Sunteți pe pagina 1din 1

Instrucțiuni intrare în examen

În examenul practic, având în vedere situația de criză din acest semestru, primesc pe TOATĂ
LUMEA…..

Nota din timpul anului va fi nota din practic plus un punct.

La examenul practic, gradul de dificultate al subiectelor, ca și severitatea / indulgența


manierei de notare, sunt identice cu alți ani. Am predat tot ce trebuia, am explicat, am dat
șansa de a se exprima eventualele nelămuriri. Rețetele se corectează după principiul că, pentru
a primi cele 2 puncte, trebuie scrise perfect.
Structura biletului de examen practic e cea cunoscută.

Pentru grilă, urmăriți cu atenție baremul și ce am mai zis. Din extracurs, se învață ce e
subliniat.

Cu titlul de antrenament pentru rețete, și nu numai: cei care sunt în anul 3 acum, au
primit, la lucrarea dată, rețetele rezolvate de mine, pozate. Anul trecut, în semestrul II, am dat
o singură lucrare, aferentă materiei celei de a doua jumătăți din semestru (lucrarea aferentă
primei jumătăți de semestru nu s-a mai dat, din motive… technice). Au primit, de asemenea,
un fișier cu ce ar fi avut la lucrarea din prima parte a semestrului (care nu s-a mai dat). Cereți
de la ei materialele, și rețete propuse spre rezolvare. Le am, dar nu vreau să vi le trimit eu,
vreau să văd că faceți voi aceste efort de informare.

Pentru intrarea în practic însă, cei de anul 3 și 4 au trebuit să facă diverse conspecte din curs,
pe care să le aibă la ei la practic, eu verificând ca scrisul de mână să coincidă cu cel de la
examenul de lucrare practică. Am și discutat, în măsura timpului, și am încercat să lămuresc
unele aspecte din conspecte. Anul acesta, condițiile sunt altele. Pentru intrarea în practic,
mențin necesitatea de a face niște conspecte, dar să știți că dau mult mai puțin ca în anii
trecuți. Ce anume se conspectează (adică se scrie în întregime, din fișierele e curs pe caiet sau
hârtii A4):
- Fișier extracurs: Medicația sistemului nervos central (sedative, anxiolitice, hipnotice,
antiepileptice / anticonvulsivante), subcapitolul Sedative – hipnotice. Anxioliticele:
1. Clasificare pentru anxiolitice – sedative – hipnotice
2. Din fișierul despre receptori, de pe primul semestru, tot referitor la structura și
liganzii receptorului GABA-A (ca să înțelegem restul);
3. Barbiturice, bezodiazepine (cu sublinierea deferențelor), imidazopiridine:
alpidem, zolpidem;
4. Antihistamine H1 utilizate ca sedative – hipnotice / anxioliticele (de subliniat).
5. anxiolitice fără efect sedativ: buspirona, ipsapirona, gepirona, tandospirona;
- Clase de medicamente utilizate în terapia de fond a tensiunii arteriale și medicația
crizelor hipertensive + medicația antianginoasă ---- doar clasificare, la început în
extracurs;
- Medicația sângelui: hemostatice, antitrombotice (deci tot, cu excepția substituienților
de plasmă);
- Acetilcolina și caecolaminele: efecte biologice;
- Fluorul (din extracurs).