Sunteți pe pagina 1din 376

instrucţiuni originale

Stivuitor diesel

RX70-40
RX70-45
RX70-50

7331 7332 7333 7334

57348011838 RO - 08/2016
Prefaţă
g

Adresa producătorului şi
detalii de contact
STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
22113 Hamburg, Germania
Tel. +49 (0) 40 7339-0
Fax: +49 (0) 40 7339-1622
E-mail: info@still.de
Site web: http://www.still.de

57348011838 RO - 12/2015 I
Conţinut
g

1 Prefaţă
Listă de abrevieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Stivuitorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 4
Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 4
Etichetarea CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 5
Declaraţie de conformitate CE, conform Directivei privind utilajele . . . . . . . . . . . . . . ... 6
Informaţii despre documentaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 7
Scopul documentaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 7
Data publicării manualului şi topicul instrucţiunilor de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 8
Drepturile de autor şi drepturile asupra mărcilor comerciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 8
Explicaţii ale simbolurilor pentru informaţii utilizate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 8
Explicarea trimiterilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 9
Definirea direcţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 9
Desene mostră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Considerente referitoare la mediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ambalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Casarea componentelor şi bateriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2 Introducere
Utilizarea stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. 14
Utilizarea corespunzătoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. 14
Utilizare corectă în timpul tractării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. 14
Utilizarea nepermisă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. 14
Locaţia de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. 15
Utilizarea platformelor de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .. 17
Riscuri remanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
Pericole şi riscuri remanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18
Riscuri speciale asociate utilizării stivuitorului şi a dispozitivelor ataşabile . . . . . . . . . .. 20
Prezentarea generală a pericolelor şi a măsurilor de prevenire . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22
Pericol pentru angajaţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25

3 Siguranţa
Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoane responsabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
Compania operatoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
Specialist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28
Şoferii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29
Principii de bază pentru operarea sigură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Acoperirea asigurării pe proprietăţile companiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Modificările şi adaptările . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

57348011838 RO - 12/2015 III


Conţinut
g

Schimbări la rama de protecţie pentru cabină şi la încărcăturile pe plafon . . . . . . . . . . . 33


Avertizare privind piesele care nu sunt originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Deteriorarea, defectarea şi utilizarea necorespunzătoare a dispozitivelor de sigu-
ranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lungimea braţelor furcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Pneurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Dispozitivele medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Manipulaţi cu atenţie arcurile cu gaz şi acumulatorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Teste de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 38
Inspecţia de siguranţă regulată a stivuitorului . . . . ............... ............ 38
Verificarea emisiilor motorului diesel . . . . . . . . . . . ............... ............ 38
Stivuitoarele cu filtre de particule . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 39
Testarea izolaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 40
Reglementări de siguranţă pentru manipularea consumabilelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Consumabile permise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Uleiuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Lichidul hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Acidul de baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Motorină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Lichidul de răcire şi antigelul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Eliminarea consumabilelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Emisiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4 Vederi de ansamblu
Vedere de ansamblu a stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Prezentare generală a compartimentului şoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Dispozitivele de operare şi elementele de afişare . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 54
Unitatea de afişare şi operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 54
Dispozitivele de operare pentru funcţiile hidraulice şi de antrenare . . . . ............ 55
Mini-manetă dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 56
Minimanetă cu trei poziţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 57
Minimanetă cu patru poziţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 58
Joystick 4Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 59
Manetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 60
Punctele de identificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Plăcuţa cu numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Numărul de fabricaţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Informaţii StVZO (Normativ privind avizarea circulaţiei vehiculelor pe drumurile pu-
blice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

IV 57348011838 RO - 12/2015
Conţinut
g

Echipamentele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Accesoriile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

5 Operarea
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Inspecţiile vizuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Verificarea blocării capacului lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Umplerea sistemului de spălare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Verificarea stării jantelor şi a pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Completarea cu lichid de răcire şi verificarea concentraţiei aditivului pentru lichidul de
răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Verificarea nivelului uleiului de motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Reglarea scaunului şoferului MSG 65/MSG 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Reglarea cotierei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Reglarea coloanei dedirecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Curăţarea supapei de praf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Darea în exploatare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79
Urcarea şi coborârea din stivuitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79
Urcarea şi coborârea dintr-un stivuitor cu cabina şoferului ridicată . . . . . . . . . . . . . . .. 80
Rafturile şi suporturile de pahare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 82
Deblocarea comutatorului de oprire de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83
Acţionarea cheii în contact . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 83
Autorizarea accesului cu cod PIN (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 86
Operarea claxonului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96
Centura de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 96
Utilizarea cabinei şoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99
Pornirea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100
Verificarea funcţionării sistemului de frânare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 102
Verificarea funcţionării corecte a sistemului de direcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103
Verificarea funcţiei de oprire de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103
Reglarea la zero a măsurării încărcăturii (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104
Verificarea funcţionării corecte a opţiunii Poziţia verticală a catargului de ridicare
(variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107
Reglementări de siguranţă pentru condus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 107
Drumurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 109
Setarea programelor de tracţiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111
Acţionarea comutatorului pentru direcţia deplasare, versiunea cu minimanetă . . . . . .. 112
Apăsaţi comutatorul basculant vertical pentru „direcţia de deplasare“, versiunea cu
joystick 4Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Acţionarea comutatorului de direcţie, versiunea cu manetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

57348011838 RO - 12/2015 V
Conţinut
g

Conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 113


Conducerea, versiunea cu pedală dublă (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . ............ 115
Operarea frânei de serviciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 118
Acţionarea frânei de parcare mecanice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 119
Direcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 121
Reducerea vitezei cu încărcătura ridicată (variantă) . . . . . . . . . . . . . . ............ 122
Oprire automată a motorului cu combustie internă (variantă) . . . . . . . . ............ 122
Ridicarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Variante sistem de ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Întreruperea automată a ridicării (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Poziţia verticală a catargului de ridicare (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Tipuri de piloni de ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Funcţionarea defectuoasă în timpul modului de ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Funcţia de blocare hidraulică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Dispozitivele de operare a sistemului de ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Controlul sistemului de ridicare utilizând o mini-manetă dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Controlul sistemului de ridicare utilizând o mini-manetă triplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Controlul sistemului de ridicare utilizând o mini-manetă cvadruplă . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Controlul sistemului de ridicare utilizând joystickul 4Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Controlul sistemului de ridicare utilizând maneta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Schimbarea braţelor furcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Extensia furcii (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Operarea cu braţe de furcă reversibile (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Manipularea încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 146
Norme de siguranţă la manipularea încărcăturilor . ............... ............ 146
Înainte de preluarea încărcăturii . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 147
Măsurarea încărcăturii (variantă) . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 148
Ridicarea încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 151
Zona de pericol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 152
Transportarea paleţilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 153
Transportul încărcăturilor suspendate . . . . . . . . . . ............... ............ 154
Preluarea încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 155
Transportul încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 159
Coborârea încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 160
Funcţia de scuturare (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 162
Conducerea pe pante ascendente şi descendente ............... ............ 166
Conducerea în ascensoare . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 166
Deplasarea pe podurile de încărcare . . . . . . . . . . . ............... ............ 167
Sistemul filtrului de particule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Filtrul de particule - Funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Filtrul de particule - Efectuarea regenerării în staţionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

VI 57348011838 RO - 12/2015
Conţinut
g

Filtru de particule - Afişaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174


Lucrul cu dispozitive ataşabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Montarea dispozitivelor ataşabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Eliberarea presiunii din sistemul hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Instrucţiuni generale pentru controlul dispozitivelor ataşabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Controlarea dispozitivelor ataşabile utilizând o mini-manetă dublă . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Controlarea dispozitivelor ataşabile utilizând mini-maneta dublă şi celei de-a 5-a func-
ţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Controlarea dispozitivelor ataşabile folosind o minimanetă triplă . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Controlarea dispozitivelor ataşabile utilizând minimaneta triplă şi funcţia 5 . . . . . . . . . . 188
Controlarea dispozitivelor ataşabile folosind o minimanetă cvadruplă . . . . . . . . . . . . . 190
Controlarea dispozitivelor ataşabile utilizând minimaneta cvadruplă şi funcţia 5 . . . . . . 192
Controlul dispozitivelor ataşabile prin joystickul 4Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Controlul dispozitivelor ataşabile utilizând joystickul 4Plus şi a 5-a funcţie . . . . . . . . . . 195
Controlarea dispozitivelor ataşabile prin manetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Controlarea dispozitivelor ataşabile prin manetă şi funcţia 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Mecanismul de blocare a fixatorului (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Preluarea unei încărcături cu dispozitive ataşabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Operarea echipamentelor auxiliare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 205
Pornirea şi oprirea iluminării . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 205
Pornirea/Oprirea girofarului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 206
Activarea şi dezactivarea sistemului de avertizare în caz de pericol . . . . . . . . . . . . . .. 206
Pornirea/Oprirea semnalizatoarelor de direcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 207
Pornirea/Oprirea proiectoarelor de lucru duble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 210
Operarea ştergătorului/spălătorului de parbriz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 212
FleetManager (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 212
Înregistrarea accidentelor (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 213
Sistemele de reţinere a şoferului (variante) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 213
Operarea din cabină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 214
Deschiderea uşii cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 214
Închiderea uşii cabinei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 215
Deschiderea geamurilor laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 215
Închiderea geamurilor laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 216
Operarea încălzirii lunetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 217
Radioul (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 217
Sistemul de încălzire (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 218
Sistemul de aer condiţionat (variantă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. 219
Operarea remorcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... .. 220
Încărcătura remorcată . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... .. 220
Bolţul de cuplare din contragreutate . . . . . . ............... ............... .. 221
Cuplarea automată a remorcii . . . . . . . . . . . ............... ............... .. 223

57348011838 RO - 12/2015 VII


Conţinut
g

Tractarea remorcilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232


Utilizarea unităţii de afişare şi operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 234
Afişaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 234
Reglarea afişajelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 235
Simbolurile de pe afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 235
Setarea datei sau a orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 240
Resetarea numărului de kilometri zilnici şi a orelor de operare zilnică . . ............ 241
Setarea limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 241
Tasta de operare a diferitelor variante de echipament . . . . . . . . . . . . . ............ 242
Configurarea modului eficient Blue-Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 242
Setări suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 243
Modul de eficienţă Blue-Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 244
Descrierea funcţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............ 244
Efecte asupra consumatorilor suplimentari . . . . . . ............... ............ 244
Pornirea şi oprirea modului eficient Blue-Q . . . . . . ............... ............ 245
Mesaje de pe afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 247
Conţinutul de pe afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 247
Tabelul codurilor de erori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 248
Mesaje generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 251
Mesaje specifice propulsiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 260
Operarea în condiţii de operare speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 268
Transportul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 268
Tractarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 270
Încărcarea cu macaraua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 272
Pornirea asistată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 275
Procedura în caz de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 276
Oprirea de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 276
Procedură pentru situaţia în care stivuitorul se răstoarnă . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 278
Ciocan de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 279
Coborârea de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 280
Deconectarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 282
Realimentarea cu combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Motorina - specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Alimentarea cu motorină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Curăţarea . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ............... ............ 289
Curăţarea stivuitorului . . . . . . . .............. ............... ............ 289
Curăţarea sistemului electric . . .............. ............... ............ 291
Curăţarea lanţurilor de încărcare ............. ............... ............ 292
Curăţarea geamurilor . . . . . . . . .............. ............... ............ 292
După spălare . . . . . . . . . . . . . . .............. ............... ............ 293

VIII 57348011838 RO - 12/2015


Conţinut
g

Scoaterea din uz . . . . . . . . . . . . . ....... ............... ............... .. 294


Parcarea în siguranţă a stivuitorului ...... ............... ............... .. 294
Cala de roată (variantă) . . . . . . . . ....... ............... ............... .. 295
Oprirea şi depozitarea stivuitorului ....... ............... ............... .. 295
Repunerea în funcţiune după oprire ...... ............... ............... .. 297

6 Întreţinerea
Informaţii generale privind întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 300
Calificările personalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 300
Informaţii privind efectuarea lucrărilor de întreţinere . . . . . . . . . ............... .. 300
Instrucţiuni de întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 303
Comandarea pieselor de schimb şi a consumabilelor . . . . . . . . . ............... .. 303
Calitatea şi cantitatea materialelor de operare necesare . . . . . . ............... .. 303
Plan de lubrifiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 304
Tabelul de întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 305
Intervalele de întreţinere şi de inspecţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Întreţinerea — la 1000 de ore/anuală . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
Întreţinere — la 3.000 de ore/doi ani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Reglementări de siguranţă pentru întreţinere .............. ............... .. 314
Informaţii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... .. 314
Lucrul la echipamentul hidraulic . . . . . . . . . ............... ............... .. 314
Lucrul la echipamentul electric . . . . . . . . . . ............... ............... .. 315
Lucrul cu sistemul de aprindere . . . . . . . . . ............... ............... .. 315
Dispozitive de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... .. 316
Valori setate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... .. 316
Ridicarea şi aşezarea pe cric . . . . . . . . . . . ............... ............... .. 316
Lucru în faţa stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . ............... ............... .. 317
Asigurarea accesului la punctele de întreţinere . . . . . . . . . . . . . ............... .. 319
Deschiderea clapetei laterale de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 319
Închiderea clapetei laterale de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 320
Deschiderea capotei motorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 321
Închiderea capotei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 322
Instalarea şi scoaterea cadrului de susţinere . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 323
Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 325
Curăţarea radiatorului, verificarea etanşeităţii . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 325
Înlocuirea cartuşelor filtrului de aer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 325
Golirea apei din filtrul de combustibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 327
Lubrifierea racordurilor şi a comenzilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 328
Verificarea închizătorii uşii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 329
Întreţinerea centurii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... .. 329

57348011838 RO - 12/2015 IX
Conţinut
g

Verificarea scaunului şoferului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 331


Lubrifierea cuplajului de remorcare automat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 331
Întreţinerea roţilor şi a pneurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 334
Întreţinerea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 336
Înlocuirea siguranţelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 339
Lubrifierea catargului de ridicare şi a şinei cu rulmenţi . . . . . . . . . . . . . ............ 339

7 Întreţinerea la 1.000 de ore/anuală


Alte activităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Verificarea sistemului hidraulic pentru depistarea scurgerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Verificarea nivelului uleiului hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Verificarea cilindrilor de ridicare şi a racordurilor pentru depistarea scurgerilor . . . . . . . 344
Verificarea braţelor de furcă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Verificarea braţelor reversibile ale furcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345

8 Date tehnice
Dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Fişa tehnică VDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
Alocarea siguranţelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

X 57348011838 RO - 12/2015
1

Prefaţă
1 Prefaţă
Listă de abrevieri

Listă de abrevieri
INDICAŢIE
Această listă de abrevieri se aplică tuturor
tipurilor de instrucţiuni de operare. Nu toate
abrevierile care sunt enumerate aici vor
apărea în mod necesar în aceste instrucţiuni
de operare.

Abreviere Semnificaţie
°C Grade Celsius
°F Grade Fahrenheit
B Amperi
ABE Unitate de afişare şi operare
ArbSchG Legea germană privind protecţia muncii
BetrSichV Ordonanţă germană privind siguranţa şi sănătatea la locul de muncă
BG Compania de asigurări a angajatorului
BGG Legea generală privind asigurarea de răspundere a angajatorilor
BGR Regula privind asigurarea de răspundere a angajatorilor
Asociaţia
Germană de
Reglementarea privind compania de asigurări a angajatorului
Asigurări în Caz
de Accident
Aprox. Aproximativ
Simbol care confirmă conformitatea cu directivele europene valabile privind
CE
produsele
Comisie internaţională privind regulile pentru aprobarea echipamentelor
CEE
electrice
cm Centimetri
3
cm Centimetri cubi
dB Decibeli
DFÜ Transmisie de la distanţă a datelor
DIN Standard german
EG Comunitatea europeană
EN Standard european
FEM Fédération Européene de la Manutention
Fmax Putere maximă
g Grame

2 57348011838 RO - 12/2015
Prefaţă 1
Listă de abrevieri

Abreviere Semnificaţie
GAA Inspectoratul industrial
Dacă este cazul Dacă este cazul
GPRS Servicii generale de radiocomunicaţii în pachete
h/d Ore pe zi (timp de acţionare în fiecare zi în ore)

ID no. Număr de identificare

ISO Standard internaţional


kg Kilograme
kg/m3 Kilograme pe metru cub
km/h Kilometri pe oră
km/d Kilometri pe zi (kilometri conduşi în fiecare zi)
kN Kilonewtoni
kW Kilowaţi

kWh/h Consum de energie

l Litri
l/h Litri pe oră

l/min Litri pe minut

LAN Reţea cu acoperire locală


LED Diodă luminiscentă
Lp Nivel de presiune acustică
LpAZ Nivelul continuu de presiune sonoră în cabina şoferului
LSP Centrul de greutate al sarcinii
o.s. Or similar
m Metri

m/s Metri pe secundă

m/s2 Metri pe secundă la pătrat


MAK Concentraţie maximă la locul de muncă
Max. Maxim
Min. Minim
min Minute
rpm Rotaţie(i) pe minut
mm Milimetri
N Newtoni

57348011838 RO - 12/2015 3
1 Prefaţă
Stivuitorul

Abreviere Semnificaţie
Nm Newton metri
PIN Număr personal de identificare
SE Superelastic
SIT Pneu cu montare uşoară pe jantă pentru asamblare simplificată
Normativul german privind avizarea circulaţiei vehiculelor pe drumurile pu-
StVZO
blice
t Tone
TRGS Reglementări tehnice pentru substanţe periculoase

a.s. And similar


V Volţi
VDE Asociaţia pentru tehnologii electrice, electronice şi de informaţii
VDI Asociaţia inginerilor germani
VDMA Federaţia germană a inginerilor
W Waţi
WLAN Reţea fără fir cu acoperire locală
e.g. De exemplu
.

Stivuitorul
Generalităţi
Stivuitorul descris în aceste instrucţiuni de
operare corespunde standardelor aplicabile şi
normelor de siguranţă.
Dacă motostivuitorul urmează să opereze
pe drumurile publice, trebuie să respecte
reglementările naţionale în vigoare în ţara
în care este utilizat. Permisul de conducere
trebuie obţinut de la biroul corespunzător.
Stivuitoarele sunt dotate cu cea mai nouă teh-
nologie. Nu mai rămâne decât să manevraţi în
siguranţă stivuitorul şi să-i menţineţi funcţio-
nalitatea.
Prezentele instrucţiuni de operare furnizează
informaţiile necesare în acest scop. Citiţi
şi respectaţi informaţiile furnizate înainte
de a pune stivuitorul în funcţiune. Astfel,

4 57348011838 RO - 12/2015
Prefaţă 1
Stivuitorul

se vor preveni accidentele şi se va asigura


menţinerea valabilităţii garanţiei.

Etichetarea CE
Producătorul utilizează etichetarea CE pentru
a indica faptul că stivuitorul respectă standar-
dele şi normele valabile la momentul come-
rcializării. Acest fapt este confirmat de decla-
raţia de conformitate CE emisă. Etichetare CE
este ataşată plăcuţei de identificare.
O modificare sau o adăugire structurală
independentă adusă stivuitorului industrial
poate compromite siguranţa, anulând astfel
declaraţia de conformitate CE.
Declaraţia de conformitate CE trebuie pă-
strată cu grijă şi pusă la dispoziţia autorităţilor
competente.
CE-Symbol

57348011838 RO - 12/2015 5
1 Prefaţă
Stivuitorul

Declaraţie de conformitate CE, conform Directivei privind utilajele

Declaraţie

STILL GmbH
Berzeliusstraße 10
D-22113 Hamburg Germania

Declarăm că utilajul

Stivuitor industrial conform acestor instrucţiuni de operare


Tip conform acestor instrucţiuni de operare

respectă cea mai recentă versiune a directivei privind utilajele 2006/42/CE.

Personal autorizat să alcătuiască documentaţia tehnică:

a se vedea declaraţia de conformitate CE

STILL GmbH

6 57348011838 RO - 12/2015
Prefaţă 1
Informaţii despre documentaţie

Informaţii despre documentaţie


Scopul documentaţiei
• Instrucţiunile de operare originale
• Instrucţiuni de operare originale pentru
dispozitivele ataşabile (variantă)
• Listă de piese de schimb
• Regulile VDMA pentru utilizarea corectă a
stivuitoarelor industriale
Aceste instrucţiuni de operare descriu toate
măsurile necesare pentru operarea în sigu-
ranţă şi întreţinerea corespunzătoare a stivui-
torului în toate variantele posibile disponibile
la momentul tipăririi. Versiunile speciale ad-
aptate la cerinţele clienţilor sunt documentate
în instrucţiuni de operare separate. Dacă aveţi
întrebări, contactaţi centrul de service autori-
zat.
Introduceţi numărul de fabricaţie şi anul
fabricaţiei de pe plăcuţa cu numele în spaţiul
furnizat:
Numărul de fabricaţie
...............................................
An de fabrica-
ţie...................................................
Vă rugăm să specificaţi numărul de fabricaţie
la solicitarea oricăror informaţii de ordin tehnic.
Fiecare stivuitor este însoţit de un set de
instrucţiuni de operare. Aceste instrucţiuni
trebuie depozitate cu atenţie şi trebuie să
fie disponibile pentru şofer şi compania
operatoare în orice moment. Locaţia de
depozitare este specificată în capitolul „Vederi
de ansamblu“.
Dacă se pierd instrucţiunile de operare, ope-
ratorul trebuie să obţină imediat un exemplar
de la producător.
Instrucţiunile de operare sunt incluse în lista
de piese de schimb şi pot fi comandate ca
piesă de schimb.
Personalul responsabil pentru operarea şi
întreţinerea echipamentului trebuie să fie
familiarizat cu aceste instrucţiuni de operare.

57348011838 RO - 12/2015 7
1 Prefaţă
Informaţii despre documentaţie

Compania operatoare trebuie să se asigure


că toţi operatorii au primit, au citit şi au înţeles
aceste instrucţiuni de operare.

INDICAŢIE
Vă rugăm să ţineţi cont de definiţia urmă-
toarelor persoane responsabile: „companie
operatoare“ şi „şofer“.
Vă mulţumim pentru citirea şi respectarea
acestor instrucţiuni de operare. Dacă aveţi
întrebări sau sugestii de îmbunătăţire sau
dacă descoperiţi erori, vă rugăm să contactaţi
centrul de service autorizat.

Data publicării manualului şi topicul


instrucţiunilor de operare
Data publicării acestor instrucţiuni de operare
poate fi găsită în pagina de titlu.
STILL este în permanenţă angajată în dez-
voltarea stivuitoarelor. Prezentele instrucţiuni
de operare pot fi modificate şi nu informaţiile
şi/sau ilustraţiile din ele nu pot sta la baza
vreunor reclamaţii.
Contactaţi centrul de service autorizat pentru
asistenţă tehnică referitoare la stivuitor.

Drepturile de autor şi drepturile


asupra mărcilor comerciale
Este interzisă reproducerea, traducerea
sau punerea la dispoziţia unor terţe părţi a
prezentelor instrucţiuni, chiar şi sub formă de
fragmente, fără aprobare expresă în scris din
partea producătorului.

Explicaţii ale simbolurilor pentru


informaţii utilizate

PERICOL
Indică proceduri care trebuie respectate cu stricteţe
pentru a preveni riscul de deces.

8 57348011838 RO - 12/2015
Prefaţă 1
Informaţii despre documentaţie

ATENŢIE
Indică procedurile care trebuie respectate strict
pentru a preveni riscul de vătămări.

ATENŢIE
Indică proceduri care trebuie respectate strict pen-
tru a preveni daunele materiale şi/sau distrugerea.

INDICAŢIE
Pentru cerinţele tehnice care necesită atenţie
deosebită.

INDICAŢIE DE MEDIU
Pentru a preveni posibile probleme de mediu.

Explicarea trimiterilor
Trimiterile sunt utilizate la direcţionarea citito-
rului la secţiunea sau capitolul corespunzător.
Exemple:
• Trimitere la o secţiune: ⇒ Capitolul „Expli-
carea trimiterilor“, P. 1-9
• Trimitere la un capitol: ⇒ Capitolul „Definiţia
termenilor utilizaţi pentru persoane respon-
sabile“, P. 28

Definirea direcţiilor
1
Direcţiile „înainte“ (1), „înapoi“ (3), „dreapta“
(2) şi „stânga“ (4) se referă la poziţiile de
instalare ale componentelor din perspectiva
compartimentului operatorului; sarcina este
situată în partea din faţă.

4 2

3 6210_001-031

57348011838 RO - 12/2015 9
1 Prefaţă
Informaţii despre documentaţie

Desene mostră
Vedere a funcţiilor şi a operaţiilor
Prezenta documentaţie explică succesiunea
anumitor funcţii şi operaţii. Diagramele sche-
matice ale unui stivuitor cu contragreutate
sunt utilizate pentru a ilustra aceste secvenţe.

INDICAŢIE
Aceste diagrame schematice nu sunt repre-
zentative pentru starea structurală a stivui-
torului din documentaţie. Diagramele sunt
utilizate exclusiv în scopul clarificării procedu-
rilor.

6210_003-062

Vedere a unităţii de afişare şi operare

INDICAŢIE
Vederi ale stărilor şi valorilor operaţionale
pe afişajul unităţii de afişare şi operare sunt
exemple şi depind parţial de dotarea stivuito-
rului. Drept rezultat, afişajele stărilor şi valo-
rilor reale pot diferi. Informaţiile care nu sunt
relevante pentru descrieri nu sunt prezentate.

10 57348011838 RO - 12/2015
Prefaţă 1
Considerente referitoare la mediu

Considerente referitoare la mediu


Ambalarea
În timpul livrării stivuitorului, anumite părţi sunt
ambalate pentru a asigura protecţie în timpul
transportului. Ambalajul trebuie scos complet
înainte de prima pornire.

INDICAŢIE DE MEDIU
Materialele de ambalare trebuie aruncate
corect la livrarea stivuitorului.

Casarea componentelor şi bateriilor


Stivuitorul este compus din diferite materiale.
Dacă componentele sau bateriile trebuie
înlocuite sau casate, ele trebuie:
• aruncat,
• tratat sau
• reciclat în conformitate cu reglementările
regionale şi naţionale.

INDICAŢIE
Documentaţia furnizată de producătorul
bateriei trebuie respectată pentru aruncarea
bateriilor.

INDICAŢIE DE MEDIU
Vă recomandăm să colaboraţi cu o companie
de gestionare a deşeurilor.

57348011838 RO - 12/2015 11
1 Prefaţă
Considerente referitoare la mediu

12 57348011838 RO - 12/2015
2

Introducere
2 Introducere
Utilizarea stivuitorului

Utilizarea stivuitorului
Utilizarea corespunzătoare
Stivuitorul descris în prezentele instrucţiuni
de operare este adecvat pentru ridicarea,
transportarea şi stivuirea încărcăturilor.
Stivuitorul trebuie utilizat exclusiv pentru
destinaţia corectă specificată şi descrisă în
prezentele instrucţiuni de operare.
Dacă stivuitorul urmează a fi utilizat pentru
alte destinaţii decât cele specificate în instruc-
ţiunile de operare, este necesară obţinerea în
prealabil a aprobării producătorului sau, dacă
este cazul, a aprobării autorităţilor competente
pentru a preveni pericolele.
Sarcina maximă de ridicat este specificată pe
plăcuţa cu capacitatea nominală (diagrama
de sarcină) şi nu trebuie depăşită; consultaţi,
de asemenea, capitolul intitulat „Înainte de
ridicarea unei încărcături“.

Utilizare corectă în timpul tractării


Acest stivuitor este adecvat tractării ocazio-
nale a remorcilor şi este echipat cu un dis-
pozitiv de tractare în acest scop. Tractarea
ocazională nu trebuie să depăşească 2% din
timpul zilnic de operare. Dacă stivuitorul ur-
mează să fie utilizat pentru tractare în mod
regulat, trebuie consultat producătorul.
Trebuie respectate reglementările privind
operarea remorcii; consultaţi capitolul „Opera-
rea remorcii“.

Utilizarea nepermisă
Compania operatoare sau operatorul, şi nu
producătorul, răspunde de orice pericole
cauzate de utilizarea improprie.

INDICAŢIE
Vă rugăm să ţineţi cont de definiţia urmă-
toarelor persoane responsabile: „companie
operatoare“ şi „şofer“.

14 57348011838 RO - 12/2015
Introducere 2
Utilizarea stivuitorului

Utilizarea în alte scopuri decât cele descrise


în prezentele instrucţiuni de operare este
interzisă.

PERICOL
Există riscul de vătămare fatală
provocată de căderea din stivuitor
în timpul deplasării acestuia!
– Este interzisă transportarea de
pasageri în stivuitor.

Stivuitorul nu poate fi operat în zone în care


există risc de incendiu, explozie sau coro-
ziune, sau în zone care prezintă contaminare
deosebită cu praf.
Stivuirea sau descărcarea nu este permisă pe
suprafeţe înclinate sau pe rampe.

Locaţia de utilizare
Stivuitorul poate fi utilizat în aer liber.
Dacă stivuitorul este prevăzut cu varianta de
echipare „filtru de particule“, acesta îndepli-
neşte condiţiile necesare esenţiale pentru
utilizare în hale ventilate. Respectaţi regle-
mentările naţionale din ţara în care se utili-
zează stivuitorul.
Operarea pe drumurile publice este permisă
numai cu varianta de echipament „StVZO“
(Normativ privind avizarea circulaţiei vehicu-
lelor pe drumurile publice).
Dacă motostivuitorul urmează să opereze
pe drumurile publice, trebuie să respecte
reglementările naţionale în vigoare în ţara în
care este utilizat.
Solul trebuie să aibă o capacitate portantă
adecvată (beton, asfalt) şi o suprafaţă ce
asigură o bună aderenţă. Lăţimea rutelor,
a zonelor de lucru şi a culoarelor trebuie
să corespundă specificaţiilor din aceste
instrucţiuni de operare; consultaţi capitolul
intitulat „Rutele“.
Conducerea pe pante ascendente şi des-
cendente este permisă numai dacă sunt re-
spectate datele şi specificaţiile menţionate;
consultaţi capitolul intitulat „Rutele“.

57348011838 RO - 12/2015 15
2 Introducere
Utilizarea stivuitorului

Stivuitorul poate fi utilizat în multe ţări, de


la cele situate la tropice la cele din regiunile
nordice (interval de temperatură: între -20 °C
şi +40 °C).
Acest stivuitor nu este adecvat pentru utilizare
în clădiri de refrigerare.
Compania operatoare trebuie să asigure o
protecţie împotriva incendiilor adecvată pen-
tru aplicaţia relevantă în apropierea stivui-
torului. În funcţie de condiţiile de operare,
pe stivuitor trebuie asigurată o protecţie su-
plimentară împotriva incendiilor. Dacă aveţi
nelămuriri, contactaţi autorităţile competente.

INDICAŢIE
Vă rugăm să ţineţi cont de definiţia următoarei
persoane responsabile: „companie opera-
toare“.
PERICOL
Risc de îmbolnăvire din cauza gazelor de eşapa-
ment!
Gazele de eşapament de la motoarele cu combu-
stie internă sunt dăunătoare sănătăţii. În special
particulele de funingine conţinute în gazele de eşa-
pament ale motoarelor diesel pot fi cancerigene.
Când un motor cu combustie internă este lăsat în
funcţiune, există pericolul de otrăvire din cauza
componentelor CO, CH şi NOx ale gazelor de eşa-
pament.
Sistemele moderne de tratare a gazelor de eşa-
pament (de ex., convertoare catalitice, filtre de
particule sau sisteme comparabile) pot curăţa ga-
zele de evacuare într-un mod care reduce pericolul
de îmbolnăvire şi riscul de otrăvire la utilizarea sti-
vuitorului.
– Respectaţi normele şi legile naţionale la utiliza-
rea stivuitoarelor cu motor cu combustie internă
în zone de lucru complet sau parţial închise.
– Asiguraţi întotdeauna o ventilaţie suficientă.

16 57348011838 RO - 12/2015
Introducere 2
Utilizarea stivuitorului

Utilizarea platformelor de lucru

ATENŢIE
Utilizarea platformelor de lucru este reglementată
de legislaţia naţională. Utilizarea platformelor de
lucru este permisă doar conform legislaţiei din ţara
de utilizare.
– Respectaţi legislaţia naţională.
– Înainte de a utiliza platforme de lucru, consultaţi
autorităţile naţionale de reglementare.

57348011838 RO - 12/2015 17
2 Introducere
Riscuri remanente

Riscuri remanente
Pericole şi riscuri remanente
Chiar în cazul în care se lucrează cu atenţie şi
în conformitate cu standardele şi normele în
vigoare, apariţia altor riscuri în timpul utilizării
stivuitorului nu poate fi exclusă complet.
Stivuitorul şi toate celelalte componente sunt
conforme cu normele de siguranţă actuale.
În orice caz, chiar dacă stivuitorul este utilizat
corect şi se respectă toate instrucţiunile, unele
riscuri remanente nu pot fi excluse.
Chiar în afara zonelor delimitate pentru
pericole din preajma stivuitorului, pot surveni
riscuri remanente. Persoanele din zona
din preajma stivuitorului trebuie să fie mai
atente decât în mod obişnuit, pentru a putea
reacţiona imediat în eventualitatea unei
defecţiuni, a unui incident sau unei pene etc.

ATENŢIE
Toate persoanele din vecinătatea stivuitorului
trebuie să fie instruite în legătură cu aceste riscuri
care rezultă din utilizarea stivuitorului.
Mai mult, atragem atenţia asupra normelor de
siguranţă din aceste instrucţiuni de operare.

Aceste riscuri pot include:


• Pierderi de consumabile datorate scurgeri-
lor, rupturilor de tuburi şi containere etc.
• Riscul de accident în timpul condusului
pe teren cu dificultăţi, precum suprafeţele
înclinate, suprafeţe neregulate sau prea
alunecoase sau în timpul condusului în
condiţii de vizibilitate redusă etc.
• Căderea, alunecarea etc. în timpul depla-
sării pe stivuitor, mai ales pe vreme umedă,
cu scurgeri de consumabile sau pe supra-
feţe acoperite de gheaţă.
• Riscuri de incendiu şi explozii din cauza
bateriilor sau a tensiunii electrice
• Eroare umană cauzată de nerespectarea
normelor de siguranţă,
• Deteriorare nereparată sau componente
defecte şi uzate,
• Întreţinere şi testare insuficiente

18 57348011838 RO - 12/2015
Introducere 2
Riscuri remanente

• Utilizarea de consumabile incorecte


• Depăşirea intervalelor între teste
Producătorul nu poate fi făcut responsabil
pentru accidentele ce implică stivuitorul
cauzate de nerespectarea intenţionată sau din
neglijenţă a acestor norme de către compania
operatoare.

Stabilitate
Stabilitatea stivuitorului a fost testată conform
celor mai recente standarde tehnologice şi
este garantată cu condiţia ca stivuitorul să
fie folosit corespunzător în conformitate cu
scopul pentru care a fost conceput. Aceste
standarde iau în considerare forţele de bas-
culare statice şi dinamice, care pot fi prezente
în timpul utilizării, în conformitate cu regulile
de operare şi în scopurile corespunzătoare.
Totuşi, pericolul de depăşire a momentului
de înclinare din cauza utilizării necorespun-
zătoare sau folosirii incorecte şi de pierdere a
stabilităţii nu pot fi excluse.
Pierderea stabilităţii poate fi evitată sau
minimizată prin următoarele acţiuni:
– Asiguraţi întotdeauna încărcătura împotriva
alunecării, de ex. prin fixare.
– Transportaţi întotdeauna încărcăturile
instabile în recipiente adecvate.
– Conduceţi întotdeauna încet în viraje.
– Conduceţi cu încărcătura coborâtă.
– Chiar dacă utilizaţi sisteme de mişcare
laterală a braţului, aliniaţi încărcătura cât de
central posibil cu stivuitorul şi transportaţi-o
în această poziţie.
– Evitaţi virajele şi deplasarea în diagonală
pe pante ascendente sau descendente.
– Nu vă deplasaţi niciodată cu încărcătura
orientată în josul pantei.
– Ridicaţi numai încărcături de lăţime apro-
bată.
– Aveţi întotdeauna grijă atunci când trans-
portaţi încărcături suspendate.

57348011838 RO - 12/2015 19
2 Introducere
Riscuri remanente

– Nu conduceţi peste muchii de rampe sau


trepte.

Riscuri speciale asociate utilizării


stivuitorului şi a dispozitivelor
ataşabile
Este necesară obţinerea aprobării producăto-
rului şi a producătorului dispozitivului ataşabil
în toate cazurile în care stivuitorul este utilizat
într-o manieră care nu se înscrie în utilizarea
normală şi în cazurile în care şoferul nu este
sigur că poate utiliza stivuitorul corect şi fără
risc de accidente.

20 57348011838 RO - 12/2015
Introducere 2
Riscuri remanente

57348011838 RO - 12/2015 21
2 Introducere
Riscuri remanente

Prezentarea generală a pericolelor


şi a măsurilor de prevenire

INDICAŢIE
Acest tabel are rolul de a vă ajuta să evaluaţi
pericolele din unitatea dvs. şi este valabil
pentru toate tipurile de vehicule. Acesta nu
este exhaustiv.
– Respectaţi reglementările naţionale din ţara
în care se utilizează stivuitorul.
Pericol Acţiune Bifă Observaţii
√ Finalizat
- Nu este cazul
Echipamentele Verificare O Dacă aveţi îndoieli,
stivuitorului nu consultaţi corpul de
respectă normele control competent sau
locale compania de asigurări
a angajatorului
Absenţa abilităţilor şi Instruirea şoferului O BGG 925
calificării şoferului (şezând şi în picioare) Permis de conducere
VDI 3313
Utilizarea de Accesul la cheie O
către persoane permis numai
neautorizate persoanelor
autorizate
Stivuitorul este în Testarea repetată O Ordonanţa germană
condiţii nesigure şi remedierea privind siguranţa şi
defecţiunilor sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV)
Risc de cădere la Conformitatea cu O Ordonanţa germană
utilizarea platformelor normele naţionale privind siguranţa şi
de lucru (diverse legi sănătatea la locul de
naţionale) muncă (BetrSichV) şi
Asociaţia Profesională
Germană
Vizibilitate redusă prin Planificarea O Ordonanţa germană
încărcătură resurselor privind siguranţa şi
sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV)

22 57348011838 RO - 12/2015
Introducere 2
Riscuri remanente

Pericol Acţiune Bifă Observaţii


√ Finalizat
- Nu este cazul
Contaminarea aerului Evaluarea gazelor O Reglementări tehnice
de respirat de eşapament de la pentru substanţe
motorină periculoase (TRGS)
554 şi Ordonanţa
germană privind
siguranţa şi sănătatea
la locul de muncă
(BetrSichV)
Evaluarea gazelor de O Lista valorilor limită
eşapament de la GPL valabile în Germania
(MAK-Liste) şi
Ordonanţa germană
privind siguranţa şi
sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV)
Utilizarea nepermisă Publicarea O Ordonanţa germană
(utilizare necorespun- instrucţiunilor de privind siguranţa şi
zătoare) operare sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV) şi
legea germană privind
sănătatea şi protecţia
muncii (ArbSchG)
Instrucţiuni scrise O Ordonanţa germană
pentru şofer privind siguranţa şi
sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV) şi
legea germană privind
sănătatea şi protecţia
muncii (ArbSchG)
Ţineţi cont de O
Ordonanţa germană
privind siguranţa şi
sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV),
instrucţiunile de
operare şi regulile
Federaţiei germane a
inginerilor (VDMA)
La alimentare

57348011838 RO - 12/2015 23
2 Introducere
Riscuri remanente

Pericol Acţiune Bifă Observaţii


√ Finalizat
- Nu este cazul
a) Motorină Ţineţi cont de O
Ordonanţa germană
privind siguranţa şi
sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV),
instrucţiunile de
operare şi regulile
Federaţiei germane a
inginerilor (VDMA)
b) LPG Ţineţi cont de O
regulamentul D34
al Asociaţiei Germane
de Asigurări în Caz de
Accident (DGUV),
instrucţiunile de
operare şi regulile
Federaţiei germane a
inginerilor (VDMA)
La încărcarea Ţineţi cont de O Regulamentul
bateriilor de tracţiune Ordonanţa germană 0510 al Asociaţiei
privind siguranţa şi inginerilor electricieni,
sănătatea la locul de electronişti şi în
muncă (BetrSichV), tehnologia informaţiei
instrucţiunile de din Germania (VDE):
operare şi regulile în special:
Federaţiei germane a - Asiguraţi o ventilaţie
inginerilor (VDMA) adecvată
- Valoarea izolaţiei în
intervalul permis
La utilizarea Ţineţi cont de O Ordonanţa germană
încărcătoarelor de Ordonanţa germană privind siguranţa şi
baterii privind siguranţa şi sănătatea la locul de
sănătatea la locul de muncă (BetrSichV)
muncă (BetrSichV), şi regulamentul
regulamentul 104 al Asociaţiei
104 al Asociaţiei Profesionale
Profesionale Germane
Germane şi
instrucţiunile de
operare

24 57348011838 RO - 12/2015
Introducere 2
Riscuri remanente

Pericol Acţiune Bifă Observaţii


√ Finalizat
- Nu este cazul
La parcarea Ţineţi cont de O Ordonanţa germană
stivuitoarelor pe GPL Ordonanţa germană privind siguranţa şi
privind siguranţa şi sănătatea la locul de
sănătatea la locul de muncă (BetrSichV)
muncă (BetrSichV), şi regulamentul
regulamentul 104 al Asociaţiei
104 al Asociaţiei Profesionale
Profesionale Germane
Germane şi
instrucţiunile de
operare
Cu sisteme de transport fără şofer
Calitate inadecvată a Drumuri curate/libere O Ordonanţa germană
drumului privind siguranţa şi
sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV)
Transportor Fixaţi din nou O Ordonanţa germană
încărcătură incorect/a încărcătura pe palet privind siguranţa şi
alunecat sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV)
Comportament Instruire angajat O Ordonanţa germană
neprevizibil al direcţiei privind siguranţa şi
sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV)
Drumuri blocate Marcaţi drumurile O Ordonanţa germană
Menţineţi drumurile privind siguranţa şi
libere sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV)
Drumurile se Anunţaţi regula O Ordonanţa germană
intersectează priorităţii de trecere privind siguranţa şi
sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV)
Nicio detectare de Instruire angajat O Ordonanţa germană
persoană în timpul privind siguranţa şi
depozitării şi preluării sănătatea la locul de
muncă (BetrSichV)
.

Pericol pentru angajaţi


În conformitate cu Ordonanţa germană privind
siguranţa şi sănătatea la locul de muncă (Be-
trSichV) şi cu legea germană privind protecţia
muncii (ArbSchG), compania operatoare tre-
buie să stabilească şi să evalueze pericolele

57348011838 RO - 12/2015 25
2 Introducere
Riscuri remanente

în timpul operării şi să stabilească măsurile de


protecţie a muncii necesare pentru angajaţi
(BetrSichVO). Prin urmare, compania ope-
ratoare trebuie să elaboreze instrucţiuni de
operare adecvate (§ 6 ArbSchG) şi să le pună
la dispoziţia şoferului. Trebuie desemnată o
persoană responsabilă.

INDICAŢIE
Vă rugăm să ţineţi cont de definiţia urmă-
toarelor persoane responsabile: „companie
operatoare“ şi „şofer“.
Construcţia şi dotarea stivuitorului corespund
Directivei privind utilajele 2006/42/CE, fiind
prin urmare identificate cu etichetarea CE.
Drept consecinţă, aceste elemente nu sunt
incluse în evaluarea riscurilor. Dispozitivele
ataşabile dispun de propria etichetare CE şi,
similar, nu sunt incluse din acest motiv. Com-
pania operatoare trebuie totuşi să selecteze
tipul şi dotarea stivuitoarelor pentru a respecta
prevederile locale privind operarea.
Rezultatul trebuie să fie documentat (§ 6
ArbSchG). În cazul aplicaţiilor cu stivuitorul
care implică situaţii de risc similare, este
permis să rezumaţi rezultatele. Această
vedere de ansamblu (consultaţi capitolul
„Vedere de ansamblu asupra pericolelor şi
măsurilor de prevenire“) furnizează informaţii
pentru respectarea acestei reglementări.
Vederea de ansamblu specifică pericolele
principale care sunt cel mai frecvent cauza
accidentelor în condiţii de neconformitate.
Dacă sunt implicate alte pericole operaţionale
majore, acestea trebuie luate de asemenea în
considerare.
Condiţiile de utilizare a stivuitoarelor sunt, în
general, similare în multe unităţi astfel încât
riscurile pot fi rezumate într-o singură vedere
de ansamblu. Respectaţi informaţiile furnizate
de compania de asigurări a angajatorului
relevant privind acest subiect.

26 57348011838 RO - 12/2015
3

Siguranţa
3 Siguranţa
Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoane responsabile

Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoane responsabile


Compania operatoare
Compania operatoare este persoana fizică
sau juridică care operează stivuitorul indust-
rial sau sub a cărei autoritate se utilizează
stivuitorul industrial.
Compania operatoare trebuie să se asigure că
stivuitorul este utilizat numai pentru destinaţia
corectă şi în conformitate cu normele de
siguranţă stipulate în prezentele instrucţiuni
de operare.
Compania operatoare trebuie să se asigure că
toţi utilizatorii au citit şi au înţeles informaţiile
privind siguranţa.
Compania operatoare este responsabilă
pentru programarea şi efectuarea corectă
a verificărilor de siguranţă periodice.
Se recomandă respectarea specificaţiilor
naţionale privind performanţa.

Specialist
O persoană calificată este definită ca un
inginer de service sau o persoană care
îndeplineşte următoarele cerinţe:
• O calificare profesională finalizată care
dovedeşte (demonstrabil) stăpânirea
cunoştinţelor de specialitate. Această
dovadă constă într-o diplomă de calificare
profesională sau un document similar.
• Experienţă profesională care indică faptul
că persoana calificată a obţinut experienţă
practică în ceea ce priveşte stivuitoarele
industriale într-o perioadă de timp demon-
strată din carieră. În acest timp, persoana
s-a familiarizat cu o gamă largă de simp-
tome care necesită efectuarea de verificări,
cum ar fi în funcţie de rezultatele unei eva-
luări de risc sau ale unei inspecţii zilnice
• Implicare profesională recentă în domeniul
testării stivuitoarelor industriale vizate şi o
calificare suplimentară corespunzătoare
sunt esenţiale. Specialistul trebuie să
aibă experienţă în efectuarea testului
vizat sau a unor teste similare. În plus,

28 57348011838 RO - 12/2015
Siguranţa 3
Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoane responsabile

această persoană trebuie să fie la curent


cu ultimele inovaţii tehnologice în ceea ce
priveşte stivuitorul industrial de testat şi
riscul evaluat

Şoferii
Acest stivuitor industrial poate fi condus nu-
mai de persoane adecvate, care au cel puţin
18 ani, au fost instruite pentru conducerea de
vehicule, au fost teste de către operator sau un
reprezentant autorizat, pentru a-şi demonstra
abilitatea de a conduce şi a manipula încărcă-
turi şi au fost instruite în mod specific pentru
conducerea acestui stivuitor. De asemenea,
sunt necesare cunoştinţe speciale pentru ope-
rarea stivuitorului.
Cerinţele de instruire în conformitate cu
paragraful §3 din Health and Safety at Work
Act (Legea sănătăţii şi siguranţei în muncă)
şi paragraful §9 din reglementările privind
siguranţa la locul de muncă sunt îndeplinite
dacă şoferul a fost instruit conform BGG
(General Employers’ Liability Insurance
Association Act - Legea generală privind
asigurarea de răspundere a angajatorilor)
925. Respectaţi normele naţionale în vigoare
în ţara dvs.

Drepturile, obligaţiile şi regulile de


comportament ale şoferilor
Şoferul trebuie instruit în ceea ce priveşte
drepturile şi obligaţiile sale.
Şoferului trebuie să i se acorde drepturile
cuvenite.
Şoferul trebuie să poarte echipament de
protecţie adecvat (îmbrăcăminte de protecţie,
încălţăminte de protecţie, cască de protecţie,
ochelari de protecţie, mănuşi) pentru condiţiile
de lucru şi încărcătura de ridicat. Este necesar
un tip de încălţăminte rezistent pentru a
asigura condiţii optime pentru condus şi
frânare.
Şoferul trebuie să fie familiarizat cu manualul
de operare, iar acesta trebuie să fie permanent
la dispoziţia sa.

57348011838 RO - 12/2015 29
3 Siguranţa
Definiţia termenilor utilizaţi pentru persoane responsabile

Şoferul trebuie:
• să fi citit şi înţeles manualul de operare
• să se fi familiarizat cu operarea în siguranţă
a stivuitorului,
• să fie apt din punct de vedere fizic şi
psihologic pentru a conduce în siguranţă
stivuitorul.
PERICOL
Consumul de droguri, de alcool sau de medica-
mente care afectează reacţiile dăunează capacită-
ţii şoferului de a conduce stivuitorul!
Persoanele aflate sub influenţa substanţelor mai
sus menţionate nu au permisiunea să lucreze sub
nicio formă pe sau cu un stivuitor.

Este interzisă utilizarea de către per-


soane neautorizate
Şoferul este responsabil pentru stivuitor în
timpul programului de lucru. El nu trebuie să
permită persoanelor neautorizate să opereze
stivuitorul.
La părăsirea stivuitorului, şoferul trebuie să
îl asigure împotriva utilizării neautorizate,
scoţând cheia, spre exemplu.

30 57348011838 RO - 12/2015
Siguranţa 3
Principii de bază pentru operarea sigură

Principii de bază pentru operarea sigură


Acoperirea asigurării pe proprietăţile
companiei
În multe cazuri, proprietăţile companiei sunt
zone cu trafic limitat pentru public.

INDICAŢIE
Asigurarea responsabilităţii civile în exploa-
tare trebuie analizată pentru a vă asigura că,
în cazul oricărei daune cauzate în zonele cu
trafic limitat pentru public, există asigurare
pentru stivuitor în ceea ce priveşte terţii.

Modificările şi adaptările
Dacă stivuitorul este utilizat pentru lucrări
care nu sunt enumerate în ghidul de utilizare
sau în cadrul acestor instrucţiuni şi este
necesară transformarea sau adaptarea
corespunzătoare a stivuitorului, reţineţi
că orice modificare a caracteristicilor sale
structurale poate afecta manevrabilitatea şi
stabilitatea stivuitorului, ceea ce poate cauza
accidente.
Prin urmare mai întâi ar trebui să contactaţi
centrul de service.
Modificările care vor afecta negativ stabili-
tatea, cum sunt, printre altele, capacitatea
încărcăturii şi sistemele de siguranţă, nu tre-
buie efectuate fără aprobarea producătorului.
Stivuitorul poate fi modificat numai cu apro-
barea scrisă a producătorului. Dacă este
necesar, trebuie obţinută aprobare şi de la
autorităţile responsabile.
De asemenea, frânele, sistemul de direcţie,
elementele de comandă, vizibilitatea perife-
rică, variantele de echipare şi dispozitivele
ataşabile nu trebuie modificate fără aprobarea
prealabilă în scris a producătorului.
Vă avertizăm să nu instalaţi sau utilizaţi
sisteme de siguranţă care nu sunt aprobate de
producător.

57348011838 RO - 12/2015 31
3 Siguranţa
Principii de bază pentru operarea sigură

PERICOL
Risc de vătămare!
Chiar şi la utilizarea unui sistem de reţinere aprobat
există un risc remanent ca şoferul să fie accidentat
dacă stivuitorul se răstoarnă. Riscul de vătămare
corporală poate fi redus prin utilizarea combinată a
sistemului de reţinere şi a centurii de siguranţă. În
plus, centura de siguranţă oferă protecţie în cazul
coliziunilor din spate şi căderii de pe o rampă.
– Utilizaţi şi centura de siguranţă.

În cazul în care sunt efectuate suduri pe


stivuitor, bateria şi toate conexiunile la plăcile
electronice de control trebuie deconectate.
Contactaţi centrul de service.

PERICOL
Dacă stivuitorul nu este echipat cu ramă de protec-
ţie a cabinei, viaţa operatorului poate fi în pericol
dacă acesta este lovit de o încărcătură căzută de la
o înălţime 1800 mm sau mai mult.
Operarea stivuitorului fără ramă de protecţie a
cabinei este interzisă cu o înălţime de ridicare de
peste 1800 mm.
– Pentru a ridica încărcături la o înălţime de
1800 mm şi mai mare, utilizaţi numai stivuitoare
cu ramă de protecţie a cabinei

În cazul în care producătorul intră în lichidare


şi compania nu este preluată de altă persoană
juridică, compania operatoare poate modifica
stivuitorul.
În acest scop, operatorul trebuie să îndepli-
nească următoarele condiţii:
Documentele de construcţie, documentele de
testare şi instrucţiunile de asamblare aferente
modificării trebuie să fie arhivate şi să rămână
în permanenţă disponibile.
Asiguraţi-vă că plăcuţa cu valoarea nominală
a capacităţii, informaţiile grafice, avertismen-
tele pentru pericole şi instrucţiunile de operare
sunt în concordanţă cu schimbările şi, dacă
este necesar, modificaţi-le.
Modificările trebuie proiectate, verificate şi im-
plementate de un birou de proiectare specia-
lizat în stivuitoare industriale în conformitate
cu standardele şi directivele în vigoare la data
efectuării modificărilor.

32 57348011838 RO - 12/2015
Siguranţa 3
Principii de bază pentru operarea sigură

Informaţiile grafice conţinând următoarele


date trebuie să fie ataşate permanent la
stivuitor astfel încât să fie foarte clare:
– Tipul de modificare
– Data modificării
– Numele şi adresa companiei care a imple-
mentat modificarea.

Schimbări la rama de protecţie


pentru cabină şi la încărcăturile pe
plafon

PERICOL
În cazul cedării ramei de protecţie pentru cabină
din cauza căderii unei încărcături sau din cauza
răsturnării stivuitorului, există consecinţe potenţial
fatale pentru şofer. Pericol letal!
Sudarea şi găurirea ramei de protecţie pentru
cabină schimbă caracteristicile materialului şi
designul structural al acesteia. Forţele excesive
cauzate de căderea încărcăturii sau de răsturnarea
stivuitorului pot cauza curbarea ramei de protecţie
pentru cabină modificate şi lipsa de protecţie pentru
şofer.
– Nu sudaţi pe rama de protecţie pentru cabină.
– Nu găuriţi rama de protecţie pentru cabină.

ATENŢIE
Încărcăturile grele de pe plafon deteriorează pro-
tecţia pentru cabină!
Pentru a asigura permanent stabilitatea ramei de
protecţie pentru cabină, o încărcătură pe plafon
poate fi montată pe rama de protecţie pentru ca-
bină doar dacă designul structural a fost testat şi
producătorul şi-a dat acordul.
– Consultaţi centrul de service autorizat pentru
montarea încărcăturilor pe plafon.

Avertizare privind piesele care nu


sunt originale
Piesele, dispozitivele ataşabile şi accesoriile
originale sunt proiectate special pentru acest
stivuitor. Vă atragem în mod special atenţia
asupra faptului că piesele, dispozitivele auxi-

57348011838 RO - 12/2015 33
3 Siguranţa
Principii de bază pentru operarea sigură

liare şi accesoriile furnizate de alte companii


nu au fost testate şi aprobate de STILL.

ATENŢIE
Instalarea şi/sau utilizarea unor astfel de produse
poate prin urmare să aibă un impact negativ asupra
caracteristicilor de design ale stivuitorului şi îi poate
reduce siguranţa activă şi/sau pasivă la conducere.
Vă recomandăm să obţineţi aprobare producăto-
rului şi, dacă este necesar, a autorităţilor de regle-
mentare relevante înainte de instalarea unor astfel
de piese. Producătorul îşi declină orice responsa-
bilitate pentru orice daune provocate de utilizarea
fără aprobare a pieselor şi accesoriilor care nu sunt
originale.

Deteriorarea, defectarea şi utilizarea


necorespunzătoare a dispozitivelor
de siguranţă
Deteriorările sau alte defecte ale stivuitorului
sau ale dispozitivelor ataşabile trebuie rapor-
tate imediat supraveghetorului sau manage-
rului de parc responsabil astfel încât acestea
să fie remediate.
Motostivuitorul sau dispozitivele ataşabile
care nu funcţionează sau nu sunt sigure
pentru condus nu trebuie utilizate înainte de a
fi reparate corespunzător.
Nu eliminaţi sau dezactivaţi dispozitivele sau
funcţiile de siguranţă.
Valorile setate fixe pot fi schimbate numai cu
aprobarea producătorului.
Lucrul la sistemul electric (de ex. conectarea
unui radio, faruri suplimentare etc.) trebuie
aprobat de noi în scris. Toate intervenţiile la
sistemul electric trebuie documentate.
Chiar dacă sunt detaşabile, panourile de
pe acoperişul cabinei nu trebuie eliminate
deoarece sunt menite să protejeze împotriva
obiectelor mici.

34 57348011838 RO - 12/2015
Siguranţa 3
Principii de bază pentru operarea sigură

Lungimea braţelor furcii

PERICOL
Risc de accident din cauza selectării incorecte a
braţelor furcii!
– Braţele furcii trebuie să corespundă cu grosimea
încărcăturii.

Dacă braţele furcii sunt prea scurte, încărcă-


tura poate cădea de pe braţe după ce a fost
ridicată. Reţineţi, de asemenea, că centrul de
greutate al încărcăturii se poate deplasa din
cauza forţelor dinamice, cum ar fi frânarea.
O sarcină care, în alte condiţii, se sprijină în
siguranţă pe braţele furcii se poate deplasa
înainte şi poate cădea.
Dacă braţele furcii sunt prea lungi, acestea se
pot prinde de unităţile de încărcare din spatele
încărcăturii care urmează să fie preluată.
Celelalte unităţi de încărcare pot cădea atunci
când încărcătura este ridicată.
– Pentru asistenţă în selectarea corectă a
braţelor furcii, contactaţi centrul de service
autorizat.

Pneurile

PERICOL
Risc pentru stabilitate!
Nerespectarea următoarelor informaţii şi instruc-
ţiuni poate duce la pierderea stabilităţii. Stivuitorul
se poate răsturna, risc de accident!

Următorii factori pot duce la pierderea stabili-


tăţii şi, prin urmare, sunt interzişi:
• Pneuri diferite pe aceeaşi punte, de ex.,
pneuri pneumatice şi pneuri supraelastice
• Pneuri neaprobate de producător
• Uzură excesivă a pneurilor
• Pneuri de calitate inferioară
• Schimbarea pieselor jantelor de roată
• Combinarea pieselor jantelor de roată de la
diferiţi producători

57348011838 RO - 12/2015 35
3 Siguranţa
Principii de bază pentru operarea sigură

Următoarele reguli trebuie respectate pentru


a asigura stabilitatea:
• Utilizaţi numai pneuri cu niveluri egale şi
permise de uzură pe aceeaşi punte
• Utilizaţi numai roţi şi pneuri de acelaşi
tip pe aceeaşi punte, de ex. doar pneuri
supraelastice
• Utilizaţi numai roţi şi pneuri aprobate de
către producător
• Utilizaţi numai produse de înaltă calitate
Roţile şi pneurile aprobate de producător se
pot găsi pe lista cu piese de schimb. Dacă se
vor utiliza alte roţi sau pneuri, trebuie obţinută
în prealabil autorizaţia producătorului.
– Contactaţi centrul de service autorizat în
acest sens.
La schimbarea roţilor sau a pneurilor, asigu-
raţi-vă întotdeauna că acestea nu provoacă
înclinarea stivuitorului într-o parte (de ex. înlo-
cuiţi întotdeauna simultan roţile de pe partea
dreaptă şi de pe partea stângă). Se pot efec-
tua modificări numai în urma consultării cu
producătorul.
Dacă tipul de pneu utilizat pe o punte este
schimbat, de exemplu, de la pneuri suprae-
lastice la pneuri pneumatice, diagrama de
încărcare trebuie modificată corespunzător.
– Contactaţi centrul de service autorizat în
acest sens.

Dispozitivele medicale

ATENŢIE
Pot apărea interferenţe electrogmanetice în cazul
dispozitivelor medicale!
Utilizaţi doar dispozitive protejate suficient împo-
triva interferenţelor electromagnetice.

Dispozitivele medicale, precum stimulatoare


cardiace sau aparatele auditive, pot să func-
ţioneze incorect în timpul utilizării stivuitorului.
– Întrebaţi doctorul sau producătorul dispo-
zitivului medical pentru a vă confirma că
acesta este protejat suficient împotriva in-
terferenţelor electromagnetice.

36 57348011838 RO - 12/2015
Siguranţa 3
Principii de bază pentru operarea sigură

Manipulaţi cu atenţie arcurile cu gaz


şi acumulatorii

ATENŢIE
Arcurile cu gaz sunt sub presiune înaltă. Scoaterea
incorectă cauzează risc crescut de vătămare.
Pentru operare uşoară, diferite funcţii ale stivuito-
rului pot fi asistate de arcuri cu gaz. Arcurile cu gaz
constituie componente complexe care sunt supuse
la presiuni interne ridicate (de până la 300 de bari).
Acestea nu trebuie deschise sub nicio formă dacă
nu se indică acest lucru şi pot fi instalate numai
atunci când nu sunt sub presiune. Dacă este nece-
sar, centrul de service va depresuriza arcul cu gaz
înainte de scoatere, în conformitate cu reglemen-
tările. Arcurile cu gaz trebuie depresurizate înainte
de reciclare.
– Evitaţi deteriorarea, forţele laterale, curbarea,
temperaturile de peste 80°C şi murdăria exce-
sivă.
– Arcurile cu gaz deteriorate sau defecte trebuie
schimbate imediat.
– Contactaţi centrul de service autorizat.

ATENŢIE
Acumulatorii sunt sub presiune înaltă. Instalarea
incorectă a unui acumulator cauzează risc crescut
de vătămare.
Înainte de a începe lucrul la acumulator, acesta
trebuie depresurizat.
– Contactaţi centrul de service autorizat.

57348011838 RO - 12/2015 37
3 Siguranţa
Teste de siguranţă

Teste de siguranţă
Inspecţia de siguranţă regulată a
stivuitorului
Inspecţia de siguranţă bazată pe timp şi
incidente extraordinare
Compania operatoare trebuie să se asigure
că stivuitorul este verificat de un specialist
cel puţin o dată pe an sau după incidentele
deosebite.
Ca parte a acestei inspecţii, trebuie efectuată
o verificare completă a stării tehnice a stivuito-
rului cu privire la siguranţa în caz de accidente.
În plus, stivuitorul trebuie verificat cu atenţie
pentru detectarea defectelor care ar fi putut
fi cauzate de utilizarea necorespunzătoare.
Trebuie creat un jurnal de testare. Rezultatele
inspecţiei trebuie păstrate până ce vor fi reali-
zate încă alte două inspecţii.
Data inspecţiei este indicată de un autocolant
lipit pe stivuitor.
– Planificaţi cu centrul de service efectuarea
inspecţiilor de siguranţă periodice pentru
stivuitor.
– Respectaţi instrucţiunile pentru verificările
efectuate asupra stivuitorului în confor-
mitate cu FEM 4.004.
Operatorul trebuie să se asigure că toate
defectele sunt remediate fără întârziere.
– Contactaţi centrul de service.

INDICAŢIE
Respectaţi normele naţionale ale ţării dvs.!

Verificarea emisiilor motorului diesel


– Verificaţi anual emisiile motorului diesel, la
standardul TRGS 554.
Analiza emisiilor trebuie efectuată de către
un specialist (consultaţi ⇒ Capitolul „Definiţia
termenilor utilizaţi pentru persoane responsa-
bile“, P. 28) şi trebuie înregistrată în scris.
– Contactaţi centrul de service STILL.

38 57348011838 RO - 12/2015
Siguranţa 3
Teste de siguranţă

INDICAŢIE
Respectaţi normele naţionale ale ţării dvs.!

Stivuitoarele cu filtre de particule


Stivuitoarele cu filtre de particule (variantă)
pot fi operate în zone de lucru închise complet
sau parţial.

PERICOL
Risc de îmbolnăvire din cauza gazelor de eşapa-
ment! Gazele de eşapament de la motoarele cu
combustie internă sunt dăunătoare sănătăţii. În
special particulele de funingine conţinute în gazele
de eşapament ale motoarelor diesel pot fi cance-
rigene. Când un motor cu combustie internă este
lăsat în funcţiune, există pericolul de otrăvire din
cauza componentelor CO, CH şi NOx ale gazelor
de eşapament.
Sistemele moderne de tratare a gazelor de eşa-
pament (de ex., convertoare catalitice, filtre de
particule sau sisteme comparabile) pot curăţa ga-
zele de evacuare într-un mod care reduce pericolul
de îmbolnăvire şi riscul de otrăvire la utilizarea sti-
vuitorului.
– Respectaţi normele şi legile naţionale la utiliza-
rea stivuitoarelor echipate cu motor cu combu-
stie internă în zone de lucru complet sau parţial
închise.
– Asiguraţi întotdeauna o ventilaţie suficientă.

INDICAŢIE
Respectaţi reglementările naţionale ale ţării în
care se utilizează stivuitorul!
Compania operatoare trebuie să se asigure de
îndeplinirea următoarelor cerinţe; consultaţi
capitolul intitulat „Definiţia termenilor utilizaţi
pentru persoane responsabile“:
• Utilizarea trebuie raportată autorităţilor re-
sponsabile pentru sănătatea şi securitatea
la locul de muncă.
• Instrucţiunile de operare trebuie afişate în
zonele de lucru.
• Zonele periculoase trebuie închise şi indi-
cate prin semne de avertizare şi siguranţă
adecvate.

57348011838 RO - 12/2015 39
3 Siguranţa
Teste de siguranţă

• Angajaţii trebuie informaţi despre pericole


şi măsurile de protecţie.
• Filtrul de particule trebuie înlocuit la fiecare
6.000 de ore de funcţionare. Verificarea
emisiilor de gaz trebuie efectuată de
către un specialist (consultaţi capitolul
intitulat „Definiţia termenilor utilizaţi pentru
persoane responsabile“) şi trebuie să fie
înregistrată în scris.

INDICAŢIE
Respectaţi reglementările TRGS 554 şi
reglementările naţionale ale ţării în care se
utilizează stivuitorul.

Testarea izolaţiei
Izolaţia stivuitorului trebuie să aibă o rezi-
stenţă suficientă. Din acest motiv, trebuie
efectuat un test al izolaţiei conform DIN EN
1175 şi DIN 43539, VDE 0117 şi VDE 0510 cel
puţin o dată pe an.

INDICAŢIE
Contactaţi centrul de service pentru a planifica
un test de izolaţie.

Măsurarea rezistenţei izolaţiei sistemului


electric

INDICAŢIE
Tensiunea nominală a bateriei < tensiunea de
test < 500 V.
– Asiguraţi-vă că toate sursele de tensiune
au fost deconectate de la circuit pentru a fi
testate.
– Măsuraţi rezistenţa izolaţiei cu un instru-
ment de măsură corespunzător.
Rezistenţa izolării poate fi considerată sufici-
entă dacă măsoară cel puţin 1000 /V pentru
voltajul nominal al bateriei la împământare.
– Contactaţi un centru de service autorizat.

40 57348011838 RO - 12/2015
Siguranţa 3
Reglementări de siguranţă pentru manipularea consumabilelor

Reglementări de siguranţă pentru manipularea consumabilelor


Consumabile permise

PERICOL
Nerespectarea normelor de siguranţă referitoare
la consumabile poate cauza riscul de accidentare,
deces, sau de deteriorare a mediului înconjurător.
– Respectaţi normele de siguranţă când manipu-
laţi astfel de materiale.

Consultaţi tabelul de întreţinere pentru sub-


stanţe permise care sunt necesare pentru
operaţie (consultaţi ⇒ Capitolul „Tabelul de
întreţinere“, P. 6-305).

Uleiuri

PERICOL
Uleiurile sunt inflamabile!
– Respectaţi reglementările legale.
– Nu permiteţi contactul uleiurilor cu
piesele fierbinţi ale motorului.
– Fumatul, focul şi flăcările deschise
sunt interzise!

PERICOL
Uleiurile sunt toxice!
– Evitaţi contactul şi nu ingeraţi.
– Dacă inhalaţi vapori sau fum,
respiraţi imediat aer curat.
– În eventualitatea contactului cu
ochii, clătiţi din abundenţă cu apă
(timp de cel puţin 10 minute) şi apoi
consultaţi un oftalmolog.
– În caz de ingerare, nu induceţi
voma. Solicitaţi imediat asistenţă
medicală.

57348011838 RO - 12/2015 41
3 Siguranţa
Reglementări de siguranţă pentru manipularea consumabilelor

ATENŢIE
Contactul intens prelungit cu pielea
poate provoca uscarea şi iritarea
pielii!
– Evitaţi contactul şi nu ingeraţi.
– Purtaţi mănuşi de protecţie.
– După contact, spălaţi pielea cu
săpun şi cu apă, apoi aplicaţi un
produs de îngrijire a pielii.
– Schimbaţi-vă imediat îmbrăcă-
mintea şi încălţămintea îmbibate
cu ulei.

ATENŢIE
Există riscul de alunecare pe uleiul vărsat, mai ales
când acesta este combinat cu apa!
– Uleiul vărsat trebuie îndepărtat imediat cu
agenţi de absorbire a uleiului şi eliminat conform
reglementărilor.

INDICAŢIE DE MEDIU
Uleiul este o substanţă care poluează apa!
• Depozitaţi întotdeauna uleiul în recipiente
care se conformează reglementărilor
aplicabile.
• Evitaţi vărsarea uleiurilor.
• Uleiul vărsat trebuie îndepărtat imediat cu
agenţi de absorbire a uleiului şi eliminat
conform reglementărilor.
• Eliminaţi uleiurile uzate conform reglemen-
tărilor.

Lichidul hidraulic

ATENŢIE
Aceste lichide sunt sub presiune în
timpul operării stivuitorului şi sunt
periculoase pentru sănătate.
– Nu vărsaţi lichidele.
– Respectaţi reglementările legale.
– Nu permiteţi contactul lichidelor
cu componentele fierbinţi ale
motorului.

42 57348011838 RO - 12/2015
Siguranţa 3
Reglementări de siguranţă pentru manipularea consumabilelor

ATENŢIE
Aceste lichide sunt sub presiune în
timpul operării stivuitorului şi sunt
periculoase pentru sănătate.
– Nu permiteţi contactul lichidelor cu
pielea.
– Evitaţi inhalarea lichidelor pulveri-
zate.
– Pătrunderea lichidelor sub
presiune în piele este deosebit
de periculoasă dacă acestea
sunt evacuate la presiuni mari
din cauza unor scurgeri la sistemul
hidraulic. În cazul unei astfel de
vătămări, este necesară asistenţa
medicală imediată.
– Pentru a evita vătămarea, utilizaţi
echipament individual de protecţie
adecvat (de ex. mănuşi de
protecţie, ochelari de protecţie,
elemente de protecţie a pielii şi
produse pentru îngrijirea pielii).

INDICAŢIE DE MEDIU
Lichidul hidraulic este o substanţă care
poluează apa.
• Depozitaţi întotdeauna lichidul hidraulic în
recipiente care respectă reglementările
• Evitaţi vărsarea
• Lichidul hidraulic vărsat trebuie îndepărtat
imediat cu agenţi de absorbire a uleiului şi
eliminat conform reglementărilor
• Eliminaţi lichidul hidraulic uzat conform
reglementărilor

Acidul de baterie

ATENŢIE
Acidul bateriei conţine acid sulfuric
dizolvat. Acesta este toxic.
– Evitaţi cu orice preţ atingerea sau
ingerarea acidului de baterie.
– În cazul accidentării, consultaţi
imediat medicul.

57348011838 RO - 12/2015 43
3 Siguranţa
Reglementări de siguranţă pentru manipularea consumabilelor

ATENŢIE
Acidul bateriei conţine acid sulfuric
dizolvat. Acesta este coroziv.
– Atunci când lucraţi cu acid de
baterie, purtaţi întotdeauna un
costum de protecţie şi protecţie
pentru ochi.
– Atunci când lucraţi cu acid de
baterie, nu purtaţi ceasuri sau
bijuterii.
– Aveţi grijă ca acidul să nu ajungă
pe îmbrăcăminte sau pe piele şi
să nu pătrundă în ochi; dacă se
întâmplă acest lucru, clătiţi imediat
cu apă curată din abundenţă.
– În cazul accidentării, consultaţi
imediat medicul.
– Spălaţi imediat orice strop de acid
de baterie cu multă apă.
– Respectaţi normele în vigoare.

INDICAŢIE DE MEDIU
– Aruncaţi acidul de baterie uzat, conform
normelor în vigoare.

Motorină

ATENŢIE
Motorina este inflamabilă.
– Respectaţi prevederile legale
aplicabile.
– Nu permiteţi contactul motorinei
cu componentele fierbinţi ale
motorului.
Nu fumaţi!

44 57348011838 RO - 12/2015
Siguranţa 3
Reglementări de siguranţă pentru manipularea consumabilelor

ATENŢIE
Motorina este toxică!
– Evitaţi contactul şi ingerarea.
– Dacă inhalaţi vapori sau fum,
respiraţi imediat aer curat.
– În caz de contact cu ochii, clătiţi
temeinic (cel puţin 10 minute) cu
apă şi apoi consultaţi un oculist.
– În caz de ingerare, nu induceţi
voma. Căutaţi imediat asistenţă
medicală.

ATENŢIE
Contactul intens prelungit cu pielea
poate conduce la pierderea uleiurilor
din piele şi poate irita pielea!
– Evitaţi contactul şi ingerarea.
– Purtaţi mănuşi de protecţie.
– După contact, spălaţi pielea cu
săpun şi apă, apoi aplicaţi un
produs de îngrijire a pielii.
– Schimbaţi-vă imediat hainele şi
încălţările în caz de umectare.

ATENŢIE
Există riscul de alunecare din pricina scurgerilor de
motorină, mai ales în combinaţie cu apă.
– Colectaţi imediat motorina vărsată, utilizând un
agent care absoarbe grăsimea, în conformitate
cu reglementările.

INDICAŢIE DE MEDIU
Motorina este o substanţă care poluează apa!
– Depozitaţi-o întotdeauna în containere
conform reglementărilor.
– Evitaţi vărsarea motorinei.
– Colectaţi imediat motorina vărsată, utilizând
un agent care absoarbe grăsimea, în
conformitate cu reglementările.

57348011838 RO - 12/2015 45
3 Siguranţa
Reglementări de siguranţă pentru manipularea consumabilelor

Lichidul de răcire şi antigelul

ATENŢIE
Lichidul de răcire şi antigelul pot fi
periculoase pentru sănătate şi pentru
mediul înconjurător!
Lichidele de răcire sunt inhibitori
chimici de coroziune şi agenţi de
protecţie pentru sistemul de răcire,
cum ar fi Glysantin. Lichidul de răcire
este un amestec corespunzător
de apă şi antigel. Atât în formă
concentrată, cât şi în formă diluată,
lichidul de răcire poate fi periculos
pentru sănătate în caz de ingerare
sau periculos pentru mediu dacă
este vărsat.
– Lichidul de răcire şi antigelul
trebuie depozitate numai în
recipientele lor originale şi nu
trebuie vărsate.
– Nu depozitaţi lichid de răcire sau
antigel în recipiente de mâncare
goale, sticle sau alte recipiente.
– Respectaţi reglementările naţio-
nale din ţara de utilizare.

INDICAŢIE DE MEDIU
– Îndepărtaţi imediat lichidul de răcire sau
antigelul vărsat cu un agent care absoarbe
uleiul şi aruncaţi-l în conformitate cu regle-
mentările naţionale din ţara de utilizare.
– Aruncaţi lichidul de răcire sau antigelul
vechi în conformitate cu reglementările
naţionale din ţara de utilizare.

Eliminarea consumabilelor

INDICAŢIE DE MEDIU
Materialele care se acumulează în timpul
lucrărilor de reparaţie, întreţinere şi curăţenie
trebuie colectate corespunzător şi eliminate
conform reglementărilor naţionale ale ţării în
care este utilizat stivuitorul. Lucrările trebuie
efectuate numai în spaţii special destinate
acestui scop. Trebuie acţionat cu atenţie,
pentru a minimiza pe cât posibil poluarea
mediului înconjurător.

46 57348011838 RO - 12/2015
Siguranţa 3
Reglementări de siguranţă pentru manipularea consumabilelor

– Îndepărtaţi orice scurgere de lichide,


precum ulei hidraulic, lichid de frână sau
ulei pentru cutia de viteze, folosind un agent
degresant.
– Neutralizaţi imediat acidul de baterie scurs.
– Respectaţi întotdeauna reglementările
naţionale privind eliminarea uleiului uzat.

57348011838 RO - 12/2015 47
3 Siguranţa
Emisiile

Emisiile
Valorile specificate se aplică unui stivuitor operatoare direct la locul de muncă, în condi-
standard (consultaţi fişa tehnică). Tipuri ţiile efective de acolo (surse suplimentare de
diferite de pneuri, catarge de ridicare, unităţi zgomot, condiţii speciale de lucru, reflexii ale
suplimentare etc. pot oferi valori diferite. sunetului); (consultaţi ⇒ Capitolul „Definiţia
termenilor utilizaţi pentru persoane responsa-
Emisiile de zgomot bile“, P. 28).

Valorile au fost determinate pe baza pro-


Vibraţiile
cedurilor de măsurare specificate de stan-
dardul EN 12053 (măsurarea zgomotului la Vibraţiile utilajului au fost determinate pe un
stivuitoare industriale pe baza standarde- utilaj identic, în conformitate cu standardele
lor EN 12001 şi EN ISO 3744 şi a cerinţelor DIN EN 13059 „Siguranţa stivuitoarelor indu-
EN ISO 4871). striale - Metode de testare pentru măsurarea
vibraţiilor“ şi DIN EN 12096 „Vibraţii mecanice
Nivel continuu de presiune sonoră în com- - Declararea şi verificarea valorilor emisiilor de
partimentul şoferului vibraţii“.
LpAZ1 < 75 dB(A)
Valoarea efectivă
Incertitudine KpA 4 dB(A) ponderată a acceleraţiei
la care este supus corpul < 0,59 m/s2
1
: nivel mai ridicat de presiune sonoră conti- (picioarele sau suprafaţa
nuă cu/fără cabină de contact cu scaunul)
Valorile au fost determinate într-un ciclu de Incertitudine K 0,177 m/s2
testare pe o maşină identică, din valorile
ponderate, în condiţii de operare şi la ralanti. Testele au indicat că amplitudinea vibraţiilor
la nivelul mâinilor şi al braţelor pe volanul sau
Proporţii de timp: pe comenzile stivuitorului este mai mică de
• Ridicare 18 % 2,5 m/s2. De aceea, nu există instrucţiuni de
• Ralanti 58 % măsurare pentru aceste măsurători.
• Deplasare 24 % Valoarea vibraţiilor la care este supus şofe-
rul de-a lungul unei zile de lucru va fi stabilită
Totuşi, nivelurile de zgomot indicate pentru
de compania operatoare în conformitate cu
stivuitor nu pot fi utilizate pentru a determina
Directiva 2002/44/CE (consultaţi ⇒ Capito-
emisiile de zgomot în locurile de muncă, con-
lul „Definiţia termenilor utilizaţi pentru per-
form celei mai recente versiuni a Directivei
soane responsabile“, P. 28) la locul efectiv
2003/10/CE (privind expunerea personală
de utilizare, pentru a lua în considerare toate
zilnică la zgomot). Dacă este necesar, ace-
influenţele suplimentare, precum ruta de de-
stea trebuie determinate de către compania
plasare, intensitatea utilizării etc.

48 57348011838 RO - 12/2015
Siguranţa 3
Emisiile

Gazele de eşapament INDICAŢIE


ATENŢIE Respectaţi normele naţionale în vigoare în
Risc de îmbolnăvire din cauza gazelor de eşapa- ţara dvs.
ment! Gazele de eşapament de la motoarele cu
combustie internă sunt dăunătoare sănătăţii. În
special particulele de funingine conţinute în gazele
Căldura
de eşapament ale motoarelor diesel pot fi cance-
rigene. Când un motor cu combustie internă este PERICOL
lăsat în funcţiune, există pericolul de otrăvire din Risc de arsuri cauzate de gazele de
cauza componentelor CO, CH şi NOx ale gazelor eşapament!
de eşapament.
Gazele de eşapament sau compo-
Sistemele moderne de tratare a gazelor de eşa- nentele care transportă gazele de
pament (de ex., convertoare catalitice, filtre de eşapament (de ex. ţevile de eşa-
particule sau sisteme comparabile) pot curăţa ga- pament) se pot încinge atât de mult
zele de evacuare într-un mod care reduce pericolul încât contactul direct poate produce
de îmbolnăvire şi riscul de otrăvire la utilizarea sti- arsuri ale pielii, iar materialele care
vuitorului. sunt prea aproape pot fi arse sau pot
– Respectaţi normele şi legile naţionale la utiliza- fi lăsate urme pe ele.
rea stivuitoarelor echipate cu motor cu combu- – Nu apucaţi sau atingeţi ţeava de
stie internă în zone de lucru complet sau parţial eşapament.
închise.
– Nu apropiaţi materiale combusti-
– Asiguraţi întotdeauna o ventilaţie suficientă. bile de ţeava de eşapament.
– În caz de arsuri, apelaţi imediat la
Motorul evacuează gaze de eşapament în primul ajutor.
mediu în cursul operării. Gazele de eşapa-
– Dacă materialele încep să ardă,
ment sunt compuse în principal din vapori de luaţi imediat măsuri de stingere a
apă, dioxid de carbon (CO2), monoxid de car- incendiului.
bon (CO), hidrocarburi (CH), aldehide, oxid de
azot (NOX) şi funingine. Componentele CO,
CH, NOX şi funinginea sunt toxice sau pericu-
loase pentru sănătate şi nu trebuie inhalate în Bateria
concentraţii mari.
PERICOL
Risc de explozie din cauza gazelor
Emisiile motorului diesel inflamabile!
PERICOL În timpul încărcării, bateria elibe-
rează un amestec de oxigen şi hi-
Risc pentru sănătate în urma inhalării de gaze de drogen (gaz exploziv). Amestecul
eşapament care nu au fost filtrate! de gaze este exploziv şi nu trebuie
Se poate folosi un filtru de particule (epurator pentru aprins.
gaze de eşapament pentru motoare diesel) pentru – Asiguraţi-vă că spaţiile de lucru
a curăţa gazele de eşapament astfel încât în timpul care sunt parţial sau complet
funcţionării stivuitorului să nu existe niciun risc închise sunt ventilate suficient.
direct de intoxicare cu gaze de eşapament.
– Nu vă apropiaţi de surse de flăcări
– În spaţii de lucru complet sau parţial închise, sau scântei.
operaţi stivuitorul numai cu filtru de particule.
– Respectaţi de normele de sigu-
ranţă pentru manipularea bateriei.
Emisiile motorului diesel sunt dăunătoare pen-
tru sănătate. În special particulele conţinute în
gazele de eşapament sunt clasificate ca fiind
cancerigene.

57348011838 RO - 12/2015 49
3 Siguranţa
Emisiile

50 57348011838 RO - 12/2015
4

Vederi de ansamblu
4 Vederi de ansamblu
Vedere de ansamblu a stivuitorului

Vedere de ansamblu a stivuitorului

2 3
1

10

4
9

8
7
6
5 7331_003-001

1 Catarg de ridicare 6 Capacul de blocare a rezervorului de


2 Ramă de protecţie pentru cabină combustibil
3 Compartimentul şoferului 7 Capota motorului
4 Dispozitivul de remorcare 8 Puntea motoare
5 Puntea directoare 9 Braţe de furcă
10 Sania furcilor

52 57348011838 RO - 12/2015
Vederi de ansamblu 4
Prezentare generală a compartimentului şoferului

Prezentare generală a compartimentului şoferului

1 Maneta frânei de parcare 8 Suport pentru sticle pentru sticle de max.


2 Volan 1,5 l
3 Comutator de contact 9 Scaunul şoferului
4 Unitatea de afişare şi operare 10 Compartiment
5 Compartiment pentru instrucţiunile de 11 Buşonul de alimentare pentru rezervorul de
operare lichid de spălare a parbrizului
6 Dispozitive de operare pentru funcţiile 12 Pedala de acceleraţie
hidraulice şi de tracţiune 13 Pedala de frână
7 Compartiment 14 Maneta de reglare a coloanei de direcţie

INDICAŢIE
Echiparea stivuitorului poate diferi de cea
prezentată.

57348011838 RO - 12/2015 53
4 Vederi de ansamblu
Dispozitivele de operare şi elementele de afişare

Dispozitivele de operare şi elementele de afişare


Unitatea de afişare şi operare
4 5 6 7 8 9
3 10
2 11
1
8
12
3
1 75 %
6
2
9
234,7 h
7
2 12:15
5 0

13

26 14
25 15
16
24 23 22 21 20 19 18 17
7314_003-043

1 Buton pentru sistemul de avertizare în caz 14 Indicator pentru deplasarea în marşarier


de pericol 15 Afişajul orelor de funcţionare
2 Buton pentru ştergătorul de parbriz 16 Afişajul orei (digital)
3 Buton pentru spoturile de lucru 17 Afişaj pentru filtrul de particule
4 Buton de selectare a programului de trac- 18 Afişajul girofarului
ţiune 19 Afişajul iluminatului interior
5 Buton pentru lumini 20 Afişajul încălzirii lunetei
6 Simbol de iluminare 21 Buton pentru iluminatul interior/girofar
7 Nealocate 22 Butonul de încălzire a lunetei/regenerării
8 Afişajul nivelului de combustibil (procentaj) filtrului de particule
9 Afişajul programului de tracţiune (numeric) 23 Buton de schimbare a meniului
10 Afişajul semnalizatorului de direcţie stânga 24 Buton pentru lumini
11 Indicator pentru deplasarea înainte 25 Buton Blue-Q
12 Afişajul semnalizatorului de direcţie dreapta 26 Buton pentru ştergătorul de lunetă
13 Afişaj de defecţiuni

INDICAŢIE
Butoanele (5, 21, 22) şi elementele de afişare
care le însoţesc (6, 7, 17, 18, 19, 20) sunt
alocate în funcţie de varianta de echipare
utilizată.
Alocarea prezentată aici este un exemplu
şi poate fi diferită de alocarea programată
efectiv pe stivuitor. Pot fi alocate mai multe
funcţii butoanelor, accesate conform navigării
în meniu. Pentru informaţii suplimentare,

54 57348011838 RO - 12/2015
Vederi de ansamblu 4
Dispozitivele de operare şi elementele de afişare

consultaţi capitolul „Utilizarea unităţii de


afişare şi operare“.
– Dacă aveţi întrebări, contactaţi centrul de
service autorizat.

Dispozitivele de operare pentru


funcţiile hidraulice şi de antrenare
Sunt disponibile diferite versiuni ale dispozi-
tivelor de operare pentru utilizarea funcţiilor
hidraulice şi de tracţiune ale stivuitorului.
Stivuitorul poate fi echipat cu următoarele
dispozitive de operare:
• Minimanetă dublă
• Minimanetă triplă
• Minimanetă cvadruplă
• Joystick 4Plus
• Comutator cu manetă
• Miniconsolă

57348011838 RO - 12/2015 55
4 Vederi de ansamblu
Dispozitivele de operare şi elementele de afişare

Mini-manetă dublă

3 4
2

1
5
F1
F2
6

7325_003-025

1 „Catarg de ridicare“ manetă 360° 5 Tastă funcţională „a 5-a funcţie“


2 Tastă funcţională F1 6 „Dispozitive auxiliare“ manetă
3 Tastă funcţională F2 7 Buton pentru claxon
4 Manetă „direcţie de deplasare/semnalizator
de direcţie“

INDICAŢIE
În funcţie de echipare, prin intermediul tastelor
funcţionale (2) şi (3) pot fi controlate diverse
dispozitive ataşabile electrice. Modificările pot
fi făcute numai de centrul de service STILL.

56 57348011838 RO - 12/2015
Vederi de ansamblu 4
Dispozitivele de operare şi elementele de afişare

Minimanetă cu trei poziţii

3 4
5
2

1 6

8 7325_003-026

1 „Catarg de ridicare“ manetă 360° 6 Manetă de operare „sistem hidraulic auxiliar


2 Tastă funcţională F1 1“
3 Tastă funcţională F2 7 Manetă de operare „sistem hidraulic auxiliar
4 Manetă „direcţie de deplasare/semnalizator 2“
de direcţie“ 8 Buton pentru claxon
5 Tastă funcţională „a 5-a funcţie“

INDICAŢIE
În funcţie de echipare, prin intermediul tastelor
funcţionale (2) şi (3) pot fi controlate diverse
dispozitive ataşabile electrice. Modificările pot
fi făcute numai de centrul de service STILL.

57348011838 RO - 12/2015 57
4 Vederi de ansamblu
Dispozitivele de operare şi elementele de afişare

Minimanetă cu patru poziţii

4 5
3 6
2
7
1
8

9
7325_003-027

1 Manetă de operare „ridicare/coborâre“ 6 Tastă funcţională „a 5-a funcţie“


2 Manetă de operare pentru „înclinare“ 7 Manetă de operare „sistem hidraulic auxiliar
3 Tastă funcţională F1 1“
4 Tastă funcţională F2 8 Manetă de operare „sistem hidraulic auxiliar
5 Manetă „direcţie de deplasare/semnalizator 2“
de direcţie“ 9 Buton pentru claxon

INDICAŢIE
În funcţie de echipare, prin intermediul tastelor
funcţionale (3) şi (4) pot fi controlate diverse
dispozitive ataşabile electrice. Modificările pot
fi făcute numai de centrul de service STILL.

58 57348011838 RO - 12/2015
Vederi de ansamblu 4
Dispozitivele de operare şi elementele de afişare

Joystick 4Plus

9
1

6 2

5
6210_003-087

1 Comutator basculant orizontal pentru „a 5 LED pentru mecanismul de blocare a


3-a funcţie hidraulică“, înclinaţi catargul de fixatorului (variantă)
ridicare 6 Glisor pentru „a 4-a funcţie hidraulică“, de
2 Pictograme pentru funcţiile hidraulice de ex. deplasare cadru transportor înainte/în-
bază apoi
3 Pictograme pentru a 5-a funcţie hidraulică 7 Comutator basculant vertical pentru „direc-
şi mecanismul de blocare a fixatorului ţia de deplasare“
(variantă) 8 Tasta Shift „F“
4 Pictograme pentru a 3-a şi a 4-a funcţie 9 Butonul pentru claxon
hidraulică

57348011838 RO - 12/2015 59
4 Vederi de ansamblu
Dispozitivele de operare şi elementele de afişare

Manetă

1 2 3 4 5 6

F1 F2

11 10 9 8 7

7325_003-028

1 Tastă funcţională F1 8 Manetă de operare pentru „dispozitive


2 Tastă funcţională F2 ataşabile“
3 Buton indicator de direcţie stânga 9 Manetă de operare pentru „înclinare“
4 Buton pentru claxon 10 Manetă de operare „ridicare/coborâre“
5 Buton indicator de direcţie dreapta 11 Buton de selectare pentru direcţia de
6 Tastă funcţională „a 5-a funcţie“ deplasare
7 Manetă de operare pentru „dispozitive
ataşabile“

INDICAŢIE
În funcţie de echipare, prin intermediul tastelor
funcţionale (1) şi (2) pot fi controlate diverse
dispozitive ataşabile electrice. Modificările pot
fi făcute numai de centrul de service STILL.

60 57348011838 RO - 12/2015
Vederi de ansamblu 4
Punctele de identificare

Punctele de identificare
Prezentare generală

1 Informaţii autocolant: punct de ataşare a 9 Informaţii autocolant: presiune de umflare


echipamentului de ridicare a pneurilor (variantă), pe ambele părţi ale
2 Textul etichetei producătorului stivuitorului
3 Indicator de avertizare: pericol de forfe- 10 Informaţii autocolant: alimentare cu moto-
care/pericol din cauza fluidelor sub presiune rină
4 Indicator de avertizare: nu staţi sub furcă/pe 11 Informaţii autocolant: reglarea cotierei
furcă 12 Informaţii autocolant: puncte de ataşare a
5 Plăcuţa cu numele echipamentului de ridicare
6 Indicator de avertizare: pericol de forfe- 13 Informaţii autocolant: Atenţie/Citiţi instruc-
care/pericol din cauza fluidelor sub pre- ţiunile de operare/Fixaţi centura de sigu-
siune/şi indicator de avertizare: nu staţi sub ranţă/Acţionaţi frâna de parcare când pără-
furcă/pe furcă siţi stivuitorul/Nu sunt admişi pasageri/Dacă
7 Informaţii autocolant: funcţiile joystickului stivuitorul se înclină nu săriţi/Aplecaţi-vă în
(variantă) partea opusă celei în care se înclină stivuito-
8 Informaţii autocolant: completaţi cu ulei rul
hidraulic

57348011838 RO - 12/2015 61
4 Vederi de ansamblu
Punctele de identificare

14 Informaţii autocolant: plăcuţă cu capacita- 16 Informaţii autocolant: nivel de intensitate a


tea nominală/plăcuţă cu capacitatea nomi- zgomotului
nală: dispozitiv ataşabil (variantă) 17 Informaţii autocolant: test FEM cu autoco-
15 Informaţii autocolant: spaţiu pentru cap lant de inspecţie

Plăcuţa cu numele
Stivuitorul poate fi identificat pe baza informa- 1 2 3
ţiilor de pe plăcuţa de identificare.

Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr

12 4
Rated capacity Unladen mass
Capacité nominale kg Masse à vide kg
Nenn-Tragfähigkeit
11 Battery voltage
Leergewicht

max kg 5
Tension batterie V
Batteriespannung min.* kg
10 Rated drive power *
6
Puissance motr.nom. kW kg
Nenn-Antriebsleist.
* see Operating instructions
voir Mode d'emploi
siehe Betriebsanleitung 7

9 8
6210_921-003_V2

1 Model
2 Numărul de fabricaţie
3 Anul construcţiei
4 Greutatea proprie în kg
5 Greutate maximă permisă a bateriei în kg
(numai pentru stivuitoarele electrice)
6 Greutate minimă permisă a bateriei în kg
(numai pentru stivuitoarele electrice)
7 Greutatea balastului în kg (numai pentru
stivuitoarele electrice)
8 Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi
datele tehnice listate mai jos, în aceste
instrucţiuni de operare.
9 Etichetarea CE
10 Puterea de antrenare nominală în kW
11 Tensiunea bateriei în V
12 Capacitate nominală în kg

62 57348011838 RO - 12/2015
Vederi de ansamblu 4
Punctele de identificare

Numărul de fabricaţie

INDICAŢIE xx xxxx x xxxxx


Numărul de fabricaţie este utilizat pentru a
indentifica stivuitorul. Acesta poate fi găsit
pe plăcuţa de identificare şi trebuie furnizat în 1
cazul în care aveţi întrebări de natură tehnică.
Numărul de fabricaţie conţine următoarele 2
informaţii codificate:
(1) Locul fabricării 3
(2) Modelul
(3) Anul de fabricaţie 4
(4) Numărul curent 7090_921-004

Informaţii StVZO (Normativ privind


avizarea circulaţiei vehiculelor pe
drumurile publice) 1 2

Această etichetă include informaţii despre


greutatea şi distribuţia încărcăturii stivuitoru-
lui.

5 3 4

7094_003-098

1 masa brută (în kg)


2 Masa totală permisă (în kg)
3 Sarcina permisă pe puntea faţă (în kg)
4 Sarcina permisă pe puntea spate (în kg)
5 Sarcina utilă (în kg)

57348011838 RO - 12/2015 63
4 Vederi de ansamblu
Echipamentele

Echipamentele
Accesoriile
• Cheie de contact (două bucăţi)
• Cheie pentru cabină (variantă)
• Cheie hexagonală pentru coborârea de
urgenţă

64 57348011838 RO - 12/2015
5

Operarea
5 Operarea
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare


Inspecţiile vizuale

ATENŢIE
Risc de accident din cauza deteriorării sau altor
defecte ale stivuitorului sau dispozitivului ataşabil
(variantă)!
Deteriorarea stivuitorului sau a dispozitivului ataşa-
bil (variantă) poate conduce la situaţii imprevizibil
şi periculoase. Dacă sunt identificate semne de
deteriorare sau alte defecte pe stivuitor sau pe dis-
pozitivul ataşabil (variantă) în timpul următoarelor
inspecţii, stivuitorul nu poate fi utilizat înainte de a fi
reparat corespunzător.
– Nu eliminaţi sau dezactivaţi sisteme sau come-
nzi de siguranţă.
– Nu schimbaţi valorile predefinite setate.
– Nu folosiţi stivuitorul înainte de a fi reparat
corespunzător.

ATENŢIE
Există riscul de cădere când se lucrează la piesele
stivuitorului situate la înălţime.
– Utilizaţi doar treptele de pe stivuitor.
– Nu staţi pe componentele stivuitorului şi nu le
utilizaţi pentru acces.
– Trebuie utilizat echipament adecvat.

Înainte de pornire, asiguraţi-vă că stivuitorul


2
este sigur pentru funcţionare:
• Braţele furcii trebuie să fie asigurate împo-
triva ridicării şi a deplasării.
• Dispozitivele de blocare (1) a braţelor furcii
nu trebuie deteriorate sau deformate. 1
• Braţele furcii sau alte echipamente de
susţinere a sarcinii nu trebuie să prezinte
nicio deteriorare vizibilă (de ex. îndoituri,
fisuri, uzură pronunţată).
• Şinele rolelor (2) trebuie să fie lubrifiate cu
un strat vizibil de vaselină.
• Lanţurile nu trebuie să fie deteriorate şi
trebuie tensionate egal şi adecvat.
• Verificaţi dacă zona de sub stivuitor prezintă 6210_000-002

urme de scurgeri de consumabile.


• Grilajul de protecţie (variantă) şi rama de
protecţie pentru cabină trebuie să fie bine
fixate şi să nu prezinte deteriorări.

66 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

• Dispozitivele ataşabile (variantă) trebuie să


fie montate corespunzător şi să funcţioneze
conform instrucţiunilor acestora de operare.
• Toate semnele cu informaţii grafice trebuie
să fie prezente şi lizibile. Înlocuiţi etiche-
tele adezive deteriorate sau lipsă în confor-
mitate cu prezentarea generală din capitolul
„Puncte de identificare“.
• Toate dispozitivele de avertizare (de ex.,
claxonul) trebuie să fie în stare perfectă şi
să funcţioneze corect
• Verificaţi părţile vizibile ale sistemului
hidraulic şi ale rezervorului de ulei hidraulic
pentru a identifica eventuale deteriorări şi
scurgeri. Furtunurile deteriorate trebuie
înlocuite la un centru de service autorizat
• Verificaţi părţile vizibile ale sistemului de
alimentare şi ale rezervorului de combustibil
pentru a identifica eventuale deteriorări şi
scurgeri. Furtunurile deteriorate trebuie
înlocuite la un centru de service autorizat
• Capota motorului şi clapa laterală trebuie
fixate în siguranţă.
• Treptele trebuie să fie curate şi fără gheaţă.
• Orice geam (variantă, de ex., parbrizul)
trebuie să fie curat şi neacoperit de gheaţă.
• În funcţie de pneuri, este posibil ca stivui-
torul să fie echipat cu o curea antistatică.
Cureaua antistatică nu trebuie să fie dete-
riorată. De asemenea, trebuie să fie curată
şi suficient de lungă pentru a atinge pămân-
tul
• Bolţul de cuplare din contragreutate nu
trebuie să prezinte nicio deteriorare vizibilă
(de ex., îndoituri, fisuri sau rupturi). Fişa de
asigurare din contragreutate trebuie să fie
prezentă.
• Cuplarea remorcii (variantă) nu trebuie să
prezinte nicio deteriorare vizibilă (de ex.,
bolţ de cuplare îndoit, fisuri sau rupturi).
Fiecare bolţ de cuplare detaşabil trebuie
să fie asigurat împotriva pierderii cu un
dispozitiv de fixare (de ex., un lanţ, o cui de
siguranţă sau o coardă).
• Deteriorările sau alte defecte ale stivuitoru-
lui sau ale dispozitivelor ataşabile (variantă)
trebuie raportate imediat supraveghetorului
sau managerului de parc auto responsabil,

57348011838 RO - 12/2015 67
5 Operarea
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

astfel încât aceştia să poată planifica reme-


dierea defectului.

Verificarea blocării capacului lateral


– Asiguraţi-vă de blocarea capacului lateral;
consultaţi ⇒ Capitolul „Închiderea clapetei
laterale de service“, P. 6-320.

Umplerea sistemului de spălare

ATENŢIE
Componentele se pot deteriora din cauza efectelor
îngheţului!
Apa creşte în volum când îngheaţă. Dacă nu există
antigel în sistemul de spălare, sistemul se poate
deteriora din cauza acumulării de gheaţă în condiţii
de temperatură scăzută.
– Utilizaţi întotdeauna lichid de spălare care
conţine antigel.

Rezervorul de lichid de spălare a parbrizului se


află sub compartimentul din spatele scaunului
şoferului. Dispozitivul de picurare (1) afişează
nivelul de umplere.
– Deschideţi buşonul de alimentare (2) al re-
zervorului de lichid de spălare a parbrizului.
– Umpleţi rezervorul sistemului de spălare
a parbrizului cu lichid de spălare şi an-
tigel, conform tabelului de întreţinere; 2
consultaţi ⇒ Capitolul „Tabelul de întreţi-
nere“, P. 6-305.
– Închideţi capacul.
– Acţionaţi sistemul de spălare până când din
duzele de stropire iese lichid de spălare. 1

7331_341-001

68 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

Verificarea stării jantelor şi a pneuri-


lor

ATENŢIE
Risc de accidente! Stabilitatea stivuitorului scade
şi distanţa de frânare creşte odată cu uzura inegală
sau presiunea incorectă a aerului.
– Verificaţi pneurile uzate sau deteriorate fără
întârziere.

ATENŢIE
Risc de răsturnare!
Calitatea pneurilor influenţează stabilitatea stivui-
torului.
Dacă doriţi să utilizaţi un alt tip de pneu pe stivui-
tor, dintre pneurile aprobate de către producătorul
stivuitorului sau pneuri de la un alt producător, tre-
buie să obţineţi mai întâi aprobarea producătorului
stivuitorului.

ATENŢIE
Risc pentru stabilitate!
Când utilizaţi pneuri pneumatice sau din cauciuc
plin, piesele roţii cu jantă nu trebuie modificate
niciodată şi nu trebuie combinate piesele roţii cu
jantă de la diferiţi producători.

INDICAŢIE
Se pot utiliza numai tipurile de pneuri apro-
bate; consultaţi capitolul intitulat „Pneuri“.
– Verificaţi pneurile (1) pentru semne de
uzură sau deteriorare.
1
2
Pneurile nu trebuie să fie deteriorate sau
uzate. Trebuie să fie uzate egal pe ambele
părţi.
– În cazul pneurilor pneumatice, verificaţi
presiunea aerului. Trebuie respectată
presiunea aerului afişată pe etichetele
autocolante (2).

INDICAŢIE
Ţineţi cont de principiile de siguranţă descrise
în capitolul intitulat „Pneurile“.

7321_003-003

57348011838 RO - 12/2015 69
5 Operarea
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

Completarea cu lichid de răcire şi


verificarea concentraţiei aditivului
pentru lichidul de răcire

ATENŢIE
Risc de deteriorare a motorului!
Dacă nivelul lichidului de răcire este scăzut, acea-
sta indică o scurgere în sistemul de răcire.
– Verificaţi sistemul de răcire pentru eventuale
scurgeri; consultaţi ⇒ Capitolul „Curăţarea
radiatorului, verificarea etanşeităţii“, P. 6-325.

ATENŢIE
Pericol de ardere!
Deschideţi buşonul de alimentare al radiatorului
doar după ce motorul s-a răcit.

– Deschideţi încet buşonul de alimentare al


radiatorului (1) şi eliberaţi suprapresiunea.
– Deşurubaţi în continuare şi scoateţi buşonul
de alimentare al radiatorului.
ATENŢIE
Lichidul de răcire şi aditivii pentru lichidul de răcire
sunt periculoşi pentru sănătate.
Respectaţi reglementările de siguranţă la mani-
pularea lichidului de răcire; consultaţi ⇒ Capito-
lul „Lichidul de răcire şi antigelul“, P. 3-46.

– Verificaţi concentraţia aditivului pentru


lichidul de răcire.

70 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

Concentraţia aditivului pentru lichidul de


răcire
ATENŢIE
Risc de coroziune!
Procentul de aditiv de lichid de răcire trebuie să fie
întotdeauna de cel puţin 40 %, chiar dacă nu este
necesară protecţie contra îngheţului în zonele cu
climă mai caldă.
Dacă este necesară o protecţie mai mare contra
îngheţului din motive de climă, procentajul aditivului
pentru lichidul de răcire poate fi crescut până la 60
%.
Procentajul aditivului pentru lichidul de răcire
nu trebuie să depăşească 60 %; în caz contrar,
protecţia contra îngheţului este redusă. În plus,
este redus şi efectul de răcire.
Utilizaţi numai apă curată, dedurizată.

Procentaj de aditiv pentru


Protecţie contra îngheţului Procentaj de apă
lichidul de răcire
până la °C %
%
-25 60 40
-30 55 45
-35 50 50
-40 40 60

Introduceţi cantitatea necesară în sistemul


de răcire; consultaţi ⇒ Capitolul „Tabelul de
întreţinere“, P. 6-305.

ATENŢIE
Nu este permisă adăugarea de aditivi cu specificaţii
diferite pentru lichidul de răcire!
– Completaţi cu aditiv pentru lichid de răcire
şi agent anticoroziune conform tabelului de
întreţinere; consultaţi ⇒ Capitolul „Tabelul de
întreţinere“, P. 6-305.
Utilizaţi aditiv pentru lichidul de răcire numai în
conformitate cu instrucţiunile producătorului.

57348011838 RO - 12/2015 71
5 Operarea
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

Verificarea nivelului uleiului de motor

INDICAŢIE
Stivuitorul trebuie parcat pe teren cât mai plan
posibil în timpul efectuării verificării.
– Deschideţi capota motorului. Consultaţi
capitolul intitulat „Deschiderea capotei
motorului“.
– Scoateţi joja (1) şi ştergeţi-o.
– Introduceţi joja până la opritor şi trageţi-o
din nou afară.
Nivelul uleiului trebuie să se afle între marcaje
(săgeţi).
– Dacă uleiul abia atinge nivelul minim, de-
şurubaţi buşonul de alimentare (2) şi adău-
gaţi ulei conform tabelului de întreţinere;
consultaţi ⇒ Capitolul „Tabelul de întreţi-
nere“, P. 6-305. Apoi înşurubaţi din nou
strâns buşonul de alimentare (2).
– Introduceţi joja de ulei până la opritor.
– Închideţi capota motorului.

Reglarea scaunului şoferului


MSG 65/MSG 75

PERICOL
Există riscul de accident dacă scaunul sau spăta-
rul acestuia se deplasează brusc, ceea de poate
cauza mişcarea necontrolată a operatorului. Acea-
sta poate determina acţionarea neintenţionată a
direcţiei sau a dispozitivelor de operare, cauzând
mişcări necontrolate ale stivuitorului sau încărcătu-
rii.
– Nu reglaţi scaunul sau spătarul acestuia în timpul
conducerii stivuitorului
– Reglaţi scaunul şoferului şi spătarul astfel
încât toate dispozitivele de operare să poată
fi acţionate în siguranţă
– Asiguraţi-vă că scaunul şi spătarul acestuia sunt
fixate corespunzător

72 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

ATENŢIE
Pentru anumite variante de echipa-
ment, spaţiul pe verticală din interio-
rul stivuitorului poate fi limitat.
La aceste variante de echipament,
distanţa dintre creştetul operatorului
şi marginea inferioară a pavilionului
trebuie să fie de cel puţin 40 mm.

INDICAŢIE
Dacă există instrucţiuni de operare separate
pentru scaun, acestea trebuie respectate.
ATENŢIE
Pentru a obţine un confort maxim de şedere, sus-
pensia scaunului trebuie reglată în funcţie de greu-
tatea dvs. corporală. Această acţiune este re-
comandată pentru spatele dvs. şi vă protejează
sănătatea.
– Pentru a preveni vătămarea corporală, asigu-
raţi-vă că nu există obiecte în zona de rabatare a
scaunului

Deplasarea scaunului şoferului


– Ţineţi şi ridicaţi maneta (1)
– Împingeţi scaunul operatorului în poziţia
dorită.
– Eliberaţi maneta.
– Asiguraţi-vă că scaunul operatorului este
fixat în siguranţă.

1 7094_003-006

57348011838 RO - 12/2015 73
5 Operarea
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

Reglarea spătarului scaunului


Nu exercitaţi presiune asupra spătarului
scaunului în timpul fixării reglării.
– Ţineţi şi ridicaţi maneta (2)
– Împingeţi spătarul scaunului în poziţia
dorită.
– Eliberaţi maneta.
– Asiguraţi-vă că spătarul scaunului este fixat
în siguranţă. 2

INDICAŢIE
Unghiul de înclinare în spate al spătarului
scaunului poate fi limitat de starea structurală 7094_003-008

a stivuitorului.

Reglarea suspensiei scaunului

INDICAŢIE
Scaunul operatorului poate fi reglat pentru a
corespunde greutăţii operatorului respectiv.
Pentru a obţine setarea optimă a suspensiei 4
scaunului, operatorul trebuie să efectueze
reglarea când este aşezat pe scaun.

INDICAŢIE
Scaunul şoferului MSG 65/MSG 75 este
proiectat pentru persoane cu greutatea între
45 kg şi 170 kg.
3
INDICAŢIE 6321_003-038

Scaunul MSG 75 este echipat cu suspensie


pneumatică cu comandă electrică, activată de
un comutator electric în locul unei manete (3).
– Extindeţi complet maneta de reglare a
greutăţii (3)
– Pompaţi în sus sau în jos pentru a seta
greutatea operatorului.
– Readuceţi maneta de reglare a greutăţii în
poziţia centrală iniţială înainte de fiecare
ridicare nouă (clic audibil).
– Pliaţi complet maneta de reglare a greutăţii
odată finalizată reglarea.

74 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

INDICAŢIE
Greutatea şoferului a fost corect selectată
când săgeata (4) se află în centrul ferestrei
de vizualizare. Dacă scaunul nu se mai
deplasează când acţionaţi maneta de reglare
a greutăţii, aţi atins setarea de greutate
minimă sau maximă.

Reglarea suportului lombar (variantă)


5
INDICAŢIE
Suportul lombar poate fi reglat pentru a
corespunde conturului coloanei vertebrale a
operatorului respectiv. Reglarea suportului
lombar deplasează o pernă convexă de
sprijin în partea superioară sau inferioară a
spătarului.
– Rotiţi butonul rotativ (5) în sus sau în jos
până când suportul lombar se află în poziţia
dorită

6321_003-039

Reglarea extensiei spătarului (variantă)


6
– Reglaţi extensia spătarului (6) deplasând-o
în sus sau în jos, în poziţia dorită.
Pentru a scoate extensia spătarului, depla-
saţi-o dincolo de opritorul din capăt, trăgând-o
în sus.

6321_003-040

57348011838 RO - 12/2015 75
5 Operarea
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

Pornirea şi oprirea radiatorului scaunului


(variantă)

INDICAŢIE
Radiatorul scaunului funcţionează numai
când comutatorul de contact al scaunului este
activ, respectiv atunci când şoferul stă pe
scaun. 7
– Porniţi şi opriţi radiatorul scaunului (7)
utilizând comutatorul.

6321_003-041

Reglarea cotierei

PERICOL
Există riscul de accident în cazul în care cotiera
coboară brusc, cauzând mişcarea necontrolată a
operatorului. Aceasta poate determina acţiona-
rea neintenţionată a direcţiei sau a dispozitivelor
operaţionale, cauzând mişcări necontrolate ale sti-
vuitorului sau încărcăturii.
– Nu reglaţi cotiera în timpul deplasării.
– Reglaţi cotiera astfel încât toate dispozitivele de
operare să poată fi acţionate în siguranţă.
– Asiguraţi-vă de fixarea corespunzătoare a
cotierei.

76 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

Reglarea lungimi cotierei


– Eliberaţi mânerul în formă de stea (1) prin
rotirea acestuia în sens antiorar.
3 1 2
– Înclinaţi cotiera (2) în poziţia dorită.
– Strângeţi mânerul în formă de stea prin
rotirea acestuia în sens orar.
– Verificaţi dacă cotiera este ataşată ferm.

Reglarea înălţimii cotierei


– Eliberaţi roata de mână (3) rotind-o în sens
antiorar.
– Înclinaţi cotiera (2) în poziţia dorită.
– Strângeţi roata de mână prin rotire în sens
7331_342-001

orar.
– Verificaţi dacă cotiera este ataşată ferm.

Reglarea coloanei dedirecţie


– Apăsaţi în jos maneta de reglare a coloanei
de direcţie (2).
– Poziţionaţi coloana de direcţie (1) şi ridicaţi
din nou maneta.
PERICOL
Risc de accidente!
– Asiguraţi-vă că aţi fixat bine coloana de direcţie. 1
Coloana de direcţie trebuie să revină la poziţia
iniţială.
Nu reglaţi niciodată coloana de direcţie în timp ce
conduceţi.

2 6210_424-001

57348011838 RO - 12/2015 77
5 Operarea
Verificări şi sarcini înainte de darea în exploatare

Curăţarea supapei de praf


– Deschideţi clapeta de service din partea
dreaptă, de sub cabina şoferului; consultaţi
⇒ Capitolul „Deschiderea clapetei laterale
de service“, P. 6-319.
– Strângeţi supapa de praf (1) de pe carcasa
filtrului de aer între degete până când nu 1
mai iese praf.
– Închideţi la loc clapeta de service din partea
dreaptă, de sub cabina şoferului; consultaţi
⇒ Capitolul „Închiderea clapetei laterale de
service“, P. 6-320.

7331_132-001

78 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Darea în exploatare

Darea în exploatare
Urcarea şi coborârea din stivuitor

ATENŢIE
Risc de vătămare la urcarea şi coborârea din
stivuitor prin alunecare, lovirea de anumite părţi
ale acestuia sau prin blocare!
În cazul în care covoraşul din zona picioarelor
este foarte murdar sau pătat de ulei, există riscul
de alunecare. Există riscul de a vă lovi capul de
montantul ramei de protecţie a cabinei sau de a vă
agăţa hainele atunci când coborâţi din stivuitor.
– Verificaţi covoraşul din zona picioarelor pentru a
vă asigura că nu este alunecos.
– Nu săriţi în sau din stivuitor.
– Asiguraţi-vă că aveţi o priză bună pe stivuitor.

ATENŢIE
Sărind din stivuitor, vă expuneţi riscului de vătă-
mare!
Dacă hainele sau bijuteriile (de exemplu, un ceas,
inel etc.) se agaţă de o componentă atunci când
săriţi din stivuitor, puteţi suferi vătămări grave (de
exemplu, prin cădere, pierderea degetelor etc.).
Este interzis să săriţi din stivuitor.
– Nu săriţi din stivuitor.
– Nu purtaţi bijuterii în timpul lucrului.
– Nu purtaţi haine de lucru largi.

ATENŢIE
Utilizarea incorectă poate cauza deteriorarea
componentelor!
Componentele stivuitorului, cum ar fi scaunul
şoferului, volanul, maneta frânei de parcare etc.
nu sunt concepute pentru a fi utilizate ca sprijin la
urcarea şi coborârea din stivuitor şi pot fi deteriorate
în cazul utilizării incorecte.
– Folosiţi numai dotările special concepute pentru
urcarea şi coborârea din stivuitor.

57348011838 RO - 12/2015 79
5 Operarea
Darea în exploatare

Pentru a facilita urcarea şi coborârea din


stivuitor, spaţiul pentru picioare trebuie folosit 1 2 3
ca treaptă (5), iar mânerul (1) trebuie utilizat
pentru sprijin. Şi montantul ramei de protecţie
a cabinei (2) poate fi utilizat pentru sprijin.
Urcaţi întotdeauna cu faţa la stivuitor:
– Prindeţi mânerul (1) cu mâna stângă şi
menţineţi priza.
– Aşezaţi piciorul stâng pe treapta (4).
– Urcaţi în stivuitor mai întâi cu piciorul drept
şi aşezaţi-vă pe scaunul şoferului (3).
Coborâţi întotdeauna din stivuitor cu spatele
înainte:
5 4
– Prindeţi mânerul (1) cu mâna stângă şi
7331_003-005

menţineţi priza.
– Ridicaţi-vă în picioare din scaunul şoferului
şi puneţi piciorul stâng pe treapta (4).
– Coborâţi din stivuitor cu piciorul drept
înainte.

Urcarea şi coborârea dintr-un


stivuitor cu cabina şoferului ridicată

ATENŢIE
Risc de vătămare la urcarea şi coborârea din
stivuitor prin alunecare, lovirea de anumite părţi
ale acestuia sau prin blocare!
În cazul în care covoraşul din zona picioarelor
este foarte murdar sau pătat de ulei, există riscul
de alunecare. Există riscul de a vă lovi capul de
montantul ramei de protecţie a cabinei sau de a vă
agăţa hainele atunci când coborâţi din stivuitor.
– Verificaţi covoraşul din zona picioarelor pentru a
vă asigura că nu este alunecos.
– Nu săriţi în sau din stivuitor.
– Asiguraţi-vă că aveţi o priză bună pe stivuitor.

80 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Darea în exploatare

ATENŢIE
Sărind din stivuitor, vă expuneţi riscului de vătă-
mare!
Dacă hainele sau bijuteriile (de exemplu, ceas,
inel etc.) se agaţă de o componentă atunci când
săriţi din stivuitor, puteţi suferi vătămări grave (de
exemplu, prin cădere, pierderea degetelor etc.).
Este interzis să săriţi din stivuitor.
– Nu săriţi din stivuitor.
– Nu purtaţi bijuterii în timpul lucrului.
– Nu purtaţi haine de lucru largi.

ATENŢIE
Utilizarea incorectă poate cauza deteriorarea
componentelor!
Componentele stivuitorului, cum ar fi scaunul
şoferului, volanul, maneta frânei de parcare etc.
nu sunt concepute pentru a fi utilizate ca sprijin la
urcarea şi coborârea din stivuitor şi pot fi deteriorate
în cazul utilizării incorecte.
– Folosiţi numai dotările special concepute pentru
urcarea şi coborârea din stivuitor.

Dacă stivuitorul este echipat cu o cabină


ridicată a şoferului, compartimentul şoferului
este semnificativ mai înalt decât la un stivuitor
standard.
Din acest motiv, trebuie acordată o atenţie
specială la urcarea şi coborârea din stivuitor.
Următoarea secţiune descrie cea mai bună
procedură ce poate fi adoptată.

INDICAŢIE
Pentru derularea acestei operaţii în condiţii
de siguranţă, este foarte important piciorul cu
care şoferul începe urcarea şi coborârea din
stivuitor. Aceasta va depinde de numărul de
trepte.
Pentru ajutor la urcarea şi coborârea din
stivuitor, utilizaţi mânerele (2) şi (4) pentru
sprijin. Şi montantul ramei de protecţie a
cabinei (1) poate fi utilizat pentru sprijin.
Urcaţi întotdeauna cu faţa la stivuitor.

57348011838 RO - 12/2015 81
5 Operarea
Darea în exploatare

– Prindeţi mânerul (2) cu mâna stângă şi nu îi


daţi drumul.
– Prindeţi mânerul (4) cu mâna dreaptă şi nu
îi daţi drumul.
– Puneţi piciorul drept pe treapta de jos (5).
– Puneţi piciorul stâng pe treapta de sus (6).
– Puneţi piciorul drept în zona picioarelor (7).
– Intraţi în stivuitor şi aşezaţi-vă pe scaunul
şoferului (3).
Coborâţi întotdeauna din stivuitor cu spatele.
– Prindeţi mânerul (2) cu mâna stângă şi nu îi
daţi drumul.
– Ridicaţi-vă din scaunul şoferului şi puneţi
piciorul stâng pe treapta de sus (6).
– Prindeţi mânerul (4) cu mâna dreaptă şi nu
îi daţi drumul.
– Puneţi piciorul drept pe treapta de jos (5).
– Puneţi piciorul stâng pe sol şi coborâţi din
stivuitor.

Rafturile şi suporturile de pahare

ATENŢIE 1
Obiectele pot cădea în spaţiul pentru picioare şi
3
obstrucţiona pedalele, provocând astfel riscuri de
accident!
Obiectele depozitate trebuie să aibă dimensiunile
corecte, astfel încât să nu cadă de pe rafturi (1)
sau din suportul pentru pahare (2). Obiectele care 2
cad în spaţiul pentru picioare în timpul deplasării
ca rezultat al virării sau frânării pot ajunge între
pedalele (3), împiedicând funcţionarea corectă a
acestora. În consecinţă, este posibil ca frânarea
stivuitorului în caz de necesitate să nu se poată
realiza.
– Sticle de maxim 1,5 l pot fi depozitate în suportul
de pahare. 1 7331_344-001

– Asiguraţi-vă că obiectele depozitate nu pot


cădea de pe rafturi la pornirea, virarea sau
frânarea stivuitorului.

82 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Darea în exploatare

Deblocarea comutatorului de oprire


de urgenţă

INDICAŢIE
Numai stivuitoarele diesel prevăzute cu si-
stem de filtru de particule (variantă) sau joy-
stick 4Plus (variantă) dispun de un comutator
de oprire de urgenţă.
– Trageţi comutatorul de oprire de urgenţă (1)
până când se deblochează.

1
F1 F2

1 7312_003-183

Acţionarea cheii în contact

ATENŢIE
Înainte de punerea contactului, trebuie efectuate
toate testele anterioare pornirii, fără detectarea de
defecţiuni.
– Efectuaţi testele înainte de darea în exploatare.
– Nu operaţi stivuitorul dacă au fost detectate
defecţiuni.
– Notificaţi centrul de service autorizat.

57348011838 RO - 12/2015 83
5 Operarea
Darea în exploatare

– Introduceţi cheia (1) în contact şi rotiţi-o în


0 I
poziţia „I“.

7090_001-002

Aceasta porneşte un autotest. Toate lămpile


de pe afişajele pentru direcţia de deplasare şi
semnalizatoarele de direcţie se aprind scurt.

7312_003-085

84 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Darea în exploatare

După cuplarea cheii în contact, afişajul afi-


şează ecranul de întâmpinare în limba setată
până la pornirea completă a controalelor sti-
vuitorului.
Dacă stivuitorul are varianta cu „autorizaţie
de acces cu cod PIN“, afişajul comută iniţial
la meniul de introducere pentru autorizaţia de
acces.
Dacă stivuitorul este pregătit pentru funcţio-
nare, sunt afişate ecranele standard.

Elementele de afişare standard


1 2
La setarea din fabrică, pe unitatea de afişare
şi operare apar următoarele indicatoare:
1 Nivelul combustibilului
Indică nivelul de combustibil din rezer- 75 %
vorul de combustibil sub formă de pro-
cent (%). 2
2 Program de tracţiune
Afişează programul de tracţiune curent 234,7 h
ca număr (1-5). Programul de tracţiune
poate fi schimbat; consultaţi capitolul inti- 12:15
tulat „Setarea programului de tracţiune“.
3 Ore de funcţionare
Afişează orele totale de funcţionare ale 4 3
stivuitorului. Contorul de utilizare începe 7312_003-057_V2

să funcţioneze imediat ce motorul este


pornit.
4 Oră
Afişează ora curentă în format digital,
în ore şi în minute. Ora poate fi reglată;
consultaţi capitolul intitulat „Setarea orei“.

57348011838 RO - 12/2015 85
5 Operarea
Darea în exploatare

ATENŢIE
Lipsa combustibilului poate cauza defecţiuni!
Dacă rezervorul de combustibil se goleşte, în
sistemul de injecţie pot pătrunde bule de aer.
Acestea pot provoca defectarea sistemului de
injecţie a combustibilului.
– Nu rulaţi niciodată până la golirea rezervorului
de combustibil.

INDICAŢIE
Pe afişaj pot să apară informaţii suplimentare.
Dacă apar defecţiuni, consultaţi informaţiile
din capitolul intitulat „Defecţiuni“.

Autorizarea accesului cu cod PIN


(variantă)
Descriere
Stivuitoarele cu varianta de echipare „Auto-
rizarea accesului cu cod PIN“ sunt protejate
împotriva utilizării neautorizate printr-un cod
PIN din cinci cifre pentru şofer. Pot fi definite
până la cincizeci de coduri PIN diferite, astfel
încât acelaşi stivuitor să poată fi utilizat de şo-
feri diferiţi, fiecare cu propriul cod PIN.

INDICAŢIE
Codurile PIN ale şoferului sunt definite într-un
meniu al unităţii de control al stivuitorului, care
poate fi accesat numai de către persoane cu
autorizaţie de acces corespunzătoare, cum ar
fi administratorii flotei de vehicule.
După ce cheia de contact este rotită în poziţia
pornit, pe ecranul unităţii de afişare şi ope-
rare apare meniul de introducere a PIN-ului
şoferului. Toate funcţiile stivuitorului (de con-
ducere, hidraulice, pentru instalaţii electrice
suplimentare şi afişajele unităţii de afişare şi
operare) sunt blocate. Funcţionarea sistem-
ului de avertizare în caz de pericol (variantă)
este garantată. Pentru a activa funcţiile blo-
cate, introduceţi codul PIN din cinci cifre al
şoferului (valorile posibile sunt între 00000
şi 99999). După introducerea codului PIN
corect al şoferului, sunt prezentate afişajele

86 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Darea în exploatare

standard. Toate funcţiile stivuitorului sunt dis-


ponibile.
Autorizarea accesului poate fi configurată ast-
fel încât şoferul să fie nevoit să reintroducă
PIN-ul de fiecare dată când părăseşte stivui-
torul pentru a-l putea opera din nou.
– Contactaţi centrul de service autorizat în
acest sens.
Codul PIN pentru primul şofer este presetat
din fabrică la „11111“. Toate celelalte coduri
sunt presetate la „0xFFF“, dar nu au nicio
funcţie, deoarece cel mai mare cod PIN valabil
pentru şofer este „99999“. Persoanele cu
autorizaţie de acces corespunzătoare, cum
ar fi administratorii flotei de vehicule, pot
schimba codurile PIN ale şoferilor în meniul
corespunzător.

INDICAŢIE
Atunci când stivuitorul este pus pentru prima
dată în funcţiune, se recomandă schimbarea
codului de acces setat din fabrică. Acesta este
singurul mod de a garanta că doar persoanele
cu autorizaţie de acces corespunzătoare
cunosc codul PIN al şoferului.
Codurile PIN ale şoferilor sunt stocate în
unitatea de control al stivuitorului. Aceste
coduri sunt disponibile şi dacă unitatea de
afişare şi operare a fost schimbată. Centrul
de service autorizat poate să folosească un
dispozitiv de diagnosticare pentru a citi PIN-ul
şoferului şi pentru a restabili codul PIN implicit
din fabrică, dacă este cazul.

57348011838 RO - 12/2015 87
5 Operarea
Darea în exploatare

Meniul de introducere ACCESS CODE


(COD DE ACCES)
Şoferul tastează codul PIN din cinci cifre
(de la 00000 la 99999) în acest meniu de
introducere.
Codul PIN al şoferului poate fi introdus utili-
zând butoanele (1). Cifrele introduse pentru
codul PIN al şoferului (2) nu sunt vizibile, ci
sunt reprezentate de cerculeţe. Dacă este
introdus codul PIN corect, apare afişajul stan-
dard familiar şi toate funcţiile stivuitorului devin
disponibile.

Dacă este introdus un cod PIN incorect al


şoferului, mesajul INVALID apare pentru
scurt timp. Când mesajul dispare, codul PIN
al şoferului poate fi reintrodus.

3 8
1
6

4 9

2 7

5 0

BQ_023_ro_V2

88 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Darea în exploatare

După trei încercări de introducere nereuşite,


este afişat mesajul COD RESPINS. Introdu-
cerea datelor este apoi blocată timp de cinci
minute înainte de a fi posibilă o altă încercare.

3 8
1
6

4 9

2 7

5 0

BQ_024_ro_V2

Definirea codului PIN al şoferului


1
INDICAŢIE
Codul PIN al şoferului poate fi definit doar de
persoane cu autorizaţie de acces corespun-
zătoare, de exemplu, administratorii flotei de
vehicule. Pentru ca administratorul de flotă
să definească PIN-ul şoferului, trebuie să
acceseze meniul de configurare. Meniul de
configurare este protejat prin parolă. După
introducerea parolei, administratorul flotei de
vehicule poate configura setările generale ale
stivuitorului. Pentru a schimba parola, consul-
taţi capitolul intitulat „Schimbarea parolei“.
2
– Apăsaţi în acelaşi timp butonul de selectare Blue-Q_029_V2

a programului de tracţiune (1) şi butonul de


schimbare a meniului (2).

57348011838 RO - 12/2015 89
5 Operarea
Darea în exploatare

Pe afişaj apare indicaţia PAROLĂ.


– Introduceţi parola din patru cifre (setarea 1
implicită din fabrică: 2777) utilizând butoa-
nele (1).
– Confirmaţi parola introdusă apăsând
butonul ENTER (2). 3 8
1
6
3 ESC
1 6
4 9 4
2 7
5

2 7

5 0

2
BQ_030_ro_V2

Pe afişaj apare opţiunea CONFIGURARE.


– Utilizaţi butonul de selectare a programului 1
de tracţiune (1) şi butonul de schimbare
a meniului (3) pentru a selecta meniul
ACCESS CODE (COD DE ACCES).
– Confirmaţi opţiunea selectată apăsând 1
3 8

tasta ENTER (2). 6

4 9

2 7

5 0

3 2
BQ_31_ro

90 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Darea în exploatare

Selectarea codului PIN al şoferului


În meniul ACCESS CODE (COD DE ACCES) 1
puteţi alege din cincizeci de coduri PIN
posibile pentru şoferi.
Secvenţele numerice pot fi setate sau schim-
8
bate în submeniul COD NOU. 1
3

După ce meniul ACCESS CODE (COD DE 4 9


ACCES) a fost accesat, câmpul de selec- 2 7
tare COD (2) conţine cifra 1. Primul dintre cele 5 0
cincizeci de coduri PIN pentru şoferi poate fi
acum definit.
– Utilizaţi butonul de selectare a programului 4 3 2
de tracţiune (1) şi butonul de schimbare a
meniului (4) pentru a selecta codul PIN dorit
al şoferului (de la 1 la 50).
BQ_025_ro_V3

– Confirmaţi opţiunea selectată apăsând


tasta ENTER (3).
Pe afişaj apare indicaţia COD NOU.
– Introduceţi codul PIN dorit cu ajutorul
butoanelor (5).
Cifrele introduse nu apar pe afişaj. În schimb,
acestea sunt reprezentate de cerculeţe în
câmpul COD NOU (6).

57348011838 RO - 12/2015 91
5 Operarea
Darea în exploatare

Pe afişaj apare opţiunea CONFIRMARE.


Submeniul CONFIRMARE este utilizat pentru
7
a confirma noul cod PIN pentru şofer.
– Introduceţi a doua oară noul cod PIN
în câmpul CONFIRMARE (8), utilizând
butoanele (7). 1
3 8
1
3
6
8

6 4 9

Dacă valoarea introdusă este identică cu noul


2 7
5 0
4 9
cod PIN introdus anterior, sistemul va accepta 7
noul cod PIN pentru şofer după introducerea
2
5 0
ultimei cifre. Afişajul comută înapoi la meniul
ACCESS CODE (COD DE ACCES).
Poate fi definit un nou cod PIN pentru alt şofer. 8

BQ_026_ro

Dacă PIN-ul pentru şofer introdus în subme-


niul CONFIRMARE nu este identic cu PIN-ul
introdus anterior în submeniul COD NOU, va
apărea mesajul INVALID.
Mesajul va dispărea după scurt timp. Noul cod
PIN pentru şofer poate fi introdus în subme- 3 8
niul CONFIRMARE pentru reconfirmare. 1
6

4 9

2 7

5 0

BQ_023_ro_V2

92 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Darea în exploatare

După trei introduceri incorecte, apare mesajul


COD RESPINS.
Afişajul comută înapoi la meniul ACCESS
CODE (COD DE ACCES). Codul PIN dorit
pentru şofer trebuie redefinit.
3 8
1
6

4 9

2 7

5 0

BQ_024_ro_V2

Schimbarea parolei
Este recomandat să schimbaţi parola implicită 1
din fabrică.

INDICAŢIE
Parola poate fi schimbată numai dacă frâna
de parcare este aplicată.
– Apăsaţi în acelaşi timp butonul de selectare
a programului de tracţiune (1) şi butonul de
schimbare a meniului (2).

2
Blue-Q_029_V2

57348011838 RO - 12/2015 93
5 Operarea
Darea în exploatare

Pe afişaj apare indicaţia PAROLĂ.


– Introduceţi parola curentă utilizând butoa- 1
nele (1).
– Confirmaţi parola introdusă apăsând
butonul ENTER (2).
3 8
1
6
3 ESC
1 6
4 9 4
2 7
5

2 7

5 0

2
BQ_030_ro_V2

Pe afişaj apare opţiunea CONFIGURARE.


– Utilizaţi butonul de selectare a programului 1
de tracţiune (1) şi butonul de schimbare
a meniului (3) pentru a selecta meniul
PAROLĂ.
– Confirmaţi opţiunea selectată apăsând 1
3 8

tasta ENTER (2). 6

4 9

2 7

5 0

3 2

BQ_032_ro

94 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Darea în exploatare

Pe afişaj apare opţiunea PAROLĂ/PAROLĂ


NIVEL.
1
– Utilizaţi butonul de selectare a programului
de tracţiune (1) şi butonul de schimbare
a meniului (4) pentru a selecta PAROLA
NIVEL dorită (2). 3 8
1
– Confirmaţi opţiunea selectată apăsând
6

tasta ENTER (3). 4 9

2 7 1
5 0

4 3 2

BQ_033_ro

Pe afişaj apare indicaţia COD NOU.


Parola din patru cifre poate fi introdusă
1 2 3
utilizând butoanele (1).

ATENŢIE
Nu introduceţi parola 1777! 3 8
1
Dacă este introdusă această parolă, opţiunile de 6
3 ESC

configurare pentru administratorul de flotă sunt


1 6
4 9 4
2 7

limitate la autorizări pentru şoferi şi nu este posibilă


5

2 7
resetarea separată. 5 0
Autorizările pot fi resetate doar la centrul de service
autorizat!

– Introduceţi parola nouă dorită utilizând


4
butoanele (1).
Cifrele introduse sunt afişate în format text BQ_034_ro_V2

simplu în câmpul COD NOU (4).


– Confirmaţi opţiunea selectată apăsând
tasta ENTER (3).
În câmpul COD NOU apare pentru scurt timp
indicaţia -??-. Parola nouă este confirmată.
– Pentru a corecta parola nouă, apăsaţi
butonul ESC (2).
Afişajul comută înapoi la meniul PA-
ROLĂ/PAROLĂ NIVEL.
– Repetaţi paşii de la procesul PAROLĂ/PA-
ROLĂ NIVEL.

57348011838 RO - 12/2015 95
5 Operarea
Darea în exploatare

– Pentru a ieşi din meniul de configurare,


apăsaţi butonul ESC în mod repetat, până
la apariţia afişajului standard.

Operarea claxonului

INDICAŢIE
Claxonul este utilizat pentru avertizarea
persoanelor asupra unui pericol imediat sau
pentru anunţarea unei manevre de depăşire.
– Apăsaţi butonul claxonului (1).
1
Claxonul avertizează sonor.
F1 F2

7331_500-002

Centura de siguranţă

PERICOL
Chiar şi la utilizarea unui sistem
de reţinere aprobat, există un risc
remanent ca şoferul să fie vătămat
dacă stivuitorul se răstoarnă.
Riscul de vătămare corporală poate
fi redus prin utilizarea combinată a
sistemului de reţinere şi a centurii de
siguranţă.
În plus, centura de siguranţă oferă
protecţie în cazul coliziunilor din
spate şi căderii de pe o rampă.
– În consecinţă, vă recomandăm să
utilizaţi şi centura de siguranţă.

96 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Darea în exploatare

PERICOL
Numai uşile de siguranţă (variantă) sau cabina
şoferului (variantă) cu uşi închise şi fixe constituie
un sistem de fixare al şoferului. Uşile din plastic
(protecţie la intemperii) nu constituie un sistem de
reţinere!
Dacă este nevoie să deschideţi sau să detaşaţi
uşile, trebuie să utilizaţi un sistem de reţinere
alternativ potrivit (de ex. centura de siguranţă).

Fixarea centurii de siguranţă


PERICOL
Pericol de deces în cazul deplasării fără centură de
siguranţă!
Dacă stivuitorul se răstoarnă sau se ciocneşte 3
de un obstacol, iar şoferul nu poartă centura de
siguranţă, acesta poate fi aruncat din stivuitor. 2
Şoferul ar putea aluneca sub stivuitor sau s-ar
putea izbi de un obstacol.
Risc de vătămare corporală letală!
– Fixaţi centura de siguranţă înainte de fiecare 1
cursă.
– Nu răsuciţi centura de siguranţă când o fixaţi.
– Utilizaţi centura de siguranţă pentru a asigura o
singură persoană.
– Solicitaţi repararea tuturor defecţiunilor la centrul 7311_003-048

de service autorizat.

INDICAŢIE
Catarama dispune de un comutator (variantă).
În caz de eroare de operare sau defecţiune, la
unitatea de afişare şi operare apare mesajul
CENTURA DE SIG; consultaţi capitolul
intitulat „Defecţiuni“.
– Trageţi centura de siguranţă (3) din suport
fără a o smuci şi fixaţi-o strâns în jurul
corpului, deasupra coapselor.

INDICAŢIE
Aşezaţi-vă cât mai în spate posibil, astfel încât
spatele să se sprijine de spătarul scaunului.
Mecanismul de blocare automată permite o
libertate suficientă de mişcare pe scaun.
– Blocaţi încuietoarea centurii (2) în cataramă
(1).
– Verificaţi tensiunea centurii. Aceasta
trebuie să fie lipită de corp.

57348011838 RO - 12/2015 97
5 Operarea
Darea în exploatare

Fixarea centurii pe o pantă abruptă


Mecanismul de blocare automată împiedică
extinderea centurii când motostivuitorul se
află pe o pantă cu înclinaţie mare. Centura nu
poate fi trasă mai mult din suport.
– Deplasaţi-vă cu grijă de pe pantă.
– Fixaţi centura de siguranţă.

6210_342-005

Eliberarea centurii de siguranţă


– Apăsaţi butonul roşu (4) de pe cataramă (1).
– Ghidaţi uşor manual încuietoarea centurii
înapoi în suport.

INDICAŢIE
Nu permiteţi retragerea prea rapidă a centurii
de siguranţă. Mecanismul de blocare au-
tomată poate fi declanşat dacă încuietoarea
centurii loveşte carcasa. Centura de siguranţă
nu va mai putea fi scoasă ulterior aplicând 4
forţa obişnuită.
– Folosind o forţă crescută, trageţi centura
în jur de 10-15 mm din retractor pentru a
dezactiva mecanismul de blocare.
1
– Lăsaţi încet centura să se retragă din nou.
7090_342-005

– Feriţi centura de murdărie (de ex. acope-


rind-o).

Defecţiuni cauzate de temperaturi


scăzute
– În cazul în care catarama sau suportul
îngheaţă, dezgheţaţi-le şi uscaţi-le bine,
pentru a împiedica repetarea situaţiei.

98 57348011838 RO - 12/2015
Operarea 5
Darea în exploatare

ATENŢIE
Centura de siguranţă poate fi deteriorată de căl-
dură!
Nu expuneţi catarama sau retractorul centurii la
căldură excesivă în timpul dezgheţării.
– Nu utilizaţi aer mai cald de 60 °C când dezghe-
ţaţi.

Utilizarea cabinei şoferului

PERICOL
Pericol mortal în eventualitatea căderii din stivuitor
dacă acesta se răstoarnă!
Pentru a împiedica alunecarea şoferului sub stivui-
tor şi strivirea acestuia în cazul răsturnării stivuito-
rului, trebuie implementat şi utilizat un sistem de
reţinere. Acesta va împiedica şoferul să cadă din
stivuitor dacă acesta se răstoarnă. Cabina şofe-
rului constituie un sistem de reţinere pentru şofer
numai în cazul în care uşa cabinei este robustă şi
închisă. Cabinele acoperite cu pânză (variantă)
cu uşi confecţionate din plastic sau din prelată nu
constituie un sistem de reţinere pentru şofer şi nu
oferă protecţie împotriva consecinţelor răsturnării
stivuitorului!
– Închideţi uşa cabinei înainte de operare.
7331_341-002

– Dacă uşa este deschisă sau a fost demontată,


utilizaţi un sistem de reţinere cu o siguranţă
comparabilă.
– Vă recomandăm să utilizaţi întotdeauna centura
de siguranţă.

57348011838 RO - 12/2015 99
5 Operarea
Darea în exploatare

Pornirea motorului

PERICOL
Risc de îmbolnăvire din cauza gazelor de eşapa-
ment!
Gazele de eşapament de la motoarele cu combu-
stie internă sunt dăunătoare sănătăţii. În special
particulele de funingine conţinute în gazele de eşa-
pament ale motoarelor diesel pot fi cancerigene.
Când un motor cu combustie internă este în func-
ţiune, există pericolul de otrăvire din cauza compo-
nentelor CO, CH şi NOx ale gazului de eşapament.
Sistemele moderne de tratare a gazelor de eşa-
pament (de ex., convertoare catalitice, filtre de
particule sau sisteme comparabile) pot curăţa ga-
zele de evacuare într-un mod care reduce pericolul
de îmbolnăvire şi riscul de otrăvire la utilizarea sti-
vuitorului.
– Respectaţi normele şi legile naţionale la utiliza-
rea stivuitoarelor cu motor cu combustie internă
în zone de lucru complet sau parţial închise.
– Asiguraţi întotdeauna o ventilaţie suficientă.

– Acţionaţi frâna de parcare.


– Introduceţi cheia (1) în contact şi rotiţi-o în
0 I II
poziţia „I“.

7071_003-101

100 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Darea în exploatare

Afişajul PREÎNCĂLZIRE se aprinde inter-


mitent, ceea ce indică faptul că motorul este
preîncălzit.

INDICAŢIE
Preîncălzirea poate dura până la 20 secunde. 3 8

Dacă motorul se află deja la temperatura de 6

operare, preîncălzirea nu este efectuată. 4 9

7
– Dacă pe afişaj se aprinde mesajul START, 5 0
rotiţi cheia în poziţia „II“ şi menţineţi-o
în această poziţie până când motorul
porneşte.
– Eliberaţi cheia imediat ce motorul a pornit.
Dacă motorul nu porneşte după 20 de se- 7312_003-087_ro_V3

cunde, opriţi procedura de pornire şi reluaţi-o


după un minut.

ATENŢIE
Risc de deteriorare a motorului!
Dacă, după pornirea motorului, pe afişaj apare me-
sajul PRESIUNE ULEI, este posibil ca motorul să
nu fie lubrifiat corespunzător. Lubrifierea insufici-
entă poate conduce la deteriorarea motorului.
– Opriţi imediat motorul.
– Verificaţi nivelul uleiului din motor şi completaţi-l
dacă este necesar.
– Dacă mesajul continuă să apară, notificaţi
centrul de service autorizat.

– Vă rugăm să reţineţi informaţiile din capito-


lul intitulat „Defecţiuni“.

INDICAŢIE
Dacă motorul nu porneşte deoarece bateria
este descărcată, acesta poate fi pornit asistat.

57348011838 RO - 12/2015 101


5 Operarea
Darea în exploatare

Verificarea funcţionării sistemului de


frânare

PERICOL
Dacă frâna de parcare cedează, stivuitorul este
frânat insuficient sau nu este frânat deloc, astfel
încât există risc de accidente!
– Nu utilizaţi motostivuitorul dacă sistemul de
frânare este defect.

Verificarea frânei de picior


1
– Verificaţi jocul pedalei:
Trebuie să existe un spaţiu de cel puţin 60 mm
între punctul de presiune şi opritorul pedalei.
5060_003-015

– Acceleraţi stivuitorul fără sarcină într-o zonă


liberă; consultaţi capitolul „Conducerea“.
– Apăsaţi ferm pedala (1) de frână.
Stivuitorul trebuie să decelereze semnificativ.

Verificarea frânei de mână


PERICOL
Dacă stivuitorul se deplasează în mod accidental,
există riscul de a fi călcat şi, în consecinţă, de
periclitare a vieţii!
– Stivuitorul nu trebuie parcat în pantă.
– În caz de urgenţă, asiguraţi-l cu penele laterale
orientate în jos.
– Ieşiţi din stivuitor doar dacă frâna de parcare
este acţionată.

– Verificaţi funcţionarea frânei de parcare la


viteza mersului pe jos sau pe o pantă cu
înclinaţie mare prin acţionarea frânei de
parcare.
6210_342-005
Stivuitorul trebuie să rămână staţionat pe
pantă, cu frâna de parcare acţionată. Dacă
stivuitorul se deplasează în ciuda frânei
de parcare acţionate, contactaţi centrul de
service.

102 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Darea în exploatare

Verificarea funcţionării corecte a


sistemului de direcţie 1

PERICOL
Dacă sistemul hidraulic se defectează, există riscul
de accident din cauza modificării caracteristicilor
de direcţionare.
– Nu operaţi stivuitorul dacă acesta are sistemul
de direcţie defect.

– Acţionaţi volanul (1). Jocul volanului în


timpul staţionării nu trebuie să fie mai mare
de două degete în lăţime.

INDICAŢIE
5060_003-031

Dacă stivuitorul este pornit cu volanul rotit,


viteza maximă de rulare este limitată. Limit-
area vitezei de deplasare este anulată imediat
ce volanul este rotit dintr-o poziţie de virare
în poziţia drept înainte. Aceasta necesită o
modificare a unghiului de direcţie de circa ju-
mătate de rotaţie.

Verificarea funcţiei de oprire de


urgenţă

INDICAŢIE
Numai stivuitoarele diesel prevăzute cu si-
stem de filtru de particule (variantă) sau joy-
stick 4Plus (variantă) dispun de un comutator
de oprire de urgenţă.

ATENŢIE
Asistenţa la frânarea electrică nu este disponibilă
atunci când comutatorul de oprire de urgenţă este
acţionat!
Acţionarea comutatorului de oprire de urgenţă va
întrerupe alimentarea întregului sistem electric.
– Pentru a frâna, acţionaţi frâna de serviciu.

– Conduceţi lent stivuitorul înainte.

57348011838 RO - 12/2015 103


5 Operarea
Darea în exploatare

– Apăsaţi comutatorul de oprire de urgenţă


(1).
Stivuitorul va avansa din inerţie
– Frânaţi stivuitorul până când se opreşte prin
acţionarea pedalei de frână.

INDICAŢIE
1
La stivuitoarele cu frână de parcare electrică,
frâna de parcare electrică este aplicată de
îndată ce stivuitorul se opreşte.
1
– Trageţi comutatorul de oprire de urgenţă
(1). F1 F2

Butonul se deblochează şi este proiectat în


afară. Stivuitorul efectuează o autotestare
internă, după care este pregătit din nou de
operare.

1 7312_003-183

Reglarea la zero a măsurării încăr-


căturii (variantă)

INDICAŢIE
Reglarea la zero trebuie efectuată pentru
a garanta precizia măsurării încărcăturii
(variantă) în orice situaţie. Reglarea la zero
este necesară
• ca parte a punerii în funcţiune zilnice
• după schimbarea braţelor furcii
• după montarea sau schimbarea dispoziti-
velor ataşabile

INDICAŢIE
O reglare la zero corectă este posibilă doar
dacă furca nu suportă nicio încărcătură. Nu
preluaţi deocamdată încărcătura.

INDICAŢIE
O reglare la zero corectă este posibilă doar
în limitele primei etape de funcţionare a

104 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Darea în exploatare

catargului de ridicare. Atunci când efectuaţi


reglarea la zero, nu ridicaţi furca cu mai mult
de 800 mm deasupra solului.

INDICAŢIE
Funcţionarea sistemului de ridicare depinde
de comenzile cu care este echipat stivuitorul;
consultaţi ⇒ Capitolul „Dispozitivele de ope-
rare a sistemului de ridicare“, P. 5-133.
– Plasaţi catargul de ridicare pe verticală.
– Ridicaţi furca la o înălţime de 300–800 mm.
– Menţineţi apăsat butonul (1) pentru „re-
glarea la zero “timp de minimum patru se-
cunde; simbolul de „reglare la zero“(2)va
apărea pe afişaj.

INDICAŢIE
Pe durata următorului proces, căruciorul
cu furcă trebuie coborât uşor şi apoi oprit
brusc. În acest timp, furca nu trebuie să
atingă solul. În caz contrar reglarea la zero
nu va fi efectuată corect. Pentru a opri rapid
procedura de coborâre, eliberaţi comanda 1 2
pentru coborâre astfel încât să sară în poziţia
zero.
– Coborâţi puţin căruciorul cu furcă şi eliberaţi 6210_003-071_V2
comanda.
După efectuarea corectă a reglării la zero,
valoarea „0 kg“ apare pe unitatea de afişare şi
operare.

57348011838 RO - 12/2015 105


5 Operarea
Darea în exploatare

Verificarea funcţionării corecte a


opţiunii Poziţia verticală a catargului
de ridicare (variantă)

INDICAŢIE
Verificarea funcţionării corecte a opţiunii
Poziţia verticală a catargului de ridicare
(variantă) trebuie efectuată la fiecare dare
în exploatare a unui stivuitor.
– Acţionaţi tasta funcţională (1) pentru a
activa opţiunea de confort „Poziţie verticală 1 2
a catargului de ridicare“.
Afişajul funcţiei (2) trebuie să apară.
– Înclinaţi catargul de ridicare înapoi.
6210_003-067_V2

Catargul de ridicare trebuie să se încline


complet către înapoi şi să se mişte cu lejeritate
până în momentul opririi, în poziţia de înclinare
maximă.
– Înclinaţi catargul de ridicare în faţă.
Catargul de ridicare trebuie să se încline către
înainte şi să se oprească în poziţia verticală.
– Eliberaţi dispozitivul operaţional pentru a
înclina, după care acţionaţi-l din nou.
Catargul de ridicare trebuie să se încline com-
plet către înainte şi să se mişte cu lejeritate
până în momentul opririi, în poziţia de încli-
nare maximă.

106 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Conducerea

Conducerea
Reglementări de siguranţă pentru
condus
Comportament în timpul condusului
Şoferul trebuie să respecte regulile publice de
circulaţie pentru condusul în trafic.
Viteza trebuie să fie adaptată la condiţiile
locale.
De exemplu, şoferul trebuie să se depla-
seze încet în apropierea curbelor, în pasajele
strâmte, la trecerea prin porţi batante,în locu-
rile cu vizibilitate redusă sau pe suprafeţele
denivelate.
Şoferul trebuie să păstreze întotdeauna o
distanţă care să permită frânarea în siguranţă,
faţă de vehiculele şi persoanele din faţă şi
trebuie să menţină în permanenţă vehiculul
sub control. Oprirea bruscă, virarea rapidă
şi depăşirea în locuri periculoase sau cu
vizibilitate redusă trebuie evitate.
– Când un şofer conduce stivuitorul pentru
prima dată, trebuie să facă acest lucru în
spaţiu deschis sau pe un drum gol.
Următoarele acţiuni sunt interzise în timpul
condusului:
• Atârnarea braţelor şi a picioarelor în afara
vehiculului
• Înclinarea corpului peste marginea exte-
rioară a stivuitorului
• Ieşirea din stivuitor prin partea de sus
• mutarea scaunului şoferului,
• Reglarea coloanei de direcţie
• Eliberarea centurii de siguranţă
• Dezactivarea sistemului de reţinere
• Ridicarea încărcăturii cu mai mult de
300 mm deasupra solului (cu excepţia
manevrelor din timpul introducerii / scoaterii
din depozitare a încărcăturilor)
• Utilizarea dispozitivelor electronice, de
exemplu radiouri, telefoane mobile etc.

57348011838 RO - 12/2015 107


5 Operarea
Conducerea

ATENŢIE
Utilizarea echipamentului multimedia şi de comuni-
caţie, precum şi redarea de pe aceste dispozitive la
volum excesiv în timpul deplasării sau când mani-
pulaţi încărcături poate afecta atenţia operatorului.
Există riscul de accidentare!
– Nu utilizaţi dispozitivele în timpul deplasării sau
în timpul manipulării încărcăturilor.
– Setaţi volumul astfel încât semnalele de averti-
zare să poată fi auzite în continuare.

ATENŢIE
În zonele în care utilizarea telefoanelor mobile este
interzisă, nu este permisă folosirea unui telefon
mobil sau a unui radiotelefon.
– Închideţi aceste echipamente.

Vizibilitatea în timpul condusului


Şoferul trebuie să privească în direcţia de
deplasare şi să aibă o vizibilitate bună asupra
benzii de mers.
În special în cazul deplasării în marşarier,
şoferul trebuie să se asigure că banda de
mers este liberă.
La transportul mărfurilor care împiedică
vizibilitatea, şoferul trebuie să conducă
stivuitorul în marşarier.
Dacă acest lucru nu este posibil, o a doua per-
soană trebuie să meargă în faţa stivuitorului,
pentru a oferi indicaţii.
În acest caz, şoferul trebuie să se deplaseze
doar în pas de mers şi cu grijă suplimentară.
Stivuitorul trebuie oprit imediat în cazul
pierderii contactului vizual cu persoana care
oferă indicaţii.
Oglinzile retrovizoare vor fi utilizate numai
pentru a observa zona din spatele stivuitorului
şi nu pentru deplasarea în marşarier. Dacă
sunt necesare elemente ajutătoare vizuale
(oglindă, monitor) pentru a obţine vizibilitate
suficientă, este necesară exersarea utilizării
acestora. Trebuie acordată atenţie supli-
mentară la deplasarea în marşarier utilizând
elemente ajutătoare vizuale.

108 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Conducerea

În cazul utilizării dispozitivelor ataşabile, se


aplică o serie de condiţii speciale; consultaţi
capitolul „Montarea dispozitivelor ataşabile“.
Toate geamurile (variantă, de ex. parbrizul)
şi oglinzile trebuie să fie întotdeauna curate şi
neacoperite de gheaţă.

Drumurile
Dimensiunile drumurilor şi lăţimea
culoarelor
Următoarele cerinţe pentru dimensiunile
şi lăţimile culoarelor se aplică în condiţiile
specificate pentru a asigura manevrarea în
condiţii de siguranţă. În fiecare caz, trebuie
verificat dacă este nevoie de o lăţime mai mare
a culoarului, de exemplu, în cazul abaterilor
de la dimensiunile încărcăturii.
În cadrul UE trebuie respectată directiva
89/654/CEE (cerinţe minime privind sănătatea
şi securitatea la locul de muncă). În ţările din
afara UE se vor respecta normele naţionale în
vigoare.
Lăţimea necesară a culoarului (Ast) depinde 7321_003-019

de dimensiunile încărcăturii. Pentru paleţi,


acestea sunt:

cu palet cu palet
Lăţimea culoarului (mm) 1000 x 1200 800 x 1200
transversal pe lungime
RX70-40 3912 4112
RX70-45 3942 4142
RX70-50 4037 4237

Stivuitorul poate fi utilizat doar pe drumuri care


nu au curbe foarte strânse, pante extrem de
abrupte sau intrări excesiv de înguste sau de
joase.

Deplasarea în pantă
Stivuitorul poate fi condus pe următoarele
pante ascendente sau descendente:

57348011838 RO - 12/2015 109


5 Operarea
Conducerea

Pantă max. în % cu încărcătură fără încărcătură


RX70-40 29 26
RX70-45 29 26
RX70-50 25 23

Pantele ascendente şi descendente nu pot


depăşi înclinaţia specificată mai sus şi trebuie
să aibă o suprafaţă rugoasă.
Pentru a evita căderea încărcăturii pe sol sau
deteriorarea stivuitorului, vârful şi baza pantei
trebuie să asigure treceri line şi treptate.

Avertizare în cazul în care componentele


sunt proiectate peste conturul stivuitoru-
lui
Stivuitoarele sunt adesea necesare pentru
deplasare prin spaţii foarte înguste sau foarte
joase, cum ar fi culoare sau containere. Stivui-
toarele sunt dimensionate pentru acest scop.
Totuşi, părţile mobile pot fi proiectate dincolo
de conturul stivuitorului şi pot fi deteriorate
sau rupte. Exemple de astfel de componente
includ:
• Un panou al pavilionului pliabil în cabina
şoferului
• Uşile cabinei
• Plierea cilindrilor GPL

Starea drumurilor
Căile de acces trebuie să fie suficient de
solide, netede şi fără murdărie şi obiecte
căzute.
Canalele de scurgere, trecerile la nivel cu ca-
lea ferată şi celelalte elemente asemănătoare
trebuie să fie la acelaşi nivel şi, dacă este ca-
zul, trebuie prevăzute cu rampe, astfel încât
stivuitorul să le traverseze fără şocuri.
Asiguraţi o capacitate portantă suficientă a ca-
pacelor rigolelor/canalelor şi altele asemenea.
Trebuie să existe o distanţă suficientă între
cele mai înalte puncte ale stivuitorului sau ale
încărcăturii şi obiectele fixe din zona înconju-
rătoare. Înălţimea este bazată pe înălţimea
totală a catargului de ridicare al stivuitorului

110 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Conducerea

şi pe dimensiunile încărcăturii. Respectaţi


datele tehnice (consultaţi ⇒ Capitolul „Date
tehnice“, P. 347).

Reguli pentru drumuri şi zona de lucru


Conducerea este permisă numai pe rutele
autorizate pentru trafic de către compania
operatoare (consultaţi ⇒ Capitolul „Definiţia
termenilor utilizaţi pentru persoane respon-
sabile“, P. 28) sau reprezentanţii acesteia.
Rutele de trafic nu trebuie să aibă obstacole.
Încărcătura poate fi aşezată şi depozitată nu-
mai în locuri special destinate. Compania
operatoare şi reprezentanţii acesteia trebuie
să se asigure că în zona de lucru nu există
persoane terţe neautorizate.

Zone periculoase
Zonele periculoase de pe drumuri trebuie
semnalate prin marcaje rutiere standard sau,
dacă este necesar, prin semne de avertizare
suplimentare.

Setarea programelor de tracţiune


Caracteristicile de conducere şi de frânare
ale sistemului de propulsie pot fi setate pe 1 2
unitatea de afşare şi operare.
– Apăsaţi în mod repetat butonul pentru
programul de tracţiune (1) până când
numărul programului de tracţiune dorit
apare pe afişajul (2).
1
Sunt disponibile programele de tracţiune 1-5.
Principiul de bază este: cu cât numărul
programului de tracţiune este mai mare, cu
atât dinamica tracţiunii este mai mare.

INDICAŢIE 7312_003-167_V3

La unele stivuitoare, viteza (înainte/în marşa-


rier) este restricţionată ca variantă.
Sunt posibile următoarele setări:

57348011838 RO - 12/2015 111


5 Operarea
Conducerea

Program de tracţiune 1 2 3 4 5
Viteză (km/h) 21 21 21 21 21
Accelerare (%) (înainte/înapoi) 50 100 120 140 160
Decelerare (%) (înainte/înapoi) 50 100 120 140 160
Deplasare în marşarier (%) (înainte/înapoi) 50 100 120 140 160
Întârziere frână (%) (servomotor electric frână) 80 90 100 100 100
.

Acţionarea comutatorului pentru


direcţia deplasare, versiunea cu
minimanetă
– Pentru direcţia de deplasare „înainte“, 1
acţionaţi maneta transversală (1) înainte.
– Pentru direcţia de deplasare „înapoi“,
acţionaţi maneta transversală înapoi.

F1
F2

5060_003-096

Apăsaţi comutatorul basculant ver-


tical pentru „direcţia de deplasare“,
versiunea cu joystick 4Plus A
– Pentru direcţia de deplasare „înainte“,
apăsaţi comutatorul basculant vertical
pentru „direcţia de deplasare“(1) în sus
(A). 1
B
– Pentru direcţia de deplasare „în marşarier“,
apăsaţi comutatorul basculant vertical
pentru „direcţia de deplasare“(1) în jos (B).

6210_003-101

112 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Conducerea

Acţionarea comutatorului de direcţie,


versiunea cu manetă F1 F2

– Pentru direcţia de deplasare „înainte“, îm-


pingeţi comutatorul de direcţie (1) înainte.
– Pentru direcţia de deplasare „înapoi“,
împingeţi comutatorul de direcţie înapoi. 1

7325_003-031

Conducerea

PERICOL
Prinderea sub un stivuitor în curs de rulare sau de
răsturnare poate cauza leziuni fatale.
– Aşezaţi-vă pe scaunul şoferului.
– Fixaţi centura de siguranţă.
– Activaţi sistemele de reţinere disponibile.

Respectaţi informaţiile din capitolul intitulat


Reglementări de siguranţă pentru condus.
Scaunul şoferului este prevăzut cu un co-
mutator pentru scaun. Acesta verifică dacă
scaunul şoferului este ocupat. Dacă nu este
ocupat sau în caz de defecţiune a comutato-
rului de scaun, stivuitorul nu poate fi deplasat
şi toate funcţiile de ridicare sunt blocate. În
această situaţie, pe afişajul unităţii de operare
va apărea mesajul SW SCAUN ÎNCHIS.
– Ridicaţi căruciorul cu furcă până când se
atinge garda la sol necesară.
– Înclinaţi catargul de ridicare înapoi.
– Eliberaţi frâna de parcare.
– Selectaţi direcţia de deplasare dorită.

57348011838 RO - 12/2015 113


5 Operarea
Conducerea

Semnalizatorul pentru direcţia de deplasare


selectată („înainte“ (2) sau „înapoi“ (1)) se
aprinde pe unitatea de afişare şi operare.
1
INDICAŢIE
În funcţie de echipament, la deplasarea în
marşarier poate fi emis un semnal sonor (va-
riantă), se poate aprinde lumina de avertizare
(variantă) sau sistemul de avertizare în caz de
pericol (variantă) se poate aprinde intermitent.

5060_003-082

– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie (3).


Stivuitorul se va deplasa în direcţia selectată.
Viteza este controlată de poziţia pedalei
de acceleraţie. La eliberarea pedalei de
acceleraţie, stivuitorul încetineşte.

INDICAŢIE
Motostivuitorul poate fi oprit scurt la înclinări
în sus sau în jos, fără a acţiona frâna de mână
(frâna electrică). Stivuitorul începe să alunece
uşor la vale. 3
PERICOL
Risc de accident din cauza defectării frânei!
Frâna electrică funcţionează numai când contactul 5060_003-084

este cuplat, comutatorul de oprire de urgenţă


(variantă) nu a fost activat, iar frâna de parcare
este eliberată.
– Utilizaţi pedala de frână dacă frâna electrică
funcţionează defectuos.
– Nu părăsiţi stivuitorul fără a acţiona frâna de
parcare!

Inversarea direcţiei de deplasare


– Luaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie.
– Selectaţi direcţia de deplasare dorită.
– Apăsaţi pe pedala de acceleraţie.
Stivuitorul se va deplasa în direcţia selectată.

114 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Conducerea

INDICAŢIE
Direcţia de deplasare poate fi schimbată şi
în timpul deplasării. Piciorul poate rămâne pe
pedala de acceleraţie. Stivuitorul este încetinit
şi apoi accelerat din nou în direcţia opusă (în
marşarier).

INDICAŢIE
În cazul unei defecţiuni electrice cu acceleraţia
unitatea de propulsie este oprită. Frâna elec-
trică (frână de serviciu) cauzează decelerarea
stivuitorului. Stivuitorul nu poate fi condus din
nou până când pedala de acceleraţie a fost eli-
berată şi apoi acţionată din nou, cu condiţia ca
defecţiunea electrică să fie remediată. Dacă,
totuşi, stivuitorul nu funcţionează, parcaţi-l în
siguranţă şi contactaţi centrul de service.

Conducerea, versiunea cu pedală


dublă (variantă)

PERICOL
Prinderea sub un stivuitor în curs de rulare sau de
răsturnare poate cauza leziuni fatale.
– Aşezaţi-vă pe scaunul şoferului.
– Fixaţi centura de siguranţă.
– Activaţi sistemele de reţinere disponibile.

Respectaţi informaţiile din capitolul intitulat


Reglementări de siguranţă pentru condus.
Scaunul şoferului este prevăzut cu un co-
mutator pentru scaun. Acesta verifică dacă
scaunul şoferului este ocupat. Dacă nu este
ocupat sau în caz de defecţiune a comutato-
rului de scaun, stivuitorul nu poate fi deplasat
şi toate funcţiile de ridicare sunt blocate. În
această situaţie, pe afişajul unităţii de operare
va apărea mesajul SW SCAUN ÎNCHIS.
– Ridicaţi căruciorul cu furcă până când se
atinge garda la sol necesară.
– Înclinaţi catargul de ridicare înapoi.
– Eliberaţi frâna de parcare.

57348011838 RO - 12/2015 115


5 Operarea
Conducerea

– Apăsaţi pedala de acceleraţie din dreapta


(1) pentru a vă deplasa „înainte“ şi pe cea
din stânga (2) pentru a vă deplasa „înapoi“.

INDICAŢIE
La versiunea cu pedală dublă, orice comu-
tatoare pentru direcţia de deplasare de pe
dispozitivele de operare nu are niciun efect.

2 1

5060_003-085

Semnalizatorul pentru direcţia de deplasare


selectată („înainte“ (4) sau „înapoi“ (3)) se
aprinde pe unitatea de afişare şi operare.
3
INDICAŢIE
În funcţie de echipament, la deplasarea în
marşarier poate fi emis un semnal sonor (va-
riantă), se poate aprinde lumina de avertizare
(variantă) sau sistemul de avertizare în caz de
pericol (variantă) se poate aprinde intermitent.
Stivuitorul se va deplasa în direcţia selectată.
Viteza este controlată de poziţia pedalei 4
de acceleraţie. La eliberarea pedalei de
acceleraţie, stivuitorul încetineşte.
5060_003-083
INDICAŢIE
Motostivuitorul poate fi oprit scurt la înclinări
în sus sau în jos, fără a acţiona frâna de mână
(frâna electrică). Stivuitorul începe să alunece
uşor la vale.

116 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Conducerea

PERICOL
Risc de accident!
Frâna electrică funcţionează numai când contactul
este cuplat, comutatorul de oprire de urgenţă
(variantă) nu a fost activat, iar frâna de parcare
este eliberată.
– Utilizaţi pedala de frână dacă frâna electrică
funcţionează defectuos.
– Nu părăsiţi stivuitorul fără a acţiona frâna de
parcare!

Inversarea direcţiei de deplasare


– Luaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie
acţionată.
– Acţionaţi pedala de acceleraţie pentru
cealaltă direcţie.
Stivuitorul se va deplasa în direcţia selectată.

INDICAŢIE
În cazul unei defecţiuni electrice cu acceleraţia
unitatea de propulsie este oprită. Frâna elec-
trică (frână de serviciu) cauzează decelerarea
stivuitorului. Stivuitorul nu poate fi condus din
nou până când pedala de acceleraţie a fost eli-
berată şi apoi acţionată din nou, cu condiţia ca
defecţiunea electrică să fie remediată. Dacă,
totuşi, stivuitorul nu funcţionează, parcaţi-l în
siguranţă şi contactaţi centrul de service.

57348011838 RO - 12/2015 117


5 Operarea
Conducerea

Operarea frânei de serviciu


Frâna electrică converteşte energia accele- 1
raţiei motostivuitorului în energie electrică.
Aceasta determină încetinirea stivuitorului.
În plus, stivuitorul poate fi frânat utilizând frâna
de serviciu:
– Acţionaţi pedala de frână (2).
În prima parte a cursei pedalei de frână, se
acţionează doar frânarea regenerativă. Pe
măsură ce pedala este apăsată în continuare, 2
frâna de serviciu este, de asemenea, activată
şi acţionează asupra roţilor motoare.

PERICOL
5060_003-006

Risc de accident!
Dacă frâna de serviciu cedează, stivuitorul nu poate
frâna suficient.
– Opriţi stivuitorul acţionând frâna de parcare.
– Nu operaţi stivuitorul înainte de a repara frâna de
serviciu.

PERICOL
Risc de răsturnare sau de alunecare!
Distanţa de frânare a stivuitorului depinde de con-
diţiile meteorologice şi de gradul de contaminare a
căii de rulare. Distanţa de frânare creşte cu pătratul
vitezei. Există pericolul ca stivuitorul să alunece
sau să se răstoarne.
– Adaptaţi stilul de condus şi de frânare conform
condiţiilor meteorologice şi gradului de contami-
nare a căii de rulare.
– Alegeţi întotdeauna o viteză de rulare care să
ofere o distanţă de oprire suficientă.

– Frânaţi stivuitorul eliberând pedala de


acceleraţie (1).
– Dacă efectul de frânare este necorespun-
zător, frânaţi utilizând şi frâna de serviciu
(2).

118 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Conducerea

Frânarea zero (variantă)


PERICOL
Risc de accident!
Stivuitoarele cu frânare zero (variantă) nu sunt
frânate la eliberarea pedalei de acceleraţie.
– Aduceţi stivuitorul în stare staţionară prin acţio-
narea pedalei de frână.

Dacă stivuitorul prezintă varianta de echipare


frânare zero, funcţia frânei electrice este
dezactivată. Luarea piciorului de pe pedala
de acceleraţie nu frânează stivuitorul.
În acest caz, stivuitorul poate fi încetinit
doar prin aplicarea frânei de serviciu prin
intermediul pedalei de frână.

Acţionarea frânei de parcare


mecanice

PERICOL
Există riscul de a fi călcat, şi în consecinţă, de
periclitare a vieţii dacă stivuitorul se deplasează
necontrolat.
– Stivuitorul nu trebuie parcat în pantă.
– În caz de urgenţă, asiguraţi-l cu penele laterale
orientate în jos.
– Ieşiţi din stivuitor doar dacă frâna de parcare
este acţionată.

INDICAŢIE
Odată eliberată frâna de parcare, se reţine
direcţia de deplasare selectată anterior şi
aceasta este semnalată de indicatorul direcţiei
de deplasare.

INDICAŢIE
Dacă acţionaţi pedala de acceleraţie când
frâna de parcare este aplicată şi este selectată
o direcţie de deplasare, pe afişaj apare
mesajul FRÂNĂ DE PARCARE.

57348011838 RO - 12/2015 119


5 Operarea
Conducerea

Acţionaţi frâna de mână 1 2


– Trageţi maneta frânei de parcare (1)
complet în jos şi eliberaţi.
Maneta frânei de parcare pivotează automat
înapoi jumătate din cursă, în poziţia de mijloc.
Frâna de parcare este cuplată şi roţile sunt
3 8
1
6 75 %

9 2

2 7
234,7 h

5 12:15
0

blocate. Deplasarea nu mai este posibilă.


Semnalizatorul pentru direcţia de deplasare
(2) de pe unitatea de afişare şi operare se
stinge.

7312_003-044_V2

Eliberarea frânei de parcare


– Trageţi maneta frânei de parcare (1)
complet în jos, deplasând-o din poziţia de
mijloc.
– În poziţia inferioară a manetei, trageţi
butonul manetei, apoi ghidaţi maneta frânei
de parcare complet în sus.

INDICAŢIE
Maneta frânei de parcare pivotează automat
în poziţia superioară datorită forţei elastice şi
trebuie ghidată doar puţin cu ajutorul mâinii.
Dacă reglarea este rigidă, anunţaţi centrul de
service autorizat.
6210_494-002

120 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Conducerea

Direcţia

PERICOL
Dacă sistemul hidraulic se defectează, există riscul
de accident din cauza modificării caracteristicilor
de direcţionare.
– Nu operaţi stivuitorul dacă acesta are sistemul
de direcţie defect. A B
– Direcţionaţi vehiculul prin rotirea adecvată
a volanului(1).
1
Rotirea volanului în direcţia săgeţii (A) virează
vehiculul în direcţia de conducere (A).
Rotirea volanului în direcţia săgeţii (B) virează A B
vehiculul în direcţia de conducere (B).
Pentru informaţii despre raza de bracare,
consultaţi ⇒ Capitolul „Date tehnice“, P. 347.

A B
5060_003-007

57348011838 RO - 12/2015 121


5 Operarea
Conducerea

Reducerea vitezei cu încărcătura


ridicată (variantă)
Această funcţie (variantă) reduce viteza
stivuitorului atunci când încărcătura este
ridicată.

7321_003-052_ro_V2

Oprire automată a motorului cu


combustie internă (variantă)
Stivuitorul este echipat cu o funcţie de oprire
automată care întrerupe funcţionarea motor-
ului cu combustie internă atunci când anumite
condiţii se aplică simultan şi după scurgerea STOP

unui timp de aşteptare prestabilit.


INCH MOD BAT
Mesajul INCH MOD BAT apare pe afişaj.
Condiţiile care se aplică simultan:
• Stivuitorul este staţionar.
• Frâna de parcare este acţionată.
• Scaunul şoferului nu este ocupat.
• Regenerarea filtrului de particule nu este în
curs de desfăşurare. 7300_003-017_ro

• Nu există consumatori activi care necesită


o cantitate semnificativă de energie, cum ar
fi aerul condiţionat.
Timpul de aşteptare începe numai când toate
condiţiile se aplică simultan. Dacă una dintre
condiţii nu mai este îndeplinită, timpul de
aşteptare se opreşte şi este resetat la valoarea
presetată.

122 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Conducerea

INDICAŢIE
Timpul de aşteptare este setat la 120 de
secunde din fabrică, dar poate fi modificat
ulterior.
• Contactaţi centrul de service autorizat.

57348011838 RO - 12/2015 123


5 Operarea
Ridicarea

Ridicarea
Variante sistem de ridicare
Deplasarea saniei furcii şi a catargului de
ridicare depinde într-o foarte mare măsură de
echipamentele următoare:
• Catargul de ridicare cu care este echipat
stivuitorul; consultaţi ⇒ Capitolul „Tipuri de
piloni de ridicare“, P. 5-129
• Dispozitivul de operare cu care sunt contro-
late funcţiile hidraulice; consultaţi ⇒ Capito-
lul „Dispozitivele de operare a sistemului de
ridicare“, P. 5-133
Indiferent de variantele de echipare ale sti-
vuitorului, specificaţiile şi procedurile de
bază trebuie respectate; consultaţi ⇒ Ca-
pitolul „Norme de siguranţă la manipularea
încărcăturilor“, P. 5-146.

Întreruperea automată a ridicării


(variantă)
Descriere:
Întreruperea automată a ridicării (variantă)
înseamnă că sarcina nu poate fi ridicată
peste o înălţime prestabilită. Această funcţie
foloseşte un senzor care este sudat din fabrică
la limita de înălţime dorită pe catargul de
ridicare. Odată ataşat acest senzor, înălţimea
nu poate fi modificată uşor.

Aplicaţie:
• Dacă plafonul clădirii este mai jos decât
înălţimea maximă de ridicare a stivuitorului,
această variantă poate preîntâmpina
atingerea accidentală a plafonului cu
catargul de ridicare şi pagubele aferente.
• Dacă stivuitorul este folosit frecvent la o
anumită înălţime, operarea este simplificată
limitând automat înălţimea la această
valoare.

INDICAŢIE
Dacă o încărcătură este ridicată foarte repede,
căruciorul cu furcă şi sarcina sunt ridicate
aproximativ 15 cm deasupra poziţiei senzoru-

124 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Ridicarea

lui datorită inerţiei. Această abatere este deja


luată în considerare la fabricaţie atunci când
este stabilită poziţia senzorului.

Evitarea şi reactivarea limitatorului


automat al liftului
Dacă o sarcină trebuie ridicată peste înălţimea
maximă a stivuitorului şi funcţia de limitare au-
tomată a înălţimii nu este necesară, aceasta
poate fi evitată. Ea va fi reactivată automat
când stivuitorul este oprit şi pornit din nou.
Pentru a evita limitarea automată a liftului:
– Apăsaţi butonul „F1“(1) de pe unitatea de
afişare şi operare. Limitarea automată a
liftului este acum evitată şi sarcinile pot fi
ridicate până la înălţimea maximă permisă
de stivuitor.
Pentru a activa la loc limitarea automată a
liftului:
– Apăsaţi butonul „F1“(1) din nou.
F1

7312_003-160_V3

Poziţia verticală a catargului de


ridicare (variantă)
Descriere
Dacă stivuitorul este prevăzut cu funcţia
de confort „poziţie verticală a catargului
de ridicare“ (variantă), şoferul poate aşeza
bunuri, cum ar fi role de hârtie, pe verticală cu
precizie, evitând astfel producerea de daune
în timpul descărcării. Cilindrii de înclinare
intră lin în contact cu opritoarele de capăt,
pentru a preveni vibraţiile şi şocurile puternice.
Mişcările oscilatorii ale stivuitorului sunt
reduse la minimum, mărind astfel siguranţa
în exploatare. Poziţia verticală a catargului de
ridicare reduce uzura diverselor componente,
reducând astfel costurile de reparaţie.

57348011838 RO - 12/2015 125


5 Operarea
Ridicarea

ATENŢIE
Risc de pagube materiale atunci când catargul de
ridicare se loveşte de rafturi sau alte obiecte!
– Înainte de utilizarea funcţiei de confort „poziţie
verticală a catargului de ridicare“, poziţionaţi
stivuitorul la o distanţă suficientă de rafturi şi alte
obiecte.

Opţiunea de confort „poziţie verticală a catar-


gului de ridicare“ cuprinde următoarele funcţii:
• Afişarea „poziţiei verticale a catargului de
ridicare“
• Abordarea automată pentru „poziţia verti-
cală a catargului de ridicare“
• Contactul lin cu opritoarele de capăt
Funcţia de confort „poziţie verticală a catar-
gului de ridicare“ este disponibilă ca variantă 1
numai dacă stivuitorul este echipat cu unul
dintre următoarele dispozitive de operare: F1
F2

• Mini-manetă dublă (1)


• Mini-manetă triplă (2)
• Mini-manetă cvadruplă (3)
• Manetă (4)
• Joystick 4Plus (5) 2 3

4 F1 F2
5

7314_003-059

126 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Ridicarea

Afişarea „poziţiei verticale a catargului


de ridicare“
Şoferul poate vedea înclinarea catargului pe
ecranul unităţii de afişare şi operare. Bara de
pe afişaj indică înclinarea curentă a catargului
în raport cu „poziţia verticală a catargului
de ridicare“. Săgeata de deasupra barei
marchează poziţia verticală a catargului de
ridicare.

1
6210_003-069_ro_V2

Abordarea automată pentru „poziţia


verticală a catargului de ridicare“
– Activaţi funcţia de confort „poziţie verticală
a catargului de ridicare“ de la butonul (1) de
pe unitatea de afişare şi operare.
– Înclinaţi catargul de ridicare înainte cu ajuto-
rul dispozitivului de operare corespunzător.
Catargul de ridicare se opreşte automat
imediat ce este atinsă valoarea prestabilită
pentru „poziţia verticală a catargului de ridi-
care“.
Dacă funcţia de confort este dezactivată,
catargul de ridicare se înclină înainte până
dincolo de „poziţia verticală a catargului de 1 2
ridicare“, fără a se opri.
În cazul în care catargul de ridicare este
înclinat înapoi, acesta va trece de „poziţia 6210_003-067_V2

verticală a catargului de ridicare“ fără a se


opri, indiferent dacă funcţia de confort este
activată sau nu.

Contactul lin cu opritoarele de capăt


Catargul de ridicare este frânat lin la capătul
intervalului de înclinare. Acest lucru previne
oprirea bruscă a catargului de ridicare în
poziţia de capăt şi reduce mişcările oscilatorii
puternice ale stivuitorului.

57348011838 RO - 12/2015 127


5 Operarea
Ridicarea

Înclinarea înainte a catargului de ridicare


cu „poziţia verticală a catargului de
ridicare“
– Acţionaţi butonul (1) pentru a activa funcţia
de confort „poziţie verticală a catargului de
ridicare“; simbolul funcţiei (2) de pe afişaj
indică activarea funcţiei.
– Înclinaţi catargul de ridicare înainte.

INDICAŢIE
Modul în care este acţionat sistemul de ri-
dicare depinde de dispozitivele de operare
incluse în echipamentele stivuitorului; consul-
taţi capitolul intitulat „Dispozitivele de operare 1 2
ale sistemului de ridicare“.

6210_003-067_V2

Catargul de ridicare este înclinat înainte şi se


opreşte imediat ce ajunge în poziţia verticală.
Săgeata de deasupra barei de pe ecranul
unităţii de afişare şi operare reprezintă „poziţia
verticală a catargului de ridicare“.
Înclinarea catargului de ridicare înainte,
dincolo de poziţia verticală:
– Eliberaţi dispozitivul de operare pentru
înclinare şi acţionaţi-l din nou.
Catargul de ridicare este înclinat dincolo de
poziţia verticală, până la opritorul de capăt.
Înclinarea curentă a catargului este indicată
pe unitatea de afişare şi operare.
1
– Pentru dezactivarea „poziţiei verticale a
catargului de ridicare“, apăsaţi din nou
6210_003-069_ro_V2

butonul (1).

Înclinarea înapoi a catargului de ridicare


cu „poziţia verticală a catargului de
ridicare“
– Înclinaţi catargul de ridicare înapoi.
Catargul de ridicare este înclinat înapoi, fără a
se opri în poziţia verticală.

128 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Ridicarea

Restricţii posibile pentru „poziţia verticală


a catargului de ridicare“
În anumite situaţii, catargul de ridicare nu
se poate aşeza exact în poziţia verticală
prestabilită. Cauzele posibile includ:
• Teren denivelat
• Furcă îndoită
• Dispozitiv ataşabil îndoit
• Pneuri uzate
• Catarg de ridicare puternic deformat
Poziţia verticală poate fi corectată prin înclina-
rea catargului de ridicare cu ajutorul dispoziti-
vului de operare relevant. Dacă este necesară
corectarea frecventă a poziţiei verticale, „po-
ziţia verticală a catargului de ridicare“ trebuie
calibrată.

Calibrarea „poziţiei verticale a catargului


de ridicare“
– Aduceţi catargul de ridicare în poziţia 3
necesară.
– Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de circa cinci
secunde butonul (1) pentru „poziţia verticală
a catargului de ridicare“.
Pe afişaj va apărea mesajul „? VERTICAL
POSITION (POZIŢIE VERTICALĂ)“.
Memorarea poziţiei catargului:
– Apăsaţi butonul de selectare a programului
de tracţiune (3). 2 1
Poziţia curentă a catargului este memorată. 6210_003-070_ro_V2

Anularea calibrării:
– Apăsaţi butonul de schimbare a meniu-
lui (2).
Calibrarea este anulată.

Tipuri de piloni de ridicare


Unul dintre următorii piloni de ridicare poate fi
instalat pe stivuitor:

57348011838 RO - 12/2015 129


5 Operarea
Ridicarea

Pilon telescopic
În timpul ridicării, pilonul de ridicare se ridică
deasupra cilindrilor de ridicare exteriori,
antrenând căruciorul cu furcă prin intermediul
1
lanţurilor (căruciorul cu furcă se ridică de
două ori mai repede decât pilonul de ridicare
interior). Marginea superioară (1) a pilonului
de ridicare interior poate fi, prin urmare, mai
înaltă decât căruciorul cu furcă.
PERICOL
Risc de accident din cauza coliziunii pilonului de
ridicare sau a încărcăturii cu tavanele şi căile de
acces aflate la înălţimi joase.
– Reţineţi, pilonul de ridicare interior şi încărcătura
pot fi mai înalte decât căruciorul cu furcă.
6210_810-001
– Notaţi înălţimea tavanelor şi a căilor de acces.

Catarg triplu de ridicare (variantă)


În timpul ridicării, cilindrul de ridicare interior
2
se deplasează în sus în ridicare liberă (3), apoi
cilindrii de ridicare exteriori ridică pilonul de
ridicare interior la înălţimea maximă (2).

PERICOL
3
Risc de accident din cauza coliziunii pilonului de
ridicare sau a încărcăturii cu tavanele şi căile de
acces aflate la înălţimi joase.
– Reţineţi, pilonul de ridicare interior şi încărcătura
pot fi mai înalte decât căruciorul cu furcă.
– Notaţi înălţimea tavanelor şi a căilor de acces.

6210_810-002

130 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Ridicarea

Funcţionarea defectuoasă în timpul


modului de ridicare
Secvenţă de extensie incorectă
PERICOL
Risc de accidente!
Cu catargele triple (variantă), este posibil să apară
o secvenţă de extensie incorectă, respectiv este
posibil să se extindă catargul de ridicare interior în-
ainte să se termine ridicarea liberă. Drept urmare,
greutatea totală este depăşită şi pot surveni dete-
riorări pe culoare sau în încăperi cu tavane joase.

O secvenţă de extensie incorectă poate


rezulta, de exemplu, din:
• Temperatura uleiului hidraulic este prea
scăzută.
• Blocarea saniei furcii în catargul de ridicare
interior.
• Blocarea cilindrului de elevare liberă.
• Blocarea rolelor de ghidare a lanţului pentru
cilindrul de ridicare liberă.
– Dacă temperatura uleiului hidraulic este
prea scăzută, acţionaţi încet funcţiile
catargului de ridicare de mai multe ori
pentru a creşte temperatura uleiului.
În cazul blocării saniei furcii în catargul de
ridicare interior sau al blocării cilindrului de
ridicare liberă sau a rolelor de ghidare a
lanţului, cauza blocajului trebuie eliminată
înainte de reluarea lucrului.
– Anunţaţi centrul de service

Lanţurile de încărcare nu sunt întinse


PERICOL
Pericol provocat de o încărcătură în cădere!
– Asiguraţi-vă că lanţul(rile) nu se slăbesc la
coborârea încărcăturii.

De exemplu, lanţurile se pot slăbi din următoa-


rele cauze:
• Sprijinirea de raft a căruciorului cu furcă sau
a încărcăturii.
• Blocarea rolelor saniei furcii în catargul de
ridicare din cauza contaminării.

57348011838 RO - 12/2015 131


5 Operarea
Ridicarea

– Dacă sania furcii sau încărcătura se opreşte


neaşteptat, ridicaţi sania furcii până când
lanţurile sunt întinse din nou şi coborâţi
încărcătura la altă locaţie corespunzătoare.
– Dacă rolele saniei furcii din catargul de
ridicare se blochează din cauza murdăriei,
ridicaţi sania furcii până când lanţurile sunt
întinse din nou. Îndepărtaţi murdăria înainte
de a relua lucrul.
ATENŢIE
Risc de rănire!
– Ţineţi cont de normele de lucru pentru operarea
catargelor de ridicare; consultaţi ⇒ Capitolul „Lu-
cru în faţa stivuitorului“, P. 6-317.

Funcţia de blocare hidraulică


Funcţia de blocare hidraulică asigură că toate
funcţiile hidraulice sunt dezactivate cât timp
comutatorul de la scaunul şoferului nu este
acţionat. Acest lucru se întâmplă când şoferul
se ridică de pe scaun sau iese din stivuitor. În
această situaţie, toate funcţiile hidraulice sunt
dezactivate:
• Ridicarea sarcinii
• Coborârea sarcinii
• Înclinarea catargului de ridicare
• Funcţii hidraulice auxiliare
Imediat ce şoferul se aşează, toate funcţiile
hidraulice sunt din nou disponibile.

Coborârea de urgenţă a încărcăturii


după declanşarea funcţiei de blocare
hidraulică
Dacă sistemele hidraulice ale stivuitorului sunt
dezactivate de supapa de evacuare a funcţiei
de blocare hidraulică, fie permanent sau din
cauza unei defecţiuni tehnice, o eventuală
încărcătură ridicată poate fi coborâtă de
urgenţă de la blocul de supape; consultaţi
⇒ Capitolul „Coborârea de urgenţă“, P. 5-280.

132 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Ridicarea

Dispozitivele de operare a sistemului


de ridicare
Modul de utilizare a sistemului de ridicare
depinde de dispozitivele de operare incluse în
echipamentul stivuitorului.
Variantele de echipare posibile includ:
• Minimanetă dublă
• Minimaneta triplă
• Minimanetă cvadruplă
• Joystick 4Plus
• Comutator cu manetă
– Trebuie luate în considerare următoarele
informaţii, indiferent de varianta de echipa-
ment:
PERICOL
Pătrunderea sau urcarea între piesele în mişcare
ale stivuitorului (de ex. catargul de ridicare, siste-
mele de mişcare laterală a braţului, echipamentul
de lucru, sistemele portante etc.) poate cauza acci-
dentarea gravă sau fatală şi este aşadar interzisă.
– Respectaţi normele de siguranţă pentru manipu-
larea încărcăturilor.
– Operaţi sistemul de ridicare numai de pe scaunul
şoferului.

57348011838 RO - 12/2015 133


5 Operarea
Ridicarea

Controlul sistemului de ridicare


utilizând o mini-manetă dublă C
1
PERICOL
A
Pătrunderea sau urcarea între piesele în mişcare
ale stivuitorului (de ex., catargul de ridicare, siste-
F1
F2

mele de mişcare laterală a braţului, echipamentul B


de lucru, sistemele portante etc.) poate cauza acci-
dentarea gravă sau fatală şi este aşadar interzisă.
– Respectaţi normele de siguranţă pentru manipu-
larea încărcăturilor. D
– Operaţi sistemul de ridicare numai de pe scaunul
şoferului.

Ridicarea şi coborârea saniei furcii


Pentru a ridica sania furcii: 7325_003-035

– Mişcaţi maneta „catarg de ridicare“ 360° (1)


în direcţia indicată de săgeata (B).
Pentru a coborî sania furcii:
– Mişcaţi maneta „catarg de ridicare“ 360° (1)
în direcţia indicată de săgeata (A).

Înclinarea catargului de ridicare


7312_003-114

Pentru a înclina catargul de ridicare înainte:


– Mişcaţi maneta „catarg de ridicare“ 360° (1) C D
în direcţia indicată de săgeata (C).
Pentru a înclina catargul de ridicare înapoi:
– Mişcaţi maneta „catarg de ridicare“ 360° (1)
în direcţia indicată de săgeata (D).

INDICAŢIE
Simbolurile de pe maneta 360° indică direcţia
B
de deplasare a catargului de ridicare şi a saniei
furcilor când este deplasată maneta 360°. A
7312_003-022_V2

134 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Ridicarea

Controlul sistemului de ridicare


utilizând o mini-manetă triplă C
1
PERICOL
Pătrunderea sau urcarea între piesele în mişcare
A
ale stivuitorului (de ex., catargul de ridicare, siste-
mele de mişcare laterală a braţului, echipamentul B
de lucru, sistemele portante etc.) poate cauza acci-
dentarea gravă sau fatală şi este aşadar interzisă.
– Respectaţi normele de siguranţă pentru manipu-
larea încărcăturilor. D
– Operaţi sistemul de ridicare numai de pe scaunul
şoferului.

Ridicarea şi coborârea saniei furcii


Pentru a ridica sania furcii:
7325_003-036

– Deplasaţi maneta „catarg de ridicare“ 360°


(1) în direcţia indicată de săgeata (B).
Pentru a coborî sania furcii:
– Deplasaţi maneta „catarg de ridicare“ 360°
(1) în direcţia indicată de săgeata (A).

Înclinarea catargului de ridicare 7312_003-114

Pentru a înclina catargul de ridicare înainte:


– Deplasaţi maneta „catarg de ridicare“ 360° C D
(1) în direcţia indicată de săgeata (C).
Pentru a înclina catargul de ridicare înapoi:
– Deplasaţi maneta „catarg de ridicare“ 360°
(1) în direcţia indicată de săgeata (D).

INDICAŢIE
B
Simbolurile de pe maneta 360° indică direcţia
de deplasare a catargului de ridicare şi a saniei
furcilor când este deplasată maneta 360°. A
7312_003-022_V2

57348011838 RO - 12/2015 135


5 Operarea
Ridicarea

Controlul sistemului de ridicare


utilizând o mini-manetă cvadruplă
1 A C
PERICOL
2
Pătrunderea sau urcarea între piesele în mişcare
ale stivuitorului (de ex., catargul de ridicare, siste-
mele de mişcare laterală a braţului, echipamentul
de lucru, sistemele portante etc.) poate cauza acci-
dentarea gravă sau fatală şi este aşadar interzisă.
– Respectaţi normele de siguranţă pentru manipu-
larea încărcăturilor.
– Operaţi sistemul de ridicare numai de pe scaunul
şoferului. B D
Înclinarea catargului de ridicare
Pentru a înclina catargul de ridicare înainte:
7325_003-037

– Deplasaţi maneta de operare „catarg de


ridicare“(1) în direcţia indicată de săgeata
(A).
Pentru a înclina catargul de ridicare înapoi:
– Deplasaţi maneta de operare „catarg de
ridicare“(1) în direcţia indicată de săgeata
(B).
7312_003-114

Ridicarea şi coborârea saniei furcii


Pentru a ridica sania furcii: C D
– Deplasaţi maneta de operare „ridicare-
coborâre“ (2) în direcţia săgeţii (D).
Pentru a coborî sania furcii:
– Deplasaţi maneta de operare „ridicare-
coborâre“ (2) în direcţia săgeţii (C).
B
INDICAŢIE
Simbolurile de pe manetele de operare indică A
direcţia de deplasare a catargului de ridicare 7312_003-022_V2

sau a saniei furcii la deplasarea manetei.

136 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Ridicarea

Controlul sistemului de ridicare


utilizând joystickul 4Plus

PERICOL
Pătrunderea sau urcarea între piesele în mişcare
ale stivuitorului (de ex. catargul de ridicare, siste-
mele de mişcare laterală a braţului, echipamentul
de lucru, sistemele portante etc.) poate cauza acci-
dentarea gravă sau fatală şi este aşadar interzisă.
– Respectaţi normele de siguranţă pentru manipu-
larea încărcăturilor.
– Operaţi sistemul de ridicare numai de pe scaunul
şoferului.

Ridicarea/coborârea saniei furcilor


Pentru a ridica sania furcilor:
– Trageţi joystickul 4Plus (1) înapoi (B).
Pentru a coborî sania furcilor: A
– Împingeţi joystickul 4Plus (1) înainte (A).

6210_003-089

Înclinarea catargului de ridicare


Pentru a înclina catargul de ridicare înainte:
2
– Înclinaţi comutatorul basculant orizontal (2)
la stânga (C). C D
Pentru a înclina catargul de ridicare înapoi:
– Înclinaţi comutatorul basculant orizontal (2)
la dreapta (D).

6210_003-090

57348011838 RO - 12/2015 137


5 Operarea
Ridicarea

Deplasarea laterală a saniei furcii


Pentru a deplasa sania furcii spre stânga.
– Împingeţi joystickul 4Plus (1) la stânga (E).
Pentru a deplasa sania furcii spre dreapta:
F
– Împingeţi joystickul 4Plus (1) la dreapta (F).

INDICAŢIE 1
E
Simbolurile de pe joystickul 4Plus indică
direcţia de deplasare a catargului de ridicare
sau a saniei furcii.

6210_003-091

C D

A
7312_003-022_V2

138 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Ridicarea

Controlul sistemului de ridicare 2


utilizând maneta F1 F2

1
PERICOL
Pătrunderea sau urcarea între piesele în mişcare
ale stivuitorului (de ex., catargul de ridicare, siste-
mele de mişcare laterală a braţului, echipamentul
de lucru, sistemele portante etc.) poate cauza acci-
dentarea gravă sau fatală şi este aşadar interzisă.
– Respectaţi normele de siguranţă pentru manipu-
larea încărcăturilor.
– Operaţi sistemul de ridicare numai de pe scaunul
şoferului.

Ridicarea şi coborârea saniei furcii


Pentru a ridica sania furcii: 7325_003-038

– Trageţi maneta de operare „ridicare-


coborâre“ (1) înapoi. 1 2
Pentru a coborî sania furcii:
– Împingeţi maneta de operare „ridicare-
coborâre“ (1) înainte.

Înclinarea catargului de ridicare


6210_003-043

Pentru a înclina catargul de ridicare înainte:


– Împingeţi înainte maneta de operare pentru 2
(2)„înclinare“.
Pentru a înclina catargul de ridicare înapoi:
– Trageţi înapoi maneta de operare „încli-
nare“(2).
1
INDICAŢIE
Simbolurile de pe manetele de operare indică
direcţia de deplasare a catargului de ridicare
sau a saniei furcii la deplasarea manetei.

6210_713-002_V2

57348011838 RO - 12/2015 139


5 Operarea
Ridicarea

Schimbarea braţelor furcii

PERICOL
Există riscul de a fi călcat, şi în consecinţă, de
periclitare a vieţii, dacă stivuitorul se deplasează
accidental.
– Nu parcaţi stivuitorul în pantă.
– Aplicaţi frâna de parcare.
– Schimbaţi braţele furcii într-un loc separat şi
sigur, pe o suprafaţă plană.

ATENŢIE
Există riscul de accidentare la schimbarea braţelor
furcii; greutatea braţelor furcii poate cauza căderea
acestora pe picioare. Spaţiul din stânga şi din
dreapta furcii reprezintă o zonă periculoasă.
– Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi
încălţăminte adecvată la schimbarea braţelor
furcii.
– Asiguraţi-vă că nu există persoane în zona de
pericol!
– Nu trageţi de braţele furcii.
– Braţele furcii trebuie transportate întotdeauna de
două persoane; dacă este necesar, utilizaţi un
mecanism de ridicare.

INDICAŢIE
• Pentru instalare şi demontare, se reco-
mandă utilizarea unui palet de transport
pentru susţinerea braţelor furcii. Dimen-
siunea paletului depinde de dimensiunea
braţului furcii utilizat şi aceasta trebuie ad-
aptată astfel încât braţele furcii să nu iasă în
afară după ce sunt aşezate pe palet. Acea-
sta înseamnă că braţele furcii pot fi puse jos
şi transportate în siguranţă.
• Ambele braţe de furcă pot fi împinse pe o
parte.

140 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Ridicarea

Scoaterea
– Selectaţi un palet care corespunde dimen- 1
siunii braţelor furcii.
– Plasaţi paletul în stânga sau în dreapta
saniei furcii.
– Ridicaţi căruciorul cu furcă până când
marginile inferioare ale braţelor furcii se află
la aprox. 3 cm deasupra înălţimii paletului.
– Acţionaţi frâna de parcare şi asiguraţi-vă că
este cuplată în condiţii de siguranţă.
– Rotiţi cheia în contact la stânga şi scoa-
teţi-o.
2
– Desfaceţi şurubul de blocare (2) din stânga
sau din dreapta.
– Trageţi maneta de blocare (1) în sus şi
împingeţi braţele furcii în afară, pe palet.

Instalarea
– Plasaţi braţele furcii la stânga sau la dreapta
căruciorului cu furcă, pe un palet.
– Împingeţi braţele furcii pe cărucior din afară
spre centru.
– Trageţi maneta de blocare (1) în sus şi
împingeţi braţele furcii în poziţia necesară.
Asiguraţi-vă că maneta de blocare se
fixează în poziţie.
6210_003-027

– Montaţi şi strângeţi şurubul de blocare (2).

PERICOL
Căderea unei încărcături sau a furcii prezintă
pericol fatal!
– Strângeţi şurubul de blocare după fiecare
înlocuire a furcii.
– Nu este permisă conducerea şi transportul
încărcăturilor fără şurubul de blocare.

INDICAŢIE
Dacă stivuitorul este echipat cu funcţia de con-
fort „măsurarea încărcăturii“, atunci „reglarea
la zero a măsurării încărcăturii“ este obliga-
torie după ce braţele furcii au fost schimbate;
consultaţi ⇒ Capitolul „Reglarea la zero a mă-
surării încărcăturii (variantă)“, P. 5-104. În caz

57348011838 RO - 12/2015 141


5 Operarea
Ridicarea

contrar, măsurarea corectă a încărcăturii nu


poate fi garantată.

Extensia furcii (variantă)

PERICOL
Există riscul de a fi călcat, şi în consecinţă, de
periclitare a vieţii, dacă stivuitorul se deplasează.
– Nu parcaţi motostivuitorul în pantă.
– Acţionaţi frâna de parcare.
– Schimbaţi extensia furcii într-un loc separat şi
sigur, pe o suprafaţă plană.

ATENŢIE
Există riscul de strivire!
Greutatea extensiei furcii poate cauza strivirea sau
tăierea marginilor ascuţite sau bavurilor.
– Purtaţi întotdeauna mănuşi de protecţie şi
încălţăminte adecvată.

ATENŢIE
Există riscul de răsturnare!
Greutatea şi dimensiunile extensiei furcii afectează
stabilitatea stivuitorului. Greutăţile admise, speci-
ficate pe plăcuţa cu capacitatea nominală, trebuie
reduse proporţional cu distanţa efectivă de încăr-
care.
– Respectaţi capacitatea portantă; consultaţi
capitolul „Înainte de ridicarea unei încărcături“.

INDICAŢIE
Dacă stivuitorul este prevăzut cu funcţia de
confort „măsurarea sarcinii“, este obligato-
rie „realizarea unei reglări la zero a măsurării
sarcinii“ după înlocuirea extensiei furcii; con-
sultaţi capitolul „Reglarea la zero a măsurării
sarcinii“. În caz contrar, măsurarea corectă a
încărcăturii nu poate fi garantată.

142 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Ridicarea

Dispozitiv auxiliar
1
PERICOL
Pericol de deces cauzat de căderea încărcăturii!
Cel puţin 60% din lungimea extensiei furcii trebuie
să se afle pe braţul furcii. Se permite ca maxim
40% din lungimea extensiei furcii să fie suspendată
peste capătul braţului furcii. Extensia furcii trebuie
asigurată împotriva alunecării de pe braţul furcii.
Dacă extensia furcii (1) nu este asigurată cu ajutorul
unui şurub de fixare (2) şi al unui bolţ de prindere
(3), încărcătura de pe extensia furcii poate cădea. 3
– Împingeţi complet extensia furcii în partea din
spate a furcii.
– Asiguraţi-vă că 60% din lungimea extensiei furcii
se află pe braţul furcii.
– Asiguraţi întotdeauna extensia furcii cu ajutorul 2 7071_003-104_V2
unui şurub de fixare.
– Asiguraţi întotdeauna şurubul de fixare cu
ajutorul unui bolţ de prindere.

– Scoateţi bolţul de prindere (3) din şurubul


de fixare (2).
– Îndepărtaţi şurubul de fixare de pe extensia
furcii (1).
– Împingeţi extensia furcii pe braţele furcii,
până când aceasta este aliniată cu partea
din spate a furcii.
– Introduceţi din nou în extensia furcii şurubu-
rile de fixare aflate în spatele furcii.
– Introduceţi bolţul de prindere în şurubul de
fixare.

Scoaterea
– Scoateţi bolţul de prindere (3) din şurubul
de fixare (2).
– Îndepărtaţi şurubul de fixare de pe extensia
furcii (1).
– Trageţi extensia furcii din braţele furcii.
– Introduceţi şurubul de fixare în extensia
furcii.
– Introduceţi bolţul de prindere în şurubul de
fixare.

57348011838 RO - 12/2015 143


5 Operarea
Ridicarea

Operarea cu braţe de furcă reversi-


bile (variantă)

PERICOL
Pericol de deces cauzat de căderea încărcăturii!
Braţele standard ale furcii nu sunt proiectate struc-
tural pentru operarea în marşarier. Dacă nu se ţine
cont de acest lucru, echipamentul se poate defecta,
provocând căderea încărcăturii.
– Lucraţi în marşarier numai cu braţele de furcă
reversibile(1)

ATENŢIE
Pericol de accident din cauza alunecării încărcătu-
rii!
Încărcătura poate aluneca de pe braţele furcii rever-
sibile dacă nu este folosit un suport pentru încărcă-
tură. Extensia furcii (variantă) nu poate fi asigurată
împotriva alunecării.
– Nu folosiţi extensia furcii (variantă)

ATENŢIE
Pericol de accident prin răsturnarea stivuitorului.
În timpul deplasării, centrul de greutate al încărcă-
turii (2) nu trebuie să se afle mai sus de 600 mm
deasupra solului. Stivuitorul se poate răsturna în
faţă în timpul deplasării sau frânării.
– Conduceţi numai cu centrul de greutate al
încărcăturii aflat la max. 600 mm deasupra
solului

INDICAŢIE
Dacă stivuitorul este echipat cu funcţia de
confort „măsurarea încărcăturii“, atunci
„reglarea la zero a măsurării încărcăturii“ este
obligatorie după ce braţele de furcă reversibile
au fost schimbate. În caz contrar, măsurarea
corectă a încărcăturii nu poate fi garantată.

144 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Ridicarea

Braţele de furcă reversibile (1) pot fi utilizate


pentru a atinge o înălţime de ridicare supli-
mentară. Braţele de furcă reversibile sunt
instalate pe sania furcii în acelaşi fel ca braţele
furcii standard. Încărcăturile pot fi ridicate pe
şi sub braţele de furcă reversibile. Catargul
este ridicat şi înclinat în acelaşi mod.
– Lucraţi în marşarier numai cu braţele de
furcă reversibile
– Nu folosiţi extensia furcii (variantă)
– Dacă stivuitorul este echipat cu funcţia de
confort „măsurarea încărcăturii“, atunci
„reglaţi la zero măsurarea încărcăturii“
– Pentru a conduce, coborâţi centrul de 6341_862-001
greutate al încărcăturii (2) la max. 600 mm
deasupra solului
– Respectaţi informaţiile din secţiunea
„Transportul încărcăturilor suspendate“

57348011838 RO - 12/2015 145


5 Operarea
Manipularea încărcăturilor

Manipularea încărcăturilor
Norme de siguranţă la manipularea
încărcăturilor
Normele de siguranţă pentru manipularea
încărcăturilor sunt descrise în secţiunile
următoare.
PERICOL
Sarcinile în cădere sau componentele stivuitorului
care sunt coborâte pot reprezenta un pericol mortal.
– Nu treceţi şi nu staţionaţi niciodată sub încărcă-
turi suspendate sau sub braţele ridicate ale furcii.
– Nu depăşiţi niciodată masele şi sarcinile maxime
indicate pe plăcuţa cu caracteristicile tehnice. În
caz contrar, nu se poate garanta stabilitatea!

PERICOL
6210_003-030

Risc de accidentare prin cădere sau strivire!


– Nu călcaţi pe furci.
– Nu ridicaţi persoane.
– Nu apucaţi şi nu vă căţăraţi niciodată pe părţile
mobile ale stivuitorului.

PERICOL
Pericol de accident cauzat de căderea încărcăturii!
– La transportul obiectelor mici, ataşaţi încărcăturii
un dispozitiv de siguranţă (variantă) pentru a
preveni căderea încărcăturii peste şofer.
– În plus, folosiţi un pavilion închis.

146 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Manipularea încărcăturilor

Înainte de preluarea încărcăturii


Capacitatea portantă
Capacitatea portantă indicată pentru stivuitor
pe plăcuţa cu valoarea nominală a capacităţii
nu poate fi depăşită. Capacitatea portantă
este influenţată de centrul de greutate al
încărcăturii şi de înălţimea de ridicare, precum
kg
2
şi de pneuri, dacă este cazul.
1080 640 780 880 5230
Poziţia plăcuţei cu capacitatea nominală 1310 660 800 910 5030
poate fi găsită consultând capitolul intitulat
„Punctele de identificare“. 3
1500 680 1230
1500 690 1260
930 4830
950 4630
1500 710 860 970 4230
ATENŢIE 1500 730 880 1000 3830
Cifrele sunt oferite doar în scop ilustrativ. 1 500 800 600 500

Sunt valide numai plăcuţele cu capacitatea nomi-


nală de pe stivuitor!
5051_003-006

Ataşarea greutăţilor suplimentare pentru


creşterea capacităţii portante este interzisă.

PERICOL
Pericol de deces la pierderea stabilităţii stivuitoru-
lui!
Nu depăşiţi niciodată sarcinile maxime indicate!
Aceste valori se aplică încărcăturilor omogene şi
compacte. În caz contrar, stabilitatea şi puterea
braţelor furcii şi a pilonului de ridicare nu pot fi
garantate.
Utilizarea incorectă sau neadecvată ori amplasarea
persoanelor pentru creşterea capacităţii portante
este interzisă.

57348011838 RO - 12/2015 147


5 Operarea
Manipularea încărcăturilor

Exemplu
3
Greutatea încărcăturii de ridicat: 880 kg (3)
Distanţa dintre încărcătură şi partea din spate
a furcii: 500 mm (1)
2
Înălţimea permisă a ridicării: 5230 mm (2)

ATENŢIE
Pericol de accident la pierderea stabilităţii stivuito- 88
rului! 0 5230
Încărcătura permisă a dispozitivelor ataşabile (va- K
g
riantă) şi capacitatea portantă redusă a combinaţiei
stivuitor-dispozitiv ataşabil nu trebuie depăşite.
– Reţineţi informaţiile speciale de pe plăcuţa pen-
tru capacitate de pe stivuitor şi de pe dispoziti-
vele ataşabile.

500
1
5051_003-007

Măsurarea încărcăturii (variantă)


Descriere
Cunoaşterea greutăţii încărcăturii care va
fi transportată oferă şoferului mai multă
securitate. Dacă stivuitorul este echipat cu
funcţia de confort „măsurarea încărcăturii“
(variantă), greutatea încărcăturii ridicate
poate fi măsurată şi indicată pe afişaj şi pe
unitatea de operare.
Măsurarea încărcăturii este posibilă doar
când stivuitorul este oprit. Înainte de a efectua
o măsurare a încărcăturii, aceasta trebuie
ridicată la o înălţime de 300-800 mm deasupra
solului.

148 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Manipularea încărcăturilor

Măsurarea încărcăturii are o precizie de +/- 3%


din capacitatea nominală a stivuitorului.

INDICAŢIE
Pentru a asigura în permanenţă precizia,
trebuie efectuată reglarea la zero a măsurării
încărcăturii. Reglarea la zero este necesară.
• ca parte a punerii zilnice în funcţiune
• după schimbarea braţelor furcii
• după montarea sau schimbarea dispoziti-
velor ataşabile.

Efectuarea măsurării încărcăturii


PERICOL
Pericol de accident cauzat de căderea încărcăturii!
Încărcătura poate cădea dacă centrul de greutate
al acesteia nu a fost luat în calcul sau încărcătura
nu a fost prinsă de stivuitor într-o manieră sigură.
– Preluaţi încărcătura în siguranţă; consultaţi
capitolul intitulat „Preluarea încărcăturilor“.

ATENŢIE
Dacă greutatea determinată de o măsurare a
încărcăturii depăşeşte capacitatea de încărcare
reziduală permisă a stivuitorului, stivuitorul nu
poate fi operat în siguranţă.
– Coborâţi şi reduceţi imediat încărcătura.
– Dacă este necesar, utilizaţi alt stivuitor cu
capacitate portantă suficientă.

INDICAŢIE
Măsurarea cu precizie a încărcăturii este
posibilă doar în următoarele condiţii:
• Uleiul hidraulic este la temperatură de
funcţionare normală
• Încărcătura este nemişcată la începutul
măsurării încărcăturii
• Încărcătura corespunde cu cel puţin 10%
din capacitatea portantă nominală la
stivuitoarele cu o capacitate portantă de
până la 2,5 t
• Încărcătura corespunde cu cel puţin 5%
din capacitatea portantă nominală la
stivuitoarele cu o capacitate portantă de
peste 3 t

57348011838 RO - 12/2015 149


5 Operarea
Manipularea încărcăturilor

• Catargul de ridicare este în poziţie verticală


• Furca nu este ridicată la peste 800 mm
deasupra solului

INDICAŢIE
Modul de utilizare a sistemului de ridicare
depinde de dispozitivele de operare incluse în
echiparea stivuitorului.
– Asiguraţi-vă că stivuitorul a fost în funcţiune
pentru o perioadă de timp înainte de efec-
tuarea măsurării încărcăturii.
– Plasaţi catargul de ridicare pe verticală.
– Ridicaţi furca la o înălţime de 300–800 mm.
– Asiguraţi-vă că încărcătura este nemişcată.
– Apăsaţi butonul (1) pentru „măsurarea
încărcăturii“; simbolul pentru „măsurarea
încărcăturii“(2) apare pe afişaj evidenţiat în
negru.

INDICAŢIE
Dacă stivuitorul este echipat cu mini-manete
sau cu operare cu manete, butonul „F1“ poate
fi apăsat, de asemenea, ca alternativă.

INDICAŢIE
1 2
În timpul următorului proces, căruciorul cu
furcă trebuie coborât uşor şi apoi oprit brusc.
În acest timp, furca nu trebuie să atingă solul,
altfel măsurarea încărcăturii nu va fi precisă. 6210_003-072_V2

Pentru a finaliza procedura de coborâre rapid,


eliberaţi dispozitivul de operare a coborârii,
astfel încât să revină la poziţia zero.
– Coborâţi puţin căruciorul cu furcă şi eliberaţi
dispozitivul de operare.

INDICAŢIE
Când opriţi procesul de coborâre, încărcătura
trebuie să fie amortizată pentru a crea un
impuls măsurabil.

150 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Manipularea încărcăturilor

Când măsurarea încărcăturii este efectuată


corect, greutatea determinată a încărcăturii
este afişată pe unitatea de operare.
3
INDICAŢIE
Dacă măsurarea încărcăturii este incorectă,
valoarea „-9999 kg“ este afişată pe unitatea
de operare.

6210_003-073_ro

Ridicarea încărcăturilor
Pentru a vă asigura că încărcătura este
susţinută în condiţii de siguranţă, trebuie
asigurată distanţarea suficientă a braţelor
furcii şi poziţionarea lor la o distanţă cât mai
mare sub încărcătură.
Pe cât posibil, încărcătura trebuie să se
sprijine de spatele furcii.
Încărcătura nu trebuie să depăşească prea
mult vârfurile furcii, nici vârfurile furcii nu
trebuie să iasă prea mult de sub încărcătură.
Încărcăturile trebuie ridicate şi transportate
cât mai aproape de mijloc.

PERICOL
Pericol de accident cauzat de căderea încărcăturii!
La transportul obiectelor mici, ataşaţi încărcăturii un
dispozitiv de siguranţă (variantă) pentru a preveni
căderea încărcăturii peste şofer.
Este recomandată utilizarea unui pavilion închis
(variantă).
Este interzisă scoaterea ferestrelor demontabile
ale acoperişului.

57348011838 RO - 12/2015 151


5 Operarea
Manipularea încărcăturilor

Reglarea furcii
1
– Ridicaţi maneta de blocare (1) şi deplasaţi
braţele furcii în poziţia dorită.
– Permiteţi refixarea cu un declic sonor a
manetei de blocare în locaşul său.
Centrul de greutate al încărcăturii trebuie să
fie între braţele furcii, la mijloc.
– Acţionaţi dispozitivul de poziţionare a
braţelor furcii (variantă) numai atunci când
furca nu este încărcată.

6210_842-001

Zona de pericol
Zona periculoasă este zona în care persoa-
nele sunt expuse riscurilor din cauza depla-
sării stivuitorului, a echipamentului de lucru, a
echipamentului de transport al încărcăturii (de
ex. dispozitivele auxiliare) sau a încărcăturii.
Aici sunt incluse şi zonele în care sarcinile pot
să cadă sau în care echipamentul de lucru
poate să cadă sau să fie coborât.

PERICOL
Risc de vătămare!
– Nu călcaţi pe furcă.

PERICOL
Risc de vătămare!
– Nu vă deplasaţi pe sub furcile
ridicate.

152 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Manipularea încărcăturilor

PERICOL
Persoanele pot fi rănite în zona periculoasă a
stivuitorului.
În zona periculoasă a stivuitorului nu trebuie să
fie prezentă nicio persoană, cu excepţia şoferului
aflat în poziţia de operare normală. Dacă, în ciuda
avertismentelor, persoanele nu părăsesc zona
periculoasă:
– Încetaţi imediat lucrul cu stivuitorul.
– Asiguraţi stivuitorul împotriva utilizării de către
persoane neautorizate.

PERICOL
Pericol de moarte prin căderea
încărcăturii!
– Nu mergeţi şi nu staţionaţi
niciodată pe sub încărcături
suspendate.

Transportarea paleţilor
De regulă, încărcăturile (de ex., paleţii) trebuie
transportate individual. Transportarea mai
multor încărcături în acelaşi timp este permisă
numai:
• când există astfel de instrucţiuni de la o
persoană care supraveghează
• când cerinţele tehnice au fost întrunite.
Şoferul trebuie să asigure starea adecvată a
încărcăturii. Numai încărcăturile poziţionate
sigur şi atent pot fi transportate.

6327_003-009

57348011838 RO - 12/2015 153


5 Operarea
Manipularea încărcăturilor

Transportul încărcăturilor suspen-


date
Înainte de a transporta încărcături suspen-
date, consultaţi autorităţile de reglementare
naţionale (în Germania, Asociaţia Profesio-
nală Germană).
Reglementările naţionale pot avea limitări
pentru aceste operaţii. Contactaţi autorităţile
de resort.
PERICOL
Încărcăturile suspendate care încep să se balan-
seze pot conduce la următoarele riscuri:

• Acţiuni defectuoase de frânare şi direcţio- 6210_001-007

nare
• Bascularea peste roţile de transport sau
roţile de transmisie
• Bascularea stivuitorului în unghi drept faţă
de direcţia de deplasare
• Risc de accidentare a persoanelor care
ghidează
• Vizibilitate redusă.
PERICOL
Pierderea stabilităţii.
Alunecarea sau balansarea încărcăturilor suspen-
date poate conduce la pierderea stabilităţii şi la
răsturnarea stivuitorului.
– Când transportaţi încărcături suspendate,
respectaţi următoarele instrucţiuni

Instrucţiuni pentru a transporta încărcături


suspendate:
• Balansarea încărcăturii trebuie împiedicată
prin utilizarea corectă a vitezei de deplasare
şi a stilului de conducere (virare şi frânare
cu atenţie)
• Încărcăturile suspendate trebuie cuplate la
stivuitor de aşa manieră încât hamul să nu
se poată mişca sau elibera accidental şi să
nu se poată deteriora
• Când transportaţi încărcături suspendate,
dispozitivele corespunzătoare (de ex.
sfori sau stâlpi de susţinere) trebuie să fie
disponibile pentru ca persoanele însoţitoare
să poată ghida încărcăturile suspendate şi
să prevină balansarea încărcăturilor

154 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Manipularea încărcăturilor

• Procedaţi cu grijă deosebită pentru a vă


asigura că nu există nicio persoană pe
direcţia de deplasare pe banda de circulaţie
• Dacă, în ciuda acestor măsuri încărcătura
începe să se balanseze, asiguraţi-vă că nu
există nicio persoană expusă riscului

PERICOL
Risc de accidente!
La transportul încărcăturilor suspendate, nu efec-
tuaţi niciodată brusc manevre de condus şi de în-
cărcare.
Nu conduceţi pe suprafeţe înclinate cu o încărcă-
tură suspendată.
Transportul recipientelor cu lichide ca încărcături
suspendate nu este permis.

Preluarea încărcăturilor

PERICOL
Sarcinile în cădere sau componentele stivuitorului
care sunt coborâte pot reprezenta un pericol de
deces.
– Nu treceţi şi nu staţionaţi niciodată sub greutăţi
suspendate sau sub braţele de furcă ridicate.
– Nu depăşiţi niciodată valorile încărcăturii ma-
xime indicate pe plăcuţa cu capacitatea nomi-
nală. În caz contrar, nu se poate garanta stabili-
tatea.

– Nu depozitaţi decât paleţi ale căror dimen-


siuni nu depăşesc dimensiunea maximă
specificată. Echipamentul de încărcare de-
teriorat şi încărcăturile cu formă incorectă
nu trebuie depozitate.
– Ataşaţi sau fixaţi încărcătura de echipamen-
tul de transport al încărcăturii astfel încât să
nu poată se deplaseze sau să cadă.
– Depozitaţi încărcătura astfel încât lăţimea
specificată a culoarelor să nu fie redusă de
eventualele părţi proeminente ale acesteia.

57348011838 RO - 12/2015 155


5 Operarea
Manipularea încărcăturilor

– Apropiaţi-vă de rafturi cu precauţie, frânaţi


uşor şi opriţi imediat în faţa rafturilor.

6210_800-005

– Poziţionaţi furcile.
– Plasaţi catargul de ridicare pe verticală.
– Ridicaţi căruciorul cu furcă la înălţimea
raftului.
ATENŢIE
Risc de deteriorare a componentelor!
Când introduceţi furca în rafturi, asiguraţi-vă că
rafturile şi încărcătura nu se deteriorează.

6210_800-006

156 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Manipularea încărcăturilor

– Introduceţi furca cât mai adânc sub încăr-


cătură. Opriţi stivuitorul imediat după ce
spatele furcii este lipit de încărcătură. Cen-
trul de greutate al încărcăturii trebuie să fie
între braţele furcă, la mijloc.

6210_800-007

– Ridicaţi căruciorul cu furcă până când


încărcătura se sprijină numai pe furci.

PERICOL
Risc de accidente!
– Aveţi grijă la persoanele aflate în zona pericu-
loasă.

ATENŢIE
Risc de deteriorare a componentelor!
– Verificaţi ca în spate să fie drum liber.

– Deplasaţi-vă înapoi cu precauţie şi încet,


până când încărcătura depăşeşte rafturile.
Frânaţi uşor. 6210_800-008

PERICOL
Nu înclinaţi niciodată catargul de ridicare cu o
încărcătură ridicată deoarece există riscul de
răsturnare!
– Coborâţi încărcătura înainte de a înclina catargul
de ridicare.

57348011838 RO - 12/2015 157


5 Operarea
Manipularea încărcăturilor

– Coborâţi încărcătura menţinând degajarea


solului.

5060_003-102

– Înclinaţi catargul de ridicare înapoi.


Sarcina poate fi transportată.

5060_003-101

158 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Manipularea încărcăturilor

Transportul încărcăturilor

INDICAŢIE
Respectaţi informaţiile din capitolul intitulat
„Reglementări de siguranţă pentru condus“.

PERICOL
Cu cât este ridicată mai sus o încărcătură, cu atât
aceasta devine mai instabilă. Stivuitorul se poate
răsturna sau încărcătura poate cădea, sporind
riscul de accidente!
Conducerea cu o încărcătură ridicată şi cu catargul
de ridicare înclinat în faţă nu este permisă.
– Conduceţi numai cu încărcătura coborâtă.
– Coborâţi încărcătura până când atingeţi garda la
sol (nu mai mult de 300 mm). 6210_800-011

– Conduceţi numai cu catargul înclinat spre spate.

– Conduceţi lent şi cu atenţie la efectuarea


virajelor!

INDICAŢIE
Respectaţi informaţiile din capitolul intitulat
„Direcţia“.
– Acceleraţi şi frânaţi uşor întotdeauna!

INDICAŢIE
Respectaţi informaţiile din capitolul intitulat
„Operarea frânei de serviciu“.

6210_800-013

57348011838 RO - 12/2015 159


5 Operarea
Manipularea încărcăturilor

– Nu conduceţi niciodată cu o încărcătură


care iese în afară (de exemplu, cu transpor-
torul)!

6210_800-014

Coborârea încărcăturilor

PERICOL
Pericol de accident din cauza schimbării momentu-
lui de înclinare!
Vă rugăm să reţineţi că există posibilitatea ca un
catarg de ridicare cu o sarcină ridicată să se încline
înainte suficient de mult pentru a cauza răsturnarea
stivuitorului.
Centrul de greutate al sarcinii şi momentul de
înclinare se modifică atunci când sarcina alunecă.
Stivuitorul se poate răsturna în faţă.
– Înclinaţi înainte catargul de ridicare numai cu un
accesoriu de ridicare ridicat atunci când se află
direct deasupra stivei.
– Atunci când catargul este înclinat înainte, pro-
cedaţi cu grijă deosebită pentru a vă asigura că
stivuitorul nu se înclină înainte şi că încărcătura
nu alunecă.

ATENŢIE
Pericol de accident cauzat de căderea încărcăturii!
Dacă furca sau încărcătura rămâne suspendată în
timpul coborârii, încărcătura poate să cadă.
– Atunci când preluaţi o încărcătură din stivă,
deplasaţi stivuitorul în marşarier suficient astfel
încât furca să poată fi coborâtă liber.

160 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Manipularea încărcăturilor

INDICAŢIE
Dacă stivuitorul urmează să fie utilizat pentru
a depozita o sarcină ridicată cu catargul de
ridicare înclinat înainte, de exemplu într-o
şină suport cu canale în pantă, este necesară
crearea unei diagrame de capacitate portantă
suplimentare, deoarece stabilitatea va fi
afectată.
• Contactaţi centrul de service autorizat în
acest sens.
– Deplasaţi-vă până la stivă, cu încărcătura
coborâtă, conform reglementărilor.
– Plasaţi catargul de ridicare pe verticală.
– Ridicaţi încărcătura la înălţimea stivei.
– Conduceţi stivuitorul cu atenţie spre stivă.

6210_800-015

– Coborâţi încărcătura până când aceasta se


sprijină în siguranţă pe şina suport.

PERICOL
Risc de accident!
– Aveţi grijă la persoanele aflate în zona pericu-
loasă.
– Asiguraţi-vă că drumul din spatele dumneavoa-
stră este liber.

– Deplasaţi stivuitorul în marşarier până când


puteţi coborî braţele furcii fără a atinge stiva.
– Coborâţi furcile menţinând garda la sol.
– Înclinaţi catargul de ridicare înapoi şi
deplasaţi-vă în continuare.
6210_800-016

57348011838 RO - 12/2015 161


5 Operarea
Manipularea încărcăturilor

Funcţia de scuturare (variantă)


Descriere
Funcţia de scuturare a sistemului hidraulic
este proiectată pentru facilitarea anumitor
activităţi pentru şofer, precum golirea con-
tainerelor cu material compact. Funcţia de
scuturare deplasează sania furcilor rapid în
sus şi în jos prin intermediul funcţiei de „ridi-
care“.

INDICAŢIE
Funcţia de scuturare este concepută exclusiv
pentru utilizare pe termen scurt, deoarece
reduce durata de viaţă a lanţurilor de încărcare
datorită creşterii solicitării.

Operare
Pentru a activa funcţia de scuturare:
– Deplasaţi dispozitivul de operare corespun-
zător funcţiei de „ridicare“ de patru ori, în
succesiune rapidă, peste poziţia zero.
Sania furcilor se deplasează normal. Funcţia
de scuturare este activă după a patra depla-
sare a dispozitivului de operare.
– Continuaţi să deplasaţi dispozitivul de
operare înainte şi înapoi.
Sania furcii se ridică şi coboară mai repede şi
mai brusc.
Intensitatea scuturării este controlată în
funcţie de intensitatea deplasării dispozitivului
de operare. Cu cât dispozitivul de operare
este deplasat mai puternic, cu atât creşte
intensitatea scuturării.

INDICAŢIE
După activarea funcţiei, şoferul are la dispozi-
ţie patru secunde pentru a începe scuturarea.
În cazul în care cele patru secunde trec fără a
fi utilizată funcţia de scuturare, aceasta este
dezactivată din nou.

162 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Manipularea încărcăturilor

ATENŢIE
Funcţia de scuturare rămâne activă timp de patru
secunde după activare.
Dacă şoferul doreşte doar să ridice sau să coboare
încărcătura în acest timp, trebuie să reţineţi că sa-
nia furcilor se poate deplasa semnificativ mai brusc
cu încărcătura decât în cazul operării normale. În
cazul în care cele patru secund trec fără a fi utilizată
funcţia de scuturare, sania furcilor poate fi mişcată
din nou normal, cu încărcătură.

Secţiunea următoare arată cum este activată


funcţia de scuturare prin alocarea standard
pentru „ridicare/coborâre“ prin intermediul
diferitelor variante de dispozitive de operare.
Dacă funcţia de „ridicare/coborâre“ este
alocată diferit pe dispozitivul de operare,
funcţia de scuturare este şi aceasta activată
prin această alocare diferită.
Joystick 4Plus:
– Deplasaţi joystickul 4Plus (1) înainte şi
înapoi, de patru ori, între poziţiile (A) şi (B).
Apoi, continuaţi să deplasaţi componenta
în acelaşi fel. A

6210_003-089

57348011838 RO - 12/2015 163


5 Operarea
Manipularea încărcăturilor

Minimanetă dublă:
– Deplasaţi maneta de 360° (2) înainte şi
înapoi, de patru ori, între poziţiile (A) şi (B).
Apoi, continuaţi să deplasaţi componenta
în acelaşi fel.

Minimanetă triplă:
– Deplasaţi maneta de 360° (3) înainte şi
înapoi, de patru ori, între poziţiile (A) şi (B).
Apoi, continuaţi să deplasaţi componenta
în acelaşi fel.

164 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Manipularea încărcăturilor

Minimanetă cvadruplă:
– Deplasaţi maneta de operare (4) înainte şi
înapoi, de patru ori, între poziţiile (A) şi (B).
Apoi, continuaţi să deplasaţi componenta
în acelaşi fel.

Comutator cu manetă:
– Deplasaţi maneta de operare (5) înainte
şi înapoi, de patru ori. Apoi, continuaţi să
deplasaţi componenta în acelaşi fel.

57348011838 RO - 12/2015 165


5 Operarea
Manipularea încărcăturilor

Conducerea pe pante ascendente şi


descendente

PERICOL
Pericol de moarte!
Pe pante ascendente sau descendente, încărcă-
tura trebuie transportată cu faţa la deal.
Urcarea şi coborârea pantelor este permisă numai
dacă acestea sunt marcate ca rute de trafic şi pot fi
folosite în siguranţă.
Şoferul trebuie să se asigure că solul este curat şi
are o aderenţă bună.
Nu este permisă efectuarea de viraje, traversarea
în diagonală sau staţionarea pe pantele ascen-
dente.
Conduceţi cu viteză redusă pe pantele descen- 6210_001-008

dente.
Pe pantele ascendente sau descendente, nu
este permisă depozitarea sau scoaterea bunurilor
depozitate.
Stivuitorul nu trebuie parcat în pantă.
– În caz de urgenţă, utilizaţi cale pentru motosti-
vuitor.

Conducerea în ascensoare
Şoferul poate utiliza acest stivuitor numai
în ascensoare cu o capacitate nominală
suficientă şi pentru care compania operatoare
a obţinut autorizaţie.

PERICOL
Există un pericol mortal să fiţi zdrobit sau călcat de
stivuitor.
– În ascensor nu trebuie să existe alte persoane
când stivuitorul este condus în ascensor.
– Personalul poate să intre în ascensor după ce
stivuitorul este asigurat şi trebuie să părăsească
ascensorul înaintea ieşirii stivuitorului.

5060_003-071

166 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Manipularea încărcăturilor

Determinarea greutăţii totale reale


– Parcaţi stivuitorul în condiţii de siguranţă.
– Determinaţi greutăţile unitare citind plă-
cuţa cu numele stivuitorului şi, dacă este
necesar, plăcuţa cu numele dispozitivului
Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr
1
ataşabil (variantă) şi, dacă este necesar, Rated capacity
Capacité nominale
Unladen mass
kg Masse à vide kg
cântărind încărcătura care va fi ridicată. Nenn-Tragfähigkeit Leergewicht

Battery voltage max kg

– Adunaţi greutăţile unitare constatate pentru


Tension batterie V
Batteriespannung min.* kg

a stabili greutatea totală reală a stivuitorului: Rated drive power *


Puissance motr.nom. kW kg
Nenn-Antriebsleist.
* see Operating instructions
Greutatea la gol (1) voir Mode d'emploi
siehe Betriebsanleitung 2
+ Greutatea balastului (variantă) (2)
Greutatea netă a dispozitivului ataşabil
+
(variantă) 7321_003-011_V2

+ Greutatea încărcăturii de ridicat


+ Greutatea şoferului calculată la 100 kg
= Greutatea totală reală

– Conduceţi stivuitorul cu furcile înainte în


ascensor, fără a atinge pereţii puţului.

– Parcaţi stivuitorul în siguranţă în ascensor


pentru a preveni mişcări necontrolate ale
încărcăturii sau stivuitorului.

Deplasarea pe podurile de încărcare

PERICOL
Risc de accident dacă stivuitorul cade!
Schimbările de direcţie pot cauza virarea părţii
posterioare spre marginea podului de încărcare.
Aceasta poate cauza căderea stivuitorului.
Şoferul camionului şi şoferul stivuitorului trebuie să
stabilească momentul plecării camionului.
– Înainte de a vă deplasa pe un pod de încărcare,
asiguraţi-vă că acesta este ataşat şi fixat în mod
corespunzător şi că are capacitate portantă
adecvată (platformă, pod etc.).
– Conduceţi încet şi cu precauţie pe podul de
încărcare.
– Asiguraţi-vă că vehiculul pe care veţi conduce 6210_001-010
stivuitorul este asigurat pentru a preveni oscila-
rea acestuia şi poate suporta greutatea stivuito-
rului.

57348011838 RO - 12/2015 167


5 Operarea
Sistemul filtrului de particule

Determinarea greutăţii totale reale


– Parcaţi stivuitorul în condiţii de siguranţă.
– Determinaţi greutăţile unitare citind plă-
cuţa cu numele stivuitorului şi, dacă este
necesar, plăcuţa cu numele dispozitivului
Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr
1
ataşabil (variantă) şi, dacă este necesar, Rated capacity
Capacité nominale
Unladen mass
kg Masse à vide kg
cântărind încărcătura care va fi ridicată. Nenn-Tragfähigkeit Leergewicht

Battery voltage max kg

– Adunaţi greutăţile unitare constatate pentru


Tension batterie V
Batteriespannung min.* kg

a stabili greutatea totală reală a stivuitorului: Rated drive power *


Puissance motr.nom. kW kg
Nenn-Antriebsleist.
* see Operating instructions
Greutatea la gol (1) voir Mode d'emploi
siehe Betriebsanleitung 2
+ Greutatea balastului (variantă) (2)
Greutatea netă a dispozitivului ataşabil
+
(variantă) 7321_003-011_V2

+ Greutatea încărcăturii de ridicat


+ Greutatea şoferului calculată la 100 kg
= Greutatea totală reală
.

Sistemul filtrului de particule


Filtrul de particule - Funcţie

PERICOL
Risc de îmbolnăvire din cauza gazelor de eşapa-
ment! Gazele de eşapament de la motoarele cu
combustie internă sunt dăunătoare sănătăţii. În
special particulele de funingine conţinute în gazele
de eşapament ale motoarelor diesel pot fi canceri-
gene. Lăsarea motorului cu combustie internă să
funcţioneze la ralanti prezintă risc de otrăvire, din
cauza componentelor CO, CH şi NOx ale gazelor
de eşapament.
Sistemele moderne de tratare a gazelor de eşapa-
ment (de ex. convertoare catalitice, filtre de parti-
cule sau sisteme comparabile) pot curăţa gazele
de evacuare într-un mod care reduce pericolul de
îmbolnăvire şi riscul de otrăvire la utilizarea stivui-
torului.
– Respectaţi normele şi legile naţionale la utiliza-
rea stivuitoarelor cu motor cu combustie internă
în zone de lucru complet sau parţial închise.
– Asiguraţi-vă întotdeauna că există o ventilaţie
suficientă disponibilă.

168 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Sistemul filtrului de particule

Acest stivuitor este prevăzut cu un sistem


închis de filtru de particule, care filtrează
particulele cancerigene de funingine din
gazele de eşapament şi le colectează în filtrul
de particule.
Se recomandă utilizarea unui filtru de particule
pentru activităţi efectuate în hale închise slab
ventilate.

Principiu de funcţionare în timpul operării


normale
Particulele de funingine filtrate din gazele de
eşapament şi colectate în filtru sunt îndepăr-
tate prin intermediul unui proces continuu de
regenerare.
Acest proces necesită o temperatură suficient
de ridicată a gazelor de eşapament, care este
atinsă şi în timpul funcţionării normale. Sti-
vuitorul este utilizat într-o asemenea măsură
încât arde funinginea în timpul funcţionării.
Şoferul nu trebuie să intervină în acest proces.
Nu sunt necesare alte consumabile (de exem-
plu, aditivi).

Principiu de funcţionare în timpul operării


la sarcină redusă
Dacă stivuitorul este utilizat puţin, o tempera-
tură suficient de ridicată a gazelor de eşapa-
ment nu poate fi atinsă. În plus, temperaturile
ambientale foarte joase pot împiedica atin-
gerea unei temperaturi suficient de ridicate
a gazelor de eşapament. Aceasta provoacă
întreruperea procesului de regenerare. Fu-
ninginea filtrată din gazele de eşapament este
colectată apoi în filtrul de particule, deoarece
nu este arsă în timpul procesului continuu de
regenerare. În acest caz, trebuie efectuată o
regenerare în staţionare a filtrului de particule.
Acest proces de regenerare, care durează
aprox. 30 de minute, poate fi efectuat numai
atunci când stivuitorul este staţionar, ceea ce
înseamnă că stivuitorul nu poate fi utilizat în
acest timp. Şoferul este înştiinţat în prealabil
de necesitatea efectuării unei regenerări în
staţionare prin mesaje corespunzătoare afi-
şate pe unitatea de afişare şi operare. Detalii
despre aceste mesaje sunt furnizate în capi-

57348011838 RO - 12/2015 169


5 Operarea
Sistemul filtrului de particule

tolul intitulat „Mesajele privind regenerarea


în staţionare de pe unitatea de afişare şi ope-
rare“.

Întreruperea regenerării în staţionare


Eliberarea frânei de parcare în timpul rege-
nerării în staţionare întrerupe procesul de
regenerare în staţionare.
Pe unitatea de afişare şi operare, apare urmă-
torul mesaj: EROARE REGEN. STAŢION..

INDICAŢIE
Dacă regenerarea este întreruptă prea frec-
vent, poate fi necesară întreţinerea suplimen-
tară a motorului la centrul de service autorizat.
– Aplicaţi frâna de parcare.
– Reporniţi regenerarea în staţionare.
Regenerarea în staţionare repornită necesită
încă 30 minute, indiferent cât de completă a
fost regenerarea în staţionare întreruptă.
Dacă mesajul afişat este EROARE REGEN.
STAŢION. şi apare de mai mult de două ori
succesiv fără eliberarea frânei de parcare în
timpul regenerării în staţionare, este posibil să
existe o defecţiune a motorului cu combustie
internă.
– Informaţi centrul de service autorizat.

Filtrul de particule - Efectuarea


regenerării în staţionare

ATENŢIE
Risc de deteriorare a componentelor! Dacă rege-
nerarea în staţionare nu este efectuată atunci când
este necesar, filtrul de particule se poate deteriora.
Trebuie efectuată o regenerare completă în staţio-
nare pentru a goli în întregime filtrul de particule.

170 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Sistemul filtrului de particule

ATENŢIE
În timpul procesului de regenerare în staţionare, pe
ţeava de eşapament ies gaze de combustie foarte
fierbinţi!
Regenerarea în staţionare nu trebuie efectuată în
zone cu materiale periculoase sau extrem de infla-
mabile sau în hale. În plus, următoarele instrucţiuni
trebuie respectate întocmai.

În timpul regenerării în staţionare, tempera-


tura de suprafaţă a sistemului de evacuare a
gazelor de eşapament este mai mare decât
temperatura normală de funcţionare. Aceasta
poate provoca aprinderea prafului şi a uleiu-
rilor lipite de suprafaţă. Dacă stivuitorul este
operat cu o unitate de extragere a gazelor de
eşapament, regenerarea în staţionare nu este
permisă. Compania operatoare trebuie să
stabilească dacă regenerarea în staţionare
este permisă la locul de utilizare a stivuitoru-
lui sau dacă acesta trebuie mutat într-o zonă
diferită în acest scop.
Regenerarea în staţionare trebuie efectuată
când motorul cu combustie internă este în
funcţiune. În timpul procesului de regenerare,
stivuitorul schimbă automat turaţia motor-
ului cu combustie internă. Şoferul nu poate
influenţa această schimbare. Dacă regene-
rarea în staţionare solicitată de stivuitor nu
este efectuată o perioadă lungă de timp, filtrul
de particule se poate deteriora. În acest caz,
acesta va trebui reparat de centrul de service
autorizat.
Înainte de efectuarea regenerării în staţionare,
trebuie respectate următoarele puncte:
• Respectaţi instrucţiunile de operare de la
compania operatoare
• Curăţaţi întotdeauna bine praful, uleiurile şi
alte substanţe care se depun pe sistemul de
evacuare a gazelor de eşapament
• Scoateţi toate unităţile conectate de extra-
gere a gazelor de eşapament
• Efectuaţi regenerarea în staţionare într-un
loc adecvat

INDICAŢIE
Regenerarea în staţionare poate fi efectuată
numai dacă frâna de parcare este cuplată.

57348011838 RO - 12/2015 171


5 Operarea
Sistemul filtrului de particule

Dacă frâna de parcare nu este cuplată, pe


afişaj apare mesajul APLICĂ FR AJUTOR! .
Imediat ce mesajul SERVICE FILTRU apare
pe unitatea de afişare şi operare, regenerarea
în staţionare poate fi efectuată. Pentru
aceasta, procedaţi după cum urmează:
– Parcaţi stivuitorul într-o locaţie corespunză-
toare pentru regenerarea în staţionare.
– Rotiţi cheia (1) în poziţia „0“ şi aşteptaţi până
0 I II
când afişajul se stinge.
– Rotiţi cheia înapoi în poziţia „I“.

7071_003-101

Mesajul ÎNCEPEŢI REGEN. STAŢION.?


precum şi tastele soft OK (1) şi ESC (2) apar 1
pe afişaj.
– Pentru a începe regenerarea în staţionare,
apăsaţi butonul OK (1).
8
Pe afişaj apare mesajul PORNIŢI MOTORUL 3

6
CI.
4 9

– Pentru a întrerupe procesul de regenerare 7 ESC


în staţionare, apăsaţi butonul ESC (2). 5 0

172 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Sistemul filtrului de particule

– Porniţi motorul. Pentru aceasta, rotiţi cheia


0 I II
de contact (1) în poziţia „II“ şi menţineţi-o
în această poziţie până când motorul
porneşte. Apoi, eliberaţi cheia de contact.

7071_003-101

Începe procesul de regenerare a filtrului de


particule. SERVICE FILTRU AŞTEPTAŢI
apare pe afişaj. Bara de stare (4) amplasată
sub mesaj indică progresul regenerării.

INDICAŢIE
În timpul regenerării în staţionare, turaţia mo-
torului fluctuează şi puterea ventilatorului de
radiator este redusă. Unitatea de propulsie şi
controlerul hidraulic sunt oprite şi nu răspund
la acţionarea dispozitivelor de operare core-
spunzătoare.

4
7312_003-132_ro_V2

57348011838 RO - 12/2015 173


5 Operarea
Sistemul filtrului de particule

Procesul de regenerare în staţionare este


finalizat dacă bara de stare dispare şi pe afişaj
apare mesajul REGENERARE ÎNCHEIATĂ.
Stivuitorul poate fi operat din nou.

INDICAŢIE
Sistemul solicită regenerarea în staţionare la
fiecare 500 de ore de funcţionare dacă acea-
sta nu a fost deja efectuată, din cauza acumu-
lării de funingine în filtrul de particule. Mesajul
SERVICE FILTRU apare pe unitatea de
afişare şi operare, regenerarea în staţionare
trebuie efectuată.

7341_003-039_ro_V2

Filtru de particule - Afişaje

INDICAŢIE
Pentru a asigura utilizarea economică a
stivuitorului, este important să respectaţi cu
exactitate specificaţiile din aceste instrucţiuni
de operare. Nerespectarea notelor privind
regenerarea filtrului de particule, afişate pe
ecranul unităţii de afişare şi operare, poate
duce la durate mai mari de nefuncţionare a
stivuitorului.
Tabelul următor descrie mesajele care apar
pe unitatea de afişare şi operare cu privire la
regenerarea în staţionare şi în cazul în care
aceasta nu este efectuată:

Mesaje Semnificaţie Comentariu


Efectuaţi regenerarea în Consultaţi secţiunea intitulată
SERVICE FILTRU staţionare a filtrului de „Efectuarea regenerării în
particule. staţionare“
Va apărea un mesaj care
întreabă dacă regenerarea
ÎNCEPEŢI
în staţionare a filtrului de
REGEN. STAŢION.?
particule ar trebui efectuată
acum.
PORNIŢI MOTORUL CI Solicitare de pornire a
motorului.
SERVICE FILTRU Filtrul de particule este în curs O bară de stare indică
AŞTEPTAŢI de regenerare. progresul regenerării.

174 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Sistemul filtrului de particule

REGENERARE Procesul de regenerare în Stivuitorul poate fi operat din


ÎNCHEIATĂ staţionare este finalizat. nou.
Până la efectuarea regenerării
Trebuie efectuată urgent în staţionare, viteza maximă
REGEN. STAŢION.
regenerarea în staţionare a permisă a stivuitorului este
URGENTĂ! ! !
filtrului de particule. redusă la 2 km/h. Viteza de
ridicare este limitată.
Frâna de parcare a fost
eliberată în timpul regenerării
în staţionare.
Acţionaţi frâna de parcare şi
reporniţi regenerarea.
Dacă mesajul apare mai
EROARE REGEN. Regenerarea a fost întreruptă mult de două ori la rând
STAŢION. din cauza unei erori. fără eliberarea frânei de
parcare în timpul regenerării
în staţionare, este posibil să
existe o defecţiune a motorului
cu combustie internă. În acest
caz, anunţaţi centrul de service
autorizat.
Filtrul de particule s-a înfundat
FILTRU EŞAPAMENT cu funingine. Reparaţia
trebuie efectuată de centrul
de service autorizat.
Deoarece regenerarea nu a
Până la repararea sistemului
fost efectuată, sistemul filtrului
filtrului de particule, viteza
de particule trebuie reparat de
SERVICE FILTRU maximă permisă a stivuitorului
centrul de service autorizat.
EŞAPAMENT! ! ! este redusă la 2 km/h. Viteza
Pentru a evita alte deteriorări,
de ridicare este limitată
nu utilizaţi stivuitorul până
semnificativ.
când nu este reparat.
.

57348011838 RO - 12/2015 175


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Lucrul cu dispozitive ataşabile


Montarea dispozitivelor ataşabile
Dacă stivuitorul este echipat cu dispozitiv
ataşabil integrat (variantă) din fabrică, trebuie
respectate specificaţiile din instrucţiunile de
operare STILL pentru dispozitivele ataşabile
integrate.
Dacă dispozitivele ataşabile sunt montate la
locul de utilizare, trebuie respectate specifica-
ţiile din instrucţiunile de operare ale producă-
torului dispozitivelor ataşabile.
Dacă un dispozitiv ataşabil nu este livrat
împreună cu stivuitorul, trebuie respectate
specificaţiile şi instrucţiunile de operare ale
producătorului dispozitivului ataşabil.
Înainte de darea în exploatare iniţială, funcţia
dispozitivului ataşabil şi vizibilitatea din poziţia
şoferului, cu şi fără sarcină, trebuie verificate
de către o persoană competentă. Dacă
vizibilitatea este considerată insuficientă,
trebuie utilizate mijloace vizuale ajutătoare,
precum oglinzi, o cameră/un sistem de
monitorizare etc.
În plus, este esenţial ca avertismentele de mai
jos să fie respectate.

ATENŢIE
Dispozitivele ataşabile trebuie să fie certificate CE.
Dacă stivuitorul nu este echipat cu o plăcuţă cu
specificaţii privind capacitatea portantă reziduală
specifică dispozitivului ataşabil, iar dispozitivele
de operare corespondente nu sunt marcate cu
pictograme de control, stivuitorul nu trebuie utilizat.
– Comandaţi în timp util plăcuţa cu specificaţii
privind capacitatea portantă reziduală şi picto-
gramele de la centrul de service autorizat.
– Centrul de service autorizat trebuie să adapteze
sistemul hidraulic la cerinţele dispozitivului
ataşabil (de ex., prin reglarea turaţiei motorului
pompei).

176 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

PERICOL
Sarcinile în cădere pot reprezenta un pericol mortal!
Dispozitivele ataşabile care susţin o încărcătură
exercitând presiune asupra acesteia (de exemplu,
accesoriile cu cleme) trebuie controlate suplimen-
tar de o funcţie de operare secundară (blocare),
care este activată pentru a împiedica eliberarea
neintenţionată a încărcăturii.
Dacă un astfel de dispozitiv auxiliar este montat ca
modificare, trebuie instalată şi o funcţie operaţio-
nală secundară pentru activare.
– Asiguraţi-vă că funcţia suplimentară pentru me-
canismul de blocare a clemelor este disponibilă.

PERICOL
Sarcinile în cădere pot reprezenta un pericol mortal!
La ataşarea unui dispozitiv de prindere cu transpor-
tor integral, asiguraţi-vă că dispozitivul de prindere
nu se deschide pe durata funcţionării căruciorului
cu deplasare laterală.
– Anunţaţi centrul de service autorizat înainte de
instalare.
– Nu apucaţi şi nu vă căţăraţi niciodată pe părţile
mobile ale stivuitorului.

Conectarea la sistemul hidraulic


– Înainte de instalarea dispozitivului ataşabil,
depresurizaţi sistemul hidraulic.

ATENŢIE
Risc de deteriorare a componentelor!
Conexiunile deschise ale conectorilor cu fişă se
pot murdări. Conectorii cu fişă se pot înţepeni, iar
murdăria poate pătrunde în sistemul hidraulic.
– După dezasamblarea dispozitivului ataşabil,
ataşaţi capacele de protecţie la conectorii cu
dop.

Fixarea dispozitivelor ataşabile


Montarea unui dispozitiv ataşabil şi conecta-
rea sursei de energie a unui dispozitiv ataşabil 7090_900-001

trebuie efectuate numai de către persoane


competente, în conformitate cu informaţiile
furnizate de către producătorul şi furnizorul
dispozitivului ataşabil. După fiecare instalare,
trebuie verificată funcţionarea corectă a dispo-
zitivului ataşabil înainte de darea în exploatare
iniţială.

57348011838 RO - 12/2015 177


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

INDICAŢIE
Vă rugăm să ţineţi cont de definiţia următoarei
persoane responsabile: „persoană compe-
tentă“.

Capacitatea de ridicare cu dispozitivele


ataşabile
Capacitatea portantă permisă a dispozitivului
ataşabil şi sarcina permisă (capacitatea
portantă şi momentul sarcinii) a stivuitorului nu
pot fi depăşite de combinaţia dintre dispozitivul
ataşabil şi sarcina utilă. Trebuie respectate
specificaţiile producătorului şi furnizorului
dispozitivului ataşabil.
– Respectaţi specificaţiile de pe plăcuţa cu
specificaţii privind capacitatea portantă
reziduală, consultaţi capitolul intitulat
„Preluarea unei sarcini utilizând dispozitive
ataşabile“.

Eliberarea presiunii din sistemul


hidraulic
Înainte de asamblarea dispozitivelor ataşa-
bile, fişele de cuplare trebuie depresurizate.
Dispozitivele ataşabile trebuie instalate numai
de către personal autorizat, în conformitate cu
informaţiile furnizate de producătorul şi de fur-
nizorul dispozitivelor ataşabile. După fiecare
instalare, trebuie verificată funcţionarea co-
rectă a dispozitivului ataşabil înainte de darea
în exploatare iniţială.

INDICAŢIE
Procedura de eliberare a presiunii depinde
de dispozitivele de operare pentru controlul
7090_900-001

funcţiilor hidraulice; consultaţi secţiunea inti-


tulată „Dispozitivele de operare a sistemului
de ridicare“.

INDICAŢIE
Înainte de efectuarea eliberării presiunii,
coborâţi sania furcilor şi înclinaţi catargul de
ridicare înapoi, până la opritor. Contactul

178 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

trebuie cuplat pentru a depresuriza sistemul,


însă motorul nu trebuie să fie pornit.

INDICAŢIE
La stivuitoarele cu „FleetManager“ sau cu
variante de echipare cu „autorizaţie de acces
cu cod PIN“, autorizaţia de acces trebuie
activată.
– Cuplaţi contactul.
– Aşteptaţi două - trei secunde.
– Acţionaţi maneta de operare (1) pentru
controlul funcţiilor hidraulice în mod repetat,
în direcţia săgeţii, până la capătul cursei.
1
Supapele se deschid, iar sistemul hidraulic
este depresurizat.
– Decuplaţi comutatorul cu cheie.

F1 F2

1 1

1
7312_003-184

57348011838 RO - 12/2015 179


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Instrucţiuni generale pentru controlul


dispozitivelor ataşabile
Modul în care sunt controlate dispozitivele
ataşabile (variante) depinde de dispozitivele
de operare incluse în echiparea stivuitorului.
În esenţă, se face o diferenţă între:
• Minimanetă dublă
• Minimaneta dublă cu a 5-a funcţie (variantă)
• Minimaneta triplă
• Minimaneta triplă cu a 5-a funcţie (variantă)
• Minimaneta cvadruplă
• Minimaneta cvadruplă cu a 5-a funcţie
(variantă)
• Joystick 4Plus
• Joystick 4Plus cu a 5-a funcţie (variantă)
• Comutatorul cu manetă
• Maneta cu a 5-a funcţie (variantă)
– Pentru informaţii despre controlul dispozi-
tivelor ataşabile utilizând dispozitivele de
operare respective, consultaţi secţiunile re-
levante din acest capitol.

ATENŢIE
Utilizarea dispozitivelor ataşabile poate crea peri-
cole suplimentare, precum schimbarea centrului de
greutate, zone periculoase suplimentare etc.
Dispozitivele ataşabile trebuie utilizate exclusiv
în scopul pentru care au fost concepute, conform
descrierii din instrucţiunile de operare relevante.
Şoferii trebuie instruiţi cu privire la manipularea
dispozitivelor ataşabile.
Sarcinile pot fi ridicate şi transportate cu ajutorul
dispozitivelor ataşabile numai dacă sunt fixate şi
ataşate în condiţii de siguranţă. De asemenea,
dacă este necesar, sarcinile trebuie asigurate
împotriva alunecării, rostogolirii, căderii, balansării
sau răsturnării. Reţineţi că orice modificare a
poziţiei centrului de greutate al sarcinii va afecta
stabilitatea stivuitorului.
– Respectaţi plăcuţa cu capacitatea nominală
pentru dispozitivele ataşabile utilizate.

INDICAŢIE
Pe lângă funcţiile descrise mai jos, sunt dispo-
nibile variante şi funcţii suplimentare. Direc-
ţiile de mişcare sunt vizibile pe pictogramele
de pe dispozitivele de operare.

180 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

INDICAŢIE
Toate dispozitivele ataşabile descrise intră în
categoria variantelor de echipare. Consultaţi
instrucţiunile de operare respective pentru
o descriere exactă a mişcărilor/acţiunilor
respective ale dispozitivului ataşabil montat.

57348011838 RO - 12/2015 181


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Controlarea dispozitivelor ataşabile 1


utilizând o mini-manetă dublă
A D
Dispozitivele ataşabile (variante) sunt contro-
late în această versiune cu ajutorul manetei
transversale (1) pentru „dispozitivele ataşa-
bile“. C B
Pictogramele de pe maneta transversală
pentru „dispozitivele ataşabile“ indică funcţiile
activate de această manetă.
Pe scurt, aceasta implică următoarele:
– Mişcaţi maneta transversală pentru „dispo-
zitivele ataşabile“(1) în direcţia indicată de
săgeata (A) .
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor- 5060_003-113

mitate cu pictograma în poziţia (A) .


– Mişcaţi maneta transversală pentru „dispo-
zitivele ataşabile“(1) în direcţia indicată de
săgeata (B) . A
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor-
mitate cu pictograma în poziţia (B) .
– Mişcaţi maneta transversală pentru „dispo-
zitivele ataşabile“(1) în direcţia indicată de
săgeata (C) .
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor-
mitate cu pictograma în poziţia (C) .
– Mişcaţi maneta transversală pentru „dispo- C B D
zitivele ataşabile“(1) în direcţia indicată de
săgeata (D) . 5060_003-112_V2

Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor-


mitate cu pictograma în poziţia (D) .

182 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

– Reţineţi următoarele funcţii şi pictograme


ale dispozitivelor ataşabile. 3 5 7
Deplasarea înainte a cadrului de
3
mişcare laterală sau a furcii 4 6 8
Deplasarea înapoi a cadrului de
4
mişcare laterală sau a furcii
Deplasarea transportorului spre
5
stânga. 9 11 13
Deplasarea transportorului spre
6
dreapta. 10 12 14
7 Reglarea braţelor furcii: deschis
8 Reglarea braţelor furcii: închis
Pivotarea catargului de ridicare sau
9 15 17 19
a furcii spre stânga
Pivotarea catargului de ridicare sau
10 16 18 20
a furcii spre dreapta
11 Eliberarea opritorului încărcăturii
12 Fixarea opritorului încărcăturii 7312_003-099

13 Împingere sarcină
14 Tragere sarcină
15 Deschiderea fălcilor de prindere
16 Închiderea fălcilor de prindere
17 Rotirea către stânga
18 Rotirea către dreapta
19 Basculare cupă peste
20 Basculare cupă în spate

INDICAŢIE

Pictogramele afişate corespund dispozitivelor


ataşabile montate la acest stivuitor din fabrică.
Dacă este montat un dispozitiv ataşabil cu alte
funcţii, pictogramele trebuie verificate pentru o
reprezentare corectă şi schimbate, dacă este
necesar.
– Contactaţi centrul de service autorizat, dacă
este necesar.

57348011838 RO - 12/2015 183


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Controlarea dispozitivelor ataşabile


utilizând mini-maneta dublă şi celei 1
2
de-a 5-a funcţii E

INDICAŢIE
Maneta de 360° pentru „catargul de ridicare“ F
şi maneta transversală pentru „dispozitivele
ataşabile“ controlează patru funcţii hidraulice.
Denumirea „funcţia 5“ se referă la faptul că
schimbarea funcţiilor utilizând tasta pentru
„funcţia a 5-a“ (1) controlează a 5-a funcţie
hidraulică prin intermediul manetei transver-
sale.
Pictogramele de pe maneta transversală
pentru „dispozitivele ataşabile“ indică funcţiile 7312_003-112

activate de această manetă.


Pe scurt, aceasta implică următoarele:
– Acţionaţi tasta funcţională pentru „a 5-a E F
funcţie“(1) şi deplasaţi maneta transversală
pentru „dispozitivele ataşabile“(2) în direcţia
săgeţii (E).
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor-
mitate cu pictograma în poziţia (E).
– Acţionaţi tasta funcţională pentru „a 5-a
funcţie“(1) şi deplasaţi maneta transversală
pentru „dispozitivele ataşabile“(2) în direcţia
săgeţii (F).
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor-
mitate cu pictograma în poziţia (F). 7312_003-113_V2

184 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

– Reţineţi următoarele funcţii şi pictograme


ale dispozitivelor ataşabile. 3 5 7
Deplasarea înainte a cadrului de
3
mişcare laterală sau a furcii 4 6 8
Deplasarea înapoi a cadrului de
4
mişcare laterală sau a furcii
Deplasarea spre stânga a sistemului
5
de mişcare laterală a braţului 9 11 13
Deplasarea spre dreapta a sistem-
6 ului de mişcare laterală a braţului 10 12 14
7 Reglarea braţelor furcii: deschis
8 Reglarea braţelor furcii: închis
Pivotarea catargului de ridicare sau
9 a furcii spre stânga
15 17 19

Pivotarea catargului de ridicare sau


10 16 18 20
a furcii spre dreapta
11 Eliberarea opritorului încărcăturii
12 Fixarea opritorului încărcăturii 7312_003-099

13 Împingere sarcină
14 Tragere sarcină
15 Deschiderea fixatorului
16 Închiderea fixatorului
17 Rotire către stânga
18 Rotire către dreapta
19 Răsturnarea cupei
20 Bascularea cupei în spate

INDICAŢIE

Pictogramele afişate corespund dispozitivelor


ataşabile montate la acest stivuitor din fabrică.
Dacă este montat un dispozitiv ataşabil cu alte
funcţii, pictogramele trebuie verificate pentru o
reprezentare corectă şi schimbate, dacă este
necesar.
– Contactaţi centrul de service autorizat, dacă
este necesar.

57348011838 RO - 12/2015 185


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Controlarea dispozitivelor ataşabile


folosind o minimanetă triplă 1
Pe această versiune, dispozitivele ataşabile
A
(variantă) sunt controlate cu ajutorul manete-
C
lor de operare (1) şi (2).
Pictogramele de pe manetele de operare arată
funcţiile activate de aceste manete. 2
Pe scurt, aceasta implică următoarele:
– Deplasaţi maneta de operare (1) către (A)
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor-
mitate cu pictograma în poziţia (A). B
– Deplasaţi maneta de operare (1) către (B) D
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor-
7325_003-039

mitate cu pictograma în poziţia (B).


– Deplasaţi maneta de operare (2) către (C)
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor- A C
mitate cu pictograma în poziţia (C).
– Deplasaţi maneta de operare (2) către (D)
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor-
mitate cu pictograma în poziţia (D).

INDICAŢIE
Pictogramele sunt poziţionate în funcţie de
dispozitivul ataşabil preasamblat. Dacă
este montat un dispozitiv ataşabil cu alte B D
funcţii, pictogramele trebuie verificate pentru o
reprezentare corectă şi schimbate, dacă este 5060_003-109_V2

necesar.
– Contactaţi centrul de service autorizat, dacă
este necesar.

186 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

– Reţineţi următoarele funcţii şi pictograme


ale dispozitivelor ataşabile! 3 5 7
Deplasarea înainte a cadrului de
3
deplasare laterală sau a furcii 4 6 8
Deplasarea înapoi a cadrului de
4
deplasare laterală sau a furcii
Mutarea deplasării laterale spre
5
stânga 9 11 13
Mutarea deplasării laterale spre
6
dreapta 10 12 14
7 Reglarea braţelor furcii: deschis
8 Reglarea braţelor furcii: închis
Pivotarea catargului de ridicare sau
9 15 17 19
a furcii spre stânga
Pivotarea catargului de ridicare sau
10 16 18 20
a furcii spre dreapta
11 Eliberarea opritorului încărcăturii
12 Fixarea opritorului încărcăturii 7312_003-099

13 Împingere sarcină
14 Ridicarea încărcăturii
15 Deschiderea fălcilor de prindere
16 Închiderea fălcilor de prindere
17 Rotire către stânga
18 Rotire către dreapta
19 Răsturnarea cupei
20 Bascularea cupei în spate
.

57348011838 RO - 12/2015 187


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Controlarea dispozitivelor ataşabile


utilizând minimaneta triplă şi funcţia 3
5 E
INDICAŢIE 1
Patru funcţii hidraulice sunt controlate cu
ajutorul manetei „catarg de ridicare“ 360° şi al 2
manetelor operaţionale (1) şi (2). Denumirea
„funcţia 5“ se referă la faptul că a cincea funcţie
hidraulică poate fi controlată prin intermediul
manetei de operare(1), comutând funcţiile cu
ajutorul tastei funcţionale (3).
Pictogramele de pe manetele de operare arată F
funcţiile activate de aceste manete.
7325_003-040

Pe scurt, aceasta implică următoarele:


– Acţionaţi tasta funcţională „funcţia 5“(3) şi
deplasaţi maneta de operare (1) către (E).
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor- E
mitate cu pictograma în poziţia (E).
– Acţionaţi tasta funcţională „funcţia 5“(3) şi
deplasaţi maneta de operare (1) către (F).
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor-
mitate cu pictograma în poziţia (F).

INDICAŢIE
Pictogramele sunt poziţionate în funcţie de F
dispozitivul ataşabil preasamblat. Dacă
este montat un dispozitiv ataşabil cu alte
funcţii, pictogramele trebuie verificate pentru o
5060_003-120_V2

reprezentare corectă şi schimbate, dacă este


necesar.
– Contactaţi centrul de service autorizat, dacă
este necesar.

188 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

– Reţineţi următoarele funcţii şi pictograme


ale dispozitivelor ataşabile! 1
1 Reglarea braţelor furcii: deschis
2 Reglarea braţelor furcii: închis 2
3 Rotire către stânga
4 Rotire către dreapta
.

5060_003-122

57348011838 RO - 12/2015 189


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Controlarea dispozitivelor ataşabile


folosind o minimanetă cvadruplă 1
Pe această versiune, dispozitivele ataşabile A
(variantă) sunt controlate cu ajutorul manete- C
lor de operare (1) şi (2).
Pictogramele de pe manetele de operare arată
funcţia care este activată de aceste manete. 2
Pe scurt, aceasta implică următoarele:
– Deplasaţi maneta de operare (1) către (A)
Dispozitivul ataşabil se deplasează în direcţia
indicată în pictogramă (A).
B
– Deplasaţi maneta de operare (1) către (B) D
Dispozitivul ataşabil se deplasează în direcţia
7325_003-041

indicată în pictogramă (B).


– Deplasaţi maneta de operare (2) către (C)
Dispozitivul ataşabil se deplasează în direcţia A C
indicată în pictogramă (C).
– Deplasaţi maneta de operare (2) către (D)
Dispozitivul ataşabil se deplasează în direcţia
indicată în pictogramă (D).

INDICAŢIE
Pictogramele sunt poziţionate în funcţie de
dispozitivul ataşabil preasamblat. Dacă
este montat un dispozitiv ataşabil cu alte B D
funcţii, pictogramele trebuie verificate pentru o
reprezentare corectă şi schimbate, dacă este 5060_003-109_V2

necesar.
– Contactaţi centrul de service autorizat, dacă
este necesar.

190 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

– Reţineţi următoarele funcţii şi pictograme


ale dispozitivelor ataşabile! 3 5 7
Deplasarea înainte a cadrului de
3
deplasare laterală sau a furcii 4 6 8
Deplasarea înapoi a cadrului de
4
deplasare laterală sau a furcii
Mutarea deplasării laterale spre
5
stânga 9 11 13
Mutarea deplasării laterale spre
6
dreapta 10 12 14
7 Reglarea braţelor furcii: deschis
8 Reglarea braţelor furcii: închis
Pivotarea catargului de ridicare sau
9 15 17 19
a furcii spre stânga
Pivotarea catargului de ridicare sau
10 16 18 20
a furcilor spre dreapta
11 Eliberarea opritorului încărcăturii
12 Fixarea opritorului încărcăturii 7312_003-099

13 Împingere sarcină
14 Ridicarea încărcăturii
15 Deschiderea fălcilor de prindere
16 Închiderea fălcilor de prindere
17 Rotire către stânga
18 Rotire către dreapta
19 Răsturnarea cupei
20 Bascularea cupei în spate
.

57348011838 RO - 12/2015 191


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Controlarea dispozitivelor ataşabile


utilizând minimaneta cvadruplă şi 5
2
funcţia 5
E
1
INDICAŢIE 3
Manetele de operare (1) - (4) sunt utilizate
pentru a controla patru funcţii hidraulice.
Denumirea „funcţia 5“ se referă la faptul că 4
funcţia hidraulică 5 poate fi controlată prin
intermediul manetei de operare (3), comutând
funcţiile cu ajutorul „tastei funcţionale 5“(5).
Pictogramele de pe manetele de operare arată
funcţiile activate de aceste manete. F
Pe scurt, aceasta implică următoarele: 7325_003-042

– Acţionaţi tasta funcţională „funcţia 5“(5) şi


deplasaţi maneta de operare (3) către (E).
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor-
mitate cu pictograma în poziţia (E). E
– Acţionaţi tasta funcţională „funcţia 5“(5) şi
deplasaţi maneta de operare (3) către (F).
Dispozitivul ataşabil se va deplasa în confor-
mitate cu pictograma în poziţia (F).

INDICAŢIE
Pictogramele sunt poziţionate în funcţie de
dispozitivul ataşabil preasamblat. Dacă F
este montat un dispozitiv ataşabil cu alte
funcţii, pictogramele trebuie verificate pentru o 5060_003-120_V2

reprezentare corectă şi schimbate, dacă este


necesar.
– Contactaţi centrul de service autorizat, dacă
este necesar.

192 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

– Reţineţi următoarele funcţii şi pictograme


ale dispozitivelor ataşabile! 1
1 Reglarea braţelor furcii: deschis
2 Reglarea braţelor furcii: închis 2
3 Rotire către stânga
4 Rotire către dreapta
.

5060_003-122

57348011838 RO - 12/2015 193


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Controlul dispozitivelor ataşabile


prin joystickul 4Plus
La acest echipament, dispozitivele ataşabile 1
(variantă) sunt controlate prin joystickul 4Plus
(1).
Pictogramele din informaţiile de pe autocolant
referitoare la operarea joystickului 4Plus
afişează funcţiile respective activate de
dispozitivele de operare individuale ale
joystickului 4Plus.

6210_003-085

– Reţineţi următoarele funcţii şi pictograme


ale dispozitivelor ataşabile.
Dispozitiv de Funcţia dispozitivu- 1 2 3
operare lui ataşabil
Mutarea deplasării
4 5
1 Joystick 4Plus laterale spre
stânga/dreapta
6210_003-098

Joystick 4Plus Reglarea braţelor de


2
sau glisor furcă: deschis/închis
Deplasaţi cadrul
transportorului
3 Glisor
sau sania furcilor
înainte/înapoi
Rotiţi dispozitivul
Joystick 4Plus
4 ataşabil la
sau glisor
stânga/dreapta
Răsturnarea
5 Glisor cupei/bascularea
cupei în spate

INDICAŢIE

Pictogramele de pe joystickul 4Plus sunt


ataşate în funcţie de dispozitivele ataşabile
montate pe acest stivuitor din fabrică. Dacă
este montat un dispozitiv ataşabil cu alte
funcţii, pictogramele trebuie verificate pentru o
reprezentare corectă şi schimbate, dacă este
necesar.
– Contactaţi centrul de service autorizat, dacă
este necesar.

194 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Controlul dispozitivelor ataşabile


utilizând joystickul 4Plus şi a
5-a funcţie
– Reţineţi următoarele funcţii şi pictograme
ale dispozitivelor ataşabile. 1
Dispozitiv de Funcţia dispozitivu-
operare lui ataşabil
Buton basculant
Eliberare/deschi-
1 orizontal + buton
dere clemă
de extindere „F”

INDICAŢIE 6210_003-096

A 5-a funcţie hidraulică poate fi utilizată pentru


a controla un dispozitiv ataşabil. Pictogramele
de pe joystickul 4Plus arată care dintre
funcţiile dispozitivului ataşabil pot fi controlate
utilizând a 5-a funcţie.
Pentru dispozitivele ataşabile controlate de
la a 5-a funcţie hidraulică, procedurile de 2
operare sunt următoarele:
– Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta de
deplasare „F“(1) de pe joystickul 4Plus.
– Simultan, acţionaţi butonul basculant ori-
zontal (2) în direcţia indicată de pictogramă,
astfel încât dispozitivul ataşabil să se depla-
seze în consecinţă. 1

INDICAŢIE
Pictogramele de pe joystickul 4Plus sunt
ataşate în funcţie de dispozitivele ataşabile
montate pe acest stivuitor din fabrică. Dacă
este montat un dispozitiv ataşabil cu alte 6210_003-086

funcţii, pictogramele trebuie verificate pentru o


reprezentare corectă şi schimbate, dacă este
necesar.
– Contactaţi centrul de service autorizat, dacă
este necesar.

57348011838 RO - 12/2015 195


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Controlarea dispozitivelor ataşabile


prin manetă F1 F2

Dispozitivele ataşabile (variantă) sunt contro-


late în această versiune cu ajutorul manetelor
de operare (1).
Pictogramele de pe manetele de operare 1
indică funcţia activată de maneta respectivă.
– Împingeţi maneta de operare (1) înainte
Dispozitivul ataşabil se mişcă în direcţia
indicată în partea de sus a pictogramei.
– Împingeţi maneta de operare (1) înapoi
Dispozitivul ataşabil se mişcă în direcţia
indicată în partea de jos a pictogramei. 7325_003-031

INDICAŢIE
Pictogramele sunt poziţionate în funcţie de
dispozitivul ataşabil preasamblat. Dacă
este montat un dispozitiv ataşabil cu alte
funcţii, pictogramele trebuie verificate pentru o
reprezentare corectă şi schimbate, dacă este
necesar.
– Contactaţi centrul de service autorizat, dacă
este necesar.
– Reţineţi următoarele funcţii şi pictograme
ale dispozitivelor ataşabile! 2 3 4

Mutarea spre înainte/înapoi a


2 cadrului de deplasare laterală sau
a furcii
Mutarea deplasării laterale spre
3 5 6 7
stânga/dreapta
Reglarea braţelor furcii: deschis/în-
4
chis
Pivotarea catargului de ridicare sau
5
a furcii spre stânga/dreapta 8 9 10
Eliberarea/fixarea opritorului încăr-
6
căturii
7 Împingere/tragere sarcină
Deschiderea/închiderea fălcilor de
8
6210_003-031

prindere
9 Virare la stânga/dreapta.
Răsturnarea cupei/bascularea cupei
10
în spate
.

196 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Controlarea dispozitivelor ataşabile


2
prin manetă şi funcţia 5 F1 F2

INDICAŢIE
3
„Funcţia 5“ se referă la cele patru funcţii care 1
pot fi controlate utilizând cele patru manete de
operare şi la funcţia care poate fi controlată
utilizând comutatorul de schimbare a funcţiei,
care reprezintă „funcţia 5“.
Dispozitivele ataşabile (variantă) sunt contro-
late cu ajutorul manetelor de operare (1).
Puteţi utiliza şi comutatorul (2) pentru comuta-
rea funcţiilor, în acest caz maneta de operare
corespunzătoare controlând „funcţia 5“. 7325_003-044

Părţile de sus şi de jos ale pictogramei (3)


din spatele manetei de operare indică funcţia
activată de respectiva manetă.
Pe scurt, aceasta implică următoarele:
– Deplasaţi maneta de operare înainte
Dispozitivul ataşabil se mişcă în direcţia
indicată în partea de sus a pictogramei.
– Deplasaţi maneta de operare înapoi
Dispozitivul ataşabil se mişcă în direcţia
indicată în partea de jos a pictogramei.
– Acţionaţi comutatorul (2)
Funcţia suplimentară a dispozitivului ataşabil
este activată/dezactivată şi poate fi controlată
ca „funcţia 5“ cu maneta de operare.

57348011838 RO - 12/2015 197


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

– Apăsaţi tasta funcţională (4)

INDICAŢIE 4
Săgeata (5) de sub tasta funcţională indică F1 F2
maneta de operare care este echipată cu
„funcţia 5“.
„Funcţia 5“ este comutată la a 3-a manetă de
operare; consultaţi autocolantul (6).
5

7325_003-045

– Apăsaţi tasta funcţională (7)

INDICAŢIE
7
F2
Săgeata (8) de sub tasta funcţională indică
F1

maneta de operare care este echipată cu


„funcţia 5“.
„Funcţia 5“ este comutată la a 4-a manetă de
operare; consultaţi autocolantul (9). 8

INDICAŢIE 9
Mişcarea/acţionarea „funcţiei 5“ poate fi găsită
în instrucţiunile de operare ale dispozitivului
ataşabil montat.

INDICAŢIE
7325_003-046

Pictogramele sunt poziţionate în funcţie de


dispozitivul ataşabil preasamblat. Dacă
este montat un dispozitiv ataşabil cu alte
funcţii, pictogramele trebuie verificate pentru o
reprezentare corectă şi schimbate, dacă este
necesar.
– Contactaţi centrul de service autorizat, dacă
este necesar.

198 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

– Reţineţi următoarele funcţii şi pictograme


ale dispozitivelor ataşabile! 10 11 12

Mutarea spre înainte/înapoi a


10 cadrului de deplasare laterală sau
a furcii
Mutarea deplasării laterale spre 13 14 15
11 stânga/dreapta
Reglarea braţelor furcii: deschis/în-
12
chis
Pivotarea catargului de ridicare sau
13 a furcii spre stânga/dreapta 16 17 18
Eliberarea/fixarea opritorului încăr-
14
căturii
15 Împingere/tragere sarcină
Deschiderea/închiderea fălcilor de
16
6210_003-035

prindere
17 Virare la stânga/la dreapta.
Răsturnarea cupei/bascularea cupei
18
în spate
.

Mecanismul de blocare a fixatorului


(variantă)
Acest stivuitor poate fi prevăzut ca variantă cu
un mecanism de blocare a fixatorului. Acesta
poate preveni deschiderea accidentală a
fixatorului în cazul declanşării accidentale
a funcţiei operaţionale.

PERICOL
Există riscul de vătămări corporale fatale prin căde-
rea încărcăturii dacă nu se garantează funcţionarea
corectă a mecanismului de blocare a fixatorului!
Dacă pe acest stivuitor se utilizează şi alte dispo-
zitive ataşabile pe lângă fixator, asiguraţi-vă că
funcţia mecanismului de blocare a fixatorului este
transferată dispozitivului de operare corespunzător
după fiecare reasamblare a fixatorului; consultaţi
capitolul intitulat „Montarea dispozitivelor ataşa-
bile“.
– Asiguraţi-vă că funcţia suplimentară pentru me-
canismul de blocare a fixatorului este disponi-
bilă.

57348011838 RO - 12/2015 199


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Minimaneta dublă
– Pentru a elibera mecanismul de blocare
a fixatorului, împingeţi înainte maneta
2
transversală (1).
LED-ul butonului (2) F2 va fi aprins cât timp
mecanismul de blocare a fixatorului este F1
F2
1
eliberat.

INDICAŢIE
Funcţia hidraulică de deschidere a fixatorului
este disponibilă timp de o secundă după elibe-
rarea mecanismului de blocare a fixatorului.
După o secundă, mecanismul de blocare a
fixatorului este reactivat automat.
– Pentru a deschide fixatorul, împingeţi din
7325_003-047

nou înainte maneta transversală (1).


Pentru a închide fixatorul, nu este necesară
eliberarea mecanismului acestuia de blocare.
– Pentru închiderea fixatorului, trageţi înapoi
maneta transversală (1).
– Pentru a acţiona dispozitivele ataşabile
de prindere, consultaţi secţiunea intitulată
„Controlul dispozitivelor ataşabile utilizând
minimaneta dublă şi a 5-a funcţie“.

Minimaneta triplă
– Pentru a elibera mecanismul de blocare
a fixatorului, împingeţi înainte maneta de 2
operare (1).
LED-ul butonului (2) F2 va fi aprins cât timp
mecanismul de blocare a fixatorului este
eliberat.
1
INDICAŢIE
Funcţia hidraulică de deschidere a fixatorului
este disponibilă timp de o secundă după elibe-
rarea mecanismului de blocare a fixatorului.
După o secundă, mecanismul de blocare a
fixatorului este reactivat automat.
7325_003-048
– Pentru a deschide fixatorul, împingeţi din
nou înainte maneta de operare (1).
Pentru a închide fixatorul, nu este necesară
eliberarea mecanismului acestuia de blocare.

200 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

– Pentru a închide fixatorul, trageţi înapoi


maneta de operare (1).
– Pentru a acţiona dispozitivele ataşabile de
prindere, consultaţi secţiunea „Controlul
dispozitivelor ataşabile utilizând minima-
neta triplă şi a 5-a funcţie“.

Minimaneta cvadruplă
– Pentru a elibera mecanismul de blocare
a fixatorului, împingeţi înainte maneta de
operare (1). 2
LED-ul butonului (2) F2 va fi aprins cât timp
mecanismul de blocare a fixatorului este
eliberat.
1
INDICAŢIE
Funcţia hidraulică de deschidere a fixatorului
este disponibilă timp de o secundă după elibe-
rarea mecanismului de blocare a fixatorului.
După o secundă, mecanismul de blocare a
fixatorului este reactivat automat.
7325_003-049
– Pentru a deschide fixatorul, împingeţi din
nou înainte maneta de operare (1).
Pentru a închide fixatorul, nu este necesară
eliberarea mecanismului acestuia de blocare.
– Pentru a închide fixatorul, trageţi înapoi
maneta de operare (1).
– Pentru a acţiona dispozitivele ataşabile de
prindere, consultaţi secţiunea „Controlul
dispozitivelor ataşabile utilizând minima-
neta cvadruplă şi a 5-a funcţie“.

57348011838 RO - 12/2015 201


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Joystick 4Plus
– Pentru a elibera mecanismul de blocare a fi- 1
xatorului, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta
de deplasare „F“(3) şi acţionaţi comutatorul
basculant orizontal (1) spre dreapta.
– Menţineţi apăsată tasta de deplasare „F“(3)
şi mutaţi comutatorul basculant orizontal (1)
înapoi în poziţia neutră.
3
LED-ul (2) va fi aprins cât timp mecanismul de
blocare a fixatorului este eliberat.
– Pentru a deschide fixatorul, apăsaţi şi
menţineţi apăsată tasta de deplasare „F“(3)
şi acţionaţi comutatorul basculant orizontal 2
(1) spre dreapta.
6210_003-097

INDICAŢIE
Funcţia hidraulică de deschidere a fixatorului
este disponibilă timp de o secundă după elibe-
rarea mecanismului de blocare a fixatorului.
După o secundă, mecanismul de blocare a
fixatorului este reactivat automat.
Pentru a închide fixatorul, nu este necesară
eliberarea mecanismului acestuia de blocare.
– Pentru a închide fixatorul, apăsaţi şi menţ-
ineţi apăsată tasta de deplasare F (3) şi
acţionaţi comutatorul basculant orizontal
(1) spre stânga.
– Pentru a acţiona dispozitivele ataşabile
de prindere, consultaţi secţiunea intitulată
„Controlul dispozitivelor ataşabile utilizând
joystickul 4Plus şi a 5-a funcţie“.

202 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Comutatorul cu manetă
2
– Pentru a elibera mecanismul de blocare
a fixatorului, împingeţi înainte maneta de
operare (1). F1 F2

LED-ul butonului (2) F2 va fi aprins cât timp


mecanismul de blocare a fixatorului este
1
eliberat.

INDICAŢIE
Funcţia hidraulică de deschidere a fixatorului
este disponibilă timp de o secundă după elibe-
rarea mecanismului de blocare a fixatorului.
După o secundă, mecanismul de blocare a
fixatorului este reactivat automat.
– Pentru a deschide fixatorul, împingeţi din
7325_003-050

nou înainte maneta de operare (1).


Pentru a închide fixatorul, nu este necesară
eliberarea mecanismului acestuia de blocare.
– Pentru a închide fixatorul, trageţi înapoi
maneta de operare (1).
– Pentru a acţiona dispozitivele ataşabile
de prindere; consultaţi secţiunea intitulată
„Controlul dispozitivelor ataşabile utilizând
maneta şi a 5-a funcţie“.

57348011838 RO - 12/2015 203


5 Operarea
Lucrul cu dispozitive ataşabile

Preluarea unei încărcături cu 2


dispozitive ataşabile

ATENŢIE
Risc de accidente! 1
Dispozitivele ataşabile pot fi utilizate numai în sco-
pul pentru care au fost destinate, conform descrierii 3
din instrucţiunile de operare corespunzătoare.
Şoferii trebuie instruiţi cu privire la manipularea
dispozitivelor ataşabile.

ATENŢIE
Risc de accidente!
Încărcăturile pot fi ridicate şi transportate cu ajuto- 7090_860-002
rul dispozitivelor ataşabile numai dacă sunt ataşate
în condiţii de siguranţă. Dacă este necesar, încăr-
căturile trebuie securizate şi împotriva alunecării,
rostogolirii, pierderii, balansării sau căderii. Reţi-
neţi că orice modificare a centrului de greutate al
încărcăturii va afecta stabilitatea stivuitorului.
Verificaţi plăcuţele cu caracteristicile tehnice pentru
dispozitivele ataşabile sau combinaţia de dispozi-
tive ataşabile.

– Plăcuţele cu caracteristicile tehnice arată


valorile acceptate pentru:
• Capacitatea de încărcare Q (kg) (1)
• Înălţimea de ridicare h (mm) (2)
• Distanţa de încărcare C (mm) (3)

204 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea echipamentelor auxiliare

Operarea echipamentelor auxiliare


Pornirea şi oprirea iluminării
Lumini de rulare
– Pentru a porni lumina de staţionare, apăsaţi
butonul (1).
Se aprind luminile de poziţie faţă şi farurile
spate. În varianta cu StVZO (Normativul
german privind avizarea circulaţiei vehiculelor
pe drumurile publice), se aprinde şi lampa
plăcuţei de înmatriculare.
– Pentru a porni farurile, apăsaţi butonul (1)
din nou.
Farurile se aprind în plus faţă de lumina de
staţionare.
– Pentru a opri luminile de rulare, apăsaţi 1
butonul (1) din nou.
Luminile de rulare se sting.
Blue-Q_039
INDICAŢIE
Pe versiunea cu StVZO (Normativul german
privind avizarea circulaţiei vehiculelor pe
drumurile publice), lumina de staţionare şi
lampa plăcuţei de înmatriculare pot fi pornite
fără acţionarea cheii în contact.

Spoturi de lucru
– Pentru a comuta pe spoturile de lucru (faţă
şi spate), apăsaţi butonul (1).
Spoturile de lucru se aprind.
– Pentru a opri spoturile de lucru, apăsaţi
butonul (1) din nou.
1
Spoturile de lucru se sting.

INDICAŢIE
Pe versiunea cu StVZO (Normativul german
privind avizarea circulaţiei vehiculelor pe
drumurile publice), lumina de staţionare şi
lampa plăcuţei de înmatriculare pot fi pornite
prin pornirea spoturilor de lucru.
Blue-Q_008_V3

57348011838 RO - 12/2015 205


5 Operarea
Operarea echipamentelor auxiliare

Pornirea/Oprirea girofarului
– Apăsaţi butonul (1) pentru pornirea girofa-
rului.
Simbolul girofar (2) apare pe afişaj. Girofarul
este pornit.

INDICAŢIE
Apăsarea butonului din nou opreşte girofarul.

1 2

5060_003-045_V2

Activarea şi dezactivarea sistemului


de avertizare în caz de pericol 1
– Apăsaţi butonul (1) pentru a porni sistemul
de avertizare în caz de pericol.
Toate semnalizatoarele de direcţie şi semna- 2
lizatoarele (2) clipesc.

INDICAŢIE
O nouă apăsare a butonului opreşte din nou
sistemul de avertizare în caz de pericol.

INDICAŢIE
Sistemul de avertizare în caz de pericol poate
fi pornit şi fără acţionarea cheii în contact. 5060_003-011_V2

206 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea echipamentelor auxiliare

Pornirea/Oprirea semnalizatoarelor
de direcţie
Versiunea cu minimanetă
– Porniţi semnalizatoarele de direcţie prin
deplasarea manetei de semnalizare pentru
direcţia de deplasare / pentru direcţie (1) la
dreapta sau la stânga. 1

F1
F2

5060_003-096

Semnalizatoarele de direcţie şi luminile


corespunzătoare ale semnalizatoarelor de
direcţie (2) sau (3) clipesc.
2 3
– Opriţi semnalizatoarele de direcţie depla-
sând maneta în poziţia centrală.

5060_003-012_V2

57348011838 RO - 12/2015 207


5 Operarea
Operarea echipamentelor auxiliare

Versiunea cu manetă
1
– Porniţi semnalizatoarele de direcţie prin
deplasarea butonului de semnalizare
pentru direcţia de deplasare (1) la dreapta
F1 F2

sau la stânga.

7325_003-051

Semnalizatoarele de direcţie şi luminile


corespunzătoare ale semnalizatoarelor de
direcţie (2) sau (3) clipesc.
2 3
– Opriţi semnalizatoarele de direcţie apăsând
pe celălalt buton de semnalizare a direcţiei.

5060_003-012_V2

208 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea echipamentelor auxiliare

Versiune cu miniconsolă
– Porniţi semnalizatoarele de direcţie prin de- 1
plasarea comutatorului semnalizatoarelor
de direcţie (1) la stânga sau la dreapta.

5060_003-046

Semnalizatoarele de direcţie şi afişajul co-


respunzător al semnalizatoarelor de direcţie
arată (2) sau (3) luminează intermitent.
2 3
– Opriţi semnalizatoarele de direcţie depla-
sând comutatorul semnalizatoarelor de
direcţie în poziţie centrală.

5060_003-012_V2

57348011838 RO - 12/2015 209


5 Operarea
Operarea echipamentelor auxiliare

Pornirea/Oprirea proiectoarelor de
2
lucru duble
Proiectoarele de lucru duble sunt montate în
faţă în dreapta şi în stânga ramei de protecţie a
cabinei. Fiecare proiector de lucru dublu este
alcătuit dintr-un proiector de lucru superior (2)
şi un proiector de lucru inferior (3). Proiectorul
de lucru superior iluminează zona de lucru la
ridicarea încărcăturii la înălţimi mari, proiecto-
rul de lucru inferior iluminează zona de lucru
aflată direct în faţa stivuitorului.
În funcţie de echipament, proiectoarele de
lucru superioare pot fi pornite/oprite automat
sau manual. 3
6210_003-060

Pornirea/oprirea manuală a proiectoare-


lor de lucru superioare

INDICAŢIE
Proiectoarele de lucru superioare pot fi
aprinse/stinse independent de proiectoarele
de lucru inferioare. Pentru informaţii despre
aprinderea proiectoarelor de lucru inferioare,
consultaţi capitolul „Pornirea şi oprirea ilumi-
nării“.

INDICAŢIE
Această funcţie nu este disponibilă dacă
stivuitorul este echipat cu sistem de încălzire
a lunetei.
– Întoarceţi cheia la poziţia "I".

210 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea echipamentelor auxiliare

– Apăsaţi tasta (1).

INDICAŢIE
Dacă apăsaţi butonul din nou, proiectoarele
de lucru sunt închise la loc.

Pornirea/oprirea automată a proiectoa-


relor de lucru superioare
– Întoarceţi cheia la poziţia "I".
– Pentru informaţii despre aprinderea pro-
iectoarelor de lucru, consultaţi capitolul 1
„Pornirea şi oprirea iluminării“.
Proiectoarele de lucru inferioare se aprind.
6311_003-030_V3
Proiectoarele de lucru superioare sunt pornite
automat când catargul de ridicare este ridicat
timp de cel puţin două secunde.

INDICAŢIE
În aceste două secunde, pot avea loc maxim
două ridicări astfel încât proiectoarele de lucru
nu se aprind de fiecare dată când are loc o
ajustare de precizie. Dacă în acest timp au
loc mai multe ridicări, proiectoarele de lucru
superioare rămân închise.

INDICAŢIE
Proiectoarele de lucru superioare sunt închise
automat când stivuitorul este condus mai mult
de o secundă cu minim 2,1 km/h.

Pornirea/oprirea proiectoarelor de lucru


superioare în funcţie de înălţimea la care
se află liftul

INDICAŢIE
Acest echipament este disponibil numai
dacă pe catargul de ridicare este montat un
comutator de proximitate care înregistrează
înălţimea la care se află căruciorul cu furcă pe
catargul de ridicare.
– Întoarceţi cheia la poziţia "I".
– Porniţi proiectoarele de lucru.
Proiectoarele de lucru inferioare se aprind.

57348011838 RO - 12/2015 211


5 Operarea
Operarea echipamentelor auxiliare

Proiectoarele de lucru superioare sunt aprinse


de comutatorul de proximitate atunci când
căruciorul cu furcă atinge sau depăşeşte
înălţimea de ridicare prestabilită.
Proiectoarele de lucru superioare sunt stinse
de comutatorul de proximitate atunci când
căruciorul cu furcă coboară sub înălţimea de
ridicare prestabilită.

ATENŢIE
Pericol de deteriorare a componentelor în urma
coliziunii dacă comutatorul de proximitate este
setat incorect.
– Comutatorul de proximitate poate fi reglat de
către personal instruit.
– Informaţi centrul de service corespunzător.

Operarea ştergătorului/spălătorului
de parbriz
– Apăsaţi butonul (1) pentru a activa şter-
gătorul/spălătorul de parbriz (variantă) şi
ştergătorul panoului de pe acoperiş (va- 1
riantă).
– Apăsaţi butonul (2) pentru a acţiona ştergă-
torul/spălătorul de lunetă (variantă).
Apăsarea repetată a butonului respectiv
comută între modurile de operare, în secvenţa
indicată mai jos.
Acţionarea
Mod de operare
butonului
Oprit
Prima oară Pornit 2
Funcţionare 7312_003-171_V3
A doua oară
intermitentă
A treia oară +
Spălător
menţinere apăsat
A patra oară Oprit
.

FleetManager (variantă)
FleetManager este o variantă de echipare
care poate fi montată pe stivuitor în diferite

212 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea echipamentelor auxiliare

versiuni. Descrierea şi informaţii de operare


pot fi găsite în instrucţiunile de operare
separate pentru versiunile FleetManager
corespunzătoare.

Înregistrarea accidentelor (variantă)


Funcţia de înregistrare a accidentelor este
o variantă de echipare pentru FleetManager
(variantă), fiind instalată în senzorul de acce-
leraţie al stivuitorului. Senzorul de acceleraţie
înregistrează datele în eventualitatea unui
accident. Aceste date pot fi citite electronic
şi evaluate. Pentru informaţii suplimentare,
contactaţi centrul de service STILL.

Sistemele de reţinere a şoferului


(variante)
Sunt disponibile mai multe sisteme de reţinere
pentru şofer ca variante pentru acest stivuitor.
Descrierea şi operarea acestor sisteme pot
fi găsite în cadrul instrucţiunilor de operare
separate „Sistemele de reţinere a şoferului“.

57348011838 RO - 12/2015 213


5 Operarea
Operarea din cabină

Operarea din cabină


Deschiderea uşii cabinei

PERICOL
Există un risc de deteriorare prin coliziune în cazul
în care uşa cabinei se deschide în timpul mersului.
– Uşa cabinei trebuie încuiată corespunzător.

Deschiderea uşii cabinei din exterior: 1


– Introduceţi cheia în încuietoarea uşii (1),
descuiaţi şi scoateţi cheia. 2
– Trageţi mânerul uşii (2) şi deblocaţi încuie-
toarea.
– Deschideţi uşa cabinei (3) trăgând-o în
afară.
3 4 5
7331_341-003

Deschiderea uşii cabinei din interior:


– Prindeţi mânerul (4) şi încuietoarea (5).
– Apăsaţi încuietoarea şi împingeţi uşa
cabinei în afară.

214 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea din cabină

Închiderea uşii cabinei

PERICOL
Există un risc de deteriorare prin coliziune în cazul
în care uşa cabinei se deschide în timpul mersului.
– Uşa cabinei trebuie încuiată corespunzător.

Deschiderea geamurilor laterale


1
4
ATENŢIE
Există riscul de strivire între rama geamului şi
geamul lateral în cazul în care geamurile laterale 2
alunecă accidental în timpul deplasării.
– Asiguraţi-vă că mânerul se cuplează corect în
fanta de oprire corespunzătoare.

Deschiderea geamului lateral din spate:


– Apăsaţi mânerul (2) la loc şi glisaţi geamul
lateral din spate (1) înainte. 3
– Asiguraţi-vă că mânerul se cuplează în
fanta de oprire (3).
7331_341-007

Deschiderea geamului lateral din faţă:


Geamul lateral din faţă (4) poate fi deschis la
fel ca geamul lateral din spate.

57348011838 RO - 12/2015 215


5 Operarea
Operarea din cabină

Închiderea geamurilor laterale


1
4
ATENŢIE
Există riscul de strivire între rama geamului şi
geamul lateral în cazul în care geamurile laterale 2
alunecă accidental în timpul deplasării.
– Asiguraţi-vă că mânerul se cuplează corect în
fanta de oprire corespunzătoare.

Închiderea geamului lateral din spate:


– Apăsaţi mânerul (2) la loc şi trageţi geamul
lateral din spate (1) înspre spate. 3
– Asiguraţi-vă că mânerul se cuplează în
fanta de oprire (3).
7331_341-007

Închiderea geamului lateral din faţă:


Geamul lateral din faţă (4) poate fi închis la fel
ca geamul lateral din spate.

216 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea din cabină

Operarea încălzirii lunetei


– Porni/opriţi încălzirea lunetei cu ajutorul
comutatorului(1). 1 2
Simbolul pentru încălzirea lunetei (2) apare pe
afişaj.
8
INDICAŢIE
6
Funcţia de încălzire a lunetei va fi oprită
automat după aprox. 10 minute sau după 9
reapăsarea comutatorului.
7

7312_003-075_V2

Radioul (variantă)
Radioul (1) şi boxele (2) sunt o variantă
de echipare. Dacă stivuitorul este echipat
cu radio şi boxe, acestea sunt integrate în
1
căptuşeala plafonului.
Descrierea şi operarea pot fi găsite în instruc-
ţiunile de operare separate pentru radio.

ATENŢIE
Atenţia şoferului este afectată de operarea radio-
ului sau de ascultarea la volum excesiv în timpul
conducerii sau a manipulării încărcăturilor. Există 2
riscul de accidentare!
– Nu utilizaţi radioul când conduceţi sau când
manipulaţi încărcături.
6321_003-015
– Setaţi volumul radioului astfel încât să puteţi auzi
semnalele acustice de avertizare.

57348011838 RO - 12/2015 217


5 Operarea
Operarea din cabină

Sistemul de încălzire (variantă)

PERICOL
Risc de explozie!
Nu expuneţi flacoanele de spray
sau cartuşele de gaz la fluxul de aer
fierbinte.
Sistemul de încălzire nu trebuie
operat în preajma camerelor de
depozitare sau a amenajărilor
similare, unde se pot acumula
vapori de motorină sau particule de
cărbune, aşchii de lemn sau pulbere
de cereale.

Pornirea suflantei
– Pentru a porni suflanta, acţionaţi comutato-
rul suflantei (1) în poziţia pornit.
Suflanta funcţionează la nivelul de turaţie 1
setat de comutator.

Pornirea sistemului de încălzire


PERICOL 2
Risc de incendiu!
Nu acoperiţi sistemul de încălzire!

PERICOL
Risc de arsuri!
Nu atingeţi carcasa în timpul funcţio- 7331_345-001

nării!

INDICAŢIE

Porniţi încălzirea numai atunci când suflanta


funcţionează.
– Pentru a porni sistemul de încălzire, acţio-
naţi comutatorul pentru încălzire (2).
Sistemul de încălzire este funcţional. Aerul
este încălzit până la puterea de încălzire
setată de la comutatorul de reglare a încălzirii
(2).

218 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea din cabină

Reglarea debitului de aer


– Reglaţi debitul de aer de la orificiile de
ventilare faţă (3) şi orificiul de ventilare din
zona picioarelor (4).

7331_345-002

Sistemul de aer condiţionat (va-


riantă)
Pornirea sistemului de aer condiţionat
– Activaţi comutatorul suflantei(1).
– Setaţi criostatul (2) la nivelul dorit.
– Porniţi sistemul de aer condiţionat prin
1
apăsarea comutatorului (3).

Oprirea sistemului de aer condiţionat


3
– Opriţi sistemul de aer condiţionat prin 2
apăsarea comutatorului (3).
– Dezactivaţi comutatorul suflantei (1).

7331_346-001

57348011838 RO - 12/2015 219


5 Operarea
Operarea remorcii

Operarea remorcii
Încărcătura remorcată

PERICOL
Atunci când utilizaţi o remorcă există un risc crescut
de accidente.
Utilizarea unei remorci schimbă caracteristicile de
manevrare a stivuitorului. La remorcare, acţionaţi
stivuitorul astfel încât trenul de remorci să poată
fi condus şi frânat oricând în siguranţă. Viteza
maximă permisă la remorcare este de 5 km/h.
– Nu depăşiţi viteza permisă de 5 km/h.
– Nu cuplaţi stivuitorul în faţa vehiculelor pe şine.
– Este interzisă utilizarea stivuitorului pentru
împingerea de cărucioare de orice tip.
– Acesta trebuie să poată fi condus şi frânat
oricând. 6210_313-001

ATENŢIE
Risc de deteriorare a componentelor!
Sarcina remorcată maximă pentru remorcarea oca-
zională este capacitatea nominală specificată pe
plăcuţa cu numele. Suprasarcina poate conduce
la deteriorarea componentelor stivuitorului. Suma
dintre sarcina remorcată efectivă şi sarcina reală
pe furci nu trebuie să depăşească valoarea capa-
cităţii nominale. În cazul în care sarcina remorcată
existentă corespunde capacităţii nominale a stivui-
torului, nicio altă sarcină nu poate fi transportată
simultan pe furci. Încărcătura poate fi distribuită
între furci şi remorcă.
– Verificaţi distribuţia încărcăturii şi modificaţi-o în
conformitate cu capacitatea nominală.
– Respectaţi valoarea permisă a rigidităţii pentru
cuplajul de remorcare.

ATENŢIE
Risc de deteriorare a componentelor!
Sarcina remorcată maximă se aplică numai la
tractarea remorcilor fără frâne pe o suprafaţă
orizontală (deviaţie maximă +/- 1%) şi pe teren
solid. Sarcina remorcată trebuie redusă dacă se
remorchează în pantă. Dacă este necesar, anunţaţi
centrul de service autorizat asupra condiţiilor
de operare. Centrul de service va furniza datele
necesare.
– Informaţi centrul de service autorizat.

220 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea remorcii

ATENŢIE
Risc de deteriorare a componentelor!
Nu este permisă nicio încărcătură de susţinere.
– Nu utilizaţi remorci cu cârme susţinute de
cuplarea remorcii.

Acest stivuitor este adecvat pentru tractarea


ocazională a remorcilor. Dacă stivuitorul este
dotat cu un dispozitiv de tractare, tractarea
ocazională nu trebuie să depăşească 2 % din
timpul de funcţionare zilnic. Dacă stivuitorul
urmează să fie utilizat pentru tractare mai
periodic, trebuie consultat producătorul.

Bolţul de cuplare din contragreutate


Cuplarea remorcii
PERICOL
Dacă părăsiţi pentru scurt timp stivuitorul pentru cu-
plarea sau decuplarea remorcii, există pericolul de
a fi călcat în eventualitatea deplasării accidentale a
stivuitorului.
– Aplicaţi frâna de parcare.
– Coborâţi furca la sol.
– Întrerupeţi contactul şi scoateţi cheia.

– Luaţi măsurile corespunzătoare pentru a


preveni deplasarea nedorită a remorcii, de
exemplu, utilizaţi cale pentru roţi (1).

1 7090_900-008

57348011838 RO - 12/2015 221


5 Operarea
Operarea remorcii

– Apăsaţi în jos bolţul de cuplare (2), rotiţi-l la


90° şi trageţi-l afară.
– Reglaţi înălţimea cârmei.

PERICOL
Există riscul ca oamenii să rămână blocaţi între
stivuitor şi remorcă.
Atunci când prindeţi cârligul, asiguraţi-vă că între
stivuitor şi remorcă nu se află nicio persoană.

– Deplasaţi stivuitorul încet înapoi.


– Deplasând stivuitorul înapoi, introduceţi
cârma în fanta (3) a contragreutăţii.

PERICOL 2 3
7331_313-001
În cazul pierderii sau distrugerii bolţului de cuplare
sau a fişei de asigurare în timpul remorcării, re-
morca se detaşează şi devine de necontrolat, ceea
ce înseamnă că există risc de accident!
– Utilizaţi doar bolţuri de cuplare originale a căror
stare a fost verificată.
– Asiguraţi-vă că bolţul de cuplare este introdus şi
fixat corect.

– Introduceţi bolţul de cuplare în contragreu-


tate, apăsaţi-l în jos împotriva forţei arcului
şi rotiţi-l la 90° (bolţul de cuplare este blocat
în această poziţie).
– Îndepărtaţi toate obiectele utilizate pentru a
preveni deplasarea nedorită a remorcii.

Decuplarea remorcii
– Luaţi măsurile corespunzătoare pentru a
preveni deplasarea nedorită a remorcii, de
exemplu, utilizaţi cale pentru roţi.

222 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea remorcii

– Apăsaţi în jos bolţul de cuplare (2), rotiţi-l la


90° şi trageţi-l afară.
– Conduceţi încet stivuitorul înainte şi ghidaţi
ochiul cârligului de remorcare complet afară
din contragreutate.
– Introduceţi bolţul de cuplare în contragreu-
tate, apăsaţi-l în jos împotriva forţei arcului
şi rotiţi-l la 90° (bolţul de cuplare este blocat
în această poziţie).

2 3
7331_313-001

Cuplarea automată a remorcii

PERICOL
Există riscul ca oamenii să rămână blocaţi între
stivuitor şi remorcă.
Atunci când prindeţi cârligul, asiguraţi-vă că între
stivuitor şi remorcă nu se află nicio persoană.

PERICOL
Nu ridicaţi niciodată stivuitorul de la dispozitivul
de remorcare şi nu îl utilizaţi pentru încărcare cu
macara. Cuplarea remorcii nu este concepută în
acest scop, putând fi deformată sau deteriorată.
Acest lucru poate cauza răsturnarea stivuitorului,
cu consecinţe potenţial fatale!
– Utilizaţi cuplajul remorcii doar în vederea remor-
cării.
– Pentru ridicarea pe cric şi încărcarea cu maca-
raua, utilizaţi numai punctele de ridicare specifi-
cate.

PERICOL
Cuplajul remorcii nu este conceput pentru a susţine
încărcături, putând fi deformat sau distrus. Acest
lucru poate cauza răsturnarea încărcăturii, cu
consecinţe potenţial fatale!
– Cuplajul remorcii trebuie supus numai unor
sarcini orizontale, mai precis, cârma trebuie
să fie orizontală.

57348011838 RO - 12/2015 223


5 Operarea
Operarea remorcii

PERICOL
Dacă părăsiţi stivuitorul, chiar şi pentru puţin timp,
pentru a cupla sau decupla remorca, există un risc
de pierdere a vieţii din cauza posibilităţii deplasării
stivuitorului.
– Acţionaţi frâna de mână.
– Coborâţi furcile pe sol.
– Răsuciţi cheia în contact şi scoateţi-o.

ATENŢIE
Nu încercaţi niciodată să întindeţi mâna între
bolţurile de cuplare şi ghearele de remorcare.
Există riscul de rănire în cazul în care componenta
se mişcă brusc!
– Pentru a elibera bolţul de cuplare, acţionaţi ma-
neta corespunzătoare sau utilizaţi un dispozitiv
adecvat (de ex. pârghie de asamblare).
– Închideţi cuplajul automat al remorcii atunci când
nu este utilizat.

ATENŢIE
Pericol de pagube materiale în urma coliziunii
componentelor.
Un stivuitor cu cuplaj de remorcare are nevoie
de un spaţiu de manevră mai mare ca urmare a
proeminenţelor sale. Cuplajul de remorcare poate
deteriora rafturile sau chiar cuplajul în sine se poate
deteriora în timpul manevrării. În cazul în care
cuplajul de remorcare este lovit, testaţi-l pentru
semne de deteriorare, cum ar fi fisuri. Un cuplaj de
remorcare deteriorat nu mai trebuie utilizat.
– Efectuaţi întotdeauna manevrele cu atenţie, cu
un spaţiu suficient.
– În cazul unei coliziuni, testaţi cuplajul de remor-
care în vederea identificării deteriorărilor.
– Înlocuiţi cuplajul de remorcare în caz de dete-
riorări şi contactaţi centrul de service autorizat,
dacă este necesar.

224 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea remorcii

ATENŢIE
Risc de deteriorare a ochiului cârligului de remor-
care sau a cârmei!
Direcţia fiind pe roţile spate, unghiul de întoarcere
laterală al cârmei poate fi necorespunzător. Cupla-
jul sau cârma se poate deteriora! Ochiul cârligului
de remorcare al cârmei trebuie să se potrivească
cuplajului de remorcare în privinţa formei şi a di-
mensiunii.
– Asiguraţi-vă că ochiul cârligului de remorcare şi
cârma se potrivesc corespunzător.
– Evitaţi virajele strânse.
– Atenţie la deplasarea şi manevrarea în marşa-
rier.

ATENŢIE
Risc de deteriorare a componentelor în cazul în
care cârma din cuplajul de remorcare este înclinată!
Cârma trebuie menţinută cât mai orizontal posibil
în timpul remorcării. Acest lucru asigură ca raza de
rotaţie să fie suficientă în partea de sus şi în partea
de jos. Dacă este necesar, centrul de service
autorizat poate regla înălţimea de asamblare a
cuplării remorcii la înălţimea cârmei.
– Cârma trebuie să fie orizontală.
– Pentru a modifica înălţimea de cuplare, contac-
taţi centrul de service autorizat.

Cuplarea modelului RO*243

INDICAŢIE
Cuplarea pentru remorcare RO 243 este
proiectată pentru un ochi al barei de remorcare
în conformitate cu standardul DIN 74054
(diametrul alezajului: 40 mm).
– Luaţi măsuri pentru a preveni deplasarea
nedorită a remorcii, de ex. utilizaţi cale
pentru roţi (1).
– Reglaţi ochiul barei de remorcare a cârmei
astfel încât acesta să fie în centrul ghearelor
de remorcare.

1 7090_900-008

57348011838 RO - 12/2015 225


5 Operarea
Operarea remorcii

– Acţionaţi mânerul de siguranţă (3).


– Ridicaţi maneta (2).

PERICOL 2
Există riscul ca oamenii să rămână blocaţi între
stivuitor şi remorcă.
Atunci când prindeţi cârligul, asiguraţi-vă că între
stivuitor şi remorcă nu se află nicio persoană. 3

ATENŢIE
Atunci când este cuplat, cârligul barei de remorcare
trebuie să ajungă în mijlocul cârligului de cuplare.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la
deteriorarea cârligului de cuplare sau cârligului
barei de remorcare!
– Asiguraţi-vă că ochiul cârligului pătrunde central
7321_003-064

în gheara de cuplare.

– Deplasaţi stivuitorul încet înapoi.

PERICOL
Dacă bolţul de cuplare cade în timpul remorcării,
remorca va fi eliberată şi nu va mai putea fi contro-
lată. Există risc de accident!
Dacă mânerul de siguranţă iese în afară, ochiul
cârligului de remorcare nu a fost cuplat corect.
Remorca nu trebuie să fie deplasată în această
stare.
– Asiguraţi-vă că mânerul de siguranţă este aliniat
cu fişa de asigurare.
– Dacă mânerul de siguranţă nu este aliniat,
repetaţi procesul de cuplare.

– Îndepărtaţi toate obiectele utilizate pentru a


preveni deplasarea nedorită a remorcii.
– Remorcaţi remorca.

Închiderea manuală a modelului RO*243


PERICOL
Risc de vătămare în cazul prinderii mâinii!
Nu întindeţi mâna în zona bolţului de cuplare. Dacă,
spre exemplu, la cuplarea remorcii trebuie fixat un
cablu de remorcare, utilizaţi numai un dispozitiv
corespunzător pentru a închide cuplarea remorcii
(de ex. pârghie de asamblare).

– Utilizaţi un dispozitiv corespunzător (de ex.


pârghie de asamblare) pentru a împinge în
sus bolţul de cuplare.

226 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea remorcii

Bolţul de cuplare este eliberat din încuietoare,


iar cuplarea remorcii se închide automat.

Decuplarea modelului RO*243


– Luaţi măsuri pentru a preveni deplasarea
nedorită a remorcii, de ex. utilizaţi cale
2
pentru roţi.
– Acţionaţi mânerul de siguranţă (3).
– Ridicaţi maneta (2).
3
– Deplasaţi încet stivuitorul înainte până când
ochiul cârligului de remorcare şi ghearele
de remorcare se deconectează.
– Închideţi manual cuplarea remorcii.

7321_003-064

Modelul de cuplaj RO*244 A

INDICAŢIE
Cuplajul de remorcare RO 244 este proiectat
pentru un ochi al cârligului de remorcare
conform standardului DIN 74054 (diametrul
alezajului de 40 mm) sau DIN 8454 (diametrul
alezajului de 35 mm).
– Luaţi măsuri pentru a preveni deplasarea
nedorită a remorcii, de ex. utilizaţi cale
pentru roţi.
– Reglaţi ochiul barei de remorcare a cârmei
astfel încât acesta să fie în centrul ghearelor
de remorcare.
– Împingeţi în sus maneta de mână (2) până
când se fixează în poziţie cu un declic.
Cuplarea remorcii este deschisă.

PERICOL
Există riscul ca oamenii să rămână blocaţi între
stivuitor şi remorcă!
Atunci când prindeţi cârligul, asiguraţi-vă că între
stivuitor şi remorcă nu se află nicio persoană.

57348011838 RO - 12/2015 227


5 Operarea
Operarea remorcii

ATENŢIE
Atunci când este cuplat, cârligul barei de remorcare
trebuie să ajungă în mijlocul cârligului de cuplare.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la
deteriorarea cârligului de cuplare sau cârligului
barei de remorcare!
– Asiguraţi-vă că ochiul cârligului pătrunde central
în gheara de cuplare.

– Deplasaţi stivuitorul încet înapoi până când


ochiul barei de remorcare este introdus
central în gheara de cuplare a cuplării
remorcii, iar bolţul de cuplare se cuplează.

INDICAŢIE
Bolţul de cuplare este cuplat corect dacă bolţul
de verificare (3)nu iese din ghidajul său.

PERICOL
Dacă bolţul de cuplare cade în timpul remorcării,
remorca va fi eliberată şi nu va mai putea fi contro-
lată. Există risc de accident!
Bolţul de verificare (3) nu trebuie să iasă din ghidajul
său.
– Asiguraţi-vă de prinderea corectă a bolţului de
cuplare.
În cazul în care bolţul de cuplare nu cuplează
corect:
– Îndepărtaţi toate obiectele utilizate pentru a
preveni deplasarea nedorită a remorcii.
– Deplasaţi stivuitorul cu remorca înainte pe o
distanţă de aprox. 1 m şi apoi deplasaţi-l uşor
înapoi.
– La bolţul de cuplare, verificaţi din nou dacă bolţul
de verificare nu iese din ghidajul său.

– Îndepărtaţi toate obiectele utilizate pentru a


preveni deplasarea nedorită a remorcii.
– Remorcaţi remorca.

228 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea remorcii

Închiderea manuală a modelului RO*244


A
PERICOL
Risc de vătămare în cazul prinderii mâinii!
Nu întindeţi mâna în zona bolţului de cuplare. Dacă,
spre exemplu, la cuplarea remorcii trebuie fixată o
bară de remorcare, acţionaţi cuplajul de remorcare
numai prin maneta de închidere (1).

– Apăsaţi maneta de închidere (1) până la


capătul de jos.
Cuplajul de remorcare este închis.

Decuplarea modelului RO*244 A


– Luaţi măsuri pentru a preveni deplasarea
nedorită a remorcii, de ex. utilizaţi cale
pentru roţi.
– Împingeţi în sus maneta de mână (2) până
când se fixează în poziţie cu un declic.
Cuplarea remorcii este deschisă.
– Deplasaţi încet stivuitorul înainte până când
ochiul cârligului de remorcare şi ghearele
de remorcare se deconectează.
– Închideţi cuplarea remorcii prin acţionarea
manetei de închidere (1).

INDICAŢIE
Pentru a proteja fişa inferioară a bolţului de
cuplare împotriva contaminării, menţineţi
întotdeauna cuplarea remorcii închisă.

57348011838 RO - 12/2015 229


5 Operarea
Operarea remorcii

Cuplarea modelului RO*245


7 5
INDICAŢIE
Dispozitivul de remorcare RO 245 este
proiectat pentru un ochi al barei de remorcare
conform standardului DIN 74054 (diametrul
alezajului de 40 mm) sau DIN 8454 (diametrul
alezajului de 35 mm).
– Luaţi măsuri pentru a preveni deplasarea 6
nedorită a remorcii, de ex. utilizaţi cale
pentru roţi.
– Reglaţi ochiul barei de remorcare a cârmei
astfel încât acesta să fie în centrul ghearelor
de remorcare.
7321_003-066_V2
– Ridicaţi maneta (5).
– Cuplarea remorcii este deschisă.

PERICOL
Există riscul ca oamenii să rămână blocaţi între
stivuitor şi remorcă!
Atunci când prindeţi cârligul, asiguraţi-vă că între
stivuitor şi remorcă nu se află nicio persoană.

– Deplasaţi stivuitorul încet înapoi.

PERICOL
Dacă bolţul de cuplare cade în timpul remorcării,
remorca va fi eliberată şi nu va mai putea fi contro-
lată. Există risc de accident!
Dacă mânerul de siguranţă iese în afară, ochiul
cârligului de remorcare nu a fost cuplat corect.
Remorca nu trebuie să fie deplasată în această
stare.
– Asiguraţi-vă că bolţul de verificare nu iese din
fişa de control.
– Dacă este necesar, repetaţi procesul de cuplare.

– Îndepărtaţi toate obiectele utilizate pentru a


preveni deplasarea nedorită a remorcii.
– Remorcaţi remorca.

230 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea remorcii

Decuplarea modelului RO*245


– Luaţi măsuri pentru a preveni deplasarea 7 5
nedorită a remorcii, de ex. utilizaţi cale
pentru roţi.
– Ridicaţi maneta (5).
– Deplasaţi încet stivuitorul înainte până când
ochiul cârligului de remorcare şi ghearele
de remorcare se deconectează.
– Împingeţi maneta de închidere (7) în partea 6
stângă a cuplării remorcii până la capăt.
Cuplajul de remorcare este închis.

7321_003-066_V2

Cuplarea modelului RO*841


7
INDICAŢIE
Cuplajul de remorcare RO 841 este proiectat
pentru un ochi al barei de remorcare în con-
formitate cu standardul DIN 74054 (diametrul
alezajului: 40 mm).
– Luaţi măsuri pentru a preveni deplasarea
nedorită a remorcii, de ex. utilizaţi cale
pentru roţi.
– Ridicaţi maneta (7) până când se fixează în
poziţie cu un declic.
8
PERICOL
Există riscul ca oamenii să rămână blocaţi între
stivuitor şi remorcă.
Atunci când prindeţi cârligul, asiguraţi-vă că între
stivuitor şi remorcă nu se află nicio persoană.

ATENŢIE
Atunci când este cuplat, cârligul barei de remorcare
trebuie să ajungă în mijlocul cârligului de cuplare.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la 7321_003-067
deteriorarea cârligului de cuplare sau cârligului
barei de remorcare!
– Asiguraţi-vă că ochiul cârligului pătrunde central
în gheara de cuplare.

– Deplasaţi stivuitorul încet înapoi.

57348011838 RO - 12/2015 231


5 Operarea
Operarea remorcii

PERICOL
Dacă bolţul de cuplare cade în timpul remorcării,
remorca va fi eliberată şi nu va mai putea fi contro-
lată. Există risc de accident!
Dacă mânerul de siguranţă iese în afară, ochiul
cârligului de remorcare nu a fost cuplat corect.
Remorca nu trebuie să fie deplasată în această
stare.
– Asiguraţi-vă că bolţul de verificare nu iese din
fişa de control.
– Dacă este necesar, repetaţi procesul de cuplare.

– Îndepărtaţi toate obiectele utilizate pentru a


preveni deplasarea nedorită a remorcii.
– Remorcaţi remorca.

Decuplarea modelului RO*841


– Luaţi măsuri pentru a preveni deplasarea
nedorită a remorcii, de ex. utilizaţi cale
pentru roţi.
– Ridicaţi maneta (7).
– Deplasaţi încet stivuitorul înainte până când
ochiul cârligului de remorcare şi ghearele
de remorcare se deconectează.
– Închideţi cuplajul de remorcare.

Tractarea remorcilor 7090_900-011

– Şoferii care tractează o remorcă pentru


prima dată trebuie să exerseze deplasarea
cu o remorcă într-o zonă adecvată.
– Atunci când treceţi prin zone cu drum îngust
(intrări, porţi etc.), respectaţi dimensiunile
remorcii şi ale sarcinii.
– Când tractaţi mai multe remorci, asiguraţi o
distanţă minimă suficientă faţă de instala-
ţiile fixe, la întoarceri şi viraje.
Lungimea permisă a trenurilor de remorci
depinde de drumurile care urmează să fie
parcurse şi este posibil să fie necesară
stabilirea acesteia în timpul unui test de
conducere.
Este responsabilitatea companiei operatoare
să instruiască şoferii cu privire la numărul
admis de remorci şi, dacă este necesar, orice

232 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea remorcii

reduceri de viteză suplimentare pe anumite


secţiuni ale traseului.

INDICAŢIE
Vă rugăm să ţineţi cont de definiţia urmă-
toarelor persoane responsabile: „companie
operatoare“ şi „şofer“.

57348011838 RO - 12/2015 233


5 Operarea
Utilizarea unităţii de afişare şi operare

Utilizarea unităţii de afişare şi operare


Afişaje
Elementele de afişare standard
1 2
La setarea din fabrică, pe unitatea de afişare
şi operare apar următoarele indicatoare:
1 Nivelul combustibilului
Indică nivelul combustibilului din rezer- 75 %
vorul de combustibil, în %.
2 Program de tracţiune 2
Afişează programul de tracţiune curent
ca număr (1-5). Programul de tracţiune 234,7 h
poate fi schimbat; consultaţi capitolul inti-
tulat „Setarea programului de tracţiune“. 12:15
3 Ore de funcţionare
Afişează orele totale de funcţionare ale
stivuitorului. Contorul de utilizare începe 4 3
să funcţioneze imediat ce motorul este 7312_003-057_V2

pornit.
4 Oră
Afişează ora curentă în format digital,
în ore şi în minute. Ora poate fi reglată;
consultaţi capitolul intitulat „Setarea orei“.

Indicatoarele suplimentare
5 Butonul de schimbare a meniului 5 6 7
Dacă se apasă butonul de schimbare a
meniului, apar următoarele indicatoare
suplimentare:
990h
6 Indicatorul „Revizie în“
Afişează timpul rămas, în ore, până la 0.0km
următoarea lucrare de service, conform 0.0km/T
planului de întreţinere din instrucţiunile
de întreţinere. Contactaţi în timp util 1.2h/T
centrul de service autorizat.
7 Distanţa totală
Afişează distanţa totală parcursă, în
kilometri. 9 8
8 Kilometri pe zi 7312_003-185

Afişează distanţa parcursă în ziua


curentă.
9 Timpul zilnic de conducere
Afişează numărul de ore de conducere
din ziua curentă.

234 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Utilizarea unităţii de afişare şi operare

Reglarea afişajelor
1 2 3
INDICAŢIE
Atunci când reglaţi afişajele, frâna de parcare
trebuie să fie cuplată întotdeauna. Afişajele
nu pot fi reglate dacă frâna de parcare nu este ESC
cuplată.

INDICAŢIE
Atunci când reglaţi afişajele, nu acţionaţi
dispozitivele de operare a sistemului hidraulic.
Dacă acestea sunt acţionate, introducerea
datelor este întreruptă şi se revine la afişajul
de operare.
7312_003-056_ro_V3
Afişajele sunt reglate în meniul CONFIGU-
RARE.
– Întoarceţi cheia la poziţia „I“.
– Apăsaţi butonul programului de tracţiune (1)
şi butonul de schimbare a meniului (2) în
acelaşi timp.
Afişajul comută la meniul PAROLĂ.
– Apăsaţi tasta de revenire (3).
Afişajul comută la meniul CONFIGURARE.
Sunt posibile următoarele setări, care pot fi
găsite în capitolul corespunzător:
• Setarea datei şi orei
• Resetarea kilometrajului zilnic şi a orelor de
operare zilnică
• Setarea limbii
• Configurarea Blue Q

Simbolurile de pe afişaj
Mesaje
Pentru a afişa mesaje legate de funcţionare,
mesaje de avertizare sau de eroare, sunt
folosite mesaje text şi simboluri.

57348011838 RO - 12/2015 235


5 Operarea
Utilizarea unităţii de afişare şi operare

Simboluri pentru mesajele legate de funcţionare


Descriere Simbol
Câmp gol Niciun mesaj
Aşteptaţi

Service necesar
Limitare a ridicării
Ciclu de referinţă

Încărcarea bateriei
Program de tracţiune

Contor de utilizare
Contor kilometric
Contor de utilizare zilnică
Contor kilometric zilnic
Viteză
Unghi de bracaj

Încărcătură
Oră
Sistem hidraulic
Filtru de eşapament
Temperatură lichid de răcire
Nivelul combustibilului
Blue-Q
Putere nominală (medie)
Putere nominală (tendinţă)
.

Simboluri pentru mesajele de avertizare


Descriere Simbol
Frână de parcare
Acţionaţi comutatorul scaunului
Centură de siguranţă
Nivelul acidului bateriei
Mesaj de avertizare neutru

236 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Utilizarea unităţii de afişare şi operare

Descriere Simbol
Sunteţi sigur?
Presiune ulei
.

Simboluri pentru mesajele de eroare


Descriere Simbol
Defecţiune sistem de frânare
Supraîncălzire a motorului
Supraîncălzire
Defecţiune la sistemul electric
Defecţiune generală
.

Simboluri pentru funcţiile tastelor


programabile pentru echipamente
auxiliare
Pentru echipamentele auxiliare, următoarele
simboluri pentru funcţiile tastelor programa-
bile sunt utilizate în partea stângă a afişajului:

Descriere Simbol
Câmp gol Niciun mesaj
Tastă funcţională generală DEZACTIVATĂ
Tastă funcţională generală ACTIVATĂ
Spot de lucru spate STINS
Spot de lucru spate APRINS
Spot de lucru faţă STINS
Spot de lucru faţă APRINS
Încălzire parbriz DEZACTIVATĂ
Încălzire parbriz ACTIVATĂ
Încălzire lunetă DEZACTIVATĂ
Încălzire lunetă ACTIVATĂ
Iluminat interior DEZACTIVAT
Iluminat interior ACTIVAT
Ştergător/spălător de acoperiş DEZACTIVAT

57348011838 RO - 12/2015 237


5 Operarea
Utilizarea unităţii de afişare şi operare

Descriere Simbol
Ştergător/spălător de acoperiş ACTIVAT

Suflantă radiator OPRITĂ


Suflantă radiator PORNITĂ
Girofar DEZACTIVAT
Girofar ACTIVAT
Radiator scaun DEZACTIVAT
Radiator scaun ACTIVAT
Claxon de semnalizare DEZACTIVAT
Claxon de semnalizare ACTIVAT
.

Simboluri pentru funcţiile tastelor


programabile pentru navigare în meniu
şi pentru confirmarea mesajelor
Pentru navigare în meniu şi pentru confirma-
rea mesajelor, următoarele simboluri pentru
funcţiile tastelor programabile sunt folosite în
partea stângă a afişajului:

Descriere Simbol
Câmp gol Niciun mesaj
Butonul ESC pentru revenire la meniul principal
Butonul ENTER pentru confirmare
Butonul OK pentru confirmare
Butonul RES pentru resetare
Buton pentru revenire la meniul principal
Buton pentru revenire la câmpul de editare anterior
Buton de derulare pentru a derula în sus
Buton de derulare pentru a derula în jos
Buton de derulare pentru numărare
Buton de derulare pentru numărare inversă
.

238 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Utilizarea unităţii de afişare şi operare

LED-urile de stare ale tastelor funcţio-


nale pentru instalaţii electrice suplimen-
tare
Starea curentă de comutare a unui buton este
indicată prin LED-uri în dreptul tastei func-
ţionale relevante pentru instalaţia electrică
suplimentară.

Descriere LED
Funcţie dezactivată LED DEZACTIVAT
Funcţie activată LED ACTIVAT
.

Simboluri pentru tastatura numerică


Intrările disponibile şi poziţiile cheilor sunt
afişate pentru introducerea cifrelor, ESC şi
INTRAŢI .

Tastele pentru cifrele 1 - 7 şi tastele ESC şi


INTRAŢI pentru introducerea parolei Fleet
Manager

3 ESC
1 6
4
2 7
5

BQ_037

57348011838 RO - 12/2015 239


5 Operarea
Utilizarea unităţii de afişare şi operare

Tastele pentru cifrele 0 - 9 pentru introducerea


codului PIN al şoferului (cod de acces)

3 8
1 6
4 9
2 7
5 0

BQ_038

Setarea datei sau a orei


– Comutaţi la meniul „CONFIGURARE“; 1 2 3 4
consultaţi ⇒ Capitolul „Reglarea afişaje-
lor“, P. 5-235.
– Apăsaţi tasta pentru programul de tracţiune 8
3
(1) sau tasta (2) de selectare a meniului 6
până când se afişează opţiunea ORĂ. 4 9
Confirmaţi selecţia apăsând pe tasta Return
7
(4). 5 0

Este afişat meniul „ORĂ“.


– Apăsaţi butonul pentru programul de
tracţiune (1) sau butonul pentru schimbarea
meniului (2) până când este afişată ora
dorită. 7312_003-054_ro_V3

Pe măsură ce creşte durata de apăsare a


tastelor, creşte viteza de derulare, în trei
trepte.
– Confirmaţi setarea orei apăsând tasta
Return (4).
– Folosiţi tasta săgeată (3) pentru a ieşi din
meniu şi a reveni la nivelul imediat superior.

INDICAŢIE
Data se setează în mod similar.

240 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Utilizarea unităţii de afişare şi operare

Resetarea numărului de kilometri


zilnici şi a orelor de operare zilnică 1 2 3 4
Afişajele pentru numărul zilnic de kilometri şi
orelor de operare zilnică pot fi resetate la zero:
– Comutaţi la meniul „CONFIGURARE“; 3 8

consultaţi ⇒ Capitolul „Reglarea afişaje- 6

lor“, P. 5-235. 4 9

– Apăsaţi butonul pentru programul de 7

tracţiune (1) sau butonul de selectare a


5 0

meniului (2) până când apare opţiunea


ZI-KM. Confirmaţi selecţia apăsând tasta
Return.
Va apărea meniul „ZI KM“.
– Resetaţi valorile apăsând butonul RES (4).
7312_003-055_ro_V4

– Folosiţi tasta săgeată (3) pentru a ieşi din


meniu şi a reveni la nivelul imediat superior.

INDICAŢIE
Orele de funcţionare zilnică sunt resetate în
acelaşi mod.

Setarea limbii
Afişajele pot fi indicate şi în alte limbi: 1 2 3 4
– Comutaţi la meniul „CONFIGURARE“;
consultaţi ⇒ Capitolul „Reglarea afişaje-
lor“, P. 5-235. 8
3

– Apăsaţi butonul programului de tracţiune (1) 6

sau butonul de selectare din meniu (2) până 4 9

când apare opţiunea LIMBĂ. Confirmaţi 7

selecţia apăsând tasta Return (4). 5 0

Va apărea meniul „LIMBĂ“.


– Apăsaţi butonul pentru programul de
tracţiune (1) sau butonul de schimbare a
meniului (2) până când limba dorită este
afişată pe ecran. 7312_003-058_ro_V4

– Confirmaţi selecţia apăsând tasta Return


(4).
– Folosiţi tasta săgeată (3) pentru a ieşi din
meniu şi a reveni la nivelul imediat superior.

57348011838 RO - 12/2015 241


5 Operarea
Utilizarea unităţii de afişare şi operare

Tasta de operare a diferitelor


variante de echipament
Există două coloane de taste disponibile pe
unitatea de afişare şi operare. Cu ajutorul
acestor coloane de taste, puteţi activa şi
dezactiva anumite funcţii suplimentare, spre
exemplu, girofarul. A doua coloană de taste
este disponibilă doar dacă stivuitorul dispune
de mai mult de trei funcţii suplimentare.
Bara gri (3) evidenţiază coloana de taste
active, ceea ce înseamnă că tastele din acea 1 2 3
coloană pot fi operate. Pentru a schimba
coloana de taste:
– Apăsaţi scurt „tasta de selectare a meniu-
lui“(1). Bara gri trece la cealaltă coloană de
taste. Tastele necesare sunt acum active,
iar funcţiile alocate acestora pot fi activate
sau dezactivate utilizând tastele corespun-
zătoare (2).

INDICAŢIE
Pentru a comuta între meniurile individuale
de pe unitatea de afişare şi operare, apăsaţi
„tasta de selectare a meniului” (1) timp de ABE_Softkeytasten_V2
aproximativ 1 secundă.

INDICAŢIE
Funcţiile celor două coloane de taste depind
de echipamentele individuale din dotarea
stivuitorului. Aşadar, tastele de pe unitatea
dvs. de afişare şi operare pot fi diferite faţă de
cele indicate aici.

Configurarea modului eficient


Blue-Q
Următoarele moduri de operare pot fi selectate
pentru a activa modul eficient Blue-Q:
STANDARD
• Blue-Q este oprit ori de câte ori stivuitorul
este pus în funcţiune. Conducătorul poate
utiliza butonul Blue-Q pentru a porni sau
opri modul eficient în orice moment în timpul
utilizării stivuitorului.

242 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Utilizarea unităţii de afişare şi operare

FIX
• Blue-Q este pornit permanent ori de câte ori
stivuitorul este pus în funcţiune şi în timpul
funcţionării. Conducătorul nu poate opri
modul eficient.
FIX-FLEX
• Blue-Q este pornit ori de câte ori stivuitorul
este pus în funcţiune. Conducătorul poate
utiliza butonul Blue-Q pentru a porni sau
opri modul eficient în orice moment în timpul
utilizării stivuitorului.
– Comutaţi la meniul CONFIGURARE;
consultaţi ⇒ Capitolul „Reglarea afişaje- 1 2 3 4
lor“, P. 5-235
– Menţineţi apăsat butonul pentru programul
de tracţiune (1) sau butonul de schimbare
a meniului (2) până când apare opţiunea 3 8
CONFIGURARE BLUE Q. 6

– Confirmaţi selecţia apăsând tasta Return 4 9

(4). 7

5 0
Apare meniul CONFIGURARE BLUE-Q.
– Apăsaţi butonul pentru programul de
tracţiune (1) sau butonul de schimbare a
meniului (2) până când modul eficient dorit
este afişat pe ecran.
7312_003-179_ro

– Confirmaţi setarea modului eficient apă-


sând butonul Return (4).
– Folosiţi tasta săgeată (3) pentru a ieşi din
meniu şi a reveni la nivelul imediat superior.

Setări suplimentare
Prin introducerea parolei, este posibil să
setaţi sau să găsiţi valori diferite. Valorile
trebuie schimbate doar de centrul de service
autorizat.

57348011838 RO - 12/2015 243


5 Operarea
Modul de eficienţă Blue-Q

Modul de eficienţă Blue-Q


Descrierea funcţiei
Modul eficient Blue-Q afectează atât unitatea
de acţionare, cât şi activarea consumatorilor
suplimentari şi reduce consumul de energie al
stivuitorului.
În cazul activării modului eficient, comporta-
mentul la acceleraţie al stivuitorului se modi-
fică în vederea moderării acesteia.
În timpul deplasării la viteze reduse — utili-
zate, de regulă, la manevre — nicio reducere
nu este remarcată, deşi modul eficient este
activat. Pentru viteze moderate de cel puţin
aprox. 7 km/h, acceleraţia este mai lentă. Prin
urmare, pe distanţe de până la aprox. 40 m, se
ating viteze mai mici decât dacă modul eficient
nu ar fi activat.
Blue-Q nu are nicio influenţă asupra:
• Vitezei maxime
• Capacităţii de urcare
• Tracţiunii
• Caracteristicilor de frânare

INDICAŢIE
Modul eficient Blue-Q poate fi pornit şi
oprit în modurile de operare STANDARD şi
FIX-FLEX. Dacă modul de operare FIX
este configurat în unitatea de afişare şi ope-
rare, butonul Blue-Q nu are nicio funcţie, iar
modul eficient Blue-Q este pornit permanent;
consultaţi, de asemenea, capitolul „Configu-
rarea modului eficient Blue-Q“.

Efecte asupra consumatorilor


suplimentari
Tabelul următor prezintă condiţiile specifice
care provoacă închiderea anumitor dispozitive
auxiliare atunci când Blue Q este activat.
Dispozitivele auxiliare disponibile depind de
echiparea stivuitorului.

244 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Modul de eficienţă Blue-Q

Oprire Comutator scaun Stivuitor oprit Direcţie de deplasare


Proiector de lucru
X X Înapoi > 3 km/h
faţă*
Proiector de lucru
X X Înainte
spate*
Proiector de lucru
X X > 3 km/h
dublu sus*
Far* X X -

Lumină de poziţie - - -

Ştergător de parbriz X X Înapoi > 3 km/h


Ştergător de lunetă X X Înainte
Radiator scaun X - -
Sistem de încălzire a
X - -
cabinei
*Fără oprire pentru echipamentul StVZO (Normativ privind avizarea circulaţiei vehiculelor pe
drumurile publice).
.

Pornirea şi oprirea modului eficient


Blue-Q

INDICAŢIE
Modul eficient Blue-Q poate fi pornit şi
oprit în modurile de operare STANDARD şi
FIX-FLEX. Dacă modul de operare FIX
este configurat în unitatea de afişare şi ope-
rare, butonul Blue-Q nu are nicio funcţie, iar
modul eficient Blue-Q este pornit permanent.
Pentru informaţii privind configurarea modu-
rilor de operare Blue-Q, consultaţi capitolul
„Configurarea modului eficient Blue Q“.

57348011838 RO - 12/2015 245


5 Operarea
Modul de eficienţă Blue-Q

– Apăsaţi butonul Blue-Q (1).


Simbolul Blue-Q (2) apare lângă simbolul
programului de tracţiune pe unitatea de 1 2
afişare şi operare, ceea ce înseamnă că modul
eficient Blue-Q este pornit.
Prin apăsarea încă o dată a butonului Blue-Q,
modul eficient Blue-Q este oprit.
2

6210_003-065_V3

246 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Mesaje de pe afişaj

Mesaje de pe afişaj
Conţinutul de pe afişaj
Pe afişajul unităţii de afişare şi operare,
mesaje cu privire la eveniment pot fi afişate
2 3 4
pentru anumite condiţii ale stivuitorului.
1
Următoarele tipuri de mesaj pot apărea 3 8

individual sau în combinaţie:


1
6

4 9

• Un simbol grafic (2) 2 7

• Mesajul (3)
0

• Un cod de eroare (4), care conţine o literă şi


un număr din patru cifre

INDICAŢIE
De fiecare dată când apare un mesaj, se
aprinde şi afişajul „Defecţiune“ (1). 7312_003-157

Mesajele sunt afişate întotdeauna în mod


repetat şi pentru o anumită perioadă de timp,
în funcţie de eveniment.
În cazul unor evenimente succesive, mesajele
respective sunt afişate unul după altul pe
display.
După câteva secunde, afişajul va alterna între
ultimul afişaj de operare şi mesaj.
Frecvenţa alternării depinde de tipul de
eveniment.
– Dacă apare un mesaj, urmaţi instrucţiunile
de operare.
După ce remediaţi evenimentul, mesajul va
dispărea.
Dacă o defecţiune apare din nou, mesajul va
continua să apară.
– Parcaţi stivuitorul în condiţii de siguranţă.
– Informaţi centrul de service autorizat.

57348011838 RO - 12/2015 247


5 Operarea
Mesaje de pe afişaj

Tabelul codurilor de erori


Tabelul oferă o vedere de ansamblu a afişaje-
lor posibile. În coloana „Comentariu“ veţi găsi
informaţii despre modul de a proceda în cazul
apariţiei oricăruia din aceste mesaje.

Text mesaj/ Comentariu


Cod de eroare
OVERHEATING (SUPRAÎN- Motorul(oarele) de tracţiune este/sunt prea fierbinte(ţi).
CĂLZIRE) Faza 1: Reglarea accelerării şi a vitezei.
A5022 Faza 2: Limitarea curentului de fază în convertor (funcţia de
rulare de urgenţă este menţinută).
Eroarea dispare automat, imediat după scăderea tempera-
turii sub limită.
Dacă eroarea se produce frecvent, anunţaţi centrul de
service autorizat.
ACCELERATOR (ACCELERA- Eroare a senzorului, stivuitorul nu poate fi condus.
ŢIE) Informaţi centrul de service autorizat.
A3002
A3003
A3004
A3005
A3006
A3007
A3505
ACCELERATOR (ACCELERA- Tensiunile acceleratorului (pentru pedală dublă) nu se
ŢIE) potrivesc; stivuitorul nu poate fi condus.
A3008 Informaţi centrul de service autorizat.
ACCELERATOR (ACCELERA- Configurarea acceleraţiei este incorectă; stivuitorul nu
ŢIE) poate fi condus.
A3811 Informaţi centrul de service autorizat.
BRAKE SENSOR (SENZOR Defecţiune la senzor; stivuitorul poate fi deplasat numai la
FRÂNĂ) viteza modului de urgenţă.
A3016 Informaţi centrul de service autorizat.
A3017
BRAKE SENSOR (SENZOR Nivelul lichidului de frână este prea redus sau comutatorul
FRÂNĂ) este defect; stivuitorul poate fi condus numai la viteza
A3035 modului de urgenţă.
Informaţi centrul de service autorizat.
CONFIGURATION (CONFI- Eroare de parametrizare sau placă de circuite imprimate
GURARE) defectă; unitatea de propulsie şi acţionarea hidraulică nu
A2111 funcţionează.
Informaţi centrul de service autorizat.
CONFIGURATION (CONFI- Eroare de parametrizare; unitatea de propulsie şi acţionarea
GURARE) hidraulică nu funcţionează.
A3801 Informaţi centrul de service autorizat.

248 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Mesaje de pe afişaj

Text mesaj/ Comentariu


Cod de eroare
CONFIGURATION (CONFI- Parametrii programului de tracţiune sunt în afara intervalului
GURARE) permis. Parametrii programului de tracţiune sunt limitaţi
A3812 intern.
Informaţi centrul de service autorizat.
SEAT SWITCH (COMUTATOR Comutatorul pentru scaun nu a fost acţionat timp de aprox.
SCAUN) 8 ore.
A3027 Este posibil ca stivuitorul să încă poată fi condus la viteză
redusă şi cu o capacitate de ridicare redusă.
Ridicaţi-vă puţin de pe scaun şi apoi aşezaţi-vă din nou.
Dacă problema nu este rezolvată astfel, contactaţi centrul
de service autorizat.
STEERING (DIRECŢIE) Defecţiune senzor; stivuitorul se deplasează la viteza mo-
A3215 dului de urgenţă.
Informaţi centrul de service autorizat.
DRIVE DIRECTION (DIREC- Eroare de comutare; funcţie absentă sau limitată a unităţii
ŢIE DEPLASARE) de propulsie.
A3020 Informaţi centrul de service autorizat.
LIFTING (RIDICARE) Defecţiune la senzor; funcţie absentă sau limitată a trans-
A3102 misiei hidraulice.
A3103 Informaţi centrul de service autorizat.
TILTING (ÎNCLINARE) Defecţiune la senzor; funcţie absentă sau limitată a trans-
A3107 misiei hidraulice.
A3108 Informaţi centrul de service autorizat.
AUX1 Defecţiune la senzor; funcţie absentă sau limitată a trans-
A3112 misiei hidraulice.
A3113 Informaţi centrul de service autorizat.
AUX2 Defecţiune la senzor; funcţie absentă sau limitată a trans-
A3117 misiei hidraulice.
A3118 Informaţi centrul de service autorizat.
VERTICAL MAST (CATARG Fără funcţii hidraulice.
VERTICAL) Dezactivaţi „poziţia verticală a catargului de ridicare“.
A3130 Informaţi centrul de service autorizat.
A3131
A3132
VERTICAL MAST ERROR Fără funcţii hidraulice.
(EROARE CATARG VERTI- Dezactivaţi „poziţia verticală a catargului de ridicare“.
CAL) Informaţi centrul de service autorizat.
A3135
SUPPLY (ALIMENTARE) Scurtcircuit la alimentarea transmiţătorului. Stivuitorul nu
A2242 poate fi condus.
A2257 Informaţi centrul de service autorizat.

57348011838 RO - 12/2015 249


5 Operarea
Mesaje de pe afişaj

Text mesaj/ Comentariu


Cod de eroare
SURVEILLANCE (SUPRA- Unitatea de propulsie nu funcţionează.
VEGHERE) Eliberaţi pedala de acceleraţie.
A2801 Dacă apare sporadic, această eroare poate fi tolerată. În
A2802 cazul în care capacitatea de funcţionare este afectată,
A2808 anunţaţi centrul de service autorizat.
A2809
A2810
A2815
SURVEILLANCE (SUPRA- Direcţia de deplasare este setată la poziţia neutră.
VEGHERE) Reselectaţi direcţia de deplasare.
A2803 Dacă apare sporadic, această eroare poate fi tolerată. În
A2806 cazul în care capacitatea de funcţionare este afectată,
anunţaţi centrul de service autorizat.
SURVEILLANCE (SUPRA- Stivuitorul nu este pregătit pentru funcţionare.
VEGHERE) Rotiţi cheia de contact în poziţia zero şi reporniţi.
A2817 Dacă apare sporadic, această eroare poate fi tolerată. În
cazul în care capacitatea de funcţionare este afectată,
anunţaţi centrul de service autorizat.
ANTRENARE Eroare a senzorului de temperatură
A5041 Informaţi centrul de service autorizat.
OIL PRESSURE (PRESIUNE Defecţiune a motorului (nu există presiune a uleiului) sau a
ULEI) senzorului. Motorul este oprit pentru protecţie.
A5631 Informaţi centrul de service autorizat.
NIVEL LICHID RĂC Ventilatorul nu funcţionează.
A5611 Nivel al lichidului de răcire prea scăzut, verificaţi nivelul
lichidului de răcire şi completaţi cu lichid de răcire, dacă
este necesar.
Dacă problema nu este rezolvată astfel, contactaţi centrul
de service autorizat.
AIR FILTER (FILTRU AER) În funcţie de designul filtrului de aer, înlocuiţi inserţia filtrului
A5651 sau cartuşele filtrului.
Dacă problema nu este rezolvată astfel, contactaţi centrul
de service autorizat.
CONTROL UNIT (UNITATE CIO nu funcţionează.
CONTROL) Informaţi centrul de service autorizat.
A3305
EXHAUST GAS PURIFIER Fără regenerare şi fără incandescenţă intermediară.
(EPURATOR GAZE EŞAPA- Informaţi centrul de service autorizat.
MENT)
A5791

250 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Mesaje de pe afişaj

Text mesaj/ Comentariu


Cod de eroare
EXHAUST GAS PURIFIER Regenerarea nu poate fi începută.
(EPURATOR GAZE EŞAPA- Informaţi centrul de service autorizat.
MENT)
A5792
A5793
A5794
A5796
EXHAUST GAS PURIFIER Regenerarea a fost întreruptă.
(EPURATOR GAZE EŞAPA- Informaţi centrul de service autorizat.
MENT)
A5795
A5797
A5798
ALTERNATOR Bateria demarorului nu este încărcată.
A5811 Informaţi centrul de service autorizat.
.

Mesaje generale

INDICAŢIE
Unele dintre următoarele mesaje sunt spe-
cifice echipamentelor şi pot să nu apară pe
unitatea de afişare şi operare a fiecărui sti-
vuitor. Prin urmare, următoarele mesaje sunt
numai de referinţă.

Mesajul FRÂNĂ SERVICIU


Dacă pe afişaj apare mesajul FRÂNĂ SER-
VICIU, luaţi legătura cu centrul de service
autorizat.
– Parcaţi în siguranţă stivuitorul pentru
a fi verificat de către centrul de service
autorizat.
– Dacă frânele multidisc din ansamblurile
roţilor motrice sunt blocate, remorcaţi
stivuitorul.

57348011838 RO - 12/2015 251


5 Operarea
Mesaje de pe afişaj

Mesajul APLICĂ FR AJUTOR


PERICOL
Risc de vătămări corporale fatale în urma impac-
tului cu un stivuitor dacă acesta se deplasează în
mod accidental!
Parcarea stivuitorului fără aplicarea frânei de
parcare este periculoasă şi nu este permisă.
– Stivuitorul nu trebuie parcat în pantă.
– Părăsiţi stivuitorul numai când frâna de parcare
a fost aplicată.
– În cazuri de urgenţă, asiguraţi stivuitorul utilizând
pene pe partea din josul pantei.

INDICAŢIE
Stivuitorul este echipat cu frână cu arc cu
acţionare negativă. La câteva minute după
oprirea stivuitorului, frânele multidisc se
blochează în ansamblurile roţilor motoare.
Însă, stivuitorul poate fi deplasat în continuare,
până când ansamblurile roţilor motoare sunt
blocate. Din acest motiv, frâna de parcare
trebuie întotdeauna aplicată înainte de a
părăsi stivuitorul!
Dacă parcaţi stivuitorul fără să acţionaţi frâna
de parcare şi părăsiţi scaunul şoferului, pe
afişaj (variantă) apare mesajul APLICĂ FR
AJUTOR. Opţional, este emis un semnal
sonor.
– Aplicaţi frâna de parcare.
Mesajul APLICĂ FR AJUTOR dispare.
Dacă stivuitorul se deplasează deşi frâna de
parcare este aplicată:
– Conduceţi stivuitorul pe un teren plan şi
parcaţi-l în siguranţă. Asiguraţi-l cu ajutorul
penelor, dacă este necesar.
– Informaţi centrul de service autorizat.

Mesajul SENZOR FRÂNĂ


Dacă pe afişaj apare mesajul SENZOR
FRÂNĂ, viteza de deplasare maximă va fi
redusă. Trebuie verificat senzorul de frână din
pedala de frână.
– Informaţi centrul de service autorizat.

252 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Mesaje de pe afişaj

Mesajul COD RESPINS


Dacă pe afişaj apare mesajul COD RESPINS,
codul PIN al şoferului a fost introdus incorect
de trei ori. Introducerea datelor este apoi
blocată timp de cinci minute înainte de a fi
posibilă o altă încercare.
– Introduceţi codul PIN al şoferului din nou,
după cinci minute.

Mesajul ACCELERAŢIE
Dacă pe afişaj apare mesajul ACCELERA-
ŢIE, stivuitorul va rămâne staţionar. Trebuie
verificată pedala de acceleraţie.
– Informaţi centrul de service autorizat.

OPRIŢI STIVUITORUL? mesaj


Dacă mesajul OPRIŢI STIVUITORUL?
apare pe afişaj, se verifică oprirea stivuitorului.
– Apăsaţi tasta soft corespunzătoare de pe
unitatea de afişare şi operare pentru a opri
stivuitorul sau pentru a anula operaţia.

Mesajul FRÂNĂ DE PARC. ACTIVĂ


Dacă frâna de parcare electrică este acţio-
nată, mesajul FRÂNĂ DE PARC. ACTIVĂ
apare pe afişaj timp de 5 secunde.
– Eliberaţi frâna de parcare pentru a activa
modul de conducere.

Mesajul ELIBERAŢI FRÂNA DE PARC.


Dacă pe afişaj apare mesajul ELIBERAŢI
FRÂNA DE PARC., modul de conducere nu
poate fi activat până când frâna de parcare nu
este eliberată prin apăsarea butonului.
– Eliberaţi frâna de parcare apăsând butonul.

FRÂNA DE PARC.: APLICĂ FR AJU-


TOR! mesaj
Dacă mesajul FRÂNĂ DE PARC.:APLICĂ
FR AJUTOR! apare pe afişaj, frâna de
parcare electrică este defectă.
– Eliberaţi frâna de parcare apăsând butonul.

57348011838 RO - 12/2015 253


5 Operarea
Mesaje de pe afişaj

Mesajul COBOARĂ FURCI


PERICOL
Există riscul de vătămare corporală fatală provo-
cată de o încărcătură în cădere sau de piesele
stivuitorului aflate în coborâre!
Parcarea stivuitorului cu încărcătura ridicată este
periculoasă şi nu este permisă în nicio circum-
stanţă! Nu trebuie abuzat de siguranţa sporită ofe-
rită de această funcţie pentru asumarea de riscuri
în ceea ce priveşte siguranţa.
– Coborâţi complet încărcătura înainte de a părăsi
stivuitorul.

Furca nu este coborâtă.


Dacă furca se află deasupra senzorului de în-
ălţime, contactul este oprit, iar operatorul nu
este aşezat pe scaun, pe afişaj va apărea me-
sajul COBOARĂ FURCI (variantă). Opţional,
este emis un semnal sonor.
– Coborâţi furcile la sol.
Mesajul COBOARĂ FURCI dispare.

Mesajul DIRECŢIE
Dacă pe afişaj apare mesajul DIRECŢIE,
stivuitorul se deplasează numai cu viteza
modului de urgenţă. Trebuie verificat senzorul
de unghi de bracaj. 7312_003-071_ro_V2

– Informaţi centrul de service autorizat.

Mesajul VITEZA DE ÎNCLIN.


Dacă pe afişaj apare mesajul VITEZA
DEÎNCLIN., după ecranul de întâmpinare,
viteza de înclinare a catargului de ridicare
pe acest stivuitor este semnificativ mai mare
decât pe stivuitoarele anterioare din această
familie.

254 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Mesaje de pe afişaj

Mesaj SW URGENŢĂ ACTIV


ATENŢIE
Asistenţa la frânarea electrică nu este disponibilă
atunci când comutatorul de oprire de urgenţă este
acţionat!
Acţionarea comutatorului de oprire de urgenţă va
deconecta transmisiile de la sursa de alimentare.
– Pentru a frâna, acţionaţi frâna de serviciu.

Stivuitorul este echipat cu un comutator de


oprire de urgenţă. Când acest comutator este
acţionat, funcţiile de conducere şi funcţiile
sistemului hidraulic de lucru sunt blocate.
Mesajul SW URGENŢĂ ACTIV este afişat pe-
riodic atunci când sunt îndeplinite următoarele
criterii:
• Contactul este setat la poziţia „I“
• Este acţionat comutatorul de oprire de
urgenţă
• Este acţionat un dispozitiv de operare

? POZIŢIE VERTICALĂ
Dacă pe afişaj apare mesajul ? POZIŢIE
VERTICALĂ, calibrarea „poziţiei verticale a
catargului de ridicare“ a fost activată.
– Salvaţi poziţia catargului de ridicare sau
anulaţi calibrarea.

Mesajul CICLU REFERINŢĂ


Dacă furca a fost coborâtă după ce stivuitorul
a fost oprit, electronica de control nu cunoaşte
poziţia furcii atunci când stivuitorul este pornit
din nou. Stivuitorul se va deplasa acum numai
cu viteză redusă. În funcţie de poziţia furcii,
pe afişaj poate să apară mesajul CICLU
REFERINŢĂ (variantă). Pentru a alinia
poziţia cu electronica de control, furca trebuie
ridicată.
– Cuplaţi contactul.
Stivuitorul se va deplasa acum numai cu viteză
redusă. Pe afişaj poate să apară mesajul
CICLU REFERINŢĂ.
7312_003-072_ro_V3
– Ridicaţi furca.

57348011838 RO - 12/2015 255


5 Operarea
Mesaje de pe afişaj

Mesajul CICLU REFERINŢĂ fie dispare, fie


apare pe afişaj acum pentru prima oară, după
care dispare.
– Pentru a vă deplasa din nou, coborâţi furca
la maxim 300 mm deasupra solului.
Acum stivuitorul poate fi iar deplasat fără limită
de viteză.

Mesajul CENTURA DE SIG


PERICOL
Pericol de moarte în eventualitatea
căderii din stivuitor dacă acesta se
răstoarnă!
Dacă stivuitorul se răstoarnă, şoferul
este expus unui risc de vătămare,
chiar dacă se foloseşte un sistem de
reţinere. Riscul de vătămare poate fi
redus prin utilizarea unei combinaţii
de sistem de reţinere şi centură
de siguranţă. În plus, centura de
siguranţă oferă protecţie împotriva
consecinţelor în cazul coliziunilor din
spate şi al căderii de pe rampă.
F1
F2

– Vă recomandăm să utilizaţi
întotdeauna centura de siguranţă.

Acest dispozitiv (variantă) asigură faptul că, 7325_003-056_ro_V2


în cazul în care centura de siguranţă nu este
utilizată sau este utilizată incorect, stivuitorul
va putea fi condus doar la viteză mică sau
(opţional) nu va putea fi condus deloc.
În funcţie de configuraţia selectată, funcţiile
hidraulice de lucru (ridicare/înclinare) sunt
disponibile în mod normal, încetinite sau
complet indisponibile.
Mesajul CENTURA DE SIG cu funcţiile de
conducere şi ridicare limitate este declanşat în
următoarele împrejurări:
• Nu se poartă centura, iar scaunul conducă-
torului este ocupat
• Centura de siguranţă este constant fixată,
însă scaunul conducătorului este ocupat
numai după aceea
• Centura nu este fixată decât după aducere
cheii în contact în poziţia de pornire
• Centura de siguranţă este nefixată în timpul
deplasării

256 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Mesaje de pe afişaj

– Dacă apare mesajul CENTURA DE SIG,


fixaţi centura conform normelor.
Stivuitorul poate fi operat din nou fără restricţii.
În cazul eliberării centurii de siguranţă în
timpul deplasării, stivuitorul va fi limitat la
viteze de deplasare reduse sau va fi frânat
până la oprire.

PERICOL
Risc de accident!
– Viteza trebuie să fie adaptată condiţiilor de
deplasare!
Nu trebuie abuzat de siguranţa sporită oferită de
această funcţie pentru asumarea de riscuri în ceea
ce priveşte siguranţa.

EŞTI SIGUR? mesaj


Dacă pe afişaj apare mesajul EŞTI SIGUR?,
este verificată o solicitare prealabilă.
– Apăsaţi tasta soft corespunzătoare de
pe unitatea de afişare şi operare pentru
a continua sau pentru a anula operaţia.

Mesajul SW SCAUN ÎNCHIS


Stivuitorul este echipat cu un comutator pentru
scaun.
Dacă apare mesajul SW SCAUN ÎNCHIS,
funcţiile de conducere şi sistemul hidraulic
sunt blocate.
Mesajul SW SCAUN ÎNCHIS este declanşat
de următoarele situaţii:
• Comutatorul scaunului nu este acţionat,
dar pedala de acceleraţie sau volanul este
acţionat
• Comutatorul scaunului nu este acţionat,
dar dispozitivul de operare al sistemului
hidraulic este acţionat
• Durata turei de lucru a fost depăşită
• Timpul de funcţionare a fost depăşit

INDICAŢIE
Dispozitivele de operare prezentate în figurile
următoare au doar caracter exemplificator şi
pot diferi de dotările stivuitorului dvs.

57348011838 RO - 12/2015 257


5 Operarea
Mesaje de pe afişaj

Comutatorul scaunului nu este acţionat,


dar pedala de acceleraţie sau volanul este
acţionat
Pedala de acceleraţie sau volanul este ac-
ţionat, chiar dacă scaunul şoferului nu este
ocupat. Mesajul SW SCAUN ÎNCHIS apare
pe afişaj. Stivuitorul nu se va deplasa.
– Aşezaţi-vă pe scaunul şoferului şi fixaţi-vă
centura de siguranţă.
Stivuitorul poate fi condus din nou fără restric-
ţii.

7312_003-066_ro_V2

Comutatorul scaunului nu este acţionat, dar


dispozitivul de operare al sistemului hidraulic
este acţionat
Un dispozitiv de operare pentru sistemul
hidraulic este acţionat, chiar dacă scaunul
şoferului nu este ocupat. Mesajul SW SCAUN
ÎNCHIS apare pe afişaj. Funcţiile sistemului
hidraulic nu pot fi executate.
– Aşezaţi-vă pe scaunul şoferului şi fixaţi-vă F1
F2

centura de siguranţă.
Funcţiile sistemului hidraulic sunt din nou
operaţionale.

7325_003-054_ro_V2

258 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Mesaje de pe afişaj

Durata turei de lucru a fost depăşită

INDICAŢIE
Durata turei de lucru poate fi ajustată.
În cazul în care comutatorul cu cheie este
cuplat şi şoferul nu părăseşte scaunul înainte
de expirarea duratei setate a turei de lucru,
pe afişaj apare mesajul SW SCAUN ÎNCHIS.
Mesajul este afişat şi dacă se acţionează
F1
F2

un dispozitiv de operare pentru sistemul


hidraulic sau pedala de acceleraţie. În funcţie
de configuraţie, funcţiile sistemului hidraulic
pot fi executate normal, numai lent sau deloc.
– Ridicaţi-vă puţin de pe scaun, apoi aşe-
zaţi-vă la loc şi fixaţi-vă centura de sigu- 7325_003-054_ro_V2

ranţă.
Stivuitorul poate fi operat din nou fără restricţii.
Timpul de funcţionare a fost depăşit

INDICAŢIE
Timpul de funcţionare poate fi ajustat.
În cazul în care comutatorul cu cheie este
cuplat, frâna de parcare este eliberată şi
şoferul nu părăseşte scaunul înainte de
expirarea timpului de funcţionare setat,
iar în acest interval nu se acţionează nici F1
F2

dispozitivele de operare pentru sistemul


hidraulic de lucru şi nici pedala de acceleraţie,
pe afişaj apare mesajul SW SCAUN ÎNCHIS.
Stivuitorul nu se va deplasa. În funcţie de
configuraţie, funcţiile sistemului hidraulic pot fi
executate normal, numai lent sau deloc.
– Ridicaţi-vă puţin de pe scaun, apoi aşe-
zaţi-vă la loc şi fixaţi-vă centura de sigu-
ranţă. 7325_003-055_ro_V3

Stivuitorul poate fi operat din nou fără restricţii.

Mesajul SUPRAÎNCĂLZIT
Dacă pe afişaj apare mesajul SUPRAÎNCĂL-
ZIT, motoarele de tracţiune sunt supraîn-
călzite. Acceleraţia şi viteza stivuitorului sunt
reduse.
– Permiteţi răcirea stivuitorului.

57348011838 RO - 12/2015 259


5 Operarea
Mesaje de pe afişaj

– Dacă eroarea persistă, contactaţi centrul de


service autorizat.

Mesajul SUPRAVEGHERE
Dacă pe afişaj apare mesajul SUPRAVEG-
HERE, există o defecţiune în monitorizarea
proceselor.
Aceasta închide unitatea de propulsie.
– Rotiţi cheia în poziţia „0“ şi apoi iar în poziţia
„I“.
– Porniţi motorul.
– Eliberaţi pedala de acceleraţie.
– Selectaţi din nou direcţia de deplasare.

INDICAŢIE
Dacă apare sporadic, această eroare poate
fi tolerată. În cazul în care capacitatea de
funcţionare este afectată, anunţaţi centrul de
service autorizat.

Mesajul INVALID
Dacă pe afişaj apare mesajul INVALID, la
introducerea codului PIN de acces al şoferului
a fost utilizat un cod incorect.
– Când mesajul dispare, introduceţi din nou
codul PIN al şoferului.

Mesaje specifice propulsiilor

INDICAŢIE
Unele dintre următoarele mesaje sunt spe-
cifice echipamentelor şi pot să nu apară pe
unitatea de afişare şi operare a fiecărui sti-
vuitor. Prin urmare, următoarele mesaje sunt
numai de referinţă.

Mesajul SERVICE FILTRU


Dacă pe afişaj apare mesajul SERVICE
FILTRU, filtrul de particule este plin.
– Regeneraţi filtrul de particule.

260 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Mesaje de pe afişaj

INDICAŢIE
Dacă pe afişaj apare mesajul SERVICE
FILTRU în timpul regenerării, a apărut o
eroare.
• Informaţi centrul de service autorizat

Mesajul SERVICE FILTRU AŞTEPTAŢI


Dacă pe afişaj apare mesajul SERVICE
FILTRU AŞTEPTAŢI, filtrul de particule
este în curs de regenerare.
– Aşteptaţi regenerarea filtrului de particule.

SERVICE FILTRU EŞAPAMENT! mesaj


!!
Dacă mesajul SERVICE FILTRU EŞAPA-
MENT! ! ! apare pe afişaj, filtrul de particule
nu a fost regenerat la timp. Sistemul filtrului de
particule trebuie reparat de centrul de service
autorizat.
– Pentru a evita deteriorarea, nu utilizaţi
stivuitorul până când nu este reparat.
– Informaţi centrul de service autorizat.

Mesajul INCH MOD BAT


Când oprirea automată este activată, mesajul
INCH MOD BAT apare pe afişaj; consultaţi
secţiunea „Oprirea automată a motorului cu
combustie internă (variantă)“.
– Aşezaţi-vă pe scaunul şoferului.
Mesajul se stinge şi stivuitorul poate fi operat
din nou.

URGENŢĂ ADBLUE! mesaj


Dacă nivelul de umplere AdBlue scade sub 2
litri, viteza de rulare este limitată la 2 km/h.
– Menţineţi calitatea AdBlue; consultaţi
secţiunea „Tabelul cu date de întreţinere“.
– Completaţi cu AdBlue.

57348011838 RO - 12/2015 261


5 Operarea
Mesaje de pe afişaj

Mesajul NIVEL DE UMPLERE ADBLUE


Dacă nivelul de umplere a rezervorului AdBlue
scade brusc, pe unitatea de afişaj şi operare
apare mesajul NIVEL DE UMPLERE AD-
BLUE.
Dacă nivelul de umplere AdBlue scade la 2
litri, viteza de rulare este limitată la 5 km/h.
– Menţineţi calitatea AdBlue; consultaţi
secţiunea „Tabelul cu date de întreţinere“.
– Completaţi cu AdBlue.

Mesajul ADBLUE REFILL 5l


Dacă apare mesajul ADBLUE REFILL 5l
trebuie adăugaţi cel mult 5 litri de AdBlue.
– Menţineţi calitatea AdBlue; consultaţi
secţiunea „Tabelul cu date de întreţinere“.
– Completaţi cu AdBlue.

Mesajul CALITATE ADBLUE


Acest stivuitor este echipat cu un senzor care
măsoară calitatea gazelor de eşapament
curăţate cu ajutorul AdBlue.
În cazul în care calitatea gazelor de eşapa-
ment scade, pe unitatea de afişaj şi operare
apare mesajul CALITATE ADBLUE.
În cazul în care calitatea gazelor de eşapa-
ment scade şi mai mult, viteza de rulare este
limitată la 5 km/h.
– Menţineţi calitatea AdBlue; consultaţi
secţiunea „Tabelul cu date de întreţinere“.
– Completaţi cu AdBlue.

URGENŢĂ CALITATE ADBLUE! mesaj


În cazul în care senzorul de calitate detec-
tează o deteriorare a calităţii gazelor de eşa-
pament curăţate cu AdBlue, se afişează me-
sajul URGENŢĂ CALITATE ADBLUE! pe
unitatea de afişare şi operare.
Viteza de rulare este limitată la 2 km/h.
– Menţineţi calitatea AdBlue; consultaţi
secţiunea „Tabelul cu date de întreţinere“.

262 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Mesaje de pe afişaj

– Completaţi cu AdBlue.

Mesajul FILTRU EŞAPAMENT


Dacă pe afişaj apare mesajul FILTRU
EŞAPAMENT, filtrul de particule s-a înfundat
cu funingine. Reparaţia trebuie efectuată de
centrul de service autorizat.
– Informaţi centrul de service autorizat.

Mesajul BUJII
Dacă pe afişaj apare mesajul BUJII, motorul
este în curs de preîncălzire.
Preîncălzirea poate dura până la 22 de se-
cunde. Dacă motorul se află deja la tempe-
ratura de funcţionare, preîncălzirea nu este
efectuată.
– Odată ce mesajul se stinge, porniţi motorul.

Mesajul SISTEM HIBRID


Dacă mesajul SISTEM HIBRID este indicat
pe afişaj, sistemul de stocare a energiei a fost
dezactivat din cauza unei erori.
Stivuitorul rămâne operaţional. Totuşi, consu-
mul de combustibil va creşte puţin.
– Contactaţi centrul de service autorizat
pentru a remedia eroarea.

Mesajul POMPĂ HIDRAULICĂ


Dacă pe afişaj apare mesajul POMPĂ HI-
DRAULICĂ, există o eroare la controlul volu-
mului pompei hidraulice.
Motorul poate fi suprasolicitat şi se poate
cala ca urmare a suprasarcinii. Aceasta
determină defecţiuni la direcţia asistată şi la
frânarea regenerativă. Prin urmare, operarea
ulterioară a stivuitorului nu mai este permisă.
Viteza de rulare este limitată la 5 km/h.
– Contactaţi centrul de service autorizat
pentru a remedia eroarea.

57348011838 RO - 12/2015 263


5 Operarea
Mesaje de pe afişaj

Mesaj: FILTRU COMBUST.


Filtrul de combustibil este echipat cu un
indicator de nivel care raportează acumularea
apei în filtru pe unitatea de afişare şi operare.
Dacă pe afişaj apare mesajul FILTRU
COMBUST., atunci filtrul de combustibil este
saturat cu apă. Această apă trebuie drenată.
– Goliţi apa din filtrul de combustibil.

Mesajul NIVEL LICHID RĂC


Dacă pe afişaj apare mesajul NIVEL
LICHID RĂC, nivelul lichidului de răcire este
prea scăzut.
– Verificaţi nivelul lichidului de răcire şi
adăugaţi lichid de răcire, dacă este necesar.

ATENŢIE
Risc de deteriorare a motorului!
Dacă nivelul lichidului de răcire este scăzut, acea-
sta indică o scurgere în sistemul de răcire.
– Verificaţi sistemul de răcire pentru scurgeri; con-
sultaţi capitolul intitulat „Curăţarea radiatorului,
verificarea etanşeităţii“.

Mesajul GOL
Dacă mesajul GOL luminează intermitent
pe afişaj, alimentarea cu gaz este aproape
epuizată.
– Schimbaţi cilindrul de GPL sau umpleţi
rezervorul DE GPL.

Mesajul ÎNCĂRCARE BAT


Dacă pe afişaj apare mesajul ÎNCĂRCARE
BAT, aceasta înseamnă că alternatorul nu
mai încarcă bateria demarorului.
Acest fenomen poate avea următoarele
cauze:
• Curea de transmisie slăbită sau deteriorată
• Circuitele electrice către sau dinspre
alternator sunt defecte
• Alternatorul este defect

264 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Mesaje de pe afişaj

INDICAŢIE
Dacă defecţiunea nu este remediată în scurt
timp, bateria demarorului se va descărca şi nu
va mai fi posibilă operarea stivuitorului.
– Informaţi centrul de service autorizat.

Mesajul SUPAPĂ AUTO. GPL


Dacă pe afişaj apare mesajul SUPAPĂ
AUTO. GPL când motorul cu GPL este oprit,
iar motorul nu se opreşte timp de aproximativ
60 de secunde, există o eroare.
Stivuitorul poate fi operat în continuare, dar
centrul de service autorizat trebuie înştiinţat
imediat cu privire la eroare. Mesajul de eroare
rămâne pe unitatea de afişare şi operare
până la remedierea erorii la centrul de service
autorizat.

Mesajul FILTRU AER


Dacă pe afişaj apare mesajul FILTRU AER,
cartuşele filtrului de aer trebuie schimbate;
consultaţi capitolul „Înlocuirea cartuşelor
filtrului de aer“.

Mesajul PRES ULEI


ATENŢIE
Risc de deteriorare a motorului!
Dacă pe afişaj apare mesajul PRES ULEI, presiu-
nea uleiului din motor este prea scăzută.
– Opriţi imediat motorul.

Mesajul poate avea diferite cauze:


• Motorul este supraîncălzit
• Uleiul este insuficient
• Uleiul nu este suficient de vâscos
• Deteriorarea motorului
– Verificaţi nivelul uleiului de motor.
– Schimbaţi uleiului de motor, dacă este
necesar.
– Informaţi centrul de service autorizat.

57348011838 RO - 12/2015 265


5 Operarea
Mesaje de pe afişaj

Mesajul REGENERARE ÎNCHEIATĂ


Dacă pe afişaj apare mesajul REGENERARE
ÎNCHEIATĂ, regenerarea în staţionare este
completă. Stivuitorul poate fi operat din nou.

Mesajul SERVICE SCR-SYSTEM


Dacă pe afişaj apare mesajul SERVICE
SCR-SYSTEM, există o defecţiune în sistemul
SCR de tratare a gazelor de eşapament.
– Informaţi centrul de service autorizat.

Mesajul DEFECŢIUNE SCR-SYSTEM


Dacă pe afişaj apare mesajul DEFECŢIUNE
SCR-SYSTEM, există o defecţiune în sistemul
SCR de tratare a gazelor de eşapament.
– Informaţi centrul de service autorizat.

Mesajul REGEN. STAŢION. UR-


GENTĂ! ! !
Dacă mesajul REGEN. STAŢION. UR-
GENTĂ! ! ! apare pe afişaj, este necesară
regenerarea de urgenţă în staţionare a filtrului
de particule.
– Efectuaţi regenerarea în staţionare.
Până la efectuarea regenerării în staţionare,
viteza maximă permisă a stivuitorului este
redusă la 2 km/h. Viteza de ridicare este
limitată.

Mesajul EROARE REGEN. STAŢION.


Dacă mesajul EROARE REGEN. STAŢION.
apare pe afişaj, regenerarea în staţionare a
fost întreruptă prin aplicarea frânei de parcare
sau de o defecţiune a motorului cu combustie
internă.
– Aplicaţi frâna de parcare.
– Reporniţi regenerarea în staţionare.
– Dacă frâna de parcare nu a fost acţionată
şi mesajul EROARE REGEN. STAŢION.
apare oricum, anunţaţi centrul de service
autorizat.

266 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Mesaje de pe afişaj

Mesaj: ÎNCEPEŢI REGEN. STAŢION.?


Dacă pe afişaj apare mesajul ÎNCEPEŢI
REGEN. STAŢION.? apare pe afişaj,
stivuitorul este pregătit pentru regenerarea
în staţionare.
– Efectuaţi regenerarea în staţionare.

Mesajul PORNIŢI MOTORUL CI


Dacă pe afişaj apare mesajul PORNIŢI
MOTORUL CI, motorul cu combustie internă
al stivuitorului poate fi pornit.
– Porniţi motorul.

57348011838 RO - 12/2015 267


5 Operarea
Operarea în condiţii de operare speciale

Operarea în condiţii de operare speciale


Transportul

ATENŢIE
Risc de pagube materiale prin supraîncărcare!
Dacă stivuitorul este condus pe un mijloc de trans-
port, capacitatea portantă a mijlocului de transport,
a rampelor şi a podurilor de încărcare trebuie să fie
mai mare decât greutatea totală efectivă a stivui-
torului. Componentele se pot deforma permanent
sau pot fi avariate prin supraîncărcare.
– Stabiliţi greutatea totală efectivă a stivuitorului.
– Încărcaţi stivuitorul numai în cazul în care ca-
pacitatea de încărcare a mijlocului de transport,
a rampelor şi a podurilor de încărcare este mai
mare decât greutatea totală efectivă a stivuitoru-
lui.

Determinarea greutăţii totale efective


– Parcaţi stivuitorul în siguranţă; consultaţi
⇒ Capitolul „Parcarea în siguranţă a stivui-
torului“, P. 5-294.
– Determinaţi greutăţile unitare citind plăcuţa
Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr
1
de identificare a stivuitorului şi, dacă Rated capacity
Capacité nominale
Unladen mass
kg Masse à vide kg
este necesar, plăcuţa de identificare a Nenn-Tragfähigkeit Leergewicht

dispozitivului ataşabil (variantă).


Battery voltage max kg
Tension batterie V
Batteriespannung min.* kg

– Adunaţi greutăţile unitare constatate pentru Rated drive power *


Puissance motr.nom. kW kg

a stabili greutatea totală efectivă a stivuito-


Nenn-Antriebsleist.
* see Operating instructions

rului:
voir Mode d'emploi
siehe Betriebsanleitung 2
Greutatea proprie (1)

+ Greutatea balastului (variantă) (2)


7321_003-011_V2

Greutatea netă a dispozitivului ataşabil


+
(variantă)
+ Greutatea şoferului calculată la 100 kg
= Greutatea totală efectivă

268 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea în condiţii de operare speciale

PERICOL
Risc de accident dacă stivuitorul cade!
Acţionarea direcţiei poate cauza virarea părţii
posterioare spre marginea podului de încărcare.
Aceasta poate cauza căderea stivuitorului.
– Înainte de a vă deplasa pe un pod de încărcare,
asiguraţi-vă că acesta este instalat şi fixat în mod
corespunzător.
– Asiguraţi-vă că vehiculul de transport pe care va
fi condus stivuitorul a fost asigurat corespunzător
împotriva deplasării nedorite.
– Păstraţi o distanţă sigură faţă de margini, poduri
de încărcare, rampe, platforme de lucru etc.
– Conduceţi cu viteză mică şi cu grijă pe vehiculul
de transport.

Introducerea penelor
– Utilizaţi două pene pentru a asigura fiecare
dintre roţile faţă şi spate împotriva deplasării
nedorite.

Ancorarea
ATENŢIE
Chingile de fixare abrazive se pot freca de suprafaţa
stivuitorului şi pot cauza deteriorări.
– Poziţionaţi plăcuţe rezistente la alunecare sub
punctele de ridicare (de exemplu, covoraşe de
cauciuc sau spumă).

7331_003-002

– Ataşaţi chingile de fixare (1) de ambele părţi


ale stivuitorului şi asiguraţi stivuitorul în
partea din spate.

1
6321_003-104

57348011838 RO - 12/2015 269


5 Operarea
Operarea în condiţii de operare speciale

– Legaţi chingile de fixare (1) de bolţul de


remorcare (2) sau înfăşuraţi-le în jurul
bolţului de remorcare şi ancoraţi stivuitorul
pe ambele părţi.

PERICOL 2
Desprinderea chingilor de fixare poate cauza
alunecarea încărcăturii!
Stivuitorul trebuie fixat strâns pentru a nu se putea
deplasa în timpul transportului.
– Chingile de fixare trebuie să fie strânse bine şi
plăcuţele nu trebuie să alunece.

1
7331_003-003

Tractarea

PERICOL
Sistemul de frânare al vehiculului de tractare poate
ceda. Există riscul de accidentare!
Dacă sistemul de frânare al vehiculului de tractare
nu are dimensiunea corectă, vehiculul nu poate
frâna în siguranţă sau frânele pot ceda. Vehiculul
de tractare trebuie să poată absorbi forţele de
tracţiune şi de frânare ale încărcăturii tractate fără
frână (greutatea totală reală a stivuitorului).
– Verificaţi forţa de tractare şi de frânare a vehicu-
lului de tractare.

PERICOL
Stivuitorul poate intra în vehiculul de tractare 620-aB6306
5060_003-070

când acesta din urmă frânează. Există riscul de


accidentare!
Dacă nu este utilizată o conexiune rigidă în timpul
tractării pentru transmisia electrică în două direcţii,
stivuitorul poate intra în vehiculul de tractare când
acesta din urmă frânează. Din motive de siguranţă,
poate fi utilizată doar o bară de tractare testată.
– Utilizaţi o bară de tractare testată.

– Coborâţi încărcătura şi braţele furcii


aproape de sol.

270 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea în condiţii de operare speciale

ATENŢIE
Dacă transmisia stivuitorului între motorul de
transmisie şi puntea motoare nu este întreruptă,
transmisia poate fi deteriorată.
– Plasaţi comutatorul de direcţie în poziţia neutră.

– Aplicaţi frâna de parcare.


– Opriţi motorul.

PERICOL
Persoanele pot fi strivite între stivuitor şi vehiculul
de tractare în timpul manevrării. Pericol letal!
Manevrarea vehiculului de tractare şi ataşarea
barei de tractare pot fi efectuate doar utilizând
altă persoană pentru ghidare. Aceasta asigură
că şoferul vehiculului de tractare şi mecanicul
care ataşează bara de tractare sunt conştienţi de
riscurile posibile.
– Manevraţi doar cu ajutorul unui ghid.

– Fixaţi bara de tractare la cuplarea vehiculu-


lui de tractare şi la stivuitor.

ATENŢIE
Direcţionarea este dificilă! Nu există servodirecţie
dacă sistemul hidraulic nu funcţionează!
– Viteza de tractare selectată trebuie să permită
permanent frânarea şi controlarea stivuitorului şi
a vehiculului tractor.

ATENŢIE
Dacă stivuitorul nu este direcţionat în timp ce este
tractat, poate vira necontrolabil!
– Stivuitorul care urmează a fi tractat trebuie
direcţionat de un operator.
– Operatorul stivuitorului care urmează a fi tractat
trebuie să stea pe scaunul operatorului şi să îşi
pună centura de siguranţă înainte de tractare.
– Dacă este posibil, activaţi sistemele de reţinere
prevăzute.

– Eliberaţi frâna de parcare.


– Remorcaţi stivuitorul.
– După remorcare, asiguraţi stivuitorul
împotriva deplasării (de ex. prin aplicarea
frânei de mână sau prin utilizarea calelor).
– Detaşaţi bara de tractare.

57348011838 RO - 12/2015 271


5 Operarea
Operarea în condiţii de operare speciale

Încărcarea cu macaraua
Ridicarea cu macaraua se efectuează numai
în scopul transportării întregului stivuitor,
inclusiv a catargului de ridicare, pentru a fi
dat în exploatare. Pentru condiţiile de operare
care necesită încărcare frecventă sau care nu
sunt prezentate aici, contactaţi producătorul
pentru a solicita variante de echipare speciale.
Numai persoanele cu suficientă experienţă în
dispozitive şi mecanisme de ridicare pot ridica
stivuitoare.

Determinarea greutăţii de încărcare


– Parcaţi stivuitorul în siguranţă; consultaţi
⇒ Capitolul „Parcarea în siguranţă a stivui-
torului“, P. 5-294.
– Determinaţi greutăţile unitare citindu-le
Type-Modèle-Typ / Serial no.-No. de série-Serien-Nr. / year-année-Baujahr
1
pe plăcuţa cu numele a stivuitorului şi, Rated capacity
Capacité nominale
Unladen mass
kg Masse à vide kg
dacă este necesar, pe plăcuţa cu numele a Nenn-Tragfähigkeit Leergewicht

dispozitivului ataşabil (variantă).


Battery voltage max kg
Tension batterie V
Batteriespannung min.* kg

– Adunaţi greutăţile unitare constatate pentru Rated drive power *


Puissance motr.nom. kW kg

a stabili greutatea de încărcare a stivuitoru-


Nenn-Antriebsleist.
* see Operating instructions

lui:
voir Mode d'emploi
siehe Betriebsanleitung 2
Greutatea la gol (1)

+ Greutatea balastului (variantă) (2)


7321_003-011_V2

Greutatea netă a dispozitivului ataşabil


+
(variantă)
= Greutatea de încărcare
.

Agăţarea în chingile de ridicare


ATENŢIE
Dispozitivele de ridicare pot deteriora stratul de
vopsea al stivuitorului!
Dispozitivele de ridicare pot deteriora stratul de
vopsea prin frecare şi apăsare pe suprafaţa stivui-
torului. Dispozitivele de ridicare dure sau cu muchii
ascuţite, precum sârmele sau lanţurile, pot dete-
riora rapid suprafeţele.
– Utilizaţi dispozitive de ridicare din materiale
textile, precum chingi de ridicare, cu apărători
pentru muchii sau dispozitive de protecţie
similare, dacă este necesar.

272 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea în condiţii de operare speciale

PERICOL
Există riscul de accidentare în cazul în care me-
canismele şi dispozitivele de ridicare cedează,
cauzând căderea stivuitorului, cu consecinţe po-
tenţial fatale!
– Utilizaţi numai mecanisme şi dispozitive de
ridicare cu o capacitate portantă suficientă
pentru greutatea de încărcare determinată.
– Utilizaţi numai punctele de ridicare desemnate
de pe stivuitor.
– Asiguraţi-vă că dispozitivele de ridicare precum
cârligele, inelele, curelele etc. sunt utilizate
numai în direcţia de încărcare indicată.
– Dispozitivele de ridicare nu trebuie să fie deterio-
rate de componentele stivuitorului.

INDICAŢIE
Punctele de ridicare sunt indicate prin simbolul
unui cârlig.
– Răsuciţi chingile de ridicare în jurul traversei
principale (3) de pe stâlpul exterior al
catargului de ridicare.

57348011838 RO - 12/2015 273


5 Operarea
Operarea în condiţii de operare speciale

– Agăţaţi cârligele de macara de punctele


de ridicare (4) destinate greutăţii din spate
a stivuitorului. Punctele de ridicare sunt
marcate cu simbolul „cârlig de macara“.
– Fixaţi bolţul de remorcare.
– Localizaţi centrul de greutate al stivuitorului.

– Reglaţi lungimea dispozitivelor de ridicare


astfel încât ochiul de ridicare (6) să fie situat 5 6
vertical deasupra centrului de greutate al
stivuitorului.
Această măsură asigură ridicarea în poziţie
orizontală a stivuitorului.
– Ataşaţi chingile de ridicare la ochiul de ridi-
care şi introduceţi dispozitivul de siguranţă
(5).

ATENŢIE
Dispozitivele de ridicare montate incorect pot
deteriora sau distruge componentele dispozitivelor
ataşabile!
Presiunea exercitată de dispozitivele de ridicare
poate deteriora sau distruge componentele dispo- 7321_003-013

zitivelor ataşabile la ridicarea stivuitorului. În cazul


în care unele componente ale dispozitivelor ata-
şabile (de ex., lumini, luneta, emblema companiei
etc.) blochează traseul, acestea trebuie îndepăr-
tate înainte de încărcare.
– Fixaţi dispozitivele de ridicare astfel încât să nu
atingă componentele dispozitivelor ataşabile.

– Asiguraţi-vă că dispozitivele de ridicare nu


se pot lovi de componentele dispozitivelor
ataşabile.

274 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Operarea în condiţii de operare speciale

Ridicarea stivuitorului
PERICOL
Dacă stivuitorul ridicat oscilează
într-un mod necontrolat, există
pericol de strivire a persoanelor.
Pericol letal!
– Nu mergeţi şi nu staţionaţi
niciodată pe sub încărcături
suspendate.
– Nu scuturaţi stivuitorul cât timp
este ridicat şi nu permiteţi să fie
mişcat în mod necontrolat.
– Dacă este necesar, ţineţi stivuito-
rul utilizând frânghii de ghidare.

– Ridicaţi cu grijă stivuitorul şi aşezaţi-l în


locaţia dorită.

Pornirea asistată
1 2
INDICAŢIE - +

Trebuie să fie disponibilă o sursă de alimen-


tare de 12 V (de ex., un alt stivuitor de acelaşi
+
tip).
-
– Deschideţi capacul lateral; consultaţi
⇒ Capitolul „Deschiderea clapetei laterale
de service“, P. 6-319.
– Lăsaţi motorul stivuitorului care furnizează
curent în funcţiune.
– Conectaţi cablul pozitiv (2) mai întâi la borna
pozitivă a bateriei descărcate, apoi la borna
pozitivă a bateriei furnizoare de curent. 7311_606-001

– Conectaţi cablul negativ (1) mai întâi la


borna negativă a bateriei furnizoare de
curent, apoi la borna negativă a bateriei
descărcate.
– Porniţi motorul; consultaţi ⇒ Capitolul „Por-
nirea motorului“, P. 5-100.
– Deconectaţi cablul negativ (1) mai întâi de la
borna negativă a bateriei descărcate, apoi
de la borna negativă a bateriei furnizoare de
curent.
– Deconectaţi cablul pozitiv (2) mai întâi de la
borna pozitivă a bateriei descărcate, apoi

57348011838 RO - 12/2015 275


5 Operarea
Procedura în caz de urgenţă

de la borna pozitivă a bateriei furnizoare de


curent.
– Închideţi capacul lateral; consultaţi ⇒ Ca-
pitolul „Închiderea clapetei laterale de ser-
vice“, P. 6-320.

Procedura în caz de urgenţă


Oprirea de urgenţă
Comutatorul de oprire de urgenţă (1) este
utilizat pentru a anula regenerarea filtrului
de particule (variantă) în eventualitatea unui
risc de incendiu. Comutatorul de oprire de
urgenţă poate fi utilizat, de asemenea, pentru
a efectua un test funcţional şi pentru a opri
stivuitorul în siguranţă. 1
INDICAŢIE
Numai stivuitoarele prevăzute cu sistem de 1
filtru de particule (variantă) sau joystick 4Plus
(variantă) dispun de un comutator de oprire de F1 F2

urgenţă.

ATENŢIE
Asistenţa la frânarea electrică nu este disponibilă
atunci când comutatorul de oprire de urgenţă este
acţionat!
Acţionarea comutatorului de oprire de urgenţă
va întrerupe alimentarea unităţii de propulsie.
Stivuitorul nu va fi ţinut în pante de frâna electrică. 1 7312_003-183

– Utilizaţi comutatorul de oprire de urgenţă numai


în eventualitatea unui risc de incendiu, pentru
a efectua un test funcţional sau pentru a parca
stivuitorul în siguranţă.
– Pentru a frâna, acţionaţi frâna de serviciu.

276 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Procedura în caz de urgenţă

ATENŢIE
Servodirecţia nu este disponibilă atunci când este
acţionat comutatorul de oprire de urgenţă!
Stivuitorul este echipat cu un sistem de servodirec-
ţie hidraulic. Atunci când este acţionat comutatorul
de oprire de urgenţă, sistemul hidraulic este oprit
complet. Forţele de direcţie sunt crescute prin func-
ţia de direcţionare de urgenţă rămasă.
– Utilizaţi comutatorul de oprire de urgenţă numai
în eventualitatea unui risc de incendiu, pentru
a efectua un test funcţional sau pentru a parca
stivuitorul în siguranţă.
– Acţionaţi direcţia cu o forţă mai mare.

INDICAŢIE
Activarea comutatorului de oprire de urgenţă
opreşte, de asemenea, frâna electrică, si-
stemul hidraulic şi unitatea de acţionare.
În modul de conducere, aceasta are următorul
efect:
• Viteza stivuitorului nu se reduce la elibera-
rea pedalei de acceleraţie, conform progra-
mului de tracţiune selectat. Stivuitorul va
avansa din inerţie
• Frâna electrică nu funcţionează în prima
parte a cursei pedalei de frână. Pentru a
frâna stivuitorul utilizând frâna mecanică,
pedala de frână trebuie apăsată suplimen-
tar
• Stivuitorul poate fi menţinut pe o pantă doar
utilizând frâna mecanică, nu cea electrică
• Nu există efect de servodirecţie. Forţele
de direcţie sunt crescute prin funcţia de
direcţionare de urgenţă rămasă.
• Nu sunt disponibile funcţii hidraulice
– Apăsaţi comutatorul de oprire de ur-
genţă (1).
Stivuitorul va rula până se va opri în modul de
conducere.
– Frânaţi stivuitorul până când se opreşte prin
acţionarea pedalei de frână.

57348011838 RO - 12/2015 277


5 Operarea
Procedura în caz de urgenţă

PERICOL
Există risc de incendiu!
Dacă regenerarea filtrului de particule a fost în-
treruptă din cauza unui risc de incendiu, scoateţi
stivuitorul din funcţiune până la remedierea defec-
ţiunii.
– Informaţi centrul de service autorizat.

Procedură pentru situaţia în care


stivuitorul se răstoarnă

PERICOL
Dacă stivuitorul se răstoarnă, şoferul poate să cadă
şi să alunece sub stivuitor, cu consecinţe potenţial
fatale. Pericol fatal.
Neconformarea cu limitările specificate în aceste
instrucţiuni, de ex. condusul în pantă nepermis de
mare sau eşecul în ajustarea vitezei la viraje, poate
duce la răsturnarea stivuitorului. Dacă stivuitorul
este pe cale să se răstoarne, este strict interzis să
ieşiţi din stivuitor. Aceasta creşte pericolul de a fi
lovit de stivuitor.
– Nu decuplaţi centura de siguranţă.
– Nu săriţi niciodată din stivuitor.
– Trebuie să respectaţi întotdeauna regulile de
7090_001-005

comportament dacă stivuitorul se răstoarnă.

Reguli de comportament dacă stivuitorul se


răstoarnă:
– Ţineţi volanul cu ambele mâini.
– Împingeţi picioarele în podea.
– Aplecaţi-vă trunchiul peste volan.
– Aplecaţi corpul în direcţia căderii.

278 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Procedura în caz de urgenţă

Ciocan de urgenţă
Ciocanul de urgenţă este utilizat pentru a
salva şoferul dacă este blocat în cabină,
într-o situaţie periculoasă, de exemplu dacă 1
stivuitorul s-a răsturnat şi uşa cabinei nu poate
fi deschisă.
Geamul de siguranţă cu un singur strat poate
fi lovit relativ în siguranţă utilizând ciocanul de
urgenţă pentru ca şoferul să iasă sau să fie
salvat din zona de pericol.
Utilizarea ciocanului de urgenţă

ATENŢIE
Când sticla este spartă, există pericol de vătămare
cauzată de cioburile de sticlă! 6321_003-097_V3

Când geamul cabinei este spart, cioburile de sticlă


pot fi proiectate în faţă şi pot cauza răni pe piele şi
la ochi prin tăieturi. Când este spart un geam, faţa
trebuie îndepărtată şi acoperită cu braţul liber.
– Protejaţi faţa când spargeţi un geam.

– Trageţi ciocanul de urgenţă din suportul


mânerului.
– Utilizând unul dintre cele două vârfuri
metalice ale ciocanului de urgenţă, loviţi
geamul cu forţă, până se sparge.

57348011838 RO - 12/2015 279


5 Operarea
Procedura în caz de urgenţă

Coborârea de urgenţă
În cazul în care controlerul hidraulic se defec-
tează în timpul ridicării unei sarcini, se poate
efectua coborârea de urgenţă. În acest scop,
pe blocul de control al sistemului hidraulic este
prevăzut un şurub de coborâre de urgenţă.

PERICOL
Există riscul de vătămare corporală
fatală prin căderea sarcinii sau
coborârea unor părţi ale stivuitorului.
– Nu mergeţi pe sub sarcina ridicată.
– Respectaţi paşii de mai jos.

ATENŢIE
Încărcătura este coborâtă!
Viteza de coborâre se reglează deşurubând şuru-
bul de coborâre de urgenţă.
– Ţineţi cont de lista de puncte de mai jos.

Reţineţi următoarele:
• Cuplu de strângere:
max. 2,5 Nm
• Când este puţin deşurubat:
Încărcătura coboară lent
• Când este deşurubat mai mult:
Încărcătura coboară rapid

280 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Procedura în caz de urgenţă

Blocul de supape (1) se află sub cadrul de


susţinere. O cheie hexagonală (2) este
ataşat în apropiere de unitatea de control
al motorului. Ambele aceste componente
pot fi accesate prin deschiderea capotei
motorului. Cheia hexagonală trebuie să
rămână întotdeauna în stivuitor.
– Deschideţi capota; consultaţi „Deschiderea
capotei motorului“.
– Scoateţi cheia hexagonală (2) din suport.

57348011838 RO - 12/2015 281


5 Operarea
Procedura în caz de urgenţă

– Cu ajutorul cheii hexagonale, rotiţi şurubul


de coborâre de urgenţă (3) de pe blocul de
supape maximum 1,5 ture pentru a-l slăbi.

PERICOL
Sarcinile în cădere sau componentele stivuitorului
care sunt coborâte pot reprezenta un pericol mortal.
Viteza poate fi controlată prin gradul de deşurubare
a şurubului:
– Deşurubat la minimum: încărcătura este cobo-
râtă lent.
– Deşurubat la maximum: încărcătura este
coborâtă rapid.

– Înşurubaţi la loc şurubul de coborâre de


urgenţă (3) după coborârea încărcăturii.
Cuplu de strângere: max. 2,5 Nm
– Aşezaţi la loc cheia hexagonală în suportul
prevăzut.
– Închideţi capota; consultaţi „Închiderea
capotei motorului“.

PERICOL
Dacă stivuitorul este operat cu controlerul hidraulic
blocat, există risc crescut de accident!
– După efectuarea procedurii de coborâre de
urgenţă, solicitaţi repararea defecţiunii la centrul
de service autorizat.

Deconectarea bateriei
În cazul unei situaţii periculoase (spre exem-
plu, arderea cablului sau o defecţiune elec-
trică), clema bornei bateriei trebuie îndepăr-
tată de pe borna negativă.
Procedaţi după cum urmează pentru deco-
nectarea bateriei:
– Deschideţi capacul lateral; consultaţi
⇒ Capitolul „Deschiderea clapetei laterale
de service“, P. 6-319.

282 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Realimentarea cu combustibil

– Decuplaţi clema bornei bateriei de la borna


negativă.
– Ridicaţi clema bornei bateriei de pe borna -
negativă a bateriei şi puneţi-o deoparte.
+

7331_690-001

Realimentarea cu combustibil
Motorina - specificaţii

ATENŢIE
Pericol de deteriorare a componentelor dacă se
utilizează combustibili neautorizaţi!
Utilizaţi numai combustibili autorizaţi, cu următoa-
rele specificaţii.

Dacă se utilizează combustibili neautorizaţi,


respectarea valorilor specificate ale emisiilor
şi durata de viaţă a motorului nu pot fi garan-
tate! Acest stivuitor este echipat cu un motor
care îndeplineşte cerinţele standardelor UE
de nivel IIIB şi ale standardelor americane
EPA interim Tier 4, precum şi cu un sistem de
tratare a gazelor de eşapament.
Stivuitorul poate funcţiona numai cu tipuri de
motorină fără sulf, definite de următoarele
standarde:
• EN 590
• ASTM D 975 clasa 2-D S15
• ASTM D 975 clasa 1-D S15
• sau combustibili nerutieri (combustibili
lichizi uşori) în conformitate cu standardul
EN 590

57348011838 RO - 12/2015 283


5 Operarea
Realimentarea cu combustibil

Dacă nu se utilizează aceste tipuri de com-


bustibili, respectarea valorilor specificate ale
emisiilor şi durata de viaţă a motorului nu pot fi
garantate.
Cerinţele minime pentru combustibili în
ţările în care nu este disponibil niciunul
dintre tipurile de motorină autorizate pot fi
solicitate de la centrul de service autorizat.
Compania operatoare este obligată să verifice
admisibilitatea combustibilului utilizat în
conformitate cu reglementările naţionale.
Următoarele nu sunt permise:
• Amestecurile de gaz, kerosen sau aditivi
suplimentari de fluiditate
• Combustibili distilaţi pentru motoarele
navale
• Combustibili pentru avioane cu reacţie
• Combustibili biodiesel
• Combustibili folosiţi în SUA în conformitate
cu standardele ASTM D 975 1-D S500 sau
ASTM D 975 2-D S500
– Dacă este necesar, contactaţi un centru de
service autorizat.

Trebuie respectate (printre altele), următoa-


rele valori limită în conformitate cu EN 590:
Parametru Unitate Valoare
Cifră
- Min. 51
cetanică1)
Densitate la
kg/m3 820-845
15 °C
Conţinut de Cantitate
mg/kg
sulf max. 10
1)
Utilizarea unor tipuri de motorină cu o cifră
cetanică scăzută poate duce la formarea
de fum alb şi la rateuri. Pe timp de iarnă, se
recomandă utilizarea unor tipuri de motorină
cu o cifră cetanică mai ridicată.

284 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Realimentarea cu combustibil

Conţinutul de sulf din motorină


ATENŢIE
Lubrifierea insuficientă poate duce la deteriorarea
motorului!
– Utilizaţi numai motorină fără sulf, în conformitate
cu specificaţiile producătorului.

Capacitatea insuficientă de lubrifiere a moto-


rinei cu un conţinut de sulf > 500 mg/kg poate
duce la probleme grave din cauza uzurii, în
special la sistemele de injecţie cu rampă co-
mună. Pentru motorina fără conţinut de sulf
în conformitate cu EN 590 şi ASTM D 975, o
capacitate de lubrifiere suficientă este garan-
tată cu aditivi de combustibil corespunzători în
timpul rafinării.
Combustibilii cu un conţinut de sulf > 0,5 %
(m/m) necesită un interval mai redus de
schimbare a uleiului de ungere şi nu trebuie
utilizaţi la motoare cu sistem de filtru de
particule. Combustibilii cu un conţinut de sulf
> 1,0 % (m/m) sunt, de asemenea, interzişi,
datorită coroziunii şi reducerii semnificative a
duratei de viaţă a motorului.

Operarea pe timp de iarnă cu motorină


ATENŢIE
Adăugarea de benzină poate provoca defecţiuni la
sistemul de injecţie a combustibilului!
– Nu adăugaţi benzină.
– Nu adăugaţi gaz, kerosen sau aditivi suplimen-
tari de fluiditate.
– Dacă este necesar, contactaţi un centru de
service autorizat.

La operarea pe timp de iarnă, performanţele


combustibililor la temperaturi scăzute sunt
supuse unor cerinţe speciale. În general, pe
piaţa liberă sunt disponibile tipuri de motorină
care se pot utiliza la temperaturi de până
la -44 °C. În consecinţă, nu este necesară
adăugarea de aditivi pentru îmbunătăţirea
fluidităţii. Adăugarea de benzină poate duce
la formarea de pungi de vapori (cavitaţie)
în sistemul de alimentare cu combustibil.
Aceasta afectează funcţionarea sistemului de
injecţie a combustibilului şi, dacă se continuă

57348011838 RO - 12/2015 285


5 Operarea
Realimentarea cu combustibil

pe o perioadă lungă de timp, poate duce la


deteriorarea componentelor.

Combustibilii nerutieri

INDICAŢIE
În unele ţări europene, combustibilii nerutieri
sunt definiţi cu aceleaşi caracteristici ca şi
combustibilii lichizi uşori. Admisibilitatea ca şi
combustibil este tratată diferit de la o ţară la
alta. Combustibilii lichizi uşori şi combustibilii
nerutieri sunt adecvaţi pentru motor numai
dacă sunt respectate toate valorile limită
impuse de standardul EN 590.
• Utilizaţi numai motorină fără sulf, în confor-
mitate cu specificaţiile producătorului.
• Compania operatoare este obligată să
verifice admisibilitatea combustibilului
utilizat în conformitate cu reglementările
naţionale.

286 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Realimentarea cu combustibil

Alimentarea cu motorină

ATENŢIE
Dacă rezervorul de motorină se goleşte , în sistemul
de injecţie poate să se formeze bule de aer. Ace-
stea pot provoca defectarea sistemului de injecţie.
– Nu rulaţi niciodată până la golirea rezervorului
de motorină.

Rezerva de combustibil este arătată de


indicatorul nivelului de combustibil (1) afişat
intermitent pe unitatea de afişare şi operare.

PERICOL
La alimentarea cu motorină, există
riscul de incendiu.
– Opriţi motorul înainte de alimen-
tare.
– În timpul realimentării, este strict
interzis fumatul sau focul deschis!
– Trebuie respectate reglementările
legale cu privire la manipularea
motorinei.
– Ţineţi cont de normele de sigu-
ranţă la lucrul cu motorină, consul-
taţi ⇒ Capitolul „Motorină“, P. 3-44.

ATENŢIE
Stivuitorul poate funcţiona numai cu motorină în
conformitate cu DIN EN 590, în caz contrar existând
riscul de deteriorare a motorului.
– Nu este permisă utilizarea aditivilor de combusti-
bil care produc combustie cu funingine.
– Nu trebuie utilizate mijloace auxiliare de pornire
(ca „Startpilot“, printre altele).
– La temperaturi joase, trebuie utilizată motorină
de iarnă, consultaţi ⇒ Capitolul „Motorina -
specificaţii“, P. 5-283.

Gâtul de umplere al rezervorului de combu-


stibil poate fi găsit pe partea de acces pentru
şofer, lângă treaptă.

57348011838 RO - 12/2015 287


5 Operarea
Realimentarea cu combustibil

– Deschideţi capacul de blocare (2) al rezer-


vorului de combustibil.
– Adăugaţi motorină curată; pentru capacita-
tea maximă, consultaţi ⇒ Capitolul „Tabelul
de întreţinere“, P. 6-305.

2
7331_134-001

288 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Curăţarea

Curăţarea
Curăţarea stivuitorului
– Parcaţi stivuitorul în condiţii de siguranţă.

ATENŢIE
Există riscul de vătămare din cauza
căderii la urcarea în stivuitor!
Atunci când urcaţi în stivuitor, vă
puteţi bloca sau aluneca pe compo-
nente şi puteţi cădea. Punctele mai
înalte ale stivuitorului pot fi accesate
doar cu ajutorul dispozitivelor core-
spunzătoare.
– Respectaţi cu stricteţe următoa-
rele etape.

– Pentru a vă urca în stivuitor, utilizaţi doar


treptele destinate acestui scop.
– Pentru a ajunge în locurile inaccesibile,
utilizaţi dispozitive cum ar fi scări mobile
sau platforme.

ATENŢIE
Dacă apa pătrunde în sistemul electric, există un
risc de scurtcircuit!
– Respectaţi cu stricteţe următoarele etape.

– Înainte de curăţare, opriţi sistemul electric,


astfel încât să nu se mai afle sub tensiune.
– Nu pulverizaţi apă direct pe unităţile de
propulsie şi componentele electrice sau pe
capacele acestora.

ATENŢIE
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la
deteriorarea componentelor!
Trebuie să opriţi motorul când spălaţi stivuitorul.
Nu trebuie utilizată apă pentru curăţarea zonei din
apropierea sistemului electric central; în schimb,
curăţaţi numai cu o cârpă uscată sau cu aer com-
primat.

57348011838 RO - 12/2015 289


5 Operarea
Curăţarea

ATENŢIE
Apa la presiune excesivă sau apa şi aburul prea
fierbinţi pot deteriora componentele stivuitorului.
– Respectaţi cu stricteţe următoarele etape.

– Folosiţi dispozitive de curăţare cu înaltă


presiune, cu o putere maximă de ieşire de
50 de bari şi o temperatură maximă de 85
°C.
– Când utilizaţi dispozitive de curăţare cu
înaltă presiune, asiguraţi-vă că există o
distanţă de cel puţin 20 cm între duză şi
obiectul curăţat.
– Nu îndreptaţi jetul direct către autocolante
sau informaţiile grafice.

PERICOL
Risc de incendiu!
Depunerile/acumulările de materiale
inflamabile se pot aprinde în apro-
pierea componentelor fierbinţi (de
ex., ţevi de eşapament).
– Respectaţi cu stricteţe următoa-
rele etape.

– Îndepărtaţi în mod regulat depunerile/acu-


mulările de materiale străine din apropierea
componentelor fierbinţi.
– Nu plasaţi materiale inflamabile în compar-
timentul motorului.

PERICOL
Lichidele inflamabile se pot aprinde
de la componentele fierbinţi ale
stivuitorului, reprezentând un risc
de incendiu!
– Respectaţi cu stricteţe următoa-
rele etape.

– Nu utilizaţi soluţii inflamabile pentru cură-


ţare.
– Reţineţi instrucţiunile producătorului pentru
lucrul cu agenţi de curăţare.

290 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Curăţarea

ATENŢIE
Agenţii de curăţare abrazivi pot deteriora suprafe-
ţele componentelor!
Utilizarea de agenţi de curăţare abrazivi, care nu
sunt adecvaţi pentru materialele plastice poate
cauza dizolvarea pieselor din plastic sau le poate
face casante. Unitatea de afişare şi operare se
poate înceţoşa.
– Respectaţi cu stricteţe următoarele etape.

– Curăţaţi piesele din plastic numai cu agenţi


de curăţare adecvaţi pentru materiale
plastice.
– Reţineţi instrucţiunile producătorului pentru
lucrul cu agenţi de curăţare.

Spălarea exteriorului stivuitorului


– Curăţaţi exteriorul stivuitorului cu agenţi de
curăţare solubili în apă şi apă (jet de apă,
burete, lavetă).
– Curăţaţi toate intervalele, deschiderile
pentru umplerea cu ulei şi porţiunile din
vecinătatea acestora, precum şi racordurile
de lubrifiere înaintea lubrifierii.

INDICAŢIE
Reţineţi: Cu cât curăţaţi stivuitorul mai des, cu
atât mai des trebuie să-l lubrifiaţi.

Curăţarea sistemului electric

ATENŢIE
Curăţarea pieselor sistemului electric
cu apă poate deteriora sistemul
electric.
– Curăţarea pieselor sistemului
electric cu apă este interzisă!
– Utilizaţi numai materiale de
curăţare uscate, în conformitate
cu specificaţiile producătorului.
– Nu scoateţi capacele etc.

– Curăţaţi piesele sistemului electric cu o


perie nemetalică şi îndepărtaţi praful cu aer 7071_003-091
comprimat la presiune redusă.

57348011838 RO - 12/2015 291


5 Operarea
Curăţarea

Curăţarea lanţurilor de încărcare

ATENŢIE
Risc de accident!
Lanţurile de încărcare sunt elemente de siguranţă.
Utilizarea de lichide sau agenţi de curăţare la
rece/chimici care sunt corozivi sau care conţin acid
sau clor poate deteriora lanţurile şi este interzisă!
– Respectaţi instrucţiunile producătorului pentru
lucrul cu agenţi de curăţare.

– Plasaţi un vas de colectare sub catargul de


ridicare.
– Curăţaţi doar cu derivaţi de parafină,
precum benzenul. 6210_810-004

– Dacă utilizaţi jet de aburi, nu utilizaţi agenţi


de curăţare suplimentari.
– Îndepărtaţi apa din legăturile lanţurilor
cu aer comprimat imediat după curăţare.
Mişcaţi lanţul de câteva ori în cursul acestui
proces.
– După uscarea lanţului, pulverizaţi-l cu spray
pentru lanţuri. Mişcaţi lanţul de câteva ori în
cursul acestui proces.
Pentru specificaţiile spray-ului de lanţuri,
consultaţi capitolul „Tabelul de întreţinere“.

INDICAŢIE DE MEDIU
Eliminaţi în mod ecologic orice lichid vărsat
sau colectat în vasul de colectare. Respectaţi
reglementările legale.

Curăţarea geamurilor
Toate panourile de sticlă, ca de exemplu
geamurile cabinei (variantă), trebuie păstrate
în permanenţă curate şi fără gheaţă. Acesta
este singurul mijloc de a garanta o vizibilitate
bună.

292 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Curăţarea

ATENŢIE
Nu deterioraţi sistemul de încălzire al lunetei (inte-
rior)!
– Când curăţaţi luneta, aveţi o deosebită grijă şi nu
utilizaţi obiecte cu margini ascuţite.

– Curăţaţi geamurile utilizând o substanţă de


curăţare disponibilă în comerţ.

După spălare
– Uscaţi motostivuitorul cu grijă (de ex., cu
aer comprimat).
– Aşezaţi-vă în scaunul şoferului şi porniţi
stivuitorul conform normelor.
ATENŢIE
Risc de scurtcircuit!
– Dacă, în ciuda măsurilor de precauţie luate, a
pătruns umezeală în motor, acesta trebuie întâi
uscat cu aer comprimat.
– Stivuitorul trebuie pornit apoi, pentru a evita orice
posibilă deteriorare prin coroziune.

7311_003-058

57348011838 RO - 12/2015 293


5 Operarea
Scoaterea din uz

Scoaterea din uz
Parcarea în siguranţă a stivuitorului

PERICOL
Există riscul de a fi călcat, şi în
consecinţă, de periclitare a vieţii,
dacă stivuitorul se deplasează
accidental.
– Stivuitorul nu trebuie parcat în
pantă.
– În caz de urgenţă, asiguraţi-l cu
penele laterale orientate în jos.
– Ieşiţi din stivuitor doar dacă frâna
de parcare este acţionată.

– Aplicaţi frâna de parcare.


5060_003-130

PERICOL
Încărcăturile în cădere sau componentele stivuito-
rului care sunt coborâte pot reprezenta un pericol
letal!
– Înainte de a părăsi stivuitorul, coborâţi complet
încărcătura.

– Coborâţi furcile la sol.


– Înclinaţi catargul de ridicare înainte până
când vârfurile braţelor de furcă se sprijină
pe sol.
– Dacă sunt montate dispozitive ataşabile
(variantă), retrageţi cilindrii de lucru.
– Luaţi piciorul de pe pedala de acceleraţie
şi lăsaţi motorul să funcţioneze la ralanti
pentru scurt timp.
– Întoarceţi cheia de contact la stânga şi
scoateţi-o.
– Dacă este montat, apăsaţi comutatorul de
oprire de urgenţă.
Dacă motorul nu poate fi oprit utilizând co-
mutatorul de contact, operatorul poate utiliza
comutatorul de oprire de urgenţă a motorului,
care este montat doar pe stivuitoarele pentru
testele pe teren (pe partea stângă, lângă co-
loana de direcţie).

294 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Scoaterea din uz

INDICAŢIE
Stivuitoarele cu joystick (variantă) au comuta-
tor de oprire de urgenţă.

INDICAŢIE
Nu înmânaţi altor persoane cheia de contact,
cipul transponder FleetManager (variantă)
sau codul PIN pentru FleetManager (variantă)
în absenţa unor instrucţiuni explicite în acest
sens.

Cala de roată (variantă) 2


Cala de roată (variantă) se foloseşte pentru a
împiedica deplasarea accidentală a stivuitoru-
lui în pantă.
– Ridicaţi mânerul (2) de pe suportul de
montare. 1
– Scoateţi cala pentru roată (1) de pe prinde-
rea suportului.
– Împingeţi cala pentru roată sub o roată a
punţii faţă pe partea dinspre vale.

INDICAŢIE
După utilizare, puneţi la loc cala de roată
1
în suportul de montare şi apăsaţi din nou
7321_003-039_V2

mânerul (2) în jos.

Oprirea şi depozitarea stivuitorului

ATENŢIE
Deteriorarea componentelor prin depozitare inco-
rectă!
Dacă stivuitorul este depozitat sau oprit necore-
spunzător pe perioade mai lungi de două luni, poate
suferi daune cauzate de coroziune. Dacă stivuitorul
este parcat o perioadă extinsă la o temperatură am-
biantă de sub -10 °C, bateria se va răci. Electrolitul
poate îngheţa şi poate distruge bateria.
– Luaţi următoarele măsuri înainte de oprire.

57348011838 RO - 12/2015 295


5 Operarea
Scoaterea din uz

ATENŢIE
Deformare a pneurilor ca urmare a încărcării conti-
nue pe o parte!
Aranjaţi ridicarea şi aşezarea stivuitorului pe cric
la un centru de service autorizat, astfel încât toate
roţile să nu se sprijine pe sol. Aceasta împiedică
deformarea permanentă a pneurilor.

ATENŢIE
Risc de coroziune din cauza condensului de pe
stivuitor!
Multe folii din plastic şi materiale sintetice sunt
etanşe. Condensul de pe stivuitor nu poate ieşi prin
aceste învelitori.
– Nu utilizaţi folie din plastic, deoarece aceasta
favorizează formarea condensului.

INDICAŢIE
Depozitaţi doar baterii complet încărcate.

Măsuri de implementat înainte de oprire


– Depozitaţi stivuitorul într-un loc uscat, curat,
ferit de îngheţ şi bine ventilat.
– Curăţaţi temeinic stivuitorul; consultaţi
capitolul „Curăţarea“.
– Ridicaţi de mai multe ori sania furcilor până
la opritor.
– Înclinaţi catargul de ridicare înainte şi înapoi
de câteva ori şi, dacă este cazul, mişcaţi în
mod repetat dispozitivul ataşabil.
– Pentru a detensiona lanţurile de încărcare,
coborâţi furcile pe o suprafaţă de susţinere
adecvată, de ex., un palet.
– Verificaţi nivelul uleiului hidraulic şi comple-
taţi-l, dacă este necesar.
– Aplicaţi un strat subţire de ulei sau vaselină
pe toate piesele mobile netratate.
– Ungeţi stivuitorul.
– Lubrifiaţi articulaţiile şi comenzile.
– Umpleţi rezervorul de combustibil.
– Scoateţi bateria demarorului şi depozitaţi-o
într-o locaţie caldă şi uscată.

296 57348011838 RO - 12/2015


Operarea 5
Scoaterea din uz

– Verificaţi cu regularitate starea de încărcare


şi reîncărcaţi bateria demarorului, dacă
este necesar.
– Aplicaţi pe toate contactele electrice expuse
un spray de contacte adecvat.
– Păstraţi motorul conform specificaţiilor
producătorului.
– Acoperiţi stivuitorul cu materiale permeabile
la vapori, precum bumbac, pentru a-l
proteja de praf.
– Dacă stivuitorul nu va fi utilizat perioade şi
mai lungi, contactaţi un centru de service
autorizat pentru a vă informa despre
măsurile suplimentare.

Repunerea în funcţiune după oprire


Dacă stivuitorul a fost oprit pentru o perioadă – Verificaţi dacă uleiul hidraulic prezintă
mai mare de şase luni, trebuie verificat cu condens şi schimbaţi-l dacă este necesar.
atenţie înainte de a fi repus în funcţiune. Ca şi
– Efectuaţi aceleaşi operaţii de întreţinere ca
în cazul inspecţiei anuale, această verificare
înainte de punerea iniţială în funcţiune.
trebuie să includă şi toate elementele de
siguranţă ale stivuitorului. – Schimbaţi lichidul de frână.
– Curăţaţi temeinic stivuitorul; consul- – Repuneţi în funcţiune stivuitorul.
taţi ⇒ Capitolul „Curăţarea stivuitoru-
lui“, P. 5-289. În timpul punerii în funcţiune, trebuie verificate
cu precădere următoarele elemente:
– Ungeţi articulaţiile şi comenzile. • Rularea, controlul, direcţia
– Verificaţi starea bateriei şi densitatea • Frânele (frâna de serviciu, frâna de parcare)
acidului din aceasta; reîncărcaţi-o, dacă • Sistemul de ridicare (echipamentele de
este necesar. ridicare, lanţurile de încărcare, dispozitivele
– Aduceţi motorul în starea normală de de fixare)
funcţionare, conform reglementărilor
producătorului acestuia. INDICAŢIE
– Verificaţi dacă uleiul de motor prezintă Pentru mai multe informaţii, consultaţi ma-
condens şi schimbaţi-l dacă este necesar. nualul de atelier al stivuitorului sau contactaţi
centrul de service STILL.

57348011838 RO - 12/2015 297


5 Operarea
Scoaterea din uz

298 57348011838 RO - 12/2015


6

Întreţinerea
6 Întreţinerea
Informaţii generale privind întreţinerea

Informaţii generale privind întreţinerea


Calificările personalului
Operaţiile de întreţinere pot fi efectuate nu-
mai de către personal calificat şi autorizat.
Testarea anuală trebuie efectuată de către o
persoană calificată. Examinarea şi evaluarea
persoanei calificate nu trebuie să fie afectată
de condiţiile de operare sau economice, ci tre-
buie efectuată numai pe baza consideraţiilor
de siguranţă. Persoana calificată trebuie să
aibă cunoştinţe şi experienţă suficiente pentru
a putea evalua starea unui stivuitor şi eficienţa
echipamentului de protecţie în conformitate
cu convenţiile tehnice şi principiile pentru test-
area stivuitoarelor.

Lucrări de întreţinere fără calificări


speciale
Lucrările de întreţinere simple, precum veri-
ficarea nivelului uleiului hidraulic, pot fi efec-
tuate de personal necalificat. Nu este nece-
sară o calificare, precum cea de specialist,
pentru efectuarea acestei lucrări. Operaţiile
necesare sunt descrise cu detalii suficiente în
secţiunile corespunzătoare din aceste instruc-
ţiuni de operare.

Informaţii privind efectuarea lucrări-


lor de întreţinere
Această secţiune conţine toate informaţiile
de care aveţi nevoie pentru a stabili când
stivuitorul necesită întreţinere. Efectuaţi
lucrările de întreţinere la intervalele de timp
specificate, conform contorului de utilizare
şi folosind următoarele liste de verificare
pentru întreţinere. Acesta este singurul mod
de a garanta că stivuitorul rămâne pregătit
de funcţionare şi are o durată de viaţă şi
performanţe optime. Este, de asemenea, o
condiţie preliminară pentru orice revendicare
a garanţiei.

300 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Informaţii generale privind întreţinerea

Intervalele de întreţinere
– Efectuaţi lucrările de întreţinere a stivuitoru- 1
lui în conformitate cu afişajul „Revizie în“(1).
– Listele de verificare pentru întreţinere indică
ce lucrare de întreţinere urmează să fie
efectuată.
Intervalele sunt concepute pentru utilizarea
standard. Se pot specifica intervale mai
reduse de întreţinere după consultarea cu
compania operatoare, în funcţie de condiţiile
de utilizare a stivuitorului.
Următorii factori pot necesita intervale mai
reduse de întreţinere:
• Drumuri contaminate, în stare proastă 7312_003-156_V2

• Aer cu mult praf sau sărat


• Niveluri ridicate de umiditate a aerului
• Temperaturi ambiante extrem de ridicate
sau de scăzute sau variaţii mari ale tempe-
raturii
• Operare în mai multe schimburi cu un ciclu
de lucru ridicat
• Reglementări naţionale specifice pentru
stivuitor sau componente individuale

ATENŢIE
Risc de deteriorare a componentelor!
În caz de divergenţă, datele tehnice din aceste
instrucţiuni de operare au prioritate faţă de cele
oferite în instrucţiunile de operare originale ale
motorului.
– Dacă aveţi întrebări, contactaţi centrul de service
autorizat.

57348011838 RO - 12/2015 301


6 Întreţinerea
Informaţii generale privind întreţinerea

302 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Informaţii generale privind întreţinerea

Instrucţiuni de întreţinere
Operaţiile de întreţinere trebuie efectuate
cu respectarea următoarelor intervale de în-
treţinere. Intervalele sunt concepute pentru
utilizarea standard. În funcţie de aplicaţiile sti-
vuitorului, pot fi stabilite intervale de întreţinere
mai scurte, în acord cu compania operatoare.
Următorii factori pot face necesare intervale
de întreţinere mai scurte:
• Drumuri contaminate, în stare proastă
• Aer cu mult praf sau sărat
• Umiditate ridicată a aerului
• Temperaturi ambiante extrem de ridicate
sau de scăzute sau variaţii mari ale tempe-
raturii
• Operare în mai multe schimburi cu un ciclu
de lucru ridicat
• Reglementări naţionale specifice pentru
stivuitor sau componente individuale
Pentru activităţile de întreţinere, folosiţi exclu-
siv piese de schimb originale şi consumabilele
recomandate în prezentarea generală a con-
sumabilelor.

Comandarea pieselor de schimb şi a


consumabilelor
Piesele de schimb sunt livrate de departamen-
tul nostru de service pentru piese de schimb.
Informaţiile necesare pentru comanda piese-
lor se găsesc în lista de piese de schimb.
Utilizaţi piesele de schimb doar conform in-
strucţiunilor producătorului. Utilizarea piese-
lor de schimb neaprobate poate avea drept
urmare creşterea riscului de accidentări din
cauza calităţii reduse sau a alocării incorecte.
Oricine utilizează piese de schimb neaprobate
îşi va asuma răspunderea nelimitată în cazul
producerii de daune sau vătămări.

Calitatea şi cantitatea materialelor


de operare necesare
Este permisă numai utilizarea materialelor de
operare specificate în tabelul de întreţinere.

57348011838 RO - 12/2015 303


6 Întreţinerea
Informaţii generale privind întreţinerea

– Consumabilele şi lubrifianţii necesari pot fi


găsiţi în tabelul de întreţinere.
Nu trebuie amestecate tipuri de ulei şi de va-
selină de calitate diferită. Aceasta afectează
în mod negativ puterea de lubrifiere. Dacă nu
poate fi evitată o schimbare între diferiţi pro-
ducători, goliţi tot uleiul vechi.
Înainte de efectuarea lucrărilor de lubrifiere,
a schimbărilor de filtre sau a oricăror lucrări
la sistemul hidraulic, curăţaţi cu grijă zona din
jurul piesei în cauză.
La completarea materialelor de lucru, utilizaţi
numai containere curate!

Plan de lubrifiere

Code1 Punct de lubrifiere

Cele patru nipluri de lubrifiere de pe fiecare parte a punţii directoare pentru rulmentul
(A)
fuzetei şi braţul barei de conexiune
(B) Suprafeţe glisante pe catargul de ridicare

(C) Lanţuri de încărcare


(D) Un niplu de lubrifiere pe ambii rulmenţi ai catargului de ridicare
1
Consultaţi capitolul următor, „Tabelul de întreţinere“, sub acest Code.
pentru specificaţiile lubrifiantului respectiv. Acest plan de lubrifiere descrie stivuitorul din produc-
ţia de serie cu echipament standard. Pentru punctele de întreţinere de pe stivuitoare cu variantă,
consultaţi capitolele relevante şi/sau instrucţiunile oferite de producător.
.

304 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Informaţii generale privind întreţinerea

Tabelul de întreţinere

Puncte de lubrifiere generale


Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
Lubrifiere Vaselină de înaltă Nr. ID 0147873 După necesităţi
presiune

Baterie
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
Umplerea sistemului Apă distilată După necesităţi

Rezistenţa izolaţiei DIN 43539 Min. 1000 /V faţă


VDE 0510 de masă

Comenzi/îmbinări
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
Lubrifiere Vaselină de înaltă Nr. ID 0147873 După necesităţi
presiune
Ulei SAE 80 După necesităţi
MIL-L2105
API GL-4

Sistemul electric
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
Rezistenţa izolaţiei DIN EN 1175 Min. 1000 /V faţă
VDE 0117 de masă

Sistemul hidraulic
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
Umplerea sistemului Ulei hidraulic HVLP 68
DIN 51524, partea 3
Ulei hidraulic pentru USDA H1 Cantitate max. 48 l
industria alimentară DIN 51524
(variantă)

57348011838 RO - 12/2015 305


6 Întreţinerea
Informaţii generale privind întreţinerea

Pneuri
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
Pneuri superelastice Limită de uzură Până la marcajul
de uzură
Pneu din cauciuc Limită de uzură Până la marcajul
solid de uzură
Pneuri pneumatice Adâncime minimă a 1,6 mm
profilului
Presiunea aerului Consultaţi
informaţiile despre
stivuitor

Punte directoare
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
(A) Rulment de fuzetă, Vaselină de înaltă Nr. ID 0147873 După necesităţi
rulment sferic presiune
Piuliţele roţilor de pe Cheie dinamometrică 600 Nm
puntea directoare

Punte motoare
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
Piuliţele roţilor de pe Cheie dinamometrică 640 Nm
puntea motoare
Angrenaj de roată Ulei mineral FUCHS TITAN Partea dreaptă: 1,52 l
GEAR HYP LD Partea stângă: 0,57 l
80W-90

Catarg de ridicare
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
(B) Lubrifiere Vaselină de înaltă Nr. ID 0147873 După necesităţi
presiune
Oprire Joc Min. 2 mm
(D) Rulmentul catargului Vaselină Aralub 4320 Umpleţi cu vaselină
de ridicare DIN 51825-KPF2N20 până când iese o
Nr. ID 0148659 cantitate mică de
vaselină proaspătă

Lanţuri de încărcare
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
(C) Lubrifiere Spray pentru lanţuri Complet sintetic După necesităţi
de sarcină mare Interval de
temperatură: de la
-35 °C la +250 °C
Nr. ID 0156428

306 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Informaţii generale privind întreţinerea

Sistem de răcire
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
Umplerea sistemului Inhibitor de coroziune G12 plus (violet) Aprox. 12 l
şi agent de protecţie TL-VW 774 F 40% agent de
pentru sistemul de protecţie pentru
răcire/apă sistemul de răcire
/ 60% apă pentru
protecţia contra
îngheţului până la
-25 °C

Sistem de aer condiţionat


Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
Umplerea sistemului Refrigerent Nr. ID 7449600005 Cabină standard:
1400 g
Cabină versiune
pentru băuturi: 1485
g

Rezervor de combustibil
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
Rezervor de Motorină Combustibili nerutieri Aprox. 58 l
combustibil EN 590, DIN 51628,
ASTM D975,
NATO F-54
(combustibili lichizi
uşori, calitate
EN 590)

Motor
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
Umplerea sistemului Ulei de motor DQC III-10 LA, Cu schimbare filtru
DQC IV-10 LA 8,5 l
Filtru de aer Cartuş filtru şi cartuş
de siguranţă

Sistem de spălare
Code Unitate Material de lucru Specificaţii Dimensiuni
Umplerea sistemului Soluţie de spălare De iarnă, nr. După necesităţi
geamuri ID 172566
.

57348011838 RO - 12/2015 307


6 Întreţinerea
Informaţii generale privind întreţinerea

308 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Intervalele de întreţinere şi de inspecţie

Intervalele de întreţinere şi de inspecţie


Întreţinerea — la 1000 de ore/anuală
În timpul orelor de operare
1000 2000 4000 5000 7000 Realizat
8000 10000 11000 13000 14000  
Şasiul, caroseria şi dotările
Verificaţi dacă şasiul prezintă fisuri
Verificaţi dacă rama de protecţie pentru cabină/cabina şi geamurile de sticlă pre-
zintă deteriorări
Verificaţi comenzile, comutatoarele şi îmbinările cu privire la semne de deteriorare
şi aplicaţi vaselină şi ulei
Verificaţi dacă scaunul şoferului funcţionează corect şi nu este deteriorat
Verificaţi dacă sistemul de reţinere a şoferului funcţionează corect şi nu este dete-
riorat şi curăţaţi-l.
Verificaţi funcţionarea corectă a celor două pedale, asiguraţi-vă că acestea nu sunt
deteriorate şi lubrifiaţi-le
Pneurile şi roţile
Verificaţi dacă pneurile prezintă semne de uzură şi verificaţi presiunea aerului
Verificaţi dacă roţile nu sunt deteriorate şi verificaţi cuplurile de strângere
Unitatea de propulsie
Puntea motoare: verificaţi îmbinările cu şurub, verificaţi dacă există scurgeri şi
curăţaţi nervurile de răcire
Uleiul pentru cutia de viteze şi frâna multidisc: verificaţi nivelul uleiului
Motorul cu combustie internă
Verificaţi starea motorului cu combustie internă (inspecţie vizuală)
Schimbaţi uleiul de motor şi înlocuiţi filtrul de ulei
Verificaţi filtrul de aer şi microfiltrul şi înlocuiţi dacă este necesar
Verificaţi funcţionarea corectă şi etanşeitatea sistemului de răcire
Verificaţi lichidul de răcire; completaţi dacă este necesar
Verificaţi sistemul de evacuare
DEUTZ: verificaţi răcitoarele intermediare şi eliminaţi uleiul de lubrifiere şi conden-
sul
VW: înlocuiţi bujiile
Sistemul de combustibil
Verificaţi funcţionarea corectă şi etanşeitatea sistemului de combustibil
Verificaţi prefiltrul de combustibil (separatorul de apă) şi goliţi apa dacă este necesar

57348011838 RO - 12/2015 309


6 Întreţinerea
Intervalele de întreţinere şi de inspecţie

În timpul orelor de operare


1000 2000 4000 5000 7000 Realizat
8000 10000 11000 13000 14000  
Înlocuiţi prefiltrul de combustibil (o dată pe an)
Înlocuiţi filtrul de combustibil (filtrul principal)
Sistemul GPL
Verificaţi dacă sistemul GPL prezintă deteriorări
Verificaţi electrovalva de închidere şi, dacă este necesar, verificaţi supapa de elibe-
rare a presiunii înalte (1,7 bari)
Verificaţi dacă robinetul buteliei de gaz este curat şi funcţionează corect, verificaţi
dispozitivul de siguranţă la suprapresiune (30 bar)
Schimbaţi filtrul GPL
Înlocuiţi vaporizatorul (seria C) sau efectuaţi revizia generală a evaporatorului
(MD/Cobra) Înlocuiţi eticheta
Verificaţi ca îmbinările cu şurub să fie bine fixate şi efectuaţi un test de scurgeri
Verificaţi conţinutul de CO din gazele de eşapament
Verificaţi dacă durata funcţionării continue a motorului înainte de oprire este accep-
tabilă
Direcţia
Verificaţi funcţionarea corectă şi etanşeitatea sistemului de direcţie
Verificaţi poziţionarea fermă a volanului şi dacă mânerul rotativ nu prezintă deterio-
rări
Puntea directoare: verificaţi dacă este ataşată ferm, dacă prezintă scurgeri şi apli-
caţi vaselină
Verificaţi capătul cursei de direcţie
Frânele
Verificaţi starea şi funcţionarea corectă a tuturor pieselor mecanice ale frânelor
Verificaţi funcţionarea frânei de serviciu
Verificaţi funcţionarea frânei de parcare
Sistemul electric
Verificaţi toate conexiunile cablurilor electrice
Verificaţi funcţionarea corectă a comutatoarelor, transmiţătoarelor şi senzorilor
Verificaţi iluminarea şi luminile indicatoare
Bateria demarorului
Măsuraţi curentul de pornire la rece; reîncărcaţi sau înlocuiţi bateria, dacă este
necesar.

310 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Intervalele de întreţinere şi de inspecţie

În timpul orelor de operare


1000 2000 4000 5000 7000 Realizat
8000 10000 11000 13000 14000  
Sistemul hidraulic
Verificaţi starea, funcţionarea corectă şi etanşeitatea sistemului hidraulic
Verificaţi funcţia de blocare hidraulică (supapă ISO)
Verificaţi nivelul uleiului
Catargul de ridicare
Verificaţi dacă rulmenţii catargului prezintă deteriorări şi lubrifiaţi-i. Verificaţi cuplul
de strângere
Verificaţi dacă profilurile catargului prezintă semne de deteriorare şi de uzură şi
lubrifiaţi-le
Verificaţi dacă lanţurile de încărcare prezintă semne de uzură şi de deteriorare,
reglaţi-le şi lubrifiaţi-le
Verificaţi cilindrii de ridicare şi racordurile cu privire la semne de deteriorare şi scur-
geri
Verificaţi dacă roţile de ghidare prezintă semne de deteriorare şi de uzură
Verificaţi dacă rolele de suport şi rolele lanţurilor prezintă semne de deteriorare şi
de uzură
Verificaţi jocul dintre opritorul saniei furcilor şi opritorul de capăt de cursă
Verificaţi cilindrii de înclinare şi racordurile cu privire la semne de deteriorare şi
scurgeri
Verificaţi dacă sania furcilor prezintă semne de deteriorare şi de uzură
Verificaţi dacă mecanismul de interblocare a braţelor de furcă prezintă semne de
deteriorare şi funcţionează corect
Verificaţi dacă braţele de furcă prezintă semne de uzură şi deformare
Verificaţi dacă există un şurub de siguranţă pe sania furcilor sau pe dispozitivul
ataşabil
Echipamente speciale
Sistemul de încălzire: verificaţi filtrul de aer proaspăt şi eliminaţi reziduurile prin
lovire uşoară
Sistemul de încălzire: verificaţi dacă există deteriorări şi urmaţi instrucţiunile de
întreţinere ale producătorului
Sistemul de aer condiţionat: verificaţi filtrul de aer proaspăt şi filtrul pentru aerul
recirculat; eliminaţi reziduurile prin lovire uşoară
Sistemul de aer condiţionat: verificare funcţională
Verificaţi dispozitivele ataşabile pentru semne de uzură şi deteriorare; urmaţi in-
strucţiunile de întreţinere ale producătorului
Verificaţi cuplajul de remorcare pentru semne de uzură şi deteriorare; urmaţi in-
strucţiunile de întreţinere ale producătorului

57348011838 RO - 12/2015 311


6 Întreţinerea
Intervalele de întreţinere şi de inspecţie

În timpul orelor de operare


1000 2000 4000 5000 7000 Realizat
8000 10000 11000 13000 14000  
Generalităţi
Citiţi numerele de eroare şi ştergeţi lista
Resetaţi intervalul de întreţinere
Verificaţi dacă etichetele sunt complete
Efectuaţi un test de conducere cu stivuitorul

312 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Intervalele de întreţinere şi de inspecţie

Întreţinere — la 3.000 de ore/doi ani


În timpul orelor de operare Realizat
3000 6000 9000 12000 15000  
Note
Efectuaţi toate lucrările de întreţinere la 1.000 de ore
Unitatea de propulsie
Uleiul pentru cutia de viteze şi frâna multidisc: schimbaţi uleiului pentru cutia de
viteze
Motorul cu combustie internă
Schimbaţi uleiul de motor şi înlocuiţi filtrul de ulei
Înlocuiţi cureaua trapezoidală şi roţile de tensionare (la doi ani)
Înlocuiţi filtrul de aer şi cartuşul de siguranţă
Schimbaţi lichidul de răcire (DEUTZ: la 2 ani; VW: la 9000 de ore sau 5 ani)
DEUTZ: filtrul de particule diesel — înlocuiţi elementul filtrului (la 6000 de ore)
Sistemul GPL
Înlocuiţi toate furtunurile sistemului GPL
Sistemul hidraulic
Schimbaţi uleiul hidraulic
Înlocuiţi filtrul din conducta de retur, filtrul de aerisire şi filtrul de înaltă presiune
(variantă)
Exclusiv pentru RX70-50/600 (7334, 7338): înlocuiţi acumulatorul
Echipamente speciale
Sistemul de aer condiţionat: înlocuiţi filtrul de aer proaspăt şi filtrul pentru aerul
recirculat
Sistemul de aer condiţionat: înlocuiţi uscătorul acumulatorului şi completaţi cu
refrigerent

57348011838 RO - 12/2015 313


6 Întreţinerea
Reglementări de siguranţă pentru întreţinere

Reglementări de siguranţă pentru întreţinere


Informaţii generale

PERICOL
Risc de otrăvire letală!
Este periculos să lăsaţi motorul pornit în spaţii
închise. Motorul consumă oxigen şi emite dioxid de
carbon, monoxid de carbon şi alte gaze otrăvitoare.
Există riscul de otrăvire letală!
– Stivuitorul trebuie să funcţioneze doar în zone
bine ventilate.

Pentru prevenirea accidentelor în timpul


lucrărilor de întreţinere şi de reparaţie, luaţi
toate măsurile de siguranţă necesare, de ex.:
– Aplicaţi frâna de parcare.
– Răsuciţi şi scoateţi cheia din contact.
– Asiguraţi-vă că stivuitorul nu se poate
deplasa şi nu poate porni accidental.
– Dacă este necesar, solicitaţi ridicarea
stivuitorului pe cric la un centru de service
autorizat.
– Solicitaţi centrului de service autorizat să
asigure sania ridicată a furcilor sau catargul
de ridicare extins împotriva coborârii
accidentale.
– Introduceţi o grindă de lemn de dimensiune
adecvată pe post de sprijin între catargul
de ridicare şi cabină, şi fixaţi catargul
de ridicare pentru a preveni înclinarea
accidentală a acestuia în spate.
– Respectaţi înălţimea maximă de ridicare a
catargului de ridicare şi comparaţi dimen-
siunile din datele tehnice cu dimensiunile
halei în care va fi condus stivuitorul. Aceste
măsuri sunt luate pentru a preveni o coli-
ziune cu tavanul halei şi pentru a evita orice
daune.

Lucrul la echipamentul hidraulic


Sistemul hidraulic trebuie depresurizat înainte
de efectua orice lucrări asupra acestuia.

314 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Reglementări de siguranţă pentru întreţinere

Lucrul la echipamentul electric


Lucrările asupra echipamentelor electrice ale
stivuitorului pot fi efectuate numai când acesta
nu se află sub tensiune. Verificările funcţio-
nale, inspecţiile şi reglajele la componentele
aflate sub tensiune vor fi efectuate numai de
către persoane instruite şi autorizate, care iau
în considerare măsurile de precauţie nece-
sare. Nu purtaţi inele, brăţări şi alte accesorii
din metal când lucraţi la componentele elec-
trice.
Pentru a preveni deteriorarea sistemelor elec-
tronice care înglobează componente electro-
nice, precum controlul electronic al deplasării
sau controlul ridicării, aceste componente
trebuie demontate de la stivuitor înainte de a
începe operaţia de sudare electrică.
Lucrările la sistemul electric (de ex. conecta-
rea unui radio, faruri suplimentare etc.) sunt
permise numai cu aprobarea centrului de ser-
vice autorizat.

Lucrul cu sistemul de aprindere


Pentru a preveni vătămările corporale şi/sau
distrugerea sistemului de aprindere, vă rugăm
să respectaţi următoarele:
• Conectaţi şi deconectaţi cablurile sistemului
de aprindere, inclusiv cablurile de înaltă
tensiune şi cablurile dispozitivului de
măsurare, numai cu contactul decuplat.
• Dacă motorul urmează să fie utilizat la
turaţia de pornire, dar fără a fi pornit efectiv
(de ex., pentru un test al presiunii de
compresie), deconectaţi ansamblul de
conectare de la bobina de aprindere.
• Utilizarea unui încărcător rapid pentru
pornirea motorului este permisă timp de
maximum 1 minut, la maximum 16,5 volţi.
• Motorul poate fi spălat numai când aprinde-
rea este oprită.
• La efectuarea lucrărilor de sudură electrică
sau în puncte, deconectaţi complet bateria.
• Stivuitoarele care prezintă defecţiuni la
sistemul de aprindere sau sunt suspectate
de asemenea defecţiuni pot fi remorcate

57348011838 RO - 12/2015 315


6 Întreţinerea
Reglementări de siguranţă pentru întreţinere

numai dacă fişa este deconectată de la


bobina de aprindere.

Dispozitive de siguranţă
După efectuarea operaţiilor de întreţinere
şi reparare, toate dispozitivele de siguranţă
trebuie reinstalate şi testate pentru verificarea
fiabilităţii operaţionale.

Valori setate
Valorile setate dependente de dispozitiv
trebuie respectate la efectuarea reparaţiilor
şi înlocuirea componentelor hidraulice şi
electrice. Aceste valori sunt prezentate în
secţiunile corespunzătoare.

Ridicarea şi aşezarea pe cric

PERICOL
Pericol de deces în cazul răsturnării stivuitorului!
Dacă nu este ridicat şi pus pe cric corespunzător,
stivuitorul se poate răsturna şi prăbuşi. Sunt per-
mise numai vinciurile specificate în manualul pentru
atelier al acestui stivuitor. Acestea sunt testate în
privinţa siguranţei şi capacităţii portante necesare.
– Ridicarea şi aşezarea stivuitorului pe cric trebuie
efectuate doar la centrul de service autorizat.
– Aşezaţi stivuitorul pe cric doar în punctele
prezentate în manualul pentru atelier.

Stivuitorul trebuie ridicat pe cric pentru diferite


tipuri de lucrări de întreţinere. Trebuie infor-
mat centrul de service autorizat cu privire la
aceste operaţii. Manipularea în siguranţă a
stivuitorului şi a mecanismelor de ridicare co-
respunzătoare este descrisă în manualul de
atelier al stivuitorului.

316 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Reglementări de siguranţă pentru întreţinere

Lucru în faţa stivuitorului

PERICOL
Risc de accident!
În cazul în care catargul de ridicare sau sania
furcilor este ridicată, nu se va executa nicio lucrare
pe catargul de ridicare sau în partea din faţă a
stivuitorului fără a respecta următoarele măsuri de
siguranţă.
– Când asiguraţi, utilizaţi numai lanţuri cu o
capacitate portantă suficientă.
– Contactaţi centrul de service autorizat.

ATENŢIE
Posibilitate de deteriorare a plafonului!
– Reţineţi înălţimea maximă de ridicare a catargu-
lui de ridicare.

Asigurarea catargului de ridicare


împotriva înclinării înapoi
Este necesară o grindă din lemn de esenţă
tare cu o secţiune transversală de 120 x 120
mm. Lungimea grinzii de lemn de esenţă tare
trebuie să corespundă, aproximativ, lăţimii
saniei furcii (b3). Pentru a evita vătămări de
impact, grinda de lemn de esenţă tare nu
trebuie să treacă peste conturul exterior al
stivuitorului. Este recomandată o lungime
maximă corelată cu lăţimea totală (b1) a
stivuitorului.
– Obţineţi dimensiunile (b1) şi (b3) din fişa
tehnică VDI corespunzătoare.

57348011838 RO - 12/2015 317


6 Întreţinerea
Reglementări de siguranţă pentru întreţinere

– Prindeţi grinda de lemn de esenţă tare (1)


între structura de protecţie a şoferului (2) şi 1 2
catargul de ridicare (3).

3
Demontarea catargului de ridicare
PERICOL
Risc de accident!
Această lucrare trebuie executată numai de către
un tehnician de service autorizat.
– Apelaţi la un tehnician de service autorizat
pentru a demonta catargul de ridicare.

Asigurarea catargului de ridicare


împotriva căderii
6210_001-030_V3

PERICOL
Risc de accident!
Această lucrare trebuie executată numai de către
un tehnician de service autorizat.
– Apelaţi la un tehnician de service autorizat
pentru a fixa catargul de ridicare.

318 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Asigurarea accesului la punctele de întreţinere

Asigurarea accesului la punctele de întreţinere


Deschiderea clapetei laterale de
service 1 2
– Rotiţi clema de eliberare rapidă din partea
stângă (1) în sens orar.
– Rotiţi clema de eliberare rapidă din partea
dreaptă (2) în sens antiorar.

INDICAŢIE
Clapeta laterală de service (3) este fixată pe
şasiu printr-o şaibă de blocare (4).

3 7331_314-001

– Rabataţi în jos cu grijă clapeta laterală de


service.
4

7331_314-002

57348011838 RO - 12/2015 319


6 Întreţinerea
Asigurarea accesului la punctele de întreţinere

– Ridicaţi clapeta laterală de service în afara


conturului stivuitorului şi lăsaţi-o să atârne
din stivuitor.

7331_314-003

Închiderea clapetei laterale de


2 3
service
– Aşezaţi cu grijă clapeta laterală de service
(1) pe nişa din şasiu.
– Rotiţi clema de eliberare rapidă din partea
stângă (2) în sens antiorar.
– Rotiţi clema de eliberare rapidă din partea
dreaptă (3) în sens orar.
– Asiguraţi-vă că acest capac lateral se află
în interiorul conturului stivuitorului şi este
blocat corespunzător.

1 7331_314-004

320 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Asigurarea accesului la punctele de întreţinere

Deschiderea capotei motorului

ATENŢIE
1
Risc de vătămare!
2
– Opriţi motorul înainte să deschideţi capota
motorului!

ATENŢIE
La deschiderea capotei, scaunul şoferului poate
fi deteriorat dacă nu se află în poziţia cea mai
avansată.
– Împingeţi scaunul şoferului complet în faţă.

– Mutaţi coloana de direcţie (1) cât mai în faţă


posibil şi fixaţi-o; consultaţi ⇒ Capitolul „Re-
7311_120-001

glarea coloanei dedirecţie“, P. 5-77.


– Împingeţi scaunul şoferului (2) complet în
faţă; consultaţi ⇒ Capitolul „Reglarea scau-
nului şoferului MSG 65/MSG 75“, P. 5-72.
– Pentru stivuitoarele cu lunetă (variantă), ra-
bataţi spătarul scaunului înainte; consultaţi
⇒ Capitolul „Reglarea scaunului şoferu-
lui MSG 65/MSG 75“, P. 5-72. Îndepărtaţi
toate obiectele proeminente de pe raft.
– În cazul stivuitoarelor cu cabină (variantă),
închideţi fereastra de pe partea dreaptă
(privind în direcţia de deplasare), dacă este
necesar. Atunci când geamul este deschis,
mânerul de deschidere a geamului poate
intra în coliziune cu capota motorului.

57348011838 RO - 12/2015 321


6 Întreţinerea
Asigurarea accesului la punctele de întreţinere

– Introduceţi ferm o şurubelniţă îngustă în


fanta (4) de deschidere a capotei până când
se deschide mecanismul de interblocare.
În caz de urgenţă, cheia de contact poate fi,
de asemenea, utilizată în acest scop.
– Utilizaţi mânerul pentru a deschide capota
4
motorului.

7300_003-007_V2

Închiderea capotei
– Coborâţi capota ţinând-o de mâner până
la cuplarea mecanismului de blocare cu un
sunet specific.
– Reglaţi scaunul (2); consultaţi ⇒ Ca-
pitolul „Reglarea scaunului şoferului
MSG 65/MSG 75“, P. 5-72.
– Reglaţi coloana de direcţie (1). 1
2

7311_120-001

322 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Asigurarea accesului la punctele de întreţinere

Instalarea şi scoaterea cadrului de


susţinere
Demontarea cadrului de susţinere
ATENŢIE
Pericol de scurtcircuit în caz de deteriorare a
cablurilor!
– Verificaţi cablurile de conectare pentru a vedea
dacă prezintă deteriorări.
– Atunci când îndepărtaţi sau instalaţi cadrul de
susţinere, verificaţi cablurile de conectare pentru
a vă asigura că nu sunt deteriorate.

INDICAŢIE
Pedala de acceleraţie este fixată pe cadrul de
susţinere şi va fi demontată odată cu acesta.
Fişa de conectare a pedalei de acceleraţie
este amplasată sub cadrul de susţinere.
– Deschideţi capota motorului.
– Îndepărtaţi covoraşul de cauciuc.
– Ridicaţi partea din spate a plăcii de sol (1).
1

7311_003-013

57348011838 RO - 12/2015 323


6 Întreţinerea
Asigurarea accesului la punctele de întreţinere

– Deconectaţi mufa de la pedala de accelera-


ţie (2).
– Scoateţi placa de sol şi depozitaţi-o într-o
locaţie sigură.

Instalarea cadrului de susţinere


ATENŢIE
Risc de zdrobire între cadrul de susţinere şi muchia 2
şasiului!
Dacă membre ale corpului sau obiecte se află între
cadrul de susţinere şi muchia şasiului la închiderea
cadrului de susţinere, există pericolul de strivire.
– La închiderea cadrului de susţinere, asiguraţi-vă
că nu se află nimic între acesta şi muchia
şasiului. 7311_003-014

– Poziţionaţi cadrul de susţinere în faţă.


– Cuplaţi ansamblul de conectare la pedala
de acceleraţie.
– Ghidaţi cu atenţie în jos cadrul de susţinere
şi închideţi-l.
– Introduceţi covoraşul de cauciuc.

324 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Întreţinere

Întreţinere
Curăţarea radiatorului, verificarea
etanşeităţii 1
– Parcaţi stivuitorul în condiţii de siguranţă.
– Deschideţi capota motorului.
– Curăţaţi radiatorul (1).
– Curăţaţi nervurile radiatorului cu o perie
adecvată şi suflaţi-le cu aer comprimat
(max. 2 bar).
– Verificaţi dacă radiatorul şi furtunurile de
lichid de răcire prezintă scurgeri şi strângeţi
din nou clemele, dacă este necesar.

ATENŢIE
7311_003-002
Risc de deteriorare a motorului!
Dacă nivelul lichidului de răcire este scăzut, acea-
sta indică o scurgere în sistemul de răcire.
– Verificaţi dacă scurgerile au fost îndepărtate.
– În caz contrar, luaţi legătura cu centrul de service
autorizat.

– Închideţi capota motorului.

Înlocuirea cartuşelor filtrului de aer

INDICAŢIE
Cartuşul filtrului de aer trebuie înlocuit atunci
când pe unitatea de afişare şi operare apare 8
mesajul FILTRU DE AER sau o dată la doi
3

6
ani. 4 9

– Deschideţi clapeta laterală de service; 7

consultaţi capitolul intitulat „Deschiderea 5 0

clapetei laterale de service“

7312_003-070_ro_V2

57348011838 RO - 12/2015 325


6 Întreţinerea
Întreţinere

– Eliberaţi cele trei cleme (1) ale filtrului de


aer şi scoateţi capacul filtrului de aer (2). 1

1
1
2 7321_003-075

– Scoateţi cartuşul principal (3).


3
ATENŢIE
Risc de deteriorare a motorului!
Cartuşul de siguranţă trebuie să rămână în carcasa
filtrului de aer până când este eliminată toată
mizeria din carcasă, astfel încât nu mai intră mizerie
în sistemul de inducţie!

– Ştergeţi carcasa filtrului de aer cu o lavetă


umedă.

7321_003-076

326 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Întreţinere

– Înlăturaţi cartuşul de siguranţă (4), verificaţi


pentru eventuala contaminare şi înlocuiţi-l
dacă este necesar.
– Remontaţi cartuşul de siguranţă. 4
– Introduceţi un nou cartuş principal (3).

7321_003-077

– Fixaţi capacul filtrului de aer (5) cu marcajul


(6) îndreptat în sus. 6 7
– Fixaţi cele trei cleme (7) pe filtrul de aer.
– Închideţi clapeta laterală de service.

7
7
5 7321_003-078

Golirea apei din filtrul de combustibil

ATENŢIE
Consumabilele sunt toxice!
Respectaţi normele de siguranţă
când lucraţi cu motorină; consultaţi
⇒ Capitolul „Motorină“, P. 3-44.

57348011838 RO - 12/2015 327


6 Întreţinerea
Întreţinere

INDICAŢIE
Este foarte important să evacuaţi apa când
stivuitorul funcţionează în climate tropicale şi
în funcţie de calitatea combustibilului folosit.
Un senzor din filtrul de combustibil monitori-
zează nivelul de apă din filtru. Dacă apa depă-
şeşte un anumit nivel, un mesaj de avertizare
corespunzător apare pe unitatea de afişare şi
operare. În acest moment, apa trebuie golită
din filtrul de combustibil. Pentru aceasta, pro-
cedaţi după cum urmează:
– Deschideţi capota motorului. Filtrul de
combustibil (1) este situat imediat lângă
cârligul de blocare (2) de pe încuietoarea
capotei.
– Ţineţi un vas de colectare adecvat sub bu-
şonul (3) cu senzorul filtrului de combustibil.
– Deşurubaţi cu atenţie buşonul (3).
– Scurgeţi apa colectată în filtru până când
iese combustibil curat.
– Înşurubaţi din nou strâns buşonul (3).

Lubrifierea racordurilor şi a comenzi-


lor
– Ungeţi sau lubrifiaţi celelalte puncte de
sprijin şi racorduri conform tabelului de
întreţinere; consultaţi⇒ Capitolul „Tabelul
de întreţinere“, P. 6-305.
• Ghidajul scaunului şoferului
• Lubrifiaţi balamalele capotei motorului prin
niplul de lubrifiere
• Controlaţi racordurile supapelor pentru
scurgeri

328 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Întreţinere

• În cabină, lubrifiaţi balamalele uşii prin niplul


de lubrifiere (variantă)
• Lubrifiaţi arborii şi racordurile în operarea
cu două pedale (variantă)

Verificarea închizătorii uşii


– Inspectaţi starea bolţului de blocare şi
verificaţi uzura.
– Verificaţi mecanismul de blocare pentru
operare facilă.

Întreţinerea centurii de siguranţă

PERICOL
Pericol de deces dacă centura de siguranţă ce-
dează în timpul unui accident!
Dacă centura de siguranţă este defectă, aceasta
se poate rupe sau deschide în timpul unui accident
şi nu mai poate menţine şoferul pe scaun. Prin
urmare, şoferul poate fi izbit de componentele
stivuitorului sau poate fi proiectat afară din stivuitor.
– Asiguraţi fiabilitatea operaţională prin testarea
continuă.
– Nu utilizaţi un stivuitor cu o centură de siguranţă
defectă.
– Permiteţi înlocuirea unei centuri de siguranţă
defecte numai de către centrul de service.
– Utilizaţi numai piese de schimb autentice.
– Nu modificaţi centura.

INDICAŢIE
Efectuaţi următoarele verificări în mod regulat
(lunar). În cazul solicitării semnificative, este
necesară o verificare zilnică.

57348011838 RO - 12/2015 329


6 Întreţinerea
Întreţinere

Verificarea centurii de siguranţă


– Scoateţi centura (3) complet şi verificaţi-o
pentru uzură.
Centura nu trebuie să fie roasă sau secţionată.
Cusătura nu trebuie să fie slăbită.
– Verificaţi centura pentru semne de murdă- 3
rie. 2
– Verificaţi dacă piesele sunt uzate sau
deteriorate, inclusiv punctele de cuplare.
– Verificaţi catarama (1) pentru a vă asigura 1
că se fixează în mod adecvat.
Când încuietoarea centurii (2) este introdusă,
centura trebuie să fie blocată în siguranţă.

6327_342-009

– Încuietoarea centurii (2) trebuie să se


deblocheze la apăsarea butonului roşu
(4).
– Mecanismul de blocare automată trebuie
testat cel puţin o dată pe an:
– Parcaţi stivuitorul pe teren plan.
– Scoateţi centura cu o tragere bruscă.
Mecanismul de blocare automată trebuie să
blocheze întinderea centurii. 4
– Înclinaţi scaunul la cel puţin 30 ° (dacă este
cazul, scoateţi scaunul).
– Întindeţi încet centura.
Mecanismul de blocare automată trebuie să 1 7090_342-005

blocheze întinderea centurii.

Curăţarea centurii de siguranţă


– Curăţaţi centura dacă este necesar, dar
fără a utiliza substanţe de curăţare chimică
(o perie este suficientă).

Înlocuirea după un accident


De regulă, centura de siguranţă trebuie
înlocuită după un accident.

330 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Întreţinere

Verificarea scaunului şoferului

ATENŢIE
Risc de rănire!
– După un accident, verificaţi scaunul şoferului,
cu centura de siguranţă şi dispozitivul de fixare
ataşate.

– Verificaţi controalele pentru operare co-


rectă.
– Verificaţi starea scaunului (de ex. uzura
tapiţeriei) şi asiguraţi centura de siguranţă
de capotă.

ATENŢIE
6327_342-010

Risc de rănire!
– Solicitaţi repararea scaunului de către centrul de
service, dacă la verificăriconstataţi deteriorări.

Lubrifierea cuplajului de remorcare


automat

INDICAŢIE
Uzura pieselor mobile poate fi redusă semnifi-
cativ prin întreţinerea corespunzătoare şi prin
lubrifierea regulată a cuplajului.
– Evitaţi supralubrifierea!

INDICAŢIE
Închideţi cuplajul înainte de a curăţare cu un
dispozitiv de înaltă presiune. După curăţare,
lubrifiaţi din nou bolţul de cuplare, ochiul cârli-
gului de remorcare şi suprafaţa de susţinere a
acestuia.

57348011838 RO - 12/2015 331


6 Întreţinerea
Întreţinere

Model RO*243
– Acţionaţi mânerul de siguranţă (3).
– Ridicaţi maneta (2). 1 2
– Lubrifiaţi utilizând niplul de lubrifiere (1),
conform tabelului de întreţinere; con-
sultaţi ⇒ Capitolul „Tabelul de întreţi-
nere“, P. 6-305.
– Închideţi cuplajul ridicând bolţul de cuplare
cu o unealtă adecvată.
– Pentru deplasări cu o remorcă cu bară 3
de remorcare rigidă, lubrifiaţi partea de
dedesubt a ochiului cârligului de remorcare
şi suprafaţa de sprijin a cuplajului.
7321_003-091

– Determinaţi uzura bolţului de cuplare.


Diametrul părţii sferice nu trebuie să fie mai
mic de 36,5 mm.

Modelul RO*244 A
– Deschideţi cuplajul.

7321_003-092

– Lubrifiaţi utilizând niplul de lubrifiere (1),


conform tabelului de întreţinere; con- 1
sultaţi ⇒ Capitolul „Tabelul de întreţi-
nere“, P. 6-305.
– Lubrifiaţi bolţul de cuplare, ochiul cârligului
de remorcare şi suprafaţa acestuia de
sprijin.

Wartung_Rockinger 244 A

332 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Întreţinere

Model RO*245
– Lubrifiaţi prin punctele destinate ace-
stui scop (niplu de lubrifiere, cuplaj de-
schis), conform tabelului de întreţinere;
consultaţi ⇒ Capitolul „Tabelul de întreţi-
nere“, P. 6-305.
– Ungeţi suprafaţa ochiului cârligului.

7321_003-094

Model RO*841
– Lubrifiaţi prin punctele destinate ace-
stui scop (niplu de lubrifiere, cuplaj de-
schis), conform tabelului de întreţinere;
consultaţi ⇒ Capitolul „Tabelul de întreţi-
nere“, P. 6-305.
– Ungeţi suprafaţa ochiului cârligului.

7321_003-095

57348011838 RO - 12/2015 333


6 Întreţinerea
Întreţinere

Întreţinerea roţilor şi a pneurilor 1


2
ATENŢIE
Risc de accident!
Uzura inegală determină scăderea stabilităţii stivui-
torului şi creşterea distanţei de frânare.
– Înlocuiţi imediat pneurile uzate şi deteriorate pe
stânga şi dreapta.

ATENŢIE
Risc de răsturnare!
Calitatea pneurilor influenţează stabilitatea stivui-
torului.
Dacă doriţi să utilizaţi un alt tip de pneu pe stivui- 7321_003-003

tor, dintre pneurile aprobate de către producătorul


stivuitorului sau pneuri de la un alt producător, tre-
buie să obţineţi mai întâi aprobarea producătorului
stivuitorului.

ATENŢIE
Risc pentru stabilitate!
Când utilizaţi pneuri pneumatice sau din cauciuc
plin, piesele roţii cu jantă nu trebuie modificate
niciodată şi nu trebuie combinate piesele roţii cu
jantă de la diferiţi producători.

Verificarea presiunii aerului


– Verificaţi presiunea aerului tuturor celor
patru pneuri; dacă este necesar, reglaţi-o.

INDICAŢIE
Presiunea corectă în pneurile pneumatice (va-
riantă) se bazează pe tipul de pneuri utilizate.
Consultaţi informaţiile de pe etichetele ade-
zive (2) de pe stivuitor.

334 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Întreţinere

Verificarea stării şi uzurii pneurilor 3


ATENŢIE
Calitatea pneurilor influenţează stabilitatea şi
manevrabilitatea motostivuitorului.
Se pot efectua modificări numai după consultarea
producătorului.
La schimbarea roţilor sau a pneurilor, asiguraţi-vă
întotdeauna că aceasta nu provoacă înclinarea
motostivuitorului într-o parte (de exemplu, schim-
baţi întotdeauna simultan roţile din dreapta şi din
stânga).

INDICAŢIE
Uzurile pneurilor pe o axă trebuie să fie
aproximativ identice. 7081_003-059

• Adâncimea profilului (1) pentru pneurile


pneumatice trebuie să fie de cel puţin
1,6 mm în fiecare punct al profilului.
• Pneurile superelastice (variantă) se pot uza
până la marcajul de uzură (3).
– Verificaţi adâncimea profilului la toate cele
patru roţi.
– Verificaţi distanţa dintre profilul pneurilor şi
marcajul de uzură.
– Îndepărtaţi orice corp străin intrat în profilul
pneului .

Verificarea fixării roţilor


– Verificaţi ca sistemul de prindere al roţii (4)
să fie fixat în siguranţă şi strângeţi-l din nou,
în funcţie de necesităţi.

57348011838 RO - 12/2015 335


6 Întreţinerea
Întreţinere

– Respectaţi cuplurile; consultaţi „tabelul cu


date de întreţinere“.

4
7321_003-112

Întreţinerea bateriei

INDICAŢIE
Întreţinerea bateriei se efectuează în confor-
mitate cu instrucţiunile de operare ale produ-
cătorului bateriei.

ATENŢIE
Există riscul de deteriorări, scurtcir-
cuit sau explozie.
Nu aşezaţi obiecte sau scule me-
talice pe baterie. Ţineţi bateria de-
parte de foc şi flăcări deschise. Fu-
matul este interzis.

Verificarea stării de încărcare a bateriei


– Îndepărtaţi capacul lateral.

336 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Întreţinere

– În cazul bateriilor care nu au nevoie de


întreţinere, verificaţi starea încărcării prin
fereastra de vizitare (1):
• Verde: bateria este încărcată la nivel optim. 1
• Negru: starea de încărcare a bateriei nu
se mai află la nivelul optim. Bateria trebuie
reîncărcată. După reîncărcare, indicatorul
devine din nou verde
• Transparent (culoare deschisă): starea
de încărcare nu mai este adecvată pentru o
pornire sigură a stivuitorului. Bateria trebuie
înlocuită.

Încărcarea bateriei
– În cazul bateriilor care necesită întreţinere, 7071_003-071

verificaţi nivelul acidului bateriei.

ATENŢIE
Electrolitul (acid sulfuric diluat) este
toxic şi caustic.
– Respectaţi normele de siguranţă
pentru manipularea acidului de
baterie ⇒ Capitolul „Acidul de
baterie“, P. 3-43.

– Verificaţi nivelul acidului bateriei.


Acidul bateriei trebuie să ajungă până la mar-
ginea inferioară a inserţiei din carcasa bateriei
sau să depăşească cu 5 mm marginea supe-
rioară a plăcuţelor. Ţineţi cont de indicaţiile
producătorului!

ATENŢIE
Bateria poate fi deteriorată!
– Completaţi lichidul lipsă numai cu apă distilată.

57348011838 RO - 12/2015 337


6 Întreţinerea
Întreţinere

– Deşurubaţi capacul celulelor bateriei şi 7090_606-002

verificaţi densitatea acidului utilizând un


sifon pentru acizi.
Densitatea acidului trebuie să se încadreze
în valorile din tabel. Densităţile listate ale
acidului se referă la o temperatură a acidului
de 27 °C.

Densitate
Gol Plin
acid
Normal 1,13 1,28
Tropice 1,08 1,23

ATENŢIE
Risc de explozie! Încărcarea
eliberează gaze explozive.
În timpul încărcării, suprafaţa
celulelor bateriei trebuie să fie
descoperită pentru a asigura o
ventilaţie corespunzătoare.
Zona în care se efectuează încărca-
rea trebuie ventilată corespunzător.
Ţineţi capota deschisă în timpul
încărcării; evitaţi formarea de scântei
în preajma bateriei.

– Încărcaţi imediat bateriile descărcate până


la o încărcare completă.

Curentul de încărcare nu trebuie să depă-


şească 1/10 din capacitate.
Capacele celulelor bateriilor trebuie păstrate
uscate şi curate.
Acidul scurs din baterie trebuie neutralizat
imediat.
Bornele şi papucii de cablu trebuie să fie
curaţi, acoperiţi cu o peliculă subţire de
vaselină pentru baterii şi înşurubaţi strâns.
– După ce procesul de încărcare se încheie,
înşurubaţi la loc capacele celulelor baterii-
lor.
– Remontaţi capacul din spate.

338 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea 6
Întreţinere

Înlocuirea siguranţelor

PERICOL
Risc de incendiu!
Utilizarea unor siguranţe incorecte poate conduce
la scurtcircuite.
– Utilizaţi numai siguranţe având curentul nominal
indicat; consultaţi secţiunea intitulată „Alocarea
siguranţelor“.

– Scoateţi capacul din spate.


– Desfaceţi elementele de fixare ale capacu-
lui (1) şi scoateţi capacul. 1 1
– Înlocuiţi siguranţa defectă cu una care
are curentul nominal conform secţiunii
„Alocarea siguranţelor“.
– Închideţi capacul pentru a fixa cutia de
siguranţe.
– Instalaţi capacele.
– Efectuaţi o verificare funcţională. Dacă
eroarea persistă sau dacă siguranţa este
în continuare defectă, anunţaţi centrul de
service autorizat.

1 1
7311_003-021

Lubrifierea catargului de ridicare şi a


şinei cu rulmenţi
– Îndepărtaţi murdăria şi resturile de lubrifiant
de pe şina cu rulmenţi.
– Lubrifiaţi şinele cu rulmenţi (1) din exterio-
rul, mijlocul şi interiorul catargului, cu un
lubrifiant adeziv pentru supra-presiune,
pentru a reduce uzura. Consultaţi ⇒ Capito-
lul „Tabelul de întreţinere“, P. 6-305.

INDICAŢIE
Pulverizaţi şina cu rulmenţi uniform, de la o
distanţă de aprox. 15-20 cm. Aşteptaţi aprox. 1
15 minute până când echipamentul este gata
de utilizare din nou.
6210_800-020

57348011838 RO - 12/2015 339


6 Întreţinerea
Întreţinere

340 57348011838 RO - 12/2015


7

Întreţinerea la 1.000 de ore/anuală


7 Întreţinerea la 1.000 de ore/anuală
Alte activităţi

Alte activităţi
– Efectuaţi toate lucrările de întreţinere;
consultaţi capitolul „Întreţinerea“.

Verificarea sistemului hidraulic


pentru depistarea scurgerilor
ATENŢIE
Uleiul hidraulic sub presiune poate
scăpa din furtunurile de scurgere şi
produce răniri ale pielii.
Purtaţi mănuşi şi ochelari de protecţie
corespunzători etc.

ATENŢIE
Furtunurile hidraulice se deteriorează!
Furtunurile hidraulice nu trebuie utilizate mai mult
de 6 ani.
Specificaţiile BGR 237 trebuie respectate. Trebuie
ţinut cont de prevederile deosebite din legislaţia
naţională.

– Verificaţi racordurile cu şurub ale ţevii şi


furtunului dacă nu prezintă scurgeri (urme
de ulei).
Furtunurile trebuie înlocuite în următoarele
cazuri:
• Stratul exterior a fost rupt sau a devenit
friabil prezentând deteriorări
• Prezintă scurgeri
• Există deformări nefireşti (de ex., s-au
format umflături sau curburi)
• Un fiting este desprins de furtun
• Un fiting este grav deteriorat sau corodat
Conductele trebuie schimbate dacă:
• Există abraziune cu pierdere de material
• Există deformări nefireşti şi o tensiune de
încovoiere detectabilă
• Prezintă scurgeri

342 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea la 1.000 de ore/anuală 7
Verificarea nivelului uleiului hidraulic

Verificarea nivelului uleiului


hidraulic
ATENŢIE
Uleiurile hidraulice sunt periculoase pentru sănă-
tate şi se află sub presiune în timpul funcţionării.
– Respectaţi reglementările de siguranţă pentru
lucrul cu uleiuri hidraulice; consultaţi ⇒ Capito-
lul „Lichidul hidraulic“, P. 3-42.

– Parcaţi stivuitorul în siguranţă; consultaţi


⇒ Capitolul „Parcarea în siguranţă a stivui-
torului“, P. 5-294.
– Deschideţi capacul lateral. Consultaţi
capitolul intitulat „Deschiderea capacului
lateral“.
– Deşurubaţi şi scoateţi filtrul de aerisire cu
joja de ulei (1) din gâtul de umplere.

57348011838 RO - 12/2015 343


7 Întreţinerea la 1.000 de ore/anuală
Verificarea cilindrilor de ridicare şi a racordurilor pentru depistarea scurgerilor

– Verificaţi nivelul uleiului. Nivelul uleiului


trebuie să fie cel puţin până la marcajul (2) 1
de pe jojă.
– Dacă uleiul nu atinge nivelul de umplere
specificat, completaţi cu ulei hidraulic
cu specificaţia corespunzătoare (con-
sultaţi ⇒ Capitolul „Tabelul de întreţi-
nere“, P. 6-305) prin gâtul de umplere, până
când ajunge maxim la marcajul superior. 2

INDICAŢIE
Utilizaţi o pâlnie.
– Introduceţi filtrul de aerisire cu joja de ulei
înapoi pe gâtul de umplere şi înşurubaţi-l
strâns. 7094_700-002

– Închideţi din nou capacul lateral; consultaţi


capitolul intitulat „Închiderea capacului
lateral“.

INDICAŢIE DE MEDIU
Colectaţi cu atenţie uleiul scurs şi eliminaţi-l
într-o manieră ecologică.

Verificarea cilindrilor de
ridicare şi a racordurilor pentru
depistarea scurgerilor
ATENŢIE
Risc de rănire
Respectaţi reglementările de siguranţă pentru
lucrul la catargul de ridicare, consultaţi capitolul
„Lucrul în faţa stivuitorului“.

– Verificaţi împotriva scurgerilor racordurile


hidraulice şi cilindrul de elevare (inspecţie
vizuală).
– Solicitaţi centrului de service autorizat re- 7094_810-004

medierea racordurilor cu şurub cu scurgeri


sau a cilindrilor hidraulici cu scurgeri.

344 57348011838 RO - 12/2015


Întreţinerea la 1.000 de ore/anuală 7
Verificarea braţelor de furcă

Verificarea braţelor de furcă 1 2 3


– Verificaţi braţele de furcă (1) pentru defor-
mare vizibilă şi uzură excesivă.
Uzura nu trebuie să depăşească 10 % din
grosimea iniţială.
– Verificaţi dacă zăvoarele furcilor (3) funcţio-
nează corect.
– Verificaţi dacă şurubul de blocare (2) este
fixat şi nu cade de pe braţele furcii.
– Înlocuiţi braţele de furcă uzate sau defor-
mate.
ATENŢIE
7094_842-001
Braţele furcilor trebuie să fie uniforme!
– Întotdeauna înlocuiţi ambele braţe de furcă.

Verificarea braţelor reversibile


ale furcii
INDICAŢIE
Această verificare este valabilă numai pentru
braţele reversibile ale furcii (variantă).
– Verificaţi partea exterioară a cotului furcii
(1) pentru a identifica eventualele crăpături.
Contactaţi centrul de service.

57348011838 RO - 12/2015 345


7 Întreţinerea la 1.000 de ore/anuală
Verificarea braţelor reversibile ale furcii

346 57348011838 RO - 12/2015


8

Date tehnice
8 Date tehnice
Dimensiuni

Dimensiuni

Coloana de direcţie este reglabilă ± 80 mm


Scaunul este reglabil ± 90 mm
Deschiderea furcilor este reglabilă

INDICAŢIE
Valorile h1, h3, h4, h6 şi b1 sunt personalizate
şi pot fi luate din confirmarea comenzii.
Centrul de greutate „S“ (distanţa măsurată de
la puntea faţă)

348 57348011838 RO - 12/2015


Date tehnice 8
Dimensiuni

INDICAŢIE
Centrul de greutate „S“ depinde de echipa-
mentul individual al stivuitorului, de exemplu,
de tipul catargului de ridicare, de dispozitivele
ataşabile sau de structura de protecţie a şofe-
rului. Aceasta poate varia de la un stivuitor la
altul. Dacă este necesar, centrul de greutate
„S“ trebuie stabilit în mod individual pentru fie-
care stivuitor. Vă rugăm să contactaţi centrul
de service calificat în legătură cu acest sub-
iect.

57348011838 RO - 12/2015 349


8 Date tehnice
Fişa tehnică VDI

Fişa tehnică VDI


INDICAŢIE
Valorile sunt valabile pentru dispozitivul
standard. Variantele se pot abate de la
acestea.

Caracteristici
RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600
Producător STILL STILL STILL STILL
Propulsie: electrică, diesel, Diesel Diesel Diesel Diesel
benzină, GPL, electrică
Operare: manuală, cu Aşezat Aşezat Aşezat Aşezat
însoţitor, în picioare, aşezat,
colector de comenzi
Capacitate portantă/sarcină Q (kg) 4000 4500 4999 5000
Centrul de greutate al
c (mm) 500 500 500 600
încărcăturii
Distanţă de la încărcătură x (mm) 540 540 540 550
Ampatament y (mm) 2005 2005 2070 2125
.

Greutate
RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600
Greutate netă kg 6075 6279 6590 7174
Sarcină pe punte cu
kg 8896 9632 10468 11014
încărcătură în faţă
Sarcină pe punte fără
kg 2821/3255 2798/3480 2956/3635 3308/3866
încărcătură în faţă/spate
.

Roţi, cadrul şasiului


RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600
Pneuri: superelastice Superela- Superela- Superela- Superelastice
(SE), din cauciuc plin (V), stice stice stice
pneumatice (L)
Dimensiunea roţilor faţă 250-15 355/45-15 355/45-15 355/45-15
Dimensiunea roţilor spate 250-15 250-15 250-15 250-15
Număr de roţi, faţă/spate (x 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
= motoare)

350 57348011838 RO - 12/2015


Date tehnice 8
Fişa tehnică VDI

RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600

Ecartament: pneu simplu b 10


1136 1210 1210 -
faţă (mm)

Ecartament: pneuri duble b 10


1364 1364 1364 1364
faţă (mm)
b 11
Ecartament: spate 1120 1120 1120 1120
(mm)
.

Dimensiuni de bază
RX70
RX70-40 RX70-45 RX70-50
50/600
Înclinare catarg de
ridicare/sanie furci, în Grad 3/7 3/7 3/7 3/7
faţă/în spate
Înălţime cu catargul de h1 (mm) 2400 2400 2400 2400
ridicare retras
Ridicare liberă h2 (mm) 160 160 160 160
Înălţime de ridicare h3 (mm) 3180 3180 3180 2980
Înălţime cu catargul de h4 (mm) 4187 4187 4187 4137
ridicare extins
Înălţime până la rama de
h6 (mm) 2300 2300 2300 2300
protecţie pentru cabină
Înălţime scaun h7 (mm) 1298 1298 1298 1298
h10
Înălţime de cuplare 496 496 496 496
(mm)
Lungime totală l1 (mm) 4027 4071 4198 4368
Lungime de la spatele furcii l2 (mm) 3027 3071 3098 3168
Lăţime totală b1 1380 1506 1506 1506
s/e/l
Dimensiuni braţ furcă 50/120/1000 50/120/1000 50/120/1000 50/150/1200
(mm)
Categoria Categoria Categoria Categoria
Sania furcilor conform ISO
III/formula- III/formularul III/formula- III/formula-
2328 clasa/formularul A, B
rul A A rul A rul A
Lăţimea saniei furcilor b3 (mm) 1310 1310 1410 1310
Gardă la sol cu încărcătura m1
140 140 140 140
sub catargul de ridicare (mm)
Gardă la sol la centrul m2
165 165 165 165
ampatamentului (mm)
Lăţimea culoarului pentru Ast 4401 4441 4470 4539
paleţi de 1000x1200, (mm)
amplasaţi transversal

57348011838 RO - 12/2015 351


8 Date tehnice
Fişa tehnică VDI

RX70
RX70-40 RX70-45 RX70-50
50/600
Lăţimea culoarului pentru
Ast
paleţi de 800x1200, 4601 4641 4670 4739
(mm)
amplasaţi pe lungime
Wa
Rază de bracaj 2661 2701 2730 2789
(mm)
b13
Rază internă de rotire 737 737 746 754
(mm)
.

Performanţe
RX70
RX70-40 RX70-45 RX70-50
50/600
Viteză de deplasare cu/fără
km/h 21/21 21/21 20/20 20/20
încărcătură
Viteză de ridicare cu/fără
încărcătură, valoare min. m/s 0,59/0,59 0,50/0,53 0,50/0,53 0,50/0,53
turaţie ventilator
Viteză de coborâre cu/fără
m/s 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50 0,50/0,50
încărcătură
Forţă de tracţiune cu/fără
N
încărcătură
Capacitate de urcare
% />30 />30 />30 />30
cu/fără încărcătură
Timp de accelerare cu/fără
s
încărcătură
Frână de serviciu Mecanică Mecanică Mecanică Mecanică
.

Motor
RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600
Deutz/ Deutz/ Deutz/ Deutz/
Producător/tip motor
TCD 2,9 l TCD 2,9 l TCD 2,9 l TCD 2,9 l
Putere nominală motor 54 54 54 54
kW
conform ISO 1585
Turaţie nominală rpm 2200 2200 2200 2200
Cuplu maxim Nm 260 260 260 260
Număr de cilindri/cilindree cm3 4/2900 4/2900 4/2900 4/2900
Consum de combustibil
l/h - - -
conform ciclului VDI
.

352 57348011838 RO - 12/2015


Date tehnice 8
Alocarea siguranţelor

Altele

RX70-40 RX70-45 RX70-50 RX70 50/600


Tip controler de tracţiune Stilltronic Stilltronic Stilltronic Stilltronic
Presiune de lucru pentru
dispozitivele ataşabile bar 250 250 250 250
Volum de ulei pentru
l/min 30 30 30 30
dispozitivele ataşabile
Nivel de zgomot la urechea
dB(A)
şoferului
Cuplaj de remorcare,
Bolţ Bolţ Bolţ Bolţ
tip/model
.

Alocarea siguranţelor

Siguranţă Conectare Comentariu


Baterie de 12 volţi (borna pozitivă con-
1F08 10 A Rezervă
stantă)
1F09 10 A Comutator de blocare, borna 30
1F10 10 A Pompă de lichid de răcire RX70-40-50 (GPL)
1F11 10 A Convertor
1F12 15 A Rezervă
12 volţi pentru TCU, unitatea de afişare şi
1F15 10 A
operare
1F16 10 A 12 volţi pentru echipamentul servohidraulic
1F17 10 A Releu de întârziere, borna 15
Convertor pentru pompa de lichid de răcire,
1F18 15 A
punte/convertor

57348011838 RO - 12/2015 353


8 Date tehnice
Alocarea siguranţelor

Siguranţă Conectare Comentariu


10 A 12 volţi pentru ECU ECU VW
1F19 Controlerul de volum al gazelor de eşapa-
10 A RX70-40-50 (DOC, DPF)
ment
Pompă de aer arzător, unitate de control
10 A pentru preîncălzire, recircularea gazelor de RX70-60-80
eşapament
1F21 Sondă lambda, supapă impuls modul de
15 A RX70-40-50 (GPL)
aprindere 1-3
Clapetă de acceleraţie controler gaze de
10 A RX70-40-50 (DOC)
eşapament
15 A Unitate de control al aprinderii cu bujii RX70-60-80
1F22
15 A Supapă impuls, modul de aprindere 4-6 RX70-40-50 (GPL)
4F01 10 A Claxon de semnalizare
5F11 30 A CPP1 (plafon)
5F12 20 A CPP2b (iluminare)
5F13 30 A CPP3 (scaun)
5F14 20 A 12 volţi pentru ECU ECU Deutz
9F03 10 A 12 volţi pentru Option Board
20 A Demaror, borna 50 RX70-40-50 (GPL)
9F04
30 A Pompă de combustibil RX70-40-50 (DOC, DPF)

INDICAŢIE
În funcţie de echipament, nu toate siguranţele
vor fi prezente pe stivuitorul dvs.

354 57348011838 RO - 12/2015


Index
g

A Bolţul de cuplare din contragreutate . . . 221


Cuplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Accesorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Acid de baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Decuplare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Braţe de furcă
Acoperirea asigurării pe proprietăţile
companiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Lungime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Acţionarea cheii în contact . . . . . . . . . . . 83 Braţe furcă reversibile . . . . . . . . . . . . . 144
Acţionarea comutatorului de direcţie Verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Versiune joystick 4Plus . . . . . . . . . . 112
C
Versiunea cu manetă . . . . . . . . . . . 113
Acţionarea comutatorului pentru Cabină şofer
direcţia de deplasare Utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Versiunea cu minimanetă . . . . . . . . 112 Cadru de susţinere
Adaptări . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Adresa producătorului . . . . . . . . . . . . . . . I Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Ambalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Cală de roată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Ancorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Calificările personalului . . . . . . . . . . . . 300
Aruncare Capacitatea portantă . . . . . . . . . . . . . . 147
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Caracterul de actualitate al instrucţiuni-
Componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 lor de operare . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Aşezare pe cric . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Catarg de ridicare
Autorizarea accesului Asigurare împotriva căderii . . . . . . . 318
Definirea codului PIN al şoferului . . . . 89 Asigurarea împotriva înclinării
înapoi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Introducerea codului de acces . . . . . . 88
Demontare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Schimbarea parolei . . . . . . . . . . . . . . 93
Lubrifierea şinei cu rulmenţi . . . . . . . 339
Selectarea codului PIN al şoferului . . . 91
Centura de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . . 96
Autorizarea accesului cu cod PIN . . . . . . 86
Curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Avertizare privind piesele care nu sunt
originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Defecţiuni cauzate de temperaturi
scăzute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
B Eliberare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Fixare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Baterie
Fixarea centurii pe o pantă abruptă . . 98
Aruncare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Înlocuirea după un accident . . . . . . . 330
Încărcare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
Verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Verificarea stării de încărcare . . . . . 336
Ciocan de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Blue-Q
Configurarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Clapetă laterală de service
Deschidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Descrierea funcţiei . . . . . . . . . . . . . 244
Închidere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Oprirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Coborâre de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . 280
Pornirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Coborâre din stivuitor . . . . . . . . . . . . . . . 79
Comandarea pieselor de schimb şi a
consumabilelor . . . . . . . . . . . . . 303

57348011838 RO - 12/2015 355


Index
g

Compania operatoare . . . . . . . . . . . . . . 28 Definirea direcţiilor . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9


Conducerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Deplasare în pantă . . . . . . . . . . . . . . . . 109
pe pante ascendente şi descen- Deplasarea pe podurile de încărcare . . . 167
dente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Depozitarea stivuitorului . . . . . . . . . . . . 295
Versiune cu pedală dublă . . . . . . . . 115 Deschiderea capotei motorului . . . . . . . 321
Conducerea în ascensoare . . . . . . . . . 166 Deschiderea geamurilor laterale . . . . . . 215
Consumabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Deschiderea uşii cabinei . . . . . . . . . . . . 214
Eliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Desene mostră . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Informaţii de siguranţă pentru Detaliile de contact . . . . . . . . . . . . . . . . .. I
manipularea acidului de baterie . . 43
Deteriorare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Informaţii de siguranţă privind Dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
lichidul de răcire şi antigelul . . . . . 46
Direcţia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Informaţii privind siguranţa pentru
lichidul hidraulic . . . . . . . . . . . . . . 42 Dispozitive ataşabile
Instrucţiuni de siguranţă pentru Ansamblu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
manevrarea uleiurilor . . . . . . . . . . 41 Comenzi generale . . . . . . . . . . . . . . 180
Măsuri de siguranţă pentru motorină . 44 Controlarea cu ajutorul mini-
Cuplaj automat de remorcare manetei duble şi a celei de-a
5-a funcţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Cuplaj RO*244 A . . . . . . . . . . . . . . . 227
Controlarea dispozitivelor ataşabile
Decuplarea modelului RO*244 A . . . 229 utilizând minimaneta cvadruplă
Cuplarea automată a remorcii . . . . . . . . 223 şi funcţia 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Cuplaj RO*245 . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Controlarea folosind o minimanetă
Cuplaj RO*841 . . . . . . . . . . . . . . . . 231 cvadruplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Cuplarea RO*243 . . . . . . . . . . . . . . 225 Controlarea folosind o minimanetă
Decuplarea RO*243 . . . . . . . . . . . . 227 triplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Decuplarea RO*245 . . . . . . . . . . . . 231 Controlarea prin manetă . . . . . . . . . 196
Decuplarea RO*841 . . . . . . . . . . . . 232 Controlarea prin manetă şi funcţia 5 . 197
Curăţarea geamurilor . . . . . . . . . . . . . . 292 Controlarea utilizând minimaneta
triplă şi funcţia 5 . . . . . . . . . . . . . 188
Curăţarea sistemului electric . . . . . . . . 291
Controlarea utilizând o mini-manetă
Curăţarea stivuitorului . . . . . . . . . . . . . 289
dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Curăţarea supapei de praf . . . . . . . . . . . 78
Eliberare presiune din conexiuni . . . 178
D Preluarea unei încărcături . . . . . . . . 204
Riscuri speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Data publicării instrucţiunilor de operare . . 8
Dispozitive de operare pentru funcţiile
Date tehnice hidraulice şi de antrenare . . . . . . . 55
Dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Dispozitive de siguranţă . . . . . . . . . . . . 316
Deblocarea comutatorului de oprire de Dispozitivele ataşabile
urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Controlul prin joystickul 4Plus . . . . . 194
Declaraţie de conformitate . . . . . . . . . . . . 6
Fixarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Declaraţie de conformitate CE,
conform Directivei privind utilajele . . 6 Dispozitivele medicale . . . . . . . . . . . . . . 36
Defecţiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Drepturile de autor şi drepturile asupra
mărcilor comerciale . . . . . . . . . . .. 8
Definirea codului PIN al şoferului . . . . . . 89

356 57348011838 RO - 12/2015


Index
g

Drepturile, obligaţiile şi regulile de Frână de parcare


comportament ale şoferilor . . . . . . 29 Frână de parcare mecanică . . . . . . . 119
Drumuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Funcţia de scuturare . . . . . . . . . . . . . . 162
Deplasare în pantă . . . . . . . . . . . . . 109 Comutatorul cu manetă . . . . . . . . . . 165
Dimensiunile drumurilor . . . . . . . . . 109 Joystick 4Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Dimensiunile lăţimii culoarelor . . . . . 109 Minimanetă cvadruplă . . . . . . . . . . . 165
Reguli pentru drumuri şi zona de Minimanetă dublă . . . . . . . . . . . . . . 164
lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Minimanetă triplă . . . . . . . . . . . . . . 164
Stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Funcţie de blocare hidraulică . . . . . . . . 132
Zone periculoase . . . . . . . . . . . . . . 111
Funcţionarea defectuoasă în timpul
După spălare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 modului de ridicare . . . . . . . . . . . 131

E G
Efecte asupra consumatorilor Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
suplimentari . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Girofar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Emisii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 I
Căldură . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Iluminare
Emisii de zgomot . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Pornire şi oprire . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Emisiile motorului diesel . . . . . . . . . . 49 Indicatori
Gaze de eşapament . . . . . . . . . . . . . 49 Versiunea cu manetă . . . . . . . . . . . 208
Vibraţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Versiunea cu minimanetă . . . . . . . . 207
Emisiile motorului diesel Informaţii privind efectuarea lucrărilor
Verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 de întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . 300
Este interzisă utilizarea de către Intervale de întreţinere . . . . . . . . . . 301
persoane neautorizate . . . . . . . . . 30 Informaţii StVZO (Normativ privind
Etichetarea CE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 avizarea circulaţiei vehiculelor
Exemplu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 pe drumurile publice) . . . . . . . . . . 63
Extensie furcă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Inspecţia de siguranţă . . . . . . . . . . . . . . 38
Inspecţiile vizuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
F Instrucţiuni de siguranţă pentru lucrul
Filtru de combustibil la catargul de ridicare . . . . . . . . . 317
Drenarea apei . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Introducerea codului de acces . . . . . . . . 88
Filtru de particule Introducerea penelor . . . . . . . . . . . . . . 269
Cerinţe de operare . . . . . . . . . . . . . . 39 Inversarea direcţiei de deplasare . . . . . 114
Filtrul de particule Versiune cu pedală dublă . . . . . . . . 117
Afişaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Î
Funcţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Funcţionare în sarcină redusă . . . . . 169 Închiderea capotei . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Operarea normală . . . . . . . . . . . . . . 169 Închiderea geamurilor laterale . . . . . . . 216
Regenerare în staţionare . . . . . . . . . 170 Închiderea uşii cabinei . . . . . . . . . . . . . 215
FleetManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Înainte de preluarea încărcăturii . . . . . . 147
Înregistrarea accidentelor . . . . . . . . 213

57348011838 RO - 12/2015 357


Index
g

Încărcare cu macaraua . . . . . . . . . . . . . 272 M


Agăţarea în chingile de ridicare . . . . 272
Maneta
Determinarea greutăţii de încărcare . 272
Înclinarea catargului de ridicare . . . . 139
Încărcătura
Ridicarea şi coborârea saniei furcii . . 139
Coborârea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Manetă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Încărcătura remorcată . . . . . . . . . . . . . 220 Manipularea
Înlocuirea siguranţelor . . . . . . . . . . . . . 339
preluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Înregistrarea accidentelor . . . . . . . . . . . 213
transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Întreruperea automată a ridicării . . . . . . 124
Manipularea arcurilor cu gaz şi a
Întreruperea ridicării acumulatorilor . . . . . . . . . . . . . . . 37
Automat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Material de lucru
Tabel de întreţinere . . . . . . . . . . . . . 305
J
Materiale de operare
Jante şi pneuri Calitate şi cantitate . . . . . . . . . . . . . 303
Verificarea fixării roţilor . . . . . . . . . . 335 Măsurarea încărcăturii . . . . . . . . . . . . . 148
Verificarea presiunii aerului . . . . . . . 334 Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Verificarea stării şi uzurii pneurilor . . 335 Procedura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Joystick 4Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Reglarea la zero . . . . . . . . . . . . . . . 104
Deplasarea laterală a saniei furcii . . 138 Măsurarea rezistenţei izolaţiei
Înclinarea catargului de ridicare . . . . 137 sistemului electric . . . . . . . . . . . . . 40
Ridicarea/coborârea saniei furcilor . . 137 Mecanism de blocare a fixatorului
Eliberare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
L Mesaj
Lanţuri de încărcare ? POZIŢIE VERTICALĂ . . . . . . . . . . 255
Curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 ACCELERAŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Lăţimea culoarelor . . . . . . . . . . . . . . . . 109 ADBLUE REFILL 5l . . . . . . . . . . . . . 262
LED-uri de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 APLICĂ FR AJUTOR . . . . . . . . . . . 252
Lichid de răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 BUJII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Completare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 CALITATE ADBLUE . . . . . . . . . . . . 262
Lichid de răcire şi antigel . . . . . . . . . . . . 46 CENTURA DE SIG . . . . . . . . . . . . . 256
Lichidul hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 CICLU REFERINŢĂ . . . . . . . . . . . . 255
Listă de abrevieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 COBOARĂ FURCI . . . . . . . . . . . . . 254
Locaţia de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 COD RESPINS . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Lubrifierea racordurilor şi a comenzilor . 328 DEFECŢIUNE SCR-SYSTEM . . . . . 266
Lucrări de întreţinere fără calificări DIRECŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 ELIBERAŢI FRÂNA DE PARC. . . . . 253
Lucru cu sistemul de aprindere . . . . . . . 315 EROARE REGEN. STAŢION. . . . . . 266
Lucru în faţa stivuitorului . . . . . . . . . . . . 317 EŞTI SIGUR? . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Lucrul la echipamentul electric . . . . . . . 315 FILTRU AER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Lucrul la echipamentul hidraulic . . . . . . 314 FILTRU COMBUST. . . . . . . . . . . . . 264
Lumini de rulare FILTRU EŞAPAMENT . . . . . . . . . . 263
Pornire şi oprire . . . . . . . . . . . . . . . . 205

358 57348011838 RO - 12/2015


Index
g

FRÂNA DE PARC.: APLICĂ FR Mini-manetă dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . 56


AJUTOR! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 Înclinarea catargului de ridicare . . . . 134
FRÂNĂ DE PARC. ACTIVĂ . . . . . . . 253 Ridicarea şi coborârea saniei furcii . . 134
FRÂNĂ SERVICIU . . . . . . . . . . . . . 251 Minimaneta cvadruplă
GOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Înclinarea catargului de ridicare . . . . 136
INCH MOD BAT . . . . . . . . . . . . . . . 261 Ridicarea şi coborârea saniei furcii . . 136
INVALID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Minimaneta triplă
ÎNCARCARE BAT . . . . . . . . . . . . . . 264 Înclinarea catargului de ridicare . . . . 135
ÎNCEPEŢI REGEN. STAŢION.? . . . 267 Ridicarea şi coborârea saniei furcii . . 135
Mesajul SUPAPĂ AUTO. GPL . . . . . 265 Minimanetă cu patru poziţii . . . . . . . . . . . 58
NIVEL DE UMPLERE ADBLUE . . . . 262 Minimanetă cu trei poziţii . . . . . . . . . . . . 57
NIVEL LICHID RĂC . . . . . . . . . . . . . 264 Montarea dispozitivelor ataşabile . . . . . 176
OPRIŢI STIVUITORUL? . . . . . . . . . 253 Motorină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
POMPĂ HIDRAULICĂ . . . . . . . . . . 263 Alimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
PORNIŢI MOTORUL CI . . . . . . . . . 267 Combustibili nerutieri . . . . . . . . . . . . 286
PRES ULEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Conţinut de sulf . . . . . . . . . . . . . . . . 285
REGEN. STAŢION. URGENTĂ! ! ! . . 266 Operare pe timp de iarnă . . . . . . . . . 285
REGENERARE ÎNCHEIATĂ . . . . . . 266 Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
SENZOR FRÂNĂ . . . . . . . . . . . . . . 252
SERVICE FILTRU . . . . . . . . . . . . . . 260 N
SERVICE FILTRU AŞTEPTAŢI . . . . 261 Norme de siguranţă la manipularea
SERVICE FILTRU EŞAPA- încărcăturilor . . . . . . . . . . . . . . . 146
MENT! ! ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Numărul de fabricaţie . . . . . . . . . . . . . . . 63
SERVICE SCR-SYSTEM . . . . . . . . 266
SISTEM HIBRID . . . . . . . . . . . . . . . 263 O
SUPRAÎNCĂLZIT . . . . . . . . . . . . . . 259 Operarea claxonului . . . . . . . . . . . . . . . . 96
SUPRAVEGHERE . . . . . . . . . . . . . 260 Operarea frânei de serviciu . . . . . . . . . . 118
SW SCAUN ÎNCHIS . . . . . . . . . . . . 257 Operarea încălzirii lunetei . . . . . . . . . . . 217
SW URGENŢĂ ACTIV . . . . . . . . . . 255 Oprire
URGENŢĂ ADBLUE! . . . . . . . . . . . 261 Repunere în funcţiune . . . . . . . . . . . 297
URGENŢĂ CALITATE ADBLUE! . . . 262 Oprire de urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
VITEZA DE ÎNCLIN. . . . . . . . . . . . . 254 Oprirea
Mesaje sistemului de aer condiţionat . . . . . . 219
Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Oprirea stivuitorului . . . . . . . . . . . . . . . 295
Specifice propulsiilor . . . . . . . . . . . . 260
Mesaje de pe afişaj P
Specifice propulsiilor . . . . . . . . . . . . 260 Parcarea în siguranţă a stivuitorului . . . 294
Mesajele de pe afişaj Pericol pentru angajaţi . . . . . . . . . . . . . . 25
Conţinutul de pe afişaj . . . . . . . . . . . 247 Pericole şi măsuri de prevenire . . . . . . . . 22
Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Pericolele reziduale . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Plăcuţa cu numele . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

57348011838 RO - 12/2015 359


Index
g

Pneurile Ramă de protecţie pentru cabină


Principii de siguranţă . . . . . . . . . . . . . 35 Găurire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Pornire asistată . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Încărcături pe plafon . . . . . . . . . . . . . 33
Pornirea Sudare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
sistemului de aer condiţionat . . . . . . 219 Reducerea vitezei cu încărcătura
sistemului de încălzire . . . . . . . . . . . 218 ridicată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Pornirea motorului . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Regenerare în staţionare
Poziţia verticală a catargului de ridicare Efectuare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Verificarea funcţionării . . . . . . . . . . . 106 Întrerupere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Poziţie verticală a catargului de ridicare . 125 Reglarea coloanei de direcţie . . . . . . . . . 77
Abordare automată . . . . . . . . . . . . . 127 Reglarea cotierei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Reglarea furcii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Calibrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Reglarea la zero a măsurării încărcătu-
Contact cu opritoarele de capăt . . . . 127 rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Reglementări de siguranţă pentru
Descriere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
condus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Înclinare înainte a catargului de
Reglementări de siguranţă pentru
ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
întreţinere
Înclinare înapoi a catargului de
ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Dispozitive de siguranţă . . . . . . . . . 316
Informaţii generale . . . . . . . . . . . . . 314
Restricţii posibile . . . . . . . . . . . . . . . 129
Lucru cu sistemul de aprindere . . . . 315
Prezentare generală
Compartimentul şoferului . . . . . . . . . 53 Lucrul la echipamentul electric . . . . . 315
Lucrul la echipamentul hidraulic . . . . 314
Stivuitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Valori setate . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Procedură pentru situaţia în care
stivuitorul se răstoarnă . . . . . . . . 278 Remorci
Proceduri de operare . . . . . . . . . . . . . . . 10 Tractare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Proiectoare de lucru Reprezentarea procedurilor de operare . 10
Pornire/oprire automată . . . . . . . . . 211 Repunere în funcţiune după oprire . . . . 297
Pornire/oprire în funcţie de Resetarea numărului de kilometri zilnic . 241
înălţimea la care se află liftul . . . . 211 Resetarea orelor de operare zilnică . . . . 241
Pornire/oprire manuală . . . . . . . . . . 210 Ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Pornirea/Oprirea . . . . . . . . . . . . . . . 210 Ridicarea încărcăturilor . . . . . . . . . . . . 151
Puncte de identificare Riscuri remanente . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Prezentare generală . . . . . . . . . . . . . 61 Riscuri speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Roţi şi pneuri
R Întreţinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
Radiator
Curăţare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
S
Verificare a etanşeităţii . . . . . . . . . . 325 Schimbarea braţelor furcii . . . . . . . . . . . 140
Radioul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Schimbarea parolei . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Schimbări aduse stivuitorului . . . . . . . . . 31

360 57348011838 RO - 12/2015


Index
g

Scaun pentru şofer modelul Sistemul de ridicare


MSG 65/MSG 75 Controlarea utilizând o mini-manetă
În deplasare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 dublă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Pornirea şi oprirea radiatorului Controlul folosind o mini-manetă
scaunului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 cvadruplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Controlul utilizând joystickul 4Plus . . 137
Reglarea extensiei spătarului . . . . . . 75 Controlul utilizând maneta . . . . . . . . 139
Reglarea spătarului scaunului . . . . . . 74 Controlul utilizând o mini-manetă
Reglarea suportului lombar . . . . . . . . 75 triplă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Reglarea suspensiei scaunului . . . . . 74 Spoturi de lucru
Scopul documentaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pornire şi oprire . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Selectarea codului PIN al şoferului . . . . . 91 Stabilitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Semnalizatoare de direcţie . . . . . . . . . . 207
Ş
Versiune cu miniconsolă . . . . . . . . . 209
Setarea datei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 Şoferii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Setarea limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Ştergător/spălător de parbriz . . . . . . . . 212
Setarea orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
T
Setarea programelor de tracţiune . . . . . 111
Simboluri pe afişaj . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Tabel cu date de întreţinere
Funcţiile tastelor programabile Baterie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
pentru echipamente auxiliare . . . 237 Catarg de ridicare . . . . . . . . . . . . . . 306
Funcţiile tastelor programabile Comenzi/îmbinări . . . . . . . . . . . . . . 305
pentru navigare în meniu . . . . . . 238 Lanţuri de încărcare . . . . . . . . . . . . 306
LED-uri de stare . . . . . . . . . . . . . . . 239 Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Mesaje de avertizare . . . . . . . . . . . . 236 Pneuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Mesaje de eroare . . . . . . . . . . . . . . 237 Puncte de lubrifiere generale . . . . . . 305
Mesaje de funcţionare . . . . . . . . . . . 236 Punte directoare . . . . . . . . . . . . . . . 306
Tastatură numerică . . . . . . . . . . . . . 239 Punte motoare . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Simboluri pentru informaţii . . . . . . . . . . .. 8 Rezervor de combustibil . . . . . . . . . 307
Sistem de încălzire . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Sistem de aer condiţionat . . . . . . . . 307
Pornirea suflantei . . . . . . . . . . . . . . 218 Sistem de răcire . . . . . . . . . . . . . . . 307
Reglarea debitului de aer . . . . . . . . . 219 Sistem de spălare . . . . . . . . . . . . . . 307
Sistem de ridicare Sistemul electric . . . . . . . . . . . . . . . 305
Dispozitive de operare . . . . . . . . . . . 133 Sistemul hidraulic . . . . . . . . . . . . . . 305
Sistem hidraulic Tabelul codurilor de erori . . . . . . . . . . . 248
Verificare pentru depistarea Testarea izolaţiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
scurgerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 Tipuri de catarge de ridicare
Verificarea nivelului de ulei . . . . . . . 343 Catarg triplu de ridicare . . . . . . . . . . 130
Sistemul de avertizare în caz de pericol . 206 Tipuri de piloni de ridicare . . . . . . . . . . . 129
Sistemul de direcţie Pilon telescopic . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Verificarea funcţionării . . . . . . . . . . . 103 Tractarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Utilizare corectă . . . . . . . . . . . . . . . . 14

57348011838 RO - 12/2015 361


Index
g

Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Variante


Transportarea paleţilor . . . . . . . . . . . . . 153 Autorizarea accesului cu cod PIN . . . . 86
Transportul încărcăturilor suspendate . . 154 Braţe furcă reversibile . . . . . . . . . . . 144
Trimiteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 Cală de roată . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Catarg triplu de ridicare . . . . . . . . . . 130
U Comutator de oprire de urgenţă . . . . . 83
Uleiuri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Extensie furcă . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Umplerea sistemului de spălare . . . . . . . 68 FleetManager . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Unitate de afişare şi operare . . . . . . . . . . 54 Frânare zero . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Elemente de afişare stan- Funcţia de scuturare . . . . . . . . . . . . 162
dard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85, 234 Înregistrarea accidentelor . . . . . . . . 213
Indicatoare suplimentare . . . . . . . . . 234 Întreruperea automată a ridicării . . . 124
Reglarea afişajelor . . . . . . . . . . . . . 235 Măsurarea încărcăturii . . . . . . . . . . 148
Resetarea numărului de kilometri Mecanism de blocare a fixatorului . . 199
zilnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Oprire automată a motorului cu
Setarea datei . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 combustie internă . . . . . . . . . . . . 122
Setarea limbii . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Poziţie verticală a catargului de
Setarea orei . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 ridicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Setări suplimentare . . . . . . . . . . . . . 243 Radioul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Unitatea de afişare şi operare Reducerea vitezei cu încărcătura
Configurarea Blue Q . . . . . . . . . . . . 242 ridicată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Urcare în stivuitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Sisteme de ridicare . . . . . . . . . . . . . 124
Urgenţe Ştergător/spălător de parbriz . . . . . . 212
Deconectarea bateriei . . . . . . . . . . . 282 Vedere a funcţiilor şi a operaţiilor . . . . . . 10
Răsturnarea stivuitorului . . . . . . . . . 278 Vederi ale unităţii de afişare şi operare . . 10
Utilizarea ciocanului de urgenţă . . . . 279 Verificarea blocării capacului
Utilizarea corespunzătoare . . . . . . . . . . . 14 lateral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Utilizarea necorespunzătoare a Verificarea braţelor de furcă . . . . . . . . . 345
dispozitivelor de siguranţă . . . . . . 34 Verificarea cilindrilor de ridicare şi a
Utilizarea nepermisă . . . . . . . . . . . . . . . 14 racordurilor pentru depistarea
Utilizarea platformelor de lucru . . . . . . . . 17 scurgerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Verificarea concentraţiei lichidului de
V răcire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Verificarea fixării roţilor . . . . . . . . . . . . . 335
Valori setate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Verificarea funcţiei de oprire de
urgenţă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Verificarea închizătorii uşii . . . . . . . . . . 329
Verificarea nivelului uleiului de motor . . . 72
Verificarea scaunului şoferului . . . . . . . 331

Z
Zona de pericol . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

362 57348011838 RO - 12/2015


STILL GmbH

57348011838 RO – 12/2015