Sunteți pe pagina 1din 2

Nume: ___________________________ Data: _________________

Test de evaluare
1. Scrie fracţiile corespunzătoare enunţurlor:

* cinci cincimi – * au 6 la numărător şi 8 la numitor –

* trei optimi – * au 10 la numitor şi 5 la numărător –

* şapte doimi – * au 3 şi la numitor şi numărător –

* nouă zecimi –

* patru treimi –

2. Scrie fiecare fracţie în coloana corespunzătoare din tabel:


1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 4 ; 7 ; 4 ; 1 ; 8 ; 34 ; 23 ; 9 .
3 3 3 2 2 6 3 9 7 2 2 1 34 10 9
Fracţii echiunitare Fracţii subunitare Fracţii supraunitare

3. Obţine câte două fracţii egale cu fracţia dată:

a) 3_ ____ ____ ; b) 1_ ____ ____ ; c) 35 _____ ____ ; d) 2 ____ ____


4 2 40 5

4. Compară fracţiile folosind unul din semnele <; >; = :

2 1 2 2 1 7 3 3 4 4 4
5 5 7 4 10 10 9 6 4 4 7
2 9 9 7 7 10 100 4 7 6 3
7 5 8 9 11 10 100 5 5 6 3
2 2
4 4

5. Ordonaţi fracţiile:
7 4 1 5 2 9 6
a) crescător: , , , , , , ;
9 9 9 9 9 9 9

4 4 4 4 4 4
b) descrescător: , , , , , ;
9 5 7 6 8 10

6. Calculaţi:

2 3 4 19 8 4  8 3
        
7 7 32 32 32 15  15 15 

11 9 40 27 8 2  35 17 4 
        
20 20 99 99 99 39  39 39 39 
7. Calculează:

2
din 18
3

6
din 75
15

2
din 190
19

5
din 540
27

18
din 420
21

8. Am o carte cu 72 de pagini. Ieri am citit 2 , iar astăzi 3 din carte. Câte pagini mai am de citit?
8 8

Rezolvare