Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

SPECIALIZAREA “CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE”

Proiect la disciplina – Contabilitate de Gestiune

“TEMA DE CONTROL

, AN II, ID
Suceava, 2019
O entitate economica, SC CALACARUL , fabrica trei produse, cani, ulcioare si vaze din
ceramica. Procesul de fabricatie este structurat pe doua sectii de baza, S 1 si S2. In sectia S1 se
produc canile iar in sectia S2 se produc ulcioarele si vezele.
Se cunoastea ca in cadrul entitatii au fost inregistrate urmatoarele cheltuieli:
Cheltuieli directe cu materiile prime in valoare de 95000 lei,
Cheltuieli cu salariile in valoare de 45000 lei si contributii aferente salariilor in valoare de
12600 lei.
Cheltuieli cu:
- Amortizarea utilajelor = 35 000
- repararea utilajelor din sectii = 25 000
- Energia, apa – canal, combustibil = 20 000
Total cheltuieli CIFU = 80 000 lei
Cheltuieli cu:
- Reparatii ale mijloacelor fixe ale sectiei = 33 000
- Cheltuieli administrativ-gospodaresti = 20 000
- Uzura si reparatia sculelor = 20 000
Total cheltuieli CGS = 73 000 lei
Cheltuieli cu:
- Salariile personalului general de administratie = 20 000
- Reparatii efectuate la mijloacele fixe de interes general de administratie = 40 000
- Alte cheltuieli generale de administratie = 20 000
Total cheltuieli CGA = 80 000 lei
Cheltuieli cu:
- Ambalarea produselor = 15 000
- Transportul produselor = 7 000
- Manipularea produselor = 10 000
- Publicitate = 5 000
Total cheltuieli CD = 37 000 lei
Cheltuielile de productie sunt prezentate si incadrate in categoria de cheltuieli
corespunzatoare, dar si repartizate pe fiecare produs in parte dupa cum urmeaza.
a) Structura cheltuielilor directe:

Cheltuieli S1 S2 TOTAL
Cani Ulcioare Vaze
Materii prime 20 000 35 000 40 000 95 000
Salarii 10 000 15 000 20 000 45 000
Contribuţii aferente 2 800 4 200 5 600 12 600
salariilor 28%
TOTAL 32 800 54 200 65 600 152 600

2
b) Structura cheltuielilor indirecte:

Cheltuieli S1 S2 TOTAL

Cani Ulcioare Vaze


CIFU 15 000 30 000 35 000 80 000

CGS 18 000 25 000 30 000 73 000

CGA - - - 80 000

CD 10 000 15 000 12 000 37 000

TOTAL 43 000 70 000 77 000 270 000

In sectia S1 vor fi obtinute 3500 de cani, iar in sectia S2 vor fi obtinute 2500 de ulcioare
si 1500 de vaze. Se stie ca valoarea cheltuielilor CGA este de 80.000 lei se va repartiza in felul
urmator: 25.000 asupra canilor, 35.000 asupra ulcioarelor si 20.000 asupra vezelor.
Sa se calculeze costul de intreprindere si costul total comercial, pe fiecare articol de
calculatie si a costului unitar pe fiecare produs.

3
Fisa de calcul pentru cani
Explicaţie Cheltuieli directe Cheltuieli Cost de CGA Cost de Cheltu Cost
indirecte producţie intrepri ieli de comple
ndere desfac t
(Cost de ere Comer
secţie) cial

Materii Salarii Contribuţ CIFU CGS


prime ii

Materii prime 20 000 - - - - 20 000 - 20 000 - 20 000

Salarii - 10 000 - - - 10 000 - 10 000 - 10 000

Contributii - - 2 800 - - 2 800 - 2 800 - 2 800

TOTAL 20 000 10 000 2 800 - - 32 800 - 32 800 - 32 800


cheltuieli
directe

CIFU - - - 15 000 - 15 000 - 15 000 - 15 000

CGS - - - - 18 000 18 000 - 18 000 - 18 000

TOTAL - - - 15 000 18 000 33 000 - 33 000 - 33 000


cheltuieli
indirecte

Cost de 20 000 10 000 2 800 15 000 18 000 65 800 - 65 800 - 65 800


secţie

CGA - - - - - - 25 000 25 000 - 25 000

Cost de 20 000 10 000 2 800 15 000 18 000 65 800 25 000 90 800 - 90 800
intreprinder
e

Cheltuieli de - - - - - - - - 10 000 10 000


desfacere

Cost complet 20 000 10 000 2 800 15 000 18 000 65 800 25 000 90 800 10 000 100 800
Comercial

4
Fisa de calcul pentru ulcioare
Explicaţie Cheltuieli directe Cheltuieli Cost de CGA Cost de Cheltu Cost
indirecte producţie intrepri ieli de comple
ndere desfac t
(Cost de ere Comer
secţie) cial

Materii Salarii Contribuţ CIFU CGS


prime ii

Materii prime 35 000 - - - - 35 000 - 35 000 - 35 000

Salarii - 15 000 - - - 15 000 - 15 000 - 15 000

Contributii - - 4 200 - - 4 200 - 4 200 - 4 200

TOTAL 35 000 15 000 4 200 - - 54 200 - 54 200 - 54 200


cheltuieli
directe

CIFU - - - 30 000 - 30 000 - 30 000 - 30 000

CGS - - - - 25 000 25 000 - 25 000 - 25 000

TOTAL - - - 30 000 25 000 55 000 - 55 000 - 55 000


cheltuieli
indirecte

Cost de 35 000 15 000 4 200 30 000 25 000 55 000 - 109 200 - 109 200
secţie

CGA - - - - - - 35 000 35 000 - 35 000

Cost de 35 000 15 000 4 200 30 000 25 000 55 000 35 000 144 200 - 144 200
intreprinder
e

Cheltuieli de - - - - - - - - 15 000 15 000


desfacere

Cost complet 35 000 15 000 4 200 30 000 25 000 55 000 35 000 144 200 15 000 159 200
Comercial

5
Fisa de calcul pentru veze
Explicaţie Cheltuieli directe Cheltuieli Cost de CGA Cost de Cheltu Cost
indirecte producţie intrepri ieli de comple
ndere desfac t
(Cost de ere Comer
secţie) cial

Materii Salarii Contribuţ CIFU CGS


prime ii

Materii prime 40 000 - - - - 40 000 - 40 000 - 40 000

Salarii - 20 000 - - - 20 000 - 20 000 - 20 000

Contributii - - 5 600 - - 5 600 - 5 600 - 5 600

TOTAL 40 000 20 000 5 600 - - 65 600 - 65 600 - 65 600


cheltuieli
directe

CIFU - - - 35 000 - 35 000 - 35 000 - 35 000

CGS - - - - 30 000 30 000 - 30 000 - 30 000

TOTAL - - - 35 000 30 000 65 000 - 65 000 - 65 000


cheltuieli
indirecte

Cost de 40 000 20 000 5 600 35 000 30 000 65 000 - 130 600 - 130 600
secţie

CGA - - - - - - 20 000 20 000 - 20 000

Cost de 40 000 20 000 5 600 35 000 30 000 65 000 20 000 150 600 - 150 600
intreprinder
e

Cheltuieli de - - - - - - - - 12 000 12 000


desfacere

Cost complet 40 000 20 000 5 600 35 000 30 000 65 000 20 000 150 600 12 000 162 600
Comercial

6
Determinarea costului de producţie unitar pentru cele 3 produse “Cani”, “Ulcioare” si “Veze” pe
fiecare articol de calculaţie.

Explicaţie Cani Ulcioare Veze

Cost Cost unitar (cost Cost Cost unitar (cost Cost Cost unitar (cost
complet complet/3500) complet complet/2500) complet complet/1500)
Materii 20 000 5,71 35 000 14 40 000 26,67
prime
Salarii 10 000 2,86 15 000 6 20 000 13,33

Contributii 2 800 0,80 4 200 1,68 5 600 3,73

TOTAL 32 800 9,37 54 200 21,68 65 600 43,73


cheltuieli
directe
CIFU 15 000 4,29 30 000 12 35 000 23,33

CGS 18 000 5,14 25 000 10 30 000 20

TOTAL 33 000 9,43 55 000 22 65 000 43,33


cheltuieli
indirecte
Cost de 65 800 18,80 109 200 43,68 130 600 87,07
sectie
CGA 25 000 7,14 35 000 14 20 000 13,33

Cost de 90 800 25,94 144 200 57,68 150 600 100,40


intreprinde
re
CD 10 000 2,86 15 000 6 12 000 8

Cost 100 800 28,80 159 200 63,68 162 600 108,40
complet
Comercial

In urma calculelor efectuate am costatat ca SC CALCARUL obtine un cost de


intreprindere pentru cani de 90 800 lei, pentru ulcioare de 144 200 lei iar pentru veze de 150 600
lei.

7
Costul comercial fiind pentru cani de 100 800 lei, pentru ulcioare de 159 200 lei iar
pentru veze de 162 600 lei.
Pentru cantitatile produse in perioada luata in studiu s-a ajuns la un cost comple
comercial de 28,80 lei pentru o cana, 63,68 lei pentru un ulcior si 108,40 lei pentru o vaza.