Sunteți pe pagina 1din 10

ASOCIATIA SPORTIVA „SCOALA DE VOLEI MARIUS BACIU” MEDIAS

Loc. Medias, Str. Sibiului, nr. 44, jud. Sibiu

POST DE MUNCĂ NR. 2: ANTRENOR VOLEI

2.1. PROCESUL DE MUNCĂ


Procesul de muncǎ are drept scop organizarea, conducerea si desfasurarea in
conformitate cu legile in vigoare si dispozitiile conducerii intreaga activitate de specialitate privind
pregatirea elevilor si participarea la competitii.

2.2. ELEMENTE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

2.2.1 Mijloace de producţie


 calculatoare si periferice, videoproiectoare; mijoace de inregistrare si redare a
filmarilor
 consumabile specifice tehnicii de calcul ;
 mese de lucru, dulapuri, rafturi, mobilier specific vestiarelor;

2.2.2 Mediul de muncă


Activitatea se desfasoara în birou si pe terenul de volei, preponderent in aer liber.
 Activitatea presupune deplasari in localitate si in afara localitatii, impreuna cu
jucatorii selectati ai echipei de volei, in vederea particiaprii la meciuri de volei si
cantonamente;
 Cazarea in timpul cantonamentelor se face in camere de hotel
 apare expunere la stres si implica raspunderi globale.

2.2.3 Sarcina de muncă cuprinde următoarele activitati:


 sosirea la serviciu/ deplasare la domiciliu;
 recrutarea si selectia elevilor in vederea inscrierii si participarii la antrenamente,
competitii;
 testarea aptitudinilor fizice ale persoanelor ce urmaresc inscrierea in cadrul
asociatiei
 gestiunea echipamentelor de joc ale elevilor
 planificarea antrenamentelor (orarul acestora, tipul de exercitii si gradul de
dificulatate)
 conducerea antrenamentelor elevilor
 planificarea si organizarea cantonamentelor si a competitiilor, atat in spatiul
asociatiei cat si in deplasari
 planificarea, explicarea si punerea in aplicare a strategiilor si tacticilor de joc pentru
competitiile la care ia parte impreuna cu echipa
 analiza rezultatelor individuale ale elevilor in cadrul antrenamentelor si meciurilor si
impunerea de planuri de antrenament individualizate pentru elevi
 analiza aptitudinilor de joc ale elevilor si plasarea acestora pe teren in functie de
capacitatile si talentul fiecaruia
 dezvoltarea aptitudinilor de joc ale elevilor, prin antrenamente personalizate
 intocmirea planificarile calendaristice a cantonamentelor si partidelor de joc ;
 educarea si formarea sau dezvoltarea spiritului de echipa si de competitiei la elevii
antrenati
 raportează administratorului/directorului toate neregulile întâmpinate sau referitoare
la starea tehnică ale echipamentelor si propune masurile necesare pentru
remediere;
 Este responsabil de coordonarea activitatii didactice
 Este responsabil de stabilirea necesarului de cursanti
 Este responsabil de intocmirea la sfirsitul anului pentru anul urmator a unui buget
de cheltuieli aferent departamentului
 Intocmeste si arhiveaza corespunzator documentele/inregistrarile care reprezinta
dovezi ale desfasurarii controlate a activitatilor specifice locului de munca, in
conformitate cu procedurile si instructiunile specifice. Documentele/inregistrarile
intocmite trebuie sa fie lizibile, complete, protejate, identificabile cu usurinta,
regasibile cu usurinta.
 Pastreaza si intretine cu grija bunurile organizatiei aflate in dotarea proprie sau in
dotarea colectiva.
 Analizeaza permanent activitatea proprie si mentine dovezi ale activitatii in vederea
intocmirii in timp util a raportarilor solicitate ierarhic.
 Face propuneri pentru imbunatatirea continua a activitatilor/proceselor organizatiei.
 Actioneaza pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor in scopul prevenirii
aparitiei/reaparitiei acestora (actiuni preventive/ actiuni corective).
 Prin actiunile pe care le desfasoara incearca sa asigure o buna imagine a
asociatiei.
 Ia masuri pentru respectarea ordinii, a disciplinei si a curateniei la locul de munca.
 Cunoaste si aplica prevederile regulamentului de ordine interna.
 Răspunde de confidentialitatea şi securitatea documentelor pe care le păstrează şi
manipulează ;
 Cunoaste si aplica prevederile politicii si obiectivelor in domeniul calitatii.
 Cunoaste si aplica prevederile documentelor sistemului integrat de management al
calitatii, de mediu, al sanatatii si securitatii in munca, aplicabile la locul de munca.
 Executa activitati de calitate, in conformitate cu prevederile legislatiei, normativelor,
proiectelor tehnice, procedurilor, instructiunilor sau a altor specificatii aprobate
referitoare la activitatea specifica postului de lucru .
 Cunoaste si aplica (daca este aplicabil) prevederile planurilor si programelor
calitatii.
 Cunoaste si aplica prevederile politicii si obiectivelor in domeniul mediului, a
programelor de management de mediu.
 Cunoaste si aplica la locul de munca prevederile interne privind recuperarea
selectiva a deseurilor rezultate in urma activitatilor proprii.
 Actioneaza pentru economisirea resurselor (energetice si materiale) si evitarea
risipei in cadrul organizatiei.
 Actioneaza pentru reducerea impactului negativ asupra mediului inconjurator al
activitatilor proprii si al produselor utilizate in activitatile proprii.
 Actioneaza pentru protectia mediului inconjurator prin luarea in calcul a urmatorilor
factori (intalniti permanent sau accidental la locul de munca) : protectia aerului,
protectia solului si a subsolului, protectia calitatii apelor, poluarea sonora, protectia
peisajului, protectia ecosistemelor, protectia fondului forestier, protectia impotriva
radiatiilor, gestionarea substantelor toxice, inflamabile sau periculoase si a
deseurilor.
 Cunoaste si aplica prevederile legislatiei si a instructiunilor proprii in domeniul
protectiei muncii (sanatatii si securitatii in munca) si situatiilor de urgenta.
 Respecta prevederile planurilor privind situatiile de urgenta (evacuare, alarmare,
comunicare, interventie-actiune) si participa la simulari privind aceste situatii de
urgenta.
 Cunoaste si aplica prevederile politicii si obiectivelor in domeniul sanatatii si
securitatii in munca, a programelor de prevenire si protectie.
 Participa la instruirile periodice pe linie de protectia muncii si situatii de urgenta.
 Utilizeaza corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase,
echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie.
 Utilizeaza corect si nu scoate din functiune/modifica/ inlatura dispozitivele de
securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi
clădirilor.
 Comunica imediat lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea
lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.
 Aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului
accidentele suferite de propria persoană.
 Coopereaza cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este
necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de
către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor.
 Coopereaza, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii
desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi
condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în
domeniul său de activitate.
 Ofera relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.

2.3 ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECŢIE :


Ghete standardizate, Vesta si haina in anotimpul rece
UNITATEA: ASOCIATIA SPORTIVA „SCOALA DE FISA DE EVALUARE A NUMAR PERSO
VOLEI MARIUS BACIU” MEDIAS POSTULUI DE MUNCA DURATA EXPU
DEPARTAMENT : OPERATIV
POSTUL DE MUNCĂ: ANTRENOR ECHIPA DE EVALUARE: ing. TARCEA IOAN, TIRIBOI MIRCE
DE VOLEI reprezentant lucratori _______________________ , dr. ____

CONSECINTA MAXIMA
COMPONENTA FACTORII DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC

PREVIZIBILA
DE MUNCĂ IDENTIFICATI ( descriere, parametrii)

0 1 2 3
MIJLOACE DE FACTORI DE 1.Contuzii provocate de căderea accidentala a
PRODUCŢIE RISC FIZIC corpurilor de mobilier, a echipamentelor si a ITM 3-45
materialelor depozitate pe birouri, dulapuri la zile
munca in birouri.
2. Radiaţii neionizante în timpul utilizării tehnicii
Neglijabil
de calcul (PC-uri, videoterminale, etc.).
3. Plaga tăiată, înţepată la contactul cu
suprafeţele înţepătoare, tăioase ale ustensilelor Neglijabil
de birou si ale obiectelor de mobilier din vestiar
4. Pardoseli alunecoase datorita diverselor soluţii
ITM 3-45
ajunse accidental sau a celor de spălare, gheata
zile
in exteriorul punctului de lucru, in timpul iernii.
FACTORI DE 5. Electrocutare prin atingere directă sau
RISC ELECTRIC indirectă din cauza unor defecte de protecţie
sau a unor defecte de izolaţie a cablurilor de DECES
alimentare a echipamentelor de munca sau a
instalaţiei electrice.
6. Electrocutare prin atingere indirectǎ la
deteriorarea circuitelor de legare la instalaţia de DECES
împǎmântare.
MEDIUL DE FACTORI DE 7. Temperatura aerului ridicată vara şi coborâtă ITM 3-45
MUNCĂ RISC FIZIC iarna în timpul indeplinirii sarcinii de munca. zile
8. Curenţi de aer – la desfasurarea activitatii pe
ITM 3-45
terenul de volei si alte spatii deschise, la
zile
stationarea pe coridoare.
9. Soc termic (raceli) datorita trecerii bruste de la ITM 3-45
mediu cu temperatura mai ridicata (birouri, zile
vestiare) la temperaturi exterioare scazute in
timpul iernii.
10. Acidente rutiere petrecute la deplasarea in
cantonamente DECES

11. Expunerea la agresiune verbala si fizica din


partea spectatorilor sau a reprezentantilor ITM 3-45
echipelor adversare zile

12. Expunere la agenti patogeni in contact cu ITM 3-45


FACTORI DE elevii infectati. zile
RISC BIOLOGIC
SARCINA DE SUPRASOLICIA- 13. Stres, suprasolicitare a sistemului nervos
ITM 3-45
MUNCĂ RE PSIHICĂ datorate specificului si ritmului activităţii în timpul
zile
indeplinirii sarcinii de munca.
SUPRASOLICIA- 14.Surmenaj fizic datorita intensitatii efortului ITM 3-45
RE FIZICǍ fizic depus in timpul antrenamentelor zile
15. Afectiuni ale aparatului locomotor ITM 3-45
zile
16. Afectiuni dorso-lombare datorate pozitiilor de ITM 3-45
lucru vicioase zile
EXECUTANT ACŢIUNI 17. Miscari necontrolate sau gresite la
ITM 45-180
GREŞITE efectuarea antrenamentelor, cauzatoare de
zile
fracturi, entorse
18. Accidente determinate de alunecarea pe
ITM 45-180
suprafete periculoase (perimetrul bailor, al salilor
zile
de dus, coridoare si suprafete inghetate)
19. Cǎdere la acelaşi nivel prin împiedicare,
ITM 3-45
alunecare, dezechilibrare la desfasurarea
zile
activitatilor pe teren
20. Contuzii ale capului si membrelor la lovirea ITM 3-45
de obiectele de mobilier din vestiare, banca zile
tehnica sau barele laterale ale portilor
21. Desfasurarea activitatii sub influenţa
bǎuturilor alcoolice, a narcoticelor,
medicamentelor sau substantelor de tip DECES
stimulatoare dopaj sau într-un stadiu avansat de
obosealǎ.
22.Accidente de traseu datorita nerespectării
DECES
regulilor de circulatie.
23. Nerespectarea procedurilor de lucru prin
ITM 3-45
efectuarea antrenamentelor fara incalzire
zile
prealabila
NIVELUL DE RISC GLOBAL AL POSTULUI DE MUNCĂ ESTE :

23
Σ ri Ri
i =1 3(1x1) + 8( 2x2 ) + 10(3x 3 ) + 2(4x4) 157
Nr2 = ----------- = -------------------------------------------------------- = ------ = 2,7543
N r2 = 2,7543
23 3x1 + 8 x 2 + 10 x 3 + 2x4 57
Σ ri
i =1

in care:

Nr - nivelul de risc global al postului de munca


ri – rangul factorului de risc „ i ”
Ri - nivelul de risc pentru factorul de risc „i ”
n – numărul factorilor de risc identificaţi la postul de munca

ASOCIATIA SPORTIVA „SCOALA DE VOLEI MARIUS BACIU” MEDIAS


DEPARTAMENT: OPERATIV
POST DE MUNCA: ANTRENOR DE VOLEI

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE

Nr. FACTORI DE RISC NIVEL MĂSURI PROPUSE


Crt DE NOMINALIZAREA MĂSURII
. RISC

1. Contuzii provocate de căderea 1.1.Zilnic, la inceperea programului, lucratorii


accidentala a corpurilor de mobilier, a verifica fixarea si asezarea corespunzatoare
echipamentelor si a materialelor 2 echipamentelor de munca pe locul de dispunere.
depozitate pe birouri, dulapuri la 1.2.Eviterea aglomerarii de obiecte si materiale
munca in birouri. birouri, aparatura etc.
2. Radiaţii neionizante în timpul utilizării 1 2.1. Pentru lucrul la videoterminale se vor respe
tehnicii de calcul (PC-uri, prevederile HG 1028/2006, iar monitoarele
videoterminale, etc.). avea ecran de protecţie.
2.2. Efectuarea controlului medical la angajare
periodic, conform condiţiilor de muncă.
3. Plaga tăiată, înţepată la contactul cu 3.1. Identificarea echipamentelor la care urmeaz
suprafeţele înţepătoare, tăioase ale se lucra.
ustensilelor de birou si ale obiectelor 1
3.2. .Ustensilele de birou se vor verifica zilnic, ia
de mobilier din vestiar cazul constatării unor defecţiuni se va soli
înlocuirea acestora.
4. Pardoseli alunecoase datorita 4.1. Nivelarea pardoselii si presararea de n
diverselor soluţii ajunse accidental sau 3 (iarna)
a celor de spălare, gheata in exteriorul 4.2 Curatarea pardoselii de apa, ulei, solutii
punctului de lucru, in timpul iernii. spalat.
5. Electrocutare prin atingere directă sau 5.1. Identificarea echipamentelor la care urmeaz
indirectă din cauza unor defecte de se lucra.
protecţie sau a unor defecte de 5.2. Verificarea vizuală a integrităţii legării la
izolaţie a cablurilor de alimentare a pământ a carcaselor aparatajelor, a stâlpilor şi
echipamentelor de munca sau a suporţilor metalici şi de beton, din zona de lucru.
instalaţiei electrice.
5.3. Inlocuirea conductorilor si cablurilor cu izolat
deteriorata.
3
5.4. Instruirea şi autorizarea potrivit preveder
legale în vigoare, precum şi testarea periodic
cunoştinţelor tehnice şi de securitate a mu
dobândite de către executanţi.
5.5. Executarea conform procedurilor autorizat
tuturor intervenţiilor, indiferent de natura lor;
5.6. Controlul periodic cu tematică vizâ
respectarea măsurilor de electrosecuritate.
6. Electrocutare prin atingere indirectǎ la 6.1. Conform legislatiei in vigoare protectia
deteriorarea circuitelor de legare la impotriva electrocutarii indirecte se realizeaza
instalaţia de împǎmântare. numai prin masuri si mijloace de protectie tehnic
6.2. Respectarea graficului de revizii si reparatii a
instalatiilor electrice.
3 6.3. Folosirea tensiunilor foarte joase de securita
6.4. Legarea la pamant.
6.5. Egalizarea / dirijarea potentialelor.
6.6. Deconectarea automata in cazul aparitiei u
tensiuni sau unui curent de defect, folosi
sigurantelor automate diferentiale.
7. Temperatura aerului ridicată vara şi 2 7.1. Acordarea de apă carbogazoasă în tim
coborâtă iarna în timpul indeplinirii anotimpului cald, conform Ord. 99/2000;
sarcinii de munca. 7.2 Respectarea prevederilor Ord. 99/2000 priv
acordarea de bauturi calde si amenajarea de sp
pentru incalzirea organismului
7.3 Programarea antrenamentelor la orele din
care permit desfasurarea mai buna a activitatii
7.4. Intreruperea antrenamentelor in ca
temperaturilor extreme
7.5. Efectuarea controlului medical la angajare
periodic, conform condiţiilor de muncă.
8. Curenţi de aer – la desfasurarea 8.1. Verificare etanseitatii usilor ce seserv
activitatii pe terenul de volei si alte vestiarele si coridoarele
2
spatii deschise, la stationarea pe 8.2. Efectuarea controlului medical la angajare
coridoare. periodic, conform condiţiilor de muncă.
9. Soc termic (raceli) datorita trecerii 9.1. Efectuarea controlului medical la angajare
bruste de la mediu cu temperatura periodic.
mai ridicata (birouri, vestiare) la 3 9.2. Dotarea cu aparat de aer condiţionat in vest
temperaturi exterioare scazute in si utilizarea EIP in timpul iernii.
timpul iernii.
10. Acidente rutiere petrecute la 10.1 Asigurarea verificarii tehnice periodice
deplasarea in cantonamente autocarului la datele stabilite legal
10.2 Angajarea personalului atestat si cu experie
4 la conducerea autocarelor in cantonament
10.3 Verificarea starii psiho-fiziologice
conducatorilor auto la plecarea in deplasare
10.4. Evitarea drumurilor pe distante medii si lu
in cazul conditiilor meteorologice nefavorabile
11. Expunerea la agresiune verbala si 11.1 Asigurarea pazei pe stadion
fizica din partea spectatorilor sau a 11.2. Asigurarea de telefoane si instru
reprezentantilor echipelor adversare lucratorilor privind anuntarea serviciilor de urge
in caz de agresiune
11.3 Asigurarea (ingradirea) perimetrului stadion
3 si asigurarea accesului strict pe baza de bilet
abonament
11.4. Verificarea spectatorilor la intrarea pe stad
si interzicerea accesului la meciuri
antrenamente a spectatorilor ce detin asupra
obiecte contondente
12. Expunere la agenti patogeni in contact 12.1. Conducătorii locului de muncă vor veri
cu elevii infectati. zilnic starea psiho- fiziologică a tuturor lucratorilo
juniorilor;
12.2. Executanţii vor fi instruiţi, testaţi cu privire
2
cunoaşterea prevederilor I.P.S.S.M.
12.3. Acordarea a EIP adecvat.
12.4. Efectuarea controlului medical la angajare
periodic conform legislatiei in vigoare.
13. Stres, suprasolicitare a sistemului 13.1. Cunoaşterea exactă a procedurilor de lucr
nervos datorate specificului si ritmului a sarcinilor de serviciu, respectarea riguroasă a R
3
activităţii în timpul indeplinirii sarcinii 13.2. Verificarea anuală sau ori de câte ori e
de munca. nevoie a stării psihofiziologice a lucrătorului;
14. Surmenaj fizic datorita intensitatii 2 14.1 Acordarea de pauze la efectua
efortului fizic depus in timpul antrenamentelor
antrenamentelor 14.2 Acordarea de lichide pentru reface
hidratarii organismului in urma efortului
14.3 stabilirea de programe concrete de exer
fizice in functie de nivelul de dezvoltare fizica
14.4 Stabilirea programelor de antrenament
intervale ce permit refacerea organismului
14.5 Evitarea antrenamentelor intense in perioad
caniculare
14.6 Efectuarea controalelor medicale la angaj
si periodic.
15 Afectiuni ale aparatului locomotor 15.1 stabilirea de programe concrete de exer
fizice in functie de nivelul de dezvoltare fizica
15.2 Stabilirea programelor de antrenament
2
intervale ce permit refacerea organismului
15.3 Efectuarea controalelor medicale la angaj
si periodic.
16 Afectiuni dorso-lombare datorate 16.1. Respectarea riguroasa a procedurilo de lu
pozitiilor de lucru vicioase şi a instuctiunilor de securitate şi sănătate în mu
la toate locurile de muncă;
16.2.Se va urmării aplicarea prevederilor leg
referitoare la locurile de muncă şi se vor al
fondurile necesare efectuării controlului med
periodic în funcţie de riscurile existente la locu
2 de muncă
16.3.Dotarea si utilizarea mobilierului ergonomic
16.4 stabilirea de programe concrete de exer
fizice in functie de nivelul de dezvoltare fizica
16.5 Stabilirea programelor de antrenament
intervale ce permit refacerea organismului
16.6 Efectuarea controalelor medicale la angaj
si periodic.
17 Miscari necontrolate sau gresite la 17.1 stabilirea de programe concrete de exer
efectuarea antrenamentelor, fizice in functie de nivelul de dezvoltare fizica
cauzatoare de fracturi, entorse 17.2 Stabilirea programelor de antrenament
intervale ce permit refacerea organismului
17.3 Evitarea antrenamentelor solicitante inainte
3 efectuarea incalzirii prealabile
17.4 Efectuarea antrenamentelor doar in spa
strict amenajate in acest scop (Sali de sport, te
de volei)
17.5 Respectarea instructiunilor proprii
securitate si sanatate in munca
18 Accidente determinate de alunecarea 18.1 Pastrarea in permanenta a pardoselilor
pe suprafete periculoase (perimetrul stare curata si uscata
bailor, al salilor de dus, coridoare si 18.2 Se vor nivela suprafetele
suprafete inghetate) 18.3 pe podelele coridoarelor de acces si in spa
3 exterioare se vor utiliza materiale antiderapante
18.4 La acirculatia in zonele alunecoase se
circula cu atentie marita, respectandu
instructiunile proprii de securitate si sanatate
munca
19 Cǎdere la acelaşi nivel prin 19.1. Pastrarea in stare curata a gazonului
împiedicare, alunecare, dezechilibrare 3 19.2 Curatarea permanenta a terenului de joc
la desfasurarea activitatilor pe teren spatiilor de antrenament de obiectele aruncate
20 Contuzii ale capului si membrelor la 18.1 Organizarea eficienta a rutelor de acces
lovirea de obiectele de mobilier din circulatie in vestiare si pe terenul de joc
2
vestiare, banca tehnica sau barele 18.4 Se vor indeparta obiectele de mobilier de
laterale ale portilor rutele de acces si circulatie
21 Desfasurarea activitatii sub influenţa 21.1. Efectuarea controalelor medicale la angaj
bǎuturilor alcoolice, a narcoticelor, si periodic.
medicamentelor sau substantelor de 21.2.Respectarea indicatiilor prescrise de me
tip stimulatoare dopaj sau într-un privind administrarea medicamentelor.
3
stadiu avansat de obosealǎ. 21.3. Verificarea prin sondaj sau in ca
intemeiate a nivelului de alcool in aerul expirat.
21.4. Interzicerea lucrului daca salariatul prez
stare de oboseala.
22 Accidente de traseu datorita 22.1. Respectarea cu strictete a regulilor
nerespectării regulilor de circulatie. circulatie.
4
22.2. Instruirea periodica a lucratorilor cu privire
notiunea de „Accident de munca de traseu”
23 Nerespectarea procedurilor de lucru 23.1 Conducatorul locului de munca
prin efectuarea antrenamentelor fara 1 supraveghea respectarea instructiunilor
incalzire prealabila procedurilor de lucru privind antrenamentele
23.2 Efectuarea controalelor medicale la angaj
si periodic.