Sunteți pe pagina 1din 160

31200401

14 Julie 2006
Romanian

Manual de utilizare
şi întreţinere

Stivuitor telescopic TH360B


TBH00100 şi numerele de serie ulterioare

Păstraţi în permanenţă acest manual în interiorul echipamentului.


Informaţii importante privind siguranţa
Majoritatea accidentelor legate de utilizarea, întreţinerea şi repararea acestui tip de produs sunt cauzate
de nerespectarea regulilor şi instrucţiunilor de siguranţă de bază. Adesea, accidentele pot fi evitate prin
identificarea situaţiilor cu potenţial de risc înainte de producerea accidentelor. Personalul trebuie să acorde
o atenţie sporită potenţialelor pericole. De asemenea, personalul trebuie să dispună de instruirea,
cunoştinţele şi instrumentele necesare pentru a efectua aceste operaţiuni în mod corespunzător.
Utilizarea, lubrifierea, întreţinerea sau repararea necorespunzătoare a acestui produs
comportă riscuri considerabile şi pot provoca leziuni corporale sau decesul.
Nu utilizaţi şi nu efectuaţi nici o operaţiune de lubrifiere, întreţinere sau reparare acestui produs
înainte de a citi şi de a înţelege informaţiile legate de utilizare, lubrifiere, întreţinere şi reparaţii.
În cadrul acestui manual şi pe echipament sunt furnizate instrucţiuni şi avertismente privind siguranţa.
Nerespectarea acestor avertismente poate cauza leziuni corporale sau decesul personalului implicat şi a
altor persoane.
Pericolele sunt identificate prin simbolul “Alertă de siguranţă”, urmat de un “Mesaj-semnal”, cum ar fi
“PERICOL”, “AVERTISMENT” sau “ATENŢIE”. În continuare este prezentată eticheta cu alerta de
siguranţă “AVERTISMENT”.

AVERTISMENT

Acest simbol pentru alertă de siguranţă înseamnă:


Atenţie! Fiţi vigilent! Este în pericol siguranţa dumneavoastră.

Mesajul care apare sub avertisment explică pericolul şi poate fi reprezentat în scris sau vizual.
Operaţiunile care pot cauza deteriorări ale echipamentului sunt identificate de etichetele
“ATENŢIONARE” de pe produs şi din cadrul acestui manual.
Caterpillar nu poate anticipa toate situaţiile posibile în care pot apărea potenţiale pericole. De
aceea, avertismentele din acest manual şi de pe produs nu acoperă toate cazurile posibile. În
cazul utilizării unui instrument, a unei proceduri, metode de lucru sau tehnici de utilizare care nu
sunt recomandate în mod explicit de Caterpillar, trebuie să vă asiguraţi că acestea sunt sigure
pentru dumneavoastră şi pentru ceilalţi. De asemenea, trebuie să vă asiguraţi că produsul nu va fi
deteriorat, iar nivelul de siguranţă al acestuia nu va fi afectat de procedurile de utilizare, întreţinere
sau reparare alese.
Informaţiile, specificaţiile şi ilustraţiile din acest manual se bazează pe informaţiile disponibile în momentul
redactării manualului. Specificaţiile, valorile de cuplu, valorile de presiune, valorile măsurate, reglările,
ilustraţiile şi orice alte elemente pot fi modificate în orice moment. În urma acestor modificări, produsul
poate necesita operaţiuni de service diferite. Înainte de a utiliza echipamentul, obţineţi informaţii complete
şi actuale. Distribuitorii Caterpillar ® deţin cele mai recente informaţii disponibile.

AVERTISMENT
Atunci când sunt necesare piese de schimb
pentru acest produs, Caterpillar recomandă
utilizarea pieselor de schimb Caterpillar sau a
pieselor cu specificaţii echivalente, specificaţii
ce includ, fără a se limita la, dimensiunile fizice,
tipul, rezistenţa şi materialul.

Nerespectarea acestui avertisment poate


duce la apariţia unor defecţiuni premature
sau deteriorări ale produsului şi poate cauza
leziuni corporale sau chiar decesul.
INFORMAŢII PRIVIND ACEASTĂ VERSIUNE

14 iulie 2006 – A – Publicarea iniţială a manualului

31200401 i
INFORMAŢII PRIVIND ACEASTĂ VERSIUNE

-ii 31200401
31200401 1
Cuprins Cuprins

Cuprins Înainte de pornirea motorului ..........................27


Pornirea motorului................................................28
Prefaþã Înainte de utilizare................................................28
Informaţii despre manual....................................... 5
Utilizarea maşinii..................................................29
Măsuri de siguranţă............................................... 5
Intervalul de temperatură pentru funcţionarea
Utilizarea maşinii ................................................... 5
maşinii.............................................................29
Întreţinerea ............................................................ 5
Utilizarea maşinii.............................................29
Intervalele de întreţinere .................................. 5
Deplasarea .....................................................29
Întreţinerea autorizată a motorului ........................ 5
Capacităţi de ridicare ......................................29
Capacitatea echipamentului .................................. 6
Instrumentele de lucru ....................................30
Informaţii de contact .............................................. 6
Oprirea motorului .................................................30
Informaþii privind siguranþa Instrumentele de lucru .........................................30
Mesaje de siguranţă .............................................. 7 Parcarea ..............................................................30
Nu utilizaţi (1) ................................................. 10 Coborârea echipamentului la căderea sistemului
Nu staţionaţi sub sarcina acţionată (2)........... 10 hidraulic................................................................31
Nu atingeţi (3)................................................. 11 Informaţii privind emisiile sonore şi vibraţiile........31
Nu utilizaţi (4) ................................................. 11 Nivelul emisiilor sonore...................................31
Atenţie la furci (5) ........................................... 12 Nivelul vibraţiilor..............................................31
Nu efectuaţi operaţiuni de sudură pe structura Compartimentul operatorului................................31
ROPS/FOPS (6)............................................. 12 Dispozitivele de protecţie
Pericol de strivire (7) ...................................... 13 (protecţia operatorului).........................................31
Nu atingeţi (8)................................................. 13 Structura de protecţie împotriva răsturnării
Centura de siguranţă (9) ................................ 14 (ROPS), Structura de protecţie împotriva căderii
Pericol de strivire (10) .................................... 14 obiectelor (FOPS) ...........................................31
Pericol de strivire (11) .................................... 15 Alte dispozitive de protecţie (dacă sunt
Atenţie la lichidul de răcire a motorului (12) ... 15 prevăzute).......................................................32
Evitaţi cablurile electrice (13) ......................... 16 Informaþii despre produs
Atenţie la limita de înălţime (14)..................... 16
Informaţii generale ...............................................33
Atenţie la cablurile de pornire asistată (15).... 17
Capacităţi de ridicare ......................................33
Nu utilizaţi eter (16) ........................................ 17
Estimarea factorilor implicaţi în operaţiunea de
Pericol de strivire (17) .................................... 17
ridicare cu ajutorul diagramei de sarcini –
Pericol de strivire (18) .................................... 17
Exemple..........................................................34
Utilizaţi cu atenţie (19).................................... 18
Specificaţii............................................................35
Pericol de străpungere (20)............................ 18
Domenii de utilizare ........................................35
Pericol de strivire (21) .................................... 18
Restricţii privind aplicaţiile/configuraţia ...........35
Atenţie la mâini şi la obiectele
Informaţii de identificare.......................................36
proiectate! (22) ............................................... 18
Amplasarea plăcuţelor şi autocolantelor.........36
Pericol de blocare şi strivire (23).................... 19
Numărul de serie ............................................36
Pericol de strivire (24) .................................... 19
Certificare .......................................................37
Nu utilizaţi eter (25) ........................................ 19
Nivelul emisiilor sonore...................................37
Mesaje suplimentare ...................................... 20
Autocolantul ROPS/FOPS ..............................37
Informaţii generale de siguranţă.......................... 23
Sistemul de securitate al maşinii ....................37
Aerul şi apa sub presiune............................... 23
Omologarea pentru circulaţia pe drumurile
Presiunea captivă........................................... 23
publice din Italia ..............................................38
Injectarea lichidului în piele ............................ 23
Autocolantul de certificare pentru emisia de
Limitarea scurgerilor de lichid ........................ 24
noxe .....................................................................39
Îndepărtaţi reziduurile în mod adecvat ........... 24
Prevenirea strivirii şi a tăieturilor ......................... 24 Utilizarea maºinii
Prevenirea arsurilor ............................................. 25 Înainte de utilizare................................................41
Lichidul de răcire ............................................ 25 Urcarea şi coborârea ......................................41
Lichidele ......................................................... 25 Ieşirea alternativă ...........................................41
Bateriile .......................................................... 25 Inspecţia zilnică ..............................................41
Prevenirea incendiilor şi a exploziilor .................. 25 Utilizarea maşinii..................................................42
Extinctorul ...................................................... 26 Ieşirea alternativă ...........................................42
Ţevile, tuburile şi furtunurile ........................... 26 Scaunul...........................................................42
Amplasarea extinctorului................................ 27 Suspensia pneumatică
Informaţii privind pneurile ............................... 27 (dacă este prevăzută) .....................................43
Prevenirea accidentelor în timpul furtunilor cu Centura de siguranţă ......................................43
descărcări electrice ........................................ 27 Comenzile (consola laterală) ..........................45
31200401 2
Cuprins

Comenzile ...................................................... 47 Înlocuirea ......................................................105


Întrerupătorul bateriei (dacă acesta există).... 60 Lanţul ansamblului telescopic –
Dispozitivul de blocare a cilindrilor de ridicare a inspecţie/lubrifiere ..............................................106
ansamblului telescopic (dacă acesta există).. 61 Tensiunea lanţurilor ansamblului telescopic –
Informaţii privind utilizarea maşinii ................. 63 verificare/reglare ................................................106
Instrumentele de lucru.................................... 71 Verificarea stării lanţurilor .............................106
Sistemul de monitorizare................................ 77 Verificarea şi reglarea tensiunii lanţurilor......106
Alarma de marşarier....................................... 80 Măsuraţi lanţul pentru a determina gradul de
Portiera cabinei .............................................. 80 uzură al acestuia...........................................107
Pornirea motorului ............................................... 81 Pivotul cilindrului de ridicare a ansamblului
Pornirea motorului.......................................... 81 telescopic – lubrifiere .........................................108
Pornirea la temperaturi sub 0°C (32°F).......... 82 Secţiunea capului ansamblului telescopic –
Încălzirea motorului şi a maşinii ..................... 82 lubrifiere .............................................................108
Parcarea.............................................................. 82 Pivotul ansamblului telescopic – lubrifiere .........108
Oprirea maşinii ............................................... 82 Aerul din cilindrul de extindere a ansamblului
Oprirea motorului ........................................... 83 telescopic – eliminare ........................................108
Oprirea motorului la producerea unei defecţiuni Distanţa plăcuţelor de uzură ale ansamblului
electrice.......................................................... 83 telescopic – inspecţie/reglare.............................109
Părăsirea maşinii............................................ 83 Reglarea .......................................................110
Informaţii privind transportul ................................ 83 Ansamblul telescopic şi şasiul – inspecţie .........111
Transportarea maşinii .................................... 83 Sistemul de frânare – testare.............................112
Circulaţia pe drumuri publice.......................... 84 Frâna de serviciu ..........................................112
Ridicarea şi ancorarea maşinii ....................... 84 Frâna de parcare ..........................................113
Informaţii privind remorcarea............................... 85 Filtrul de aer al cabinei – curăţare/înlocuire .......113
Remorcarea maşinii ....................................... 85 Filtrul de aer principal al cabinei ...................113
Tipuri de cârlige de remorcare ....................... 87 Filtrul de aer secundar al cabinei..................114
Pornirea motorului (metode alternative) .............. 88 Întrerupătoarele – testare...................................114
Pornirea motorului cu cabluri Lichidul de răcire – înlocuire ..............................114
de pornire asistată.......................................... 88 Nivelul lichidului de răcire – verificare................116
Coborârea echipamentului la căderea sistemului Mostra de lichid de răcire (nivel 1) – colectare ..116
hidraulic.......................................................... 89 Mostra de lichid de răcire (nivel 2) – colectare ..117
Buşonul rezervorului de lichid de răcire – curăţare/
Instrucþiuni de întreþinere
înlocuire .............................................................117
Accesul la componente în vederea întreţinerii .... 95
Regulatorul de temperatură a apei din sistemul de
Uşi şi măşti de acces ..................................... 95
răcire – înlocuire ................................................118
Valorile indicate ale presiunii în pneuri................ 95
Uleiul pentru diferenţial – înlocuire.....................119
Umflarea cu aer a pneurilor............................ 95
Diferenţialul punţii spate ...............................119
Presiunea în pneuri ........................................ 96
Diferenţialul punţii faţă ..................................119
Reglarea presiunii în pneuri ........................... 96
Nivelul uleiului pentru diferenţial – verificare......120
Deteriorarea pneurilor .................................... 97
Diferenţialul punţii spate ...............................120
Înlocuirea pneurilor......................................... 97
Diferenţialul punţii faţă ..................................120
Montarea roţilor şi pneurilor ........................... 97
Mostra de ulei pentru diferenţial – colectare ......120
Vâscozitatea lubrifiantului şi capacităţi
Canelura arborelui de transmisie – lubrifiere .....121
de reumplere ....................................................... 98
Şuruburile cardanelor arborelui de transmisie –
Vâscozitatea lubrifiantului .............................. 98
verificare ............................................................121
Capacităţi (reumplere).................................. 100
Elementul principal al filtrului de aer al motorului –
Informaţii privind serviciile SOS ................... 100
curăţare/înlocuire ...............................................122
Asistenţa pentru întreţinere ............................... 101
Curăţarea elementelor principale ale filtrului de
Sudura şi maşinile/motoarele cu dispozitive
aer.................................................................122
electronice.................................................... 101
Inspectarea elementelor principale ale filtrului de
Programul intervalelor de întreţinere ................. 102
aer.................................................................123
Tuburile de ventilaţie ale punţilor – curăţare/înlocuire
Elementul principal al filtrului de aer al motorului –
104
înlocuire .............................................................124
Alarma de marşarier – testare........................... 104
Elementul secundar al filtrului de aer al motorului –
Bateria – reciclare ............................................. 104
înlocuire .............................................................124
Bateria sau cablul bateriei –
Lagărele motorului – inspecţie ...........................124
inspecţie/înlocuire ............................................. 104
Nivelul uleiului de motor – verificare ..................124
Cureaua de transmisie – inspecţie/înlocuire ..... 104
Mostra de ulei de motor – colectare...................125
Inspecţia....................................................... 104
Uleiul şi filtrul de ulei al motorului – înlocuire .....125
3 31200401
Cuprins

Jocul supapelor motorului – verificare............... 127 Rezervorul de lichid de curăţare – umplere .......143
Uleiul angrenajului de transmisie – schimbare.. 127 Ştergătorul de parbriz – inspecţie/înlocuire........144
Nivelul uleiului din angrenajul de transmisie – Geamuri – curăţare ............................................144
verificare............................................................ 128 Instrumentul de lucru – inspecţie/înlocuire.........144
Mostra de ulei din angrenajul de transmisie – Furcile ...........................................................144
colectare............................................................ 128 Cupele ..........................................................146
Pivotul cilindrului de reglare a nivelului furcilor –
Informaþii de referinþã
lubrifiere............................................................. 129
Instrumente de lucru aprobate ......................147
Pivotul cilindrului de reglare a nivelului şasiului –
lubrifiere............................................................. 129
Sistemul de alimentare cu carburant –
amorsare ........................................................... 129
Separatorul de apă al sistemului de alimentare cu
carburant – golire .............................................. 129
Elementul separatorului de apă al sistemului de
alimentare cu carburant – înlocuire ................... 130
Buşonul rezervorului de carburant – curăţare ... 131
Apa şi sedimentele din rezervorul de carburant –
eliminare............................................................ 131
Siguranţele şi releele – înlocuire ....................... 132
Siguranţele ................................................... 132
Releele ......................................................... 134
Indicatoarele şi instrumentele de măsură –
testare ............................................................... 134
Indicatorul de stabilitate longitudinală –
calibrare............................................................. 135
Indicatorul de stabilitate longitudinală – testare 135
Testul iniţial .................................................. 135
Testul al doilea ............................................. 135
Filtrul de ulei – inspecţie.................................... 135
Inspectarea unui filtru folosit pentru a detecta
reziduurile..................................................... 135
Frâna de parcare – reglare................................ 136
Rola lanţului de extindere a ansamblului telescopic –
lubrifiere............................................................. 136
Rola lanţului de retractare a ansamblului telescopic
– lubrifiere.......................................................... 136
Miezul radiatorului – curăţare ............................ 137
Uscătorul cu refrigerare – înlocuire ................... 137
Structura de protecţie împotriva răsturnării (ROPS)
şi Structura de protecţie împotriva căderii obiectelor
(FOPS) – inspecţie ............................................ 138
Centura de siguranţă – inspecţie....................... 138
Centura de siguranţă – înlocuire ....................... 139
Rulmenţii stabilizatoarelor şi cilindrilor –
lubrifiere............................................................. 139
Presiunea în pneuri – verificare......................... 139
Lichidul de transmisie şi hidraulic – înlocuire .... 140
Filtrul lichidului de transmisie şi hidraulic –
înlocuire............................................................. 141
Nivelul lichidului de transmisie şi hidraulic –
verificare............................................................ 142
Mostra de lichid de transmisie şi hidraulic –
colectare............................................................ 143
Tubul de ventilaţie al rezervorului de lichid de
transmisie şi hidraulic – curăţare....................... 143
Turbosuflanta – inspecţie .................................. 143
Cuplul de strângere a piuliţelor roţilor –
verificare............................................................ 143
31200401 4
Cuprins
31200401 5
Prefaţă

Prefaţă Întreţinerea
Secţiunea Instrucţiuni de întreţinere furnizează
Informaţii despre manual indicaţii legate de îngrijirea echipamentului. Programul
intervalelor de întreţinere (MIS – Maintenance Interval
Acest manual trebuie păstrat în cabina operatorului, în Schedule) cuprinde componentele la care trebuie
suportul pentru documente sau în spaţiul de depozitare efectuate operaţiuni de întreţinere la intervalele
a documentelor din spatele scaunului. specificate. Componentele pentru care nu se specifică
Acest manual cuprinde informaţii privind măsurile de anumite intervale sunt incluse la intervalul de service
siguranţă, instrucţiuni de utilizare, informaţii privind “Când este necesar”. Programul intervalelor de
transportul, lubrifierea şi întreţinerea. întreţinere cuprinde numărul paginilor cu instrucţiuni
pas cu pas necesare pentru efectuarea operaţiunilor
Anumite fotografii sau ilustraţii din acest manual pot
programate de întreţinere. Utilizaţi Programul
prezenta detalii sau componente anexe care nu
intervalelor de întreţinere ca index sau ca o “referinţă
corespund echipamentului dumneavoastră. În scopuri
unică şi sigură” pentru toate procedurile de întreţinere.
ilustrative, dispozitivele de protecţie sau măştile pot
lipsi.
Intervalele de întreţinere
Este posibil ca permanentele îmbunătăţiri şi
perfecţionări în designul produsului să ducă la Utilizaţi contorul duratei de funcţionare pentru a
modificări ale echipamentului, modificări care nu sunt stabili intervalele de service. Intervalele calendaristice
cuprinse în acest manual. Citiţi cu atenţie acest manual indicate (zilnic, săptămânal, lunar etc.) pot fi utilizate în
şi păstraţi-l permanent în interiorul echipamentului. locul intervalelor calculate cu ajutorul contorului duratei
Dacă aveţi întrebări privind echipamentul sau acest de funcţionare dacă oferă programări de service mai
manual, vă rugăm să consultaţi distribuitorul local convenabile şi aproximează valorile indicate ale
Caterpillar pentru cele mai recente informaţii contorului. Se recomandă efectuarea operaţiunilor de
disponibile. întreţinere la cel mai scurt interval dintre cele două.
În condiţii de utilizare extreme, cu praf sau umiditate
Măsuri de siguranţă excesivă, poate fi necesară lubrifierea la intervale mai
scurte decât cele precizate în diagrama intervalelor de
Secţiunea Măsuri de siguranţă cuprinde instrucţiuni întreţinere.
de bază privind siguranţa. În plus, această secţiune
identifică textele şi amplasarea semnelor şi etichetelor Întreţinerea autorizată
de avertizare existente pe echipament.
Se recomandă citirea şi înţelegerea instrucţiunilor de
a motorului
bază cuprinse în secţiunea Măsuri de siguranţă înainte Întreţinerea şi reparaţiile adecvate sunt esenţiale
de utilizarea, lubrifierea, întreţinerea sau repararea pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare a
echipamentului. instalaţiilor motorului şi echipamentului. Ca deţinător al
unui echipament de mare tonaj cu motor diesel, pentru
Utilizarea maşinii funcţionare în regim extra-rutier, sunteţi responsabil
pentru efectuarea operaţiunilor de întreţinere necesare
Secţiunea privind utilizarea echipamentului reprezintă incluse în Manualul proprietarului, Manualul de utilizare
materialul de referinţă pentru operatorii fără experienţă şi întreţinere şi Manualul de service.
şi un material recapitulativ pentru cei cu experienţă.
Este interzis ca personalul implicat în repararea,
Această secţiune cuprinde prezentarea indicatoarelor,
întreţinerea, comercializarea, închirierea sau
comutatoarelor, comenzilor echipamentului şi ale
tranzacţionarea motoarelor sau echipamentelor de
componentelor anexe, informaţii despre transport
acest tip să demonteze, să modifice sau să scoată
şi remorcare.
din funcţiune orice dispozitiv sau componentă a
Fotografiile şi ilustraţiile indică operatorului procedurile echipamentului care are legătură cu emisiile de noxe şi
corecte pentru verificarea, pornirea, utilizarea şi oprirea care este instalat(ă) sau se află în motor sau în cadrul
echipamentului. unui echipament care respectă reglementările privind
Procedurile de utilizare prezentate în acest manual protecţia mediului (40 din Codul Reglementărilor
sunt cele de bază. Pe măsura ce se va familiariza cu Federale – CFR, Secţiunea 89). Anumite componente
echipamentul şi funcţionalitatea acestuia, operatorul ale echipamentului şi motorului, cum ar fi sistemul de
va căpăta noi deprinderi şi va învăţa noi tehnici de eşapament, sistemul de alimentare cu carburant,
manevrare. sistemul electric, sistemul de admisie a aerului şi
sistemul de răcire, pot avea legătură cu emisiile de
noxe şi nu vor fi modificate fără aprobarea Caterpillar.
6 31200401
Prefaţă

Capacitatea echipamentului
Componentele anexe suplimentare sau modificările pot
depăşi capacitatea proiectată a echipamentului, ceea
ce poate afecta anumite caracteristici ale acestuia.
Printre acestea se numără caracteristicile de
funcţionare a sistemelor pentru care se impune
certificarea şi a celor de asigurare a stabilităţii, precum
frânele, sistemul de direcţie şi structura de protecţie
împotriva răsturnării (ROPS). Pentru informaţii
suplimentare, luaţi legătura cu distribuitorul local
Caterpillar.

Informaţii de contact
Pentru:
• Raportarea accidentelor şi publicaţii despre
siguranţa produsului
• Actualizări pentru deţinătorii actuali
• Întrebări privind aplicaţiile şi siguranţa produsului
• Informaţii despre respectarea standardelor şi
reglementărilor
• Întrebări privind modificările aduse produsului

Luaţi legătura cu:


Product Safety and Reliability Department
(Departamentul pentru siguranţa şi fiabilitatea
produselor)
JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233
S.U.A.
sau cu reprezentanţa locală JLG

Pentru S.U.A.:
Număr gratuit: 877-JLG-SAFE (877-554-7233)

În afara S.U.A.:
Telefon: 717-485-5161 sau 717-485-6591

E-mail: ProductSafety@JLG.com
31200401 7
Informaţii privind siguranţa

Informaţii privind siguranţa


Mesaje de siguranţă

Ilustraţia 2 g01106084
8 31200401
Informaţii privind siguranţa

Ilustraţia 3 g01213315
31200401 9
Informaţii privind siguranţa

Ilustraţia 4 g01213316

la o piesă care este înlocuită, instalaţi un alt mesaj pe


noua piesă. Orice distribuitor Caterpillar poate furniza
mesaje de siguranţă noi.

Ilustraţia 5 g01213318

Pe aceste maşini se află mai multe mesaje privind


diverse aspecte legate de siguranţă. Această secţiune
prezintă locaţiile de amplasare şi descrierea mesajelor.
Citiţi cu atenţie toate mesajele de siguranţă.
Asiguraţi-vă că toate mesajele de siguranţă sunt lizibile.
Dacă nu puteţi citi cuvintele, curăţaţi sau înlocuiţi
mesajele de siguranţă. Dacă ilustraţiile nu sunt lizibile,
înlocuiţi-le. Pentru curăţarea mesajelor de siguranţă,
utilizaţi material textil, apă şi săpun. Nu utilizaţi
solvenţi, benzină sau alte produse chimice puternice
pentru a curăţa mesajele de siguranţă. Solvenţii,
benzina sau produsele chimice puternice pot slăbi
adezivul care fixează mesajele de siguranţă. Mesajele
de siguranţă cu adeziv slăbit pot cădea.
Înlocuiţi toate mesajele de siguranţă deteriorate sau
care lipsesc. Dacă un mesaj de siguranţă este ataşat
10 31200401
Informaţii privind siguranţa

Nu utilizaţi (1) Nu staţionaţi sub sarcina acţionată


Acest mesaj de siguranţă este amplasat pe panoul de pe (2)
partea dreaptă a compartimentului operatorului.
Acest mesaj este amplasat pe partea laterală a capului
ansamblului telescopic, pe ambele părţi ale maşinii.

g00931194

AVERTISMENT
Nu utilizaţi şi nu efectuaţi lucrări la acest
echipament dacă nu aţi citit şi înţeles instrucţiunile şi
avertismentele din Manualul de utilizare şi întreţinere.
Nerespectarea instrucţiunilor şi a avertismentelor
furnizate poate provoca accidente grave sau chiar
mortale. Pentru manuale de rezervă, luaţi legătura cu g00930659
orice distribuitor Caterpillar. Este responsabilitatea
dumneavoastră să acordaţi atenţia necesară acestor
informaţii. AVERTISMENT
La coborârea ansamblului telescopic sau în caz
de cădere a sarcinii, poate apărea riscul de strivire.
Păstraţi distanţa faţă de ansamblul telescopic în timpul
funcţionării maşinii. În caz contrar, pot avea loc
accidente grave sau chiar mortale.
31200401 11
Informaţii privind siguranţa

Nu atingeţi (3) Nu utilizaţi (4)


Acest mesaj este amplasat pe partea laterală a primei Acest mesaj de siguranţă se află pe planşa de bord, în
secţiuni a ansamblului telescopic, pe ambele părţi compartimentul operatorului.
ale maşinii.

g00936539

AVERTISMENT
Utilizarea sau întreţinerea necorespunzătoare a
maşinii pot provoca accidente grave sau chiar
g00930870
mortale. Nu utilizaţi şi nu efectuaţi lucrări la această
maşină dacă nu aţi primit instructajul şi autorizaţia
AVERTISMENT corespunzătoare şi dacă nu aţi citit şi înţeles
avertismentele şi instrucţiunile din Manualul de
La retractarea sau extinderea secţiunilor ansamblului utilizare şi întreţinere.
telescopic, poate apărea riscul de strivire. Păstraţi
distanţa faţă de ansamblul telescopic în timpul Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de
funcţionării maşinii. În caz contrar, pot avea loc
utilizare şi întreţinere, secţiunea “Diagramele de
accidente grave sau chiar mortale.
sarcini”.
12 31200401
Informaţii privind siguranţa

Atenţie la furci (5) Nu efectuaţi operaţiuni de sudură pe


Acest mesaj de siguranţă este amplasat pe panoul de pe structura ROPS/FOPS (6)
partea dreaptă a compartimentului operatorului.
Acest mesaj de siguranţă se află în spatele scaunului,
lângă lunetă.

g01059274

AVERTISMENT g01211890

Încărcarea laterală neuniformă a furcilor poate duce


la defectarea prematură a acestora şi la apariţia AVERTISMENT
pericolului de strivire, care poate provoca leziuni
corporale sau decesul. Nu împingeţi sarcinile cu Deteriorarea structurii, răsturnarea, modificarea,
furcile şi inspectaţi zilnic furcile pentru a detecta schimbarea sau reparaţiile necorespunzătoare pot
deformările sau îndoirile. Dacă detectaţi deformări sau reduce capacitatea de protecţie a structurii, anulând
îndoiri, înlocuiţi furca sau furcile înainte de a efectua astfel această certificare. Nu sudaţi şi nu găuriţi
o operaţiune de ridicare. Pentru mai multe informaţii structura. Acest lucru va anula certificarea. Pentru a
despre utilizarea şi inspectarea corespunzătoare a stabili limitările structurii fără a anula certificarea,
furcilor, citiţi Manualul de utilizare şi întreţinere. consultaţi un distribuitor Caterpillar.

Această maşină este certificată în conformitate cu


standardele indicate pe autocolantul de certificare.
Masa maximă a maşinii, care include operatorul şi
echipamentele anexe fără sarcină utilă, nu trebuie să
depăşească masa de pe autocolantul de certificare.
Mai sus sunt prezentate exemple tipice de autocolante
de siguranţă şi de certificare.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de
utilizare şi întreţinere, secţiunea “Dispozitive de
protecţie (protecţia operatorului)”.
31200401 13
Informaţii privind siguranţa

Pericol de strivire (7) Nu atingeţi (8)


Acest mesaj este amplasat pe suprafaţa inferioară a Acest mesaj este amplasat în partea superioară a
picioarelor stabilizatoarelor, pe ambele părţi ale maşinii. cilindrilor stabilizatoarelor, pe ambele părţi ale maşinii.

g00930659
g00930870

AVERTISMENT
AVERTISMENT
Coborârea sau ridicarea stabilizatoarelor prezintă
pericolul de strivire. Asiguraţi-vă că membrii Coborârea sau ridicarea stabilizatoarelor prezintă
personalului menţin distanţa faţă de maşină atunci pericolul de strivire. Asiguraţi-vă că membrii
când stabilizatoarele sunt ridicate sau coborâte. personalului menţin distanţa faţă de maşină atunci
Acţionarea stabilizatoarelor atunci când membri ai când stabilizatoarele sunt ridicate sau coborâte.
personalului se află în apropierea maşinii poate Acţionarea stabilizatoarelor atunci când membri ai
provoca vătămare corporală sau deces. personalului se află în apropierea maşinii poate
provoca vătămare corporală sau deces.
14 31200401
Informaţii privind siguranţa

Centura de siguranţă (9) Pericol de strivire (10)


Acest mesaj de siguranţă este amplasat pe panoul de pe Acest mesaj este amplasat pe şasiu, în partea dreaptă
partea dreaptă a compartimentului operatorului. a maşinii.

g00931188

AVERTISMENT
Centura de siguranţă trebuie să rămână permanent
cuplată în timpul utilizării maşinii pentru a preveni
leziunile corporale grave sau decesul în cazul
producerii unui accident sau al răsturnării maşinii.
Nerespectarea acestei instrucţiuni prezintă riscul de
leziuni corporale grave sau de deces. g01212730

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de


utilizare şi întreţinere, secţiunea “Centura de siguranţă”.
AVERTISMENT
La coborârea ansamblului telescopic sau în caz
de cădere a sarcinii, poate apărea riscul de strivire.
Păstraţi distanţa faţă de ansamblul telescopic în timpul
funcţionării maşinii. În caz contrar, pot avea loc
accidente grave sau chiar mortale.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea


“Procedura de retractare şi coborâre a ansamblului
telescopic cu ajutorul sistemului de coborâre de
urgenţă (dacă acesta există)” din Manualul de utilizare
şi întreţinere, “Coborârea echipamentului la căderea
sistemului hidraulic”.
31200401 15
Informaţii privind siguranţa

Pericol de strivire (11) Atenţie la lichidul de răcire a


Acest mesaj este amplasat pe şasiu, în partea dreaptă motorului (12)
a maşinii.
Acest mesaj de siguranţă se află în compartimentul
motorului, pe rezervorul de lichid de răcire.

g00931247

AVERTISMENT
Sistem sub presiune! Lichidul de răcire fierbinte poate
g00930659
provoca arsuri grave, leziuni corporale sau decesul.
Înainte de a desface buşonul rezervorului de lichid
AVERTISMENT de răcire, opriţi motorul şi aşteptaţi răcirea
componentelor sistemului de răcire. Desfaceţi încet
La coborârea ansamblului telescopic sau în caz buşonul rezervorului de lichid de răcire pentru a elibera
de cădere a sarcinii, poate apărea riscul de strivire. presiunea. Înainte de a efectua operaţiuni de întreţinere
Păstraţi distanţa faţă de ansamblul telescopic în timpul a sistemului de răcire, citiţi şi înţelegeţi Manualul de
funcţionării maşinii. În caz contrar, pot avea loc utilizare şi întreţinere.
accidente grave sau chiar mortale.
Pentru procedura adecvată de îndepărtare a buşonului
rezervorului de lichid de răcire, consultaţi Manualul de
utilizare şi întreţinere, secţiunea “Lichidul de răcire –
înlocuire”.
16 31200401
Informaţii privind siguranţa

Evitaţi cablurile electrice (13) Atenţie la limita de înălţime (14)


Acest mesaj de siguranţă este amplasat în Acest mesaj de siguranţă este amplasat în
compartimentul operatorului, în partea dreaptă compartimentul operatorului, în partea dreaptă a
a parbrizului. parbrizului. Acest mesaj se află numai pe maşinile
utilizate în Marea Britanie.

g00936329

PERICOL g00931533

Pericol de electrocutare! Menţineţi maşina şi


AVERTISMENT
echipamentele anexe la o distanţă sigură faţă de
cablurile electrice. Menţineţi o distanţă de 3 m (10 ft) Cuplajul de montare/instrumentul de lucru nu trebuie
plus de două ori lungimea izolaţiei cablurilor. Citiţi şi ridicat peste această înălţime în timpul circulaţiei pe
înţelegeţi instrucţiunile şi avertismentele din Manualul drumuri publice. În caz contrar, se pot produce pagube
de utilizare şi întreţinere. Nerespectarea instrucţiunilor materiale şi accidente grave sau chiar mortale.
şi avertismentelor poate produce accidente grave sau
chiar mortale.

Înainte de a ridica ansamblul telescopic, verificaţi


întotdeauna dacă există cabluri electrice în apropiere.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate provoca
leziuni corporale sau decesul prin electrocutare. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi
întreţinere, secţiunea “Înainte de pornirea motorului”.
31200401 17
Informaţii privind siguranţa

Atenţie la cablurile de pornire Pericol de strivire (17)


asistată (15) Acest mesaj este amplasat pe ambele părţi ale cupei
multifuncţionale, în secţiunea superioară a acesteia.
Acest mesaj de siguranţă se află pe un suport lângă
baterii.

g00931020

AVERTISMENT g00943172

Pericol de explozie! Conectarea neadecvată a cablurilor


de pornire asistată poate provoca o explozie, cauzând AVERTISMENT
accidente grave sau chiar mortale. Bateriile se pot afla
în compartimente separate. Pentru procedura de Nu este permisă prezenţa persoanelor în această
pornire asistată adecvată, consultaţi Manualul de zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot
utilizare şi întreţinere. produce leziuni corporale grave sau decesul prin
strivire. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de în timpul funcţionării maşinii.
utilizare şi întreţinere, secţiunea “Pornirea motorului cu
cabluri de pornire asistată”. Pericol de strivire (18)
Acest mesaj se află pe ambele părţi ale benei.
Nu utilizaţi eter (16)
Acest mesaj de siguranţă se află lângă orificiul de
admisie al filtrului de aer.

g00931562 g00951560

AVERTISMENT AVERTISMENT
Pericol de explozie! Nu utilizaţi eter! Această maşină Nu este permisă prezenţa persoanelor în această
este prevăzută cu sistem de încălzire a aerului la zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot
admisie. Utilizarea eterului poate provoca explozii sau produce leziuni corporale grave sau decesul prin
incendii care pot produce leziuni corporale sau decesul. strivire. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru
Citiţi şi urmaţi procedura de pornire din Manualul de în timpul funcţionării maşinii.
utilizare şi întreţinere.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de


utilizare şi întreţinere, secţiunea “Prevenirea incendiilor
şi a exploziilor”.
18 31200401
Informaţii privind siguranţa

Utilizaţi cu atenţie (19) Pericol de strivire (21)


Acest mesaj se află pe masca din stânga pe partea Acest mesaj se află pe fiecare parte a greiferului.
posterioară a sistemului de colectare cu perie.

g00984073
g00943172

AVERTISMENT AVERTISMENT
Nu utilizaţi şi nu efectuaţi lucrări la acest echipament
Nu este permisă prezenţa persoanelor în această
dacă nu aţi citit şi înţeles instrucţiunile şi
zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot
avertismentele din Manualul de utilizare şi întreţinere.
produce leziuni corporale grave sau decesul prin
Nerespectarea instrucţiunilor şi a avertismentelor
strivire. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de
furnizate poate provoca accidente grave sau chiar
lucru în timpul funcţionării maşinii.
mortale. Pentru manuale de rezervă, luaţi legătura cu
orice distribuitor Caterpillar. Este responsabilitatea
dumneavoastră să acordaţi atenţia necesară acestor Atenţie la mâini şi la obiectele
informaţii. proiectate! (22)
Pericol de străpungere (20) Acest mesaj se află pe ambele părţi ale măştii
superioare a sistemului de colectare cu perie.
Acest mesaj se află pe fiecare parte a greiferului.

g00984064
g00951569

AVERTISMENT
AVERTISMENT
Menţineţi distanţa faţă de acest instrument de lucru în
Nu este permisă prezenţa persoanelor în această timpul funcţionării maşinii. Contactul poate provoca
zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot leziuni corporale sau decesul. Obiectele proiectate
produce leziuni corporale grave sau decesul prin de acest instrument de lucru pot provoca leziuni
străpungere. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul corporale sau decesul.
de lucru în timpul funcţionării maşinii.
31200401 19
Informaţii privind siguranţa

Pericol de blocare şi strivire (23) Nu utilizaţi eter (25)


Acest mesaj se află pe ambele părţi ale cârligului Acest mesaj se află pe partea laterală a măştii supapei.
sistemului de colectare cu perie.

g00924889
g00984061

AVERTISMENT AVERTISMENT
Dacă maşina este prevăzută cu un sistem de încălzire
Nu este permisă prezenţa persoanelor în această
a aerului la admisie pentru pornirea pe vreme rece, nu
zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot
utilizaţi mijloace auxiliare de tip aerosol, de exemplu eter,
produce leziuni corporale grave sau decesul prin
pentru facilitarea pornirii. Utilizarea acestor mijloace
strivire. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de
poate provoca explozii şi leziuni corporale.
lucru în timpul funcţionării maşinii.

Pericol de strivire (24)


Acest mesaj se află pe ambele părţi ale măştii
superioare a sistemului de colectare cu perie.

g00943172

AVERTISMENT
Nu este permisă prezenţa persoanelor în această
zonă în timpul utilizării maşinii. În caz contrar, se pot
produce leziuni corporale grave sau decesul prin
strivire. Menţineţi distanţa faţă de instrumentul de lucru
în timpul funcţionării maşinii.
20 31200401
Informaţii privind siguranţa

Mesaje suplimentare
Pe aceste maşini se află mai multe mesaje privind
diverse aspecte. Această secţiune prezintă locaţiile de
amplasare şi descrierea mesajelor. Citiţi cu atenţie
toate mesajele.
Asiguraţi-vă că toate mesajele sunt lizibile. Dacă
imaginile sau cuvintele nu sunt vizibile, curăţaţi sau
înlocuiţi mesajele. Pentru curăţarea mesajelor, utilizaţi
material textil, apă şi săpun. Nu utilizaţi solvenţi,
benzină sau alte produse chimice puternice pentru a
curăţa mesajele. Solvenţii, benzina sau produsele
chimice puternice pot slăbi adezivul care fixează
mesajele. Mesajele cu adeziv slăbit pot cădea.
Înlocuiţi toate mesajele deteriorate sau care lipsesc.
Dacă un mesaj este ataşat la o piesă care este
înlocuită, instalaţi un mesaj identic pe piesa de schimb.
Orice distribuitor Caterpillar poate furniza mesaje noi.
31200401 21
Informaţii privind siguranţa

Filtrul de aer (2)


Acest mesaj se află pe masca filtrului de aer.

Ilustraţia 10 g00931688
Lichidul de răcire (1)
Curăţaţi sau înlocuiţi elementul filtrului atunci când
Acest mesaj se află pe rezervorul de lichid de răcire.
indicatorul de înfundare luminează în culoarea roşie.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de
utilizare şi întreţinere, secţiunile “Elementul principal al
filtrului de aer al motorului – curăţare/înlocuire” şi
“Elementul secundar al filtrului de aer al motorului –
înlocuire”.

50% Ethylene Sistemul hidraulic auxiliar (3)


Glycol Acest mesaj se află în partea stângă a capului
ansamblului telescopic.
OAM1010

Reumpleţi rezervorul numai cu o soluţie 50/50 de


etilenglicol şi apă. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunile
“Nivelul lichidului de răcire – verificare” şi “Lichidul de
răcire – înlocuire”.

Ilustraţia 11 g00934458
22 31200401
Informaţii privind siguranţa

Utilizaţi numai instrumente de lucru aprobate de


Caterpillar. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
secţiunea “Conexiunile sistemului hidraulic auxiliar”
din Manualul de utilizare şi întreţinere, “Instrumentele de
lucru”.

Ieşirea alternativă (4)


Acest mesaj se află pe luneta cabinei.

Ilustraţia 15 g00934175

Nu efectuaţi lucrări la sistemul de condiţionare a aerului


înainte de a citi şi înţelege manualul de service.

Valorile presiunii în pneuri (7)


Ilustraţia 13 g00931915
Acest mesaj se află în spatele măştii de protecţie din
Dacă ieşirea principală este blocată, ieşiţi din maşină partea stângă a cabinei.
prin fereastra din spate. Scoateţi cuiul de siguranţă cu
ajutorul inelului de la dispozitivul de blocare a lunetei.
Astfel veţi putea deschide fereastra din spate.

Lichidul de transmisie şi hidraulic (5)


Dacă este prevăzut, acest mesaj se află lângă
indicatorul cu vizor pentru lichidul de transmisie şi
hidraulic.

Ilustraţia 16 g00931919

Umflarea necorespunzătoare a pneurilor poate provoca


accidente. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Valorile
indicate ale presiunii în pneuri”.

Sistemul de securitate al maşinii (8)


Dacă este prevăzut, acest mesaj se află pe partea
stângă a coloanei de direcţie, în faţa comutatorului
de contact.
Ilustraţia 14 g01059267

Verificaţi lichidul de transmisie şi hidraulic atunci când


este cald. Nu adăugaţi lichid atunci când sistemul este
rece. Dacă sistemul este rece şi adăugaţi lichid, puteţi
adăuga prea mult lichid. Acest lucru poate provoca
deteriorarea maşinii. Pentru procedura corectă,
consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea
“Nivelul lichidului de transmisie şi al lichidului hidraulic –
verificare”.

Sistemul de condiţionare a aerului (6)


La maşinile prevăzute cu sistem de condiţionare a
aerului, această etichetă se află în spatele măştii de Ilustraţia 17 g00951606
protecţie din spatele uşii.
Maşina este echipată cu un sistem de securitate.
Înainte de a utiliza maşina, citiţi Manualul de utilizare
şi întreţinere.
31200401 23
Informaţii privind siguranţa

Informaţii generale de siguranţă Familiarizaţi-vă cu semnalele manuale utilizate la


punctul de lucru respectiv şi cu personalul autorizat
pentru emiterea acestor semnale. Nu acceptaţi semnale
manuale decât de la o singură persoană.
Nu fumaţi în timp ce efectuaţi operaţiuni de întreţinere a
sistemului de condiţionare a aerului. De asemenea, nu
fumaţi în spaţii în care poate fi eliberat gaz frigorific.
Inhalarea fumului de la o flacără care vine în contact cu
gazul frigorific al sistemului de condiţionare a aerului
poate provoca leziuni corporale sau decesul. Inhalarea
gazului frigorific al sistemului de condiţionare a aerului
printr-o ţigară aprinsă poate provoca leziuni corporale
sau decesul.
Nu păstraţi niciodată lichidele utilizate la efectuarea
Ilustraţia 18 g00104545
întreţinerii în recipiente de sticlă. Lăsaţi lichidele să
Înainte de a efectua operaţiuni de întreţinere sau se scurgă într-un recipient adecvat.
reparaţii ale echipamentului, amplasaţi un semn de Respectaţi toate reglementările locale privind
avertizare cu indicaţia “Nu utilizaţi” sau o indicaţie îndepărtarea lichidelor.
similară pe comutatorul de contact sau pe alte
Utilizaţi toate soluţiile de curăţare cu atenţie.
comenzi. Astfel de semne de avertizare sunt
Raportaţi toate reparaţiile necesare.
disponibile la distribuitorul local Caterpillar.
Nu permiteţi accesul personalului neautorizat la
Trebuie să cunoaşteţi lăţimea echipamentului pentru a
echipament.
menţine o distanţă de siguranţă adecvată atunci când
utilizaţi echipamentul lângă garduri sau lângă obstacole În absenţa altor instrucţiuni, efectuaţi operaţiunile de
laterale. întreţinere cu echipamentul în poziţia pentru întreţinere
şi reparaţii. Pentru procedura de amplasare a
Acordaţi atenţie cablurilor de înaltă tensiune şi
echipamentului în poziţia pentru întreţinere şi reparaţii,
cablurilor electrice îngropate. Contactul dintre maşină
consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere.
şi cablurile electrice poate produce leziuni corporale
grave sau decesul prin electrocutare.
Aerul şi apa sub presiune
Aerul şi/sau apa sub presiune pot provoca eliminarea
la presiune a reziduurilor şi/sau apei fierbinţi. Acest
lucru poate provoca leziuni corporale.
Când utilizaţi aer şi/sau apă sub presiune pentru
curăţare, purtaţi îmbrăcăminte, încălţăminte şi ochelari
de protecţie. Pentru protecţia ochilor utilizaţi ochelari
sau o mască de protecţie pentru faţă.
Presiunea maximă a aerului pentru curăţare trebuie
să fie sub 205 kPa (30 psi). Presiunea maximă a apei
pentru curăţare trebuie să fie sub 275 kPa (40 psi).

Ilustraţia 19 g00702020
Presiunea captivă
Purtaţi cască de protecţie, ochelari de protecţie şi alte
În sistemul hidraulic poate rămâne presiune captivă.
echipamente de protecţie, conform cerinţelor.
Eliberarea presiunii captive poate provoca deplasarea
Nu purtaţi haine largi sau bijuterii care se pot agăţa de bruscă a maşinii sau a echipamentului anex. Lucraţi cu
comenzi sau de alte componente ale echipamentului. atenţie atunci când deconectaţi tuburi sau fitinguri
Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de protecţie şi toate hidraulice. Eliberarea uleiului sub presiune ridicată poate
măştile sunt fixate corespunzător pe echipament. cauza mişcarea necontrolată a furtunurilor. Eliberarea
uleiului sub presiune ridicată poate cauza pulverizarea
Menţineţi corpurile străine la distanţă de echipament.
lichidului. Injectarea lichidului în piele poate provoca
Îndepărtaţi reziduurile, uleiul, instrumentele şi alte
leziuni corporale grave sau chiar decesul.
obiecte de pe platformă, de pe spaţiile de acces şi de
pe trepte.
Injectarea lichidului în piele
Fixaţi toate obiectele independente, cum ar fi cutiile cu
alimente, instrumentele şi alte obiecte care nu fac parte Aerul sub presiune poate rămâne blocat în circuitul
din echipament. sistemului hidraulic mult timp după oprirea motorului.
24 31200401
Informaţii privind siguranţa

Dacă nu este eliberată corespunzător, presiunea poate Îndepărtaţi reziduurile în


cauza eliminarea cu presiune a lichidului hidraulic sau
desprinderea unor elemente cum ar fi capacele mod adecvat
pentru ţevi.
Nu îndepărtaţi componente sau piese hidraulice înainte
de eliberarea presiunii; în caz contrar, se pot produce
leziuni corporale. Nu demontaţi componente sau piese
hidraulice înainte de eliberarea presiunii; în caz contrar,
se pot produce leziuni corporale. Pentru procedurile
necesare pentru eliberarea presiunii din sistemul
hidraulic, consultaţi Manualul de service.

Ilustraţia 22 g00706404

Îndepărtarea neadecvată a reziduurilor poate afecta


mediul înconjurător. Lichidele care pot fi dăunătoare vor
fi îndepărtate conform reglementărilor locale.
Utilizaţi întotdeauna recipiente etanşe pentru lichide.
Nu turnaţi reziduurile pe sol, într-o conductă de
scurgere sau în surse de apă.

Ilustraţia 20 g00687600
Prevenirea strivirii şi a
tăieturilor
Pentru a identifica eventualele scurgeri, utilizaţi
întotdeauna un carton. Lichidul eliminat la presiune Înainte de a lucra sau de a efectua operaţiuni de
poate fi injectat în piele. Injectarea lichidului în piele întreţinere sub echipament, sprijiniţi echipamentul pe
poate provoca leziuni corporale grave sau chiar decesul. suporturi corespunzătoare. Nu vă bazaţi pe cilindrii
Lichidul eliminat la presiune printr-un orificiu foarte mic hidraulici pentru a susţine echipamentul. Echipamentul
poate provoca leziuni corporale grave. Dacă lichidul poate cădea dacă este acţionată o comandă sau dacă
este injectat în piele, trebuie să primiţi imediat tratament se rupe un furtun hidraulic.
adecvat. Consultaţi un medic familiarizat cu acest tip Nu lucraţi sub cabina maşinii decât dacă aceasta este
de răni. susţinută corespunzător.
În absenţa altor instrucţiuni, nu încercaţi niciodată să
Limitarea scurgerilor de lichid efectuaţi reglări în timpul deplasării maşinii sau al
Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri de funcţionării motorului.
lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii, Nu scurtcircuitaţi niciodată bornele ventilului
verificării, reglării şi reparării echipamentului. Pregătiţi- electromagnetic al demarorului pentru a porni motorul.
vă să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de Acest lucru poate cauza deplasarea neaşteptată a
a deschide orice compartiment sau de a demonta orice maşinii.
componentă care conţine lichide.
Dacă există cuplaje de control la echipament, distanţa
Consultaţi Publicaţia specială NENG2500 “Caterpillar de siguranţă în zona de cuplare se va modifica în
Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de instrumente funcţie de deplasarea echipamentului sau a maşinii.
de service al distribuitorului Caterpillar”) pentru Menţineţi distanţa faţă de zonele în care distanţa de
informaţii privind: siguranţă se poate modifica brusc în funcţie de
• Instrumentele şi echipamentele corespunzătoare deplasarea maşinii sau a echipamentului.
pentru colectarea lichidelor Menţineţi distanţa faţă de toate componentele mobile.
• Instrumentele şi echipamentele corespunzătoare Dacă este necesară îndepărtarea dispozitivelor de
pentru reţinerea lichidelor protecţie pentru a efectua întreţinerea, instalaţi
Respectaţi toate reglementările locale privind întotdeauna aceste dispozitive după efectuarea
îndepărtarea lichidelor. întreţinerii.
Ţineţi obiectele la distanţă de palele ventilatoarelor
pornite. Palele ventilatoarelor pot proiecta sau tăia
obiectele.
31200401 25
Informaţii privind siguranţa

Nu utilizaţi cabluri metalice răsucite sau uzate. Purtaţi Bateriile


mănuşi când manevraţi cabluri metalice.
Electrolitul este un acid. Electrolitul poate provoca
Când loviţi cu putere un cui de siguranţă, acesta poate
leziuni corporale. Nu permiteţi ca electrolitul să intre în
ricoşa. Un cui de siguranţă care ricoşează poate
contact cu pielea sau ochii. Când efectuaţi întreţinerea
provoca leziuni corporale. Asiguraţi-vă că nu se află
sau repararea bateriilor, purtaţi întotdeauna ochelari de
persoane în zona respectivă atunci când loviţi un cui
protecţie. Spălaţi-vă pe mâini după ce atingeţi bateriile
de siguranţă. Pentru a evita leziunile ochilor, purtaţi
sau conectoarele. Se recomandă utilizarea mănuşilor
ochelari de protecţie atunci când loviţi un cui de
de protecţie.
siguranţă.
Când loviţi un obiect, pot sări aşchii sau alte reziduuri.
Înainte de a lovi un obiect, asiguraţi-vă că nimeni nu Prevenirea incendiilor şi
poate fi rănit de reziduurile proiectate. a exploziilor
Prevenirea arsurilor
Nu atingeţi piesele unui motor care funcţionează.
Lăsaţi motorul să se răcească înainte de a efectua
orice operaţiune de întreţinere la acesta. Înainte de a
deconecta orice tuburi, fitinguri sau elemente asociate,
eliberaţi presiunea din sistemul de ventilare, din
sistemul de lubrifiere, din baia de ulei, din sistemul de
alimentare cu carburant şi din sistemul de răcire.

Lichidul de răcire
Ilustraţia 23 g00704000
Când motorul este la temperatura de funcţionare,
lichidul de răcire a motorului este fierbinte. De Toţi carburanţii, majoritatea lubrifianţilor şi unele
asemenea, lichidul de răcire este sub presiune. amestecuri de lichide de răcire sunt inflamabile.
Radiatorul şi toate tuburile conectate la acesta sau
Scurgerea sau vărsarea lichidelor inflamabile pe
la motor conţin lichid de răcire fierbinte.
suprafeţe încinse sau componente electrice poate
Orice contact cu lichidul de răcire fierbinte sau cu provoca un incendiu. Incendiile pot cauza leziuni
aburii poate provoca arsuri grave. Lăsaţi componentele corporale şi pagube materiale.
sistemului de răcire să se răcească înainte de a goli
Îndepărtaţi de pe maşină toate materialele inflamabile,
sistemul.
cum ar fi carburantul, uleiul şi reziduurile. Nu permiteţi
Verificaţi nivelul lichidului de răcire numai după oprirea acumularea materialelor inflamabile pe maşină.
motorului.
Depozitaţi carburanţii şi lubrifianţii în recipiente
Asiguraţi-vă că buşonul este rece înainte de a îl marcate corespunzător, în locaţii ce nu pot fi accesate
îndepărta. Buşonul trebuie să se răcească suficient de persoane neautorizate. Depozitaţi materialele textile
pentru a putea fi atins cu mâna. Desfaceţi încet îmbibate cu ulei şi toate materialele inflamabile în
buşonul pentru a elibera presiunea. recipiente de protecţie. Nu fumaţi în spaţiile utilizate
Aditivul din lichidul de răcire conţine substanţe alcaline. pentru depozitarea materialelor inflamabile.
Substanţele alcaline pot provoca leziuni corporale. Nu Nu utilizaţi maşina lângă flăcări deschise.
permiteţi ca substanţele alcaline să intre în contact cu
Scuturile pentru eşapament (dacă sunt prevăzute)
pielea, ochii sau gura.
protejează componentele fierbinţi ale eşapamentului
de pulverizarea uleiului sau a carburantului în cazul
Lichidele ruperii unui tub, a unui furtun sau a unei garnituri.
Scuturile pentru eşapament trebuie instalate
Uleiul încins şi componentele fierbinţi pot provoca
corespunzător.
leziuni corporale. Nu permiteţi ca lichidul fierbinte să
intre în contact cu pielea. De asemenea, nu permiteţi Nu efectuaţi operaţiuni de sudură pe ţevile sau
ca piesele fierbinţi să intre în contact cu pielea. rezervoarele care conţin lichide inflamabile. Nu tăiaţi
cu flacără ţevile sau rezervoarele care conţin lichid
Îndepărtaţi buşonul rezervorului hidraulic numai după
inflamabil. Curăţaţi cu atenţie ţevile sau rezervoarele
oprirea motorului. Buşonul trebuie să se răcească
care conţin lichid inflamabil cu un solvent neinflamabil
suficient pentru a putea fi atins cu mâna. Pentru a
înainte de sudare sau de tăierea cu flacără.
desface buşonul rezervorului hidraulic, urmaţi
procedura standard indicată în acest manual.
26 31200401
Informaţii privind siguranţa

Verificaţi zilnic toate cablurile electrice. Reparaţi toate


cablurile desprinse sau uzate înainte de a utiliza
maşina. Curăţaţi şi strângeţi toate conexiunile electrice.
Praful rezultat în urma reparării capotelor sau
apărătorilor nemetalice poate fi inflamabil şi/sau
explozibil. Reparaţi aceste piese într-o zonă ventilată
corespunzător, la distanţă de flăcări deschise sau de
scântei.
Inspectaţi toate ţevile şi furtunurile pentru a detecta
semnele de uzură sau deteriorare. Furtunurile trebuie
orientate corespunzător. Ţevile şi furtunurile trebuie să
aibă suporturi adecvate şi cleme de siguranţă fixate
corespunzător. Strângeţi toate conexiunile la valorile de
cuplu recomandate. Scurgerile pot provoca incendii.

Ilustraţia 25 g00704135

Gazele de la baterii pot exploda. Ţineţi flăcările


deschise sau scânteile la distanţă de partea superioară
a unei baterii. Nu fumaţi în zonele de încărcare a
bateriilor.
Nu verificaţi niciodată încărcarea bateriei amplasând
un obiect metalic pe borne. Utilizaţi un voltmetru sau un
hidrometru.
Conectarea necorespunzătoare a cablurilor de pornire
asistată poate cauza o explozie ce poate duce la
leziuni corporale. Pentru instrucţiuni în acest sens,
consultaţi secţiunea Utilizarea maşinii din acest manual.
Nu încărcaţi o baterie îngheţată. Acest lucru poate
provoca o explozie.
Ilustraţia 24 g00704059

Lucraţi cu atenţie atunci când realimentaţi maşina. Extinctorul


Îndepărtaţi reziduurile din partea superioară a
rezervorului înainte de realimentare. Nu fumaţi în timp Asiguraţi-vă că este disponibil un extinctor.
ce realimentaţi maşina. Nu realimentaţi maşina lângă Familiarizaţi-vă cu modul de utilizare a extinctorului.
flăcări deschise sau scântei. Opriţi întotdeauna motorul Inspectaţi şi efectuaţi întreţinerea extinctorului în mod
înainte de realimentare. Umpleţi rezervorul de regulat. Respectaţi recomandările de pe plăcuţa de
carburant în aer liber. instrucţiuni.

Ţevile, tuburile şi furtunurile


Nu îndoiţi tuburile de presiune. Nu loviţi tuburile de
presiune. Nu montaţi tuburi îndoite sau deteriorate.
Reparaţi tuburile şi furtunurile desprinse sau
deteriorate. Scurgerile pot provoca incendii. Pentru
reparaţii sau piese de schimb, consultaţi distribuitorul
local Caterpillar.
Verificaţi cu atenţie ţevile, tuburile şi furtunurile. Nu
încercaţi să determinaţi prezenţa eventualelor scurgeri
cu ajutorul mâinii neprotejate. Utilizaţi o foaie de carton
în acest scop. Strângeţi toate conexiunile la valorile de
cuplu recomandate.
Înlocuiţi piesele dacă detectaţi oricare din stările de mai
jos:
31200401 27
Informaţii privind siguranţa

• Fitingurile de ieşire sunt deteriorate sau prezintă


scurgeri.
• Izolaţiile exterioare sunt uzate sau tăiate.
• Cablurile sunt expuse.
• Izolaţiile exterioare prezintă umflături.
• Părţile flexibile ale furtunurilor sunt răsucite.
• Izolaţiile exterioare au tresă încorporată.
• Fitingurile de ieşire s-au deplasat.
Asiguraţi-vă că toate clemele, dispozitivele de protecţie Ilustraţia 26 g00847810
şi scuturile termice sunt montate corespunzător. În (A) Cel puţin 15 m (50 ft)
timpul funcţionării maşinii, acest lucru va contribui la (B) Cel puţin 500 m (1500 ft)

prevenirea vibraţiilor, a frecării cu alte piese şi a


Nu vă apropiaţi de un pneu cald. Păstraţi distanţa
încălzirii excesive.
minimă, conform indicaţiilor. Rămâneţi în afara zonei
haşurate din Ilustraţia 26.
Amplasarea extinctorului Pentru a evita umflarea excesivă, este necesar
Asiguraţi-vă că maşina este echipată cu un extinctor. instructajul adecvat pentru utilizarea echipamentului.
Asiguraţi-vă că sunteţi familiarizat cu modul de utilizare Echipamentul neadecvat sau utilizat necorespunzător
a extinctorului. Inspectaţi şi efectuaţi întreţinerea poate duce la explozia unui pneu sau la deteriorarea
extinctorului în mod regulat. Respectaţi recomandările unei jante.
de pe plăcuţa de instrucţiuni. Când umflaţi un pneu, rămâneţi în spatele suprafeţei de
Locul recomandat pentru montarea extinctorului este rulare a acestuia şi utilizaţi pentru conectarea pompei
pe placa de suport a scaunului, în dreapta operatorului. un tub cu dispozitiv de siguranţă.
Dacă extinctorul este montat pe structura ROPS, legaţi Efectuarea întreţinerii şi reparaţiilor la pneuri şi jante
placa de montare de un picior al structurii. Dacă poate fi periculoasă. Operaţiunile de întreţinere trebuie
greutatea extinctorului depăşeşte 4,5 kg (10 lb), efectuate numai de către personal instruit, care
montaţi extinctorul cât mai jos posibil pe un picior. Nu utilizează instrumente şi proceduri adecvate. Utilizarea
montaţi extinctorul în treimea superioară a piciorului. unor proceduri inadecvate la efectuarea întreţinerii şi
reparaţiilor pneurilor şi jantelor poate cauza explozii.
Notă: Nu sudaţi structura ROPS pentru a monta Forţa exploziei poate provoca leziuni corporale grave
extinctorul. De asemenea, nu găuriţi structura ROPS sau decesul. Respectaţi cu atenţie instrucţiunile
pentru a monta extinctorul pe aceasta. furnizate de distribuitorul de pneuri.

Informaţii privind pneurile Prevenirea accidentelor în timpul


Exploziile pneurilor umflate cu aer se produc din cauza furtunilor cu descărcări electrice
arderii provocate de căldură a gazului din interiorul Atunci când se produc descărcări electrice în
pneurilor. Exploziile pot fi provocate de căldura apropierea maşinii, evitaţi:
generată prin sudare, prin încălzirea componentelor
jantei, prin flacără externă sau prin utilizarea excesivă • Să urcaţi în maşină.
a frânelor. • Să coborâţi din maşină.
Explozia unui pneu este mult mai violentă decât o Dacă vă aflaţi în compartimentul operatorului în
explozie a camerei. Explozia poate proiecta pneul, timpul unei furtuni cu descărcări electrice, rămâneţi
fragmente din jantă şi din punte la o distanţă de 500 m în compartiment. Dacă vă aflaţi pe sol în timpul unei
(1500 ft) sau mai mult de maşină. Atât forţa exploziei, furtuni cu descărcări electrice, rămâneţi la distanţă
cât şi reziduurile proiectate pot provoca pagube de zona din apropierea maşinii.
materiale, leziuni corporale sau decesul.
Înainte de pornirea motorului
Operatorii trebuie să primească instructajul
corespunzător şi să fie capabili să utilizeze maşina
şi toate funcţionalităţile acesteia. Pentru a respecta
normele locale, operatorul trebuie să obţină un permis
sau un certificat de utilizare.
28 31200401
Informaţii privind siguranţa

Trebuie să vă familiarizaţi cu maşina pentru a înţelege Înainte de a încerca să porniţi motorul şi de a deplasa
funcţiile acesteia. De asemenea, înainte de a utiliza maşina, asiguraţi-vă că nu se află nici o persoană sub
maşina, trebuie să vă familiarizaţi cu punctul de lucru. maşină, în jurul maşinii sau pe maşină. Asiguraţi-vă că
Dacă este necesar, examinaţi zona şi luaţi în nu se află personal în zona respectivă. Cuplaţi centura
considerare aspectele de mai jos. de siguranţă.
• Verificaţi dacă în zonă există spaţii de trecere
adecvate. Verificaţi dacă există suficient spaţiu Pornirea motorului
de trecere atât pe verticală, cât şi pe orizontală.
• Verificaţi dacă există obstacole suspendate.
• Verificaţi dacă există cabluri electrice. Menţineţi
maşina şi echipamentele anexe la cel puţin 3 m
(10 ft) distanţă de cablurile electrice.
• Verificaţi dacă există tuburi de abur. Verificaţi dacă
există tuburi de aer comprimat.
• Verificaţi dacă există variaţii de stabilitate a terenului
de la punctul de lucru. Verificaţi şanţurile care au
fost reumplute. Verificaţi dacă acoperişurile
subsolurilor şi tunelurilor sunt deteriorate.
• Verificaţi canalizarea şi conductele de canalizare. Ilustraţia 27 g00100846

La ridicarea unei sarcini sau la extinderea Înainte de a efectua operaţiuni de întreţinere sau
ansamblului telescopic, asiguraţi-vă că terenul de la reparaţii la maşină, amplasaţi un semn de avertizare
locul de lucru asigură rezistenţă uniformă pentru toate cu indicaţia “NU UTILIZAŢI” sau o indicaţie similară pe
pneurile. De asemenea, la ridicarea unei sarcini sau comutatorul de contact sau pe comenzi. Astfel de
la extinderea ansamblului telescopic, asiguraţi-vă că semne de avertizare sunt disponibile la distribuitorul
terenul de la locul de lucru asigură suport uniform local Caterpillar.
pentru stabilizatoare. Dacă este ataşat un semn de avertizare pe comutatorul
Asiguraţi-vă că diagramele de sarcini şi plăcuţele de de contact sau pe comenzile maşinii, nu porniţi motorul.
instrucţiuni sunt amplasate corespunzător şi că sunt De asemenea, nu acţionaţi comenzile maşinii.
lizibile. Nu utilizaţi maşina până când nu aţi înţeles Asiguraţi-vă că maneta de control al transmisiei este
modul corespunzător de utilizare a diagramelor de în poziţia NEUTRU (N). Motorul nu va porni decât
sarcini. dacă maneta de control al transmisiei se află în poziţia
La maşinile prevăzute cu o cabină, blocaţi uşa în NEUTRU.
poziţie închisă. Blocaţi ferestrele fie în poziţie deschisă, Asiguraţi-vă că este acţionată frâna de parcare.
fie închisă. Pentru vizibilitate optimă, asiguraţi-vă că
toate geamurile sunt curate. Gazele de eşapament ale motoarelor diesel conţin
produse de combustie care pot fi periculoase.
Inspectaţi starea centurii de siguranţă şi a pieselor de Acţionaţi întotdeauna motorul într-o zonă ventilată
fixare. Înlocuiţi piesele uzate sau deteriorate. Indiferent corespunzător. Dacă vă aflaţi într-un spaţiu închis,
de aspect, înlocuiţi centura de siguranţă după trei ani evacuaţi gazele de eşapament în exterior.
de utilizare. Nu utilizaţi prelungitoare pentru centurile
de siguranţă retractabile. Porniţi motorul numai după ce v-aţi aşezat în mod
adecvat în compartimentul operatorului. Nu
Asiguraţi-vă că toate dispozitivele de protecţie şi toate scurtcircuitaţi bornele de baterie şi bateriile. Un
măştile sunt fixate corespunzător pe maşină. scurtcircuit poate cauza ocolirea sistemul de pornire în
Reglaţi scaunul în aşa fel încât operatorul să poată poziţie neutră al motorului, iar acest lucru poate duce la
acţiona complet pedalele, sprijinindu-se de spătarul deplasarea accidentală a maşinii dacă aceasta a fost
scaunului. lăsată în viteză.
Asiguraţi-vă că maşina este prevăzută cu un sistem de
iluminare adecvat pentru condiţiile de lucru. Asiguraţi-vă Înainte de utilizare
că toate lămpile maşinii funcţionează corespunzător.
Îndepărtaţi toţi membrii personalului din jurul maşinii
Asiguraţi-vă că alarma pentru marşarier, claxonul şi
şi din zonă.
toate celelalte dispozitive de avertizare ale maşinii
funcţionează corespunzător. Îndepărtaţi toate obstacolele din calea maşinii. Acordaţi
atenţie potenţialelor surse de pericol, cum ar fi cablurile,
Îndepărtaţi toate obstacolele din calea maşinii.
şanţurile etc.
31200401 29
Informaţii privind siguranţa

Asiguraţi-vă că toate geamurile sunt curate. Blocaţi ai personalului. Procedaţi cu atenţie atunci când
uşile în poziţie deschisă sau închisă. Blocaţi ferestrele schimbaţi direcţia de deplasare. Procedaţi cu atenţie
în poziţie deschisă sau închisă. atunci când acţionaţi ansamblul telescopic. Procedaţi
Asiguraţi-vă că toate oglinzile (dacă sunt prevăzute) cu atenţie atunci când ridicaţi sau descărcaţi sarcini.
sunt curate. Pentru vizibilitate optimă în zona din jurul Deplasaţi-vă în direcţia cu cea mai bună vizibilitate.
maşinii, reglaţi oglinzile. Toate oglinzile trebuie reglate Deplasaţi-vă cu ansamblul telescopic retractat complet.
pentru a asigura vizibilitate optimă atunci când De asemenea, deplasaţi-vă cu ansamblul telescopic
operatorul este aşezat în cabină. coborât cât mai mult posibil. Păstraţi o gardă la sol
adecvată. Nu vă deplasaţi niciodată cu o sarcină
Asiguraţi-vă că alarma pentru marşarier (dacă aceasta ridicată peste poziţia de deplasare. Evitaţi condiţiile de
există), claxonul şi toate celelalte dispozitive de teren care ar putea duce la răsturnarea maşinii. Evitaţi
avertizare ale maşinii funcţionează corespunzător. orice condiţii care ar putea duce la răsturnarea maşinii.
Cuplaţi centura de siguranţă în mod corespunzător. Maşina se poate răsturna când lucraţi pe următoarele
Asiguraţi-vă că diagramele de sarcini şi plăcuţele de tipuri de teren: maluri, dealuri şi pante. Dacă maşina
instrucţiuni sunt amplasate corespunzător şi că sunt este prevăzută cu stabilizatoare, acestea trebuie
lizibile. ridicate complet înainte de deplasarea maşinii.

Utilizarea maşinii Capacităţi de ridicare


Păstraţi controlul asupra maşinii. Nu supraîncărcaţi
Intervalul de temperatură pentru maşina. Asiguraţi-vă că este utilizată diagrama de
sarcini corespunzătoare. Sarcinile trebuie să respecte
funcţionarea maşinii limitele de greutate şi limitele pentru centrul de greutate
ale maşinii. Capacitatea de ridicare scade pe măsură ce
Configuraţia standard a maşinii este destinată pentru
sarcina este îndepărtată de maşină.
utilizarea într-un interval de temperatură ambiantă
între –40°C (–40°F) şi 50°C (122°F). Pot fi Notă: Dacă la cuplajul de montare se instalează un
disponibile configuraţii speciale pentru utilizarea adaptor 180-6137 de uz general pentru un instrument
la temperaturi ambiante diferite. Pentru informaţii de lucru, reduceţi capacitatea de transport a maşinii cu
suplimentare despre configuraţiile speciale ale maşinii, 200 kg (440 lb) pentru toate instrumentele de lucru şi
consultaţi distribuitorul local Caterpillar. pentru orice poziţie a ansamblului telescopic. Pentru
mai multe informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi
Utilizarea maşinii întreţinere, secţiunea “Capacităţi de ridicare”.
Asiguraţi-vă că roţile sunt funcţionale şi pneurile sunt
Verificaţi funcţionarea corespunzătoare a comenzilor umflate la valoarea de presiune corespunzătoare.
de direcţie şi de frânare ale maşinii în timp ce aceasta
se deplasează încet într-o zonă liberă. Verificaţi La maşinile prevăzute cu un comutator de reglare a
comenzile de direcţie şi de frânare în timp ce nivelului şasiului, reglaţi întotdeauna nivelul şasiului
ansamblul telescopic este complet retractat şi înainte de a ridica ansamblul telescopic sau de a
instrumentul de lucru este ridicat uşor de la sol. Cu coborî stabilizatoarele. Nu acţionaţi niciodată
maşina în poziţie staţionară, verificaţi dacă celelalte comutatorul de reglare a nivelului şasiului cu ansamblul
comenzi ale maşinii funcţionează corespunzător. telescopic ridicat sau cu stabilizatoarele coborâte.
Dacă şasiul maşinii nu este drept, nu ridicaţi ansamblul Verificaţi dacă şasiul este drept după ce coborâţi
telescopic. Ansamblul telescopic trebuie ridicat numai stabilizatoarele. Dacă este necesar, reglaţi nivelul
dacă şasiul maşinii este drept. Extindeţi şi retractaţi şasiului. Utilizaţi stabilizatoarele pentru a efectua
ansamblul telescopic de mai multe ori pentru a încălzi reglarea. Nu reglaţi poziţia stabilizatoarelor cu
lichidul hidraulic. ansamblul telescopic ridicat. Dacă şasiul nu este
drept, nu ridicaţi ansamblul telescopic.
Deplasarea Înainte de a transporta sau de a ridica o sarcină,
aceasta trebuie fixată corespunzător pe furci sau pe
Acţionaţi maşina numai atunci când sunteţi aşezat pe instrumentul de lucru. Toate sarcinile de tipul ţevilor,
scaun. Centura de siguranţă trebuie cuplată în timpul schelelor, cherestelei şi grinzilor vor fi fixate în mod
funcţionării maşinii. Acţionaţi comenzile numai în timpul corespunzător.
funcţionării motorului.
Utilizaţi cabluri de ridicare aprobate şi testate pentru
Când vă deplasaţi pe drumuri publice, conduceţi sarcini. De asemenea, toate cablurile metalice sau
maşina numai în modul de acţionare a direcţiei pe lanţurile trebuie întreţinute corespunzător. Cablurile
două roţi. metalice şi lanţurile trebuie să respecte reglementările
Înainte de a efectua manevre, asiguraţi-vă că între locale. Trebuie să cunoaşteţi capacitatea de sarcină a
maşină şi instrumentele de lucru nu se află membri
30 31200401
Informaţii privind siguranţa

acestor dispozitive, precum şi modul adecvat de Înainte de montarea unui instrument de lucru pe
utilizare a acestora. maşină, asiguraţi-vă că acesta este aprobat de
Caterpillar şi că în cabina maşinii există o diagramă de
sarcini Caterpillar care descrie modul de utilizare al
Instrumentele de lucru instrumentului respectiv.

AVERTISMENT Dacă aveţi îndoieli privind compatibilitatea unui anumit


instrument de lucru cu maşina, consultaţi distribuitorul
Utilizarea unor instrumente de lucru neaprobate pe un local Caterpillar.
stivuitor telescopic poate provoca accidente grave sau
chiar mortale. Asiguraţi-vă că sunt montate toate dispozitivele de
protecţie necesare la maşina-gazdă şi la instrumentul
Înainte de montarea unui instrument de lucru pe
maşină, asiguraţi-vă că acesta este aprobat de de lucru.
Caterpillar şi că în cabina maşinii există o diagramă de Menţineţi toate geamurile şi uşile închise la maşina-
sarcini Caterpillar care descrie modul de utilizare al gazdă. Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie. Purtaţi
instrumentului respectiv. întotdeauna echipamentul de protecţie recomandat în
manualul de utilizare a instrumentului de lucru. Purtaţi
ATENŢIONARE orice alte echipamente de protecţie necesare în mediul
Când sunt montate anumite instrumente de lucru, de lucru respectiv.
acestea pot intra în contact cu pneurile din faţă sau Pentru a preveni lovirea personalului de obiectele
cu aripile frontale. Acest lucru se poate produce când proiectate, asiguraţi-vă că nu se află personal în zona
ansamblul telescopic este retractat, iar instrumentul de de lucru.
lucru este rotit complet în faţă. Atunci când utilizaţi un
instrument de lucru nou pentru prima oară, asiguraţi-vă În timp ce efectuaţi operaţiuni de întreţinere, de
că acesta nu intră în contact cu zonele menţionate verificare sau de reglare la instrumentul de lucru,
mai sus. rămâneţi la distanţă de zonele de mai jos: muchiile
aşchietoare şi suprafeţele care pot prinde sau strivi
Înainte de a utiliza un instrument de lucru, asiguraţi-vă părţi ale corpului.
că acesta este aprobat de Caterpillar. De asemenea,
asiguraţi-vă că în maşină există o diagramă de sarcini Parcarea
Caterpillar. Pentru informaţii despre aplicaţiile şi modul
de utilizare corespunzător pentru un anumit instrument Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Dacă trebuie
de lucru, consultaţi distribuitorul local Caterpillar. să parcaţi în pantă, blocaţi roţile maşinii. Ansamblul
telescopic trebuie să fie complet retractat. Retractaţi
complet ansamblul telescopic şi coborâţi-l până când
Oprirea motorului instrumentul de lucru este pe sol.
Nu opriţi motorul imediat după funcţionarea în sarcină Acţionaţi frânele de serviciu pentru a opri maşina.
a maşinii. Acest lucru poate duce la supraîncălzirea şi Deplasaţi maneta de control al transmisiei în poziţia
la uzura accelerată a pieselor motorului. NEUTRU. Deplasaţi maneta de control al acceleraţiei
în poziţia RALANTI – VITEZĂ REDUSĂ. Acţionaţi frâna
După ce parcaţi maşina şi acţionaţi frâna de parcare,
de parcare.
lăsaţi motorul să funcţioneze timp de cinci minute
înainte de a-l opri. Acest lucru va permite răcirea Coborâţi toate echipamentele la sol. Activaţi toate
treptată a zonelor fierbinţi ale motorului. mecanismele de blocare a comenzilor.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi subiectele de mai Opriţi motorul.
jos din secţiunea Utilizarea maşinii din Manualul de Rotiţi cheia de contact în poziţia OPRIT şi scoateţi cheia
utilizare şi întreţinere: din comutatorul de contact.
• “Oprirea motorului” Rotiţi cheia întrerupătorului bateriei (dacă acesta este
• “Oprirea motorului la producerea unei defecţiuni prevăzut) în poziţia OPRIT. Scoateţi cheia
electrice” întrerupătorului bateriei dacă nu intenţionaţi să utilizaţi
maşina pe o perioadă îndelungată. Astfel se va preveni
golirea bateriei. Un scurtcircuit al bateriei, consumul de
Instrumentele de lucru curent al anumitor componente şi accesul neautorizat
pot duce la golirea bateriei.
AVERTISMENT
Utilizarea unor instrumente de lucru neaprobate pe un
stivuitor telescopic poate provoca accidente grave sau
chiar mortale.
31200401 31
Informaţii privind siguranţa

Coborârea echipamentului la a altor echipamente trebuie efectuate fără a reduce


spaţiul destinat operatorului. Niciun obiect adus în
căderea sistemului hidraulic cabină nu trebuie să reducă spaţiul destinat
operatorului. Cutiile cu alimente sau alte obiecte
Înainte de a coborî orice echipament la căderea independente trebuie fixate în siguranţă. Preveniţi
sistemului hidraulic, îndepărtaţi toţi membrii proiectarea obiectelor în compartimentul operatorului
personalului din jurul echipamentului. Procedura de pe teren accidentat sau în cazul unei răsturnări.
coborâre a echipamentului variază în funcţie de tipul
echipamentului coborât. Majoritatea sistemelor
controlează echipamentul cu ajutorul aerului sau Dispozitivele de protecţie
lichidului sub presiune ridicată. Procedura de coborâre (protecţia operatorului)
a echipamentului poate duce la eliberarea presiunii
dintr-un sistem sub presiune ridicată. Purtaţi Există tipuri diferite de dispozitive de protecţie utilizate
echipament de protecţie adecvat. Urmaţi procedura pentru a proteja operatorul. Tipul dispozitivelor de
recomandată pentru coborârea echipamentului la protecţie necesare va fi stabilit în funcţie de maşină
căderea sistemului hidraulic, descrisă în Secţiunea şi de aplicaţia acesteia.
Utilizarea maşinii din Manualul de utilizare şi întreţinere. Este necesară inspecţia zilnică a dispozitivelor de
protecţie pentru a verifica dacă există structuri îndoite,
Informaţii privind emisiile crăpate sau desprinse. Nu utilizaţi niciodată maşina cu
sonore şi vibraţiile o structură deteriorată.
Utilizarea necorespunzătoare a maşinii şi tehnicile
de utilizare neadecvate pun în pericol siguranţa
Nivelul emisiilor sonore operatorului. Situaţii periculoase pot apărea chiar dacă
maşina este prevăzută cu un dispozitiv de protecţie
Nivelul emisiilor sonore suportate de operator, măsurat
corespunzător. Urmaţi procedurile de utilizare
în conformitate cu procedura de test specificată în “EN
recomandate pentru maşina dumneavoastră.
12053:2001”, este de 80 dB (A) pentru cabine închise.
Cabina a fost instalată şi întreţinută corespunzător.
Testul a fost efectuat cu uşile şi geamurile închise. Structura de protecţie împotriva
Poate fi necesară utilizarea de echipament de răsturnării (ROPS), Structura de
protecţie auditivă atunci când o maşină prevăzută cu un protecţie împotriva căderii obiectelor
compartiment pentru operator deschis funcţionează pe
perioade îndelungate sau într-un mediu cu nivel ridicat (FOPS)
de zgomot. Poate fi necesară utilizarea de echipament
Structura ROPS/FOPS de pe maşină (dacă este
de protecţie auditivă atunci când maşina funcţionează
prevăzută) a fost creată, testată şi certificată special
cu o cabină care nu este întreţinută corespunzător sau
pentru această maşină. Excavatoarele nu sunt
cu uşile şi geamurile deschise pe perioade îndelungate
echipate cu structuri ROPS. Orice schimbare sau
sau într-un mediu cu nivel ridicat de zgomot.
modificare adusă Structurii ROPS/FOPS poate slăbi
structura. Acest lucru poate pune în pericol siguranţa
Nivelul vibraţiilor operatorului. De asemenea, siguranţa operatorului
poate fi afectată de modificările sau echipamentele
Mâinile şi braţele sunt expuse unei accelerări efective
anexe care duc la depăşirea greutăţii maxime admise
(medie pătratică ponderată) sub 2,5 m/sec2 (8.20 ft/sec2).
a maşinii, greutate indicată pe plăcuţa de certificare.
Întregul corp este expus unei accelerări efective (medie Greutatea excesivă poate reduce performanţele de
pătratică ponderată) sub 0,5000 m/s2 (1.70 ft/sec2). frânare, de acţionare a direcţiei şi ale structurii ROPS.
Valorile indicate au fost măsurate pe o maşină Protecţia oferită de structura ROPS/FOPS va fi redusă
standard. Valorile indicate au fost obţinute utilizând dacă structura prezintă deteriorări. Deteriorarea
procedurile specificate de următoarele standarde: structurii poate fi produsă de o răsturnare, de
căderea unui obiect, de o coliziune etc.
• “ISO 2631-1:1997”
Nu montaţi obiecte (extinctoare, truse de prim ajutor,
• “ISO 5349-1:2001” lămpi de lucru etc.) prin sudarea de suporturi pe
• “SAE J1166” structura ROPS/FOPS sau prin găurirea structurii
ROPS/FOPS. Sudarea de suporturi sau găurirea
Compartimentul operatorului structurii ROPS/FOPS poate slăbi structurile. Pentru
instrucţiuni de montare, consultaţi distribuitorul local
Nicio modificare adusă interiorului compartimentului Caterpillar.
operatorului nu trebuie să reducă spaţiul destinat
operatorului. Adăugarea unui radio, a unui extinctor şi
32 31200401
Informaţii privind siguranţa

Alte dispozitive de protecţie (dacă


sunt prevăzute)
Pentru aplicaţii speciale, este necesară protecţia
împotriva obiectelor proiectate şi/sau a căderii
obiectelor. Două din aplicaţiile pentru care este
necesară protecţie specială sunt manevrarea
materialului lemnos şi demolările.
La utilizarea unui instrument de lucru care poate
proiecta obiecte, este necesară instalarea unui
dispozitiv de protecţie frontal. Pentru maşinile
echipate cu o cabină sau cu un compartiment deschis,
sunt disponibile dispozitive de protecţie frontale din
plasă sau din policarbonat aprobate de Caterpillar. De
asemenea, la maşinile echipate cu o cabină, parbrizul
va fi închis. La maşinile echipate cu o cabină sau cu un
compartiment deschis, se recomandă utilizarea unor
ochelari de protecţie în situaţii ce implică riscul de
proiectare a obiectelor.
Dacă materialul de lucru se extinde deasupra cabinei,
vor fi utilizate dispozitive de protecţie superioare şi
frontale. Mai jos se află exemple tipice pentru acest tip
de aplicaţie:
• Demolări
• Cariere de piatră
• Produse forestiere
Pentru anumite aplicaţii sau instrumente de lucru, pot
fi necesare dispozitive de protecţie suplimentare.
Manualul de utilizare şi întreţinere al maşinii sau al
instrumentului de lucru precizează cerinţele specifice
privind dispozitivele de protecţie. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi distribuitorul local Caterpillar.
31200401 33
Informaţii despre produs

în unităţi metrice (metri şi kilograme) sau în unităţi


Informaţii despre produs imperiale (picioare şi livre).
Când maşina este utilizată pe pneuri, greutatea
Informaţii generale sarcinii de ridicat determină înălţimea maximă
deasupra solului. De asemenea, greutatea sarcinii
Capacităţi de ridicare de ridicat determină distanţa maximă dintre centrul
de greutate al sarcinii şi roţile din faţă.
Capacităţile maşinii la funcţionarea pe pneuri vor fi Când maşina este utilizată cu stabilizatoarele coborâte,
diferite de cele la funcţionarea pe stabilizatoare. De greutatea sarcinii de ridicat determină înălţimea
asemenea, capacităţile maşinii vor varia în funcţie de maximă deasupra solului. De asemenea, greutatea
echipamentul anex. sarcinii de ridicat determină distanţa maximă dintre
centrul de greutate al sarcinii şi tălpile stabilizatoarelor.
AVERTISMENT Ansamblul telescopic al maşinii are două scale care vor
fi utilizate ca referinţă împreună cu diagrama de sarcini
Pierderea stabilităţii maşinii poate provoca vătămare
pentru a estima factorii implicaţi în operaţiunea de
corporală sau deces. Pentru a asigura stabilitatea
ridicare. Scala de referinţă pentru extinderea
maşinii în timpul utilizării, este necesară îndeplinirea
următoarelor condiţii: ansamblului telescopic indică lungimea ansamblului.
Literele “B”, “C” şi “D” corespund cu literele echivalente
Pneurile trebuie umflate la presiunea corectă şi
de pe diagrama de sarcini. Litera “A” de pe diagrama
echilibrate cu o cantitate corespunzătoare de balast
de sarcini corespunde cu poziţia ansamblului
(dacă acesta există).
telescopic retractat complet. Litera “E” de pe
Nivelul şasiului maşinii trebuie să fie corect reglat. diagrama de sarcini corespunde cu poziţia
Comutatorul de reglare a nivelului şasiului nu trebuie ansamblului telescopic extins complet.
acţionat cu ansamblul telescopic ridicat.
Comutatorul de reglare a nivelului şasiului nu trebuie
acţionat cu stabilizatoarele coborâte.
Comutatoarele stabilizatoarelor nu trebuie acţionate
cu ansamblul telescopic ridicat.
Trebuie utilizată diagrama de sarcini corespunzătoare
instrumentului de lucru montat pe maşină, iar sarcinile
şi centrele de greutate indicate nu trebuie niciodată
depăşite.
Maşina nu trebuie deplasată cu ansamblul telescopic
ridicat.

Ilustraţia 29 g00955168

Scala de referinţă pentru unghiul ansamblului


telescopic (1) indică unghiul ansamblului.
Pentru a evalua sarcina de ridicat, urmaţi instrucţiunile
de mai jos:
1. Aduceţi maşina în poziţia dorită. Maşina trebuie
adusă cât mai aproape de sarcina de ridicat.
Pentru mai multe informaţii despre utilizarea
maşinii, consultaţi subiectul corespunzător din
secţiunea Utilizarea maşinii din Manualul de
Ilustraţia 28 g00955167 utilizare şi întreţinere.

Diagramele de sarcini sunt amplasate pe planşa de 2. Pentru a aduce echipamentul anex în poziţia în
bord, în partea dreaptă a panoului de instrumente. care poate fi acţionat, ridicaţi şi extindeţi ansamblul
Asiguraţi-vă că este utilizată diagrama de sarcini telescopic, conform necesităţilor. Nu efectuaţi
corespunzătoare. Diagrama se referă la tipul de operaţiunea de ridicare.
echipament anex reprezentat printr-un simbol în 3. Consultaţi scalele de referinţă pentru extinderea
partea superioară a diagramei. Sunt, de asemenea, şi unghiul ansamblului telescopic şi notaţi valorile
utilizate simboluri pentru utilizarea pe pneuri sau pe citite. Consultaţi diagrama de sarcini şi utilizaţi cele
stabilizatoare. Diagramele de sarcini pot fi exprimate două valori pentru a identifica zona de sarcini
echivalentă.
34 31200401
Informaţii despre produs

4. Dacă sarcina de ridicat este egală cu valoarea Exemplul 3


din zona de sarcini echivalentă, operaţiunea de
• Greutatea sarcinii de ridicat este de 600 de unităţi.
ridicare poate fi efectuată, însă cu atenţie sporită.
De asemenea, dacă sarcina de ridicat este mai • Referinţa pentru unghiul ansamblului telescopic este
mică decât valoarea din zona de sarcini de 22 de grade.
echivalentă, operaţiunea de ridicare poate fi • Scala de referinţă pentru extinderea ansamblului
efectuată, însă cu atenţie sporită. telescopic este la aproximativ 66 la sută între “D”
5. Dacă sarcina de ridicat este mai grea decât şi extinderea completă. Extinderea completă
valoarea din zona de sarcini echivalentă, este marcată cu “E” pe diagrama de sarcini.
operaţiunea de ridicare nu poate fi efectuată.
Prin raportare la diagrama de sarcini, “Z” este punctul
de intersecţie a valorilor pentru referinţele unghiului şi
Estimarea factorilor implicaţi în extinderii ansamblului telescopic. Acest punct de
operaţiunea de ridicare cu ajutorul intersecţie este în zona de sarcini de 400 de unităţi.
Sarcina de ridicat de 600 de unităţi este mai mare
diagramei de sarcini – Exemple decât valoarea din zona de sarcini, iar diagrama indică
Notă: În exemplele de mai jos, valorile provin din faptul că sarcina se află dincolo de limitele capacităţii
diagrama de sarcini de la sfârşitul acestei secţiuni. maşinii. Nu încercaţi să ridicaţi sarcina.
Această diagramă de sarcini este inclusă numai în Dacă diagrama de sarcini indică faptul că operaţiunea
scopuri ilustrative. Această diagramă de sarcini nu se de ridicare se află în limitele capacităţii maşinii,
referă la o anumită maşină. Valorile menţionate nu au efectuaţi operaţiunea, însă cu atenţie sporită. Ţineţi
unităţi de măsură. Unităţile din diagramele de sarcini cont de faptul că sarcina poate cântări mai mult decât
ataşate la o anumită maşină pot fi kilograme sau livre. valoarea estimată. Diagrama de sarcini va fi utilizată
numai pentru a estima factorii implicaţi în operaţiunea
Exemplul 1 de ridicare.
• Greutatea sarcinii de ridicat este de 1000 de unităţi.
• Referinţa pentru unghiul ansamblului telescopic este
de 55 de grade.
• Scala de referinţă pentru extinderea ansamblului
telescopic este în poziţia “D”.
Prin raportare la diagrama de sarcini, “X” este punctul
de intersecţie a valorilor pentru referinţele unghiului şi
extinderii ansamblului telescopic. Acest punct de
intersecţie este în zona de sarcini de 2000 de unităţi.
Sarcina de ridicat de 1000 de unităţi este mai mică
decât valoarea din zona de sarcini, iar diagrama indică
faptul că sarcina se află în limitele capacităţii maşinii.

Exemplul 2
• Greutatea sarcinii de ridicat este de 3000 de unităţi.
• Referinţa pentru unghiul ansamblului telescopic este
de 55 de grade.
• Scala de referinţă pentru extinderea ansamblului
telescopic este în poziţia “B”.
Prin raportare la diagrama de sarcini, “Y” este punctul
de intersecţie a valorilor pentru referinţele unghiului şi
extinderii ansamblului telescopic. Acest punct de Ilustraţia 30 g00992051
intersecţie este în zona de sarcini de 3000 de unităţi. Diagramă de sarcini tipică
Sarcina de ridicat de 3000 de unităţi corespunde cu
valoarea din zona de sarcini, iar diagrama indică faptul
că sarcina corespunde capacităţii maxime a maşinii.
31200401 35
Informaţii despre produs

Specificaţii Ca maşină, vehiculul este destinat în principal utilizării


ca stivuitor de materiale, pentru a ridica şi amplasa
materiale. Ca tractor agricol, vehiculul este destinat în
principal utilizării pentru remorcare.

Restricţii privind aplicaţiile/


configuraţia
Greutatea maximă admisă pentru funcţionare –
12 100 kg (26,620 lb)
Forţa de remorcare maximă a barei de tractare –
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de
utilizare şi întreţinere, secţiunea “Remorcarea maşinii”.
Ilustraţia 31 g00855391
Vedere laterală Sarcina verticală maximă admisă pe bara de tractare –
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de
utilizare şi întreţinere, secţiunea “Remorcarea maşinii”.
Unghiul maxim de înclinaţie în faţă şi în spate cu
maşina staţionară pentru a menţine lubrifierea
corespunzătoare –
• La maşini prevăzute cu motor de 92 kW sau de
93,1 kW, înclinaţie de 57,7% sau de 30 de grade
• La maşini prevăzute cu motor de 74,5 kW, înclinaţie
de 44,5% sau de 24 de grade

Ilustraţia 32 g00855455
Vedere din spate

Specificaţiile sunt indicate pentru maşini cu configuraţie


standard, fără instrument de lucru la cuplajul de
montare.

Tabelul 1

Model TH360B
Înălţime totală (A) 2590 mm (102 in)
Lungime totală (B) 6385 mm (251 in)
Lăţime totală (C) 2440 mm (96 in)
Ampatament 3200 mm (126 in)
Gardă la sol 500 mm (19.7 in)
Greutate aproximativă 9720 kg (21,400 lb)

Domenii de utilizare
Acest vehicul este clasificat după cum urmează:
• Autovehicul industrial cu braţ telescopic variabil cu
propulsie proprie (stivuitor telescopic), în
conformitate cu definiţia din “ISO 3691-2” şi “EN
1459:1998”
• Tractor agricol în configuraţiile care respectă
normele Directivei 74/150/CEE a Uniunii Europene
Acest vehicul are tracţiune integrală şi capacitate de
acţionare a direcţiei pe toate roţile. Acest vehicul are
şasiu rigid cu ansamblu cu braţ telescopic variabil
montat central, la care pot fi ataşate echipamente
anexe aprobate de Caterpillar.
36 31200401
Informaţii despre produs

Informaţii de identificare Numărul de serie


Produsele Caterpillar, cum ar fi motoarele, transmisiile
Amplasarea plăcuţelor şi şi echipamentele anexe principale care nu sunt
conduse de un operator sunt identificate prin numere
autocolantelor de serie.
Pentru referinţă rapidă, notaţi numerele de serie în
spaţiile prevăzute sub ilustraţie.

Ilustraţia 33 g00937576

Manufactured by
JLG Manufacturing Europe BVBA
Industrieterrein Oude Bunders 1034, Breitwaterstraat 12
R 3630 Maasmechelen - Belgium

Model:
Date of Manufacture: Ilustraţia 35 g01042684
Model Year:
VIN:
Lifting load, max.: kg
Type of engine: (1) Număr de serie al motorului _________________
Output of engine, kW:
Gross vehicle weight: kg (2) Număr de serie al transmisiei ________________
Front axle load: kg

Rear axle load: kg

Maximum capacity: kg

Maximum capacity at max. Height: kg


100100YYY A 1001002466 A

Manufactured by JLG under license from Caterpillar

AOM0980

Pe aceste maşini este montată o plăcuţă de


identificare. La maşinile livrate în Uniunea Europeană,
pe plăcuţă sunt imprimate marcajul CE şi PIN-ul. La
maşinile livrate în ţări din afara Uniunii Europene, pe
plăcuţă este imprimat PIN-ul. Plăcuţa se află în partea
stângă a şasiului principal.
PIN-ul este utilizat pentru a identifica o maşină
motorizată care este condusă de un operator. Plăcuţa
cu PIN-ul se află pe partea stângă a şasiului principal.
(3) Număr de serie al nacelei motorului ___________
Pe plăcuţa cu PIN-ul se află PIN-ul şi numărul pentru
configuraţia maşinii.
Pe plăcuţa cu PIN-ul sunt imprimate mai multe
informaţii. Pentru referinţă rapidă, notaţi aceste
informaţii în spaţiile prevăzute mai jos.
• Model ___________________________________
• PIN_____________________________________
• Număr de serie al motorului__________________
• Număr de serie al transmisiei ________________
31200401 37
Informaţii despre produs

Certificare timpul fabricaţiei. Nivelul maxim garantat al emisiilor


sonore este măsurat în conformitate cu cerinţele
Uniunea Europeană specificate în “2000/14/CE”.

Autocolantul ROPS/FOPS
Acest semn de avertizare se află în spatele scaunului,
lângă lunetă.

Ilustraţia 36 g00853367

Dacă maşina este prevăzută cu plăcuţă pentru


Uniunea Europeană, plăcuţa va fi ataşată la plăcuţa
cu PIN-ul. Pe plăcuţa CE sunt imprimate mai multe
informaţii. Pentru referinţă rapidă, notaţi aceste
informaţii în spaţiile prevăzute mai jos.
• Puterea motorului (kW) _____________________
• Greutatea maşinii (kg) ______________________
Ilustraţia 39 g01211890
• Anul fabricaţiei ____________________________
AVERTISMENT
Nivelul emisiilor sonore
Deteriorarea structurii, răsturnarea, modificarea,
schimbarea sau reparaţiile necorespunzătoare pot
reduce capacitatea de protecţie a structurii, anulând
astfel această certificare. Nu sudaţi şi nu găuriţi
structura. Acest lucru va anula certificarea. Pentru
a stabili limitările structurii fără a anula certificarea,
consultaţi un distribuitor Caterpillar.

Această maşină este certificată în conformitate cu


standardele indicate pe autocolantul de certificare.
Masa maximă a maşinii, care include operatorul şi
echipamentele anexe fără sarcină utilă, nu trebuie să
Ilustraţia 37 g00937584
depăşească masa de pe autocolantul de certificare.
Acest mesaj se află în partea stângă a şasiului Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de
principal. utilizare şi întreţinere, secţiunea “Dispozitive de
protecţie (protecţia operatorului)”.

Sistemul de securitate al maşinii


Dacă este prevăzut, acest mesaj este utilizat pentru a
confirma certificarea sistemului de securitate al maşinii
(SSM) ca radioemiţător. Specificaţiile de mai jos sunt
furnizate pentru a contribui la asigurarea respectării
reglementărilor locale:
Tabelul 2

Intensitatea câmpului (1) 16,12 dB micro-amp/metru


Intervalul de frecvenţe
Ilustraţia 38 g00933634 134,2 kHz
Aici este prezentat un exemplu tipic pentru acest autocolant. Pe maşina de funcţionare
dumneavoastră pot fi indicate valori diferite.
Timp de răspuns ( 0,055 secunde (1/18 secunde)
Dacă este prevăzut, autocolantul de certificare este (1) Intensitatea câmpului la 10 metri
utilizat pentru a confirma certificarea emisiilor sonore (2) Timpul de funcţionare este măsurat după prima activare a comutatorului cu
cheie.
ale maşinii. Valoarea imprimată pe autocolant indică
nivelul maxim garantat al emisiilor sonore. Nivelul
maxim garantat al emisiilor sonore este măsurat în
38 31200401
Informaţii despre produs

Ilustraţia 40 g01015547 Ilustraţia 43 g00937218

Această plăcuţă se află pe grupul de control pentru Informaţiile de mai jos sunt imprimate pe plăcuţă:
SSM. Grupul de control se află în compartimentul • “Model” __________________________________
motorului.
• “Număr de omologare” ______________________
• “IN” _____________________________________
• “Greutatea totală maximă admisă” _____________
• “Greutatea maximă admisă pe puntea faţă” ______
• “Greutatea maximă admisă pe puntea spate” _____
• “Sarcina maximă admisă la remorcare” _________
• “Sarcina maximă admisă la remorcarea fără sistem
de frânare”________________________________
• “Sarcina maximă admisă la remorcarea cu sistem
Ilustraţia 41 g00995393 separat de frânare” _________________________
• “Sarcina maximă admisă la remorcarea cu frânare
Dacă aveţi întrebări privind modul de funcţionare a
inerţială” _________________________________
SSM într-o anumită ţară, consultaţi distribuitorul local
Caterpillar. • “Sarcina maximă admisă la remorcarea cu sistem
de frânare asistată (hidraulic sau pneumatic)” ____
Omologarea pentru circulaţia pe
drumurile publice din Italia

Ilustraţia 42 g00937590

Această plăcuţă se află în partea dreaptă a maşinii, în


spatele pneului din faţă.
31200401 39
Informaţii despre produs

Autocolantul de certificare
pentru emisia de noxe
Notă: Aceste informaţii sunt valabile în Statele Unite şi
în Canada.
Dacă este prevăzut, autocolantul de certificare pentru
emisia de noxe EPA/EU se află pe partea laterală a
blocului motorului.
În continuare este prezentat un exemplu tipic.

Ilustraţia 45 g01148857
40 31200401
Informaţii despre produs
31200394 41
Utilizarea maşinii

Utilizarea maşinii Inspecţia zilnică

AVERTISMENT
Înainte de utilizare
Uleiul încins şi componentele fierbinţi pot provoca
Urcarea şi coborârea leziuni corporale. Nu permiteţi ca uleiul încins şi
componentele fierbinţi să intre în contact cu pielea.
La temperatura de funcţionare, lichidul de răcire al
motorului este încins şi sub presiune.
Aburii pot provoca leziuni corporale.
Verificaţi nivelul lichidului de răcire numai după
oprirea motorului şi numai după ce buşonul
rezervorului de lichid de răcire s-a răcit suficient
pentru a putea fi atins cu mâna neprotejată.
Desfaceţi încet buşonul rezervorului de lichid de
răcire pentru a reduce presiunea.
Aditivul din lichidul de răcire conţine substanţe
alcaline. Evitaţi contactul cu pielea şi ochii pentru
Ilustraţia 46 g00037860
Exemplu tipic a preveni leziunile corporale.

Urcaţi şi coborâţi din maşină numai prin locurile ATENŢIONARE


prevăzute cu trepte şi/sau mânere. Înainte de a urca în Lubrifiantul şi uleiul acumulate pe maşină sporesc
maşină, curăţaţi treptele şi mânerele. Inspectaţi treptele riscul de incendiu. Îndepărtaţi aceste reziduuri prin
şi mânerele. Efectuaţi toate reparaţiile necesare. curăţare cu jet de abur sau cu apă la presiune ridicată,
Urcaţi şi coborâţi numai cu faţa înspre maşină. cel puţin o dată la 1000 de ore sau de fiecare dată când
Menţineţi contactul în trei puncte cu treptele şi se varsă o cantitate considerabilă de ulei pe maşină.
mânerele.
ATENŢIONARE
Notă: Contactul în trei puncte poate fi realizat cu două
picioare şi o mână. De asemenea, contactul în trei Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
puncte poate fi realizat cu un picior şi două mâini. de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii,
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă
Nu urcaţi în maşină când aceasta se află în mişcare. să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de
Nu coborâţi din maşină când aceasta se află în a deschide orice compartiment sau de a demonta orice
mişcare. Nu săriţi niciodată din maşină. Nu transportaţi componentă care conţine lichide.
instrumente sau recipiente când încercaţi să urcaţi sau
să coborâţi din maşină. Utilizaţi un cablu pentru a trage Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
echipamentul pe platformă. Nu utilizaţi comenzile ca colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele
mânere atunci când intraţi sau ieşiţi din compartimentul Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500
operatorului. “Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”).
Ieşirea alternativă Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi
dispoziţiile locale.
Maşinile echipate cu cabine sunt prevăzute cu ieşiri
alternative. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Notă: Pentru a asigura o durată maximă de
Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Ieşirea funcţionare a maşinii, efectuaţi zilnic o inspecţie
alternativă”. detaliată înainte de utilizare. Inspectaţi maşina pentru a
detecta eventualele scurgeri. Îndepărtaţi reziduurile din
compartimentul motorului şi de pe şasiu. Asiguraţi-vă
că toate dispozitivele de protecţie, măştile şi buşoanele
sunt fixate. Inspectaţi toate furtunurile şi curelele pentru
a detecta eventualele semne de deteriorare. Inspectaţi
toate lămpile şi oglinzile pentru a detecta eventualele
semne de deteriorare. Dacă vizibilitatea este redusă,
reglaţi sau înlocuiţi lămpile şi oglinzile. Inspectaţi
suporturile pentru lămpi şi oglinzi. Dacă apar semne
de deteriorare sau coroziune, înlocuiţi suporturile.
Verificaţi starea curelei de transmisie a ventilatorului.
Verificaţi indicatorul nivelului de carburant. Dacă este
42 31200394
Utilizarea maşinii

necesar, alimentaţi maşina cu carburant. Efectuaţi Scaunul


reparaţiile necesare înainte de a utiliza maşina.
Scaunul trebuie reglat într-o poziţie confortabilă pentru
Efectuaţi zilnic următoarele proceduri.
operator. De asemenea, când vă sprijiniţi de spătarul
• Alarma de marşarier – testare scaunului, acesta trebuie reglat astfel încât să permită
• Sistemul de frânare – testare acţionarea completă a comenzilor de picior.
• Nivelul lichidului de răcire – verificare Pentru a preveni deplasarea scaunului, blocaţi-l în
poziţia dorită înainte de a începe utilizarea maşinii.
• Nivelul uleiului de motor – verificare
Utilizaţi întotdeauna centura de siguranţă în timpul
• Separatorul de apă al sistemului de alimentare utilizării maşinii.
cu carburant – golire
• Apa şi sedimentele din rezervorul de carburant – Reglarea scaunului
eliminare
• Indicatoarele şi instrumentele de măsură – testare
• Centura de siguranţă – inspecţie
• Presiunea în pneuri – verificare
• Nivelul lichidului de transmisie şi hidraulic –
verificare
• Cuplul de strângere a piuliţelor roţilor – verificare
• Geamuri – curăţare
• Instrumentul de lucru – inspecţie/înlocuire
Ilustraţia 48 g00950445
Pentru proceduri detaliate, consultaţi secţiunea
Instrucţiuni de întreţinere. Pentru o listă completă a Manetă faţă/spate (1) – Ridicaţi maneta faţă/spate şi
operaţiunilor de întreţinere programate, consultaţi glisaţi scaunul în poziţia dorită. Eliberaţi maneta faţă/
Programul intervalelor de întreţinere. spate pentru a bloca scaunul în poziţia dorită.
Maneta de reglare a unghiului de înclinaţie a
Utilizarea maşinii spătarului (2) – Aceasta permite fixarea spătarului la
unul din cele trei unghiuri diferite disponibile. Împingeţi
Ieşirea alternativă maneta de reglare a unghiului de înclinaţie a spătarului
şi poziţionaţi spătarul la unghiul dorit. Eliberaţi maneta
Fereastra din spate poate fi utilizată ca ieşire de reglare a unghiului de înclinaţie a spătarului pentru
alternativă pe maşinile echipate cu o cabină închisă. a bloca spătarul în poziţia dorită.
Dacă ieşirea principală este blocată, ieşiţi din maşină După reglarea scaunului, asiguraţi-vă că toate
prin fereastra din spate. manetele de reglare ale acestuia sunt blocate pentru
a preveni deplasarea neaşteptată.

Suspensia (dacă este prevăzută)


Maneta de reglare (3) a suspensiei scaunului –
Reglaţi suspensia cu ajutorul manetei de reglare. Este
necesar să vă aşezaţi pe scaun pentru a putea regla
suspensia. Indicatorul pentru suspensia scaunului
trebuie să se afle în zona verde.
Dacă indicatorul pentru suspensia scaunului se află în
zona roşie, trageţi în afară mânerul manetei de reglare
(3) şi rotiţi-l în sens invers acelor de ceasornic până
Ilustraţia 47 g00951976
când indicatorul ajunge în zona verde.
Cu ajutorul inelului (1) de pe dispozitivul de închidere al
ferestrei din spate (2) scoateţi cuiul de siguranţă (3). Notă: Indicatorul se poate afla în orice punct al zonei
Astfel veţi putea deschide fereastra din spate. verzi. Acest lucru permite reglarea scaunului la diverse
înălţimi, în funcţie de operator.
Pentru repararea ferestrelor sau înlocuirea geamurilor,
consultaţi distribuitorul local Caterpillar. După reglarea scaunului, asiguraţi-vă că toate
manetele de reglare ale acestuia sunt blocate pentru
a preveni deplasarea neaşteptată.
31200394 43
Utilizarea maşinii

Suspensia pneumatică (dacă


este prevăzută)

Ilustraţia 50 g00100709

1. Decuplaţi centura de siguranţă.


Ilustraţia 49 g00950464

Butonul de reglare a înălţimii scaunului (4) –


Reglaţi înălţimea scaunului cu ajutorul
butonului de reglare a înălţimii scaunului. Este
necesar să vă aşezaţi pe scaun pentru a putea regla
înălţimea scaunului. Reglaţi înălţimea scaunului până
când indicatorul ajunge în zona verde.

Notă: Indicatorul se poate afla în orice punct al zonei


verzi. Acest lucru permite reglarea scaunului la diverse
înălţimi, în funcţie de operator.

După reglarea scaunului, asiguraţi-vă că toate Ilustraţia 51 g00932817


manetele de reglare ale acestuia sunt blocate pentru
a preveni deplasarea neaşteptată. 2. Pentru a lungi porţiunea utilizabilă a centurii (1),
rotiţi catarama (2). Dispozitivul de blocare va fi
Compartimentul de depozitare eliberat. Acest lucru permite deplasarea centurii
de siguranţă prin cataramă.
În spatele scaunului operatorului se află un
compartiment de depozitare. Acesta poate fi utilizat 3. Trageţi de cataramă pentru a lungi porţiunea
pentru păstrarea documentelor sau a altor obiecte de utilizabilă a centurii.
dimensiuni mici. 4. Procedaţi în acelaşi mod pentru cealaltă parte a
centurii de siguranţă. Dacă centura de siguranţă
Centura de siguranţă nu se potriveşte exact cu catarama la mijloc, reglaţi
din nou centura.
Notă: Această maşină a fost prevăzută din fabricaţie cu Strângerea centurii de siguranţă
o centură de siguranţă.
Verificaţi întotdeauna starea centurii de siguranţă şi
starea pieselor de fixare ale acesteia înainte de a utiliza
maşina.

Reglarea centurii de siguranţă pentru


centuri neretractabile
Reglaţi ambele capete ale centurii de siguranţă.
Centura trebuie să fie suficient de strânsă pe corpul
operatorului, fără însă a îl incomoda.
Lărgirea centurii de siguranţă

Ilustraţia 52 g00100713

1. Cuplaţi centura de siguranţă. Trageţi de capătul


porţiunii neutilizate a centurii pentru a strânge
centura.
44 31200394
Utilizarea maşinii

2. Procedaţi în acelaşi mod pentru cealaltă parte a Trageţi centura de siguranţă (4) afară din mecanismul
centurii de siguranţă. de retractare cu o mişcare continuă.
3. Dacă centura de siguranţă nu se potriveşte exact Prindeţi clema centurii (3) în cataramă (2). Asiguraţi-vă
cu catarama la mijloc, reglaţi din nou centura. că centura de siguranţă este fixată peste bazinul
Cuplarea centurii de siguranţă operatorului.
Mecanismul de retractare va regla lungimea centurii şi
se va bloca în poziţie. Centura este prevăzută cu un
dispozitiv care permite operatorului o libertate de
mişcare limitată.
Decuplarea centurii de siguranţă

Ilustraţia 53 g00932818

Prindeţi clema centurii (3) în catarama (2). Asiguraţi-vă


că centura de siguranţă este fixată peste bazinul
operatorului.
Decuplarea centurii de siguranţă
Ilustraţia 56 g00039113

Apăsaţi butonul de deblocare de pe cataramă pentru


a elibera centura de siguranţă. Centura se va retrage
automat în mecanismul de retractare.

Prelungitoarele pentru centuri


de siguranţă

AVERTISMENT
Când utilizaţi centuri de siguranţă retractabile, nu
instalaţi prelungitoare de centură; în caz contrar,
Ilustraţia 54 g00100717 pot avea loc accidente grave sau chiar mortale.
În funcţie de lungimea prelungitorului şi de talia
Trageţi în sus dispozitivul de deblocare. Centura de
operatorului, este posibil ca mecanismul de retractare
siguranţă va fi decuplată. să nu se poată bloca în poziţie. Dacă mecanismul de
retractare nu se blochează, centura de siguranţă nu
Reglarea centurii de siguranţă pentru va putea asigura protecţia operatorului.
centuri retractabile
Cuplarea centurii de siguranţă Sunt disponibile centuri de siguranţă mai lungi,
neretractabile, şi prelungitoare pentru centuri de
siguranţă neretractabile.
Caterpillar solicită utilizarea prelungitoarelor numai
pentru centurile de siguranţă neretractabile.
Pentru centuri de siguranţă mai lungi şi pentru
informaţii privind prelungirea centurilor de siguranţă,
consultaţi distribuitorul local Caterpillar.

Ilustraţia 55 g00867598
31200394 45
Utilizarea maşinii

Comenzile (consola laterală)

Notă: Este posibil ca maşina dumneavoastră să nu fie comutatorului până la prima poziţie pentru a acţiona
prevăzută cu toate mecanismele de control descrise în motorul ştergătorului la viteză redusă. Pentru a acţiona
această secţiune. motorul la viteză ridicată, apăsaţi partea superioară a
comutatorului până la poziţia următoare.
Comutatorul de control al ventilatorului (1)
Controlul ventilatorului – Apăsaţi partea
Dispozitivul de spălare a parbrizului (5)
inferioară a comutatorului pentru a acţiona Dispozitivul de spălare a parbrizului –
ventilatorul la viteză redusă. Aduceţi Menţineţi apăsată partea superioară a
comutatorul în poziţie MEDIANĂ pentru a acţiona comutatorului pentru a activa motorul
ventilatorul la viteză medie. Apăsaţi partea superioară dispozitivului de spălare. Eliberaţi comutatorul.
a comutatorului pentru a acţiona ventilatorul la viteză Acesta va reveni în poziţia OPRIT.
ridicată.
Ştergătorul/dispozitivul de spălare pentru
Butonul de reglare a temperaturii (2) trapa de pavilion (6)
Reglarea temperaturii – Rotiţi butonul de Ştergătorul/dispozitivul de spălare pentru
reglare a temperaturii în sensul acelor de trapa de pavilion – Apăsaţi partea superioară
ceasornic pentru o temperatură mai ridicată. a comutatorului pentru a acţiona ştergătorul
Rotiţi butonul de reglare a temperaturii în sens invers geamului trapei de pavilion. Menţineţi apăsată partea
acelor de ceasornic pentru o temperatură mai scăzută. superioară a comutatorului pentru a activa pompa
dispozitivului de spălare şi ştergătorul geamului trapei
Comutatorul sistemului de încălzire şi de de pavilion. Eliberaţi partea superioară a comutatorului.
condiţionare a aerului (3) Acesta va reveni în poziţia OPRIT.
Comutatorul sistemului de încălzire şi de
condiţionare a aerului – Apăsaţi partea
Ştergătorul/dispozitivul de spălare
superioară a comutatorului pentru a porni a lunetei (7)
sistemul de încălzire. Aduceţi comutatorul în Ştergătorul/dispozitivul de spălare a lunetei
poziţie MEDIANĂ pentru a opri sistemul de – Apăsaţi partea superioară a comutatorului
încălzire. Apăsaţi partea inferioară a pentru a acţiona ştergătorul lunetei. Menţineţi
comutatorului pentru a acţiona compresorul sistemului apăsată partea superioară a comutatorului pentru a
de condiţionare a aerului. activa pompa dispozitivului de spălare şi ştergătorul
Notă: Utilizaţi sistemul de condiţionare a aerului lunetei. Eliberaţi partea superioară a comutatorului.
împreună cu butonul de reglare a temperaturii şi Acesta va reveni în poziţia OPRIT.
comutatorul de control al ventilatorului pentru a reduce
temperatura din cabină. Compresorul sistemului de Lămpile de lucru spate (8)
condiţionare a aerului poate fi acţionat intermitent în Lămpile de lucru spate – Apăsaţi partea
timpul funcţionării sistemului de încălzire pentru a superioară a comutatorului pentru a aprinde
reduce umiditatea excesivă din cabină. lampa de lucru. Apăsaţi partea inferioară a
comutatorului pentru a stinge lampa de lucru.
Ştergătorul de parbriz (4)
Ştergătorul de parbriz – Când este apăsată
partea inferioară a comutatorului, acesta este în
poziţia OPRIT. Apăsaţi partea superioară a
46 31200394
Utilizarea maşinii

Lămpile de lucru faţă (9)


Lămpile de lucru faţă – Apăsaţi partea
superioară a comutatorului pentru a aprinde
lampa de lucru. Apăsaţi partea inferioară a
comutatorului pentru a stinge lampa de lucru.

Comutatorul de blocare a sistemului


hidraulic (10)
Când este apăsată partea superioară a comutatorului,
toate funcţiile maşinii sunt active.
Când este apăsată partea inferioară a comutatorului,
acesta se blochează în poziţia respectivă. În această
poziţie, numai următoarele funcţii ale maşinii sunt
active:
• Controlul transmisiei
• Controlul direcţiei
Când este apăsată partea inferioară a comutatorului,
următoarele funcţii ale maşinii sunt blocate:
• Ridicarea ansamblului telescopic
• Coborârea ansamblului telescopic
• Extinderea ansamblului telescopic
• Retractarea ansamblului telescopic
• Controlul cuplajului de montare
• Dispozitivele auxiliare de comandă
• Stabilizatoarele
Atunci când maşina este condusă pe drumuri publice,
partea inferioară a comutatorului trebuie să fie apăsată.
Acest lucru va ajuta la prevenirea deplasării
accidentale a componentelor acţionate hidraulic.
Pentru a permite din nou funcţionarea componentelor
hidraulice, deplasaţi la stânga dispozitivul roşu de
blocare de pe comutator şi apăsaţi partea superioară
a comutatorului.
31200394 47
Utilizarea maşinii

Comenzile

Ilustraţia 58 g01213390

(1) Controlul cuplajului de montare a instrumentului de lucru


(2) Controlul decuplării transmisiei (13) Maneta de control
(3) Controlul modului de acţionare a direcţiei (14) Cotiera reglabilă
(4) Butonul de reglare a nivelului şasiului (15) Consola laterală
(5) Controlul stabilizatorului stânga (16) Lampa de cabină
(6) Controlul stabilizatorului dreapta (17) Maneta frânei de parcare şi auxiliare
(7) Controlul fluxului auxiliar continuu (18) Pedala de acceleraţie
(8) Proiectoarele de ceaţă (19) Pedala de frână de serviciu
(9) Luminile de avarie (20) Controlul mecanismului de blocare a diferenţialului
(10) Butonul de reglare a intensităţii farurilor (21) Controlul transmisiei
(11) Farurile/lămpile de poziţie (22) Claxonul
(12) Girofarul (23) Comutatorul de asistenţă la pornire
(24) Comutatorul auto/manual (dacă acesta există)
48 31200394
Utilizarea maşinii

Controlul decuplării transmisiei (2)

AVERTISMENT
Atunci când comutatorul de control al decuplării
transmisiei este în poziţia PORNIT, iar pedala de
frână de serviciu este acţionată, transmisia comută
în poziţia NEUTRU. La eliberarea pedalei frână de
serviciu, recuplarea transmisiei la treapta de viteză
iniţială va avea loc după un scurt interval de timp.
Dacă maşina se află în pantă în acest timp, este
posibilă deplasare acesteia înainte sau înapoi.
Deplasarea neaşteptată a maşinii poate provoca
Ilustraţia 59 g01111391 accidente grave sau chiar mortale. Pentru informaţii
(25) Controlul semnalizatoarelor de direcţie
(26) Comutatorul de contact suplimentare, consultaţi Manualul de utilizare şi
(27) Controlul mecanismului de reglare a înclinării coloanei de direcţie întreţinere, secţiunea “Controlul transmisiei”.

Controlul decuplării transmisiei – Dacă


este prevăzut, acesta este un comutator cu
două poziţii. Apăsaţi partea superioară a
comutatorului pentru a activa mecanismul de decuplare
a transmisiei. Lampa încorporată în comutator se va
aprinde. Transmisia va fi decuplată ori de câte ori este
acţionată frâna de serviciu. Apăsaţi partea inferioară a
comutatorului pentru ca transmisia să rămână cuplată
la acţionarea frânei de serviciu.

Controlul modului de acţionare a


direcţiei (3)
Ilustraţia 60 g01055996
(28) Priză de 12 V

Notă: Este posibil ca maşina dumneavoastră să nu fie AVERTISMENT


prevăzută cu toate mecanismele de control descrise în
Conducerea maşinii pe drumuri publice în alt mod
această secţiune. decât în cel de acţionare pe două roţi a direcţiei poate
provoca accidente grave sau chiar mortale.
Controlul cuplajului de montare (1)
Pe drumurile publice, conduceţi întotdeauna maşina
Controlul cuplajului de montare – Dacă este cu roţile din spate centrate şi în modul de acţionare
prevăzut, acesta este un comutator cu trei poziţii. pe două roţi a direcţiei.
Atunci când este eliberat, comutatorul (2) revine în
poziţia de aşteptare. ATENŢIONARE
Decuplare – Coborâţi glisorul roşu de pe Pentru a evita posibilele deteriorări ale sistemului de
comutator şi apăsaţi partea superioară a acţionare a direcţiei, centraţi întotdeauna roţile din
comutatorului. Menţineţi apăsată partea spate înainte de a utiliza maşina în modul de acţionare
superioară a comutatorului până când bolţurile pe două roţi a direcţiei.
cuplajului de montare sunt complet decuplate. Este important să verificaţi alinierea roţilor cel puţin o
dată pe zi. În caz contrar, poate fi afectată precizia
sistemului de acţionare a direcţiei.

Aşteptare – Atunci când este eliberat, comutatorul Comutatorul de selectare a modului de


revine în poziţia de aşteptare. acţionare a direcţiei – Acest comutator cu trei
Cuplare – Apăsaţi partea inferioară a poziţii selectează modul de acţionare a direcţiei.
comutatorului. Menţineţi apăsată partea Apăsaţi partea superioară a comutatorului (3) pentru a
inferioară a comutatorului până când bolţurile selecta modul de acţionare a direcţiei pentru
cuplajului de montare sunt complet cuplate. deplasarea oblică. Aduceţi comutatorul (3) în poziţie
centrală pentru a selecta modul de acţionare a direcţiei
pe două roţi. Apăsaţi partea inferioară a comutatorului
(3) pentru a selecta modul de acţionare a direcţiei
pentru deplasarea în cerc.
31200394 49
Utilizarea maşinii

Verificarea sau sincronizarea roţilor


Notă: Înainte de a schimba modul de acţionare a
direcţiei, direcţionaţi întotdeauna roţile din faţă şi din Maşini cu senzori de direcţie
spate în poziţia înainte. 1. În poziţie staţionară, selectaţi modul de acţionare a
direcţiei pentru deplasarea în cerc şi asiguraţi-vă
că indicatorul pentru acest mod luminează
continuu. Reglaţi volanul conform necesităţilor.
2. Selectaţi modul de acţionare pe două roţi a direcţiei
şi asiguraţi-vă că indicatorul pentru acest mod
luminează continuu. Reglaţi volanul conform
necesităţilor.
3. Selectaţi modul dorit de acţionare a direcţiei şi
utilizaţi maşina în modul obişnuit.
Maşini fără senzori de direcţie
1. În poziţie staţionară, selectaţi modul de acţionare a
direcţiei pentru deplasarea în cerc. Aliniaţi roţile din
Ilustraţia 61 g01014284
spate în poziţie dreaptă, verificând vizual poziţia
Modul de acţionare a direcţiei pentru acestora.
deplasarea în cerc – Lampa de control (3A) 2. Selectaţi modul de acţionare pe două roţi a
se aprinde la selectarea modului de acţionare direcţiei. Aliniaţi roţile din faţă în poziţie dreaptă,
a direcţiei pentru deplasarea în cerc. verificând vizual poziţia acestora.
3. Selectaţi modul dorit de acţionare a direcţiei şi
Modul de acţionare a direcţiei pentru
utilizaţi maşina în modul obişnuit.
deplasarea oblică – Lampa de control (3B) se
aprinde la selectarea modului de acţionare a
Notă: Este important să nu încercaţi să rotiţi volanul
direcţiei pentru deplasarea oblică.
după deplasarea comutatorului de contact în poziţia
OPRIT. Acest lucru poate afecta alinierea roţilor, ceea
Modul de acţionare pe două roţi a direcţiei –
ce poate reduce precizia sistemului de acţionare a
Lampa de control (3C) se aprinde la selectarea
direcţiei.
modului de acţionare pe două roţi a direcţiei.
Utilizarea modurilor de acţionare a direcţiei Alinierea direcţiei fără control automat al
Pot fi selectate următoarele moduri de acţionare a alinierii direcţiei pe spate
direcţiei: Când schimbaţi modul de acţionare a direcţiei, este
• Acţionarea pe două roţi a direcţiei posibil ca direcţia să se desincronizeze. Acest lucru
se produce în următoarele condiţii:
• Acţionarea direcţiei pentru deplasarea în cerc
• Roţile din spate nu sunt poziţionate drept când
• Acţionarea direcţiei pentru deplasarea oblică comutaţi de la modul de acţionare a direcţiei pentru
În modul de acţionare pe două roţi a direcţiei, numai deplasarea în cerc la modul de acţionare pe două
roţile din faţă sunt acţionate. Acest mod va fi utilizat roţi a direcţiei.
întotdeauna atunci când conduceţi maşina pe drumuri
• Roţile din spate nu sunt poziţionate drept când
publice. Selectaţi modul de acţionare a direcţiei pentru
comutaţi de la modul de acţionare a direcţiei pentru
deplasarea în cerc în vederea utilizării normale a
deplasarea oblică la modul de acţionare pe două roţi
maşinii. Când maşina este în modul de acţionare a
a direcţiei.
direcţiei pentru deplasarea în cerc, roţile din faţă şi cele
din spate virează în sensuri opuse. Acest lucru permite • Cele patru roţi nu sunt poziţionate drept când
efectuarea unor viraje mai strânse. Când maşina este comutaţi de la modul de acţionare a direcţiei pentru
în modul de acţionare a direcţiei pentru deplasarea deplasarea în cerc la modul de acţionare a direcţiei
oblică, roţile din faţă şi cele din spate virează în acelaşi pentru deplasarea oblică.
sens. Când selectaţi modul de acţionare a direcţiei • Cele patru roţi nu sunt poziţionate drept când
pentru deplasarea oblică, maşina se va deplasa înainte comutaţi de la modul de acţionare a direcţiei pentru
şi lateral. Alternativ, maşina se poate deplasa înapoi şi deplasarea oblică la modul de acţionare a direcţiei
lateral. Acest lucru permite utilizarea maşinii în spaţii pentru deplasarea în cerc.
înguste.
Utilizaţi procedura de mai jos pentru a sincroniza
direcţia:
50 31200394
Utilizarea maşinii

1. Opriţi maşina când este selectat fie modul de roţilor din spate în poziţia înainte, sistemul automat
acţionare a direcţiei pentru deplasarea oblică, fie de control va comuta la modul dorit de acţionare a
modul de acţionare a direcţiei pentru deplasarea direcţiei.
în cerc.
Reglarea nivelului şasiului (4)
Dacă este prevăzut, butonul de reglare a nivelului
şasiului este un comutator cu trei poziţii.
Reglarea nivelului şasiului este utilizată pentru a regla
nivelul maşinii atunci când aceasta se află pe o
suprafaţă denivelată. Prin acţionarea mecanismului
de reglare a nivelului, şasiul se poate înclina la stânga
sau la dreapta. Unghiul maxim de înclinaţie este de
10 grade în oricare din cele două direcţii.
Coborâţi ansamblul telescopic înainte de a regla nivelul
şasiului. Ansamblul telescopic trebuie să fie aproape
de sol.
Ilustraţia 62 g00603627
Apăsaţi partea dreaptă a comutatorului pentru a coborî
2. Rotiţi volanul până când roata stângă din spate partea dreaptă a şasiului. Şasiul se roteşte în sensul
este paralelă cu partea laterală a maşinii. acelor de ceasornic faţă de punţi.
Apăsaţi partea stângă a comutatorului pentru a coborî
partea stângă a şasiului. Şasiul se roteşte în sens opus
acelor de ceasornic faţă de punţi.
Când comutatorul este eliberat, mecanismul de reglare
a nivelului şasiului revine în poziţia de aşteptare.
Utilizaţi indicatorul de nivel pentru a stabili dacă nivelul
şasiului a fost reglat corespunzător. Bula de aer aflată
în centrul cadranului indică faptul că nivelul şasiului
este reglat corect.

Comutatoarele de control pentru


stabilizatoare (5), (6)
Ilustraţia 63 g00603632

3. Comutaţi la modul de acţionare pe două roţi a AVERTISMENT


direcţiei şi rotiţi volanul până când roata stângă
din faţă este paralelă cu partea laterală a maşinii. Neîndeplinirea condiţiilor de mai jos poate duce la
pierderea stabilităţii maşinii.
4. Comutaţi fie la modul de acţionare a direcţiei
pentru deplasarea oblică, fie la modul de acţionare Este utilizată diagrama de sarcini corectă. Capacităţile
a direcţiei pentru deplasarea în cerc, conform indicate pe diagramele de sarcini nu sunt depăşite.
necesităţilor. Ansamblul telescopic este retractat complet şi coborât
în poziţia de deplasare înainte de ridicarea
Alinierea direcţiei cu control automat al
stabilizatoarelor.
alinierii direcţiei pe spate
Nu există obstacole în zonele din imediata apropiere
Maşina poate fi echipată cu un sistem automat de a stabilizatoarelor, iar aceste zone oferă un suport
control al alinierii direcţiei pe spate. Controlul automat uniform pentru greutatea maşinii şi cea a sarcinii ce
al alinierii asigură alinierea roţilor din spate înainte de urmează a fi ridicată.
schimbarea modului de acţionare a direcţiei. Nivelul maşinii nu este reglat cu ajutorul mecanismului
Când operatorul apasă comutatorul (3), maşina nu de reglare a nivelului şasiului atunci când
va comuta la modul dorit de acţionare a direcţiei decât stabilizatoarele sunt coborâte.
dacă roţile din spate sunt îndreptate înainte. Stabilizatoarele nu sunt utilizate decât în
modurile descrise mai jos. Utilizarea incorectă a
Dacă operatorul apasă comutatorul (3) şi roţile din
stabilizatoarelor poate provoca vătămare corporală
spate ale maşinii nu sunt aliniate, modul de acţionare
sau deces.
a direcţiei nu va fi modificat. Lampa de control pentru
modul curent de acţionare a direcţiei de pe panoul de
afişare va rămâne aprinsă, iar lampa de control pentru
modul dorit va lumina intermitent. După direcţionarea
31200394 51
Utilizarea maşinii

stabilizatorul stânga. Verificaţi zona din jurul


AVERTISMENT stabilizatorului stânga pentru a vă asigura că nu
există obstacole sau membri ai personalului aflaţi
Nu acţionaţi stabilizatoarele atunci când membri ai în apropiere.
personalului se află în apropierea maşinii. Asiguraţi-vă
că membrii personalului menţin distanţa faţă de
maşină atunci când stabilizatoarele sunt ridicate sau
coborâte. Asiguraţi-vă că ambele stabilizatoare sunt
ridicate complet înainte de deplasarea maşinii.
Acţionarea stabilizatoarelor atunci când membri ai
personalului se află în apropierea maşinii poate
provoca vătămare corporală sau deces.

Stabilizator stânga (5) (dacă este prevăzut)


– Acesta este un comutator cu arc de rapel cu
trei poziţii. Apăsaţi partea dreaptă a
comutatorului pentru a ridica stabilizatorul stânga.
Eliberaţi comutatorul pentru a întrerupe ridicarea
Ilustraţia 64 g00855679
stabilizatorului. Comutatorul va reveni în poziţia de
aşteptare. Apăsaţi partea stângă a comutatorului 4. Eliberaţi comutatorul atunci când stabilizatorul
pentru a coborî stabilizatorul stânga. Eliberaţi ajunge în poziţia dorită.
comutatorul pentru a întrerupe coborârea
stabilizatorului. Comutatorul va reveni în poziţia 5. Apăsaţi partea stângă a comutatorului (6) şi
de aşteptare. La revenirea în poziţia de aşteptare, menţineţi comutatorul în poziţie pentru a coborî
comutatorul este blocat. stabilizatorul dreapta. Verificaţi zona din jurul
stabilizatorului dreapta pentru a vă asigura că nu
Stabilizator dreapta (6) (dacă este prevăzut) există obstacole sau membri ai personalului aflaţi
– Acesta este un comutator cu arc de rapel cu în apropiere.
trei poziţii. Apăsaţi partea dreaptă a
comutatorului pentru a ridica stabilizatorul dreapta.
Eliberaţi comutatorul pentru a întrerupe ridicarea
stabilizatorului. Comutatorul va reveni în poziţia de
aşteptare. Apăsaţi partea stângă a comutatorului
pentru a coborî stabilizatorul dreapta. Eliberaţi
comutatorul pentru a întrerupe coborârea
stabilizatorului. Comutatorul va reveni în poziţia
de aşteptare.
După coborârea stabilizatoarelor, maşina poate acţiona
sarcini mai grele la anumite combinaţii de unghi de
înclinaţie şi lungime a ansamblului telescopic.
După coborârea stabilizatoarelor, stabilitatea frontală a Ilustraţia 65 g00855680
maşinii este îmbunătăţită la orice combinaţie de unghi
de înclinaţie şi lungime a ansamblului telescopic. 6. Eliberaţi comutatorul atunci când stabilizatorul
Gradul de stabilitate al maşinii nu influenţează ajunge în poziţia dorită.
capacitatea maximă a acesteia. Consultaţi întotdeauna 7. Reglaţi nivelul maşinii prin modificări ale poziţiei
diagrama de sarcini corespunzătoare. Nu depăşiţi stabilizatoarelor. Bula de aer aflată în centrul
niciodată capacităţile indicate pe diagramele de sarcini. cadranului indicatorului de nivel indică faptul că
Pentru a coborî stabilizatoarele, utilizaţi procedura de nivelul şasiului este reglat corect. Pneurile faţă
mai jos: trebuie să fie uşor ridicate de pe sol.

1. Lăsaţi motorul să funcţioneze la o turaţie suficientă Nu încercaţi să reglaţi nivelul maşinii prin
pentru a asigura forţa hidraulică necesară. intermediul mecanismului de reglare a nivelului
şasiului atunci când stabilizatoarele sunt coborâte.
2. Reglaţi nivelul maşinii prin intermediul
comutatorului (4) pentru mecanismul de reglare a Înainte de a ridica stabilizatoarele, retractaţi
nivelului şasiului; urmăriţi indicatorul de nivel. Nu complet ansamblul telescopic. Apoi, coborâţi
utilizaţi niciodată mecanismul de reglare a nivelului ansamblul telescopic în poziţia de deplasare.
şasiului după coborârea stabilizatoarelor. Asiguraţi-vă că ambele stabilizatoare sunt ridicate
complet înainte de deplasarea maşinii.
3. Apăsaţi partea stângă a comutatorului (5) şi
menţineţi comutatorul în poziţie pentru a coborî
52 31200394
Utilizarea maşinii

Controlul fluxului auxiliar continuu (7) Girofarul (12)


(comutator rotativ simplu) Girofarul (dacă acesta există) – Apăsaţi
Apăsaţi butonul când sistemul hidraulic auxiliar este în partea dreaptă a comutatorului pentru a activa
funcţiune. În acest mod, un flux continuu va fi activat în girofarul. Apăsaţi partea stângă a comutatorului
sistemul hidraulic auxiliar. Direcţia fluxului este stabilită pentru a dezactiva girofarul.
prin apăsarea butonului de pe maneta (13). La
solicitarea fluxului continuu, debitul este constant. Maneta de control (13)
Pentru a relua funcţionarea normală, apăsaţi din nou
butonul. Alternativ, apăsaţi unul din butoanele de pe AVERTISMENT
manetă. Funcţionarea normală va fi reluată.
Utilizarea necorespunzătoare a ansamblului telescopic
Controlul fluxului auxiliar continuu (7) şi a instrumentelor de lucru poate provoca accidente
grave sau chiar mortale. Operatorul trebuie să fie
(comutator rotativ dublu) complet familiarizat cu toate funcţiile manetei de
Apăsaţi butonul (7) când sistemul hidraulic auxiliar este control şi cu toate procedurile de utilizare adecvate.
în funcţiune. În acest mod, un flux continuu va fi activat
în sistemul hidraulic auxiliar. Direcţia fluxului va fi Informaţiile de mai jos descriu două scheme diferite de
determinată de sensul de acţionare a comutatorului utilizare a manetei de control. În faţa manetei de control
rotativ din dreapta de pe maneta (13). La solicitarea se află un autocolant care indică schema de comandă
fluxului continuu, debitul este constant. Pentru a relua utilizată pe maşina dumneavoastră. Autocolantul indică
funcţionarea normală, apăsaţi din nou butonul. mişcările ansamblului telescopic ce au loc la acţionarea
Alternativ, acţionaţi comutatorul rotativ din dreapta în în diverse moduri a manetei de control.
sus sau în jos. Funcţionarea normală va fi reluată. Operatorul trebuie să înţeleagă toate funcţiile
manetei de control înainte de a utiliza maşina.
Proiectoarele de ceaţă (8)
Schemă de comenzi – tipul A
Proiectoarele de ceaţă – Apăsaţi partea (comutator rotativ simplu)
dreaptă a comutatorului pentru a aprinde
proiectoarele de ceaţă. Apăsaţi partea stângă a
comutatorului pentru a stinge proiectoarele de ceaţă.

Luminile de avarie (9)


Luminile de avarie – Apăsaţi partea dreaptă a
comutatorului pentru a activa luminile de avarie.
Toate semnalizatoare de direcţie vor lumina
intermitent, simultan. Apăsaţi partea stângă a
comutatorului pentru a dezactiva luminile de avarie.

Butonul de reglare a intensităţii farurilor


(10)
Reglarea intensităţii farurilor – Apăsaţi partea
dreaptă a butonului (10) pentru a activa faza
lungă a farurilor. Comutatorul (11) pentru faruri
trebuie să se afle în poziţia FARURI pentru ca faza
lungă să poată fi activată. Farurile vor rămâne pe faza
Ilustraţia 66 g00978774
lungă până la când se apasă partea stângă a
comutatorului (10) în poziţia FAZĂ SCURTĂ. Maşinile cu schemă de comandă de tip A sunt
prevăzute cu autocolantul (13A) prezentat mai sus.
Farurile/lămpile de poziţie (11) Maneta de control funcţionează astfel:
Faza scurtă a farurilor – Apăsaţi partea
dreaptă a comutatorului (11) pentru a aprinde
lămpile de poziţie şi lămpile de frână. Apăsaţi
din nou partea dreaptă a comutatorului (11) pentru a
aprinde farurile, lămpile de poziţie şi lămpile de frână.
Apăsaţi partea stângă a comutatorului (11) pentru a
stinge farurile. Apăsaţi din nou partea stângă a
comutatorului (11) pentru a stinge lămpile de poziţie
şi lămpile de frână.
31200394 53
Utilizarea maşinii

un dispozitiv de comandă pentru un instrument de lucru


în sens invers. Gradul de acţionare a comutatoarelor
(13D), (13C) şi (13E) nu influenţează operaţiunile
asociate.
Viteza de execuţie a operaţiunilor de mai jos depinde
de gradul de acţionare a manetei de control şi de
turaţia motorului:
• Ridicarea ansamblului telescopic
• Coborârea ansamblului telescopic
• Cuplajul de montare (înclinare în faţă)
• Cuplajul de montare (înclinare în spate)
Ilustraţia 67 g01213463
Pentru o funcţionare adecvată, mai întâi trebuie să
Ridicarea ansamblului telescopic – măriţi turaţia motorului de la turaţia redusă de ralanti.
Trageţi maneta de control înapoi pentru a Apoi acţionaţi încet maneta de control (13) până când
ridica ansamblul telescopic. Atunci când echipamentul anex se deplasează la viteza necesară.
este eliberată, maneta de control va reveni în poziţia Viteza de extindere şi de retractare a ansamblului
de aşteptare. telescopic depinde de gradul de acţionare a
Coborârea ansamblului telescopic – comutatorului rotativ (13B).
Împingeţi maneta de control înainte pentru a Acţionaţi maneta de control (13) pe diagonală pentru
coborî ansamblul telescopic. Atunci când este a înclina simultan cuplajul de montare în faţă sau în
eliberată, maneta de control va reveni în poziţia de spate în timpul ridicării sau coborârii ansamblului
aşteptare. telescopic.
Cuplajul de montare (înclinare în faţă) – Acţionaţi maneta de control (13) pe diagonală. În
Deplasaţi maneta de control către dreapta acelaşi timp, acţionaţi comutatorul rotativ (13B) pentru
pentru a înclina cuplajul de montare în faţă. a înclina simultan cuplajul de montare în timpul
Atunci când este eliberată, maneta de control va deplasării ansamblului telescopic în două direcţii.
reveni în poziţia de aşteptare.
Cuplajul de montare (înclinare în spate) – Schema de comandă – tipul A
Deplasaţi maneta de control către stânga (comutator rotativ dublu)
pentru a înclina cuplajul de montare în spate.
Atunci când este eliberată, maneta de control va reveni
în poziţia de aşteptare.
Extinderea ansamblului telescopic –
Acţionaţi comutatorul rotativ (13B) înainte
pentru a extinde ansamblul telescopic. Atunci
când este eliberat, comutatorul rotativ revine în poziţia
de aşteptare.
Notă: Ansamblul telescopic nu se va extinde atunci
când maneta de control al transmisiei este în poziţia
MARŞARIER. Funcţia de extindere a ansamblului
telescopic se va reactiva dacă transmisia este
decuplată prin intermediul frânei de serviciu, al frânei
de parcare sau al butonului de decuplare a transmisiei.
Retractarea ansamblului telescopic –
Acţionaţi comutatorul rotativ (13B) înapoi pentru
a retracta ansamblul telescopic. Atunci când
este eliberat, comutatorul rotativ revine în poziţia de Ilustraţia 68 g01051074
aşteptare. Autocolantul pentru maneta cu comutator rotativ dublu

Comenzi auxiliare – Apăsaţi comutatorul (13E) Maşinile cu schemă de comandă de tip A sunt
pentru a comuta între circuitele hidraulice prevăzute cu autocolantul (13A) prezentat mai sus.
pentru sistemul auxiliar 1 şi sistemul auxiliar 2. Maneta de control funcţionează astfel:
Apăsaţi comutatorul (13C) pentru a acţiona un
dispozitiv de comandă pentru un instrument de lucru în
sens direct. Apăsaţi comutatorul (13D) pentru a acţiona
54 31200394
Utilizarea maşinii

comutatorul rotativ (13C) înapoi pentru a acţiona un


dispozitiv de comandă pentru un instrument de lucru în
sens invers. Gradul de acţionare a comutatorului (13E)
nu influenţează operaţiunile asociate.
Viteza de execuţie a operaţiunilor de mai jos depinde
de gradul de acţionare a manetei de control şi de
turaţia motorului:
• Ridicarea ansamblului telescopic
• Coborârea ansamblului telescopic
• Cuplajul de montare (înclinare în faţă)
• Cuplajul de montare (înclinare în spate)
Ilustraţia 69 g01213466
Nivelul fluxului auxiliar depinde de gradul de acţionare
Ridicarea ansamblului telescopic – a comutatorului rotativ dreapta şi de viteza motorului.
Trageţi maneta de control înapoi pentru a Pentru o funcţionare adecvată, mai întâi trebuie să
ridica ansamblul telescopic. Atunci când este măriţi turaţia motorului de la turaţia redusă de ralanti.
eliberată, maneta de control va reveni în poziţia de Apoi acţionaţi încet maneta de control (13) până când
aşteptare. echipamentul anex se deplasează la viteza necesară.
Coborârea ansamblului telescopic – Viteza de extindere şi de retractare a ansamblului
Împingeţi maneta de control înainte pentru a telescopic depinde de gradul de acţionare a
coborî ansamblul telescopic. Atunci când este comutatorului rotativ (13B).
eliberată, maneta de control va reveni în poziţia de
aşteptare. Acţionaţi maneta de control (13) pe diagonală pentru a
înclina simultan cuplajul de montare în faţă sau în
Cuplajul de montare (înclinare în faţă) – spate în timpul ridicării sau coborârii ansamblului
Deplasaţi maneta de control către dreapta telescopic.
pentru a înclina cuplajul de montare în faţă.
Atunci când este eliberată, maneta de control va reveni Acţionaţi maneta de control (13) pe diagonală. În
în poziţia de aşteptare. acelaşi timp, acţionaţi comutatorul rotativ (13B) pentru
a înclina simultan cuplajul de montare în timpul
Cuplajul de montare (înclinare în spate) – deplasării ansamblului telescopic în două direcţii.
Deplasaţi maneta de control către stânga
pentru a înclina cuplajul de montare în spate.
Schema de comandă – tipul B (comutator
Atunci când este eliberată, maneta de control va reveni
rotativ simplu)
în poziţia de aşteptare.
Extinderea ansamblului telescopic –
Acţionaţi comutatorul rotativ (13B) înainte
pentru a extinde ansamblul telescopic. Atunci
când este eliberat, comutatorul rotativ revine în poziţia
de aşteptare.
Notă: Ansamblul telescopic nu se va extinde atunci
când maneta de control al transmisiei este în poziţia
MARŞARIER. Funcţia de extindere a ansamblului
telescopic se va reactiva dacă transmisia este
decuplată prin intermediul frânei de serviciu, al frânei
de parcare sau al butonului de decuplare a transmisiei.
Retractarea ansamblului telescopic –
Acţionaţi comutatorul rotativ (13B) înapoi pentru
a retracta ansamblul telescopic. Atunci când
este eliberat, comutatorul rotativ revine în poziţia de
aşteptare. Ilustraţia 70 g00978869

Comenzi auxiliare – Dacă este prevăzut, Maşinile cu schemă de comandă de tip B sunt
apăsaţi comutatorul (13E) pentru a comuta între prevăzute cu autocolantul (13F) prezentat mai sus.
circuitele hidraulice pentru sistemul auxiliar 1 şi Maneta de control funcţionează astfel:
sistemul auxiliar 2. Deplasaţi comutatorul rotativ (13C)
înainte pentru a acţiona un dispozitiv de comandă
pentru un instrument de lucru în sens direct. Deplasaţi
31200394 55
Utilizarea maşinii

sens direct. Apăsaţi comutatorul (13D) pentru a acţiona


un dispozitiv de comandă pentru un instrument de lucru
în sens invers. Gradul de acţionare a comutatoarelor
(13E), (13C) şi (13D) nu influenţează operaţiunile
asociate.
Viteza de execuţie a operaţiunilor de mai jos depinde
de gradul de acţionare a manetei de control şi de
turaţia motorului:
• Ridicarea ansamblului telescopic
• Coborârea ansamblului telescopic
• Extinderea ansamblului telescopic
Ilustraţia 71 g01213463
• Retractarea ansamblului telescopic
Ridicarea ansamblului telescopic – Trageţi Pentru o funcţionare adecvată, mai întâi trebuie să
maneta de control (13) înapoi pentru a ridica măriţi turaţia motorului de la turaţia redusă de ralanti.
ansamblul telescopic. Atunci când este Apoi acţionaţi încet maneta de control (13) până când
eliberată, maneta de control va reveni în poziţia de echipamentul anex se deplasează la viteza necesară.
aşteptare. Viteza cuplajului de montare (înclinare în faţă sau în
Coborârea ansamblului telescopic – spate) depinde de gradul de acţionare a comutatorului
Împingeţi maneta de control (13) înainte pentru rotativ (13B).
a coborî ansamblul telescopic. Atunci când este Acţionaţi maneta de control (13) pe diagonală pentru a
eliberată, maneta de control va reveni în poziţia de extinde sau retracta ansamblul telescopic simultan cu
aşteptare. ridicarea sau coborârea acestuia.
Extinderea ansamblului telescopic – Acţionaţi maneta de control (13) pe diagonală. În
Deplasaţi maneta de control (13) la dreapta acelaşi timp, acţionaţi comutatorul rotativ (13B) pentru
pentru a extinde ansamblul telescopic. Atunci a înclina simultan cuplajul de montare în timpul
când este eliberată, maneta de control va reveni în deplasării ansamblului telescopic în două direcţii.
poziţia de aşteptare.
Schema de comandă – tipul B
Notă: Ansamblul telescopic nu se va extinde atunci (comutator rotativ dublu)
când maneta de control al transmisiei este în poziţia
MARŞARIER. Funcţia de extindere a ansamblului
telescopic se va reactiva dacă transmisia este
decuplată prin intermediul frânei de serviciu, al frânei
de parcare sau al butonului de decuplare a transmisiei.

Retractarea ansamblului telescopic –


Deplasaţi maneta de control (13) la stânga
pentru a retracta ansamblul telescopic. Atunci
când este eliberată, maneta de control va reveni în
poziţia de aşteptare.
Cuplajul de montare (înclinare în faţă) –
Acţionaţi comutatorul rotativ (13B) înainte
pentru a înclina cuplajul de montare în faţă.
Atunci când este eliberat, comutatorul rotativ revine în
poziţia de aşteptare.
Cuplajul de montare (înclinare în spate) –
Acţionaţi comutatorul rotativ (13B) înapoi pentru
a înclina cuplajul de montare în spate. Atunci Ilustraţia 72 g01051075
când este eliberat, comutatorul rotativ revine în poziţia Autocolantul pentru maneta cu comutator rotativ dublu

de aşteptare.
Maşinile cu schemă de comandă de tip B sunt
Comenzi auxiliare – Apăsaţi comutatorul (13E) prevăzute cu autocolantul (13F) prezentat mai sus.
pentru a comuta între circuitele hidraulice Maneta de control funcţionează astfel:
pentru sistemul auxiliar 1 şi sistemul auxiliar 2.
Apăsaţi comutatorul (13C) pentru a acţiona un
dispozitiv de comandă pentru un instrument de lucru în
56 31200394
Utilizarea maşinii

pentru un instrument de lucru în sens direct. Deplasaţi


comutatorul rotativ (13C) înapoi pentru a acţiona un
dispozitiv de comandă pentru un instrument de lucru în
sens invers. Gradul de acţionare a comutatorului (13E)
nu influenţează operaţiunile asociate.
Viteza de execuţie a operaţiunilor de mai jos depinde
de gradul de acţionare a manetei de control şi de
turaţia motorului:
• Ridicarea ansamblului telescopic
• Coborârea ansamblului telescopic
• Extinderea ansamblului telescopic
Ilustraţia 73 g01213466
• Retractarea ansamblului telescopic
Ridicarea ansamblului telescopic – Trageţi Nivelul fluxului auxiliar depinde de gradul de acţionare
maneta de control (13) înapoi pentru a ridica a comutatorului rotativ dreapta şi de viteza motorului.
ansamblul telescopic. Atunci când este Pentru o funcţionare adecvată, mai întâi trebuie să
eliberată, maneta de control va reveni în poziţia măriţi turaţia motorului de la turaţia redusă de ralanti.
de aşteptare. Apoi acţionaţi încet maneta de control (13) până când
Coborârea ansamblului telescopic – echipamentul anex se deplasează la viteza necesară.
Împingeţi maneta de control (13) înainte pentru Viteza cuplajului de montare (înclinare în faţă sau în
a coborî ansamblul telescopic. Atunci când este spate) depinde de gradul de acţionare a comutatorului
eliberată, maneta de control va reveni în poziţia de rotativ (13B).
aşteptare.
Acţionaţi maneta de control (13) pe diagonală pentru a
Extinderea ansamblului telescopic – extinde sau retracta ansamblul telescopic simultan cu
Deplasaţi maneta de control (13) la dreapta ridicarea sau coborârea acestuia.
pentru a extinde ansamblul telescopic. Atunci
Acţionaţi maneta de control (13) pe diagonală. În
când este eliberată, maneta de control va reveni în
acelaşi timp, acţionaţi comutatorul rotativ (13B) pentru
poziţia de aşteptare.
a înclina simultan cuplajul de montare în timpul
deplasării ansamblului telescopic în două direcţii.
Notă: Ansamblul telescopic nu se va extinde atunci
când maneta de control al transmisiei este în poziţia Cotiera reglabilă (14)
MARŞARIER. Funcţia de extindere a ansamblului
telescopic se va reactiva dacă transmisia este
decuplată prin intermediul frânei de serviciu, al frânei
de parcare sau al butonului de decuplare a transmisiei.

Retractarea ansamblului telescopic –


Deplasaţi maneta de control (13) la stânga
pentru a retracta ansamblul telescopic. Atunci
când este eliberată, maneta de control va reveni în
poziţia de aşteptare.
Cuplajul de montare (înclinare în faţă) –
Acţionaţi comutatorul rotativ (13B) înainte
pentru a înclina cuplajul de montare în faţă.
Ilustraţia 74 g01213544
Atunci când este eliberat, comutatorul rotativ revine în
poziţia de aşteptare.
Cuplajul de montare (înclinare în spate) –
Acţionaţi comutatorul rotativ (13B) înapoi pentru
a înclina cuplajul de montare în spate. Atunci
când este eliberat, comutatorul rotativ revine în poziţia
de aşteptare.
Comenzi auxiliare – Dacă este prevăzut,
apăsaţi comutatorul (13E) pentru a comuta între
circuitele hidraulice pentru sistemul auxiliar 1 şi
sistemul auxiliar 2. Deplasaţi comutatorul rotativ (13C)
înainte pentru a acţiona un dispozitiv de comandă
31200394 57
Utilizarea maşinii

Ilustraţia 75 g01213470 Ilustraţia 76 g00978894

Ridicaţi cotiera pentru a o putea regla. Acţionarea frânei de parcare – Trageţi maneta (17) în
Pentru a regla unghiul de înclinaţie al cotierei, rotiţi sus până la capăt pentru a acţiona frâna de parcare.
butonul (14A). Pentru a mări unghiul de înclinaţie al Când maneta este ridicată până la capăt, un dispozitiv
cotierei, rotiţi butonul în sensul acelor de ceasornic. de blocare va fi cuplat pentru a menţine frâna de
Pentru a micşora unghiul de înclinaţie al cotierei, rotiţi parcare în poziţia ACŢIONAT.
butonul în sens opus acelor de ceasornic. Decuplarea frânei de parcare – Trageţi maneta (17)
Pentru a regla înălţimea cotierei, slăbiţi butonul rotativ înapoi şi trageţi maneta (17A) pentru a ibera
(14B) şi ridicaţi cotiera la înălţimea dorită. Pentru a fixa dispozitivul de blocare. Coborâţi maneta (17) în poziţia
cotiera la înălţimea dorită, strângeţi butonul rotativ. DECUPLAT.

Consola laterală (15) Notă: Frâna de parcare are un comutator de


interblocare pentru a preveni transmiterea puterii către
Pe consola laterală se află comenzile pentru punţi atunci când frâna de parcare este acţionată. Când
următoarele funcţii: frâna de parcare este acţionată, maşina nu se va
• Încălzirea şi aerul condiţionat deplasa nici ÎNAINTE, nici în MARŞARIER. Maşina nu
se va deplasa nici dacă maneta frânei de parcare este
• Ştergătoarele şi dispozitivele de spălare pentru
doar parţial acţionată.
geamuri
• Proiectoarele de cabină Frâna auxiliară
• Proiectoarele ansamblului telescopic Frâna de parcare funcţionează şi ca frână auxiliară.
• Cârligul de remorcare hidraulic Frâna de parcare va fi utilizată pentru a opri maşina
numai dacă frânele de serviciu nu funcţionează. Dacă
• Blocarea sistemului hidraulic frâna de parcare a fost utilizată ca frână auxiliară
• Platforma de acces pentru oprirea de urgenţă, deplasaţi şi nu utilizaţi
maşina până când sistemul de frânare de serviciu nu a
Pentru informaţii mai detaliate privind aceste comenzi,
fost verificat şi până când nu se efectuează reparaţiile
consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea
necesare.
“Comenzile (consola laterală)”.
Pedala de acceleraţie (18)
Lampa de cabină (16) Apăsaţi pedala pentru a mări turaţia motorului.
Lampa de cabină (dacă este prevăzută)– Apăsaţi Eliberaţi pedala pentru a reduce turaţia motorului.
oricare din cele două părţi ale lămpii pentru a aprinde
lampa de cabină. Apăsaţi partea opusă a lămpii pentru Pedala de frână de serviciu (19)
a stinge lampa de cabină.
Frânele sunt montate pe puntea faţă.
Maneta frânei de parcare şi auxiliare (17) Apăsaţi pedala pentru a decelera sau a opri maşina.
Eliberaţi pedala pentru a decupla frânele de serviciu.
Frâna de parcare
Frâna de serviciu poate fi utilizată împreună cu
Notă: Frâna de parcare acţionează numai pe puntea
controlul (comutatorul) de decuplare a transmisiei (2).
faţă.
Când este apăsată partea superioară a comutatorului
Acţionaţi frâna de parcare după oprirea maşinii şi după (2), transmisia este automat decuplată la o acţionare
ce aţi adus maneta de control al transmisiei în poziţia puternică a pedalei de frână. Acest lucru permite o
NEUTRU. turaţie mai mare a motorului pentru îmbunătăţirea
timpului de răspuns al sistemului hidraulic atunci
58 31200394
Utilizarea maşinii

când utilizaţi instrumentele instalate pe maşină. Acest Marşarier (R) – Deplasaţi maneta în jos până la
mod de utilizare va fi activat numai când ansamblul capăt pentru a selecta deplasarea în marşarier.
telescopic este retractat şi coborât sub orizontală.
Când este apăsată partea inferioară a comutatorului Selectarea treptei de viteză
(2), transmisia rămâne cuplată la apăsarea pedalei.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea
“Controlul decuplării transmisiei (2)”.

Comanda mecanismului de blocare a


diferenţialului (20)
Mecanismul de blocare a diferenţialului poate fi selectat
pentru a avea prioritate asupra modului normal de
funcţionare a diferenţialului punţii faţă. Mecanismul
de blocare a diferenţialului va contribui la menţinerea
tracţiunii atunci când terenul este moale sau alunecos.
Când este selectată opţiunea de blocare a
diferenţialului, cuplul este transmis la ambele roţi, deşi Ilustraţia 77 g00978904

este posibil ca una din acestea să nu aibă tracţiune.


Pot fi selectate patru trepte de viteză. Treptele de
Comanda mecanismului de blocare viteză sunt indicate pe inelul (21A). Rotiţi maneta de
a diferenţialului – Apăsaţi butonul şi control al transmisiei (21) până când treapta de viteză
menţineţi-l în poziţie pentru a cupla mecanismul necesară se află în dreptul liniei. Toate cele patru trepte
de blocare a diferenţialului. Pentru a decupla de viteză pot fi selectate pentru deplasarea înainte.
mecanismul de blocare a diferenţialului, eliberaţi Anumite maşini sunt echipate cu a cincea treaptă de
pedala de acceleraţie (18) şi butonul de comandă viteză automată. Maşinile echipate cu această funcţie
al mecanismului de blocare a diferenţialului. vor comuta automat în treapta a cincea de viteză atunci
când turaţia motorului atinge un anumit nivel. Treapta a
ATENŢIONARE cincea nu poate fi selectată manual de către operator.
Nu utilizaţi mecanismul de blocare a diferenţialului Primele trei trepte de viteză pot fi selectate pentru
decât în situaţii în care roţile patinează sau urmează să deplasarea în marşarier. Selectaţi treapta de viteză
patineze. Dacă roţile patinează deja, eliberaţi pedala corespunzătoare aplicaţiei. Porniţi maşina de pe loc în
de acceleraţie şi lăsaţi turaţia motorului să scadă viteza întâi sau a doua. Pentru a comuta la o treaptă
suficient pentru a opri patinarea roţilor înainte de a superioară de viteză, aduceţi maneta de control al
acţiona mecanismul de blocare a diferenţialului. În transmisiei la treapta superioară de viteză imediat
caz contrar, maşina poate fi deteriorată. următoare. Nu este necesară eliberarea pedalei de
acceleraţie. Pentru a comuta la o treaptă inferioară
Atunci când este acţionat mecanismul de blocare a de viteză, aduceţi maneta de control al transmisiei la
diferenţialului, manevrele care implică acţionarea treapta inferioară de viteză imediat următoare. Nu săriţi
direcţiei trebuie reduse la minimum. Acţionarea direcţiei peste trepte de viteză când comutaţi la o treaptă
în timpul blocării diferenţialului pot duce la deteriorarea inferioară. Continuaţi comutarea între treptele de viteză
maşinii. conform indicaţiilor de mai sus; această procedură este
necesară. Pentru a preveni supraturarea motorului, nu
Mecanismul de blocare a diferenţialului nu trebuie comutaţi la o treaptă inferioară de viteză dacă turaţia
acţionat decât atunci când toate roţile sunt direcţionate motorului este ridicată.
înainte. Mecanismul de blocare a diferenţialului nu
trebuie acţionat în timpul deplasării maşinii. Reglaţi viteza de deplasare a maşinii în funcţie de
condiţiile de utilizare. Luaţi în considerare starea
Controlul transmisiei (21) terenului, starea vremii şi sarcina.

Selectarea direcţiei Notă: Atunci când comutaţi de la deplasarea înainte la


Înainte (F) – Trageţi maneta în sus până la marşarier sau de la marşarier la deplasarea înainte,
capăt (F) pentru a selecta deplasarea înainte. maşina trebuie să se afle în viteza întâi sau a doua.

Neutru (N) – Deplasaţi maneta în poziţie Selectaţi treapta de viteză corespunzătoare înainte
mediană (N) pentru a selecta poziţia NEUTRU. de a efectua o coborâre în pantă. Selectaţi viteza de
Deplasaţi maneta în poziţia NEUTRU după deplasare corespunzătoare înainte de a începe
parcarea maşinii. Maneta trebuie să se afle în poziţia coborârea în pantă. Nu schimbaţi treptele de viteză
NEUTRU înainte de a putea încerca pornirea în timpul coborârii în pantă. Când coborâţi în pantă,
motorului. utilizaţi aceeaşi viteză pe care aţi utiliza-o la urcarea
în pantă. Nu permiteţi supraturarea motorului în timpul
31200394 59
Utilizarea maşinii

unei coborâri în pantă. Utilizaţi frâna de serviciu pentru Comutatorul de contact (26)
a preveni supraturarea motorului în timpul unei coborâri
Atunci când cheia de contact este rotită din poziţia
în pantă. Selectaţi o treaptă inferioară de viteză pentru
START în poziţia PORNIT, sistemele din cabină sunt
a continua coborârea în panta respectivă.
alimentate cu curent electric.
În timpul urcării în pantă, selectaţi o treaptă inferioară
OPRIT – Cheia de contact trebuie să fie
de viteză când turaţia motorului începe să scadă.
introdusă în şi scoasă din comutatorul de
Conduceţi maşina în treapta de viteză care permite
contact atunci când acesta se află în poziţia
menţinerea vitezei necesare. Nu permiteţi alunecarea
OPRIT. Pentru a întrerupe alimentarea la circuitele
convertizorului de cuplu şi funcţionarea sacadată a
electrice din cabină, rotiţi cheia de contact în poziţia
motorului.
OPRIT. De asemenea, rotiţi cheia de contact în poziţia
OPRIT pentru a opri motorul.
Notă: La blocarea convertizorului de cuplu datorită
unei sarcini excesive, comutarea într-o treaptă După rotirea cheii în poziţia OPRIT, vor rămâne active
inferioară de viteză nu poate avea loc decât dacă următoarele circuite:
frâna de serviciu este acţionată. • Luminile de avarie
Claxonul (22) • Lampa de cabină

Claxonul – Apăsaţi claxonul pentru a îl acţiona. • Lămpile de poziţie


Utilizaţi claxonul pentru a emite avertizări PORNIT – Rotiţi cheia de contact în sensul
pentru personalul din zonă. De asemenea, acelor de ceasornic, în poziţia PORNIT, pentru
utilizaţi claxonul pentru a emite semnale către a activa toate circuitele electrice, cu excepţia
personalul din zonă. circuitului de contact al motorului. Înainte de pornirea
motorului, maneta de control al transmisiei (21) trebuie
Comutatorul de asistenţă la pornire (23) să se afle în poziţia NEUTRU. Pentru a porni motorul,
Comutatorul de asistenžţă la pornire – Comutatorul rotiţi cheia de contact în sensul acelor de ceasornic, din
(23) este un comutator cu acžiune temporară. Apăsaţi poziţia PORNIT în poziţia START. Eliberaţi cheia de
în partea stângă a comutatorului (23) pentru a activa contact la pornirea motorului. Cheia de contact va
sistemul de încălzire a aerului la admisie. reveni în poziţia PORNIT.
Pentru procedura de pornire a motorului adecvată
Notă: Dacă motorul nu porneşte, rotiţi cheia de contact
atunci cănd este necesar sistemul de încălzire a aerului
înapoi în poziţia OPRIT. Aşteptaţi douăzeci de secunde
la admisie, consultaţi Manualul de utilizare şi
înainte de a încerca din nou să porniţi motorul. Acest
întreţinere, secţiunea “Pornirea motorului”.
lucru va permite resetarea sistemului de monitorizare.
Comutatorul auto/manual (dacă acesta Notă: În timpul pornirii, maşina efectuează o serie de
există) (24) teste automate şi verificări ale sistemului. Comenzile
hidraulice nu vor fi funcţionale timp de patru secunde,
Comutatorul auto/manual – Acesta este un până la finalizarea acestor teste şi verificări.
comutator cu două poziţii. Dacă maşina este
echipată cu transmisie Powersynchro, acest Maşina poate fi echipată cu un sistem de securitate.
comutator face parte din dotările maşinii. Apăsaţi Când este instalat un sistem de securitate, motorul nu
partea stângă a comutatorului pentru a selecta poate fi pornit decât cu ajutorul unei chei
comutarea automată între treptele de viteză. corespunzătoare, programate electronic.
Operatorul va selecta cea mai înaltă treaptă de viteză,
iar modulul de control al motorului (ECM – Engine Reglarea unghiului de înclinaţie al
Control Module) va comuta automat transmisia între coloanei de direcţie (27)
treptele de viteză inferioare şi treapta superioară de
viteză selectată, în funcţie de viteza de deplasare a Deplasaţi maneta în sus pentru a debloca coloana
maşinii. Lampa încorporată în comutator se va aprinde. de direcţie. Rotiţi coloana de direcţie în poziţia dorită.
Apăsaţi partea dreaptă a comutatorului pentru a Coborâţi maneta pentru blocarea coloanei de direcţie
selecta manual treptele de viteză. în poziţia dorită. Blocaţi întotdeauna coloana de direcţie
înainte de a deplasa sau de a utiliza maşina.
Controlul semnalizatoarelor de
direcţie (25) Priza electrică (28)
Semnalizarea schimbării de direcţie – Priza electrică – O priză electrică de 12 V este
Ridicaţi maneta pentru a activa amplasată în partea de jos a consolei frânei de
semnalizatoarele de direcţie stânga. Coborâţi parcare. O priză externă de 12 V este amplasată în
maneta pentru a activa semnalizatoarele de direcţie secţiunea superioară a cabinei operatorului, în partea
dreapta. Poziţia mediană este poziţia OPRIT. din spate-stânga. Prizele electrice pot fi utilizate pentru
60 31200394
Utilizarea maşinii

alimentarea accesoriilor sau a echipamentelor auto interval de 30 de secunde pentru a reporni maşina
electrice. Îndepărtaţi capacul prizei înainte de utilizare. cu o cheie neautorizată. De asemenea, dacă motorul
Notă: Alimentarea cu curent de 12 V este disponibilă calează iar maşina se opreşte, aveţi un interval de
numai atunci când cheia de contact se află în poziţia 30 de secunde pentru a o reporni. Acest interval de
PORNIT. 30 de secunde se calculează din momentul rotirii
cheii în poziţia OPRIT.
Sistemul de securitate al maşinii (dacă
este prevăzut) Notă: Este esenţial să cunoaşteţi setările maşinii
dumneavoastră, deoarece utilizarea unei chei
ATENŢIONARE electronice nu garantează faptul că maşina poate
Această maşină este echipată cu un sistem de fi repornită.
securitate pentru maşini Caterpillar (SSM) şi este
posibil să nu pornească în anumite condiţii. Parcurgeţi Pentru fiecare cheie electronică inclusă în lista de
informaţiile de mai jos pentru informaţii privind setările chei pentru o anumită maşină, poate fi setată o dată de
maşinii dumneavoastră. Distribuitorul local Caterpillar expirare. Cheia nu va mai porni maşina când termenul
poate identifica setările maşinii dumneavoastră. de expirare memorat de ceasul intern al sistemului de
securitate este depăşit. Cheile înregistrate în listă pot
Sistemul de securitate al maşinii (SSM) – avea date de expirare diferite.
Maşinile echipate cu un sistem de securitate Chei de rezervă sunt disponibile la distribuitorul local.
pentru maşini Caterpillar (SSM) pot fi Pentru pornirea maşinii cu o anumită cheie, SSM
identificate cu ajutorul autocolantului din trebuie setat pentru a accepta cheia respectivă. Pentru
compartimentul operatorului. Sistemul SSM este informaţii privind funcţiile suplimentare ale SSM,
proiectat pentru a preveni furtul sau utilizarea consultaţi distribuitorul local Caterpillar.
neautorizată a maşinii.
Funcţii de bază Întrerupătorul bateriei (dacă
Sistemul SSM poate fi programat pentru a accepta o acesta există)
cheie Caterpillar standard sau o cheie electronică.
Cheia electronică include un cip electronic integrat în Deschideţi compartimentul motorului, aflat pe partea
învelişul de plastic al cheii. Fiecare cheie emite un dreaptă a maşinii. Întrerupătorul bateriei se află în
semnal unic către SSM. Cheile pot fi identificate cu partea dreaptă a compartimentului motorului, deasupra
ajutorul învelişului gri sau galben. Sistemul SSM poate bateriei.
avea setări programate pentru a solicita o cheie
electronică sau o cheie Caterpillar standard pentru
pornirea în anumite perioade.
Când cheia de contact este rotită în poziţia PORNIT,
modulul de control al motorului (ECM – Engine Control
Module) va citi codul unic de identificare memorat în
cheia electronică. Apoi, modulul ECM va compara
acest cod de identificare cu lista de chei autorizate.
Tabelul de mai jos conţine stările indicate de lumina
indicatoare după citirea codului de identificare al cheii.
Lumina indicatoare este situată lângă comutatorul
de contact.
Ilustraţia 78 g00951966
Tabelul 3 Întrerupătorul a bateriei
Lumină verde Maşina va porni.
PORNIT – Introduceţi cheia corespunzătoare în
Lumină roşie Cheia nu este autorizată.
întrerupătorul bateriei şi rotiţi-o în sensul acelor
Notă: Sistemul SSM nu va opri maşina după pornirea de ceasornic pentru a activa alimentarea
acesteia. sistemelor electrice. Întrerupătorul trebuie să se afle
în poziţia PORNIT înainte de pornirea motorului.
Administrarea sistemului de securitate
OPRIT – Rotiţi cheia întrerupătorului bateriei
Sistemul SSM poate fi programat pentru activarea
în sens invers acelor de ceasornic pentru a opri
automată pe perioade diferite cu chei diferite. De
complet instalaţia electrică.
asemenea, sistemul poate fi programat pentru a refuza
o anumită cheie electronică după o dată şi o oră Întrerupătorul bateriei şi comutatorul de contact
indicate. Atunci când cheia este rotită în poziţia OPRIT, îndeplinesc funcţii diferite. Când întrerupătorul bateriei
iar sistemul SSM este activ, aveţi la dispoziţie un se află în poziţia OPRIT, sistemele electrice sunt
31200394 61
Utilizarea maşinii

complet dezactivate. Când numai comutatorul de de ridicare a ansamblului telescopic. Dacă este
contact se află în poziţia OPRIT, bateria rămâne necesar, curăţaţi aceste suprafeţe.
conectată la sistemele electrice ale maşinii. 3. Verificaţi dacă dispozitivul de blocare a cilindrilor de
Rotiţi cheia întrerupătorului bateriei în poziţia OPRIT şi ridicare este adecvat pentru maşina
scoateţi cheia din întrerupător când efectuaţi reparaţii dumneavoastră. Inspectaţi dispozitivul de blocare a
sau operaţiuni de întreţinere la sistemele electrice sau cilindrilor de ridicare a ansamblului telescopic
la orice alte componente ale maşinii. pentru a detecta eventualele semne de deteriorare.
Rotiţi cheia întrerupătorului bateriei în poziţia OPRIT şi Inspectaţi plăcuţa (4). Nu utilizaţi dispozitivul de
scoateţi cheia din întrerupător înainte de o perioadă de blocare a cilindrilor de ridicare dacă este deteriorat
inactivitate a maşinii ce depăşeşte o lună. Efectuaţi sau dacă plăcuţa (4) este desprinsă sau lipseşte.
această operaţiune pentru a preveni următoarele 4. Amplasaţi dispozitivul de blocare a cilindrilor de
situaţii: ridicare pe partea superioară a şasiului principal,
• Descărcarea bateriei în caz de scurtcircuit deasupra punţii faţă. Lăsaţi suficient spaţiu de
acces pentru a vă putea urca pe porţiunea plată a
• Descărcarea bateriei datorită unor componente şasiului.
electrice rămase active
Asiguraţi-vă că aveţi ambele mâini libere. Apropiaţi-vă
• Descărcarea bateriei de către persoane de maşină din faţă. Sprijiniţi-vă de suportul aripii (dacă
neautorizate acesta există) şi de marginea şasiului principal. Urcaţi
pe punte. Apoi urcaţi pe partea superioară a şasiului
Notă: Nu decuplaţi niciodată întrerupătorul bateriei în principal. Utilizaţi treptele antiderapante prevăzute.
timpul funcţionării maşinii.

Dispozitivul de blocare a cilindrilor


de ridicare a ansamblului telescopic
(dacă acesta există)

AVERTISMENT
Ansamblul telescopic ridicat poate cădea în cazul
îndepărtării unei componente hidraulice.
Deplasarea neaşteptată a ansamblului telescopic
poate provoca accidente grave sau chiar mortale.
Ilustraţia 79 g01071433
Îndepărtaţi orice sarcină de pe instrumentul de lucru,
retractaţi ansamblul telescopic şi montaţi dispozitivul 5. Cuplaţi dispozitivul de blocare (1) la cilindrul
de blocare a cilindrilor de ridicare sau o platformă de de ridicare a ansamblului telescopic. Introduceţi
susţinere adecvată înainte de a lucra sub ansamblul
pivotul (2) şi clema de fixare (3). Aliniaţi dispozitivul
telescopic ridicat.
de blocare a cilindrilor de ridicare a ansamblului
telescopic (1). Federul de fixare (5) trebuie să
Atunci când lucraţi sub ansamblul telescopic, este
treacă printre plăcile ansamblului telescopic (6)
necesară montarea unui dispozitiv de blocare a
când acesta este coborât.
cilindrilor de ridicare a ansamblului telescopic.

Proceduri de montare şi demontare Notă: Când coborâţi de pe maşină, utilizaţi punctele de


sprijin şi treptele antiderapante, conform indicaţiilor
Montarea oferite la paşii precedenţi.
1. Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Retractaţi şi 6. Introduceţi cheile corespunzătoare în întrerupătorul
coborâţi ansamblul telescopic. Deplasaţi maneta bateriei (dacă acesta există) şi în comutatorul de
de control al transmisiei în poziţia NEUTRU. contact.
Acţionaţi frâna de parcare.
7. Porniţi motorul. Coborâţi încet ansamblul
2. Ridicaţi ansamblul telescopic la un unghi de telescopic. Asiguraţi-vă că federul de fixare (5)
aproximativ 20 de grade. Opriţi motorul. Scoateţi trece printre plăcile ansamblului telescopic (6).
cheia din comutatorul de contact. Scoateţi cheia Coborâţi ansamblul telescopic până când există un
din întrerupătorul bateriei, dacă acesta există. spaţiu de 6 mm (0.25 in) între plăcile ansamblului
telescopic (6) şi plăcuţa galbenă de plastic (4).
Notă: Asiguraţi-vă că nu există reziduuri pe puntea faţă
şi pe partea superioară a şasiului principal înainte de a
încerca să montaţi dispozitivul de blocare a cilindrilor
62 31200394
Utilizarea maşinii

ATENŢIONARE Dispozitivul de blocare a punţii spate


Nu acţionaţi ansamblul telescopic cu dispozitivul de (dacă acesta există)
blocare a cilindrilor de ridicare montat. Acţionarea
ansamblului telescopic cu dispozitivul de blocare a AVERTISMENT
cilindrilor de ridicare montat va duce la deteriorarea
dispozitivului de blocare şi a cilindrilor de ridicare. Utilizarea maşinii peste limita de stabilitate poate
duce la răsturnarea acesteia sau la defectarea
8. Opriţi motorul. Scoateţi cheia din comutatorul de
instrumentului de lucru. Verificaţi dacă sarcina
contact. Scoateţi cheia din întrerupătorul bateriei, propusă se încadrează în limitele de pe diagrama de
dacă acesta există. Puneţi un semn de avertizare sarcini. Nu încercaţi să ridicaţi sarcina dacă aceasta
cu indicaţia “Nu utilizaţi” sau o indicaţie similară pe depăşeşte limita de stabilitate a maşinii. Răsturnarea
maneta de control. sau defectarea instrumentului de lucru pot produce
Demontarea vătămarea corporală sau decesul personalului
implicat.
Notă: Urmaţi indicaţiile pentru urcare şi coborâre
descrise în secţiunea despre montare.
AVERTISMENT
1. Introduceţi cheia în comutatorul de contact.
Introduceţi cheia în întrerupătorul bateriei, Acţionaţi frâna de parcare atunci când puntea spate
dacă acesta există. Porniţi motorul. Ridicaţi este blocată. În caz contrar, maşina se poate deplasa
încet ansamblul telescopic până când plăcile accidental şi/sau se poate răsturna. Deplasarea
ansamblului (6) sunt îndepărtate de federul de accidentală a maşinii sau răsturnarea acesteia pot
fixare (5). Opriţi motorul. Scoateţi cheia din provoca vătămare corporală sau deces.
întrerupătorul bateriei, dacă acesta există. Scoateţi
cheia din comutatorul de contact. Dispozitivul de blocare a punţii spate (Rear Axle Lock –
RAL) cu care este echipat acest stivuitor telescopic
2. Îndepărtaţi clema de fixare (3) şi pivotul (2).
este proiectat pentru a îmbunătăţi stabilitatea laterală
Îndepărtaţi dispozitivul de blocare (1) de la cilindrii
a maşinii atunci când aceasta ridică sarcini grele la
de ridicare a ansamblului telescopic şi amplasaţi-l
înălţimi mari.
pe porţiunea plată a şasiului principal. Coborâţi de
pe maşină. Funcţionarea dispozitivului de blocare a punţii spate
este complet automată. Operatorul nu este notificat în
privinţa cuplării acestui dispozitiv.
Dispozitivul RAL are trei moduri principale de
funcţionare.
• Punte liberă
• Punte parţial liberă
• Punte blocată
Punte liberă
Acest mod este identic cu cel de funcţionare normală
a unei maşini fără dispozitiv RAL. Puntea spate poate
pivota liber. Maşina va menţine acest mod până la
Ilustraţia 80 g01071445 ridicarea ansamblului telescopic peste unghiul critic
Exemplu tipic de suport de depozitare
sau până la oprirea motorului.
3. Amplasaţi dispozitivul de blocare a cilindrilor de Punte parţial liberă
ridicare a ansamblului telescopic în suportul de
Acest mod este identic cu modul Punte liberă, cu
depozitare montat pe maşină. Suportul poate fi
următoarea excepţie: ambele funcţii, pentru ridicarea
montat fie în partea stângă, fie în partea dreaptă
ansamblului telescopic şi extinderea/retractarea
a maşinii.
ansamblului telescopic, sunt dezactivate. Acest mod
4. Introduceţi cheia în comutatorul de contact. este activat atunci când ansamblul telescopic este
Introduceţi cheia în întrerupătorul bateriei, dacă ridicat peste unghiul critic, iar transmisia este cuplată.
acesta există. Porniţi motorul şi coborâţi complet Dacă ansamblul telescopic este coborât după activarea
ansamblul telescopic. acestui mod, maşina va comuta în modul Punte liberă.
În cazul în care maneta de control al transmisiei este
deplasată în poziţia NEUTRU, iar frâna de parcare este
acţionată, maşina va comuta în modul Punte blocată.
Punte blocată
31200394 63
Utilizarea maşinii

Atunci când acest mod este activat, puntea spate este • VITEZA ÎNTÂI
fixată complet pe şasiu prin întreruperea fluxului de
lichid hidraulic de la cilindrul de blocare al punţii spate. Notă: Pentru a avea efect, această procedură trebuie
Pentru ca maşina să comute în modul Punte blocată, efectuată într-un interval ce nu trebuie să depăşească
este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii: 2 secunde.
• Maneta de control al transmisiei trebuie să se afle
în poziţia NEUTRU. Acum, transmisia poate fi cuplată.

• Frâna de parcare trebuie să fie acţionată. 5. Maşina poate fi condusă către o locaţie sigură,
în care senzorul pentru unghiul ansamblului
• Mecanismul de reglare a nivelului şasiului trebuie telescopic poate fi reparat. Reparaţi senzorul
să fie dezactivat, dacă este prevăzut. pentru unghiul ansamblului telescopic înainte
• Ansamblul telescopic trebuie să fie ridicat peste de a repune maşina în funcţiune.
unghiul critic.
Notă: Procedura de deplasare a manetei de control al
Atunci când acest mod este activat, operatorul deţine transmisie în poziţiile indicate trebuie repetată în cazul
integral controlul asupra ansamblului telescopic. Atunci
în care maneta de control al transmisiei este deplasată
când acest mod este activat, transmisia nu poate fi
în poziţia NEUTRU.
cuplată decât după coborârea sub 45 de grade a
ansamblului telescopic. Coborârea ansamblului
telescopic sub 45 de grade va duce la activarea
modului Punte liberă. Informaţii privind utilizarea maşinii

Notă: În cazul în care frâna de parcare este decuplată AVERTISMENT


atunci când modul Punte blocată este activat, va fi
emisă o avertizare sonoră. Această avertizare are rolul Nu utilizaţi maşina şi nu efectuaţi lucrări asupra
de a atrage atenţia operatorului asupra faptului că acesteia dacă nu sunteţi calificat în acest sens şi dacă
nu aţi citit şi înţeles instrucţiunile şi avertismentele
maşina se află într-o situaţie cu potenţial de risc.
din Manualele de utilizare şi întreţinere. Nerespectarea
Semnalul sonor va înceta la acţionarea frânei de
instrucţiunilor şi a avertismentelor furnizate poate
parcare. provoca accidente grave sau chiar mortale. Pentru
Modul de deplasare în condiţii de avarie manuale de rezervă, luaţi legătura cu distribuitorul
local Caterpillar. Este responsabilitatea
Modul de deplasare în condiţii de avarie este util în dumneavoastră să acordaţi atenţia necesară acestor
cazul în care senzorul pentru unghiul ansamblului informaţii.
telescopic se defectează. Modul de deplasare în
condiţii de avarie oferă posibilitatea de comutare în
modul Punte liberă în cazul unei defecţiuni a senzorului AVERTISMENT
pentru unghiul ansamblului telescopic.
Dacă maşina este amplasată prea aproape de cabluri
În caz de defecţiune a senzorului pentru unghiul electrice, curentul electric poate trece prin maşină.
ansamblului telescopic, operatorul va fi alertat prin Acest lucru poate provoca leziuni corporale sau
intermediul unui cod de eroare de nivel 2S afişat pe decesul prin electrocutare. Menţineţi maşina la cel
ecran. puţin 8 m (25 ft) distanţă de orice cabluri electrice.
Înainte de a ridica ansamblul telescopic, verificaţi
Înainte de deplasarea maşinii, este necesar să vă întotdeauna dacă există cabluri electrice în apropiere.
asiguraţi că ansamblul telescopic este coborât la un
unghi sub 45 de grade.
Utilizaţi procedura de mai jos pentru a deplasa maşina AVERTISMENT
către o locaţie sigură: Instabilitatea maşinii poate provoca accidente grave
1. Asiguraţi-vă că maneta de control al transmisiei sau chiar mortale. Pentru a asigura stabilitatea maşinii
este în poziţia NEUTRU. în timpul funcţionării, se vor respecta următoarele
cerinţe.
2. Acţionaţi frâna de parcare.
Asiguraţi-vă că presiunea în pneuri este adecvată, iar
3. Coborâţi ansamblul telescopic la un unghi sub pneurile sunt echilibrate cu greutăţi corespunzătoare
45 de grade. (dacă acestea există).
4. Deplasaţi maneta de control al transmisiei în Nivelul maşinii trebuie să fie corect reglat.
următoarele poziţii, în ordinea indicată mai jos: Comutatorul de reglare a nivelului şasiului nu trebuie
• NEUTRU acţionat cu ansamblul telescopic ridicat.

• VITEZA ÎNTÂI Comutatorul de reglare a nivelului şasiului nu trebuie


acţionat cu stabilizatoarele coborâte.
• NEUTRU
64 31200394
Utilizarea maşinii

Comutatoarele stabilizatoarelor nu trebuie acţionate Acordaţi întotdeauna atenţie schimbărilor de situaţie


cu ansamblul telescopic ridicat. care pot afecta stabilitatea maşinii.
Consultaţi diagrama de sarcini corespunzătoare Extinderea sau coborârea ansamblului telescopic
pentru instrumentul de lucru montat pe maşină. măreşte raza de acţiune pentru manevrarea sarcinii.
Valorile de greutate şi centrele de greutate indicate
Acest lucru reduce capacitatea şi stabilitatea maşinii.
nu trebuie depăşite.
Retractaţi ansamblul telescopic înainte de a îl coborî.
Maşina nu trebuie deplasată cu ansamblul telescopic
ridicat peste poziţia de transport. Procedaţi cu atenţie sporită la poziţionarea sau
acţionarea unei sarcini. Procedaţi cu atenţie sporită
Utilizaţi mecanismul de reglare a nivelului şasiului atunci când utilizaţi şuruburi de strângere sau cilindri
pentru a regla nivelul maşinii pe teren denivelat. de ridicare. De asemenea, procedaţi cu atenţie sporită
Utilizaţi indicatorul de nivel pentru a verifica dacă atunci când utilizaţi un dispozitiv care străpunge
nivelul şasiului a fost reglat corespunzător. sarcina. Asiguraţi-vă că operaţiunea poate fi efectuată
fără a împinge sarcina de pe stivă.
Reglaţi nivelul şasiului înainte de a ridica o sarcină.
Reglarea şasiului este, de asemenea, necesară înainte Notă: Pentru locaţiile şi utilizarea comenzilor maşinii,
de coborârea stabilizatoarelor. Nu acţionaţi niciodată consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea
mecanismul de reglare a nivelului şasiului atunci când “Comenzile”.
ansamblul telescopic este ridicat sau atunci când
stabilizatoarele sunt coborâte. 1. Asiguraţi-vă că nu se află nici o persoană pe
maşină sau în apropierea acesteia înainte de a
Utilizaţi întotdeauna ansamblul telescopic pentru a deplasa maşina. Ţineţi maşina sub control în toate
acţiona sarcina cu instrumentul de lucru. Nu deplasaţi situaţiile.
maşina pentru a acţiona sarcina cu instrumentul de
lucru. Utilizaţi întotdeauna ansamblul telescopic pentru 2. Asiguraţi-vă că lămpile de frână se află în poziţia
a poziţiona sarcina cu instrumentul de lucru. Nu ridicată atunci când utilizaţi maşina în condiţii
deplasaţi maşina pentru a poziţiona sarcina cu normale de lucru. Asiguraţi-vă că lămpile de frână
instrumentul de lucru. Utilizaţi întotdeauna ansamblul se află în poziţia coborâtă atunci când conduceţi
telescopic pentru a decupla sarcina de la instrumentul maşina pe drumuri publice. Pentru informaţii
de lucru. Nu deplasaţi maşina pentru a decupla sarcina suplimentare, consultaţi Manualul de utilizare
de la instrumentul de lucru. şi întreţinere, secţiunea “Circulaţia pe drumuri
publice”.
Acţionaţi ansamblul telescopic cu atenţie pentru a evita
deteriorarea sau dislocarea sarcinii. 3. Porniţi maşina.

Nu deplasaţi maşina în timp ce ansamblul telescopic 4. Ridicaţi toate instrumentele de lucru coborâte
este ridicat sau extins. Dacă este necesară pentru a trece peste toate obstacolele. Ridicaţi
repoziţionarea maşinii, mai întâi coborâţi şi retractaţi complet stabilizatoarele.
ansamblul telescopic.
Înainte de a ridica sau coborî stabilizatoarele,
ansamblul telescopic trebuie retractat complet şi
coborât în poziţia de deplasare.
Comutatorul de decuplare a transmisiei funcţionează
împreună cu frâna de serviciu. Comutatorul trebuie să
fie în poziţia OPRIT când circulaţi pe drumuri publice.
Nu utilizaţi maşina pentru ridicarea unor sarcini
împreună cu alte maşini. Combinaţia dintre greutatea
sarcinii şi forţa celeilalte maşini poate depăşi
capacitatea maşinii. Acest lucru poate duce la
răsturnarea maşinii.
Ilustraţia 81 g01040816
Asiguraţi-vă că se utilizează diagrama pentru
capacităţile de sarcină corespunzătoare pentru 5. Apăsaţi pedala de frână de serviciu pentru a
instrumentul de lucru montat pe maşină. Asiguraţi-vă preveni deplasarea maşinii.
că utilizaţi diagrama pentru capacităţile de sarcină
corespunzătoare pentru funcţionarea pe pneuri sau
pentru funcţionarea pe stabilizatoare. Asiguraţi-vă că
aţi înţeles indicaţiile din diagrama pentru capacităţile de
sarcină ale maşinii înainte de a încerca să ridicaţi o
sarcină.
31200394 65
Utilizarea maşinii

Porniţi maşina de pe loc în viteza întâi sau a doua.


Pentru a comuta la o treaptă de viteză superioară,
aduceţi maneta de control al transmisiei la treapta de
viteză superioară imediat următoare. Nu este necesară
eliberarea pedalei de acceleraţie. Pentru a comuta la o
treaptă de viteză inferioară, aduceţi maneta de control
al transmisiei la treapta de viteză inferioară imediat
următoare. Nu săriţi peste trepte de viteză când
comutaţi la o treaptă inferioară. Continuaţi comutarea
între treptele de viteză conform indicaţiilor de mai sus;
această procedură este necesară. Pentru a preveni
supraturarea motorului, nu comutaţi la o treaptă
inferioară de viteză dacă turaţia motorului este ridicată.
Ilustraţia 82 g01040761
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea
6. Decuplaţi frâna de parcare. Frâna de parcare este “Controlul transmisiei” din Manualul de utilizare şi
prevăzută cu un comutator de blocare, care întreţinere, secţiunea “Comenzile”.
previne deplasarea maşinii cu frâna cuplată. Când Reglaţi viteza de deplasare a maşinii în funcţie de
frâna de parcare este acţionată, maşina nu se va condiţiile de utilizare. Luaţi în considerare starea
deplasa nici înainte, nici în marşarier. terenului, starea vremii şi sarcina.
ATENŢIONARE
Dacă motorul se roteşte fără a fi alimentat cu
carburant, iar transmisia este decuplată, sistemul
de transmisie poate fi deteriorat. De asemenea,
schimbarea sensului de deplasare (înainte – marşarier
şi invers) în timpul deplasării la viteze excesive a
maşinii poate duce la deteriorarea sistemului de
transmisie. Nu permiteţi motorului să se rotească
fără a fi alimentat cu carburant. Schimbaţi sensul de
deplasare numai atunci când este selectată viteza întâi,
iar maşina se deplasează la o viteză mai mică de
4 km/h (2.5 mph).
Ilustraţia 83 g01040788
Notă: Aceste maşini nu sunt echipate cu vitezometre.
7. Deplasaţi maneta de control al transmisiei în Înainte de a schimba sensul de deplasare al maşinii de
poziţia ÎNAINTE (F) sau MARŞARIER (R). la deplasarea înainte la marşarier şi de la marşarier la
deplasarea înainte, opriţi complet maşina.
8. Rotiţi maneta de control al transmisiei până când
este selectată treapta de viteză necesară. Selectaţi treapta de viteză corespunzătoare înainte
de a efectua o coborâre în pantă. Selectaţi viteza de
9. Pentru a deplasa maşina, eliberaţi pedala de frână
deplasare corespunzătoare înainte de a începe
de serviciu. Apăsaţi pedala de acceleraţie.
coborârea în pantă. Nu schimbaţi treptele de viteză
Schimbarea vitezei şi a direcţiei în timpul coborârii în pantă. Când coborâţi în pantă,
utilizaţi aceeaşi viteză pe care aţi utiliza-o la urcarea
în pantă. Nu permiteţi supraturarea motorului în timpul
unei coborâri în pantă. Utilizaţi frâna de serviciu pentru
a preveni supraturarea motorului în timpul unei coborâri
în pantă. Selectaţi o treaptă inferioară de viteză pentru
a continua coborârea în panta respectivă.
În timpul urcării în pantă, selectaţi o treaptă inferioară
de viteză când turaţia motorului începe să scadă.
Conduceţi maşina în treapta de viteză care permite
menţinerea vitezei necesare.

Cuplajul de montare hidraulic


Ilustraţia 84 g01042565 Maşina poate fi echipată cu un cuplaj de montare
Maneta de control al transmisiei hidraulic.
Ilustraţiile din secţiunea următoare prezintă un
dispozitiv de transport echipat cu furci. Procedurile
66 31200394
Utilizarea maşinii

descrise pot fi aplicate la toate instrumentele de lucru Ilustraţia 87 g00975278

cu acelaşi tip de puncte de montare.


4. Extindeţi încet ansamblul telescopic până când
Procedura de montare tijele cuplajului de montare intră în contact cu
dispozitivul de transport. Ridicaţi ansamblul
telescopic până când tijele cuplajului de
montare sunt cuplate la cârlige.

Ilustraţia 85 g01060075

1. Deplasaţi în jos componenta roşie a comutatorului


pentru cuplajul de montare şi apăsaţi partea
superioară a comutatorului. Menţineţi apăsată Ilustraţia 88 g00975332
partea superioară a comutatorului până când
bolţurile cuplajului de montare sunt complet 5. Înclinaţi cuplajul de montare în spate până când
decuplate. Eliberaţi comutatorul. partea inferioară a dispozitivului de transport intră
în contact cu cuplajul de montare.
2. Coborâţi şi extindeţi ansamblul telescopic cu
aproximativ 2 m (6.6 ft), astfel încât cuplajul de 6. Menţineţi apăsată partea inferioară a comutatorului
montare să fie vizibil din cabină. Poziţionaţi cuplajul pentru cuplajul de montare pentru a cupla bolţurile
de montare paralel cu dispozitivul de transport. acestuia. Eliberaţi comutatorul după ce bolţurile
sunt cuplate complet.

AVERTISMENT
Un instrument de lucru montat necorespunzător se
poate desprinde de pe maşină în timpul funcţionării.
Acest lucru poate provoca accidente grave sau chiar
mortale. Nu utilizaţi maşina până când nu sunteţi
absolut sigur de cuplarea corespunzătoare a bolţurilor
cuplajului de montare.

Ilustraţia 86 g00975380

3. Înclinaţi cuplajul de montare în faţă, până când


tijele cuplajului de montare (1) se află sub nivelul
cârligelor (2).

Ilustraţia 89 g00975388
Bolţul stâng al cuplajului de montare

7. Verificaţi poziţionarea bolţurilor pe ambele părţi ale


cuplajului de montare. Ambele bolţuri ale cuplajului
de montare trebuie să fie complet cuplate. Coborâţi
ansamblul telescopic până când dispozitivul de
transport este lipit de sol. Deplasaţi maşina încet
în marşarier. Pe măsură ce maşina se deplasează,
31200394 67
Utilizarea maşinii

verificaţi dacă apare joc între dispozitivul de montare. Coborâţi ansamblul telescopic până când
transport şi cuplajul de montare. Jocul indică faptul tijele (1) sunt decuplate de la cârlige (2). Retractaţi
că bolţurile cuplajului de montare nu sunt fixate ansamblul telescopic până când cuplajul de
corespunzător. Nu utilizaţi maşina decât dacă montare se desprinde de dispozitivul de transport.
bolţurile cuplajului de montare sunt cuplate complet
prin acesta şi prin dispozitivul de transport. Cuplajul de montare manual
8. Dacă acestea sunt prevăzute, conectaţi furtunurile Maşina poate fi echipată cu un cuplaj de montare
hidraulice pentru dispozitivul de transport la manual.
supapa repartitorului. Ilustraţiile din secţiunea următoare prezintă un
Procedura de demontare dispozitiv de transport echipat cu furci. Procedurile
descrise pot fi aplicate la toate instrumentele de lucru
1. Înclinaţi cuplajul de montare în spate. Coborâţi şi
cu acelaşi tip de puncte de montare.
extindeţi ansamblul telescopic cu aproximativ 2 m
(6.6 ft), astfel încât cuplajul de montare să fie vizibil Procedura de montare
din cabină. 1. Coborâţi şi extindeţi ansamblul telescopic cu
2. Dacă sunt prevăzute, deconectaţi furtunurile aproximativ 2 m (6 ft), astfel încât cuplajul de
hidraulice pentru dispozitivul de remorcare de la montare să fie vizibil din cabină. Poziţionaţi cuplajul
supapa repartitorului. de montare paralel cu dispozitivul de transport.

Ilustraţia 90 g01060075 Ilustraţia 92 g01060117

3. Deplasaţi în jos componenta roşie a comutatorului 2. Îndepărtaţi clema de fixare de pe bolţul (3).
pentru cuplajul de montare şi apăsaţi partea Îndepărtaţi bolţul.
superioară a comutatorului. Menţineţi apăsată 3. Înclinaţi cuplajul de montare în faţă, până când
partea superioară a comutatorului până când tijele cuplajului de montare (1) se află sub nivelul
bolţurile cuplajului de montare sunt complet cârligelor (2).
decuplate. Eliberaţi comutatorul.

Ilustraţia 93 g00975278
Ilustraţia 91 g00975363
4. Extindeţi încet ansamblul telescopic până când
4. Coborâţi ansamblul telescopic şi înclinaţi cuplajul tijele cuplajului de montare intră în contact cu
de montare în faţă până când dispozitivul de dispozitivul de transport. Ridicaţi ansamblul
transport ajunge pe sol. Dacă este necesar, telescopic până când tijele cuplajului de montare
blocaţi dispozitivul de transport pentru a preveni sunt cuplate la cârlige.
deplasarea acestuia la decuplarea de la cuplajul de
68 31200394
Utilizarea maşinii

Utilizarea instrumentelor de lucru


ATENŢIONARE
Când sunt montate anumite instrumente de lucru,
acestea pot intra în contact cu pneurile din faţă sau
cu aripile frontale. Acest lucru se poate produce când
ansamblul telescopic este retractat, iar instrumentul de
lucru este rotit complet în faţă. Atunci când utilizaţi un
instrument de lucru nou pentru prima oară, asiguraţi-vă
că acesta nu intră în contact cu zonele menţionate mai
sus.
Când utilizaţi o lamă pentru a nivela sau a răzui,
ansamblul telescopic trebuie să fie retractat complet.
Ilustraţia 94 g00975332
Acţionaţi instrumentul de lucru cu partea inferioară a
5. Înclinaţi cuplajul de montare în spate până când lamei paralelă cu solul.
partea inferioară a dispozitivului de transport intră O serie de cupe aprobate de Caterpillar sunt incluse
în contact cu cuplajul de montare. ca instrumente de lucru pentru stivuitoare telescopice.
6. Instalaţi bolţul (3) şi clema de fixare. Consultaţi diagrama de sarcini corespunzătoare pentru
instrumentul de lucru montat şi nu depăşiţi niciodată
7. Montaţi furtunurile sau cablurile de control valorile de greutate şi centrele de greutate indicate în
hidraulice auxiliare la maşină (dacă acestea aceasta. Când încărcaţi o cupă, ansamblul telescopic
există). trebuie să fie complet retractat. Extinderea ansamblului
Procedura de demontare telescopic măreşte raza de acţiune pentru manevrarea
1. Extindeţi ansamblul telescopic cu aproximativ 2 m sarcinii, ceea ce reduce stabilitatea frontală a maşinii.
(6 ft), astfel încât dispozitivul de transport să fie ATENŢIONARE
ridicat uşor de la sol şi vizibil din cabină. Înclinaţi Pentru a evita deteriorarea ansamblului telescopic în
cuplajul de montare în spate. Decuplaţi furtunurile timpul operaţiunilor de săpare şi/sau nivelare, menţineţi
sau cablurile hidraulice pentru dispozitivul de ansamblul telescopic complet retractat.
transport de la capul ansamblului telescopic
(dacă acestea există). Ridicaţi materialul de pe stive în aşa fel încât să evitaţi
dărâmarea sau deplasarea materialelor care nu sunt
ridicate.

Manevrarea şi stivuirea sarcinilor


Ilustraţiile de mai jos prezintă o maşină echipată cu un
dispozitiv de transport. Dispozitivul de transport este un
exemplu de instrument de lucru care poate fi montat la
cuplajul de montare.

Ilustraţia 95 g01060117

2. Îndepărtaţi clema de fixare şi bolţul (3).


3. Coborâţi ansamblul telescopic şi înclinaţi cuplajul
de montare în faţă până când dispozitivul de
transport ajunge pe sol. Dacă este necesar,
blocaţi dispozitivul de transport pentru a preveni
deplasarea acestuia la decuplarea de la cuplajul de
montare. Coborâţi ansamblul telescopic până când
Ilustraţia 96 g00832849
tijele (1) sunt decuplate de la cârlige (2).
4. Retractaţi ansamblul telescopic până când cuplajul 1. Maşina va fi poziţionată perpendicular pe sarcina
de montare se desprinde de dispozitivul de care va fi acţionată. Apropiaţi încet maşina de
transport. sarcină cu ansamblul telescopic în poziţia de
5. Introduceţi bolţul în cuplajul de montare.
31200394 69
Utilizarea maşinii

deplasare şi aduceţi maşina cât mai aproape Ilustraţia 99 g00832852

de sarcină posibil.
6. Asiguraţi-vă că furcile sunt distanţate cât mai mult
2. Acţionaţi frâna de parcare şi deplasaţi maneta posibil. Acest lucru asigură o stabilitate sporită
de control al transmisiei în poziţia NEUTRU. pentru sarcină.
3. Dacă este necesar, reglaţi nivelul şasiului înainte
de a ridica ansamblul telescopic sau de a antrena
sarcina. Nu reglaţi nivelul şasiului cu ansamblul
telescopic ridicat.

Ilustraţia 100 g00832853

7. Ridicaţi şi extindeţi ansamblul telescopic. Furcile


trebuie să fie aliniate cu spaţiile de separare a
Ilustraţia 97 g00832850
sarcinii.
8. Estimaţi greutatea sarcinii de acţionat şi consultaţi
4. Dacă utilizaţi stabilizatoarele, acestea trebuie diagrama de sarcini. Diagrama de sarcini trebuie
coborâte până când pneurile din faţă sunt ridicate să indice faptul că sarcina de acţionat se află în
uşor de la sol şi şasiul este drept. intervalul de capacitate a maşinii. Consultaţi
Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea
“Diagrame de sarcini”.

Ilustraţia 98 g00832851

5. Înclinaţi cuplajul de montare până când furcile sunt


Ilustraţia 101 g00832854
drepte. Maşina este echipată cu un sistem automat
care menţine cuplajul de montare la unghiul 9. Extindeţi şi coborâţi ansamblul telescopic.
selectat când ansamblul telescopic este ridicat Furcile trebuie să pătrundă cu precizie în spaţiile
sau coborât. de separare a sarcinii. Furcile trebuie să fie
introduse complet în spaţiile de separare a sarcinii.
Aveţi grijă să nu dislocaţi sarcina.
70 31200394
Utilizarea maşinii

nu se află persoane sau obstacole în zona din


spatele maşinii.

Ilustraţia 102 g00832856

10. Ridicaţi sarcina cu atenţie. Când sunteţi sigur că


Ilustraţia 105 g00832859
maşina este stabilă, înclinaţi cuplajul de montare în
spate pentru a ridica sarcina. Dacă nu sunteţi sigur 13. Apropiaţi-vă încet de locul de destinaţie. Poziţionaţi
că maşina este stabilă, înclinaţi cuplajul de maşina perpendicular pe locaţia de amplasare
montare în faţă pentru a coborî sarcina. Nu a sarcinii. Aduceţi maşina cât mai aproape de
continuaţi. Repoziţionaţi maşina pentru a micşora aceasta. Acţionaţi frâna de parcare şi deplasaţi
raza de acţiune înainte de a încerca să ridicaţi din maneta de control al transmisiei în poziţia
nou sarcina. NEUTRU. Dacă este necesar, reglaţi nivelul
şasiului. Nu reglaţi nivelul şasiului cu
ansamblul telescopic ridicat.

Ilustraţia 103 g00832857

11. Cu ajutorul manetei de control, îndepărtaţi sarcina


Ilustraţia 106 g00832860
de pe stivă.
14. Dacă utilizaţi stabilizatoarele, acestea trebuie
coborâte până când pneurile din faţă sunt ridicate
uşor de la sol.

Ilustraţia 104 g00832858

12. Retractaţi ansamblul telescopic şi coborâţi


sarcina în poziţia de deplasare înainte de a
deplasa maşina sau de a ridica stabilizatoarele. Ilustraţia 107 g00832861
Dacă este necesar, reglaţi nivelul şasiului. Înainte
de a deplasa maşina în marşarier, asiguraţi-vă că 15. Ridicaţi şi extindeţi ansamblul telescopic până
când sarcina ajunge direct deasupra poziţiei de
31200394 71
Utilizarea maşinii

amplasare. Nu depăşiţi unghiul maxim şi lungimea


maximă a ansamblului telescopic. Consultaţi
diagrama de sarcini pentru a stabili unghiul maxim
şi lungimea maximă a ansamblului telescopic.
Procedaţi cu atenţie sporită când vă apropiaţi de
unghiul maxim şi/sau lungimea maximă indicate de
diagrama de sarcini. Dacă nu sunteţi sigur în privinţa
stabilităţii maşinii, retractaţi ansamblul telescopic.
Coborâţi sarcina în poziţia de deplasare. Aduceţi
maşina mai aproape de locul de amplasare a sarcinii.
Dacă maşina nu poate fi adusă mai aproape de locul
de amplasare a sarcinii, acest loc se află în afara
intervalului de capacitate a maşinii. Sarcina nu poate Ilustraţia 110 g00832864
fi descărcată în locul de amplasare dorit.
18. Retractaţi şi coborâţi ansamblul telescopic în
poziţia de deplasare înainte de a deplasa maşina
sau de a ridica stabilizatoarele.

Instrumentele de lucru
Instrucţiuni generale de utilizare

AVERTISMENT
Utilizarea unor instrumente de lucru neaprobate pe un
stivuitor telescopic poate provoca accidente grave sau
chiar mortale.
Ilustraţia 108 g00832862
Înainte de montarea unui instrument de lucru pe
16. Înclinaţi cuplajul de montare în faţă până când maşină, asiguraţi-vă că acesta este aprobat de
sarcina este poziţionată drept. Coborâţi şi Caterpillar şi că în cabina maşinii există o diagramă
descărcaţi sarcina în locul dorit. de sarcini Caterpillar care descrie modul de utilizare
al instrumentului respectiv.
ATENŢIONARE
Când sunt montate anumite instrumente de lucru,
acestea pot intra în contact cu pneurile din faţă sau
cu aripile frontale. Acest lucru se poate produce când
ansamblul telescopic este retractat, iar instrumentul de
lucru este rotit complet în faţă. Atunci când utilizaţi un
instrument de lucru nou pentru prima oară, asiguraţi-vă
că acesta nu intră în contact cu zonele menţionate
mai sus.
ATENŢIONARE
Când sunt montate anumite instrumente de lucru,
Ilustraţia 109 g00832863 acestea pot intra în contact cu stabilizatoarele.
Contactul se poate produce când ansamblul telescopic
17. Asiguraţi-vă că sarcina este amplasată
este retractat, iar instrumentul de lucru este rotit
corespunzător şi este stabilă. Cu ajutorul manetei
complet în faţă. Atunci când utilizaţi un instrument de
de control, ridicaţi şi retractaţi ansamblul telescopic
lucru nou pentru prima oară, asiguraţi-vă că acesta
astfel încât să retrageţi cu precizie furcile de sub
nu intră în contact cu zonele menţionate mai sus.
sarcină. Nu retrageţi furcile prin deplasarea maşinii
în spate.
Deplasaţi-vă cu instrumentul de lucru coborât cât mai
mult posibil, cu gardă la sol adecvată. Deplasaţi-vă cu
ansamblul telescopic retractat complet, pentru un nivel
optim de vizibilitate şi stabilitate.
Menţineţi tracţiunea prin evitarea presiunii descendente
excesive asupra instrumentului de lucru.
72 31200394
Utilizarea maşinii

Când utilizaţi maşina în pantă, poziţionaţi maşina cu Cuplarea unui instrument de lucru
capătul cel mai greu înspre partea superioară a pantei.
Pentru montarea instrumentelor de lucru, consultaţi
Asiguraţi-vă că instrumentul de lucru utilizat este procedurile descrise în secţiunea “Cuplajul de montare”
corespunzător pentru activitatea desfăşurată. din Manualul de utilizare şi întreţinere, “Informaţii
Depăşirea limitelor maşinii va reduce durata de viaţă privind utilizarea maşinii”.
a acesteia. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Când ataşaţi instrumente de lucru care necesită
Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea
conexiuni hidraulice, extindeţi ansamblul telescopic cu
“Instrumente de lucru aprobate”.
aproximativ 1 m (3 ft) după montarea instrumentului de
Conexiunile sistemului hidraulic auxiliar lucru la cuplajul de montare. Acest spaţiu suplimentar
este necesar pentru conectarea furtunurilor auxiliare.
Există numeroase tipuri de instrumente de lucru,
furnizate de diverşi producători, care pot fi montate 1. Poziţionaţi maşina. Aşezaţi cuplajul de montare
pe maşină. Caterpillar nu poate anticipa toate sau instrumentul de lucru la sol.
instrumentele de lucru posibile şi toate modurile de 2. Acţionaţi frâna de parcare. Aduceţi maneta de
utilizare a acestora. Când montaţi sau acţionaţi un control al transmisiei în poziţia NEUTRU şi opriţi
instrument de lucru, respectaţi recomandările şi motorul.
instrucţiunile producătorului. Dacă apar neclarităţi, 3. Comenzile sistemului hidraulic trebuie să se afle în
consultaţi distribuitorul local Caterpillar. Distribuitorul poziţia de aşteptare. Comenzile sistemului hidraulic
local Caterpillar vă poate furniza informaţii revin în poziţia de aşteptare când sunt eliberate.
suplimentare despre montarea şi utilizarea adecvată
4. Inspectaţi cu atenţie furtunurile sau ţevile hidraulice
a anumitor instrumente de lucru.
de la instrumentul de lucru pentru a detecta
eventualele semne de deteriorare. Furtunurile sau
ţevile hidraulice nu trebuie să prezinte următoarele
defecte: Tăieturi, semne de coroziune,
protuberanţe, răsuciri şi fisuri. Nu utilizaţi
instrumentul de lucru dacă furtunurile şi ţevile
hidraulice nu sunt în stare bună.
5. Cuplaţi racordurile de montare de la instrumentul
de lucru la racordurile de montare de la maşină.
Asiguraţi-vă că racordurile de montare sunt cuplate
corespunzător. Inelele de fixare trebuie să fie
cuplate şi fixate complet.

Ilustraţia 111 g00975155 Decuplarea unui instrument de lucru


La maşinile standard, este instalată o singură supapă 1. Instrumentul de lucru trebuie amplasat la sol. Dacă
a repartitorului, cu două racorduri de montare. Supapa este necesar, sprijiniţi instrumentul de lucru pe
repartitorului permite operatorului să direcţioneze blocuri de susţinere.
lichidul hidraulic către cuplajul hidraulic de montare 2. Acţionaţi frâna de parcare. Aduceţi maneta de
sau către instrumentul de lucru. control al transmisiei în poziţia NEUTRU şi opriţi
motorul. Aduceţi toate comenzile sistemului
Notă: Este posibil ca supapa repartitorului electric hidraulic în poziţia de aşteptare.
să nu fie instalată în cazul anumitor configuraţii ale 3. Curăţaţi racordurile de montare. Trageţi înapoi
produsului. Pentru instalarea punctelor de conectare inelele de fixare pentru a decupla racordurile
pentru sistemul hidraulic auxiliar de acţionare cu de montare. Instalaţi capace de protecţie pe
cuplaje de montare manuale, consultaţi distribuitorul racordurile de montare de pe maşină şi
local Caterpillar. instrumentul de lucru.
Notă: Opţional, poate fi instalată o supapă dublă a
repartitorului.

Pentru informaţii mai detaliate despre utilizarea


ansamblului telescopic şi a instrumentelor de lucru,
consultaţi secţiunea “Maneta de control” din Manualul
de utilizare şi întreţinere, “Comenzile”.
31200394 73
Utilizarea maşinii

Dispozitive de transport şi furci • Poziţionaţi întotdeauna sarcina deasupra tuturor


furcilor pentru ca greutatea să fie repartizată
uniform.
• Nu ridicaţi sarcina decât dacă aceasta se
încadrează în capacităţile de sarcină indicate în
diagrama de sarcini. Diagrama de sarcini se află
pe panoul de bord al maşinii.
Utilizarea incorectă a furcilor
Nu utilizaţi furcile pentru următoarele tipuri de
operaţiuni:
• Împingerea sau tractarea sarcinii
• Excavarea obiectelor îngropate în pământ
Ilustraţia 112 g00974120
Dispozitiv de transport şi furci tipice • Ataşarea unor lanţuri sau cabluri

Toate dispozitivele de transport aprobate de Caterpillar • Ridicarea sarcinii cu o singură furcă


şi care pot fi utilizate pe aceste maşini pot fi instalate Furcile care au fost utilizate pentru tipurile de aplicaţii
direct pe cuplajul de montare. indicate mai sus trebuie demontate de pe maşină.
Toate dispozitivele de transport sunt prevăzute cu Aceste furci vor fi distruse.
suporturi posterioare pentru susţinerea sarcinii. Pentru
susţinere suplimentară la manevrarea sarcinilor mari, Notă: Cablurile şi lanţurile vor fi utilizate cu un cârlig
se vor utiliza variante late. de ridicare.
Furcile Cupele
ATENŢIONARE
AVERTISMENT
Când se utilizează o cupă pentru excavarea sau
La coborârea ansamblului telescopic sau în caz curăţarea unui loc, menţineţi suprafaţa inferioară
de cădere a sarcinii, poate apărea riscul de strivire. paralelă cu solul. Astfel se va evita deteriorarea
Păstraţi distanţa faţă de ansamblul telescopic în timpul muchiei frontale a cupei. Menţineţi tracţiunea maşinii
funcţionării maşinii. În caz contrar, pot avea loc evitând aplicarea unei forţe descendente excesive
accidente grave sau chiar mortale.
asupra cupei. Menţineţi la minimum extinderea
ansamblului telescopic pentru a preveni răsucirea
AVERTISMENT acestuia.
Utilizaţi o cupă corespunzătoare pentru activitatea
Nerespectarea sarcinii nominale poate provoca leziuni
desfăşurată.
corporale sau deteriorarea echipamentelor anexe.
Verificaţi sarcina nominală a echipamentului anex
utilizat înainte de a efectua orice tip de operaţiuni.
Reglaţi sarcina nominală conform necesităţilor.

AVERTISMENT
Deplasarea neaşteptată a maşinii poate produce
accidente grave sau chiar mortale.
Deplasarea neaşteptată a maşinii poate pune în pericol
siguranţa sau chiar viaţa persoanelor din sau de lângă
maşină.
Pentru a preveni accidentele grave sau chiar mortale,
înainte de a utiliza maşina asiguraţi-vă că nu se află Ilustraţia 113 g00974741
Cupă tipică
persoane sau obstacole în zona din jurul maşinii.
Consultaţi secţiunea “Manevrarea şi stivuirea Cupele utilizate pentru materiale grele sunt echipate
sarcinilor” din Manualul de utilizare şi întreţinere, cu o muchie aşchietoare. Cupele de uz general sunt
“Informaţii privind utilizarea maşinii”. utilizate pentru săpare şi manevrarea materialelor.
Utilizarea corectă a furcilor Exemple de materiale tipice sunt pământul, nisipul,
cimentul şi agregatele.
• Poziţionaţi întotdeauna furcile în spaţiile dintre
sarcini înainte de a ridica sarcina. Greiferele
74 31200394
Utilizarea maşinii

Ilustraţia 114 g00974763


Greifer tipic

Greiferele sunt echipate cu o muchie aşchietoare.


Greiferele sunt echipate cu cilindri hidraulici care
trebuie cuplaţi la sistemul hidraulic al maşinii. Fălcile
greiferului prind sarcina.
Ilustraţia 116 g01053965
Pentru un nivel maxim de vizibilitate, deplasaţi-vă
menţinând cupa aproape de sol. Acţionaţi comutatorul rotativ (3) înainte pentru a
Montaţi o cupă corespunzătoare pentru activitatea deschide gheara de prindere. Acţionaţi comutatorul
desfăşurată. Montaţi o plăcuţă de uzură şi o muchie rotativ (3) înapoi pentru a închide gheara de prindere.
aşchietoare corespunzătoare. Pentru informaţii complete, consultaţi secţiunea
“Maneta de control” din Manualul de utilizare şi
Comutator rotativ simplu întreţinere, “Comenzile”.

Cupele multifuncţionale

Ilustraţia 115 g00974772

Menţineţi apăsat comutatorul (1) pentru a deschide Ilustraţia 117 g01037342


Cupă multifuncţională tipică
gheara de prindere. Menţineţi apăsat comutatorul (2)
pentru a închide gheara de prindere. Pentru informaţii Cupele multifuncţionale sunt echipate cu o muchie
complete, consultaţi secţiunea “Maneta de control” din aşchietoare. Cupele multifuncţionale sunt echipate cu
Manualul de utilizare şi întreţinere, “Comenzile”. cilindri hidraulici care trebuie cuplaţi la sistemul
Comutator rotativ dublu hidraulic al maşinii. Fălcile cupei prind sarcina. Aceste
cupe sunt proiectate pentru “curăţarea” unui teren
înainte de începerea lucrărilor.
Pentru un nivel maxim de vizibilitate, deplasaţi-vă
menţinând cupa aproape de sol.
Montaţi o cupă corespunzătoare pentru activitatea
desfăşurată. Instalaţi o plăcuţă de uzură
corespunzătoare.
Comutator rotativ simplu
31200394 75
Utilizarea maşinii

Extensiile ansamblului telescopic

Ilustraţia 118 g00974772

Ilustraţia 120 g00974780


Menţineţi apăsat comutatorul (1) pentru a deschide
gheara de prindere. Menţineţi apăsat comutatorul (2) Extensiile ansamblului telescopic sunt destinate
pentru a închide gheara de prindere. Pentru informaţii utilizării pentru aplicaţii în care este necesară o rază
complete, consultaţi secţiunea “Maneta de control” din de acţiune suplimentară sau o înălţime suplimentară
Manualul de utilizare şi întreţinere, “Comenzile”. pentru a amplasa sarcini uşoare, de exemplu suporturi
Comutator rotativ dublu pentru acoperişuri.
Consultaţi diagrama de sarcini corespunzătoare şi nu
depăşiţi capacităţile maşinii.
Când ataşaţi o sarcină la o extensie a ansamblului
telescopic, utilizaţi numai echipamente de ridicare
aprobate cu certificate de funcţionare valabile.
Cablurile scurte previn balansarea excesivă a
sarcinilor.
Înainte de ridicarea sarcinii, poziţionaţi punctul de
ridicare al extensiei ansamblului telescopic direct
deasupra punctului de ridicare al sarcinii. În caz
contrar, sarcina se poate balansa când este ridicată.
Acest lucru poate provoca leziuni corporale sau
deteriorarea structurilor şi materialelor din jur.
Temperaturile scăzute extreme pot provoca îngheţarea
sarcinii la sol. Desprindeţi sarcina înainte de a încerca
să o ridicaţi. În caz contrar, poate fi afectată stabilitatea
maşinii în timpul ridicării sarcinii.
Ilustraţia 119 g01053965 Utilizaţi indicatoare pentru a facilita controlarea
sarcinilor care necesită amplasare precisă.
Acţionaţi comutatorul rotativ (3) înainte pentru a
deschide gheara de prindere. Acţionaţi comutatorul La ridicarea unei sarcini cu ansamblul telescopic extins
rotativ (3) înapoi pentru a închide gheara de prindere. şi ridicat, acesta se va îndoi sub greutatea sarcinii.
Pentru informaţii complete, consultaţi secţiunea Acest lucru are ca efect îndepărtarea sarcinii de
“Maneta de control” din Manualul de utilizare şi maşină în timpul ridicării sarcinii. Luaţi în considerare
întreţinere, “Comenzile”. acest factor.
Aduceţi sarcina în poziţia necesară prin acţionarea
funcţiilor ansamblului telescopic. Nu utilizaţi cuplajul de
montare pentru a poziţiona sarcina atunci când este
instalată o extensie a ansamblului telescopic.
Operatorul trebuie să rămână la comenzile maşinii
când sarcina este suspendată de extensia ansamblului
telescopic.
76 31200394
Utilizarea maşinii

Cârligul de ridicare maşină în timpul ridicării sarcinii. Luaţi în considerare


acest factor.
Aduceţi sarcina în poziţia necesară prin acţionarea
funcţiilor ansamblului telescopic. Nu utilizaţi cuplajul de
montare pentru a poziţiona sarcina atunci când este
instalat un braţ de manipulare.

Bena

Ilustraţia 121 g00974785

Înainte de ridicarea sarcinii, poziţionaţi punctul de


ridicare al cârligului direct deasupra punctului de
ridicare al sarcinii. În caz contrar, sarcina se poate
balansa când este ridicată. Acest lucru poate provoca
leziuni corporale sau deteriorarea structurilor şi
materialelor din jur. Ilustraţia 123 g00974787

Braţul de manipulare Ridicarea benei


Poziţionaţi maşina perpendicular faţă de benă.
Extindeţi şi coborâţi ansamblul telescopic. Furcile
trebuie să pătrundă cu precizie în spaţiile de prindere
ale benei. Furcile trebuie să fie introduse complet în
spaţiile de prindere ale benei.

Ilustraţia 122 g01037376

Consultaţi diagrama de sarcini corespunzătoare şi nu


depăşiţi capacităţile maşinii.
Când ataşaţi o sarcină la un braţ de manipulare, utilizaţi
numai echipamente de ridicare aprobate cu certificate
de funcţionare valabile. Cablurile scurte previn
balansarea excesivă a sarcinilor.
Înainte de ridicarea sarcinii, poziţionaţi punctul de Ilustraţia 124 g00974805
ridicare al braţului de manipulare direct deasupra
punctului de ridicare al sarcinii. În caz contrar, sarcina Când furcile sunt introduse complet, o tijă acţionată
se poate balansa când este ridicată. Acest lucru poate cu arc va fixa fiecare furcă. Verificaţi dacă furcile sunt
provoca leziuni corporale sau deteriorarea structurilor fixate în siguranţă înainte de a ridica bena.
şi materialelor din jur. Înainte de a ridica bena, asiguraţi-vă că dispozitivul
Temperaturile scăzute extreme pot provoca îngheţarea de blocare al manetei de declanşare este cuplat
sarcinii la sol. Desprindeţi sarcina înainte de a încerca corespunzător.
să o ridicaţi. În caz contrar, poate fi afectată stabilitatea Ridicaţi bena. Înclinaţi cuplajul de montare uşor în
maşinii în timpul ridicării sarcinii. spate pentru a fixa mai bine bena. Deplasaţi-vă cu
Utilizaţi indicatoare pentru a facilita controlarea ansamblul telescopic retractat complet, pentru un nivel
sarcinilor care necesită amplasare precisă. optim de vizibilitate şi stabilitate.
La ridicarea unei sarcini cu ansamblul telescopic extins
Descărcarea benei
şi ridicat, acesta se va îndoi sub greutatea sarcinii.
Acest lucru are ca efect îndepărtarea sarcinii de Deplasaţi maşina în zona de lucru. Opriţi maşina şi
acţionaţi frâna de parcare. Coborâţi bena.
31200394 77
Utilizarea maşinii

Presiunea uleiului de motor (1) – Acest


indicator se aprinde când presiunea uleiului
din motor este scăzută.

Lampa de alertă (2) – Acest indicator se


aprinde când are loc o defecţiune clasificată
drept avertisment de gradul 2 sau superior.
Dacă lampa este aprinsă, maşina necesită reparaţii
urgente. Culoarea acestui indicator poate fi portocalie
sau roşie. De asemenea, la aprinderea acestui
indicator, se poate declanşa o alertă sonoră.
Când se produce un avertisment de gradul 2, lampa de
Ilustraţia 125 g00974801 alertă luminează intermitent în culoarea roşie şi nu este
emisă nicio alertă sonoră. Pentru a preveni
Deplasaţi în jos maneta de deblocare. deteriorarea gravă a componentelor, operatorul va
Bena se va înclina în faţă şi sarcina va fi descărcată. schimba modul de utilizare a maşinii sau va efectua
operaţiunile de întreţinere/reparaţiile necesare.
Pentru demontarea benei, coborâţi bena la sol. Tija
care fixează furcile se va decupla automat când bena La emiterea unui avertisment de gradul 2S, lampa de
este amplasată pe sol. Retrageţi furcile din spaţiile de alertă luminează intermitent în culoarea roşie şi este
prindere prin retractarea ansamblului telescopic. emisă o alertă sonoră continuă. Pentru a preveni
deteriorarea gravă a componentelor, operatorul va
Sistemul de colectare cu perie schimba modul de utilizare a maşinii.
Când se produce un avertisment de gradul 3, lampa
de alertă luminează intermitent în culoarea roşie şi este
emisă o alertă sonoră intermitentă. Pentru a preveni
leziunile corporale sau deteriorarea gravă a
componentelor, operatorul va efectua oprirea în
siguranţă a motorului.
Când maşina a fost configurată fără indicarea
modelului, indicatorul (2) luminează în culoarea
portocalie şi nu este emisă nicio alertă sonoră. Această
situaţie nu implică înregistrarea unui cod de eroare.
Când s-a pierdut legătura de date cu unitatea de afişaj,
indicatorul (2) se aprinde culoarea portocalie şi nu este
Ilustraţia 126 g01015331
emisă nicio alertă sonoră. Această situaţie implică
înregistrarea unui cod de eroare.
Pentru informaţii mai detaliate despre auto-testare,
consultaţi Manualul de service corespunzător. Starea bateriei (3) – Acest indicator se aprinde
când bateria nu primeşte alimentare de la
Sistemul de monitorizare alternator.
Filtrul lichidului de transmisie şi hidraulic
Indicatoarele de alertă combinat (4) – Acest indicator se aprinde când
filtrul lichidului de transmisie trebuie înlocuit.
Filtrul de aer al motorului (5) – Acest indicator
se aprinde când filtrul de aer al motorului
trebuie înlocuit.

Ilustraţia 127 g01002552


78 31200394
Utilizarea maşinii

Lămpile de control Faza lungă (14) – Această lampă de control se


aprinde la activarea fazei lungi a farurilor.

Stabilizatoarele (15) – Această lampă de


control se aprinde atunci când stabilizatoarele
sunt coborâte.

Sistemul hidraulic auxiliar 2 (16) –


Această lampă de control indică acţionarea
ventilelor electromagnetice de pe supapa
repartitorului în vederea distribuţiei fluxului de lichid
la al doilea circuit auxiliar.

Instrumentele de măsură
Aceste instrumente de măsură au rolul de a ajuta
operatorul să monitorizeze tendinţele în timpul
funcţionării maşinii sau în timpul schimbării modului
de utilizare a maşinii.

Ilustraţia 128 g01014331

Semnalizatorul de direcţie stânga (6) –


Această lampă de control luminează intermitent
atunci când se aprinde semnalizatorul de
direcţie stânga.

Modul de acţionare a direcţiei pentru


deplasarea în cerc (7) – Această lampă de
control se aprinde la selectarea modului de
acţionare a direcţiei pentru deplasarea în cerc.

Modul de acţionare a direcţiei pentru Ilustraţia 129 g01014333


Panou de afişare cu tahometru
deplasarea oblică (8) – Această lampă de
control se aprinde la selectarea modului de
acţionare a direcţiei pentru deplasarea oblică.

Modul de acţionare a direcţiei pe două roţi


(9) – Această lampă de control se aprinde la
selectarea modului de acţionare a direcţiei pe
două roţi.
Sistemul de asistenţă la pornirea motorului
(10) – Această lampă de control se aprinde la
activarea sistemului de asistenţă la pornirea
motorului.
Lampa de control a frânei de parcare (11) –
Ilustraţia 130 g01014335
Această lampă de control se aprinde la Panou de afişare cu indicator de stabilitate longitudinală
acţionarea frânei de parcare.
Temperatura lichidului de răcire a motorului
Semnalizatorul de direcţie dreapta (12) – (17) – Acest instrument de măsură indică
Această lampă de control luminează intermitent temperatura lichidului de răcire a motorului.
atunci când se aprinde semnalizatorul de Zona verde indică faptul că temperatura lichidului de
direcţie dreapta. răcire a motorului este normală. Zona roşie indică
faptul că lichidul de răcire a motorului este
Semnalizatoarele de direcţie ale remorcii supraîncălzit. Dacă acest instrument de măsură indică
(13) – Această lampă de control luminează supraîncălzirea lichidului de răcire, opriţi motorul.
intermitent atunci când se aprind Investigaţi cauza acestei situaţii. Verificaţi nivelul
semnalizatoarele de direcţie ale remorcii. lichidului de răcire. Verificaţi dacă este ruptă sau
desfăcută cureaua de transmisie a ventilatorului.
31200394 79
Utilizarea maşinii

Verificaţi dacă aripioarele de răcire ale radiatorului pentru diferite probleme detectate de sistem. Pentru
sunt curate. funcţiile semnalului sonor, consultaţi Manualul de
Tahometrul (18) – Acest instrument de măsură utilizare şi întreţinere. Indicatorul de stabilitate
indică turaţia motorului în rotaţii pe minut, dacă longitudinală este alimentat de sistemul electric a
este prevăzut. Consultaţi Ilustraţia 129. maşinii, care este activat când cheia de contact este
rotită în poziţia PORNIT.
Temperatura lichidului în convertizorul de
cuplu (19) – Acest instrument de măsură indică Asiguraţi-vă că la maşină este cuplat un instrument
temperatura lichidului de transmisie şi hidraulic de lucru Caterpillar şi utilizaţi diagrama de sarcini
după trecerea prin convertizorul de cuplu. Zona verde corespunzătoare pentru a verifica dacă operaţiunea de
indică faptul că temperatura lichidului de transmisie şi ridicare propusă se încadrează în limitele de capacitate
hidraulic este normală. Zona roşie indică faptul că ale maşinii. Pentru amplasarea diagramelor de sarcini,
temperatura lichidului în convertizorul de cuplu este consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea
prea ridicată. “Capacităţi de ridicare”.

Temperatura lichidului hidraulic (20) – Acest Stabilitatea frontală a maşinii depinde de următorii
instrument de măsură (Hi) indică temperatura factori:
lichidului de transmisie şi hidraulic în baia de • Greutatea echipamentului anex
ulei. Zona verde indică faptul că temperatura lichidului
• Greutatea sarcinii
de transmisie şi hidraulic este normală. Zona roşie
indică faptul că temperatura lichidului de transmisie şi • Unghiul de înclinaţie al ansamblului telescopic
hidraulic este prea ridicată. • Lungimea ansamblului telescopic
Vitezometrul (21) – Acest afişaj digital indică viteza • Poziţia stabilizatoarelor (dacă acestea există)
curentă a maşinii.
Contorul duratei de funcţionare (22) – Acest afişaj
digital indică numărul total de ore de funcţionare a
motorului. Contorul duratei de funcţionare va fi utilizat
pentru a stabili intervalele de service în funcţie de
durata de funcţionare.
Nivelul carburantului (23) – Acest instrument
de măsură arată cantitatea de carburant
rămasă în rezervorul de carburant. Când acul
indicatorului pentru nivelul carburantului ajunge în zona
roşie, rezervorul de carburant trebuie umplut.
Indicatorul de stabilitate longitudinală (24) – Acest
instrument de măsură indică stabilitatea longitudinală a Ilustraţia 131 g01014337
maşinii, dacă este prevăzut. Consultaţi Ilustraţia 130.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Indicatorul de stabilitate longitudinală are un instrument
“Indicatorul de stabilitate longitudinală”. de măsură reglabil (24) care indică stabilitatea
longitudinală a maşinii. Indicatorul indică măsura în
Indicatorul de stabilitate longitudinală care operaţiunea de ridicare în desfăşurare se apropie
de limita de stabilitate a maşinii. Instrumentul de
AVERTISMENT măsură reglabil este situat în centrul afişajului.

Utilizarea maşinii peste limita de stabilitate poate


Pe măsură ce încărcarea maşinii creşte, indicatorul
duce la răsturnarea acesteia sau la defectarea se deplasează prin zona verde înspre zona roşie a
instrumentului de lucru. Verificaţi dacă sarcina instrumentului de măsură.
propusă se încadrează în limitele de pe diagrama de Scala de pe instrumentul de măsură este împărţită în
sarcini. Nu încercaţi să ridicaţi sarcina dacă aceasta trei zone de culori diferite.
depăşeşte limita de stabilitate a maşinii. Răsturnarea
sau defectarea instrumentului de lucru pot produce Zona verde (25) – Maşina funcţionează în limita de
vătămarea corporală sau decesul personalului stabilitate longitudinală în partea frontală.
implicat. Zona galbenă (26) – A fost atinsă sau depăşită limita
de stabilitate longitudinală în partea frontală a maşinii.
Maşina poate fi echipată cu un indicator de stabilitate
longitudinală. Dacă este prevăzut, indicatorul de Zona roşie (27) – A fost depăşită limita de stabilitate
stabilitate longitudinală furnizează semnale sonore şi longitudinală în partea frontală a maşinii.
vizuale necesare pentru a indica limita de stabilitate în Când indicatorul (24) ajunge în zona portocalie, este
partea frontală a maşinii. Semnalul sonor este acelaşi emis un semnal sonor continuu şi lampa de avertizare
(2) luminează intermitent. Acest semnal sonor indică
80 31200394
Utilizarea maşinii

faptul că a fost atinsă sau depăşită limita de stabilitate • Retractaţi complet ansamblul telescopic.
longitudinală. În această situaţie, nu continuaţi • Ridicaţi complet stabilizatoarele, dacă acestea
operaţiunea de ridicare. Retractaţi ansamblul există.
telescopic dacă acesta este extins. Dacă ansamblul
telescopic este retractat, aduceţi sarcina înapoi în locul • Coborâţi complet ansamblul telescopic.
de amplasare iniţial. Dacă indicatorul nu se află în zona • Descărcaţi sarcina de pe instrumentul de lucru şi
galbenă sau roşie, alerta poate avea o altă cauză. coborâţi cu grijă instrumentul de lucru la sol.
Verificaţi celelalte instrumente de măsură pentru a
detecta indicii pentru alte probleme. Schimbaţi modul • Decuplaţi remorca de la cârligul de remorcare.
de utilizare a maşinii. Sensibilitatea sistemului ISL va fi mai ridicată dacă
maşina nu este parcată urmând procedura de mai sus.
Indicatorul ISL se va deplasa în zona portocalie, iar
AVERTISMENT
alarma va fi activată chiar şi atunci când sarcina de
Extinderea ansamblului telescopic sau coborârea pe instrumentul de lucru este suficient de uşoară.
ansamblului telescopic ridicat măreşte raza de acţiune Pentru a readuce sistemul în modul optim de
pentru manevrarea sarcinii. Acest lucru reduce stabilitatea funcţionare, efectuaţi operaţiunile de mai jos:
frontală a maşinii. În consecinţă, maşina se poate răsturna.
Dacă indicatorul de stabilitate longitudinală arată că • Parcaţi maşina conform procedurii indicate mai sus.
maşina este aproape de limita de stabilitate longitudinală, • Rotiţi comutatorul de contact în poziţia OPRIT.
nu coborâţi şi nu extindeţi mai mult ansamblul telescopic.
Retractaţi ansamblul telescopic înainte de a îl coborî. • Aşteptaţi 30 de secunde.
Răsturnarea maşinii poate provoca vătămarea corporală
• Porniţi maşina şi reluaţi operaţiunea.
sau decesul operatorului sau a altor persoane aflate în
zona de lucru. Dacă sunt aduse modificări la configuraţia standard
a stivuitorului telescopic, sistemul poate necesita o
Alerta vizuală (24) şi alerta sonoră se pot declanşa recalibrare. Pentru recalibrarea sistemului ISL,
temporar când maşina se deplasează cu o sarcină consultaţi distribuitorul local Caterpillar.
cuplată la instrumentul de lucru. Acest lucru se poate Recalibrarea este necesară în următoarele situaţii:
produce mai frecvent pe teren denivelat sau accidentat.
De asemenea, blocarea completă a direcţiei poate • Este schimbat tipul roţilor de pe puntea spate.
cauza declanşarea neaşteptată a alertelor vizuală şi • Este schimbat tipul pneurilor de pe puntea spate.
sonoră.
• În pneuri este adăugată o cantitate suplimentară
Când comutatorul de contact al maşinii este rotit din de spumă.
poziţia OPRIT în poziţia PORNIT, maşina va efectua
• Este schimbată puntea spate.
un test de sistem pentru indicatorul de stabilitate
longitudinală (ISL). Pentru mai multe informaţii, • Este schimbat senzorul sistemului ISL.
consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea
Este necesară efectuarea unui test complet, conform
“Sistemul indicatorului de stabilitate longitudinală –
indicaţiilor din Manualul de utilizare şi întreţinere,
testare”. Dacă sistemul ISL trece testul, maşina poate
secţiunea “Programul intervalelor de întreţinere”.
fi utilizată în mod normal.
Dacă sistemul ISL detectează o problemă, maşina nu Alarma de marşarier
va trece testul de sistem. În acest caz, indicatorul (24)
se va menţine în zona roşie (27). Se va declanşa o Alarma de marşarier este montată în spatele maşinii.
alertă sonoră intermitentă şi se va aprinde o lampă de Alarma se declanşează când maneta de control al
avertizare. Pentru mai multe informaţii în cazul în care transmisiei este deplasată în poziţia MARŞARIER.
maşina nu trece testul, consultaţi Manualul de utilizare Alarma de marşarier se utilizează pentru a avertiza
şi întreţinere, secţiunea “Sistemul indicatorului de persoanele din spatele maşinii.
stabilitate longitudinală – testare”.
O altă funcţie a acestui sistem este cea de reglare Portiera cabinei
automată. Când comutatorul de contact al maşinii este
Descuiaţi portiera cabinei.
rotit din poziţia OPRIT în poziţia PORNIT, maşina va
efectua automat reglarea indicatorului de stabilitate Notă: Cheia de contact este utilizată şi pentru
longitudinală (ISL). Această reglare va fi efectuată în descuierea portierei cabinei.
funcţie de starea maşinii în momentul rotirii
comutatorului de contact în poziţia PORNIT. Pentru
o funcţionare optimă a sistemului ISL, respectaţi
procedura de parcare a maşinii indicată mai jos:
• Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană.
31200394 81
Utilizarea maşinii

Ilustraţia 132 g00955706 Ilustraţia 146 g01117943

Trageţi clapeta exterioară de blocare a portierei (1) 4. Deplasaţi maneta de control al transmisiei (1) în
pentru a deschide portiera din exterior. poziţia NEUTRU (N). Motorul nu va porni decât
dacă maneta de control al transmisiei se află în
poziţia NEUTRU.
5. Deplasaţi maneta frânei de parcare (2) în poziţia
ACŢIONAT.

Ilustraţia 133 g00955718

Apăsaţi clapeta interioară de blocare a portierei (2)


către partea frontală a cabinei pentru a deschide
portiera din interior.
Ilustraţia 147 g01117946
Portiera trebuie să fie închisă în timpul funcţionării
maşinii. 6. Rotiţi cheia de contact (3) în poziţia
FUNCŢIONARE pentru a iniţializa maşina. Maşina
Pornirea motorului va executa un auto-test care trebuie finalizat
înainte de pornirea motorului.

Pornirea motorului 7. Înainte de a porni motorul, acţionaţi uşor pedala


de acceleraţie.
8. Rotiţi cheia de contact în poziţia START pentru a
AVERTISMENT porni motorul. Eliberaţi cheia de contact la pornirea
motorului. Lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti.
Gazele de eşapament ale motorului diesel conţin
produse rezultate din combustie care pot provoca
Notă: Înainte de a încerca din nou să porniţi motorul,
leziuni corporale.
rotiţi cheia de contact în poziţia OPRIT timp de 10
Porniţi şi acţionaţi motorul numai într-un spaţiu secunde. Acest lucru va permite resetarea sistemului
ventilat corespunzător, iar dacă vă aflaţi într-un spaţiu de diagnosticare. Pentru informaţii mai detaliate despre
închis, evacuaţi gazele de eşapament în exterior.
auto-testare, consultaţi Manualul de service
corespunzător.
1. Reglaţi scaunul operatorului. Pentru mai multe
informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi
ATENŢIONARE
întreţinere, secţiunea “Scaunul”.
Nu încercaţi demararea motorului pentru o perioadă
2. Reglaţi coloana de direcţie. Pentru mai multe
ce depăşeşte 30 de secunde. Lăsaţi motorul să se
informaţii, consultaţi Manualul de utilizare şi
răcească timp de două minute înainte de a încerca
întreţinere, secţiunea “Comenzile”.
din nou să porniţi maşina.
3. Cuplaţi centura de siguranţă.
82 31200394
Utilizarea maşinii

Dacă turaţia motorului nu se menţine scăzută până Încălzirea motorului şi a maşinii


când lampa indicatoare/indicatorul de nivel al uleiului
de motor verifică dacă presiunea uleiului este ATENŢIONARE
adecvată, turbosuflanta poate fi deteriorată Menţineţi turaţia motorului scăzută până când la
(dacă aceasta există). stingerea indicatorului de alertă pentru presiunea
uleiului din motor. Dacă indicatorul de alertă nu se
Pornirea la temperaturi sub 0°C stinge în zece secunde, opriţi motorul şi investigaţi
(32°F) cauza acestei situaţii înainte de a îl porni din nou. În
caz contrar, motorul se poate defecta.

AVERTISMENT 1. Nu măriţi turaţia motorului de la turaţia scăzută


de ralanti. Nu aplicaţi o sarcină la motor în primele
Dacă maşina este prevăzută cu un sistem de încălzire
zece secunde de funcţionare.
a aerului la admisie pentru pornirea pe vreme rece, nu
utilizaţi mijloace auxiliare de tip aerosol, de exemplu 2. Verificaţi toate celelalte instrumente de măsură
eter, pentru facilitarea pornirii. Utilizarea acestor şi indicatoare. Toate instrumentele de măsură şi
mijloace poate provoca explozii şi leziuni corporale. indicatoarele trebuie să prezinte o funcţionare
normală.
1. Urmaţi procedura de pornire a motorului descrisă
3. Lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti timp de
mai sus, de la Pasul 1 la Pasul 7.
cel puţin cinci minute pentru a permite încălzirea
uleiului. Când maşina este utilizată în condiţii de
temperatură scăzută, pot fi necesare mai mult de
cinci minute pentru încălzirea motorului. În timpul
încălzirii motorului, acţionaţi maneta de control
pentru a ridica şi coborî ansamblul telescopic,
pentru a facilita încălzirea lichidului hidraulic.

Parcarea
Oprirea maşinii
ATENŢIONARE
Ilustraţia 148 g01117947
Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Dacă este
2. Dacă temperatura este sub limita presetată, pe necesar să parcaţi în pantă, blocaţi roţile în mod
panoul de instrumente se va aprinde lampa de corespunzător.
control (4). Acţionaţi frâna de parcare. Nu acţionaţi frâna auxiliară
3. Când lampa de control (4) se stinge, rotiţi cheia de în timpul deplasării maşinii, cu excepţia cazului în care
contact în poziţia START pentru a porni motorul. frânele de serviciu principale nu funcţionează.
4. Lăsaţi motorul să se încălzească timp de câteva
minute. Intervalul efectiv depinde de temperatura
din exterior. În ultima parte a acestui interval,
acţionaţi maneta de control pentru a ridica şi coborî
ansamblul telescopic, pentru a facilita încălzirea
lichidului hidraulic.
Pentru pornirea la temperaturi sub –18°C (0°F),
se recomandă utilizarea unor mijloace auxiliare
suplimentare pentru pornirea pe vreme rece. Pot fi
necesare următoarele:
• Un radiator pentru lichidul de răcire
• Un radiator pentru carburant Ilustraţia 149 g00953505

• Un radiator pentru ulei


1. Acţionaţi frâna de serviciu (2) pentru a opri maşina.
• O baterie cu capacitate suplimentară Ţineţi pedala (2) apăsată după oprirea maşinii.
Înainte de a utiliza maşina la temperaturi sub –23°C 2. Aduceţi maneta de control al transmisiei (1) în
(–10°F), consultaţi distribuitorul local Caterpillar. poziţia NEUTRU.
3. Acţionaţi frâna de parcare (3).
31200394 83
Utilizarea maşinii

4. Eliberaţi pedala de frână (2). Asiguraţi-vă că frâna Părăsirea maşinii


de parcare poate reţine maşina.
1. Rotiţi cheia de contact în poziţia PORNIT. Acţionaţi
5. Retractaţi şi coborâţi complet ansamblul telescopic.
toate funcţiile hidraulice de mai multe ori pentru a
Dacă este ataşat un instrument de lucru, asiguraţi-
elibera presiunea din sistemul hidraulic. Rotiţi cheia
vă că acesta se sprijină pe sol.
de contact în poziţia OPRIT şi scoateţi cheia din
comutatorul de contact.
Oprirea motorului
2. Închideţi geamurile şi asiguraţi-vă că toate
ATENŢIONARE ferestrele sunt blocate corespunzător înainte
Oprirea motorului imediat după funcţionarea în sarcină de a ieşi din cabină.
poate provoca supraîncălzirea şi uzura accelerată a 3. La coborârea din maşină, utilizaţi treptele şi
pieselor motorului. mânerele. Coborâţi cu faţa spre maşină şi
Consultaţi procedura de oprire de mai jos pentru a menţineţi contactul în trei puncte cu treptele şi
permite răcirea motorului şi a preveni apariţia unor mânerele. Contactul în trei puncte poate fi realizat
temperaturi excesive în carcasa centrală a cu două picioare şi o mână. De asemenea,
turbosuflantei (dacă aceasta există), care ar putea contactul în trei puncte poate fi realizat cu un
cauza probleme de cocsificare a uleiului. picior şi două mâini.
4. Încuiaţi uşa cabinei.
1. Lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti, fără 5. Blocaţi roţile dacă maşina este parcată în pantă.
sarcină, timp de cinci minute. Această procedură
permite egalizarea temperaturii componentelor. 6. Inspectaţi compartimentul motorului pentru a
detecta eventualele reziduuri. Îndepărtaţi
reziduurile şi hârtiile pentru a preveni incendiile.
7. Rotiţi cheia întrerupătorului bateriei în poziţia
OPRIT. Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi maşina
pentru o perioadă ce depăşeşte de o lună, este
recomandat să scoateţi cheia întrerupătorului
bateriei. Alternativ, se recomandă îndepărtarea
bateriei.
8. Închideţi şi încuiaţi compartimentul motorului.
9. Montaţi toate capacele şi măştile antifurt înainte
de a părăsi maşina.
Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi maşina pentru o
Ilustraţia 150 g00952425 perioadă ce depăşeşte o lună, efectuaţi operaţiunile
de mai jos:
2. Rotiţi cheia de contact în poziţia OPRIT pentru a
opri motorul. • Deconectaţi şi îndepărtaţi bateria.
3. Scoateţi cheia din comutatorul de contact. • Eliberaţi presiunea hidraulică din sistemul hidraulic.
• Acoperiţi orificiul de admisie a aerului şi orificiile
Oprirea motorului la producerea eşapamentului.
unei defecţiuni electrice • Lubrifiaţi componentele metalice.

Rotiţi comutatorul de contact în poziţia OPRIT. Dacă • Protejaţi componentele din cauciuc împotriva
motorul nu se opreşte, urmaţi procedura de mai jos. expunerii directe la soare.
1. Localizaţi siguranţa pentru pompa de carburant. • Umpleţi rezervorul de carburant.
Această siguranţă se află în compartimentul • Asiguraţi-vă că presiunea în pneuri se află la un
motorului, lângă întrerupătoare. Îndepărtaţi masca nivel corespunzător.
de protecţie pentru a avea acces la siguranţă.
Consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere,
secţiunea “Siguranţele şi releele – înlocuire”.
Informaţii privind transportul
2. Scoateţi siguranţa. Motorul se va opri.
Transportarea maşinii
Notă: Nu încercaţi să utilizaţi din nou maşina înainte de
Asiguraţi-vă că greutatea combinată a maşinii şi
remedierea defecţiunii.
a vehiculului de transport respectă legile şi
reglementările locale pe tot traseul.
84 31200394
Utilizarea maşinii

Asiguraţi-vă că traseul propus dispune de spaţii de Atunci când circulaţi pe drumuri publice, nu conduceţi
trecere verticale şi orizontale corespunzătoare pentru maşina decât în modul de acţionare a direcţiei pe două
vehiculul de transport cu maşina încărcată. roţi. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul de
Înainte de a încărca maşina, îndepărtaţi gheaţa, utilizare şi întreţinere, secţiunea “Comenzile”.
zăpada şi orice alte materiale alunecoase de pe Deplasaţi-vă cu ansamblul telescopic retractat complet
vehiculul de transport, vagonul sau platforma de şi coborât cât mai mult posibil, păstrând, în acelaşi
încărcare. timp, o gardă la sol adecvată pentru cuplajul de
Blocaţi întotdeauna roţile vehiculului de transport sau montare sau instrumentul de lucru. În anumite ţări,
ale vagonului înainte de a încărca maşina. blocarea ansamblului telescopic şi a funcţiilor auxiliare
înainte de a circula cu maşina pe drumuri publice este
Ansamblul telescopic trebuie să fie complet retractat. impusă prin lege. Pentru informaţii privind blocarea
De asemenea, ansamblul telescopic trebuie coborât ansamblului telescopic şi a funcţiilor hidraulice
până când cuplajul de montare sau instrumentul de auxiliare, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere,
lucru se sprijină pe platforma vehiculului de transport. secţiunea “Comenzile”.

ATENŢIONARE Deplasaţi-vă cu viteză moderată. Atunci când


conduceţi maşina pe drumuri publice, respectaţi toate
Respectaţi toate legile naţionale şi locale care stabilesc limitele de viteză.
greutatea, lăţimea şi lungimea unei sarcini transportate.
Atunci când vă deplasaţi pe distanţe lungi, programaţi
Asiguraţi-vă că în instalaţia de răcire există antigel opriri pentru a permite răcirea pneurilor şi a
adecvat dacă transportaţi maşina într-o zonă cu climă componentelor. Faceţi opriri de 30 de minute după 40
mai rece. km (25 de mile) sau la fiecare oră.
Respectaţi toate reglementările privind sarcinile late.
Ridicarea şi ancorarea maşinii
Pentru dimensiunile şi valorile de greutate de bază
pentru transportarea unei maşini standard, consultaţi
Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea AVERTISMENT
“Specificaţii”. Utilizarea unor proceduri sau echipamente neadecvate
pentru ridicarea şi ancorarea maşinii în vederea
Circulaţia pe drumuri publice transportării poate cauza deplasarea accidentală a
acesteia. Asiguraţi-vă că sunt utilizate echipamente
Consultaţi autorităţile corespunzătoare pentru a obţine şi proceduri adecvate pentru ridicarea şi ancorarea
permisele necesare şi alte avize similare. maşinii în vederea transportării. Deplasarea
accidentală a maşinii poate provoca accidente grave
Umflaţi pneurile la presiune adecvată. Conectaţi pompa
sau chiar mortale.
la pneu cu ajutorul unui tub cu dispozitiv de siguranţă şi
rămâneţi în spatele suprafeţei de rulare a pneului în
timpul umflării. Consultaţi Manualul de utilizare şi
întreţinere, secţiunea “Presiunea în pneuri – verificare”.

Ilustraţia 152 g00863232

Notă: Maşina poate fi echipată cu cârlige frontale de


remorcare. Pentru a avea acces la punctele de ridicare,
Ilustraţia 151 g00977271 înainte de ridicarea maşinii, îndepărtaţi cele două
cârlige de remorcare şi lămpile ataşate în partea
Asiguraţi-vă că lămpile de frână se află în poziţia
frontală a maşinii.
COBORÂTĂ atunci când conduceţi maşina pe drumuri
publice. 1. Utilizaţi echipamente cu valori nominale adecvate
pentru greutatea maşinii.
Deplasaţi lămpile de frână în poziţia RIDICATĂ atunci
când utilizaţi maşina în condiţii normale de lucru. 2. Lăţimea tijelor de distanţare va fi suficientă pentru
a preveni deteriorarea maşinii.
31200394 85
Utilizarea maşinii

3. Cuplaţi echipamentul în cele patru puncte de transportul pe distanţe lungi, încărcaţi întotdeauna
ridicare prevăzute. maşina pe un vehicul de transport adecvat.
La o maşină defectă, frâna de parcare va fi acţionată,
iar roţile vor fi blocate.
Ansamblul telescopic trebuie retractat şi coborât
complet, iar sarcina trebuie îndepărtată înainte de
remorcarea maşinii. Dacă nu este disponibil sistemul
de acţionare hidraulică, consultaţi Manualul de utilizare
şi întreţinere, capitolul “Coborârea echipamentului la
căderea sistemului hidraulic”, pentru informaţii privind
retractarea şi coborârea ansamblului telescopic.
Pentru a preveni deteriorarea maşinii defecte, arborii
de transmisie faţă şi spate trebuie demontaţi înainte de
remorcarea maşinii. Consultaţi Manualul de service
Ilustraţia 153 g00863696 corespunzător.
4. Montaţi elemente de ancorare cu valori nominale Nu utilizaţi lanţuri pentru remorcarea maşinii. Zalele
adecvate pentru greutatea maşinii. Montaţi lanţurilor se pot rupe. Utilizaţi un cablu metalic care
elementele de ancorare în cele patru puncte are la capete bucle sau inele sau utilizaţi o bară de
prevăzute. remorcare rigidă. Înainte de remorcarea maşinii,
asiguraţi-vă că bara sau cablul de remorcare se află
5. Blocaţi roţile din faţă şi din spate ale maşinii. în stare bună. Asiguraţi-vă că bara sau cablul de
6. Acţionaţi frâna de parcare şi deplasaţi maneta de remorcare are rezistenţă suficientă pentru condiţiile
control al transmisiei în poziţia NEUTRU. existente. Cablul sau bara de remorcare trebuie să
7. Asiguraţi-vă că ansamblul telescopic este retractat reziste la o sarcină de cel puţin 150 la sută din
complet. Asiguraţi-vă că ansamblul telescopic este greutatea totală a maşinii remorcate. Acest lucru
coborât. este valabil pentru recuperarea unei maşini defecte
împotmolite şi pentru remorcarea în pantă a unei
8. Opriţi motorul şi scoateţi cheia din comutatorul de maşini.
contact.
9. Acoperiţi orificiul galeriei de eşapament pentru a
preveni o eventuală deteriorare a turbosuflantei.
Dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii, consultaţi
distribuitorul local Caterpillar.

Informaţii privind remorcarea


Remorcarea maşinii
Remorcarea unei maşini defecte
Ilustraţia 154 g01056003
AVERTISMENT Puncte de ridicare şi ancorare (partea frontală)

Remorcarea neadecvată a unei maşini defecte poate Pentru remorcarea sau recuperarea maşinii cu ajutorul
produce accidente grave sau chiar mortale. unui echipament de remorcare aflat în faţa acesteia,
Înainte de a elibera frânele, blocaţi maşina pentru a conectaţi echipamentul de remorcare la punctele de
preveni deplasarea acesteia. În caz contrar, poate avea ridicare din partea frontală a şasiului.
loc deplasarea accidentală a maşinii.
Luaţi măsurile recomandate mai jos pentru a efectua
procedura de remorcare în mod adecvat.

Instrucţiunile de remorcare de mai jos sunt valabile


pentru deplasarea maşinii pe distanţe scurte, la viteză
redusă. Remorcaţi maşina la o viteză de 8 km/h
(5 mph) sau mai mică până la o destinaţie în care pot
fi efectuate reparaţiile necesare. Aceste instrucţiuni se
aplică numai cazurilor de urgenţă. Dacă este necesar
86 31200394
Utilizarea maşinii

accidentat sau în pantă, este necesară capacitatea


maximă a echipamentului de remorcare.
Dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii, consultaţi
distribuitorul local Caterpillar pentru recomandări
înainte de a încerca să remorcaţi o maşină defectă.

Remorcarea cu ajutorul maşinii


Notă: Stivuitorul telescopic TH360B are o capacitate
redusă de remorcare în regim extra-rutier.

AVERTISMENT
Ilustraţia 156 g00952474
Cârlig posterior tipic de remorcare Dacă greutatea combinată a maşinii, a echipamentului
remorcat şi a încărcăturii echipamentului remorcat
Pentru remorcarea sau recuperarea maşinii cu ajutorul depăşeşte capacitatea de frânare atât a maşinii, cât şi
unui echipament de remorcare aflat în spatele a echipamentului remorcat, se poate pierde controlul
acesteia, conectaţi cablul sau bara de remorcare la asupra ansamblului. Operatorul trebuie să verifice
dacă greutatea combinată nu depăşeşte capacitatea
cârligul de remorcare din partea din spate a maşinii.
de frânare combinată. Pierderea controlului asupra
În mod normal, echipamentul de remorcare trebuie ansamblului poate provoca accidente grave sau
să fie de cel puţin aceeaşi categorie ca cel defect. chiar mortale.
Asiguraţi-vă că echipamentul de remorcare are
capacitate de frânare, greutate şi putere suficientă. Notă: Poate fi necesară reducerea greutăţii maxime
Echipamentul de remorcare trebuie să poată controla admise a echipamentului anex şi a încărcăturii dacă
ambele maşini pe panta, distanţa şi în condiţiile deplasarea va avea loc pe teren denivelat. De
existente. asemenea, poate fi necesară reducerea vitezei maşinii
Pentru a asigura controlul şi frânarea suficientă în dacă deplasarea va avea loc pe teren denivelat.
timpul remorcării unei maşini defecte în pantă, sunt
necesare un echipament de remorcare mai mare şi AVERTISMENT
o bară de remorcare solidă.
Echipamentele remorcate care depăşesc valorile de
Ambele maşini vor fi prevăzute cu apărători. Acest
greutate indicate mai sus vor fi prevăzute cu un sistem
lucru va proteja operatorul dacă bara sau cablul de
de frânare corespunzător. Sistemul de frânare trebuie
remorcare se rupe. să aibă capacitate suficientă pentru a suplimenta
Nu permiteţi accesul niciunei persoane la maşina capacitatea de frânare a maşinii.
defectă, cu excepţia operatorului. Nu permiteţi accesul Asiguraţi-vă că specificaţiile privind frânele
operatorului la maşina defectă decât dacă acesta poate echipamentului remorcat respectă reglementările
controla acţionarea direcţiei şi/sau frânarea. locale pentru aplicaţia propusă. Asiguraţi-vă că acest
lucru a fost confirmat de furnizorul echipamentului
Amplasaţi un observator într-o poziţie sigură pentru a
remorcat.
urmări procedura. Observatorul poate opri procedura
în cazul ruperii sau desfacerii cablului de remorcare.
Pentru echipamente remorcate prevăzute cu sistem de
Opriţi procedura dacă echipamentul de remorcare se
frânare cu capacitate suficientă, consultaţi Tabelul 4.
deplasează fără a antrena maşina remorcată.
Nu decuplaţi frâna de parcare şi nu îndepărtaţi
blocajele de la roţi înainte ca bara sau cablul de
remorcare să fi preluat greutatea maşinii defecte.
Deplasarea bruscă a maşinii poate supraîncărca bara
sau cablul de remorcare. Acest lucru poate provoca
ruperea cablului sau barei de remorcare. Deplasarea
treptată şi constantă a maşinii este mai eficientă.
Menţineţi la minimum unghiul de înclinaţie al cablului
de remorcare. Nu depăşiţi un unghi de 30 de grade de
la orizontală.
În această secţiune nu pot fi menţionate toate cerinţele
dictate de diversele situaţii posibile. Pe suprafeţe
plane, fără denivelări, este necesară o capacitate
minimă a echipamentului de remorcare; pe teren
31200394 87
Utilizarea maşinii

Tabelul 4 Cârligul de remorcare auto mecanic

Tip de cârlig TH360B


Greutatea maximă
a echipamentului 5000 kg
Cârligul de remorcat şi a (11000 lb)
remorcare auto încărcăturii acestuia
mecanic Sarcina verticală
1500 kg
maximă admisă a
(3300 lb)
cârligului de remorcare

Tip de cârlig TH360B


Greutatea maximă g01017942
a echipamentului 5000 kg Pentru a regla înălţimea cârligului de remorcare în
remorcat şi a (11000 lb)
Cârligul de funcţie de echipamentul ce urmează a fi remorcat,
încărcăturii acestuia
remorcare în U apăsaţi cuiul (1) şi rotiţi pârghia (2) pentru a decupla
Sarcina verticală mecanismul de blocare. Ridicaţi cârligul de remorcare
1500 kg
maximă admisă a
(3300 lb) la înălţimea necesară şi rotiţi pârghia (2) înapoi în
cârligului de remorcare
poziţia iniţială. Atunci când mecanismul de blocare este
cuplat, cuiul (1) va reveni în poziţia iniţială.
Tip de cârlig TH360B Pentru a conecta echipamentul de remorcat, rotii
Greutatea maximă prghia (3) pn cnd cuiul (4) se deplaseaz vertical i se
a echipamentului 3000 kg fixeaz n poziia RIDICAT COMPLET.
remorcat şi a (6600 lb)
Cârlig frontal de
încărcăturii acestuia
Aliniaţi braţele cârligului şi inelul de remorcare al
remorcare(1) echipamentului anex. Deplasaţi maşina în marşarier
Sarcina verticală
500 kg către echipamentul anex. Cnd inelul de remorcare al
maximă admisă a
cârligului de remorcare
(1100 lb) echipamentului de remorcat intr n contact cu braele
crligului i cu dispozitivul de eliberare (5), mecanismul
(1) De utilizat numai în regim extra-rutier de blocare elibereaz cuiul acionat cu arc (4) i prghia (3).

Notă: Atunci când utilizaţi maşina cu un echipament


remorcat, verificaţi mai frecvent temperatura motorului Cârligul de remorcare în U
şi a transmisiei. Verificaţi temperaturile mai frecvent
atunci când utilizaţi maşina în pantă. Dacă oricare din
cele două temperaturi creşte peste valorile normale,
comutaţi într-o treaptă de viteză inferioară.

Tipuri de cârlige de remorcare


Maşina poate fi echipată cu tipuri diferite de cârlige de
remorcare. Pentru descrierea modului de utilizare a
cârligului de remorcare montat pe maşina
dumneavoastră, consultaţi secţiunea corespunzătoare
de mai jos.
g01017943
Pentru a regla înălţimea cârligului de remorcare în
funcţie de echipamentul ce urmează a fi remorcat,
îndepărtaţi cuiul (6) şi rotiţi pârghia (7) pentru a decupla
mecanismul de blocare. Ridicaţi cârligul de remorcare
la înălţimea necesară şi rotiţi pârghia (7) înapoi în
poziţia iniţială. După cuplarea mecanismului de
blocare, aduceţi cuiul (6) înapoi în poziţia iniţială.
Pentru a cupla echipamentul de remorcat, îndepărtaţi
cuiul (8). Aliniaţi maşina şi inelul de remorcare al
88 31200394
Utilizarea maşinii

echipamentului ce urmează a fi remorcat. Deplasaţi Nu fumaţi în timp ce verificaţi nivelul electrolitului


maşina în marşarier, cu ajutorul unui observator aflat în bateriei.
exterior, pentru a asigura o cuplare uşoară. Electrolitul este un acid şi poate provoca leziuni
Fixaţi cuiul (8) cu ajutorul cuiului de siguranţă cu arc corporale dacă intră în contact cu pielea sau ochii.
(9). Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie când porniţi
maşina cu ajutorul cablurilor de protecţie asistată.
Cârligul frontal de remorcare Procedurile de pornire asistată neadecvate pot avea
ca rezultat o explozie, provocând leziuni corporale.
Când utilizaţi cabluri de pornire asistată, conectaţi mai
întâi cablul pozitiv de pornire asistată (+) la borna
pozitivă a bateriei (+). Apoi, conectaţi cablul negativ
de pornire asistată (-) la şasiu, la distanţă de baterii.
Urmaţi procedura descrisă în Manualul de utilizare
şi întreţinere.
Utilizaţi procedura de pornire asistată numai cu o
sursă de alimentare de aceeaşi tensiune cu cea a
bateriei descărcate.
Închideţi toate luminile şi accesoriile maşinii cu bateria
Ilustraţia 157 g01068287
descărcată. În caz contrar, acestea vor fi pornite la
conectarea sursei de alimentare.
Pentru a cupla echipamentul de remorcat, îndepărtaţi
cuiul (1). Aliniaţi maşina şi inelul de remorcare al ATENŢIONARE
echipamentului ce urmează a fi remorcat. Deplasaţi Când efectuaţi pornirea de la altă maşină, asiguraţi-vă
maşina în marşarier, cu ajutorul unui observator aflat că cele două maşini nu se ating. În caz contrar,
în exterior, pentru a asigura conectarea uşoară. rulmenţii motorului şi circuitele electrice se pot
Fixaţi cuiul (1) cu ajutorul cuiului de siguranţă cu deteriora.
arc (2). După descărcarea completă, bateriile care nu necesită
întreţinere nu pot fi reîncărcate complet de la alternator
Notă: Cârligul frontal de remorcare este recomandat după pornirea asistată. Bateriile trebuie încărcate la
numai pentru utilizarea în regim extra-rutier. tensiune adecvată cu ajutorul unui încărcător de baterii.
Multe baterii considerate inutilizabile mai pot fi
Pornirea motorului (metode reîncărcate.
Această maşină are o instalaţie de pornire de 12 volţi.
alternative) Utilizaţi numai această tensiune pentru pornirea
asistată. Utilizarea unui aparat de sudură sau a unor
Pornirea motorului cu cabluri tensiuni mai mari va deteriora sistemele electrice ale
de pornire asistată maşinii.
Pentru informaţii mai detaliate despre auto-testare,
consultaţi Manualul de service corespunzător.
AVERTISMENT Dacă bateria este descărcată complet, poate fi
Nu porniţi niciodată maşina fără cheie şi nu necesară încărcarea acesteia la o viteză de încărcare
scurtcircuitaţi bornele demarorului! Pornirea fără mai redusă. Dacă nu sunt disponibile prize auxiliare
cheie sau scurtcircuitarea bornelor demarorului poate pentru pornire, urmaţi procedura de mai jos:
ocoli sistemul de pornire în poziţie neutră al motorului, 1. Acţionaţi frâna de parcare a maşinii cu bateria
poate deteriora sistemele electrice şi poate provoca descărcată. Decuplaţi transmisia. Coborâţi
deplasarea accidentală sau un comportament
echipamentul la sol. Aduceţi toate comenzile
neaşteptat al maşinii. În această situaţie, există
pericolul de accidente grave sau chiar mortale.
în poziţia de aşteptare.
2. Rotiţi comutatorul de contact al maşinii cu bateria
descărcată în poziţia OPRIT. Opriţi toate
AVERTISMENT accesoriile.
Întreţinerea necorespunzătoare a bateriilor poate 3. Rotiţi întrerupătorul bateriei descărcate în poziţia
provoca leziuni corporale. PORNIT, dacă acesta este prevăzut.
Preveniţi apariţia scânteilor în apropierea bateriilor. 4. Aduceţi maşina utilizată ca sursă electrică lângă
Acestea pot provoca explozia vaporilor. Nu permiteţi maşina cu bateria descărcată, astfel încât cablurile
contactul între capetele cablurilor de pornire asistată de pornire asistată să ajungă la maşina oprită. Nu
sau contactul dintre acestea şi maşină.
permiteţi contactul între cele două maşini.
31200394 89
Utilizarea maşinii

5. Acţionaţi frâna de parcare a maşinii utilizate ca Coborârea echipamentului la


sursă electrică.
căderea sistemului hidraulic
6. Opriţi motorul maşinii utilizate ca sursă electrică.
Dacă utilizaţi o sursă de alimentare auxiliară, opriţi
sistemul de încărcare. AVERTISMENT
7. Asiguraţi-vă că sunt strânse capacele bateriilor
Coborârea ansamblului telescopic cu motorul oprit
la ambele maşini. Asiguraţi-vă de amplasarea
poate provoca accidente grave sau chiar mortale.
corespunzătoare a capacelor bateriilor. Asiguraţi-
vă că bateriile descărcate nu sunt îngheţate. Nu permiteţi accesul personalului în zona de coborâre
Asiguraţi-vă că bateriile conţin suficient electrolit. a ansamblului telescopic atunci când acesta este
coborât cu motorul oprit.
Utilizaţi o mască de protecţie pentru faţă şi
echipament de protecţie pentru a efectua această
activitate. AVERTISMENT
8. Capetele cablurilor de pornire asistată pentru
În caz contrar, pot avea loc accidente grave sau chiar
tensiunea pozitivă au culoarea roşie. Conectaţi un
mortale.
capăt al cablului de pornire asistată pozitiv la borna
pozitivă a cablului bateriei descărcate. Anumite Pentru a evita accidentele, urmaţi procedura indicată.
maşini sunt echipate cu seturi de baterii.
AVERTISMENT
Notă: Bateriile legate în serie se pot afla în
compartimente diferite. Utilizaţi borna conectată la Coborârea ansamblului telescopic ridicat măreşte raza
ventilul electromagnetic al demarorului. De obicei, de acţiune pentru manevrarea sarcinii. Acest lucru
această baterie sau acest set de baterii se află pe poate reduce stabilitatea frontală a maşinii, ceea ce
aceeaşi parte a maşinii ca şi motorul de pornire. poate provoca răsturnarea acesteia. Acest lucru poate
provoca leziuni corporale sau decesul operatorului
sau a altor membri ai personalului din zona de lucru.
Nu permiteţi contactul între clemele cablurilor pozitive
Dacă este posibil, retractaţi întotdeauna ansamblul
şi metale, cu excepţia bornelor bateriei. telescopic înainte de a îl coborî.
9. Conectaţi celălalt capăt al cablului pozitiv de
pornire asistată la borna pozitivă a sursei de Cilindrii de retractare şi coborâre a ansamblului
electricitate. telescopic sunt prevăzuţi cu supape de control al
10. Conectaţi un capăt al cablului negativ de pornire sarcinii. Supapele de control al sarcinii blochează
asistată la borna negativă a sursei de electricitate. lichidul în cilindri la căderea sistemului hidraulic.
Lichidul blocat în cilindri împiedică deplasarea
11. În cele din urmă, conectaţi celălalt capăt al cablului ansamblului telescopic.
negativ de pornire asistată la şasiul maşinii cu
bateria descărcată. Nu conectaţi acest cablu la În majoritatea cazurilor, ansamblul telescopic poate
borna bateriei descărcate. Nu permiteţi contactul fi retractat şi coborât de la nivelul solului la căderea
între cablurile de pornire asistată şi componentele sistemului hidraulic.
de mai jos: ţevile de alimentare cu carburant, Dacă unghiul ansamblului telescopic este prea mic,
furtunurile hidraulice şi orice componente mobile. este posibil să nu puteţi retracta ansamblul telescopic.
12. Porniţi motorul maşinii utilizate ca sursă electrică Dacă ansamblul telescopic nu poate fi retractat, poate
sau activaţi sistemul de încărcare al sursei de fi necesară coborârea sarcinii la nivelul solului fără a
alimentare auxiliare. retracta mai întâi ansamblul telescopic. Estimaţi
13. Aşteptaţi cel puţin două minute înainte de a încerca greutatea sarcinii şi consultaţi diagrama de sarcini
să porniţi maşina cu bateria descărcată. Acest corespunzătoare pentru a stabili dacă sarcina poate
lucru va permite bateriilor descărcate să se fi coborâtă în acest mod fără a provoca răsturnarea
încarce parţial. maşinii în partea frontală. Nu încercaţi să coborâţi
ansamblul telescopic dacă nu sunteţi sigur de
14. Încercaţi să porniţi motorul maşinii cu bateria stabilitatea maşinii. De asemenea, trebuie fiţi sigur că
descărcată. Pentru procedura de pornire adecvată, ansamblul telescopic poate fi coborât fără a lovi vreun
consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, obstacol.
secţiunea “Pornirea motorului”.
Datorită dimensiunii rezervorului hidraulic, este posibilă
15. 15.Imediat după ce aţi pornit motorul oprit, returnarea a 12 l (3.17 US gal) de lichid în rezervor
deconectaţi cablurile de pornire asistată urmând peste capacitatea acestuia. Această cantitate de lichid
instrucţiunile de conectare în ordine inversă. trebuie eliminată prin intermediul procedurii de mai jos
înainte de coborârea sau retractarea ansamblului
telescopic de la lungimea maximă.
90 31200394
Utilizarea maşinii

Procedura de golire a
rezervorului hidraulic

AVERTISMENT
Uleiul încins şi componentele fierbinţi pot provoca
leziuni corporale. Nu permiteţi ca uleiul încins şi
componentele fierbinţi să intre în contact cu pielea.

ATENŢIONARE
Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii,
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă
să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de
a deschide orice compartiment sau de a demonta orice
componentă care conţine lichide.
Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele
Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500 Ilustraţia 135 g01205579
Buşonul rezervorului hidraulic
“Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”). 2. Ridicaţi dispozitivul de blocare (5) şi rotiţi-l în sens
Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi invers acelor de ceasornic pentru a elibera
dispoziţiile locale. presiunea din sistemul hidraulic. Îndepărtaţi
buşonul rezervorului hidraulic (6).

Ilustraţia 136 g01205675

3. Desfaceţi buşonul de golire (7) din partea inferioară


a rezervorului hidraulic şi lăsaţi să se scurgă 12 l
(3.17 US gal) de lichid într-un recipient adecvat.
Curăţaţi buşonul de golire. Montaţi buşonul de
Ilustraţia 134 g01202853
Masca de protecţie golire pe rezervorul hidraulic. Montaţi buşonul de
umplere al rezervorului hidraulic. Dacă nu este
1. Pentru a deschide masca de protecţie (3), necesară retractarea ansamblului telescopic,
deblocaţi siguranţa (2) şi rotiţi şurubul (4) în sens continuaţi cu paşii din secţiunea “Procedura
invers acelor de ceasornic. Apoi trageţi clapeta de de coborâre a ansamblului telescopic”.
blocare (1) în exterior.
Procedura de retractare a ansamblului
telescopic
Notă: Dacă unghiul ansamblului telescopic este mai
mic de aproximativ 55 de grade, este posibil ca
ansamblul telescopic să nu poată fi retractat. Dacă
ansamblul telescopic este înclinat sub 55 de grade, iar
sarcina cuplată la instrumentul de lucru este uşoară,
este posibil ca “Procedura de retractare a ansamblului
telescopic” să nu fie necesară.
31200394 91
Utilizarea maşinii

Ilustraţia 143 g00964632

3. Localizaţi masca de acces posterioară din partea


dreaptă a şasiului. Îndepărtaţi cele două şaibe şi
cele două şuruburi care fixează masca de acces la
şasiu. Îndepărtaţi masca de acces pentru a avea
Ilustraţia 141 g01205716 acces la supapa de control.

1. Localizaţi masca posterioară din spatele


ansamblului telescopic. Desfaceţi cele trei şuruburi
(8) şi cele trei garnituri (9) care fixează masca
posterioară (10). Îndepărtaţi masca posterioară.

Ilustraţia 144 g01205727

4. Localizaţi supapa de control (14).


5. Măsuraţi distanţa de la capul şurubului de reglare
(18) la partea superioară a piuliţei de siguranţă
Ilustraţia 142 g01205723 (17). Îndepărtaţi complet piuliţa de siguranţă (17).
Înşurubaţi complet, manual, şurubul rotindu-l în
2. Localizaţi supapa de control al sarcinii (11). sensul acelor de ceasornic. Cu ajutorul unei chei
Deşurubaţi puţin piuliţa de siguranţă (13). Allen, rotiţi şurubul de reglare în sensul acelor de
Îndepărtaţi şurubul de reglare (12) fără a roti piuliţa ceasornic pentru a retracta ansamblul telescopic.
de siguranţă (13) pe şurub. Măsuraţi distanţa de la Permiteţi retractarea completă a ansamblului
capul şurubului de reglare (12) la partea superioară telescopic.
a piuliţei de siguranţă (13). Notaţi valoarea
măsurată. Această valoare va fi necesară mai Notă: Dacă este necesar, rotiţi şurubul de reglare (18)
târziu, la montarea şurubului de reglare (12). Rotiţi în sens invers acelor de ceasornic pentru a opri
piuliţa de siguranţă (13) până la capul şurubului de retractarea ansamblului telescopic.
reglare (12). Înşurubaţi manual şurubul de reglare
(12) în supapa de control al sarcinii (11) până ce 6. După retractarea completă a ansamblului
acesta intră în contact cu bila. Cu ajutorul unei telescopic, rotiţi şurubul de reglare (18) în sens
chei, înşurubaţi complet şurubul de reglare (12) invers acelor de ceasornic până când şurubul
rotindu-l în sensul acelor de ceasornic. revine în poziţia iniţială.
7. Strângeţi piuliţa de siguranţă (17). Dacă este
Notă:Nu aplicaţi forţă excesivă în timpul înşurubării
necesară coborârea ansamblului telescopic,
şurubului de reglare (12).
continuaţi cu paşii din secţiunea “Procedura
de coborâre a ansamblului telescopic”.
92 31200394
Utilizarea maşinii

Notă: Nu porniţi motorul înainte de a fixa din nou chei, înşurubaţi complet şurubul de reglare (20)
şuruburile de reglare (12) şi (18). rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.
8. Porniţi motorul. Ridicaţi şi coborâţi ansamblul
telescopic. Extindeţi şi retractaţi ansamblul Notă: Nu aplicaţi forţă excesivă în timpul înşurubării
telescopic cu aproximativ 300 mm (12 in). şurubului de reglare (20).

9. Poziţionaţi ansamblul telescopic în poziţia retractat 3. Localizaţi supapa de control (14). Consultaţi
complet. Poziţionaţi ansamblul telescopic în poziţia Ilustraţia 144.
coborât complet.
4. Măsuraţi distanţa de la capul şurubului de reglare
10. Scoateţi buşonul de umplere al rezervorului (16) la partea superioară a piuliţei de siguranţă
hidraulic. Adăugaţi cantitatea de 12 l (3.17 US gal) (15). Îndepărtaţi complet piuliţa de siguranţă (15).
de lichid care a fost scoasă din rezervorul hidraulic Înşurubaţi complet, manual, şurubul rotindu-l în
la Pasul 3 din “Procedura de golire a rezervorului sensul acelor de ceasornic. Cu ajutorul unei chei
hidraulic”. Allen, rotiţi şurubul de reglare în sensul acelor de
11. Verificaţi nivelul lichidului în rezervorul hidraulic. ceasornic pentru a coborî ansamblul telescopic.
Dacă este necesar, adăugaţi lichid hidraulic până Permiteţi coborârea completă a ansamblului
la atingerea nivelului adecvat. Montaţi buşonul de telescopic.
umplere al rezervorului hidraulic. Curăţaţi lichidul
vărsat, dacă este cazul. Pentru informaţii Notă: Dacă este necesar, rotiţi şurubul de reglare (16)
suplimentare, consultaţi Manualul de utilizare şi în sens invers acelor de ceasornic pentru a opri
întreţinere, secţiunile “Vâscozitatea lubrifiantului” coborârea ansamblului telescopic.
şi “Capacităţi (reumplere)”.
12. Montaţi masca de acces la şasiu. Montaţi masca 5. După coborârea completă a ansamblului
posterioară a ansamblului telescopic. telescopic, rotiţi şurubul de reglare (16) în sens
invers acelor de ceasornic până când şurubul
Procedura de coborâre a revine în poziţia iniţială.
ansamblului telescopic 6. Strângeţi piuliţa de siguranţă (15).

Notă: Nu porniţi motorul înainte de a fixa din nou


şuruburile de reglare (16) şi (20).

7. Porniţi motorul. Ridicaţi şi coborâţi ansamblul


telescopic. Extindeţi şi retractaţi ansamblul
telescopic cu aproximativ 300 mm (12 in).
8. Poziţionaţi ansamblul telescopic în poziţia retractat
complet. Poziţionaţi ansamblul telescopic în poziţia
coborât complet.
9. Scoateţi buşonul de umplere al rezervorului
hidraulic. Adăugaţi cantitatea de 12 l (3.17 US gal)
Ilustraţia 145 g01205730 de lichid care a fost scoasă din rezervorul hidraulic
la Pasul 3 din “Procedura de golire a rezervorului
1. Localizaţi supapa de control al sarcinii (19) pentru hidraulic”.
coborârea ansamblului telescopic. Supapa de
control al sarcinii este montată pe partea inferioară 10. Verificaţi nivelul lichidului în rezervorul hidraulic.
şi înspre partea posterioară a cilindrului de ridicare. Dacă este necesar, adăugaţi lichid hidraulic până
Supapa poate fi accesată din partea inferioară a la atingerea nivelului adecvat. Montaţi buşonul de
maşinii. umplere al rezervorului hidraulic. Curăţaţi lichidul
vărsat, dacă este cazul. Pentru informaţii
2. Deşurubaţi puţin piuliţa de siguranţă (21). suplimentare, consultaţi Manualul de utilizare şi
Îndepărtaţi şurubul de reglare (20) fără a roti piuliţa întreţinere, secţiunile “Vâscozitatea lubrifiantului” şi
de siguranţă (21) pe şurub. Măsuraţi distanţa de la “Capacităţi (reumplere)”.
capul şurubului de reglare (20) la partea superioară
a piuliţei de siguranţă (21). Notaţi valoarea 11. Montaţi masca de acces la şasiu.
măsurată. Această valoare va fi necesară mai
târziu, la montarea şurubului de reglare (20). Rotiţi
piuliţa de siguranţă (21) până la capul şurubului de
reglare (20). Înşurubaţi manual şurubul de reglare
(20) în supapa de control al sarcinii (19) până ce
acesta intră în contact cu bila. Cu ajutorul unei
31200394 93
Utilizarea maşinii

Resetarea sistemului de control al sarcinii 6. La supapa de control (14), efectuaţi o rotaţie


completă a piuliţelor de siguranţă (15) şi (17) în
Resetarea supapelor de control al sarcinii sens invers acelor de ceasornic. Efectuaţi patru
1. Montaţi din nou şurubul de reglare (12), luând ca rotaţii complete ale şuruburilor de reglare (16) şi
referinţă valoarea măsurată şi notată la Pasul 2 din (18) în sens invers acelor de ceasornic. Consultaţi
“Procedura de retractare a ansamblului telescopic”. Ilustraţia 144.
Consultaţi Ilustraţia 142. 7. După 10 minute, verificaţi poziţia ansamblului
2. Montaţi din nou şurubul de reglare (20), luând ca telescopic. Cilindrii pentru retractarea şi ridicarea
referinţă valoarea măsurată şi notată la Pasul 2 din ansamblului telescopic nu trebuie să fi deviat.
“Procedura de coborâre a ansamblului telescopic”. Dacă oricare din cei doi cilindri a deviat, consultaţi
Consultaţi Ilustraţia 145. distribuitorul local Caterpillar. Nu utilizaţi maşina
3. Fixaţi şurubul de reglare (12) cu ajutorul piuliţei de înainte de efectuarea reparaţiilor sau reglărilor
siguranţă (13). De asemenea, fixaţi şurubul de necesare.
reglare (20) cu ajutorul piuliţei de siguranţă (21). 8. Rotiţi şuruburile de reglare (16) şi (18) în sensul
4. Finalizaţi toate reparaţiile înainte de a pune maşina acelor de ceasornic. Strângeţi şuruburile.
din nou în funcţiune. 9. Strângeţi piuliţele de siguranţă (15) şi (17).
Eliminarea aerului din sistem
Este posibil ca aerul să fi pătruns în sistemul hidraulic.
Asiguraţi-vă că aţi eliminat aerul din sistemul hidraulic
înainte de a pune din nou maşina în funcţiune.

Notă: Eliminarea aerului din sistem se va efectua fără


sarcină pe ansamblul telescopic.

1. Ridicaţi şi coborâţi complet ansamblul telescopic.


2. Repetaţi această procedură de trei ori pentru a
elimina aerul din sistemul hidraulic.
3. Extindeţi şi retractaţi complet ansamblul telescopic.
Ansamblul telescopic trebuie să funcţioneze cursiv.
4. Dacă este necesar, repetaţi această procedură
pentru a elimina aerul din sistemul hidraulic.
Verificarea montării adecvate a supapelor de
control al sarcinii
1. Instalaţi un instrument de lucru pe cuplajul de
montare. Ridicaţi ansamblul telescopic până la
desprinderea de la sol a instrumentului de lucru.
Extindeţi ansamblul telescopic cu aproximativ
300 mm (12 in).
2. Consultaţi scalele de referinţă pentru extinderea
şi unghiul ansamblului telescopic şi notaţi valorile
citite. Consultaţi diagrama de sarcini şi utilizaţi cele
două valori pentru a stabili greutatea maximă care
poate fi ridicată cu ansamblul telescopic în această
poziţie.
3. Prindeţi sarcina maximă stabilită la Pasul 2.
Consultaţi procedura pentru manevrarea şi
stivuirea sarcinilor din Manualul de utilizare şi
întreţinere, secţiunea “Informaţii privind utilizarea
maşinii”.
4. Extindeţi ansamblul telescopic cu aproximativ
300 mm (12 in) şi ridicaţi-l complet.
5. Opriţi motorul.
94 31200394
Utilizarea maşinii
31200401 95
Instrucţiuni de întreţinere

Instrucţiuni de întreţinere
Accesul la componente în
vederea întreţinerii
Uşi şi măşti de acces

Ilustraţia 159 g01206261

Pentru a deschide masca de protecţie (4) din partea


stângă a maşinii, deblocaţi siguranţa (3) şi rotiţi
siguranţa (5) în sens invers acelor de ceasornic. Apoi
trageţi clapeta de blocare (2) în exterior. Deschideţi
masca de protecţie pentru a avea acces la următoarele
componente:
• Filtrul de aer principal al cabinei
Ilustraţia 158 g00954656
• Siguranţele şi releele
Uşa de acces (1) este amplasată în partea dreaptă a • Rezervorul de carburant şi buşonul acestuia
maşinii. Deschideţi uşa de acces pentru a avea acces
la următoarele componente: • Rezervorul de lichid hidraulic şi buşonul acestuia

• Bateriile • Vizorul de verificare a nivelului de lichid hidraulic

• Cureaua de transmisie
Valorile indicate ale presiunii
• Întrerupătoarele
• Rezervorul de lichid de răcire şi buşonul acestuia
în pneuri
• Regulatorul de temperatură a apei
Umflarea cu aer a pneurilor
• Filtrele de aer ale motorului
• Lagărele motorului AVERTISMENT
• Joja de ulei a motorului Conectaţi pompa la pneu cu ajutorul unui tub
• Buşonul de umplere a băii de ulei cu dispozitiv de siguranţă şi rămâneţi în spatele
suprafeţei de rulare a pneului în timpul umflării.
• Filtrul de ulei al motorului
Pentru a evita umflarea excesivă, sunt necesare un
• Ţeava de evacuare a uleiului din carterul motorului echipament de umflare corespunzător şi pregătire
adecvată pentru utilizarea acestuia. Echipamentul
• Injectoarele de carburant
neadecvat sau utilizat necorespunzător poate duce
• Pompa de amorsare a sistemului de alimentare cu la explozia unui pneu sau la deteriorarea unei jante.
carburant Înainte de a umfla un pneu, montaţi-l pe echipament
• Elementul primar al filtrului de carburant/ sau fixaţi-l în poziţie cu ajutorul unui dispozitiv
separatorului de apă adecvat.

• Radiatorul ATENŢIONARE
• Turbosuflanta Presiunea regulatorului echipamentului de umflare nu
trebuie să depăşească presiunea recomandată cu mai
mult de 140 kPa (20 psi).

Pentru valorile de presiune normale, consultaţi


Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea
“Presiunea în pneuri”.
96 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Presiunea în pneuri

AVERTISMENT
Umflarea necorespunzătoare a pneurilor poate
provoca accidente.
Echipamentul neadecvat sau utilizat necorespunzător
poate duce la explozia unui pneu sau la deteriorarea
unei jante.
Conectaţi pompa la pneu cu ajutorul unui tub cu
dispozitiv de siguranţă şi rămâneţi în spatele
suprafeţei de rulare a pneului în timpul umflării.
Pentru a evita umflarea excesivă, sunt necesare un
echipament de umflare corespunzător şi pregătire
adecvată pentru utilizarea acestuia.
Înainte de a umfla un pneu, fixaţi-l în poziţie cu ajutorul
unui dispozitiv corespunzător.

Valorile presiunii în pneuri din tabelul de mai jos sunt


măsurate la rece.
Valorile optime ale presiunii în pneuri pot varia în
funcţie de aplicaţia echipamentului. Puteţi obţine
aceste valori ale presiunii în pneuri de la furnizorul
dumneavoastră de pneuri.
Rămâneţi în spatele suprafeţei de rulare a pneului
şi utilizaţi un dispozitiv de umflare cu manometru
Caterpillar 4S-6524 sau 1P-0545. Dacă nu dispuneţi
de un astfel de manometru, utilizaţi un instrument
echivalent pentru a verifica presiunea în pneuri.

Tabelul 6

Standarde EAME
Dimensiuni pneuri Indice nominal sarcină Presiunea în pneuri Poate fi umplut cu spumă
400 kPa
15.5-25SGL-2A 12 Nu
(58 psi)
400 kPa
15.5R25XHA Radial Nu
(58 psi)
440 kPa
13-24 SGG-2ATL 12
(64 psi)
Desigur
400 kPa
15.5-25SGL-2A 12 Nu
(58 psi)
400 kPa
15.5R25XHA Radial Nu
(58 psi)
440 kPa
13-24 SGG-2ATL 12
(64 psi)
Desigur

Pentru mai multe informaţii privind umflarea pneurilor, temperaturi sub limita de îngheţ. O presiune adecvată
consultaţi subiectele din lista de mai jos: în pneuri la temperatura dintr-un atelier încălzit nu
• “Umflarea cu aer a pneurilor” va fi suficientă la temperaturi sub limita de îngheţ.
Presiunea scăzută de umflare scurtează durata de
• “Reglarea presiunii în pneuri” viaţă a pneurilor.

Reglarea presiunii în pneuri


Presiunea în pneuri într-un atelier încălzit, cu
temperaturi între 18 şi 21°C (65 – 70°F), va fi
considerabil diferită de presiunea în pneuri în zone cu
31200401 97
Instrucţiuni de întreţinere

Deteriorarea pneurilor Notă:Dacă maşina este prevăzută cu ansambluri de


pneuri direcţionale, ansamblurile de roţi şi pneuri vor
Pneurile pneumatice trebuie scoase imediat din uz fi montate cu “săgeţile” de pe suprafaţa de rulare
atunci când se descoperă o tăietură, o fisură sau o orientate spre înainte.
ruptură care expune cordul pneului, fie că aceasta se
1. Începeţi prin a strânge piuliţele manual pentru
află pe partea laterală sau pe suprafaţa de rulare. Se
a preveni deteriorarea filetului. NU utilizaţi un
vor lua măsuri pentru înlocuirea pneului sau a
lubrifiant pentru fileturi sau piuliţe.
ansamblului.
2. Strângeţi piuliţele de roată în mod alternativ.
Pneurile umplute cu spumă poliuretanică vor fi scoase Strângeţi piuliţele la un cuplu de 400 – 520 Nm
imediat din uz la detectarea următoarelor defecte. Se (295 – 384 lb-ft).
vor lua măsuri pentru înlocuirea pneului sau a
ansamblului.
• O tăietură dreaptă şi continuă prin structura cordului AVERTISMENT
cu o lungime totală de peste 7,5 cm (3 in). PERICOL DE RĂSTURNARE. Piuliţele de roată vor
• Rupturile sau fisurile (marginile uzate) din pliurile fi montate şi menţinute la cuplurile de strângere
cordului care depăşesc 2,5 cm (1 in) în orice corespunzătoare pentru a preveni jocul roţilor, ruperea
direcţie. şuruburilor şi o posibilă desprindere a roţii de punte.
Nerespectarea acestor cerinţe poate provoca accidente
• Orificiile cu diametrul mai mare de 2,5 cm (1 in). grave sau chiar mortale.
Dacă un pneu prezintă deteriorări ce nu depăşesc
limitele indicate mai sus, acesta va fi inspectat zilnic
pentru a preveni extinderea deteriorării dincolo de
limitele admise.

Înlocuirea pneurilor
Pentru înlocuire, se recomandă utilizarea unor pneuri
de aceleaşi dimensiuni, marcă şi indice nominal de
sarcină ca şi cele montate iniţial. Pentru a obţine mai
multe informaţii în vederea efectuării unei comenzi,
consultaţi manualul corespunzător pentru componente.
În cazul în care nu utilizaţi un pneu de schimb aprobat,
cel utilizat trebuie să aibă următoarele caracteristici:
• Indice nominal de sarcină şi dimensiuni egale sau
mai mari decât ale originalului.
• Lăţimea suprafeţei de rulare a pneului mai mare
decât a pneului original.
• Diametrul roţii, lăţimea şi valorile de deviaţie egale
cu ale originalului.
• Aprobat pentru aplicaţia respectivă de producătorul
cauciucului (inclusiv pentru presiunea de umflare şi
sarcina maximă a pneului).
Înlocuirea roţilor
Jantele montate au fost proiectate pentru a respecta
cerinţe de stabilitate legate de ecartament, presiunea
în pneuri şi sarcina maximă admisă. Modificarea
dimensiunilor, de exemplu lăţimea jantelor, amplasarea
piesei centrale, diametrul mai mare sau mai mic etc.,
fără recomandarea oferită în scris de către producător,
poate afecta nivelul de stabilitate şi, în consecinţă,
siguranţa.

Montarea roţilor şi pneurilor


Strângeţi piuliţele de roată la cuplul indicat înainte
de prima utilizare şi după fiecare demontare a roţii.
98 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Vâscozitatea lubrifiantului şi
capacităţi de reumplere
Vâscozitatea lubrifiantului
Gradul de vâscozitate adecvat al uleiului se stabileşte
în funcţie de temperatura ambiantă minimă din exterior.
Acesta este temperatura la care este pornită şi utilizată
maşina. Pentru a stabili gradul de vâscozitate adecvat
al uleiului, consultaţi coloana “Min” din tabel. Aceste
informaţii sunt valabile pentru pornirea la rece şi
utilizarea unei maşini la cea mai scăzută temperatură
ambiantă. Pentru a selecta gradul de vâscozitate al
uleiului pentru utilizarea maşinii la cea mai ridicată
temperatură anticipată, consultaţi coloana “Max” din
tabel. În absenţa unor specificaţii diferite incluse în
tabelele pentru “Vâscozitatea lubrifiantului la
temperaturi ambiante date”, utilizaţi cea mai ridicată
vâscozitate a uleiului admisă pentru temperatura
ambiantă existentă la pornirea maşinii.
În cazul maşinilor care funcţionează continuu, se
vor utiliza uleiurile cu vâscozitatea cea mai ridicată în
angrenajele de transmisie şi în diferenţiale. Utilizând
uleiurile cu vâscozitate maximă, se va menţine o
peliculă de ulei cu cea mai mare grosime posibilă.
Dacă sunt necesare informaţii suplimentare, consultaţi
distribuitorul local. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi Manualul de service corespunzător.
31200401 99
Instrucţiuni de întreţinere

Tabelul 7

Vâscozitatea lubrifiantului la temperaturi ambiante date


Vâscozitatea °C °F
Compartiment sau sistem Tipul şi clasa uleiului
uleiului Min Max Min Max
SAE 0W-20 –40 10 –40 50
SAE 0W-30 –40 30 –40 86
Cat DEO Multigrade
SAE 0W-40 –40 40 –40 104
Cat DEO SYN
SAE 5W-30 –30 30 –22 86
Carter motor (1) (2) Cat Arctic DEO SYN (3)
SAE 5W-40 –30 50 –22 122
Cat ECF-1 (4)
SAE 10W-30 –18 40 0 104
API CG-4 Multigrade (5)
SAE 10W-40 –18 50 0 122
SAE 15W-40 –9,5 50 15 122
SAE 0W-20 –40 40 –40 104
SAE 0W-30 –40 40 –40 104
SAE 5W-30 –30 40 –22 104
Sistemul hidraulic, sistemul de frânare Cat TDTO SAE 5W-40 –30 40 –22 104
de serviciu, transmisia, diferenţialele Cat TDTO-TMS
SAE 10W –20 40 –4 104
Cat Arctic TDTO SYN
şi angrenajele de transmisie (6) TO-4 comercial SAE 30 10 50 50 122
SAE 10W-30 –20 40 –4 104
SAE 15W-40 –15 50 5 122
Cat TDTO-TMS (7) –20 50 –4 122
(1) Pentru porniri la rece în condiţii de umiditate sub temperatura ambiantă minimă, se recomandă încălzire suplimentară. De asemenea, încălzirea suplimentară poate fi
necesară pentru porniri la rece în condiţii de umiditate peste temperatura minimă indicată, în funcţie de consumul de curent cu maşina oprită şi de alţi factori. Pornirile la rece
în condiţii de umiditate au loc atunci când motorul nu a fost utilizat o perioadă prelungită de timp, permiţând creşterea vâscozităţii uleiului, datorită temperaturilor ambiante mai
scăzute.
(2) Uleiurile API CF nu sunt recomandate pentru maşinile Caterpillar Seria 3500 şi pentru motoare diesel mai mici, cu injecţie directă. Uleiurile API CF-4 nu sunt recomandate
pentru motoarele diesel ale maşinilor Caterpillar.
(3) Cat Arctic DEO SYN este un ulei cu grad de vâscozitate SAE 0W-30.
(4) Uleiurile API CI-4, API CI-4 PLUS şi API CH-4 sunt acceptabile dacă se respectă normele Caterpillar ECF-1 (Engine Crankcase Fluid specification – specificaţia pentru
uleiul din carterul motorului). Utilizarea uleiurilor API CI-4, API CI-4 PLUS şi API CH-4 care nu respectă normele specificaţiei Caterpillar ECF-1 poate reduce durata de viaţă a
motorului.
(5) Uleiurile API CG-4 sunt acceptabile pentru toate motoarele diesel ale maşinilor Caterpillar. La utilizarea uleiurilor API CG-4, intervalul de înlocuire a uleiului nu va depăşi
250 de ore. Uleiurile API CG-4 care respectă normele API CI-4, API CI-4 PLUS sau API CH-4 trebuie să respecte şi normele specificaţiei Caterpillar ECF-1.
(6) Pentru cantitatea de modificator de fricţiune 197-0017 (punţi şi frâne) care trebuie adăugat în secţiunea centrală a punţii faţă a maşinii, consultaţi Manualul de utilizare şi
întreţinere, “Capacităţi (reumplere)”. CT Cat TDTO-TMS (transmisie multisezon) (amestec sintetic care depăşeşte cerinţele specificaţiilor pentru grade multiple TO-4M).

Lubrifiant recomandat Notă: Dacă aplicaţia necesită un lubrifiant


multifuncţional iar Cat MPG nu este disponibil,
Cat MPG (Multipurpose Grease – lubrifiant consultaţi tabelele pentru lubrifianţi. Utilizaţi un
multifuncţional) înlocuitor care are aceleaşi caracteristici de
Cat MPG este un lubrifiant de gradul 2 NLGI (National performanţă sau caracteristici superioare faţă de
Lubricating Grease Institute – Institutul Naţional pentru Cat MPG.
Lubrifianţi). Acest lubrifiant este produs din ulei pe bază
de petrol şi un agent de îngroşare cu complex de litiu.
Cat MPG este creat pentru utilizarea în aplicaţii cu
solicitare redusă până la medie la temperaturi
moderate.
Cat MPG respectă certificarea NLGI pentru “GC-LB”.
(Această certificare se referă la intervalele de service
prelungite pentru punctele şasiului maşinii şi pentru
rulmenţii roţilor cu discuri de frână la automobile,
furgonete şi camionete.)
100 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Capacităţi (reumplere) Identificarea punctelor de lubrifiere


Tabelul 8
CAPACITĂŢI APROXIMATIVE DE REUMPLERE
Compartiment sau sistem Litri US gal Imp gal
Sistemul de răcire
(capacitate totală fără
22,5 5.9 5.0
radiator) 12 kW
ventilator auriu
Sistemul de răcire
(capacitate totală cu
23,5 6.2 5.2
radiator) 12 kW
ventilator auriu
Sistemul de răcire
(capacitate totală fără
23,5 6.2 5.2
radiator) 20 kW
ventilator negru
Sistemul de răcire
(capacitate totală cu
24,5 6.5 5.4
radiator) 20 kW
ventilator negru
Rezervorul de carburant
110 29 24.2
(capacitatea rezervorului)
Nivel Nivel Nivel
Capacitate totală ulei motor max. max. max. Ilustraţia 160 g01211917
pentru motor de 8,4, 2.2, 1.8, Exemplu tipic
74,5 kW (99 cp) Nivel Nivel Nivel
min. 7,1 min. 1.9 min. 1.6 În cazul maşinilor echipate cu structură deschisă de
Nivel Nivel Nivel protecţie împotriva răsturnării (OROPS), autocolantul
Capacitate totală ulei motor
max. max. max. de identificare se află în compartimentul motorului, pe
pentru motor de 92 kW
8,5, 2.2, 1.9, panoul posterior al acestuia. În cazul maşinilor echipate
(123 cp) sau 93,1 kW
Nivel Nivel Nivel cu structură închisă de protecţie împotriva răsturnării
(125 cp)
min. 6,8 min. 1.8 min. 1.5 (EROPS), autocolantul de identificare se află pe
Diferenţialul punţii faţă (1) 10.5 2.8 2.3 interiorul uşii inferioare.
Diferenţialul punţii spate 11 2.9 2.4 Autocolantul de identificare indică punctele de lubrifiere
Butucii angrenajului de
0.7 0.18 0.15
a maşinii pentru operaţiunile de service şi intervalele de
transmisie (fiecare butuc) întreţinere dintre verificări.
Sistemul hidraulic (inclusiv
Notă: Pentru intervalele recomandate, consultaţi
rezervorul de lichid hidraulic 66 17.4 14.5
Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea
şi transmisia)
“Programul intervalelor de întreţinere”.
Rezervorul de lichid
5 1.3 1.1
de curăţare
Informaţii privind serviciile SOS
(1) Cantităţile nu includ 0,4 l (0.11 US gal) de modificator de fricţiune 197-001 7
(punţi şi frâne).
Serviciile SOS reprezintă un proces recomandat
călduros clienţilor Caterpillar, proces cu ajutorul căruia
pot fi reduse la minimum costurile de deţinere şi
utilizare a maşinii. Clienţii furnizează mostre de ulei,
de lichid de răcire şi alte informaţii despre maşină.
Pe baza acestor date, distribuitorul oferă clientului
recomandări privind gestionarea echipamentului. În
plus, serviciile SOS pot facilita stabilirea cauzei unei
probleme existente a produsului.
Pentru informaţii detaliate despre Serviciile SOS,
consultaţi Manualul de service corespunzător.
31200401 101
Instrucţiuni de întreţinere

Pentru informaţii privind locaţiile de colectare a


mostrelor şi intervalele de întreţinere calculate în
funcţie de numărul de ore de funcţionare, consultaţi
Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea
“Programul intervalelor de întreţinere”.
Pentru informaţii complete şi asistenţă pentru
înregistrarea echipamentului dumneavoastră într-un
program SOS, consultaţi distribuitorul local Caterpillar.

Asistenţa pentru întreţinere


Sudura şi maşinile/motoarele cu
dispozitive electronice
Pentru a evita deteriorarea dispozitivelor electronice şi
a rulmenţilor, este necesară utilizarea unor proceduri
adecvate de sudură. Dacă este posibil, detaşaţi
componenta care trebuie sudată de la maşină sau de la
motor înainte de sudare. Dacă este necesară o sudură
în apropierea unui dispozitiv electronic al maşinii sau
motorului, detaşaţi temporar dispozitivul electronic
pentru a preveni deteriorarea datorată căldurii. Pentru
sudura efectuată pe o maşină sau la un motor cu
dispozitive electronice, vor fi urmaţi paşii de mai jos:
1. Opriţi motorul. Rotiţi comutatorul de contact în
poziţia OPRIT.
2. Deplasaţi întrerupătorul bateriei în poziţia OPRIT,
dacă acesta există. Dacă nu este prevăzut un
întrerupător pentru baterie, deconectaţi cablul
negativ al bateriei de la aceasta.

ATENŢIONARE
NU utilizaţi punctele de împământare ale componentelor
electrice (modulul ECM sau senzorii ECM) sau
electronice pentru împământarea aparatului de sudură.

3. Prindeţi cablul de împământare de la aparatul de


sudură la componenta care va fi sudată. Amplasaţi
clema de prindere cât mai aproape posibil de
locaţia sudurii. Conexiunea electrică de la cablul de
împământare la componentă nu trebuie să treacă
prin nici un rulment. Urmaţi această procedură
pentru a reduce posibilitatea de deteriorare a
componentelor de mai jos:
• Rulmenţii sistemului de transmisie
• Componentele hidraulice
• Componentele electrice
• Alte componente ale maşinii
4. Protejaţi grupurile de cabluri de contactul cu
reziduurile rezultate în urma sudării. Protejaţi
grupurile de cabluri de scânteile produse în timpul
sudării.
5. Utilizaţi proceduri de sudare standard pentru
sudarea materialelor.
102 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Programul intervalelor La fiecare 10 ore de funcţionare sau zilnic


Alarma de marşarier – testare.................................104
de întreţinere
Sistemul de frânare – testare ................................. 112
Asiguraţi-vă că au fost citite şi înţelese toate Nivelul lichidului de răcire – verificare .................... 116
informaţiile, avertismentele şi instrucţiunile de siguranţă
Nivelul uleiului de motor – verificare ...................... 124
înainte de a utiliza maşina sau de a efectua activităţile
de întreţinere. Separatorul de apă al sistemului de alimentare
cu carburant – golire .............................................. 129
Utilizatorul este responsabil de efectuarea activităţilor
Apa şi sedimentele din rezervorul de carburant –
de întreţinere, ce includ toate reglările, utilizarea
eliminare................................................................. 130
lubrifianţilor, lichidelor şi filtrelor corespunzătoare şi
înlocuirea componentelor afectate de uzura normală. Indicatoarele şi instrumentele de măsură –
Nerespectarea intervalelor şi procedurilor de întreţinere testare .................................................................... 134
corespunzătoare poate duce la reducerea Centura de siguranţă – inspecţie .......................... 138
performanţelor produsului şi/sau la uzura accelerată a Presiunea în pneuri – verificare ............................. 139
componentelor.
Nivelul lichidului de transmisie şi al lichidului
Calculaţi intervalele de întreţinere pe baza hidraulic – verificare ............................................... 142
kilometrajului, consumului de carburant, duratei de
Cuplul de strângere a piuliţelor roţilor – verificare .. 143
funcţionare sau a datelor calendaristice; RESPECTAŢI
INTERVALUL CEL MAI SCURT DINTRE CELE DE Geamurile – curăţare ............................................. 144
MAI SUS. Produsele utilizate în condiţii de funcţionare Instrumentul de lucru – inspecţie/înlocuire ............. 144
foarte solicitante pot necesita efectuarea mai frecventă La fiecare 100 de ore de funcţionare sau lunar
a operaţiunilor de întreţinere.
Indicatorul de stabilitate longitudinală – testare ..... 154
Notă: Înainte de a efectua operaţiunile de întreţinere la La fiecare 250 de ore de funcţionare
fiecare interval consecutiv, vor fi efectuate toate Mostra de lichid de răcire (nivel 1) – colectare ...... 116
operaţiunile de întreţinere de la intervalul anterior.
Mostra de ulei de motor – colectare ...................... 125
Când este necesar După primele 500 de ore (pentru sisteme
noi, reumplute sau modificate)
Tuburile de ventilaţie ale punţilor –
curăţare/înlocuire.................................................... 104 Mostra de lichid de răcire (nivel 2) – colectare ...... 117
Bateria – reciclare................................................... 104 La fiecare 500 de ore de funcţionare
Bateria sau cablul bateriei – inspecţie/înlocuire .... 104 Mostra de ulei pentru diferenţial – colectare ......... 120
Aerul din cilindrul de extindere a ansamblului Mostra de lichid al angrenajului de transmisie –
telescopic – eliminare ............................................ 108 colectare ................................................................ 128
Ansamblul telescopic şi şasiul – inspecţie.............. 111 Mostra de lichid de transmisie şi hidraulic –
colectare ................................................................ 143
Filtrul de aer al cabinei – curăţare/înlocuire............ 113
Întrerupătoarele – testare ....................................... 114
La fiecare 500 de ore de funcţionare sau la
6 luni
Buşonul rezervorului de lichid de răcire –
curăţare/înlocuire.....................................................117 Tensiunea lanţurilor ansamblului telescopic –
verificare/reglare .....................................................106
Elementul principal al filtrului de aer al motorului –
curăţare/înlocuire................................................... 122 Pivotul cilindrului de ridicare a ansamblului
telescopic – lubrifiere ............................................. 108
Elementul secundar al filtrului de aer al motorului –
înlocuire .................................................................. 124 Secţiunea capului ansamblului telescopic –
lubrifiere ................................................................. 108
Sistemul de alimentare cu carburant – amorsare.. 129
Pivotul ansamblului telescopic – lubrifiere ............. 108
Buşonul rezervorului de carburant – curăţare ....... 131
Nivelul uleiului pentru diferenţial – verificare .......... 120
Siguranţele şi releele – înlocuire ........................... 132
Canelura arborelui de transmisie – lubrifiere ......... 121
Filtrul de ulei – inspecţie ........................................ 155
Şuruburile cardanelor arborelui de transmisie –
Frâna de parcare – reglare.................................... 155
verificare................................................................. 121
Miezul radiatorului – curăţare ................................ 137
Elementul principal al filtrului de aer al motorului –
Rezervorul de lichid de curăţare – umplere........... 143 curăţare/înlocuire ................................................... 122
Ştergătorul de parbriz – inspecţie/înlocuire ........... 144 Elementul principal al filtrului de aer al motorului –
înlocuire.................................................................. 124
31200401 103
Instrucţiuni de întreţinere

Elementul secundar al filtrului de aer al motorului –


înlocuire .................................................................. 124
Uleiul şi filtrul de ulei al motorului – înlocuire ....... 125
Nivelul uleiului din angrenajul de transmisie –
verificare ................................................................ 128
Pivotul cilindrului de reglare a nivelului furcilor –
lubrifiere................................................................. 129
Pivotul cilindrului de reglare a nivelului şasiului –
lubrifiere................................................................. 129
Elementul separatorului de apă al sistemului de
alimentare cu carburant – înlocuire ....................... 130
Indicatorul de stabilitate longitudinală – calibrare.. 135
Rola lanţului de extindere a ansamblului telescopic –
lubrifiere................................................................. 136
Rola lanţului de retractare a ansamblului telescopic –
lubrifiere................................................................. 136
Rulmenţii stabilizatoarelor şi cilindrilor – lubrifiere. 139
La fiecare 1000 de ore de funcţionare
sau anual
Cureaua de transmisie – inspecţie/înlocuire .......... 104
Distanţa plăcuţelor de uzură ale ansamblului
telescopic – inspecţie/reglare ................................ 109
Lichidul de răcire – înlocuire....................................114
Uleiul pentru diferenţial – înlocuire ........................ 119
Lichidul angrenajului de transmisie – înlocuire ..... 127
Structura de protecţie împotriva răsturnării (ROPS)
şi Structura de protecţie împotriva căderii obiectelor
(FOPS) – inspecţie ................................................. 138
Lichidul de transmisie şi hidraulic – înlocuire ....... 140
Filtrul lichidului de transmisie şi hidraulic –
înlocuire ................................................................. 141
Instrumentul de lucru – inspecţie/înlocuire ............ 144
La fiecare 2000 de ore de funcţionare sau la
2 ani
Jocul supapelor motorului – verificare ................... 127
Uscătorul cu refrigerare – înlocuire ....................... 137
Tubul de ventilaţie al rezervorului de lichid de
transmisie şi hidraulic – curăţare ........................... 143
Turbosuflanta – inspecţie ...................................... 143
Anual
Mostra de lichid de răcire (nivel 2) – colectare ...... 117
La fiecare 3 ani după data instalării sau
la fiecare 5 ani după data producţiei
Centura de siguranţă – înlocuire ........................... 139
La fiecare 3000 de ore de funcţionare sau la
3 ani
Lanţul ansamblului telescopic – inspecţie/lubrifiere 106
Regulatorul de temperatură a apei din sistemul de
răcire – înlocuire ..................................................... 118
Lagărele motorului – inspecţie .............................. 124
104 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Tuburile de ventilaţie ale • O unitate de reciclare

punţilor – curăţare/înlocuire Bateria sau cablul bateriei –


1. Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Retractaţi şi inspecţie/înlocuire
coborâţi complet ansamblul telescopic. Deplasaţi
maneta de control al transmisiei în poziţia 1. Rotiţi comutatorul de contact în poziţia OPRIT.
NEUTRU şi asiguraţi-vă că frâna de parcare Deplasaţi toate comutatoarele în poziţia OPRIT.
este acţionată. Opriţi motorul. 2. Întrerupătorul bateriei (dacă acesta există) se află
în compartimentul motorului, deasupra bateriei.
Rotiţi cheia întrerupătorului bateriei în poziţia
OPRIT. Scoateţi cheia. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi Manualul de utilizare şi
întreţinere, secţiunea “Întrerupătorul bateriei”.
3. Deconectaţi cablul negativ al bateriei de la
întrerupătorul a bateriei.

Notă: Anumite maşini sunt echipate cu două baterii.


Nu permiteţi cablului deconectat al bateriei să intre în
contact cu întrerupătorul bateriei sau cu maşina.

Ilustraţia 161 g00979103 4. Deconectaţi cablul negativ al bateriei de la baterie.


Tub de ventilaţie al unei punţi
5. Deconectaţi cablul pozitiv al bateriei de la borna
2. Localizaţi tuburile de ventilaţie ale punţilor, aflate în bateriei.
partea dreaptă a punţilor faţă şi spate. Curăţaţi 6. Inspectaţi bornele bateriei pentru a detecta
zona din jurul tuburilor de ventilaţie. Demontaţi coroziunile. Inspectaţi cablurile bateriei pentru a
tuburile de ventilaţie de la punţile faţă şi spate. detecta semnele de uzură sau deteriorare.
3. Spălaţi tuburile de ventilaţie într-un solvent curat, 7. Dacă este necesar, efectuaţi reparaţii. Dacă este
neinflamabil. Ştergeţi tuburile de ventilaţie până necesar, înlocuiţi cablurile bateriei, bateria sau
când se usucă şi verificaţi dacă acestea sunt întrerupătorul bateriei.
deteriorate. 8. Conectaţi cablul pozitiv al bateriei la borna bateriei.
4. Înlocuiţi tuburile dacă acestea sunt deteriorate. 9. Conectaţi cablul negativ al bateriei la baterie.
Montaţi tuburile curate pe punţi.
10. Conectaţi cablul negativ al bateriei la întrerupătorul
bateriei.
Alarma de marşarier – testare
11. Introduceţi cheia în întrerupătorul bateriei. Rotiţi
Alarma de marşarier este montată în spatele maşinii. cheia întrerupătorului bateriei în poziţia PORNIT.
Rotiţi comutatorul de contact în poziţia PORNIT pentru
a efectua testul. Cureaua de transmisie –
Acţionaţi frâna de serviciu. Deplasaţi maneta de control inspecţie/înlocuire
al transmisiei în poziţia MARŞARIER.
Alarma de marşarier trebuie să se declanşeze imediat. Inspecţia
Alarma de marşarier va continua să emită o avertizare
sonoră până când maneta de control al transmisiei este
adusă în poziţia NEUTRU sau în poziţia ÎNAINTE. Notă: Dacă este montată o curea nouă, verificaţi
autocolantul de pe dispozitivul de pretensionare a
Alarma de marşarier are un singur nivel sonor. Volumul curelei (2) după 30 de minute de funcţionare. Se
sunetului nu este reglabil. consideră că o curea este rodată după 30 de minute
de funcţionare.
Bateria – reciclare
1. Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Retractaţi şi
Bateriile trebuie întotdeauna reciclate. Nu aruncaţi coborâţi complet ansamblul telescopic. Deplasaţi
niciodată o baterie uzată. maneta de control al transmisiei în poziţia
Predaţi întotdeauna bateriile uzate către: NEUTRU şi acţionaţi frâna de parcare. Opriţi
• Un furnizor de baterii motorul.
2. Deschideţi compartimentul motorului.
• O unitate autorizată de colectare a bateriilor
31200401 105
Instrucţiuni de întreţinere

Ilustraţia 162 g00953133 Ilustraţia 163 g00953133

3. Inspectaţi starea curelei de transmisie (1). 5. Detensionaţi cureaua (1). Introduceţi o cheie
4. Înlocuiţi cureaua dacă detectaţi: tubulară de 12,7 mm (0.50 in) în orificiul pătrat al
dispozitivului de pretensionare a curelei (2) şi rotiţi
• fisurare excesivă dispozitivul de pretensionare în sensul acelor de
• uzură excesivă ceasornic.
• deteriorare excesivă 6. Scoateţi cureaua de transmisie de pe role.
Amplasaţi cureaua pe ventilator.
5. Inspectaţi braţul opritor al dispozitivului de
pretensionare a curelei (2). Braţul opritor trebuie 7. Montaţi noua curea pe role. Rotiţi dispozitivul
să fie aliniat cu linia neagră aflată pe eticheta de pretensionare a curelei în sensul acelor de
dispozitivului de pretensionare a curelei (2). ceasornic. Amplasaţi cureaua în jurul dispozitivului
Dacă braţul opritor se află în zona roşie, înlocuiţi de pretensionare a curelei. Eliberaţi dispozitivul de
cureaua. pretensionare a curelei pentru a tensiona cureaua.
Traseul curelei este indicat în Ilustraţia 163.
6. Închideţi compartimentul motorului.
8. Montaţi dispozitivul de protecţie a ventilatorului şi
strângeţi şuruburile de siguranţă la un cuplu de
Înlocuirea 15 ±3 Nm (11.1 ±2.2 lb-ft).
1. Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Retractaţi şi 9. Rotiţi cheia întrerupătorului bateriei în poziţia
coborâţi complet ansamblul telescopic. Deplasaţi PORNIT.
maneta de control al transmisiei în poziţia
10. Închideţi compartimentul motorului.
NEUTRU şi acţionaţi frâna de parcare. Opriţi
motorul.
2. Deschideţi compartimentul motorului.
3. Rotiţi cheia întrerupătorului bateriei în poziţia
OPRIT.
4. Scoateţi şuruburile de siguranţă ale dispozitivului
de protecţie a ventilatorului. Glisaţi dispozitivul de
protecţie a ventilatorului în afara compartimentului
motorului.
106 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Lanţul ansamblului telescopic – unei inspecţii complete. În cazul în care lanţurile


necesită lubrifiere, acestea trebuie îndepărtate de
inspecţie/lubrifiere pe ansamblul telescopic în vederea curăţării şi a
unei inspecţii complete. Consultaţi documentul
Notă: Informaţiile de mai jos se referă exclusiv la Utilizarea sistemelor hidraulice, Testarea şi
maşinile echipate cu ansamblu telescopic cu trei reglarea, “Lanţul ansamblului telescopic – curăţare/
secţiuni. inspecţie/lubrifiere” sau consultaţi distribuitorul
local Caterpillar.
4. Montaţi masca în spatele ansamblului telescopic.

Verificarea şi reglarea
tensiunii lanţurilor
1. Slăbiţi uşor tensiunea lanţului de extindere şi a
celui de retractare. Ridicaţi ansamblul telescopic
la unghiul maxim şi retractaţi-l. În acest fel vă puteţi
asigura că toate secţiunile ansamblului telescopic
sunt complet retractate. În cazul în care lanţul de
retractare necesită reglare, iar ansamblul
Ilustraţia 164 g00856575 telescopic este retractat atunci când se află în
Lanţul de extindere a ansamblului telescopic şi poziţia coborâtă, retractarea completă a tuturor
lanţul de retractare a ansamblului telescopic trebuie secţiunilor este imposibilă.
demontate de pe ansamblul telescopic în vederea
inspectării. După demontare, măsuraţi lanţurile pentru
a determina gradul de uzură. Lanţurile care necesită AVERTISMENT
operaţiuni de întreţinere trebuie lubrifiate înainte de Ansamblul telescopic poate cădea dacă este acţionată
reinstalarea pe ansamblul telescopic. Pentru informaţii o comandă sau dacă se defectează o componentă
privind procedura corectă, consultaţi documentul hidraulică. În această situaţie, există pericolul de
Utilizarea sistemelor hidraulice, Testarea şi reglarea, vătămare corporală sau deces. Sprijiniţi ansamblul
“Lanţul ansamblului telescopic – curăţare/inspecţie/ telescopic pe suporturi. Nu vă bazaţi doar pe cilindru
lubrifiere” sau consultaţi distribuitorul local Caterpillar. pentru a susţine ansamblul telescopic ridicat.

Tensiunea lanţurilor
ansamblului telescopic –
verificare/reglare
Citiţi cu atenţie avertismentele şi instrucţiunile
furnizate în secţiunea Informaţii privind siguranţa
a acestui manual. Înainte de a efectua orice
operaţiune şi orice procedură de întreţinere,
asiguraţi-vă că aţi înţeles aceste avertismente
şi instrucţiuni.
Ilustraţia 165 g00836123
Verificarea stării lanţurilor
2. Coborâţi ansamblul telescopic la orizontală şi
1. Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Retractaţi şi amplasaţi un suport corespunzător sub prima
coborâţi complet ansamblul telescopic. secţiune a acestuia pentru a preveni căderea
2. Demontaţi masca din spatele şasiului. accidentală a ansamblului. Pentru a sprijini
3. O inspecţie sumară a lanţurilor poate fi efectuată ansamblul telescopic în mod corespunzător,
din spatele ansamblului telescopic. Lanţul de utilizaţi următoarele instrumente:
extindere a ansamblului telescopic poate fi
inspectat prin extinderea completă a ansamblului
telescopic şi verificarea părţii superioare a secţiunii
mediane a acestuia. În cazul în care lanţurile sunt
ruginite, acestea trebuie îndepărtate de pe
ansamblul telescopic în vederea curăţării şi a
31200401 107
Instrucţiuni de întreţinere

Tabelul 9 8. Strângeţi lanţul de retractare la un cuplu de


Instrumente necesare 70 ±5 Nm (52 ±4 lb-ft).
Cod piesă Descriere Cantitate 9. Extindeţi şi retractaţi complet ansamblul telescopic
8S-7641 Tub 1 de câteva ori. Verificaţi cuplul de strângere al
lanţului de extindere. Verificaţi cuplul de strângere
4C-6486 Suport 1
al lanţului de retractare.
8S-7615 Pivot 1
10. Instalaţi piuliţa de blocare a lanţului de extindere.
8S-7625 Suport demontabil de palet 1
Strângeţi piuliţa lanţului de extindere la un cuplu de
8S-8048 Suport glisant 1
130 ±5 Nm (96 ±4 lb-ft).
3. Coborâţi ansamblul telescopic într-o poziţie aflată 11. Instalaţi piuliţa de blocare a lanţului de retractare.
puţin mai sus de suport şi opriţi motorul. Strângeţi piuliţa lanţului de retractare la un cuplu de
85 ±5 Nm (63 ±4 lb-ft).
12. Verificaţi zalele de fixare ale ambelor lanţuri. Dacă
este necesar, reglaţi poziţia zalelor de fixare, care
trebuie să fie orizontală.
13. Îndepărtaţi suportul şi coborâţi ansamblul
telescopic.

Măsuraţi lanţul pentru a determina


gradul de uzură al acestuia.
Pasul nominal al zalelor este de 25,4 mm (1 in).
Înălţimea nominală a plăcuţei este de 24,1 mm
Ilustraţia 166 g01108706
(0.95 in).
1. Retractaţi complet ansamblul telescopic. Amplasaţi
ansamblul telescopic la orizontală.
2. Extindeţi ansamblul telescopic cu 2 m (6 ft 7 in) sau
până la secţiunea lanţului de extindere care intră
cel mai frecvent în contact cu rola acestuia.
Nu retractaţi secţiunile ansamblului telescopic
înainte de a măsura lanţurile.

Ilustraţia 167 g01108709

4. Reglaţi distanţa minimă între secţiunile 2 şi 3 ale


ansamblului telescopic la 224 mm (8.8 in). Distanţa
maximă admisă este de 234 mm (9.2 in). Strângeţi
lanţul de extindere (1) pentru a deplasa secţiunea
3 către exterior. Strângeţi lanţul de retractare (2)
pentru a deplasa secţiunea 3 către interior. În cazul
în care distanţa depăşeşte considerabil 224 mm
(8.8 in), slăbiţi ambele lanţuri şi consultaţi Ilustraţia 168 g00747739
informaţiile oferite mai sus, la Pasul 1.
3. Utilizaţi un şubler pentru a măsura înălţimea
5. După reglarea distanţei în funcţie de toleranţa plăcuţei interioare (A) şi cea a plăcuţei exterioare
necesară, strângeţi lanţul de extindere la un cuplu (A) pe un interval de 15 paşi ai secţiunii uzate
de 20 Nm (15 lb-ft). selectate a lanţului. Dacă una din plăcuţele
6. Strângeţi lanţul de retractare la un cuplu de 18 Nm interioare sau exterioare are o înălţime redusă
(13 lb-ft). cu mai mult de 5% datorită uzurii, toate lanţurile
7. Strângeţi lanţul de extindere la un cuplu de trebuie înlocuite. De asemenea, dacă există
105 ±5 Nm (77 ±4 lb-ft). plăcuţe cu înălţime mai mică de 22,89 mm
(0.901 in), toate lanţurile trebuie înlocuite.
108 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

4. Utilizaţi un instrument 6V-0028 de măsurare a Pivotul ansamblului


gradului de uzură pentru lanţuri pentru a măsura
lanţul între cele 16 bolţuri ale secţiunii uzate telescopic – lubrifiere
selectate (B). Lungimea nominală pentru un
interval de 16 bolţuri este de 381 mm (15 in). În
cazul în care lungimea măsurată depăşeşte
această valoare cu mai mult de 2%, toate lanţurile
trebuie înlocuite. De asemenea, dacă lungimea
măsurată depăşeşte 388,6 mm (15.30 in), toate
lanţurile trebuie înlocuite.

Pivotul cilindrului de ridicare


a ansamblului telescopic –
lubrifiere
Ilustraţia 171 g00856576
Amplasarea pivotului ansamblului telescopic

Ilustraţia 169 g00951662

Sub ansamblul telescopic se află un cilindru de ridicare Ilustraţia 172 g00950677


a ansamblului. Lubrifiaţi pivotul cilindrului de ridicare a
ansamblului telescopic prin fitingul de la capătul tijei. Lubrifiaţi pivotul ansamblului telescopic prin fitingul
de lubrifiere. Fitingul de lubrifiere se află în partea
Secţiunea capului ansamblului superioară a pivotului ansamblului telescopic.

telescopic – lubrifiere Aerul din cilindrul de extindere


a ansamblului telescopic –
eliminare
După înlocuirea lichidului hidraulic, poate fi necesară
eliminarea aerului din cilindrul de extindere a
ansamblului telescopic. De asemenea, eliminarea
aerului din cilindrul de extindere a ansamblului
telescopic poate fi necesară după orice demontare
a componentelor sistemului hidraulic.
În mod normal, sistemul hidraulic va elimina
automat aerul din cilindrul de extindere a ansamblului
Ilustraţia 170 g00950665 telescopic, dar există posibilitatea de blocare a aerului
în interior. Aerul blocat în cilindrul de extindere a
Lubrifiaţi capul ansamblului telescopic prin fitingul de ansamblului telescopic poate provoca mişcarea
lubrifiere. necontrolată a ansamblului.
1. Dacă este necesar, încălziţi lichidul hidraulic prin
ridicarea şi coborârea ansamblului telescopic.
31200401 109
Instrucţiuni de întreţinere

prima secţiune pentru a preveni căderea


neaşteptată a ansamblului telescopic. Nu sprijiniţi
secţiunile a doua şi a treia. Pentru a sprijini
ansamblul telescopic în mod corespunzător,
utilizaţi următoarele instrumente:
Tabelul 10

Instrumente necesare
Cod piesă Descriere Cantitate
8S-7641 Tub 1
4C-6486 Suport 1
Ilustraţia 173 g00837537 8S-7615 Pivot 1
8S-7625 Suport demontabil de palet 1
2. Retractaţi şi coborâţi ansamblul telescopic. Parcaţi
maşina în pantă. Acţionaţi frâna de parcare. 8S-8048 Suport glisant 1

3. Extindeţi şi retractaţi complet ansamblul telescopic Opriţi motorul.


de şase ori. În acest mod, aerul din cilindri va fi
eliminat.
4. Aduceţi maşina înapoi pe o suprafaţă plană şi
verificaţi funcţionarea ansamblului telescopic.

Distanţa plăcuţelor de uzură


ale ansamblului telescopic –
inspecţie/reglare
Distanţa dintre plăcuţele de uzură şi secţiunea
ansamblului telescopic va fi verificată la intervale mai
scurte în cazul în care maşina este utilizată în condiţii
Ilustraţia 175 g00857783
extreme.
3. Măsuraţi distanţele (1) dintre plăcuţele de uzură
Notă: Particulele de nisip sau de pietriş pot accelera şi părţile laterale ale secţiunilor ansamblului
deteriorarea plăcuţelor de uzură. telescopic, pe ambele părţi.
1. Parcaţi maşina într-o zonă curată, pe o suprafaţă 4. Măsuraţi distanţele (2) dintre plăcuţele de uzură
plană, şi blocaţi roţile. şi partea superioară a secţiunilor ansamblului
telescopic.
AVERTISMENT
Ansamblul telescopic poate cădea dacă este acţionată
o comandă sau dacă se defectează o componentă
hidraulică. În această situaţie, există pericolul de
vătămare corporală sau deces. Sprijiniţi ansamblul
telescopic pe suporturi. Nu vă bazaţi doar pe cilindru
pentru a susţine ansamblul telescopic ridicat.

Ilustraţia 176 g00857785

5. Ridicaţi ansamblul telescopic şi îndepărtaţi


suportul. Retractaţi complet ansamblul telescopic
şi sprijiniţi-l în poziţie orizontală. Pentru a sprijini
ansamblul telescopic, instalaţi suportul sub
secţiunea a treia sau instalaţi suporturi de lemn
Ilustraţia 174 g00857793
sub cuplajul de montare a instrumentului de lucru.
2. Ridicaţi ansamblul telescopic în poziţie orizontală şi
extindeţi-l complet. Instalaţi un suport adecvat sub
110 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

parte faţă de partea opusă. Strângeţi şuruburile la


un cuplu de 75 ±5 Nm (55 ±4 lb-ft).

Ilustraţia 177 g00857804

6. Demontaţi masca din spatele şasiului şi măsuraţi Ilustraţia 179 g00857793


distanţele (3) dintre plăcuţele de uzură posterioare
şi părţile laterale ale secţiunilor ansamblului 3. Ridicaţi ansamblul telescopic la o înălţime
telescopic, pe ambele părţi. suficientă deasupra suportului. Extindeţi complet
7. Măsuraţi distanţele (4) dintre plăcuţele de uzură ansamblul telescopic şi coborâţi-l în poziţie
posterioare şi partea superioară a secţiunilor orizontală. Sprijiniţi ansamblul telescopic sub
ansamblului telescopic. secţiunea a treia.

8. Nici una dintre distanţe nu trebuie să depăşească


1.5 mm (0.06 in). Dacă sunt depăşite aceste
dimensiuni, distanţele vor fi reglate.

Reglarea
Notă: Şuruburile care fixează plăcuţele de uzură
diferite nu au aceeaşi lungime. Nu schimbaţi şuruburile
între ele. Curăţaţi toate şuruburile utilizate. Înainte de
montare, aplicaţi adeziv de fixare pentru fileturi la
şuruburile de fixare ale plăcuţelor de uzură.

Ilustraţia 180 g00865469

4. Scoateţi şuruburile (7) care fixează plăcuţele de


uzură din partea inferioară. Montaţi suficiente şaibe
pentru a reduce distanţa la 0.75 mm (0.030 in).
Strângeţi şuruburile la un cuplu de 75 ±5 Nm
(55 ±4 lb-ft).

Ilustraţia 178 g00858058

1. Slăbiţi şuruburile (5) de fixare ale plăcuţelor de


uzură posterioare din partea superioară. Montaţi
suficiente şaibe pentru a reduce distanţa la
0,75 mm (0.030 in). Strângeţi şuruburile la un
cuplu de 75 ±5 Nm (55 ±4 lb-ft).
2. Scoateţi şuruburile (6) de fixare a plăcuţelor de
Ilustraţia 181 g00865472
uzură posterioare din partea laterală. Montaţi
suficiente şaibe pentru a reduce distanţa la 5. Scoateţi şuruburile (8) care fixează plăcuţele de
0,75 mm (0.030 in) pe ambele părţi. Montaţi uzură din partea laterală. Montaţi suficiente şaibe
suficiente şaibe pentru a egaliza distanţele de la pentru a reduce distanţa la 0,75 mm (0.030 in) pe
secţiunile ansamblului telescopic pe ambele părţi. ambele părţi. Montaţi suficiente şaibe pentru a
Poate fi necesară montarea mai multor şaibe pe o
31200401 111
Instrucţiuni de întreţinere

egaliza distanţele dintre secţiunile ansamblului Dacă maşina a fost implicată într-un accident de orice
telescopic pe ambele părţi. Poate fi necesară fel, aceasta va fi scoasă imediat din funcţiune. Maşina
montarea mai multor şaibe pe o parte faţă de va fi inspectată din nou.
partea opusă. Strângeţi şuruburile la un cuplu de În vederea unei inspecţii adecvate, maşina trebuie să
75 ±5 Nm (55 ±4 lb-ft). fie curăţată cu atenţie. Inspecţia maşinii nu se poate
6. Extindeţi şi retractaţi complet ansamblul telescopic desfăşura în mod adecvat dacă maşina este murdară.
la unghiuri de 0 grade, 45 de grade şi 70 de grade. Detectând şi reparând din timp defecţiunile, veţi
Ansamblul telescopic trebuie să funcţioneze cursiv. asigura funcţionarea continuă a maşinii. De asemenea,
Dacă ansamblul telescopic nu funcţionează cursiv, detectând şi reparând din timp defecţiunile, veţi spori
acţionaţi-l cu o sarcină de 500 kg (1100 lb) la gradul de disponibilitate al maşinii. În plus, repararea
echipamentul anex. Extindeţi şi retractaţi complet defecţiunilor va reduce riscul de accident.
ansamblul telescopic la un unghi de 45 de grade.
Repetaţi operaţiunea de zece ori. Încredinţaţi efectuarea reparaţiilor numai unui
distribuitor autorizat Caterpillar. Cu toate acestea, dacă
vă decideţi să efectuaţi reparaţiile pe cont propriu,
consultaţi distribuitorul local Caterpillar pentru informaţii
privind tehnicile de reparare recomandate.

Ilustraţia 182 g00858059

7. Extindeţi ansamblul telescopic şi coborâţi


instrumentul de lucru la sol. Coborâţi ansamblul
telescopic la sol şi extindeţi-l complet. Verificaţi Ilustraţia 183 g00861901
Şasiul principal şi cadrul de susţinere
temperatura suprafeţelor superioare ale secţiunilor
numărul 1 şi numărul 2 ale ansamblului telescopic. Retractaţi ansamblul telescopic şi ridicaţi-l la distanţă
Verificaţi temperatura plăcuţelor de uzură în locaţii de şasiul principal şi de cadrul de susţinere (1). Sprijiniţi
opuse în poziţiile (A) şi poziţiile (B). Ambele părţi ansamblul telescopic pe un suport adecvat. Pentru a
ale fiecărei secţiuni trebuie să aibă aproximativ sprijini ansamblul telescopic în mod corespunzător,
aceeaşi temperatură. Dacă este necesar, utilizaţi utilizaţi următoarele instrumente:
şaibe mai groase sub plăcuţa de uzură posterioară
care vine în contact cu partea rece a secţiunii Tabelul 11
ansamblului telescopic. Ca alternativă, utilizaţi Instrumente necesare
şaibe mai subţiri sub plăcuţa de uzură frontală Cod piesă Descriere Cantitate
care vine în contact cu partea caldă a secţiunii
8S-7641 Tub 1
ansamblului telescopic.
4C-6486 Suport 1
8. Montaţi masca în spatele ansamblului telescopic.
8S-7615 Pivot 1

Ansamblul telescopic şi şasiul – 8S-7625


8S-8048
Suport demontabil de palet
Suport glisant
1
1
inspecţie
Inspectaţi şasiul principal şi cadrul de susţinere în
Pentru a reduce la minimum timpul acordat reparaţiilor întregime. Inspectaţi în mod special structurile sudate
şi perioadele, neaşteptate şi costisitoare, de ale şasiului principal şi ale cadrului de susţinere.
nefuncţionare, sunt necesare inspecţii regulate. Acordaţi atenţie sporită punctelor de montare ale
Intervalul dintre inspecţii depinde de anumiţi factori. următoarelor componente:
Printre aceşti factori se numără vechimea maşinii,
• Ansamblul telescopic
gradul de solicitare al aplicaţiei, sarcinile, operaţiile de
întreţinere de rutină efectuate la maşină şi condiţiile de • Cabina
funcţionare.
• Punţile
Maşinile mai vechi şi cele utilizate la aplicaţii deosebit
• Motorul
de solicitante necesită inspecţii mai frecvente.
112 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

• Transmisia
• Echipamentul de remorcare (dacă acesta există)
• Piesele montate pe şasiu
• Stabilizatoarele (dacă acestea există)
• Piuliţele de ancorare

Ilustraţia 1860 g00836176


Pivoţii şi punctele de ancorare

Inspectaţi toţi pivoţii şi toate punctele de ancorare


pentru a detecta semnele de uzură.

Sistemul de frânare – testare


Ilustraţia 184 g00836172
Stabilizatorul şi structura de protecţie împotriva răsturnării Frâna de serviciu
Coborâţi stabilizatoarele (2) până când tălpile acestora Verificaţi zona din jurul maşinii. Asiguraţi-vă că nu se
se află în contact cu solul. Inspectaţi în întregime află persoane sau obstacole în această zonă.
fiecare stabilizator. Inspectaţi lonjeroanele, tălpile Verificaţi frânele pe o suprafaţă uscată şi plană.
stabilizatoarelor, piesele de fixare, cilindrii şi pivoţii.
Cuplaţi centura de siguranţă înainte de a verifica
Dacă este prevăzută, inspectaţi structura de protecţie frânele.
împotriva răsturnării (ROPS) (3) sau structura de Procedura de mai jos se utilizează pentru a stabili
protecţie împotriva căderii obiectelor (FOPS) (3). dacă frâna de serviciu este funcţională. Prin această
Inspectaţi structura ROPS sau FOPS cu atenţie. procedură nu se măsoară performanţa maximă a
Nu încercaţi să îndreptaţi structura. Nu încercaţi să frânei. Cuplul de frânare necesar pentru a menţine un
reparaţi structura prin sudare. Dacă detectaţi deteriorări cuplu motor la o anumită turaţie variază în funcţie de
ale structurii ROPS sau FOPS, consultaţi distribuitorul configuraţia maşinii. Variaţiile sunt determinate de
local Caterpillar. modul de reglare a motorului, de eficienţa sistemului
de transmisie, de capacitatea reţinere a frânelor etc.
Procedura de testare
1. Decuplaţi instrumentul de lucru şi parcaţi maşina în
poziţia de deplasare.
2. Porniţi motorul şi decuplaţi frâna de parcare.
Deplasaţi maneta de control al transmisiei în
poziţia VITEZA ÎNTÂI ÎNAINTE.
3. Aplicaţi frâna de serviciu şi apăsaţi pedala de
acceleraţie până la capăt pentru a mări turaţia
Ilustraţia 185 g00836174 motorului.
Ansamblul telescopic şi cuplajul de montare pentru instrumentul de lucru
4. Maşina trebuie să rămână pe loc în timpul
Inspectaţi toate secţiunile ansamblului telescopic (4). acestui test.
Inspectaţi ansamblul telescopic după ce l-aţi extins 5. Opriţi motorul şi acţionaţi frâna de parcare.
complet, iar instrumentul de lucru este sprijinit pe sol.
Inspectaţi cuplajul de montare (5) în întregime. De
asemenea, inspectaţi instrumentul de lucru. AVERTISMENT
Dacă maşina s-a deplasat în timpul testării frânelor
de serviciu, luaţi legătura cu distribuitorul local
Caterpillar.
Rugaţi distribuitorul să inspecteze şi, dacă este
necesar, să repare frânele de serviciu, înainte de a
pune din nou maşina în funcţiune. În caz contrar, pot
avea loc accidente grave sau chiar mortale.
31200401 113
Instrucţiuni de întreţinere

Referinţă: Pentru mai multe informaţii, consultaţi 6. Reduceţi turaţia motorului. Deplasaţi maneta de
Manualul de service corespunzător. control al transmisiei în poziţia NEUTRU. Dacă
maşina s-a deplasat în timpul testului, efectuaţi
Frâna de parcare procedura de întreţinere din Manualul de utilizare şi
întreţinere, secţiunea “Frâna de parcare – reglare”.
Verificaţi zona din jurul maşinii. Asiguraţi-vă că nu se
află persoane sau obstacole în această zonă.
Filtrul de aer al cabinei –
Verificaţi frânele pe o suprafaţă uscată şi plană.
curăţare/înlocuire
Cuplaţi centura de siguranţă înainte de a verifica
frânele.
Procedura de mai jos se utilizează pentru a stabili
Filtrul de aer principal al cabinei
dacă frâna de parcare este funcţională. Prin această Există două filtre de aer ale cabinei.
procedură nu se măsoară performanţa maximă a
frânei. Cuplul de frânare necesar pentru a menţine un
cuplu motor la o anumită turaţie variază în funcţie de
configuraţia maşinii. Variaţiile sunt determinate de
modul de reglare a motorului, de eficienţa sistemului de
transmisie, de capacitatea reţinere a frânelor etc.
Procedura de testare
1. Porniţi motorul.
2. Acţionaţi frâna de parcare.
3. Dacă maşina este prevăzută cu transmisie
standard, acţionaţi maneta schimbătorului de
viteze în ordinea de mai jos:
• VITEZA A DOUA
• NEUTRU
• VITEZA A DOUA
Această procedură are drept scop dezactivarea funcţiei
de decuplare a transmisiei pentru acest test. Ilustraţia 187 g01202853

Notă: Lampa indicatoare pentru frâna de parcare


1. Filtrul de aer principal al cabinei se află în spatele
trebuie să se aprindă.
măştii de protecţie (3) din partea stângă a cabinei.
Pentru a deschide masca de protecţie, deblocaţi
4. Dacă maşina este prevăzută cu transmisie
siguranţa (2) şi rotiţi siguranţa (4) în sens invers
Powershift, acţionaţi maneta de control al
acelor de ceasornic. Apoi trageţi clapeta de blocare
transmisiei în ordinea de mai jos:
(1) în exterior.
• VITEZA A DOUA ÎNAINTE
• NEUTRU
• VITEZA A DOUA ÎNAINTE
Această procedură are drept scop dezactivarea funcţiei
de decuplare a transmisiei pentru acest test.

Notă: Lampa indicatoare pentru frâna de parcare


trebuie să se aprindă.
5. Măriţi treptat turaţia motorului la ralanti. Maşina nu
trebuie să se deplaseze.

AVERTISMENT Ilustraţia 188 g01205873

Dacă maşina începe să se deplaseze, reduceţi imediat 2. Demontaţi şurubul de fixare (5) pentru a deschide
turaţia motorului şi acţionaţi pedala de frână de masca filtrului (6).
serviciu.
3. Scoateţi filtrul din spatele măştii filtrului (6).
114 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

4. Dacă filtrul de aer nu este deteriorat, curăţaţi-l cu Întrerupătorul principal (1) – Întrerupătorul
aer sub presiune. Presiunea maximă a aerului principal are valoarea nominală de 120 A.
pentru curăţare este de 205 kPa (30 psi).
Direcţionaţi aerul sub presiune de-a lungul pliurilor de
la o distanţă de cel puţin 160 mm (6 in) de filtrul de aer.
Dacă filtrul de aer este deteriorat, înlocuiţi-l.
Întrerupătorul alternatorului (2) –
Întrerupătorul alternatorului are valoarea
Filtrul de aer secundar al cabinei nominală de 105 sau 135 A.
Filtrul de aer secundar al cabinei se află în interiorul
cabinei. Filtrul se află pe peretele din spate al cabinei,
în spatele scaunului.

Întrerupătorul comutatorului de contact


cu cheie (3) – Întrerupătorul comutatorului de
contact cu cheie are valoarea nominală de 60
A.

Resetaţi întrerupătorul în cazul în care acesta opreşte


funcţionarea maşinii. În acest scop, apăsaţi butonul
corespunzător. Dacă butonul nu rămâne apăsat sau
dacă întrerupătorul decuplează la scurt timp după ce a
Ilustraţia 189 g01205876 fost resetat, verificaţi circuitul electric corespunzător.
Dacă este necesar, reparaţi circuitul electric.
1. Demontaţi şuruburile de fixare (8) pentru a
deschide masca filtrului (7).
2. Scoateţi filtrul din carcasa acestuia.
Lichidul de răcire – înlocuire
3. Dacă filtrul de aer nu este deteriorat, curăţaţi-l cu
aer sub presiune. Presiunea maximă a aerului AVERTISMENT
pentru curăţare este de 205 kPa (30 psi).
Lichidul de răcire încins, aburii şi substanţele alcaline
Direcţionaţi aerul sub presiune de-a lungul pliurilor de pot produce leziuni corporale.
la o distanţă de cel puţin 160 mm (6 in) de filtrul de aer.
La temperatura de funcţionare, lichidul de răcire al
Dacă filtrul de aer este deteriorat, înlocuiţi-l. motorului este încins şi sub presiune. Radiatorul şi
toate ţevile către dispozitivele de încălzire sau motor
Întrerupătoarele – testare conţin lichid de răcire încins sau aburi fierbinţi. Orice
contact poate provoca arsuri grave.
Întrerupătoarele se află sub capota motorului, în partea Deşurubaţi încet şi îndepărtaţi buşonul rezervorului de
dreaptă din faţă a compartimentului motorului. lichid de răcire numai după ce motorul s-a oprit, iar
temperatura buşonului este suficient de scăzută
pentru ca acesta să poată fi atins cu mâna neprotejată.
Nu încercaţi să strângeţi racordurile furtunurilor cât
timp lichidul de răcire este încins, deoarece furtunul
se poate desprinde, provocând arsuri.

ATENŢIONARE
Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii,
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă
să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a
deschide orice compartiment sau de a demonta orice
componentă care conţine lichide.
Ilustraţia 190 g00993080
Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele
31200401 115
Instrucţiuni de întreţinere

Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500 4. Scoateţi buşonul orificiului de scurgere a lichidului
“Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de de răcire (3) aflat pe blocul motor, deasupra
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”). demarorului. Lăsaţi lichidul de răcire să se
Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi scurgă într-un recipient adecvat.
dispoziţiile locale. Notă: Verificaţi filetul buşonului pentru a detecta
eventualele semne de deteriorare. Verificaţi garnitura
Dacă lichidul de răcire din maşină este schimbat cu un buşonului detecta eventualele semne de deteriorare.
alt tip de lichid de răcire, consultaţi distribuitorul local Buşonul orificiului de scurgere poate fi reutilizat dacă
Caterpillar. filetul şi garnitura nu sunt deteriorate.
1. Lăsaţi motorul să se răcească.

Ilustraţia 195 g00993528

5. Desprindeţi clema de furtun (5) aflată pe instalaţia


Ilustraţia 192 g01081067
de răcire a lichidului hidraulic. Îndepărtaţi furtunul
2. Desfaceţi încet buşonul (1) al rezervorului de lichid (4). Lăsaţi lichidul de răcire să se scurgă într-un
de răcire pentru a elibera presiunea. Îndepărtaţi recipient adecvat.
buşonul rezervorului de lichid de răcire.

Ilustraţia 196 g00993544

Ilustraţia 193 g00984483


6. Dacă maşina este prevăzută cu un radiator
3. Deschideţi supapa de golire (2) situată în colţul pentru cabină, rotiţi comutatorul radiatorului,
inferior din dreapta al radiatorului. Lăsaţi lichidul de situat în interiorul cabinei, în poziţia FIERBINTE.
răcire să se scurgă într-un recipient adecvat. Desprindeţi clema furtunului (6). Îndepărtaţi
furtunul (7). Lăsaţi lichidul de răcire să se scurgă
într-un recipient adecvat.
7. Purjaţi sistemul de răcire cu apă curată, până când
apa care se scurge este limpede.
8. Închideţi supapa de golire (2).
9. Montaţi buşonul orificiului de scurgere a lichidului
de răcire (3) pe blocul motor, deasupra
demarorului. Strângeţi buşonul.
10. Montaţi furtunurile (4) şi (7). Strângeţi clemele (5) şi
(6).

Ilustraţia 194 g00993488


116 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

ATENŢIONARE
Adăugaţi soluţia de lichid de răcire la un debit
maxim de cinci litri pe minut. Astfel se reduce
posibilitatea de a bloca aer în interiorul blocului motor.
O cantitate mare de aer blocat poate duce la atingerea
unor temperaturi prea ridicate în anumite locaţii, în
timpul pornirii motorului. Aceste temperaturi pot
provoca deteriorarea motorului, ceea ce poate duce la
oprirea acestuia.
11. Adăugaţi lichid de răcire în rezervorul de lichid de
răcire. Consultaţi Manualul de utilizare şi
întreţinere, secţiunea “Capacităţi (reumplere)”. Ilustraţia 197 g01057534

12. Porniţi motorul. Lăsaţi motorul să funcţioneze fără Rezervorul de lichid de răcire se află în compartimentul
buşonul rezervorului de lichid de răcire până când motorului.
regulatorul de temperatură se deschide şi nivelul
lichidului de răcire se stabilizează. Verificaţi nivelul lichidului de răcire atunci când motorul
este rece. Nivelul lichidului de răcire trebuie menţinut în
13. Menţineţi nivelul lichidului de răcire în dreptul dreptul marcajului “PLIN” de pe rezervorul de lichid de
marcajului PLIN de pe rezervorul de lichid de răcire.
răcire.
14. Inspectaţi garnitura buşonului rezervorului de lichid Mostra de lichid de răcire
de răcire. Dacă garnitura este deteriorată, înlocuiţi
buşonul. (nivel 1) – colectare
15. Montaţi buşonul pe rezervorul de lichid de răcire. ATENŢIONARE
16. Opriţi motorul. Utilizaţi întotdeauna pompe separate pentru colectarea
mostrelor de ulei şi a celor de lichid de răcire. Utilizarea
Nivelul lichidului de răcire – aceleiaşi pompe pentru ambele tipuri de lichid poate
contamina mostrele colectate. Această contaminare
verificare poate duce la analize incorecte, iar interpretarea
eronată poate cauza probleme atât pentru distribuitori,
cât şi pentru clienţi.
AVERTISMENT
Lichidul de răcire încins, aburii şi substanţele alcaline Notă: Rezultatele de nivel 1 pot indica necesitatea
pot produce leziuni corporale. efectuării analizei de nivel 2.
La temperatura de funcţionare, lichidul de răcire al
motorului este încins şi sub presiune. Radiatorul şi
toate ţevile către dispozitivele de încălzire sau motor
conţin lichid de răcire încins sau aburi fierbinţi. Orice
contact poate provoca arsuri grave.
Deşurubaţi încet şi îndepărtaţi buşonul rezervorului de
lichid de răcire numai după ce motorul s-a oprit, iar
temperatura buşonului este suficient de scăzută
pentru ca acesta să poată fi atins cu mâna neprotejată.
Nu încercaţi să strângeţi racordurile furtunurilor cât
timp lichidul de răcire este încins, deoarece furtunul
se poate desprinde, provocând arsuri.

Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Retractaţi şi Ilustraţia 198 g01081068

coborâţi complet ansamblul telescopic. Deplasaţi


Pentru informaţii privind localizarea punctelor de
maneta de control al transmisiei în poziţia NEUTRU şi
service, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere,
asiguraţi-vă că frâna de parcare este acţionată. Opriţi
secţiunea “Uşi şi măşti de acces”.
motorul.
Colectaţi mostra de lichid de răcire cât mai aproape
posibil de intervalul de colectare recomandat. Pentru a
beneficia în întregime de analiza SOS, trebuie să
obţineţi un set unitar de date. Pentru a stabili un istoric
concludent al datelor, colectaţi mostre în mod constant,
31200401 117
Instrucţiuni de întreţinere

la intervale regulate. Recipientele pentru colectarea Pentru informaţii privind localizarea punctelor de
mostrelor pot fi obţinute de la distribuitorul local service, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere,
Caterpillar. secţiunea “Uşi şi măşti de acces”.
Pentru colectarea corespunzătoare a mostrelor de Colectaţi mostra de lichid de răcire cât mai aproape
lichid de răcire, urmaţi instrucţiunile de mai jos: posibil de intervalul de colectare recomandat.
• Păstraţi recipientele de colectare neutilizate în pungi Recipientele pentru colectarea mostrelor pot fi
de plastic. obţinute de la distribuitorul local Caterpillar.
Pentru instrucţiuni privind colectarea adecvată a
• Păstraţi recipientele de colectare goale acoperite cu
mostrelor de lichid de răcire, consultaţi Manualul de
capace până ce acestea vor fi utilizate pentru
utilizare şi întreţinere, “Mostra de lichid de răcire (nivel
colectarea mostrelor.
1) – colectare”.
• Completaţi informaţiile de pe eticheta recipientului
Trimiteţi mostra pentru analiza de nivel 2.
de colectare înainte de a începe colectarea
mostrelor. Pentru informaţii suplimentare privind analiza lichidului
de răcire, consultaţi Manualul de service corespunzător
• Utilizaţi o pompă rezervată colectării mostrelor de sau distribuitorul local Caterpillar.
lichid de răcire, pentru a evita contaminarea
acestora.
• Colectaţi mostrele de lichid de răcire direct din
Buşonul rezervorului de lichid
rezervorul de lichid de răcire. Nu colectaţi mostre de răcire – curăţare/înlocuire
din nicio altă locaţie.
• Puneţi mostra în tubul de expediere imediat după AVERTISMENT
colectare, pentru a evita contaminarea acesteia.
Lichidul de răcire încins, aburii şi substanţele alcaline
• Nu colectaţi niciodată mostre de la orificiul sau pot produce leziuni corporale.
supapa de scurgere a sistemului.
La temperatura de funcţionare, lichidul de răcire al
Trimiteţi mostra pentru analiza de nivel 1. motorului este încins şi sub presiune. Radiatorul şi
toate ţevile către dispozitivele de încălzire sau motor
Pentru informaţii suplimentare privind analiza lichidului
conţin lichid de răcire încins sau aburi fierbinţi. Orice
de răcire, consultaţi Manualul de service corespunzător contact poate provoca arsuri grave.
sau distribuitorul local Caterpillar.
Deşurubaţi încet şi îndepărtaţi buşonul rezervorului de
lichid de răcire numai după ce motorul s-a oprit, iar
Mostra de lichid de răcire temperatura buşonului este suficient de scăzută
pentru ca acesta să poată fi atins cu mâna neprotejată.
(nivel 2) – colectare
Nu încercaţi să strângeţi racordurile furtunurilor cât
ATENŢIONARE timp lichidul de răcire este încins, deoarece furtunul
se poate desprinde, provocând arsuri.
Utilizaţi întotdeauna pompe separate pentru colectarea
mostrelor de ulei şi a celor de lichid de răcire. Utilizarea
aceleiaşi pompe pentru ambele tipuri de lichid poate
contamina mostrele colectate. Această contaminare
poate duce la analize incorecte, iar interpretarea
eronată poate cauza probleme atât pentru distribuitori,
cât şi pentru clienţi.

Ilustraţia 200 g01081068

Buşonul rezervorului de lichid de răcire se află pe


rezervorul de lichid de răcire, în compartimentul
motorului.
1. Desfaceţi încet buşonul pentru a elibera presiunea.
Ilustraţia 199 g01081068
118 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

2. Inspectaţi buşonul şi garnitura pentru a detecta să funcţioneze în permanenţă cu un regulator de


eventualele semne de deteriorare, corpurile străine temperatură a apei.
şi depunerile. În funcţie de sarcină, dacă motorul nu funcţionează cu
3. Curăţaţi buşonul cu o lavetă curată sau înlocuiţi un regulator de temperatură a apei, se poate produce
buşonul dacă este necesar. fie supraîncălzirea, fie răcirea excesivă.

Notă: Verificaţi întotdeauna valoarea nominală pentru Înlocuiţi regulatorul de temperatură a apei la intervale
rezistenţa la presiune a buşonului vechi înainte de a îl regulate pentru a reduce timpii morţi şi a evita
înlocui. Înlocuiţi buşonul vechi cu unul nou cu aceeaşi problemele cu sistemul de răcire. De asemenea,
valoare nominală pentru rezistenţa la presiune. regulatorul de temperatură a apei trebuie înlocuit
4. Reinstalaţi buşonul. după curăţarea sistemului de răcire.
Înlocuiţi regulatorul de temperatură a apei când
Regulatorul de temperatură a sistemul de răcire este golit complet sau până la un
nivel aflat sub cel al carcasei regulatorului de
apei din sistemul de răcire – temperatură a apei.
înlocuire
AVERTISMENT
Lichidul de răcire încins, aburii şi substanţele alcaline
pot produce leziuni corporale.
La temperatura de funcţionare, lichidul de răcire al
motorului este încins şi sub presiune. Radiatorul şi
toate ţevile către dispozitivele de încălzire sau motor
conţin lichid de răcire încins sau aburi fierbinţi. Orice
contact poate provoca arsuri grave.
Deşurubaţi încet şi îndepărtaţi buşonul rezervorului de
lichid de răcire numai după ce motorul s-a oprit, iar Ilustraţia 201 g00975677
temperatura buşonului este suficient de scăzută
pentru ca acesta să poată fi atins cu mâna neprotejată. 1. Desprindeţi clema furtunului (1).
Nu încercaţi să strângeţi racordurile furtunurilor cât 2. Scoateţi furtunul (2) din carcasă.
timp lichidul de răcire este încins, deoarece furtunul
se poate desprinde, provocând arsuri. 3. Desprindeţi clema furtunului (3).
ATENŢIONARE 4. Scoateţi furtunul (4) din fiting.

Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri 5. Scoateţi şuruburile şi şaibele (5).


de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii, 6. Demontaţi carcasa regulatorului de temperatură a
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă apei (6). Îndepărtaţi regulatorul de temperatură a
să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a apei şi garnitura.
deschide orice compartiment sau de a demonta orice
componentă care conţine lichide. ATENŢIONARE
Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru Instalarea necorespunzătoare a regulatorului de
colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele temperatură a apei va duce la supraîncălzirea
Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500 motorului.
“Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”). 7. Instalaţi un regulator nou de temperatură a apei şi
Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi o garnitură nouă.
dispoziţiile locale. 8. Instalaţi carcasa regulatorului de temperatură a
ATENŢIONARE apei (6).

Dacă regulatorul de temperatură a apei din sistemul de 9. Montaţi şaibele şi şuruburile (5). Strângeţi
răcire nu este înlocuit la intervale regulate, motorul şuruburile.
poate fi grav deteriorat. 10. Montaţi furtunul (4). Strângeţi clema furtunului (3).
ATENŢIONARE 11. Montaţi furtunul (2). Strângeţi clema furtunului (1).
Deoarece motoarele Caterpillar sunt echipate cu 12. Reumpleţi sistemul de răcire. Consultaţi Manualul
sisteme de răcire cu tuburi colectoare, motorul trebuie de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Capacităţi
(reumplere)” şi Manualul de service corespunzător.
31200401 119
Instrucţiuni de întreţinere

Uleiul pentru diferenţial – secţiunea “Capacităţi (reumplere)” şi Manualul


de service corespunzător.
înlocuire 4. Curăţaţi buşonul de nivel şi de umplere combinat
ATENŢIONARE (2). Montaţi la loc buşonul de nivel şi de umplere
combinat (2).
Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii,
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă
Diferenţialul punţii faţă
să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a
deschide orice compartiment sau de a demonta orice
componentă care conţine lichide.
Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele
Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500
“Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”).
Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi
dispoziţiile locale.
Ilustraţia 203 g01014856
Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Retractaţi şi
coborâţi complet ansamblul telescopic. Deplasaţi 1. Curăţaţi zona din jurul buşoanelor. Scoateţi
maneta de control al transmisiei în poziţia NEUTRU şi următoarele buşoane ale diferenţialului punţii faţă:
asiguraţi-vă că frâna de parcare este acţionată. Opriţi
motorul. • Buşonul de golire (3)
• Buşonul de nivel şi de umplere combinat (4)
Diferenţialul punţii spate Lăsaţi uleiul să se scurgă într-un recipient adecvat.
2. Curăţaţi şi montaţi la loc buşonul de golire (3).
3. Adăugaţi aditiv 197-0017 nou pentru lichidul
de frână şi al punţii în carcasa diferenţialului prin
orificiul (4). Pentru informaţii mai detaliate,
consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere,
secţiunea “Capacităţi (reumplere)”.
4. Adăugaţi ulei nou în carcasa diferenţialului prin
orificiul de umplere (4), până când uleiul ajunge la
nivelul filetului buşonului (4). Când adăugaţi ulei la
puntea faţă, lăsaţi uleiul să se scurgă un timp prin
diferenţial până în partea cealaltă a punţii.
Ilustraţia 202 g00952999 Asiguraţi-vă că aţi adăugat o cantitate
corespunzătoare de ulei la punte pentru a umple
1. Curăţaţi zona din jurul buşoanelor. Scoateţi diferenţialul şi carcasa punţii. În caz contrar,
următoarele buşoane ale diferenţialului punţii diferenţialul va fi deteriorat. Pentru informaţii
spate: privind gradul corespunzător de vâscozitate a
• Buşonul de golire (1) uleiului, consultaţi Manualul de utilizare şi
întreţinere, secţiunea “Vâscozitatea lubrifiantului”.
• Buşonul de nivel şi de umplere combinat (2)
Pentru informaţii mai detaliate despre lubrifianţi,
Lăsaţi uleiul să se scurgă într-un recipient adecvat.
consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea
2. Curăţaţi şi montaţi la loc buşonul de golire (1). “Capacităţi (reumplere)” şi Manualul de service
3. Adăugaţi ulei nou în carcasa diferenţialului prin corespunzător.
orificiul de umplere (2), până când uleiul ajunge 5. Curăţaţi buşonul de nivel şi de umplere combinat
la nivelul filetului buşonului (2). Pentru informaţii (4). Montaţi la loc buşonul de nivel şi de umplere
privind gradul corespunzător de vâscozitate a combinat (4).
uleiului, consultaţi Manualul de utilizare şi
întreţinere, secţiunea “Vâscozitatea lubrifiantului”.
Pentru informaţii mai detaliate despre lubrifianţi,
consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere,
120 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Nivelul uleiului pentru Diferenţialul punţii faţă


diferenţial – verificare
ATENŢIONARE
Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii,
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă
să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a
deschide orice compartiment sau de a demonta orice
componentă care conţine lichide.
Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele
Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500 Ilustraţia 205 g01014889
“Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”). 1. Curăţaţi zona din jurul buşonului de nivel şi de
umplere combinat (2) al diferenţialului punţii faţă.
Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi
Scoateţi buşonul de nivel şi de umplere combinat
dispoziţiile locale.
(2) şi verificaţi dacă uleiul se află la nivelul
orificiului.
Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Retractaţi şi
coborâţi complet ansamblul telescopic. Deplasaţi 2. Dacă este necesar, adăugaţi ulei prin acelaşi
maneta de control al transmisiei în poziţia NEUTRU şi orificiu.
asiguraţi-vă că frâna de parcare este acţionată. Opriţi 3. Curăţaţi şi montaţi buşonul de nivel şi de umplere
motorul. combinat (2).

Diferenţialul punţii spate Mostra de ulei pentru


diferenţial – colectare
AVERTISMENT
Uleiul încins şi componentele fierbinţi pot provoca
leziuni corporale.
Nu permiteţi ca uleiul încins şi componentele fierbinţi
să intre în contact cu pielea.
ATENŢIONARE
Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
Ilustraţia 204 g00953223 de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii,
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă
1. Curăţaţi zona din jurul buşonului de nivel şi de să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a
umplere combinat (1) al diferenţialului punţii spate. deschide orice compartiment sau de a demonta orice
Scoateţi buşonul de nivel şi de umplere combinat componentă care conţine lichide.
(1) şi verificaţi dacă uleiul se află la nivelul orificiului
pentru buşonul de nivel şi de umplere combinat (1). Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele
2. Dacă este necesar, adăugaţi ulei prin acelaşi Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500
orificiu. “Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
3. Curăţaţi şi montaţi buşonul de nivel şi de umplere instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”).
combinat (1). Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi
dispoziţiile locale.
31200401 121
Instrucţiuni de întreţinere

Ilustraţia 206 g00953223 Ilustraţia 208 g00837541


Diferenţialul punţii spate Amplasarea arborilor de transmisie

Vor fi lubrifiaţi următorii arbori de transmisie:


• Arborele de transmisie faţă
• Arborele de transmisie spate

Ilustraţia 207 g01054802


Diferenţialul punţii faţă

Retractaţi şi coborâţi complet ansamblul telescopic.


Deplasaţi maneta de control al transmisiei în poziţia
NEUTRU şi asiguraţi-vă că frâna de parcare este
acţionată. Opriţi motorul. Ilustraţia 209 g00864761
Punct de lubrifiere tipic
Colectaţi câte o mostră de ulei de la fiecare punte.
Păstraţi mostrele de ulei separate. Pe fiecare arbore de transmisie se află câte un buşon
de lubrifiere.
Curăţaţi zona din jurul buşonului de nivel şi de umplere
combinat (1) al diferenţialului. Desfaceţi buşonul de Lubrifiaţi canelurile arborilor de transmisie prin
nivel şi de umplere combinat (1). Pentru a colecta o buşoanele de lubrifiere.
mostră de ulei, utilizaţi o pompă de colectare la orificiul
de umplere. Inspectaţi buşonul de nivel şi de umplere Şuruburile cardanelor arborelui
combinat (1) pentru a detecta eventualele semne de
deteriorare. Montaţi buşonul de nivel şi de umplere de transmisie – verificare
combinat (1).
Analiza uleiului de la fiecare punte va furniza date
precise despre starea uleiului din fiecare sistem.
Utilizaţi Analiza SOS a uleiului pentru a monitoriza
starea uleiului.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Manualul de
service corespunzător.

Canelura arborelui de
transmisie – lubrifiere
ATENŢIONARE Ilustraţia 210 g00856592
Amplasarea cardanelor
Aplicaţi lubrifiant la fitinguri numai cu o pompă de
ungere manuală. Utilizarea echipamentelor de
lubrifiere sub presiune va deteriora garniturile.
122 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

5. Dacă elementul principal nu este deteriorat, îl puteţi


curăţa. Consultaţi Manualul de utilizare şi
întreţinere, secţiunea “Curăţarea elementelor
principale ale filtrului de aer”.
6. Atunci când curăţaţi interiorul pliurilor, direcţionaţi
aerul de-a lungul acestora. Inspectaţi elementul
principal după curăţare.
7. Curăţaţi interiorul carcasei filtrului şi masca
acesteia. Acordaţi atenţie în special suprafeţei de
etanşare a tubului de ieşire, care se montează în
interiorul elementului principal.
8. Montaţi un element principal curat.
Ilustraţia 211 g00950658
9. Montaţi masca.
Asiguraţi-vă că şuruburile cardanelor arborelui de 10. Resetaţi indicatorul de service al filtrului de aer al
transmisie faţă şi ale arborelui de transmisie spate sunt motorului apăsând butonul (5).
strânse la valorile de cuplu standard corespunzătoare.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Manualul de
service corespunzător.

Elementul principal al filtrului


de aer al motorului – curăţare/
înlocuire
Notă: Elementul principal al filtrului de aer poate fi
utilizat de până la trei ori, dacă elementul este curăţat
şi inspectat în mod corespunzător. Înlocuiţi elementul
principal al filtrului de aer după 500 de ore sau după
şase luni de funcţionare. Elementul va fi înlocuit Ilustraţia 213 g00847436

indiferent de câte ori a fost curăţat.


11. Porniţi motorul. Dacă indicatorul de service al
filtrului de aer al motorului (6) se aprinde pe panoul
de bord, instalaţi un element principal nou. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi secţiunea
“Indicatoare de alertă” din Manualul de utilizare
şi întreţinere, “Sistemul de monitorizare”. De
asemenea, dacă gazul de eşapament este negru,
instalaţi un element principal nou. Când înlocuiţi
elementul principal al filtrului de aer al motorului,
înlocuiţi şi elementul secundar. Consultaţi Manualul
de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Elementul
secundar al filtrului de aer al motorului – înlocuire”.
12. Închideţi compartimentul motorului.
Ilustraţia 212 g00950906

1. Deschideţi compartimentul motorului.


Curăţarea elementelor principale
2. Scoateţi clema de fixare (1).
ale filtrului de aer
3. Desfaceţi masca (2) de pe carcasa filtrului de aer ATENŢIONARE
(3) rotind-o în sens invers acelor de ceasornic. Caterpillar recomandă serviciile autorizate de curăţare
Îndepărtaţi masca de pe carcasă. a filtrelor de aer, servicii oferite de distribuitorii
4. Scoateţi elementul principal (4) din carcasa filtrului Caterpillar. În cadrul procesului de curăţare Caterpillar,
(3). Pentru a evita contaminarea cu praf a filtrului, se utilizează proceduri testate care asigură o calitate
evitaţi să atingeţi elementul de părţile laterale ale constantă şi o durată suficientă de utilizare a filtrului.
carcasei. Inspectaţi elementul principal. Dacă Dacă încercaţi să curăţaţi personal elementul filtrului,
pliurile sau garniturile sunt deteriorate, îndepărtaţi respectaţi instrucţiunile de mai jos:
elementul principal. Înlocuiţi un element principal
Nu loviţi elementul filtrului pentru a elimina praful.
deteriorat cu unul curat.
31200401 123
Instrucţiuni de întreţinere

Nu spălaţi elementul filtrului. aer direct către elementul principal al filtrului de aer.
Utilizaţi aer comprimat la presiune scăzută pentru a Procedând astfel, impurităţile pot fi împinse mai adânc
elimina praful de pe elementul filtrului. Presiunea în interiorul pliurilor.
aerului nu va depăşi 207 kPa (30 psi). Direcţionaţi jetul Aspirarea
de aer în ambele sensuri de-a lungul pliurilor din
Aspirarea este o metodă de curăţare a elementelor
interiorul elementului filtrului. Procedaţi cu atenţie
principale ale filtrului de aer recomandată pentru filtrele
sporită pentru a evita deteriorarea pliurilor.
ce necesită curăţare zilnică datorită utilizării într-un
Nu utilizaţi filtre de aer cu pliuri, manşoane sau garnituri mediu uscat, cu praf. Se recomandă curăţarea cu aer
deteriorate. Impurităţile care pătrund în motor vor sub presiune înainte de aspirare. Aspirarea nu
deteriora componentele acestuia. îndepărtează depunerile de carbon şi ulei.

ATENŢIONARE Inspectarea elementelor principale


Nu curăţaţi elementele filtrului de aer prin lovire. Acest ale filtrului de aer
lucru poate deteriora garniturile. Nu utilizaţi elemente
cu pliuri, manşoane sau garnituri deteriorate.
Elementele deteriorate permit trecerea impurităţilor.
Acest lucru poate duce la deteriorarea motorului.
Efectuaţi o inspecţie vizuală a elementului principal al
filtrului de aer înainte de a-l curăţa. Inspectaţi elementul
filtrului de aer pentru a detecta eventualele semne de
deteriorare a garniturilor, manşoanelor şi învelişului
exterior. Îndepărtaţi elementele deteriorate.
Există două metode uzuale utilizate pentru a curăţa
elementele principale ale filtrului de aer:
• Aerul sub presiune
Ilustraţia 215 g00281693
• Aspirarea
Aerul sub presiune Inspectaţi elementul principal al filtrului de aer după
Aerul sub presiune poate fi utilizat pentru a curăţa ce a fost curăţat şi uscat. Utilizaţi o lampă cu lumină
elementele principale ale filtrului de aer care nu au fost albastră de 60 de waţi într-o cameră întunecată sau
curăţate de mai mult de două ori. Aerul sub presiune nu într-un loc similar. Amplasaţi lampa cu lumină albastră
îndepărtează depunerile de carbon şi ulei. Utilizaţi aer în interiorul elementului principal al filtrului de aer. Rotiţi
filtrat şi uscat la o presiune maximă de 207 kPa elementul principal al filtrului de aer. Inspectaţi
(30 psi). elementul principal al filtrului de aer pentru a detecta
rupturile şi/sau orificiile. Inspectaţi elementul principal
al filtrului de aer pentru a detecta dacă lumina trece
prin materialul filtrului. Dacă este necesar, pentru a
confirma rezultatul, comparaţi elementul principal al
filtrului de aer cu un element nou care are acelaşi
număr de cod.
Nu utilizaţi un element principal care prezintă rupturi
şi/sau orificii. Nu utilizaţi un element principal cu pliuri,
manşoane sau garnituri deteriorate. Îndepărtaţi
elementele principale deteriorate.
Depozitarea elementelor principale ale filtrului
de aer
Ilustraţia 214 g00281692 Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi un element principal
aflat în stare bună, acesta poate fi depozitat pentru a
Notă: Atunci când efectuaţi curăţarea elementelor fi utilizat ulterior.
filtrului de aer, începeţi întotdeauna cu partea curată
(interiorul) pentru a împinge impurităţile spre partea
murdară (exteriorul).

Direcţionaţi furtunul astfel încât aerul să pătrundă în


interiorul elementului de-a lungul filtrului, pentru a evita
deteriorarea pliurilor de hârtie. Nu direcţionaţi jetul de
124 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Ilustraţia 216 g00281694 Ilustraţia 217 g01001933

Nu utilizaţi ca ambalaj protector pentru depozitare 2. Scoateţi clema de fixare (1).


vopsea, material impermeabil sau plastic. Acest lucru 3. Desfaceţi masca (2) de pe carcasa filtrului de aer
poate duce la restricţionarea circulaţiei aerului. Pentru (3) rotind-o în sens invers acelor de ceasornic.
a proteja elementele principale ale filtrului de aer Îndepărtaţi masca de pe carcasă.
împotriva impurităţilor şi deteriorării, înveliţi-le în hârtie
inhibitoare de coroziune volatilă (Volatile Corrosion 4. Scoateţi elementul principal (4) din carcasa filtrului
Inhibited – VCI). (3). Pentru a evita contaminarea cu praf a filtrului,
evitaţi să atingeţi elementul de părţile laterale ale
Pentru depozitare, amplasaţi elementul principal al carcasei.
filtrului de aer într-o cutie. Pentru identificare, marcaţi
exteriorul cutiei şi elementul principal al filtrului de aer. 5. Scoateţi elementul secundar al filtrului (5).
Notaţi următoarele informaţii: 6. Acoperiţi orificiul de admisie a aerului. Curăţaţi
• Data curăţării interiorul carcasei filtrului de aer.

• Numărul de curăţări 7. Descoperiţi orificiul de admisie a aerului. Montaţi


un element secundar nou.
Depozitaţi cutia într-un loc uscat.
8. Instalaţi elementul principal şi masca filtrului de aer.
9. Închideţi compartimentul motorului.
Elementul principal al filtrului
de aer al motorului – înlocuire Lagărele motorului – inspecţie
ATENŢIONARE Verificaţi lagărele motorului pentru a detecta
Filtrul nu trebuie utilizat mai mult de şase luni sau eventualele semne de deteriorare. Verificaţi dacă
500 de ore de funcţionare. şuruburile lagărelor motorului sunt strânse la valorile
Pentru procedura de înlocuire, consultaţi Manualul de de cuplu corespunzătoare. Strângerea şuruburilor la
utilizare şi întreţinere, secţiunea “Elementul principal al valorile de cuplu corespunzătoare va preveni vibraţiile
filtrului de aer al motorului – curăţare/înlocuire”. excesive ale motorului, provocate de montarea
neadecvată.
La înlocuirea elementului, notaţi data pe acesta.
Nivelul uleiului de motor –
Elementul secundar al filtrului verificare
de aer al motorului – înlocuire
AVERTISMENT
ATENŢIONARE
Înlocuiţi întotdeauna elementul secundar al filtrului de Uleiul încins şi componentele fierbinţi pot provoca
leziuni corporale. Nu permiteţi ca uleiul încins şi
aer al motorului. Nu curăţaţi niciodată elementul în
componentele fierbinţi să intre în contact cu pielea.
vederea reutilizării.
Elementul secundar al filtrului va fi înlocuit la ATENŢIONARE
efectuarea celei de-a treia întreţineri pentru elementul
Nu adăugaţi prea mult sau prea puţin ulei în carterul
principal al filtrului.
motorului. Oricare din aceste acţiuni poate provoca
deteriorarea motorului.
1. Deschideţi compartimentul motorului.
Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană.
31200401 125
Instrucţiuni de întreţinere

Verificaţi nivelul uleiului din carter în raport cu nivelul


maşinii. Dacă maşina a fost oprită de curând, aşteptaţi
cel puţin un minut. În acest timp, uleiul se va scurge
înapoi în carter.

Ilustraţia 220 g01057330

Supapa de colectare a mostrelor de ulei de motor este


amplasată pe suportul filtrului de ulei de motor.
Ilustraţia 218 g00951796 Pentru informaţii referitoare la colectarea unei mostre
de ulei de motor, consultaţi Manualul de service
1. Deschideţi compartimentul motorului. Joja de ulei corespunzător.
se află în faţa motorului. Utilizaţi Analiza SOS a uleiului pentru a monitoriza
2. Menţineţi nivelul uleiului între marcajele “ADD starea motorului.
(ADĂUGARE)” şi “FULL (PLIN)” de pe jojă.
Uleiul şi filtrul de ulei al
Notă: Când utilizaţi maşina pe pante abrupte, nivelul
uleiului din carterul motorului trebuie să se afle în motorului – înlocuire
dreptul marcajului “PLIN” de pe jojă.
AVERTISMENT
Uleiul încins şi componentele fierbinţi pot provoca
leziuni corporale. Nu permiteţi ca uleiul încins şi
componentele fierbinţi să intre în contact cu pielea.
ATENŢIONARE
Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri de
lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii,
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă
să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a
deschide orice compartiment sau de a demonta orice
componentă care conţine lichide.
Ilustraţia 219 g01081071 Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele
3. Curăţaţi buşonul de umplere. Scoateţi buşonul de Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500
umplere. Dacă este necesar, adăugaţi ulei. “Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
4. Montaţi buşonul de umplere. instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”).
5. Închideţi compartimentul motorului. Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi
dispoziţiile locale.
Mostra de ulei de motor – Notă:Înlocuiţi uleiul şi filtrul de ulei al motorului la
fiecare 500 de ore. Acesta este intervalul normal, în
colectare cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Retractaţi şi • Au fost utilizate numai filtre Caterpillar originale.
coborâţi complet ansamblul telescopic. Deplasaţi • A fost utilizat numai ulei de motor diesel multigrad
maneta de control al transmisiei în poziţia NEUTRU şi Caterpillar (Diesel Engine Oil – DEO) care respectă
asiguraţi-vă că frâna de parcare este acţionată. specificaţia CG-4 sau un ulei echivalent. Pentru
informaţii mai detaliate privind lubrifianţii, consultaţi
Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea
“Vâscozitatea lubrifiantului” şi Manualul de service
corespunzător.
126 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

• Mediul de lucru trebuie să fie curat, iar aplicaţiile nu


trebuie să fie solicitante. Colectaţi o mostră de ulei Notă: Pe filtrul de ulei al motorului (1) se află marcaje
pentru serviciul SOS după primele 250 de ore de indicatoare de rotaţie distanţate la 90 de grade sau la
funcţionare pentru a stabili dacă intervalul de un sfert de rotaţie unul faţă de celălalt. Când strângeţi
înlocuire a uleiului trebuie redus. filtrul de ulei al motorului (1), ghidaţi-vă după marcajele
indicatoare de rotaţie.
• Conţinutul de sulf al carburantului trebuie să fie
cuprins între 0,05% şi 0,5%. Dacă în carburant este 8. Strângeţi filtrul în conformitate cu instrucţiunile
prezent un procent mai mare de sulf, este necesară imprimate pe acesta. Ghidaţi-vă după marcajele
înlocuirea mai frecventă a uleiului şi a filtrului de ulei indicatoare. Pentru filtre care nu sunt produse de
al motorului. Pentru un conţinut de sulf cuprins între Caterpillar, consultaţi instrucţiunile de montare
0,5% şi 1,0%, uleiul şi filtrul de ulei al motorului vor fi furnizate de producătorul filtrului.
înlocuite la fiecare 250 de ore. Pentru un conţinut de
sulf cuprins între 1,0% şi 1,5%, uleiul şi filtrul de ulei Notă: Poate fi necesară utilizarea unei chei Caterpillar
al motorului vor fi înlocuite la fiecare 125 de ore. cu strat de protecţie pentru obiecte fragile sau a unui alt
1. Înainte de elimina uleiul de motor din carter, parcaţi instrument adecvat pentru a strânge filtrul atât cât este
maşina pe o suprafaţă plană şi acţionaţi frâna de necesar pentru montarea finală. Asiguraţi-vă că
parcare. Uleiul de motor trebuie să fie cald înainte instrumentul de montare nu deteriorează filtrul.
de golire. Opriţi motorul.
2. Deschideţi uşa de acces la motor.

Ilustraţia 222 g01081070

9. Desfaceţi buşonul (4) şi adăugaţi ulei nou în carter.


Pentru mai multe informaţii despre tipul de ulei
corespunzător, consultaţi Manualul de utilizare şi
întreţinere, secţiunea “Vâscozitatea lubrifiantului”.
Pentru mai multe informaţii despre cantitatea de ulei
necesară, consultaţi Manualul de utilizare şi întreţinere,
Ilustraţia 221 g00975860
secţiunea “Capacităţi (reumplere)”.
10. Verificaţi dacă frâna de parcare este acţionată şi
3. Amplasaţi capătul furtunului (3) într-un recipient dacă transmisia este în poziţia NEUTRU şi apoi
adecvat. Rotiţi supapa de închidere (2) în sens porniţi motorul. Lăsaţi motorul să funcţioneze la
invers acelor de ceasornic pentru a scurge uleiul ralanti timp de cinci minute. Inspectaţi motorul
de motor din carter. Rotiţi supapa de închidere în pentru a detecta eventualele scurgeri şi efectuaţi
sensul acelor de ceasornic pentru a o închide. reparaţii dacă este necesar.
Lăsaţi uleiul să se scurgă din furtun.
11. Opriţi motorul. Aşteptaţi două minute după oprirea
4. Demontaţi filtrul de ulei vechi (1) cu ajutorul unei motorului. Oprirea motorului permite scurgerea
chei de filtru. uleiului înapoi în carter. Verificaţi nivelul uleiului.
5. Curăţaţi suportul carcasei filtrului. Asiguraţi-vă că Dacă este necesar, adăugaţi ulei. Menţineţi nivelul
au fost îndepărtate toate resturile garniturii vechi. uleiului între marcajele “ADD (ADĂUGARE)” şi
“FULL (PLIN)” de pe jojă. Montaţi buşonul de
6. Aplicaţi o peliculă subţire de ulei de motor curat pe
umplere.
garnitura filtrului de ulei nou.
12. Închideţi uşa de acces la motor.
7. Montaţi filtrul de ulei nou (1) strângându-l manual
până când garnitura filtrului (1) intră în contact cu
suportul. Notaţi poziţia marcajelor indicatoare de
pe filtru în raport cu un punct fix de pe suportul
filtrului.
31200401 127
Instrucţiuni de întreţinere

Jocul supapelor motorului – Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi


dispoziţiile locale.
verificare
Caterpillar recomandă reglarea jocului supapelor
motorului ca operaţiune de întreţinere. Operaţiunile
de întreţinere pentru jocul supapelor motorului se
încadrează în programul de lubrifiere şi întreţinere
preventivă, pentru a asigura durata maximă de viaţă
a motorului.

Notă: Jocul supapelor motorului va fi verificat la


intervale de 2000 de ore sau 2 ani.
ATENŢIONARE
Această operaţiune de întreţinere trebuie efectuată
Ilustraţia 223 g00952214
numai de personal calificat de service. Pentru Poziţia buşonului de scurgere a uleiului
procedura completă de reglare a jocului supapelor
motorului, consultaţi Manualul de service sau 1. Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Aduceţi
distribuitorul local Caterpillar. buşonul de golire în poziţia indicată în Ilustraţia
223.
AVERTISMENT 2. Retractaţi şi coborâţi complet ansamblul telescopic.
Deplasaţi maneta de control al transmisiei în
Asiguraţi-vă că motorul nu poate fi pornit în timpul poziţia NEUTRU şi acţionaţi frâna de parcare.
efectuării acestei operaţiuni de întreţinere. Pentru a Opriţi motorul.
preveni accidentele, nu porniţi motorul pentru a roti
volantul.
3. Curăţaţi zona din jurul buşonului de golire.
Desfaceţi buşonul de golire şi lăsaţi uleiul să se
Componentele fierbinţi ale motorului pot cauza arsuri. scurgă într-un recipient adecvat.
Lăsaţi motorul să se răcească mai mult timp înainte de
a măsura/regla jocul supapelor motorului.

ATENŢIONARE
Funcţionarea motoarelor Caterpillar cu un joc al
supapelor reglat necorespunzător va reduce eficienţa
motorului. Eficienţa redusă poate duce la consumul
excesiv de carburant şi/sau la scurtarea duratei de
funcţionare a componentelor motorului.
Măsuraţi jocul supapei motorului cu motorul oprit.
Pentru a obţine valori de măsurare corecte, lăsaţi
supapele să se răcească la temperatura capetelor
cilindrilor şi blocului motorului timp de cel puţin 20
de minute. Ilustraţia 224 g00952220
Poziţia buşonului de umplere cu ulei

Uleiul angrenajului de 4. Deplasaţi maşina până când orificiul buşonului se


află pe linia centrală orizontală a roţii. Poziţia
transmisie – schimbare corectă este indicată în Ilustraţia 224.
ATENŢIONARE 5. Adăugaţi ulei la angrenajul de transmisie prin
orificiul buşonului. Uleiul trebuie să picure din
Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
orificiul buşonului când angrenajul de transmisie
de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii,
este plin. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă
Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunile
să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a
“Capacităţi (reumplere)” şi “Vâscozitatea
deschide orice compartiment sau de a demonta orice
lubrifiantului”.
componentă care conţine lichide.
Pentru informaţii mai detaliate despre lubrifiant,
Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
consultaţi Manualul de service corespunzător.
colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele
Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500 6. Curăţaţi şi montaţi la loc buşonul de golire.
“Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”).
128 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

7. Repetaţi paşii indicaţi mai sus pentru fiecare din Mostra de ulei din angrenajul de
cele trei angrenaje de transmisie rămase.
transmisie – colectare
Nivelul uleiului din angrenajul
de transmisie – verificare AVERTISMENT
ATENŢIONARE Uleiul încins şi componentele fierbinţi pot provoca
leziuni corporale.
Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii, Nu permiteţi ca uleiul încins şi componentele fierbinţi
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă să intre în contact cu pielea.
să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a
deschide orice compartiment sau de a demonta orice ATENŢIONARE
componentă care conţine lichide. Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii,
colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă
Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500 să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a
“Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de deschide orice compartiment sau de a demonta orice
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”). componentă care conţine lichide.

Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
dispoziţiile locale. colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele
Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500
“Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”).
Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi
dispoziţiile locale.

Ilustraţia 225 g00952220

1. Pentru a verifica nivelul uleiului din angrenajul de


transmisie, amplasaţi maşina pe o suprafaţă plană.
Poziţionaţi buşonul pentru angrenajul transmisiei
pe linia centrală orizontală a roţii. Ilustraţia 226 g00952220
2. Retractaţi şi coborâţi complet ansamblul telescopic.
Deplasaţi maneta de control al transmisiei în Retractaţi şi coborâţi complet ansamblul telescopic.
poziţia NEUTRU şi acţionaţi frâna de parcare. Deplasaţi maneta de control al transmisiei în poziţia
Opriţi motorul. NEUTRU şi acţionaţi frâna de parcare. Opriţi motorul.

3. Curăţaţi zona din jurul buşonului. Desfaceţi Colectaţi câte o mostră de ulei de la fiecare angrenaj
buşonul. de transmisie. Păstraţi mostrele de ulei separate.

4. Verificaţi dacă uleiul se află la nivelul orificiului Alegeţi un angrenaj de transmisie de la care să
buşonului. Dacă este necesar, adăugaţi ulei prin colectaţi o mostră de ulei. Parcaţi maşina pe o
orificiul buşonului. suprafaţă plană şi poziţionaţi buşonul pentru angrenajul
transmisiei pe linia centrală orizontală a roţii.
5. Curăţaţi şi montaţi la loc buşonul.
Curăţaţi zona din jurul buşonului şi desfaceţi buşonul.
6. Repetaţi operaţiunile de la Pasul 1 la Pasul 5 Pentru a colecta o mostră de ulei din angrenajul de
pentru fiecare din cele trei angrenaje de transmisie transmisie, utilizaţi o pompă de colectare la orificiul de
rămase. golire. Inspectaţi buşonul pentru a detecta eventualele
semne de deteriorare. Montaţi buşonul.
Repetaţi această procedură pentru angrenajele de
transmisie rămase. Analiza uleiului de la angrenajul de
31200401 129
Instrucţiuni de întreţinere

transmisie respectiv va furniza date precise despre


starea uleiului din fiecare sistem.
Utilizaţi Analiza SOS a uleiului pentru a monitoriza
starea uleiului.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Manualul de
service corespunzător.

Pivotul cilindrului de reglare a


nivelului furcilor – lubrifiere

Ilustraţia 229 g01013692

Cilindrul de reglare a nivelului şasiului este amplasat în


secţiunea frontală a maşinii, în partea dreaptă.
Lubrifiaţi cilindrul de reglare a nivelului şasiului prin
buşonul aflat în partea de sus a punctului de montare.

Sistemul de alimentare cu
carburant – amorsare
1. Rotiţi comutatorul de contact în poziţia PORNIT.
Lăsaţi comutatorul în poziţia PORNIT timp de
3 minute.

ATENŢIONARE
Nu încercaţi demararea motorului pentru o perioadă
Ilustraţia 227 g00977344 ce depăşeşte 30 de secunde. Lăsaţi motorul să se
răcească timp de două minute înainte de a încerca
Lubrifiaţi pivotul cilindrului de reglare a nivelului furcilor
din nou să porniţi maşina.
prin fitingul prevăzut.
Dacă turaţia motorului nu se menţine scăzută până
când lampa indicatoare/indicatorul de nivel al uleiului
Pivotul cilindrului de reglare a de motor verifică dacă presiunea uleiului este
nivelului şasiului – lubrifiere adecvată, turbosuflanta poate fi deteriorată
(dacă aceasta există).

2. Porniţi motorul. Lăsaţi motorul să funcţioneze la


ralanti până la obţinerea unei funcţionări uniforme.

Notă: Dacă este necesară amorsarea suplimentară,


consultaţi Manualul de service corespunzător pentru
mai multe informaţii.

Separatorul de apă al sistemului


de alimentare cu carburant –
Ilustraţia 228 g00856617
golire
Amplasarea cilindrului de reglare a nivelului şasiului

AVERTISMENT
Nerespectarea instrucţiunilor de mai jos poate
provoca accidente grave sau chiar mortale.
Scurgerile sau vărsarea carburantului pe suprafeţe
încinse sau pe componente electrice fierbinţi pot
provoca un incendiu.
130 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Curăţaţi tot carburantul scurs sau vărsat. Nu fumaţi în Curăţaţi tot carburantul scurs sau vărsat. Nu fumaţi în
timp ce lucraţi la sistemul de alimentare cu carburant. timp ce lucraţi la sistemul de alimentare cu carburant.
Aduceţi întrerupătorul bateriei în poziţia OPRIT sau Aduceţi întrerupătorul bateriei în poziţia OPRIT sau
deconectaţi bateria când înlocuiţi filtrele de carburant. deconectaţi bateria când înlocuiţi filtrele de carburant.
ATENŢIONARE
ATENŢIONARE
Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii, Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii,
să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă
deschide orice compartiment sau de a demonta orice să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a
componentă care conţine lichide. deschide orice compartiment sau de a demonta orice
componentă care conţine lichide.
Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500 colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele
“Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”). “Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”).
Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi
dispoziţiile locale. Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi
dispoziţiile locale.
1. Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Retractaţi şi
coborâţi complet ansamblul telescopic. Deplasaţi 1. Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Retractaţi şi
maneta de control al transmisiei în poziţia coborâţi complet ansamblul telescopic. Deplasaţi
NEUTRU şi asiguraţi-vă că frâna de parcare este maneta de control al transmisiei în poziţia
acţionată. Opriţi motorul. NEUTRU şi asiguraţi-vă că frâna de parcare
este acţionată. Opriţi motorul.
2. Deschideţi compartimentul motorului.
2. Deschideţi compartimentul motorului.

Ilustraţia 230 g00976267


Ilustraţia 231 g00976197

3. Deschideţi supapa şi permiteţi eliminarea apei şi a 3. Deschideţi supapa (3) şi goliţi conţinutul carcasei
sedimentelor într-un recipient adecvat. (2) într-un recipient adecvat. Închideţi supapa.
4. Închideţi supapa. 4. Susţineţi şi rotiţi carcasa (2). Demontaţi carcasa.
5. Rotiţi elementul cu 90 de grade în sens invers
Elementul separatorului de acelor de ceasornic şi scoateţi-l din carcasa (2).
apă al sistemului de alimentare 6. Curăţaţi suprafaţa de etanşare a garniturii de pe
suportul de montare (1). Înlocuiţi garnitura circulară
cu carburant – înlocuire situată pe carcasa (2). Introduceţi noul element de
filtru în carcasă şi rotiţi-l cu 90 de grade în sensul
acelor de ceasornic pentru a-l fixa în poziţia
AVERTISMENT corespunzătoare.
Nerespectarea instrucţiunilor de mai jos poate 7. Lubrifiaţi garnitura circulară a noului element cu
provoca accidente grave sau chiar mortale. carburant diesel curat.
Scurgerile sau vărsarea carburantului pe suprafeţe 8. Instalaţi carcasa pe suportul de montare. Strângeţi
încinse sau pe componente electrice fierbinţi pot carcasa manual. Nu strângeţi carcasa excesiv.
provoca un incendiu.
31200401 131
Instrucţiuni de întreţinere

Notă: În timpul instalării, asiguraţi-vă că garnitura


circulară nu este deteriorată. Dacă garnitura este 2. Localizaţi buşonul rezervorului de carburant (6) şi
deteriorată, este necesară înlocuirea acesteia. scoateţi lacătul, dacă este prevăzut.
3. Ridicaţi dispozitivul de blocare (5) şi rotiţi buşonul
9. Amorsaţi sistemul de alimentare cu carburant. rezervorului de carburant în sens invers acelor de
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Manualul ceasornic. Deşurubaţi în acest mod buşonul
de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Sistemul de rezervorului de carburant.
alimentare cu carburant – amorsare”. 4. Scoateţi buşonul rezervorului de carburant (6)
10. Porniţi motorul şi verificaţi dacă există scurgeri. şi inspectaţi-l. Dacă buşonul rezervorului de
carburant este deteriorat, înlocuiţi-l.
Buşonul rezervorului de 5. Montaţi buşonul rezervorului de carburant.
carburant – curăţare 6. Instalaţi lacătul, dacă este prevăzut.
7. Închideţi masca de protecţie.

Apa şi sedimentele din


rezervorul de carburant –
eliminare

AVERTISMENT
Nerespectarea instrucţiunilor de mai jos poate
provoca accidente grave sau chiar mortale.
Scurgerile sau vărsarea carburantului pe suprafeţe
încinse sau pe componente electrice fierbinţi pot
provoca un incendiu.
Curăţaţi tot carburantul scurs sau vărsat. Nu fumaţi în
timp ce lucraţi la sistemul de alimentare cu carburant.
Aduceţi întrerupătorul bateriei în poziţia OPRIT sau
Ilustraţia 232 g01202853 deconectaţi bateria când înlocuiţi filtrele de carburant.

Buşonul rezervorului de carburant se află în spatele ATENŢIONARE


măştii de protecţie (3) din partea stângă a cabinei. Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii,
Notă: Înainte de a realimenta maşina sau de a curăţa verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă
buşonul rezervorului de carburant, îndepărtaţi corpurile să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a
străine din partea superioară a rezervorului de deschide orice compartiment sau de a demonta orice
carburant. componentă care conţine lichide.
1. Pentru a deschide masca de protecţie (3), Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
deblocaţi siguranţa (2) şi rotiţi şurubul (4) în sens colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele
invers acelor de ceasornic. Apoi trageţi clapeta Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500
de blocare (1) în exterior. “Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”).
Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi
dispoziţiile locale.

Ilustraţia 233 g01064705


132 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Panoul de siguranţe se află în spatele unei măşti de


acces din partea stângă a cabinei. Îndepărtaţi masca
pentru a avea acces la siguranţe şi relee.

Siguranţele
ATENŢIONARE
Înlocuiţi siguranţele numai cu siguranţe de acelaşi tip
şi dimensiune. În caz contrar, circuitele electrice pot fi
deteriorate.
Necesitatea înlocuirii frecvente a siguranţelor poate
indica o problemă la un circuit electric. Luaţi legătura
Ilustraţia 234 g00979514 cu distribuitorul local Caterpillar.

Buşonul de scurgere al rezervorului de carburant este Siguranţele protejează instalaţia electrică de


situat în partea inferioară a rezervorului. deteriorările provocate de circuite supraîncărcate.
Dacă elementul din interiorul siguranţei se întrerupe,
1. Deşurubaţi buşonul de scurgere al rezervorului înlocuiţi siguranţa. Dacă elementul se întrerupe în
de carburant. Nu scoateţi buşonul de scurgere siguranţa nouă, verificaţi circuitul. Dacă este necesar,
al rezervorului de carburant. Lăsaţi apa şi reparaţi circuitul.
sedimentele să se scurgă într-un recipient adecvat,
apoi strângeţi buşonul de scurgere al rezervorului Notă: Este posibil ca maşina dumneavoastră să nu
de carburant. includă toate siguranţele indicate aici. Aceste siguranţe
2. Adăugaţi carburant în rezervor. Umpleţi rezervorul trebuie înlocuite numai cu siguranţe de acelaşi tip şi cu
de carburant la sfârşitul fiecărei zile de utilizare a aceeaşi valoare nominală a curentului.
maşinii. Umplerea rezervorului de carburant la Pentru a scoate siguranţele, utilizaţi cleştele pentru
sfârşitul fiecărei zile de utilizare a maşinii va siguranţe. Cleştele pentru siguranţe se află în partea
elimina aerul umed. De asemenea, umplerea stângă a panoului de siguranţe.
rezervorului de carburant contribuie la reducerea
condensului. Nu umpleţi complet rezervorul de
carburant. Carburantul cald se dilată şi se poate
scurge din rezervor dacă acesta conţine o cantitate
prea mare de carburant.

Notă: Nu lăsaţi niciodată rezervorul de carburant să se


golească în întregime.

Siguranţele şi releele – înlocuire

Ilustraţia 236 g00951211

Ilustraţia 236 indică amplasarea siguranţelor.


Siguranţele sunt numerotate de sus în jos.

Ilustraţia 235 g00951206


Panoul de siguranţe
31200401 133
Instrucţiuni de întreţinere

Circuitul PHS (12) – 15 AMP

Semnalizatoarele de direcţie (13) – 10 AMP

Lampa de lucru (14) – 10 AMP

Lampa de lucru (15) – 10 AMP

Lămpile de lucru spate (16) – 10 AMP

Pornirea motorului (17) – 10 AMP


Autocolantul de pe masca de acces la siguranţe g00936598

Pe interiorul măştii de acces la siguranţe se află un


autocolant ce indică poziţiile siguranţelor. Amplasarea Luminile de avarie (18) – 10 AMP
unei siguranţe corespunde cu amplasarea simbolului
pe autocolant.
Nivelului şasiului (1) – 10 AMP Lampa de poziţie stânga, lampa de frână
stânga şi lampa plăcuţei de înmatriculare
(19) – 15 AMP
Mecanismul de blocare a diferenţialului (2) –
Lampa de poziţie dreapta, lampa de frână
10 AMP
dreapta şi proiectorul de ceaţă (20) – 15 AMP

Ştergătorul de parbriz (3) – 10 AMP


Girofarul (21) – 10 AMP

Ştergătorul lunetei (4) – 15 AMP


Lampa de control a alternatorului şi
indicatorul de presiune a uleiului (22) –
15 AMP
Ventilatorul de mare viteză al sistemului de
condiţionare a aerului (5) – 25 AMP Mecanismul de reglare a înălţimii scaunului
(23) – 10 AMP
Ventilatorul de viteză redusă al sistemului
de condiţionare a aerului (6) – 15 AMP
Radio independent de comutatorul de
Circuitul sistemului hidraulic auxiliar (7) –
contact (24) – 10 AMP
10 AMP
Blocul optic spate stânga (25) – 10 AMP

Alinierea direcţiei (8) – 10 AMP


Blocul optic spate dreapta (26) – 10 AMP

Maneta de control (9) – 10 AMP


Funcţionarea motorului (27) – 10 AMP

Poziţia de rezervă (10)


Pompa de carburant (28) – Această siguranţă
nu este utilizată la această maşină.
134 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Radio dependent de comutatorul de contact Pompa de carburant (33)


(29) – 10 AMP

Claxonul (30) – 10 AMP Împământarea cuplajului de montare (34)

Sistemul electric de monitorizare (31) – Alimentarea cuplajului de montare (35)


15 AMP

Acţionarea direcţiei pentru deplasarea


Sistemul electric de monitorizare (32) – oblică (36)
20 AMP

Lămpile de marşarier (37)

Acţionarea direcţiei pentru deplasarea


în cerc (38)

Nivelul şasiului (39)

FA
ŢĂ
Împământarea supapei auxiliare a
repartitorului (40)
Ilustraţia 238 g01056973

Pentru maşinile varianta II, siguranţa pentru pompa


de carburant se află în compartimentul motorului, lângă Alimentarea supapei auxiliare a
întrerupătoare. Îndepărtaţi masca de protecţie pentru repartitorului (41)
a avea acces la siguranţă.

Releele Mecanismul de blocare a diferenţialului (42)


Notă: Este posibil ca maşina dumneavoastră să nu
includă toate releele indicate aici. Aceste relee trebuie
înlocuite numai cu relee de acelaşi tip. Pompa de carburant (43)

Ventilul electromagnetic al motorului (44)

Indicatoarele şi instrumentele
de măsură – testare
Verificaţi dacă există lămpi de control sau comutatoare
defecte şi/sau cadrane sparte ale instrumentelor de
măsură de pe panoul de instrumente.

Ilustraţia 239 g00951212


Porniţi motorul. Lăsaţi motorul să funcţioneze până la
stabilizarea instrumentelor de măsură de pe panoul de
Ilustraţia 239 indică amplasarea releelor pe panoul de instrumente. Verificaţi dacă instrumentele de măsură
siguranţe. Pe masca de acces se află o pictogramă. de pe panoul de instrumente funcţionează corect.
Amplasarea unui releu corespunde cu amplasarea Înainte de a utiliza maşina, opriţi motorul şi efectuaţi
pictogramei pe autocolant. reparaţiile necesare, dacă este cazul.
31200401 135
Instrucţiuni de întreţinere

Indicatorul de stabilitate indicatorului de stabilitate longitudinală se


va deplasa în zona roşie a instrumentului
longitudinală – calibrare de măsură. Va fi emisă o alertă sonoră
intermitentă. Se va aprinde lampa de avertizare.
Rotiţi comutatorul de contact în poziţia OPRIT
AVERTISMENT pentru a opri alarma.
Utilizarea unui indicator de stabilitate longitudinală Notă: Acest test este efectuat automat. Testul este
(ISL) defect poate duce la instabilitatea maşinii. Nu efectuat atunci când comutatorul de contact este rotit
utilizaţi maşina dacă indicatorul ISL nu este complet din poziţia OPRIT în poziţia PORNIT.
funcţional. Instabilitatea maşinii poate provoca
accidente grave sau chiar mortale. Testul al doilea
Pentru informaţii privind această procedură, consultaţi
Efectuaţi testul de mai jos dacă indicatorul de stabilitate
Manualul de service corespunzător.
longitudinală nu trece testul de sistem.
1. Asiguraţi-vă că au fost urmaţi toţi paşii testului
Indicatorul de stabilitate iniţial.
longitudinală – testare 2. Repetaţi testul pentru indicatorul de stabilitate
longitudinală.
Pentru a testa funcţionarea indicatorului de stabilitate
longitudinală, urmaţi procedura de mai jos. Notă: Dacă maşina nu trece în mod repetat testele
pentru indicatorul de stabilitate longitudinală, nu utilizaţi
Testul iniţial maşina. Luaţi legătura cu distribuitorul local Caterpillar
pentru recalibrarea indicatorului de stabilitate
1. Efectuaţi operaţiunile de mai jos: longitudinală.
a. Demontaţi orice instrument de lucru de la
maşină. Îndepărtaţi orice sarcină ataşată la Filtrul de ulei – inspecţie
cârligul de remorcare din spate.
b. Amplasaţi maşina pe o suprafaţă plană. Inspectarea unui filtru folosit pentru
Dacă este necesar, reglaţi nivelul şasiului.
a detecta reziduurile
c. Ridicaţi complet stabilizatoarele.
d. Asiguraţi-vă că toate roţile sunt direcţionate
înainte. Deplasaţi maşina înainte şi înapoi pe
o distanţă de 3 m (10 ft).
e. Înclinaţi în faţă cuplajul de montare până la
capătul cursei.
f. Coborâţi şi retractaţi complet ansamblul
telescopic.
g. Acţionaţi frâna de parcare şi deplasaţi maneta
de control al transmisiei în poziţia NEUTRU.
2. Rotiţi comutatorul de contact în poziţia OPRIT.
Aşteptaţi 30 de secunde.
Ilustraţia 240 g00100013
3. Rotiţi comutatorul de contact în poziţia PORNIT, Elementul din imagine este contaminat cu reziduuri.
dar nu porniţi motorul.
Notă: Maşina va efectua auto-testul. Pentru mai Utilizaţi un dispozitiv de tăiere a filtrului pentru a
multe informaţii, consultaţi secţiunea “Comutatorul tăia elementul filtrului. Depărtaţi pliurile şi inspectaţi
de contact” din Manualul de utilizare şi întreţinere, elementul pentru a detecta metalele şi alte reziduuri.
“Comenzile”. O cantitate excesivă de reziduuri în elementul filtrului
poate indica o posibilă deteriorare.
4. După efectuarea auto-testelor, maşina va testa
indicatorul de stabilitate longitudinală. Dacă găsiţi metale în elementul filtrului, puteţi utiliza un
magnet pentru a face diferenţa între metalele feroase şi
a. Dacă testul are rezultate pozitive, indicatorul cele neferoase.
va funcţiona în modul descris în Manualul de
utilizare şi întreţinere, secţiunea “Sistemul de Prezenţa metalelor feroase poate indica uzura pieselor
monitorizare”. Acest lucru indică faptul că de oţel şi fontă.
sistemul funcţionează corespunzător.
b. Dacă indicatorul nu trece testul, acul
136 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Prezenţa metalelor neferoase poate indica uzura Rola lanţului de extindere


pieselor de aluminiu ale motorului, cum ar fi rulmenţii
principali, lagărele de bielă sau rulmenţii turbosuflantei. a ansamblului telescopic –
În elementul filtrului pot fi găsite cantităţi mici de lubrifiere
reziduuri. Apariţia acestora poate fi cauzată de fricţiune
şi de uzura normală. În cazul detectării unei cantităţi
substanţiale de reziduuri, consultaţi distribuitorul local
Caterpillar pentru a programa o analiză mai detaliată.
Utilizarea unui element al filtrului de ulei care nu este
recomandat de Caterpillar poate duce la deteriorarea
gravă a rulmenţilor motorului, a arborelui cotit şi a altor
piese. Aceste defecţiuni pot fi indicate de prezenţa unor
particule mai mari în uleiul nefiltrat. Particulele pot
pătrunde în sistemul de lubrifiere şi pot provoca
deteriorări.
Ilustraţia 242 g00979569

Frâna de parcare – reglare Lubrifiaţi rola lanţului de extindere a ansamblului


telescopic printr-unul dintre buşoane.
Dacă maşina se deplasează în timpul testului pentru
“Frâna de parcare” din Manualul de utilizare şi întreţinere,
secţiunea “Sistemul de frânare – testare”, urmaţi
Rola lanţului de retractare
procedura de mai jos pentru a regla frâna de parcare. a ansamblului telescopic –
1. Acţionaţi frâna de serviciu. lubrifiere

Ilustraţia 243 g00856690

Ilustraţia 241 g00951281

2. Decuplaţi frâna de parcare.


3. Privind maneta frânei de parcare dinspre partea
frontală a maşinii spre partea posterioară, rotiţi
maneta în sensul acelor de ceasornic cu o
jumătate de rotaţie.
4. Repetaţi procedura de testare pentru “Frâna de Ilustraţia 244 g00979573
parcare” din Manualul de utilizare şi întreţinere,
secţiunea “Sistemul de frânare – testare”. Ridicaţi complet ansamblul telescopic şi lubrifiaţi rola
Dacă maşina se deplasează în timpul testului pentru lanţului de retractare a ansamblului telescopic printr-
frâna de parcare, efectuaţi din nou procedura de unul dintre buşoane. Accesul la buşon este asigurat
reglare. Dacă nu mai puteţi regla maneta frânei de de un orificiu aflat pe partea stângă a ansamblului
parcare, consultaţi Manualul de service corespunzător. telescopic.
31200401 137
Instrucţiuni de întreţinere

Miezul radiatorului – curăţare 5. Apropiaţi condensatorul de radiator şi închideţi


dispozitivul de blocare.
Dacă maşina nu este prevăzută cu un sistem de
condiţionare a aerului, eliminaţi praful şi alte reziduuri Uscătorul cu refrigerare –
din miezul radiatorului utilizând un recipient cu aer
comprimat. înlocuire
Dacă maşina este prevăzută cu un sistem de
condiţionare a aerului, condensatorul va fi depărtat de
AVERTISMENT
radiator pentru curăţarea corespunzătoare a miezurilor
radiatorului şi condensatorului. Contactul cu agentul frigorific poate provoca leziuni
1. Deschideţi uşa de acces la motor. corporale.
Contactul cu agentul frigorific poate provoca
degerături. Pentru a preveni leziunile corporală, nu
apropiaţi părţi ale corpului de această componentă.
Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie la
deschiderea furtunurilor de agent frigorific, chiar dacă
instrumentele de măsură indică faptul că nu există
agent frigorific în sistem.
Procedaţi cu atenţie la desfacerea unui fiting.
Desfaceţi încet fitingul. Dacă sistemul mai este încă
sub presiune, eliberaţi încet presiunea într-o zonă bine
ventilată.
Inhalarea agentului frigorific printr-o ţigară aprinsă
poate provoca leziuni corporale sau chiar decesul.
Inhalarea gazului frigorific al sistemului de
condiţionare a aerului printr-o ţigară aprinsă sau în
orice alt mod de inhalare a fumului de la o flacără care
vine în contact cu gazul frigorific poate provoca leziuni
corporale sau chiar decesul.
Nu fumaţi atunci când efectuaţi operaţiuni de
Ilustraţia 245 g00950948 întreţinere a sistemului de condiţionare a aerului sau
în locaţii în care poate fi eliberat agent frigorific.
2. Deschideţi dispozitivul de blocare situat în partea
superioară a condensatorului. Utilizaţi un recipient certificat de recuperare şi
reciclare pentru a elimina în mod corespunzător
agentul frigorific din instalaţia de aer condiţionat.

Ilustraţia 247 g00980936

Rezervorul de agent frigorific se află în spatele


compartimentului motorului.

Ilustraţia 246 g00951345 Notă: Atunci când utilizaţi maşina într-o zonă cu
umiditate ridicată, înlocuiţi rezervorul de agent frigorific
3. Depărtaţi condensatorul de radiator.
la fiecare 1000 de ore de funcţionare sau la 6 luni.
4. Eliminaţi praful şi alte reziduuri din miezurile
radiatorului şi condensatorului utilizând un recipient
cu aer comprimat.
138 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Structura de protecţie împotriva Notă: Ungeţi şuruburile cu lubrifiant înainte de a le


monta. În caz contrar, strângerea acestora la valoarea
răsturnării (ROPS) şi Structura de cuplu indicată va fi mai dificilă.
de protecţie împotriva căderii 3. Montaţi rezervorul de lichid de curăţare a
parbrizului şi cele două şuruburi.
obiectelor (FOPS) – inspecţie 4. Deplasaţi maşina pe teren accidentat. Înlocuiţi
suporturile de montare ROPS/FOPS dacă structura
ROPS/FOPS face zgomot sau vibrează.
Nu încercaţi să îndreptaţi sau să reparaţi structura
ROPS/FOPS. Dacă apar crăpături la suduri, pe piesele
turnate sau în orice secţiune de metal a structurii
ROPS/FOPS, încredinţaţi reparaţiile distribuitorului
local Caterpillar.

Centura de siguranţă –
inspecţie
Verificaţi întotdeauna starea centurii de siguranţă şi
starea pieselor de fixare a centurii înainte de a utiliza
maşina. Înlocuiţi toate piesele deteriorate sau uzate
înainte de a utiliza maşina.

Ilustraţia 248 g00950870

Ilustraţia 250 g00932801


Exemplu tipic

Verificaţi piesele de fixare a centurii de siguranţă (1)


pentru a detecta eventualele semne de uzură sau
deteriorare. Înlocuiţi toate piesele de fixare uzate sau
deteriorate. Asiguraţi-vă că şuruburile de montare sunt
strânse.
Verificaţi catarama (2) pentru a detecta semnele de
uzură sau deteriorare. În cazul în care catarama este
Ilustraţia 249 g00951451 uzată sau deteriorată, înlocuiţi centura de siguranţă.
Şuruburile frontale (1) se află sub partea stângă a Inspectaţi centura de siguranţă (3) pentru a detecta
cabinei. semnele de uzură sau rosăturile din material. Înlocuiţi
centura de siguranţă dacă este uzată sau roasă.
Şuruburile posterioare (3) se află sub rezervorul de
lichid de curăţare a parbrizului, aflat în spatele cabinei. Încredinţaţi înlocuirea centurii de siguranţă şi a pieselor
de fixare distribuitorului local Caterpillar.
1. Desfaceţi şuruburile (2) pentru a demonta
rezervorul de lichid de curăţare a parbrizului. Notă: Înlocuiţi centura de siguranţă la intervale de cel
mult trei ani de la data montării sau de cel mult cinci ani
2. Dacă şuruburile sunt deteriorate sau lipsesc,
de la data producţiei. Înlocuiţi centura de siguranţă la
înlocuiţi-le numai cu piese originale. Strângeţi
intervalul cel mai scurt dintre cele două menţionate mai
şuruburile la 450 Nm (332 lb-ft).
sus. Pe centura de siguranţă, pe catarama centurii şi
pe mecanismul de retractare a centurii sunt lipite
31200401 139
Instrucţiuni de întreţinere

etichete cu date ce servesc la stabilirea vechimii În cazul în care maşina dumneavoastră este
centurii de siguranţă. echipată cu stabilizatoare, lubrifiaţi rulmenţii cilindrilor
De asemenea, dacă maşina este prevăzută cu un stabilizatoarelor şi picioarele stabilizatoarelor prin cele
prelungitor pentru centura de siguranţă, inspectaţi opt buşoane prevăzute.
prelungitorul urmând aceeaşi procedură.
Presiunea în pneuri – verificare
Centura de siguranţă – înlocuire
AVERTISMENT
Înlocuiţi centura de siguranţă la intervale de cel mult
trei ani de la data montării sau de cel mult cinci ani Umflarea necorespunzătoare a pneurilor poate
de la data producţiei. Înlocuiţi centura de siguranţă la provoca accidente.
intervalul cel mai scurt dintre cele două menţionate mai Echipamentul neadecvat sau utilizat necorespunzător
sus. Pe centura de siguranţă, pe catarama centurii şi poate duce la explozia unui pneu sau la deteriorarea
pe mecanismul de retractare a centurii sunt lipite unei jante.
etichete cu date ce servesc la stabilirea vechimii Conectaţi pompa la pneu cu ajutorul unui tub cu
centurii de siguranţă. dispozitiv de siguranţă şi rămâneţi în spatele
suprafeţei de rulare a pneului în timpul umflării.
Pentru a evita umflarea excesivă, sunt necesare un
echipament de umflare corespunzător şi pregătire
adecvată pentru utilizarea acestuia.
Înainte de a umfla un pneu, fixaţi-l în poziţie cu ajutorul
unui dispozitiv corespunzător.

Anumite maşini sunt prevăzute cu pneuri umflate cu


aer. Alte maşini sunt prevăzute cu pneuri umplute cu
spumă. Vor fi verificate valorile de presiune pentru
pneurile umflate cu aer. Nu este necesară verificarea
valorilor de presiune pentru pneurile umplute cu
spumă.
Ilustraţia 251 g01152685
(1) Data montării (mecanismul de retractare) 1. Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. Acţionaţi
(2) Data montării (cataramă)
(3) Data producţiei (etichetă) (centura extinsă complet) frâna de parcare. Retractaţi şi coborâţi ansamblul
(4) Data producţiei (partea inferioară) (cataramă) telescopic. Opriţi motorul.
Încredinţaţi înlocuirea centurii de siguranţă şi a pieselor 2. Curăţaţi zona din jurul tijei supapei.
de fixare distribuitorului local Caterpillar. 3. Demontaţi capacul de protecţie împotriva
De asemenea, dacă maşina este prevăzută cu un pătrunderii prafului de pe tija supapei.
prelungitor pentru centura de siguranţă, înlocuiţi 4. Rămâneţi în spatele suprafeţei de rulare a pneului
prelungitorul urmând aceeaşi procedură. şi utilizaţi un manometru Caterpillar 4S-6524 sau
1P-0545 pentru a verifica presiunea în pneu. Dacă
Rulmenţii stabilizatoarelor şi nu dispuneţi de un astfel de manometru, utilizaţi un
instrument echivalent pentru a verifica presiunea în
cilindrilor – lubrifiere pneuri. Dacă presiunea este prea scăzută, umflaţi
pneul.
5. Montaţi capacul de protecţie împotriva pătrunderii
prafului pe tija supapei.
Consultaţi informaţiile suplimentare privind umflarea
pneurilor indicate mai jos:
• Manualul de utilizare şi întreţinere, “Presiunea în
pneuri”
• Manualul de utilizare şi întreţinere, “Reglarea
presiunii în pneuri”
Pentru informaţii suplimentare privind valorile de
presiune normale şi valorile de sarcină
Ilustraţia 252 g01013784 corespunzătoare, consultaţi distribuitorul local
Caterpillar.
140 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Lichidul de transmisie şi
hidraulic – înlocuire
AVERTISMENT
Uleiul încins şi componentele fierbinţi pot provoca
leziuni corporale. Nu permiteţi ca uleiul încins şi
componentele fierbinţi să intre în contact cu pielea.
ATENŢIONARE
Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri
de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii,
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă
să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a Ilustraţia 254 g01205670
deschide orice compartiment sau de a demonta orice
componentă care conţine lichide. 2. Ridicaţi dispozitivul de blocare (5). Rotiţi dispozitivul
Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru de blocare în sens invers acelor de ceasornic pentru
colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele a elibera presiunea din sistemul hidraulic.
Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500 Îndepărtaţi buşonul rezervorului hidraulic (6).
“Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”).
Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi
dispoziţiile locale.

Ilustraţia 255 g01205713

3. Îndepărtaţi buşonul de golire (7) din partea


inferioară a rezervorului hidraulic şi lăsaţi lichidul
să se scurgă într-un recipient adecvat. Curăţaţi
buşonul de golire. Montaţi buşonul de golire pe
rezervorul hidraulic.

Ilustraţia 253 g01202853

1. Pentru a deschide masca de protecţie (3),


deblocaţi siguranţa (2) şi rotiţi şurubul (4) în sens
invers acelor de ceasornic. Apoi trageţi clapeta de
blocare (1) în exterior.

Ilustraţia 256 g01205893

4. Desfaceţi buşonul de golire (8) din partea inferioară


a casetei de transmisie şi lăsaţi lichidul să se
scurgă într-un recipient adecvat. Curăţaţi buşonul
de golire. Montaţi buşonul de golire pe caseta de
transmisie.
31200401 141
Instrucţiuni de întreţinere

5. Umpleţi rezervorul hidraulic cu lichid nou


Caterpillar TDTO şi montaţi buşonul rezervorului
hidraulic. Curăţaţi lichidul vărsat, dacă este cazul.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Manualul
de utilizare şi întreţinere, secţiunile “Vâscozitatea
lubrifiantului” şi “Capacităţi (reumplere)”.
Notă: Nu porniţi motorul înainte de a umple rezervorul
hidraulic cu lichid nou. Pornirea motorului înainte de
reumplerea cu lichid poate duce la deteriorarea pompei
de baleiaj sau a sistemului de transmisie.
6. Porniţi motorul. Verificaţi spaţiul disponibil pentru
extinderea ansamblului telescopic. Ansamblul
telescopic necesită spaţiu pentru extinderea
completă. Aveţi nevoie de spaţiu suficient pentru
a ridica şi coborî complet ansamblul telescopic.
Ridicaţi şi coborâţi ansamblul telescopic de mai
multe ori. Extindeţi şi retractaţi ansamblul
telescopic de mai multe ori.
Ilustraţia 257 g01202853
7. Cu ansamblul telescopic în poziţia de deplasare,
deplasaţi încet maşina înainte. Acţionaţi direcţia 1. Pentru a deschide masca de protecţie (3),
maşinii de la stânga la dreapta. deblocaţi siguranţa (2) şi rotiţi şurubul (4) în sens
8. Parcaţi maşina şi verificaţi nivelul lichidului. Dacă invers acelor de ceasornic. Apoi trageţi clapeta de
este necesar, adăugaţi ulei. blocare (1) în exterior.
9. Închideţi masca de protecţie.
Referinţă: Pentru informaţii suplimentare, consultaţi
Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Nivelul
lichidului de transmisie şi al lichidului hidraulic –
verificare”.

Filtrul lichidului de transmisie


şi hidraulic – înlocuire
AVERTISMENT
Uleiul încins şi componentele fierbinţi pot provoca
leziuni corporale. Nu permiteţi ca uleiul încins şi Ilustraţia 258 g01205670
componentele fierbinţi să intre în contact cu pielea.
2. Ridicaţi dispozitivul de blocare (5) şi rotiţi-l în sens
ATENŢIONARE invers acelor de ceasornic pentru a elibera
Trebuie să vă asiguraţi că nu pot apărea scurgeri presiunea din sistemul hidraulic. Îndepărtaţi
de lichid în timpul efectuării inspecţiei, întreţinerii, buşonul rezervorului hidraulic (6).
verificării, reglării şi reparării produsului. Pregătiţi-vă 3. Deschideţi compartimentul motorului.
să colectaţi lichidul în recipiente adecvate înainte de a
deschide orice compartiment sau de a demonta orice
componentă care conţine lichide.
Pentru instrumente şi recipiente adecvate pentru
colectarea şi păstrarea lichidelor pentru produsele
Caterpillar, consultaţi Publicaţia specială NENG2500
“Caterpillar Dealer Service Tool Catalog” (“Catalog de
instrumente de service al distribuitorului Caterpillar”).
Eliminaţi toate lichidele respectând reglementările şi
dispoziţiile locale.

Ilustraţia 259 g01205908


142 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

4. Demontaţi filtrul de lichid (7). Îndepărtaţi filtrul de


lichid după demontare. Filtrul de lichid conţine
lichid hidraulic.
5. Curăţaţi suportul carcasei filtrului de lichid.
Asiguraţi-vă că au fost îndepărtate toate resturile
garniturii vechi a filtrului.
6. Aplicaţi o peliculă subţire de lichid pe garnitura
noului filtru de lichid.
7. Montaţi noul filtru de lichid strângându-l manual
până când garnitura filtrului intră în contact cu
suportul. Notaţi poziţia marcajelor indicatoare
de pe filtru în raport cu un punct fix de pe suportul
filtrului.

Notă: Pe filtrul de lichid se află marcaje indicatoare


de rotaţie distanţate la 90 de grade sau la un sfert de
rotaţie unul faţă de celălalt. Când strângeţi filtrul de
lichid, ghidaţi-vă după marcajele indicatoare de rotaţie. Ilustraţia 260 g01202853

În spatele măştii de protecţie (3) din partea stângă a


8. Strângeţi filtrul de lichid în conformitate cu
maşinii se află un indicator de nivel al lichidului. Pentru
instrucţiunile imprimate pe acesta. Ghidaţi-vă după
a deschide masca de protecţie, deblocaţi siguranţa (2)
marcajele indicatoare. Pentru filtre care nu sunt
şi rotiţi siguranţa (4) în sens invers acelor de ceasornic.
produse de Caterpillar, consultaţi instrucţiunile de
Apoi trageţi clapeta de blocare (1) în exterior.
montare furnizate de producătorul filtrului.

Notă: Poate fi necesară utilizarea unei chei Caterpillar


cu strat de protecţie pentru obiecte fragile sau a unui alt
instrument adecvat pentru a strânge filtrul atât cât este
necesar pentru montarea finală. Asiguraţi-vă că
instrumentul de montare nu deteriorează filtrul.

Referinţă: Pentru informaţii suplimentare, consultaţi


Manualul de utilizare şi întreţinere, secţiunea “Nivelul
lichidului de transmisie şi al lichidului hidraulic –
verificare”.
9. Strângeţi buşonul rezervorului hidraulic (6).
10. Închideţi masca de protecţie. Ilustraţia 261 g01205930

Nivelul lichidului de transmisie Notă: Lăsaţi maşina să funcţioneze cel puţin cinci
minute pentru a presuriza sistemul hidraulic.
şi hidraulic – verificare Consultaţi indicatorul de nivel al lichidului (5) pentru a
Înainte de a verifica nivelul lichidului hidraulic, efectuaţi verifica nivelul lichidului în sistemul hidraulic. Nivelul
operaţiunile de mai jos: lichidului din sistemul hidraulic este corect atunci când
se află deasupra marcajului roşu al indicatorului de
• Parcaţi maşina pe o suprafaţă plană. nivel (5). Dacă este necesar, adăugaţi lichid Caterpillar
• Retractaţi ansamblul telescopic. TDTO până la atingerea nivelului corespunzător al
lichidului, utilizând metoda de mai jos:
• Coborâţi instrumentul de lucru la sol.
1. Ridicaţi dispozitivul de blocare (6) şi deşurubaţi
• Ridicaţi complet stabilizatoarele.
încet buşonul rezervorului hidraulic (7) pentru a
elibera presiunea din sistemul hidraulic. Scoateţi
buşonul de umplere al rezervorului hidraulic.
2. Adăugaţi lichid hidraulic până la atingerea nivelului
corespunzător şi montaţi buşonul rezervorului
hidraulic. Curăţaţi lichidul vărsat, dacă este cazul.
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Manualul
31200401 143
Instrucţiuni de întreţinere

de utilizare şi întreţinere, secţiunile “Vâscozitatea Turbosuflanta – inspecţie


lubrifiantului” şi “Capacităţi (reumplere)”.
3. Închideţi masca de protecţie. Dacă turbosuflanta se defectează în timpul funcţionării
motorului, roata compresorului turbosuflantei şi motor
pot fi grav deteriorate.
Mostra de lichid de transmisie
Defectarea rulmenţilor turbosuflantei poate duce la
şi hidraulic – colectare pătrunderea unor cantităţi mari de ulei în sistemul de
admisie şi cel de eşapament. Pierderile de ulei de
motor pot duce la deteriorarea gravă a motorului.
Întrerupeţi utilizarea motorului atunci când defectarea
rulmenţilor turbosuflantei este însoţită de o scădere
semnificativă a performanţelor motorului. Fumul şi
supraturarea motorului în absenţa unei sarcini sunt
indicii ale scăderii performanţelor motorului.
Referinţă: Pentru mai multe informaţii privind
inspectarea turbosuflantei, consultaţi Manualul
de service corespunzător pentru motorul maşinii
dumneavoastră.

Ilustraţia 262 g00956578


Cuplul de strângere a piuliţelor
Supapa de colectare a lichidului de transmisie şi roţilor – verificare
hidraulic se află în compartimentul motorului, pe
suportul filtrului de lichid de transmisie şi hidraulic. Verificaţi cuplul de strângere a piuliţelor roţilor pentru
Pentru informaţii referitoare la colectarea unei mostre roţile noi şi cele reparate la fiecare zece ore de
de lichid hidraulic, consultaţi Manualul de service funcţionare, în vederea menţinerii valorilor de cuplu
corespunzător. indicate.
Strângeţi piuliţele roţilor la un cuplu de 460 ±60 Nm
Tubul de ventilaţie al (340 ±45 lb-ft). Când montaţi roţi noi sau reparate,
aplicaţi o picătură de ulei lubrifiant la fileturi înainte
rezervorului de lichid de de a monta piuliţele roţilor şi şaibele.
transmisie şi hidraulic – curăţare
Rezervorul de lichid de
Tubul de ventilaţie al rezervorului de lichid de
transmisie şi hidraulic se află imediat sub rezervorul curăţare – umplere
de lichid de curăţare a parbrizului.
ATENŢIONARE
Utilizaţi solvent antigel Caterpillar sau un lichid de
curăţare a parbrizului disponibil în comerţ pentru a
preveni îngheţarea sistemului de curăţare a parbrizului.

Ilustraţia 262 g01081721


Rezervorul de carburant şi cadrul au fost îndepărtate pentru scopuri de
vizualizare.
1. Slăbiţi clema furtunului (1) şi scoateţi tubul de
ventilaţie (2).
Ilustraţia 265 g00951404
2. Spălaţi tubul de ventilaţie într-un solvent
neinflamabil curat.
3. Montaţi tubul de ventilaţie curat şi conectaţi la loc
furtunul. Străngeži clema furtunului.
144 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

Pentru a efectua o inspecţie adecvată, instrumentul


de lucru trebuie să fie curăţat cu atenţie. Inspecţia
instrumentului de lucru nu se poate desfăşura în mod
adecvat dacă instrumentul este murdar.
Detectând şi reparând din timp defecţiunile, veţi
asigura funcţionarea continuă a instrumentului de lucru.
De asemenea, detectând şi reparând din timp
defecţiunile, veţi spori gradul de disponibilitate al
instrumentului de lucru. În plus, repararea defecţiunilor
va reduce riscul de accident.
Instrumentele de lucru trebuie reparate numai de un
distribuitor autorizat Caterpillar, în conformitate cu
Ilustraţia 266 g00950813 recomandările producătorilor. Cu toate acestea, dacă
vă decideţi să efectuaţi reparaţiile pe cont propriu,
1. Scoateţi buşonul de umplere.
consultaţi distribuitorul local Caterpillar pentru informaţii
2. Umpleţi rezervorul cu solvent corespunzător. privind tehnicile de reparare recomandate.
3. Montaţi buşonul de umplere. Inspectaţi instrumentul de lucru înainte de a îl cupla
la maşină.
Ştergătorul de parbriz –
Furcile
inspecţie/înlocuire
Furcile se pot uza. Efectele cumulate ale vechimii,
Inspectaţi starea lamelor ştergătoarelor. Înlocuiţi lamele abraziunii, ruginii, supraîncărcării şi utilizării
ştergătoarelor dacă sunt uzate sau deteriorate sau necorespunzătoare pot slăbi considerabil furcile.
dacă apar striaţii.
Instrumentele de lucru mai vechi şi cele utilizate în
condiţii de funcţionare deosebit de solicitante sau care
Geamuri – curăţare fac parte din ansambluri închiriate necesită inspecţii
mai frecvente.
Pentru a efectua o inspecţie adecvată, furcile trebuie
să fie curăţate cu atenţie. Inspecţia furcilor nu se poate
desfăşura în mod adecvat dacă acestea sunt murdare.
Inspectaţi furcile înainte de a le cupla la maşină.
Efectuaţi inspecţia anuală a furcilor înainte de începutul
fiecărui contract pentru toate maşinile care fac parte
dintr-un ansamblu închiriat.
Inspectaţi furcile pentru a determina dacă acestea sunt
deformate. Verificaţi dacă partea verticală a furcii este
la 90 de grade faţă de lama furcii. Verificaţi furca pentru
Ilustraţia 267 g00856748 a detecta crăpăturile din metal. Inspectaţi cu atenţie
zona din jurul călcâiului furcii. Această secţiune a furcii
Pentru a curăţa geamurile, utilizaţi soluţii de curăţare este supusă la solicitări maxime. Dacă detectaţi
a geamurilor disponibile în comerţ. Rămâneţi pe sol crăpături, scoateţi imediat furca din uz până când
pentru a curăţa geamurile exterioare, dacă nu sunt aceasta poate fi examinată în detaliu.
prevăzute mânere de susţinere.
Ţineţi evidenţa tuturor furcilor pentru a stabili un
program regulat de inspecţie. Notaţi următoarele
Instrumentul de lucru – informaţii în registrul de evidenţă:
inspecţie/înlocuire • Producătorul furcii

Pentru a reduce la minimum timpul acordat reparaţiilor • Tipul furcii


şi perioadele, neaşteptate şi costisitoare, de • Dimensiunea iniţială a secţiunii furcii
nefuncţionare, sunt necesare inspecţii regulate.
• Lungimea iniţială a furcii
Intervalul dintre inspecţii depinde de vechimea
instrumentului de lucru şi de condiţiile de funcţionare. Notaţi data şi rezultatele fiecărei inspecţii. Asiguraţi-vă
că sunt menţionate informaţiile de mai jos:
Instrumentele de lucru mai vechi şi cele utilizate pentru
aplicaţii deosebit de solicitante necesită inspecţii mai • Gradul de uzură a lamei
frecvente.
31200401 145
Instrucţiuni de întreţinere

• Toate deteriorările, defecţiunile sau deformările care 2. Verificaţi unghiul dintre suprafaţa superioară a
pot împiedica utilizarea furcilor lamei (D) şi suprafaţa frontală a suportului posterior
• Toate reparaţiile şi operaţiunile de întreţinere (E). Dacă unghiul (C) depăşeşte 93 de grade,
efectuate asupra furcilor scoateţi furca din uz.
3. Verificaţi dacă suprafaţa superioară a lamei (D) şi
Înregistrarea continuă a acestor informaţii va contribui
suprafaţa frontală a suportului posterior (E) sunt
la stabilirea intervalelor de inspecţie corespunzătoare
drepte, cu ajutorul unui dreptar.
pentru fiecare operaţiune, la identificarea şi rezolvarea
problemelor şi la anticiparea datei de înlocuire a furcilor. Dacă deviaţia de la orizontală depăşeşte 0,5% din
lungimea lamei, scoateţi furca din uz. Dacă deviaţia
Inspecţia zilnică de la verticală depăşeşte 0,5% din înălţimea suportului
1. Inspectaţi vizual furcile pentru a detecta posterior, scoateţi furca din uz.
crăpăturile. Căutaţi în special crăpături pe călcâiul
furcilor şi în zona sudurilor. Verificaţi dacă există
dinţi rupţi sau îndoiţi. Verificaţi dacă există lame
şi suporturi deformate. Furcile deformate vor fi
scoase din uz. De asemenea, furcile care
prezintă crăpături vor fi scoase din uz.
2. Asiguraţi-vă că şurubul care fixează furca este
amplasat în locaţia adecvată şi fixat corespunzător.
Fixaţi furcile în poziţia corespunzătoare înainte de
a le utiliza.
3. Scoateţi din uz toate furcile uzate sau deteriorate.
Inspecţia anuală
Ilustraţia 271 g01001977

4. Verificaţi diferenţa dintre înălţimile măsurate la


vârfurile dinţilor, cu furcile montate pe dispozitivul
de transport. Diferenţele dintre aceste înălţimi pot
cauza susţinerea inegală a sarcinii. Acest lucru
poate cauza probleme când furcile pătrund în
spaţiile de ridicare a sarcinii.
Diferenţa maximă recomandată dintre înălţimile
măsurate la vârfurile dinţilor furcilor (F) este de 6,5 mm
(0.25 in) la furci pentru paleţi. Diferenţa maximă
recomandată dintre înălţimile măsurate la vârfurile
dinţilor furcilor (F) este de 3 mm (0.25 in) la furcile cu
Ilustraţia 268 g01001950
dinţi conici. Diferenţa maximă admisă dintre înălţimile
1. Inspectaţi furcile cu atenţie pentru a detecta măsurate la vârfurile dinţilor a două sau mai multe furci
crăpăturile. Acordaţi atenţie sporită călcâiului (A) este de 3% din lungimea (L) lamei.
şi suporturilor de montare (B). Căutaţi crăpături în Înlocuiţi una sau ambele furci atunci când diferenţa
toate zonele de sudură. Inspectaţi tuburile furcilor dintre înălţimile măsurate la vârfurile dinţilor furcilor
montate pe arbori. depăşeşte diferenţa maximă admisă.
Furcile care prezintă crăpături vor fi scoase din uz.

Ilustraţia 271 g01001977

Ilustraţia 269 g01001964


146 31200401
Instrucţiuni de întreţinere

5. Verificaţi grosimea (J) lamei şi grosimea (H) 6. Dacă ambele suprafeţe sunt uzate, montaţi o
suportului posterior pentru a detecta eventualele muchie aşchietoare nouă.
semne de uzură. Acordaţi atenţie sporită călcâiului 7. Montaţi şuruburile. Strângeţi şuruburile la valoarea
(A). Dacă grosimea este redusă la 90 la sută sau de cuplu indicată. Pentru mai multe informaţii,
mai puţin din grosimea iniţială, scoateţi furca din uz. consultaţi Manualul de service corespunzător.
De asemenea, lungimea furcii poate fi redusă prin 8. Ridicaţi cupa. Îndepărtaţi suportul.
uzură, în special în cazul furcilor cu dinţi conici.
Scoateţi furcile din uz când lungimea lamei nu mai 9. Coborâţi cupa la sol.
este adecvată pentru acţionarea sarcinilor propuse. 10. După câteva ore de funcţionare, verificaţi dacă
şuruburile sunt strânse la cuplul corespunzător.
Plăcuţele de uzură ale cupei

AVERTISMENT
Căderea cupei poate produce accidente grave sau
chiar mortale.
Când lucraţi sub sau în apropierea cupei sau a
ansamblului de montare, iar cupa este ridicată, trebuie
să sprijiniţi cupa şi ansamblul pe suporturi.

Înlocuiţi plăcuţele de uzură înainte ca suprafaţa


inferioară a cupei să fie deteriorată.
Ilustraţia 272 g01001990
1. Ridicaţi cupa şi amplasaţi un suport sub aceasta.
6. Verificaţi dacă marcajele (K) sunt lizibile. Dacă 2. Îndepărtaţi şuruburile şi scoateţi plăcuţele de
acestea nu sunt lizibile, refaceţi marcajele. uzură.
3. Montaţi plăcuţe de uzură noi. Strângeţi şuruburile
Cupele la valoarea de cuplu indicată. Pentru mai multe
Suportul de montare informaţii, consultaţi Manualul de service
corespunzător.
Inspectaţi suporturile de montare ale cupei pentru a
vă asigura că plăcile de montare nu sunt îndoite sau
deteriorate în alt mod. Inspectaţi placa angulară şi
asiguraţi-vă că nu este îndoită sau deteriorată în alt
mod. Dacă detectaţi semne de uzură sau deteriorare,
consultaţi distribuitorul local Caterpillar înainte de a
utiliza cupa.
Muchiile aşchietoare ale cupei

AVERTISMENT
Căderea cupei poate produce accidente grave sau
chiar mortale.
Sprijiniţi cupa pe un suport înainte de a schimba
muchiile aşchietoare ale acesteia.
1. Ridicaţi cupa. Amplasaţi un suport sub cupă.
2. Coborâţi cupa pe suport.
Nu sprijiniţi cupa la o înălţime prea mare. Sprijiniţi cupa
la o înălţime suficientă pentru demontarea muchiilor
aşchietoare şi a tăişurilor.
3. Scoateţi şuruburile. Îndepărtaţi muchia aşchietoare
şi tăişurile.
4. Curăţaţi suprafeţele de contact.
5. Utilizaţi suprafaţa opusă a muchiei aşchietoare,
dacă aceasta nu este uzată.
31200401 147
Informaţii de referinţă

Informaţii de referinţă
Instrumente de lucru aprobate

AVERTISMENT
Utilizarea unor instrumente de lucru neaprobate pe un
stivuitor telescopic poate provoca accidente grave sau
chiar mortale.
Înainte de montarea unui instrument de lucru pe
maşină, asiguraţi-vă că acesta este aprobat de
Caterpillar şi că în cabina maşinii există o diagramă
de sarcini Caterpillar care descrie modul de utilizare
al instrumentului respectiv.
ATENŢIONARE
Când sunt montate anumite instrumente de lucru,
acestea pot intra în contact cu pneurile din faţă sau
cu aripile frontale. Acest lucru se poate produce când
ansamblul telescopic este retractat, iar instrumentul de
lucru este rotit complet în faţă. Atunci când utilizaţi un
instrument de lucru nou pentru prima oară, asiguraţi-vă
că acesta nu intră în contact cu zonele menţionate mai
sus.
Instrumentele de lucru indicate în tabelele de mai
jos sunt aprobate de Caterpillar pentru utilizarea pe
maşinile descrise în acest manual. Numărul de cod al
instrumentului de lucru este marcat pe plăcuţa de
identificare a instrumentului. Utilizaţi tabelele de mai
jos pentru a stabili dacă un instrument de lucru este
aprobat de Caterpillar. Este posibil ca noi instrumente
de lucru să fi fost aprobate după publicarea acestui
manual. Înainte de a utiliza instrumente de lucru care
nu sunt incluse în aceste tabele, consultaţi distribuitorul
local Caterpillar. Toate instrumentele de lucru vor
fi utilizate împreună cu diagrama de sarcini
corespunzătoare. Consultaţi tabelele de mai jos
pentru a vă asigura că utilizaţi diagrama de sarcini
corespunzătoare. Trebuie să cunoaşteţi capacitatea de
transport a acestor instrumente de lucru. Asiguraţi-vă
că utilizaţi diagrama de sarcini corespunzătoare.
148 31200401
Informaţii de referinţă

Tabelul 13

Instrumente de lucru aprobate


Cod piesă Instrument de lucru
215-4350 Dispozitiv de transport cu furci, uz general
222-6210 Dispozitiv de transport cu furci, descărcare automată (deplasare laterală)
174-7731 Dispozitiv de transport cu furci, uz general (lat)
231-3229 Dispozitiv pivotant de transport
227-5748 Dispozitiv pivotant de transport (lat)
145-5346 Furcă, uz general (paleţi de 1220 mm)
252-1459 Furcă, uz general (paleţi de 1220 mm)
215-7964 Furcă, uz general (paleţi de 1525 mm)
252-1455 Furcă, uz general (paleţi [1220 mm])
252-1456 Furcă, uz general (paleţi [1525 mm])
145-5347 Furcă, uz general (blocuri)
252-1460 Furcă, uz general (blocuri)
186-5838 Cupă de manipulare, uz general
219-5515 Greifer, descărcare automată
229-9714 Braţ de manipulare, uz general
190-0913 Benă
169-6460 Cârlig de ridicare, uz general
169-3945 Ansamblu telescopic pentru grinzi, uz general
221-1960 Sistem de colectare cu perie, descărcare automată
215-7963 Furcă, uz general (paleţi de 1070 mm)
252-1454 Furcă, uz general (paleţi de 1070 mm)
163-4261 Cupă de uz general, descărcare automată (1,0 m3 [1.31 yd3])
163-4265 Cupă multifuncţională, descărcare automată (1,0 m3 [1.31 yd3])
221-1970 Sistem de colectare cu perie, descărcare automată
31200401 149
Index Index

A Girofarul (12)................................................................. 52
Accesul la componente în vederea întreţinerii ................... 95 Lampa de cabină (16) ................................................... 57
Aerul din cilindrul de extindere a ansamblului telescopic – Luminile de avarie (9) ................................................... 52
eliminare........................................................................... 108 Maneta de control (13).................................................. 52
Alarma de marşarier........................................................... 80 Maneta frânei de parcare şi auxiliare (17) .................... 57
Alarma de marşarier – testare.......................................... 104 Pedala de acceleraţie (18) ............................................ 57
Amplasarea extinctorului.................................................... 27 Pedala de frână de serviciu (19) ................................... 57
Amplasarea plăcuţelor şi autocolantelor ............................ 36 Priza electrică (26) ........................................................ 59
Certificare ..................................................................... 37 Proiectoarele de ceaţă (8) ............................................ 52
Numărul de serie .......................................................... 36 Reglarea nivelului şasiului (4) ....................................... 50
Ansamblul telescopic şi şasiul – inspecţie ....................... 111 Reglarea unghiului de înclinaţie al coloanei de
Apa şi sedimentele din rezervorul de carburant – direcţie (25)................................................................... 59
eliminare........................................................................... 131 Comenzile (consola laterală).............................................. 45
Asistenţa pentru întreţinere .............................................. 101 Ştergătorul de parbriz (4) .............................................. 45
Ştergătorul de parbriz – inspecţie/înlocuire...................... 144 Ştergătorul/dispozitivul de spălare a lunetei (7) ............ 45
Şuruburile cardanelor arborelui de transmisie – verificare121 Ştergătorul/dispozitivul de spălare pentru trapa de
Autocolantul de certificare pentru emisia de noxe ............. 39 pavilion (6) .................................................................... 45
Butonul de reglare a temperaturii (2) ............................ 45
B Comutatorul de blocare a sistemului hidraulic (10)....... 46
Bateria – reciclare ............................................................ 104 Comutatorul de control al ventilatorului (1) ................... 45
Bateria sau cablul bateriei – inspecţie/înlocuire ............... 104 Comutatorul sistemului de încălzire şi de condiţionare a
Buşonul rezervorului de carburant – curăţare .................. 131 aerului (3)...................................................................... 45
Buşonul rezervorului de lichid de răcire – Dispozitivul de spălare a parbrizului (5) ........................ 45
curăţare/înlocuire ............................................................. 117 Lămpile de lucru faţă (9) ............................................... 46
Lămpile de lucru spate (8) ............................................ 45
C
Compartimentul operatorului .............................................. 31
Canelura arborelui de transmisie – lubrifiere ................... 121 Cuplul de strângere a piuliţelor roţilor – verificare ............ 143
Capacităţi (reumplere)...................................................... 100 Cuprins................................................................................. 1
Identificarea punctelor de lubrifiere............................. 100 Cureaua de transmisie – inspecţie/înlocuire .................... 104
Capacităţi de ridicare ......................................................... 33 Înlocuirea .................................................................... 105
Estimarea factorilor implicaţi în operaţiunea de ridicare cu Inspecţia ..................................................................... 104
ajutorul diagramei de sarcini – Exemple....................... 34
Centura de siguranţă.......................................................... 43 D
Prelungitoarele pentru centuri de siguranţă.................. 44 Dispozitivele de protecţie (protecţia operatorului) .............. 31
Reglarea centurii de siguranţă pentru centuri Alte dispozitive de protecţie (dacă sunt prevăzute) ...... 32
neretractabile ................................................................ 43
Structura de protecţie împotriva răsturnării (ROPS),
Reglarea centurii de siguranţă pentru centuri Structura de protecţie împotriva căderii obiectelor
retractabile .................................................................... 44 (FOPS).......................................................................... 31
Centura de siguranţă – înlocuire ...................................... 139 Dispozitivul de blocare a cilindrilor de ridicare a ansamblului
Centura de siguranţă – inspecţie ..................................... 138 telescopic (dacă acesta există) .......................................... 61
Circulaţia pe drumuri publice.............................................. 84 Proceduri de montare şi demontare ............................. 61
Coborârea echipamentului la căderea sistemului Dispozitivul de blocare a punţii spate (dacă acesta există) 62
hidraulic........................................................................ 31, 89 Modul de deplasare în condiţii de avarie ...................... 63
Procedura de coborâre a ansamblului telescopic......... 92 Punte blocată................................................................ 62
Procedura de golire a rezervorului hidraulic ................. 90 Punte liberă................................................................... 62
Procedura de retractare a ansamblului telescopic........ 90 Punte parţial liberă ........................................................ 62
Resetarea sistemului de control al sarcinii ................... 93 Distanţa plăcuţelor de uzură ale ansamblului telescopic –
Comenzile .......................................................................... 47 inspecţie/reglare............................................................... 109
Butonul de reglare a intensităţii farurilor (10)................ 52 Reglarea ..................................................................... 110
Claxonul (22) ................................................................ 59
E
Comanda mecanismului de blocare a
diferenţialului (20) ......................................................... 58 Elementul principal al filtrului de aer al motorului – curăţare/
Comutatoarele de control pentru stabilizatoare (5), (6) 50 înlocuire............................................................................ 122
Comutatorul de contact (24) ......................................... 59 Curăţarea elementelor principale ale filtrului de aer ... 122
Consola laterală (15) .................................................... 57 Inspectarea elementelor principale ale filtrului de aer 123
Controlul cuplajului de montare (1)............................... 48 Elementul principal al filtrului de aer al motorului –
înlocuire............................................................................ 124
Controlul decuplării transmisiei (2) ............................... 48
Elementul secundar al filtrului de aer al motorului –
Controlul modului de acţionare a direcţiei (3) ............... 48 înlocuire............................................................................ 124
Controlul transmisiei (21).............................................. 58 Elementul separatorului de apă al sistemului de alimentare cu
Cotiera reglabilă (14) .................................................... 56 carburant – înlocuire ................................................ 130, 131
Farurile/lămpile de poziţie (11) ..................................... 52
150 31200401
Index

F Extensiile ansamblului telescopic ................................. 75


Filtrul de aer al cabinei – curăţare/înlocuire ..................... 113 Instrucţiuni generale de utilizare ................................... 71
Filtrul de aer principal al cabinei ................................. 113 Sistemul de colectare cu perie...................................... 77
Filtrul de aer secundar al cabinei................................ 114 Instrumentul de lucru – inspecţie/înlocuire ....................... 144
Filtrul de ulei – inspecţie................................................... 135 Cupele ........................................................................ 146
Inspectarea unui filtru folosit pentru a detecta Furcile ......................................................................... 144
reziduurile ................................................................... 135 Întrerupătoarele – testare................................................. 114
Filtrul lichidului de transmisie şi hidraulic – înlocuire........ 141 Întrerupătorul bateriei (dacă acesta există) ........................ 60
Frâna de parcare – reglare .............................................. 136
J
G Jocul supapelor motorului – verificare.............................. 127
Geamuri – curăţare .......................................................... 144
L
I Lagărele motorului – inspecţie ......................................... 124
Ieşirea alternativă............................................................... 42 Lanţul ansamblului telescopic – inspecţie/lubrifiere ......... 106
Înainte de pornirea motorului ............................................. 27 Lichidul de răcire – înlocuire ............................................ 114
Înainte de utilizare ........................................................ 28, 41
M
Încălzirea motorului şi a maşinii ......................................... 82
Indicatoarele şi instrumentele de măsură – testare ......... 134 Mesaje de siguranţă............................................................. 7
Indicatorul de stabilitate longitudinală – calibrare ............ 135 Mesaje suplimentare .......................................................... 20
Indicatorul de stabilitate longitudinală – testare ............... 135 Miezul radiatorului – curăţare........................................... 137
Testul al doilea ........................................................... 135 Mostra de lichid de răcire (nivel 1) – colectare................. 116
Testul iniţial................................................................. 135 Mostra de lichid de răcire (nivel 2) – colectare................. 117
Informaţii de contact............................................................. 6 Mostra de lichid de transmisie şi hidraulic – colectare ..... 143
Informaţii de identificare ..................................................... 36 Mostra de ulei de motor – colectare ................................. 125
Informaţii de referinţă ....................................................... 147 Mostra de ulei din angrenajul de transmisie – colectare .. 128
Informaţii despre produs .................................................... 33 Mostra de ulei pentru diferenţial – colectare .................... 120
Informaţii generale ............................................................. 33 N
Informaţii generale de siguranţă......................................... 23
Nivelul lichidului de răcire – verificare .............................. 116
Aerul şi apa sub presiune ............................................. 23
Nivelul lichidului de transmisie şi hidraulic – verificare..... 142
Îndepărtaţi reziduurile în mod adecvat.......................... 24
Nivelul uleiului de motor – verificare ................................ 124
Injectarea lichidului în piele........................................... 23
Nivelul uleiului din angrenajul de transmisie – verificare.. 128
Limitarea scurgerilor de lichid ....................................... 24
Nivelul uleiului pentru diferenţial – verificare.................... 120
Presiunea captivă ......................................................... 23
Diferenţialul punţii faţă ................................................ 120
Informaţii importante privind siguranţa ..................................ii
Diferenţialul punţii spate ............................................. 120
Informaţii privind emisiile sonore şi vibraţiile ...................... 31
Nivelul emisiilor sonore................................................. 31 O
Nivelul vibraţiilor............................................................ 31 Oprirea maşinii ................................................................... 82
Informaţii privind pneurile ................................................... 27 Oprirea motorului ......................................................... 30, 83
Informaţii privind remorcarea ............................................. 85 Oprirea motorului la producerea unei defecţiuni electrice .. 83
Informaţii privind serviciile SOS ....................................... 100
Informaţii privind siguranţa ................................................... 7 P
Informaţii privind transportul............................................... 83 Părăsirea maşinii................................................................ 83
Informaţii privind utilizarea maşinii ..................................... 63 Parcarea....................................................................... 30, 82
Cuplajul de montare hidraulic ....................................... 65 Pivotul ansamblului telescopic – lubrifiere ....................... 108
Cuplajul de montare manual......................................... 67 Pivotul cilindrului de reglare a nivelului furcilor – lubrifiere129
Manevrarea şi stivuirea sarcinilor ................................. 68 Pivotul cilindrului de reglare a nivelului şasiului –
Schimbarea vitezei şi a direcţiei ................................... 65 lubrifiere ........................................................................... 129
Utilizarea instrumentelor de lucru ................................. 68 Pivotul cilindrului de ridicare a ansamblului telescopic –
lubrifiere ........................................................................... 108
Inspecţia zilnică.................................................................. 41
Pornirea motorului........................................................ 28, 81
Instrucţiuni de întreţinere.................................................... 95
Pornirea la temperaturi sub 0°C (32°F) ........................ 82
Instrumentele de lucru.................................................. 30, 71
Pornirea motorului (metode alternative)............................. 88
Bena ............................................................................. 76
Pornirea motorului cu cabluri de pornire asistată ............... 88
Braţul de manipulare..................................................... 76
Portiera cabinei .................................................................. 80
Cârligul de ridicare........................................................ 76
Prefaţă.................................................................................. 5
Conexiunile sistemului hidraulic auxiliar ....................... 72
Capacitatea echipamentului ........................................... 6
Cupele .......................................................................... 73
Informaţii despre manual ................................................ 5
Cuplarea unui instrument de lucru................................ 72
Întreţinerea...................................................................... 5
Decuplarea unui instrument de lucru ............................ 72
Întreţinerea autorizată a motorului .................................. 5
Dispozitive de transport şi furci..................................... 73
31200401 151
Index

Măsuri de siguranţă ........................................................ 5 Verificarea şi reglarea tensiunii lanţurilor .................... 106


Utilizarea maşinii............................................................. 5 Verificarea stării lanţurilor ........................................... 106
Presiunea în pneuri ............................................................ 96 Transportarea maşinii ........................................................ 83
Presiunea în pneuri – verificare ....................................... 139 Tubul de ventilaţie al rezervorului de lichid de transmisie şi
Prevenirea accidentelor în timpul furtunilor cu descărcări hidraulic – curăţare........................................................... 143
electrice.............................................................................. 27 Tuburile de ventilaţie ale punţilor – curăţare/înlocuire...... 104
Prevenirea arsurilor............................................................ 25 Turbosuflanta – inspecţie ................................................. 143
Bateriile......................................................................... 25
U
Lichidele........................................................................ 25
Lichidul de răcire........................................................... 25 Uleiul angrenajului de transmisie – schimbare................. 127
Prevenirea incendiilor şi a exploziilor ................................. 25 Uleiul şi filtrul de ulei al motorului – înlocuire ................... 125
Ţevile, tuburile şi furtunurile.......................................... 26 Uleiul pentru diferenţial – înlocuire................................... 119
Extinctorul ..................................................................... 26 Diferenţialul punţii faţă ................................................ 119
Prevenirea strivirii şi a tăieturilor ........................................ 24 Diferenţialul punţii spate ............................................. 119
Programul intervalelor de întreţinere................................ 102 Umflarea cu aer a pneurilor................................................ 95
Uşi şi măşti de acces ......................................................... 95
R Urcarea şi coborârea.......................................................... 41
Reglarea presiunii în pneuri ............................................... 96 Ieşirea alternativă ......................................................... 41
Regulatorul de temperatură a apei din sistemul de răcire – Uscătorul cu refrigerare – înlocuire .................................. 137
înlocuire............................................................................ 118 Utilizarea maşinii .................................................... 29, 41, 42
Remorcarea maşinii ........................................................... 85 Intervalul de temperatură pentru funcţionarea maşinii.. 29
Remorcarea cu ajutorul maşinii .................................... 86 Utilizarea maşinii........................................................... 29
Remorcarea unei maşini defecte.................................. 85
Rezervorul de lichid de curăţare – umplere ..................... 143 V
Ridicarea şi ancorarea maşinii ........................................... 84 Valorile indicate ale presiunii în pneuri............................... 95
Rola lanţului de extindere a ansamblului telescopic – Vâscozitatea lubrifiantului .................................................. 98
lubrifiere ........................................................................... 136 Lubrifiant recomandat ................................................... 99
Rola lanţului de retractare a ansamblului telescopic – Vâscozitatea lubrifiantului şi capacităţi de reumplere ........ 98
lubrifiere ........................................................................... 136
Rulmenţii stabilizatoarelor şi cilindrilor – lubrifiere ........... 139

S
Scaunul .............................................................................. 42
Compartimentul de depozitare...................................... 43
Reglarea scaunului....................................................... 42
Secţiunea capului ansamblului telescopic – lubrifiere...... 108
Separatorul de apă al sistemului de alimentare cu carburant –
golire ................................................................................ 129
Siguranţele şi releele – înlocuire ...................................... 132
Releele........................................................................ 134
Siguranţele.................................................................. 132
Sistemul de alimentare cu carburant – amorsare ............ 129
Sistemul de frânare – testare ........................................... 112
Frâna de parcare ........................................................ 113
Frâna de serviciu ........................................................ 112
Sistemul de monitorizare.................................................... 77
Indicatoarele de alertă .................................................. 77
Indicatorul de stabilitate longitudinală........................... 79
Instrumentele de măsură .............................................. 78
Lămpile de control ........................................................ 78
Specificaţii .......................................................................... 35
Domenii de utilizare ...................................................... 35
Structura de protecţie împotriva răsturnării (ROPS) şi
Structura de protecţie împotriva căderii obiectelor (FOPS) –
inspecţie ........................................................................... 138
Sudura şi maşinile/motoarele cu dispozitive electronice.. 101

T
Tensiunea lanţurilor ansamblului telescopic – verificare/
reglare .............................................................................. 106
Măsuraţi lanţul pentru a determina gradul de uzură al
acestuia. ..................................................................... 107
152 31200401
Index
JLG Industries, Inc.

TRANSFERUL PROPRIETĂŢII
Către proprietarul produsului:
Dacă în prezent deţineţi produsul descris în acest manual dar NU SUNTEŢI cumpărătorul iniţial al acestuia, dorim
să aflăm cine sunteţi. Pentru a primi buletine informative privitoare la siguranţă, este foarte important să ţineţi JLG
Industries, Inc. la curent cu identitatea proprietarilor actuali ai tuturor produselor JLG. JLG păstrează informaţii despre
proprietari pentru fiecare produs JLG şi utilizează aceste informaţii în cazul în care este necesară notificarea
proprietarilor.
Vă rugăm să utilizaţi acest formular pentru a furniza companiei JLG informaţii actualizate cu privire la proprietarii
curenţi ai produselor JLG. Vă rugăm să expediaţi formularul completat la JLG Product Safety & Reliability Department
prin fax sau prin poştă, la adresa indicată mai jos.

Vă mulţumim.
Product Safety and Reliability Department
(Departamentul pentru siguranţa şi fiabilitatea produselor)
JLG Industries, Inc.
1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533
S.U.A.
Telefon: (717) 485-5161
Fax: (717) 485-6573

NOTĂ: Unităţile preluate în regim de leasing sau închiriate nu fac obiectul acestui formular.

Producător Model: _______________________________________________

Număr de serie: __________________________________________________

Proprietar anterior: ___________________________________________________________________________________

Adresa: _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Ţara: _____________________________________ Telefon: (_______) _________________________________________

Data transferului: __________________________

Proprietar actual: ____________________________________________________________________________________

Adresa: _____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Ţara: _____________________________________ Telefon: (_______) _________________________________________

Cine este persoana de contact din compania dumneavoastră?

Nume: __________________________________________________________

Post: ___________________________________________________________
Informaţii privind produsul şi distribuitorul
Notă: Pentru amplasarea plăcuţelor de identificare, consultaţi secţiunea “Informaţii de identificare a produsului” din
Manualul de utilizare şi întreţinere.

Data livrării: _____________________

Informaţii privind produsul


Model: ____________________________________________________________________________________

Număr de identificare a produsului: ______________________________________________________________

Număr de serie al motorului: ___________________________________________________________________

Număr de serie al transmisiei: __________________________________________________________________

Număr de serie al generatorului: ________________________________________________________________

Numere de serie ale echipamentelor anexe: _______________________________________________________

Informaţii privind echipamentele anexe: __________________________________________________________

Număr de echipament pentru client: _____________________________________________________________

Număr de echipament pentru distribuitor: _________________________________________________________

Informaţii privind distribuitorul


Nume: _____________________________________ Filială: ___________________________________

Adresa: _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Persoană de contact distribuitor Telefon Orar

Vânzări: __________________________ _________________________ ______________________

Piese: __________________________ _________________________ ______________________

Service: __________________________ _________________________ ______________________


Produs de JLG sub licenţă Caterpillar