Sunteți pe pagina 1din 1

OPIS

1.Copie buletin
2.Copie diplomă de licență
3.Copie adeverință de repartizare
4.CV
5.Scrisoare de intenție
6.Planificare anuală clasa a VIII-a
7.Planificare semestrială clasa a VIII-a
8.Planificare pe unități de învățare clasa a VIII-a
9.Proiecte didactice
10. Test predictiv
11. Barem test predictiv
12. Rezultatele testuluipredictiv, observații,
măsuri
13. Catalogul profesorului
14. Resurse materiale
15. Raport progres școlar