Sunteți pe pagina 1din 8

MONITORIZAREA FORMĂRII RUTINELOR

RUTINA PRIMIREA COPIILOR R1


Data Denumirea deprinderii Automatizare
1.Să salute educatoarea şi colegii de grupă

2Să salute personalul grădiniţei

3.Să-şi ia rămas bun de la cei care i-au însoţit

4.Să închidă uşa la intrarea în sala de grupă

5.Să nu întrerupă conversaţia părinte-educatoare

6.Să-şi aleagă un colţ de joacă preferat unde să se joace până


la servirea micului dejun
7.Să folosească împreună cu alţi copii jucăriile

8.Să nu părăsească sala de grupă fără ştirea educatoarei

9.Să nu întrerupă discuţia unor persoane adulte

10.Să răspundă politicos la întrebările educatoarei

11.Să prezinte educatoarei obiectele sau materialele solicitate

12.Să iasă ordonat cu rândul din sala de grupă

RUTINA MICUL DEJUN R2


Data Denumirea deprinderii Automatizare
Să se spele corect pe mâini înainte şi după servirea micului
dejun
Să utilizeze corect toaleta

Să utilizeze corect prosopul, săpunul, hârtia igienică

Să meargă cu rândul ordonat în sala de mese

Să se aşeze în linişte la masă

Să utilizeze corect şerveţelul, vesela, tacâmurile

Să nu dea firimituri pe jos

Să nu se ridice de la masă decât împreună cu colegii

Să mănânce cu gura închisă

Să nu stea cu coatele pe masă în timpul servirii mesei

Să păstreze liniştea în sala de mese

să intre ordonat cu rândul în sala de grupă


RUTINA ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ R3
Data Denumirea deprinderii Automatiza
re
Să recunoască propria fotografie

Să recunoască fotografia colegilor de grupă absenţi sau


prezenţi
Să-şi aranjeze fotografia pe panoul de prezenţă

Să numească absenţii cu nume şi prenume

Să aranjeze simbolul specific fiecărei zi din săptămână

Să citească ştirea zilei din imaginea expusă

Să comunice ştirea zilei colegilor

Să adreseze întrebări referitoare la ştirea zilei

Să-şi prezinte obiecte sau materiale personale dimineaţa la


ştirea zilei
Să transmită mesaje despre ştirea zilei

Să redea prin desen o ştire

RUTINA NE PREGĂTIM PENTRU ACTIVITĂŢI R4


Data Denumirea deprinderii Automatizare
Să ordoneze jucăriile şi materialul didactic pe sectoare

Să recunoască materialele specifice fiecărui colţ de joacă şi


să le aranjeze în ordine
Să recunoască semnalul muzical şi să reacţioneze în
conformitate cu mesajul transmis de acesta
Să vorbească încet pe un ton calm, liniştit

Să utilizeze ori de câte ori este nevoie coşul de gunoi

Să arunce resturile în coş

Să fie conciliant cu colegii

Să fie perseverent în sarcina primită

Să ajute la distribuirea materialului didactic demonstrativ şi


individual fiecărui copil
Să pregătească imaginile , tablourile pentru diverse activităţi

Institutor Viorica Pop Rutine 2009/2010 2


RUTINA ÎN AER LIBER R5
Data Denumirea deprinderii Automatizare
Să-şi recunoască dulăpiorul cu îmbrăcăminte personală

Să se îmbrace în faţa dulăpiorului

Să iasă cu rândul ordonat în curte

Să respecte sarcinile primite în cadrul jocului

Să meargă cu rândul la plimbare

Să participe activ la jocurile în aer liber

Să se joace în spaţiul recomandat de educatoare

Să protejeze arborii,rondourile cu flori din curtea grădiniţei

Să participe la acţiuni voluntare cu caracter ecologic

Să planteze arbori în curtea grădiniţei

Să păstreze curăţenia în spaţiul de joacă

Să-şi aranjeze îmbrăcămintea în dulăpiorul personal

Să-şi ajute colegii mai mici la îmbrăcat

RUTINA MASA DE PRÂNZ R6


Data Denumirea deprinderii Automatizare
Să utilizeze corect vesela la masa de prânz

Să utilizeze şerveţelul ori de câte ori este nevoie

Să denumească felurile de mâncare servite

Să mănânce fără a murdări faţa de masă

Să aştepte până ce toţi colegii sunt serviţi

Să se adreseze politicos personalului de servire când au


nevoie de ceva
Să nu deranjeze colegii în timpul servirii mesei

Să nu vorbească cu gura plină

Să nu arunce resturi în farfuria vecinului

Să ajute la strângerea propriei vesele de pe masă

Să aranjeze scăunelul sub masă când se ridică

Institutor Viorica Pop Rutine 2009/2010 3


Să iasă cu rândul din sala de mese
RUTINA NE PREGĂTIM SĂ NE RELAXĂM R7

Data Denumirea deprinderii Automatizare


Să se dezbrace singuri într-o anumită ordine

Să-şi aranjeze pe scăunel îmbrăcămintea şi încălţămintea

Să-şi ajute colegii mai mici la dezbrăcat

Să spună rugăciunea înainte de culcare

Să asculte povestea educatoarei înainte de culcare

Să se culce liniştit, să nu deranjeze colegii

Să respecte ora de somn

Să-şi aranjeze pijamaua în dulăpior

Să-şi îmbrace singur ciorapii şi şosetele

Să-şi încheie singur nasturii

Să deosebească încălţămintea pentru piciorul stâng de cea


din piciorul drept
Să aranjeze scăunelul la masă

Să iasă cu rândul la toaletă

RUTINA DIN NOU LA JOACĂ R8

Data Denumirea deprinderii Automatizare


Să utilizeze împreună cu alţi copii materialul şi jucăriile
fără să se certe
Să ceară politicos o jucărie fără a o lua brusc din mâna
colegului
Să se adreseze educatoarei când apare un conflict

Să nu fie violenţi cu cei din jur

Să nu alerge prin sala de grupă

Să cedeze jucăriile fără violenţă

Să nu deranjeze jocul altor colegi


Să aranjeze pe raft jucăria cu care s-a jucat
Să se implice în activităţi plăcute şi utile cu ajutorul
educatoarei
Să participe activ la activităţile de după-amiază

Institutor Viorica Pop Rutine 2009/2010 4


RUTINA ACTIVITATE OPŢIONALĂ –LIMBA ENGLEZĂ R9

Data Denumirea deprinderii Automatizare


Să comunice cu profesorul de limba engleză

Să răspundă doar când este solicitat

Să păstreze liniştea în timpul activităţii opţionale

Să participe la activităţile de joc, cântec, mişcare solicitate


de profesorul de limba engleză
Să ajute la distribuirea materialului didactic

Să nu alerge în timpul activităţii, să stea pe scăunel

Să realizeze sarcina primită de profesor

Să interacţioneze cu colegii la indicaţia profesorului

Să recunoască imagini pe care să le denumească în limba


engleză

RUTINA PLECAREA COPIILOR ACASĂ R10

Data Denumirea deprinderii Automatizare


Să aranjeze jucăriile înainte de plecarea acasă

Să salute educatoarea şi colegii

Să comunice părinţilor cum a decurs ziua lui în grădiniţă

Să participe la conversaţia educatoare -părinte

Să comunice părinţilor sarcina pentru a doua zi

Să-şi ia fotografia de pe panoul de prezenţă

Să prezinte părinţilor lucrările personale expuse pe panoul


grupei
Să transmită mesaje simple părinţilor

Să-şi recunoască dulăpiorul cu haine

Să se îmbrace singur la plecarea acasă

Să salute personalul grădiniţei la plecarea acasă

Institutor Viorica Pop Rutine 2009/2010 5


RUTINA DEPRINDERI INTELECTUALE R11

Data Denumirea deprinderii Automatizare


Să descopere elemente componente ale mediului
înconjurător prin antrenarea tuturor organelor de simţ
Să enumere părţile componente ale corpului uman,
plantelor, animalelor
Să compare diferite obiec te

Să recunoască fenomene ale naturii

Să efectueze experienţe simple folosindu-se de


instrumente diferite
Să observe pe o perioadă dată un anumit proces

Să recunoască obiectivele socio-culturale din apropierea


grădiniţei
Să adreseze întrebări în legătură cu cele observate

Să comunice în cadrul grupului rezultatele investigaţiilor

RUTINA DEPRINDERI DE EXPRIMARE VERBALĂ R12

Data Denumirea deprinderii Automatizare


Să ia parte la discuţii mici în grupuri informale

Să se prezinte şi să facă prezentări

Să transmită un mesaj simplu

Să participe la exerciţii de corectare a vorbirii

Să înţeleagă şi să spună că o etichetă pe un sertar ,dulap ne


arată ce este înăuntru
Să ştie cum se deschide o carte, de unde începe, cum se
întorc paginile, să nu îndoaie foile, să nu o murdărească
Să execute elemente grafice elementare

Să selecteze obiecte identice

Să identifice cercul dintr-o mulţime de forme geometrice

RUTINA DEPRINDERI MOTRICE R13

Data Denumirea deprinderii Automatizare


Să nu alerge cu gura deschisă

Să -şi verifice ţinuta vestimentară

Institutor Viorica Pop Rutine 2009/2010 6


Să nu bea apă imediat după efort

Să inspire pe nas şi să expire pe gură

Să joace jocuri de mişcare executând corect acţiunile


motrice învăţate
Să execute paşi de dans popular

Să respecte regulile stabilite de comun acord în cadrul


grupului
Să participe activ şi să-şi aducă contribuţia la reuşita
echipei

RUTINA DEPRINDERI DE LUCRU PENTRU REALIZAREA UNOR DESENE, PICTURI,


MODELAJE R14
Data Denumirea deprinderii Automatizare
Să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de
lucru pentru o bună coordonare oculo-motorie
Să utilizeze corect instrumentele de lucru

Să coloreze într-un contur dat

Să pregătească materialul necesar unor astfel de activităţi

Să coopereze în realizarea unor lucrări plastice complexe

Să observe culori, puncte, linii, forme în mediul


înconjurător
Să denumească materiale şi instrumente de lucru specifice

Să se exprime folosind cuvinte şi expresii specifice


activităţilor artistico-plastice
Să elaboreze creaţii individuale şi colective

RUTINA DEPRINDERI DE EXPRIMARE MUZICALĂ R15


Data Denumirea deprinderii Automatizare
Să asculte sunete din natură

Să se joace jocuri de linişte

Să diferenţieze intensitatea unor sunete

Să cânte în colectiv

Să cânte în dialog cu educatoarea sau un grup de copii

Să acompanieze cu obiecte sonore ritmul unei piese


muzicale
Să denumească materiale şi instrumente de lucru specifice

Să se exprime folosind cuvinte şi expresii specifice

Institutor Viorica Pop Rutine 2009/2010 7


activităţilor artistico-plastice
Să elaboreze creaţii individuale şi colective

Institutor Viorica Pop Rutine 2009/2010 8

S-ar putea să vă placă și