Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

CAPITOLUL I HISTAMINA ŞI RECEPTORII HISTAMINERGICi..... Pag .05


1.1.Histamina........................................................................................... Pag 05
1.2 Metabolism........................................................................................ Pag 07
1.3.Receptorii histaminergici................................................................... Pag 08
1.3.1 Clasificare.................................................................................. Pag 08
1.3.1.1.Rreceptori histaminergici extracelulari................................ Pag 08
1.3.1.2.Receptori histaminergici intracelulari.................................. Pag 09
1.4. Mecanismul de acţiune al receptorilor histaminergici................... Pag. 10
1.4.1.Mecanismul de acţiune al RH1.................................................... Pag. 10
1.4.2Mecanismul de acţiune al RH2..................................................... Pag. 10
1.4.3Mecanismul de acţiune al RH3..................................................... Pag. 11
1.5.EFECTELE FIZIOLOGICE ŞI PATOLOGICE ALE
HISTAMINEI............................................................................................. Pag 11
.
1.5.1.Stimularea Pag. 11
secreţiilor......................................................................
1.5.1.1. Secreţia gastrică................................................................... Pag. 11
1.6. TOXICITATE ŞI CONTRAINDICAŢII........................................... Pag. 14
CAPITOLUL II ANTIHISTAMINICE Pag. 15
H1.................................................
2.1.S tructură şi clasificare........................................................................ Pag. 15
2. 2 Farmacocinetică................................................................................. Pag. 17
2.3. Farmacodinamie Pag. 18
2.3.1.Acţiuni de antagonizare a efectelor H1 ale histaminei Pag. 18
2.3.2.Efecte proprii, nedatorate blocării receptorului RH1 Pag. 19
2.4.FARMACOLOGIE CLINICĂ A ANTIHISTAMINICELOR H1 Pag. 21
2.4.1.Utilizări terapeutice Pag. 21
2.5.Efecte adverse Pag. 24
2.6.Supradozarea Pag. 25
2.7.Contraindicaţii Pag. 26
2.8Interacţiuni medicamentoase Pag. 26
CAPITOLUL III MEDICAȚIA ANTIHISTAMINICĂ Pag. 27
3.1. PREPARATE ANTIHISTAMINICE H1 Pag. 27
3.2.DIETA ÎN URTICARIA ACUTĂ ALIMENTARĂ CAPITOLUL Pag. 39
IV INTOXICAŢIA CU ANTIHISTAMINICE Pag. 40
4. 1. Etiologia intoxicaţiei. Toxicocinetica.Toxicodinamia Pag. 40
4. 2. Simptomatologia în intoxicaţia cu antihistaminice Pag. 41
4..2.1. Intoxicaţia acută Pag 41
4.2.2. Intoxicaţia cronică Pag. 42
4. 3. Tratamentul intoxicatiei Pag. 44
CONCLUZII Pag .46
BIBLIOGRAFIE Pag. 48