Sunteți pe pagina 1din 2

BORDEROU ELIBERARE CERTIFICATE DE ABSOLVIRE

Programul de formare profesională: MANAGER PROIECT


Pentru ocupaţia MANAGER PROIECT desfăşurat în perioada xxx-xxxx
Initiala
Numar si data
Nr. tatalui Serie si nr.
Nume Prenume CNP Data absolvirii eliberare Mentiuni
Crt si a certificat
certificat
mamei
1

10

11

12

13
14

S-a aplicat timbru sec pe un număr de 14 exemplare

Preşedinte
xxxxx