Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”Iasi

Facultatea De Litere

Proiect 1
Un referat in Word 2003 sau Open Office despre un autor si o opera comentata (la
alegere), Times New Roman, 11pt, un rand distanta, minim 10 pagini, Bibliografie la final,
paginile numerotate centru jos, numele si grupa (+Seria) pe prima pagina. Pagina para sa
contina ca Header numele si prenumele studentului iar pagina impara sa contina ca
Header titlul referatului = numele autorului respectiv opera comentata, de exemplu
Eminescu-Luceafarul.

Cerinte suplimentare:
1. Inserarea pe pagina a unei note de subsol care sa cuprinda fie carte din blbliografie
de unde este preluata informatia, fie o explicatie a unui termen utilizat.
2. Inserarea unei figuri careia sa ii fie asociata comanda “caption” cu denumirea
asociata.
3. Inserarea a doua hiperlink-uri:
 Unul care s-a faca legatura dintre ultimul rand al textului catre prima
pagina;
 Al doilea care sa faca legatura dintre o notinue (personaj, opera literara) si
explicatia sa regasita intr-un browser de internet;
4.Scrierea titlului referatului de pe prima pagina sa se faca utilizand comenzi din Word
Art;
5.Inserarea unui paragraf numerotat sau a unei liste numerotate utilizand Borders and
Numbering;
6.Inserarea a cel putin o referinta incrucisata utilizand comenzile din sectiunea
Cross-reference;
7.Aspectul primei pagini sa fie asemanator cu cel al unei lucrari de licenta:

8.Utilizarea unei comenzi de protejare a documentului;


Timp de lucru alocat:
2 seminarii