Conținutului In albastrele straie,
Veni-va-n curând
Bunul Moș Nicolae
In ghete să-ți lase
Cadouri frumoase
Și nici o nuia,
Nu-i așa?!

Fetiță sau băiețel,


Cuminte de-ai fost știe el!
In noapte ai să primești
O vizita ca din povești!

Ref. Cu zâmbetul blând,


In albastrele straie,
Veni-va-n curând
Bunul Moș Nicolae
In ghete să-ți lase
Cadouri frumoase
Și nici o nuia,
Nu-i așa?!

Se recita încă o data expresiv textul. Se realizează exerciții de memorare


individual, apoi pe grupuri mici urmând formula de colectiv. Se oferă
buline colorate pentru o recitare corecta și expresiva.

5. ASIGURAREA Se cere copiilor să facă aprecieri şi autoaprecieri exprimând opinii


FEEDBACK- referitoare la modul cum s-a lucrat, cum au colaborat şi la rezultatele pe
ULUI care le-au obţinut. Conversația Fișe de lucru

Voi face aprecieri asupra întregii activități și le va înmâna stimulentele


pregătite.

6. ÎNCHEIEREA Se realizează 2 grupuri de copii pentru interpretarea cântecului . Copiii Conversația Autoaprecieri
ACTIVITĂȚII care cântă cel mai corect și cel mai frumos este aplaudat. Intr-un cerc toți făcute de copii
copiii stau cu fața spre interior și cântă ceea ce au învățat cu gesturile Explicația
corespunzătoare.