Sunteți pe pagina 1din 1

Condiții de redactare a referatelor

1. Tema referatului se împarte între membrii grupei, care vor fi responsabili fiecare de un
anumit segment la finalul căruia se vor semna și pentru care vor fi notați; dacă doi studenți
se ocupă de același subcapitol, în cazul în care acesta depășește 2 pagini, ei vor primi aceeași
notă
2. Data limită de predare – 29 mai 2020; șeful de serie este rugat ca după primirea referatelor
din partea grupelor să le submită cât mai curând posibil pe toate adresele de email
profesionale ale cadrelor didactice: luminita.paduraru@umfiasi.ro,
andreea.avasiloaiei@umfiasi.ro, zonda.ildiko@umfiasi.ro
3. Condiții de redactare: Lungimea 5-10 pagini; Formatare: TNR 12, la 1 rând, cu diacritice,
margini de 2,5 cm; Fiecare afirmație va avea referință bibliografică în format Vancouver*,
care se va regăsi în lista finală de referințe
4. Criterii de notare: prezentarea completă doar a noțiunilor din cursurile susținute și încărcate
pe platformă ale disciplinei echivalează cu nota 5. Elementele de noutate vor adăuga 1-2
puncte, calitatea noutăților adaugă 1 punct, acuratețea exprimării, concizia și consistența
adaugă 1-2 puncte.

* Gondry M, Winslet K, Carrey J. Eternal sunshine of a spotless mind. Journal of Movie Nerds
2004;4:p. 181-95