Sunteți pe pagina 1din 2

29.05.

2020

Comunicat de presă
Elevii din România vor avea transport gratuit

În ședința Executivului de ieri, 28.05.2020, a fost aprobată Hotărârea de Guvern


prin care se reglementează procedura de decontare a cheltuielilor de transport
pentru elevi. Astfel, elevii vor beneficia în mod gratuit de următoarele: transport
local, transport cu trenul, pe tot parcursul anului calendaristic, naveta între
localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați fiind, astfel, asigurată
pe toată perioada anului școlar.

Elevii care sunt școlarizați în România vor beneficia de gratuitate pentru transportul
local rutier și naval, transportul rutier județean și naval între localitatea de domiciliu
și localitatea unde sunt școlarizați, transportul interjudețean și transportul intern
feroviar și cu metroul.
Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din
învățământul preuniversitar vor solicita centrelor de emitere a documentelor de
transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de
elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs,
eliberarea documentului de călătorie cu transportul local de tipul legitimație de
transport/ abonament/ card sau alte documente tip, cu valabilitate lunară.

Operatorul de transport public local are obligativitatea de a menține același tarif


pentru elevi pe durata anului școlar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel
practicat pentru celelalte categorii de călători.

Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor, pe durata cursurilor, elevii din


învățământul preuniversitar, domiciliați în alta localitate față de unitatea de
învățământ, depun la începutul fiecărui semestru, la secretariatul școlii, o cerere,
prin care solicită eliberarea unei adeverințe care atestă calitatea de elev înmatriculat
la unitatea de învățământ, în vederea deplasării cu titlu gratuit, de la domiciliu la
unitatea școlară.

În baza acestei adeverințe, operatorul de transport rutier/naval eliberează


documentul de călătorie de tipul legitimație de transport/ abonament/ card sau alte
documente tip, pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de
învățământ.

Elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal


acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul feroviar intern la
toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.
Operatorii de transport feroviar de călători vor elibera elevilor legitimații de călătorie
și abonamente lunare gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a.
Elevii din învățământul obligatoriu, profesional, inclusiv postliceal, liceal
acreditat/autorizat vor beneficia de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe

Str. G-ral H. M. Berthelot nr. 28-30, Sector 1, București, România


Tel.: +4 021 405 62 23 Fax: +4 021 312 47 19 E-mail: cabinet@edu.gov.ro
www.edu.ro
bază de abonament lunar, pe tot parcursul anului școlar. Eliberarea abonamentului
lunar gratuit pentru elevi se face în baza carnetului de elev, care va avea înscris pe
prima filă codul numeric personal al elevului, respectiv în baza adeverinței
doveditoare și a certificatului de naștere, în copie, pentru elevii claselor
pregătitoare.

„Fiecare copil al României are dreptul la educație. Unul dintre obiectivele Ministerului
Educației și Cercetării este acela de a asigura accesul echitabil și nediscriminatoriu la
o educație de calitate a tuturor elevilor din România. Acest lucru presupune, cu
necesitate, măsuri rapide și coerente de intervenție integrată pentru diminuarea
riscului de excluziune și de abandon școlar”, a declarat Monica Anisie, ministrul
educației și cercetării.

Reamintim faptul că până la adoptarea Ordonanței de urgență nr. 70/2020,


reglementarea transportului elevilor crea un cadru discriminatoriu între diferitele
categorii de elevi din învățământul preuniversitar, respectiv între elevii orfani, cei cu
cerințe educaționale speciale, cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție
specială sau tutelă, elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu și
majoritatea elevilor.

Str. G-ral H. M. Berthelot nr. 28-30, Sector 1, București, România


Tel.: +4 021 405 62 23 Fax: +4 021 312 47 19 E-mail: cabinet@edu.gov.ro
www.edu.ro

S-ar putea să vă placă și