Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Prinderea, lovirea sau strivirea personalului aflat în deplasare pe jos, în


mijloacele auto sau în staţionare de mijloacele auto sau de transport aflate în
mişcare în incinta sau în afara unităţii;
2. Prinderea, lovirea personalului de elementele constructive (uşi, ferestre,
mobilier etc.) Din dotarea spaţiului de lucru;
3. Tăierea, înţeparea executantului în timpul utilizării uneltelor, sculelor, a
maşinii de tocat, a maşinii de tăiat mezeluri;
4. Cădere liberă sub efect gravitaţional de unelte, materiale grele în timpul
manipulării lor (vase încărcate cu alimente, cu apă etc.)
5. Împroşcare cu jet lichid (agent termic) în urma defecţiunilor de la instalaţia
de apă sau de încălzire sub presiune.
6. Expunerea personalului la suprafeţe alunecoase, acoperite cu grăsimi, ulei,
rezultate din procesul tehnologic.
7. Temperatura coborâta a suprafetelor metalice cu care vine in contact la lucrul
in anotimpul rece.
8. Contactul executantului cu obiecte sau suprafeţe cu temperatura ridicată.
9. Expunerea personalului la flacără deschisă (la utilizarea maşinii de gătit tip
aragaz, consumatoare de gaze naturale)
10.Expunerea executantului la împroşcare cu abur de la oală sub presiune.
11.Expunerea personalului prin atingere directă a unor instalaţii electrice defecte
sau conductori de alimentare cu izolaţie defectă.
12.Expunerea personalului prin atingere indirectă la curentul electric din
instalaţiile electrice datorită defecţiunilor la instalaţia de împământare şi
legare la nulul de protecţie.
13.Expunerea personalului la scurgeri de gaze naturale (posibilitatea formării de
atmosferă inflamabilă sau explozivă).
14.Expunerea la substanţe iritante care intră în contact cutanat cu executantul la
utilizarea lor pentru întreţinerea curăţeniei la locul de muncă şi a vaselor
(uneltelor de lucru).
15.Expunerea la microorganisme care se depozitează în spaţiile socio-sanitare,
care intră în contact cutanat sau ingestia lor de către executant.
16.Agresarea executantului în incintă sau în afara unităţii de către animale
periculoase.
17.Expunerea personalului la temperaturi ale aerului ridicate temperatura
scazuta a aerului in anotimpul rece;
18.Expunerea personalului la curenti de aer - usi si geamuri deschise;
19.Expunerea personalului la un iluminat necorespunzător datorită multiplelor
spaţii de lucru (spaţii de depozitare a alimentelor, spaţii de gătit)
20.Expunerea personalului la zgomot sub limita maximă admisă datorită
funcţionării aparatelor şi echipamentelor de muncă utilizate în bucătărie.
21.Expunerea personalului la radiatii electromagnetice (de la cuptorul cu
microunde, friteuza, aparate de bucatarie electrice)
22.Calamităţi naturale – trăsnet, inundații, vânt puternic, grindină, viscol,
alunecări, surpări, prăbușiri de teren sau copaci, seism;
23.Gaze, aburi in timpul prepararii hranei din cauza nefunctionarii hotei.
24.Infectarea organismului la contactul cu colegii, clienti bolnavi, distribuitori de
produse (COVID19, gripa, virusi similari care se pot lua prin contact direct);
25.Efort dinamic la manipularea manuala a maselor;
26.Lucrul în poziție ortostatica cu suprasolicitarea coloanei vertebrale în zona
lombară, cervicală și a membrelor superioare si inferioare;
27.Repartizarea sarcinii de munca executantului aflat intr-o stare fizica
necorespunzatoare;
28.Repartizarea sarcinii de munca executantului fara a fi instruit sau cu o
instruire sumara;
29.Stres cauzat de organizarea neadecvata a muncii sau repartizarea neadecvată
a sarcinilor de muncă;
30.Stres neuropsihic cauzat de volumul mare de munca si ritmul alert
(suprasolicitare permanentă a atenției în realizarea sarcinilor de serviciu);
31.Agresiune verbală din partea colegilor sau clientilor nemultumiti;
32.Efectuarea de operatii neprevazute sau gresite in timpul unei operatii sau faze
de lucru (umplerea oalei sub presiune peste valoarea maxim admisa,
aprinderea focului la aparatura de gatit, vase fierbinţi, diverse echipamente,
friteuze, platouri, alimente şi lichide fierbinţi (uleiul fierbinte), vapori de apă în
cantităţi mari);
33.Deplasarea sau staționarea pe căile de circulație ale vehiculelor sau în raza de
manevră a acestora;
34.Cădere la acelaşi nivel prin dezechilibrare, alunecare, împiedicare - suprafeţe
alunecoase, denivelate;
35.Prezentarea la program în stare de oboseală, ebrietate, sub influență
substanțelor halucinogene.
36.Utilizarea improvizatiilor electrice;
37.Utilizarea prelungitoarelor defecte;
38.Utilizarea aparaturii electrice cu mâinile umede;
39.Depozitarea unor recipiente cu lichide în zona de lucru cu echipamente
electrice;
40.Fumatul sau lucrul cu flacara deschisa in locuri nepermise;
41.Implicarea în accidente rutiere la deplasarea pe ruta domiciliu/ serviciu sau în
interes de serviciu;
42.Reactii neadecvate in situatii periculoase (scurgeri de ulei, aprinderea
grasimilor din recipiente, etc)
43.Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca.
44.Comunicări accidentogene;
45.Nerespectarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă;
46.Nedeconectarea echipamentelor electrice atunci cand executa curatenia;
47.Omiterea unor operatii care sa-i asigure propria securitate;
48.Neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare.