Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE VERIFICARE

IN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR


Nume si prenume:____________________________
Data: __________________________________

1. Care este legislatia care reglementeaza prevenirea si stingerea incendiilor?


a. Legea 307/2006 – privind apararea impotriva incendiilor;
b. Legea 319/2006 – legea securitatii si sanatatii in munca;
c. OMAI 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
d. Ordinul 712/2005 – privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

2. Care sunt obligatiile salariatilor la locul de munca?


a. Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor;
b. Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de
aparare impotriva incendiilor;
c. Sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei
oricarui pericol iminent de incendiu;

3. Care sunt mijloacele tehnice PSI (mijloace de stingere) de la locul de munca?


a. Stingatoare;
b. Hidranti;
c. Trape de fum;

4. Fumatul in cadrul societatii este permis:


a. Numai in locuri special amenajate;
b. La toate locurile de munca;
c. La locul de munca, aprobat prin decizie de conducatorul societatii.

5. Este permisa depozitarea materialelor si a altor obiecte in fata tablourilor


electrice, hidrantilor, stingatoarelor?
a. Da;
b. Nu;
c. Da, daca acestea au fost depozitate pentru o perioada de timp limitata.

Rezultatul testarii: RESPINS/ ADMIS

Pagina 1
RASPUNSURI

1. a, c, d
2. a, b, c
3. a, b
4. a
5. b

Pagina 2