Sunteți pe pagina 1din 9

Mașini de rectificat

REFERAT

Ciobanu Mălina | Grupa 4306 | 10.06.2020


Rectificarea = operaţie de prelucrare prin aşchiere a pieselor metalice, efectuată cu
scule abrazive, în scopul finisării semifabricatelor. Este oarecum asemănătoare frezării,
fiecare particulă abrazivă jucând rolul unui micro-tăiş de dinte, cu deosebirea că viteza de
aşchiere la rectificare este mult mai mare (de ordinul zecilor de metri pe secundă).
 precizii dimensionale da ordinul micronilor şi calităţi deosebite ale suprafeţelor
prelucrate.

Se aplică, în mod special, la piesele confecţionate din materiale cu duritate mare.

Sculele = utilizate pentru rectificare se prezintă, în general, sub forma unor discuri
confecţionate din granule abrazive, cu duritate mare, înglobate întro masă de liant.

Granulele abrasive = aşchiază simultan un strat de material de la suprafaţa piesei,


detaşând un număr foarte mare de aşchii mărunte.
Procesul de auto-ascuțire = pe măsură ce muchiile lor ascuţite se uzează,
granulele abrasive tocite se desprind din masa de liant, lăsând locul pentru altele noi, ceea
ce face ca discul abraziv să-şi menţină capacitatea de aşchiere până la consumarea sa
integrală
Pentru ca desprinderea granulelor uzate să se realizeze în mod corect, trebuie ca
liantul utilizat la confecţionarea corpului abraziv să fie ales corect, în funcţie de
materialul prelucrat:
 dacă liantul este prea moale, granulele se desprind prea uşor
 dacă este prea dur, granulele uzate nu se pot desprinde iar discul se va
încărca cu aşchii, pierzându-şi capacitatea de aşchiere.
Unghiurile de degajare ale micro-tăişurilor sunt, în general, negative; aceasta,
împreună cu vitezele mari de aşchiere şi cu tocirea granulelor pe timpul prelucrării,
conduc la forţe de frecare mari şi deci la cantităţi mari de căldură degajată în zona de
aşchiere, ceea ce reclamă utilizarea lichidelor de răcire-ungere.

Caracteristici ale discurilor abrazive:

Calitatea materialului abraziv : depinde în primul rând de materialul din care este
confecţionată piesa prelucrată;
Uzual se utilizează carbura de siliciu, carborundul, electrocorundul, nitrura cubică
de bor sau diamantul.

Liantul :
 Ceramic (nu se foloseşte la discuri subţiri care s-ar putea sparge)
 Bachelită
 Cauciuc vulcanizat.

PAGE 1
Granulaţia : Se alege în funcţie de gradul de netezime impus suprafeţei rectificate, de
toleranţele prescrise piesei prelucrate, de proprietăţile materialului prelucrat şi de
mărimea adaosului de prelucrare.
Pietrele cu granulaţie mare se utilizează pentru prelucrări de degroşare sau în
cazul materialelor moi (cupru, alamă), care ar încărca uşor piatra.
Pietrele cu granulaţie fină se utilizează la rectificarea materialelor dure şi la
prelucrări de finisare.

Duritatea : Se alege astfel încât desprinderea granulelor tocite din masa de liant să se
facă la momentul cel mai potrivit.
În general, cu cât materialul prelucrat este mai dur, corpul abraziv trebuie să fie
mai moale şi invers.
Mişcările de avans se execută după traiectorii impuse de forma suprafeţei
prelucrate şi pot fi continui sau intermitente, executate de către piesă sau de către sculă,
în funcţie de maşina de rectificat şi de natura operaţiei de rectificare.

Tipuri de mașini de rectificat:

 Mașină de rectificat rotund exterior:


 Mașină de rectificat rotund exterior între vârfuri
 Mașină de rectificat rotund exterior fără vârfuri
 Mașină de rectificat rotund interior:

Mașina de rectificat rotund exterior : Rectificarea pieselor pe maşini de rectificat


rotund exterior se poate realiza, în funcţie de construcţia maşinii şi de modul în care se
fixează piesa în vederea prelucrării, în două variante: între vârfuri sau fără vârfuri.

Mașina de rectificat rotund exterior între vârfuri : Rectificarea între vârfuri se


caracterizează prin fixarea piesei cu ajutorul a două vârfuri de centrare, montate în cele
două păpuşi (fixă şi mobilă) ale maşinii de rectificat. Procedeul se poate aplica in 3
variante:

PAGE 2
În prima schemă se regăsește rectificarea cu avans longitudinal normal se
utilizează pentru rectificarea pieselor de lungime mare; piesa se roteşte (mişcarea de
avans circular, II) şi se deplasează rectiliniu alternativ (mişcarea de avans longitudinal,
III) în lungul axei, în timp ce discul abraziv execută mişcarea principală, I, de rotaţie şi
avansul de pătrundere, IV.

În a doua schemă este rectificarea fără avans de pătrundere care se execută


dintr-o singură trecere a discului abraziv pe toată lungimea piesei; în acest scop, discul
abraziv este prevăzut cu un con de atac. Poziţia discului pe direcţie radială se reglează la
începutul prelucrării, în funcţie de diametrul suprafeţei care trebuie prelucrate în acest
caz, avansul longitudinal III se execută cu o viteză sensibil redusă faţă de cea din cazul
variantei anterioare

În a treia schemă se prezintă Rectificarea cu avans de pătrundere – se aplică


atunci când lungimea piesei de prelucrat este mai mică decât lăţimea discului abraziv. În
acest caz lipseşte mişcarea de avans longitudinal, III.

PAGE 3
Mașină de rectificat rotund exterior între vârfuri

Principalele părţi componente ale acestei maşini sunt:


 - 1 - batiu;
 - 2 - masă a maşinii (execută mişcarea de avans longitudinal, II);
 - 3 - păpuşă portpiesă (fixă);
 - 4 - păpuşă port-sculă (execută mişcarea de avans de pătrundere, IV);
 - 5 - păpuşă mobilă;
 - 6 - disc abraziv.
Mişcarea principală şi cea de avans circulare se realizează, de regulă, pe cale
electromecanică, iar mişcarea de avans longitudinal şi cea de pătrundere se realizează pe
cale mecanică sau electro-hidraulică.
Pentru rectificarea suprafeţelor conice, masa maşinii se poate înclina faţă de
direcţia ghidajelor longitudinale ale batiului.

PAGE 4
Mașina de rectificat rotund exterior fără vârfuri:

La rectificarea rotundă exterioară, prin procedeul „fără vârfuri”, piesa de rectificat


P se aşează liber între două discuri abrazive, discul de rectificare DR şi discul de
antrenare DA, fiind susţinută de o riglă de reazem R.
Discul de rectificare este un disc abraziv obişnuit şi execută mişcarea principală
de aşchiere I. Discul de antrenare (sau de conducere) nu are proprietăţi aşchietoare –
datorită conţinutului foarte ridicat de liant (pe bază de cauciuc); datorită, însă,
coeficientului mare de frecare al acestuia, el imprimă piesei cele două mişcări de avans
(avansul circular III şi avansul axial IV).
Aceste mişcări se realizează deoarece axa discului de antrenare este înclinată cu
un unghi de 1 … 5º, astfel încât viteza periferică v se descompune într-o componentă
tangenţială vt, care imprimă piesei mişcarea de rotaţie (avansul circular) şi o componentă
axială va, care imprimă piesei mişcarea de translaţie (avansul axial).
Pentru ca rectificarea să poată avea loc, este necesar ca forţa de frecare ce ia
naştere între discul de antrenare şi piesă să fie mai mare decât forţa de aşchiere generată
între discul de rectificare şi piesă.

PAGE 5
Mașină de rectificat
rotund exterior fără vârfuri

Principalele părţi componente ale maşinilor de rectificat rotund exterior fără vârfuri
 1 - batiu;
 2 - păpuşă a discului de rectificare;
 3 - păpuşă a discului de antrenare;
 4 - riglă de susţinere a piesei;
 5 - dispozitiv de corectare a formei discului de rectificare;
 6 - dispozitiv de corectare a formei discului de antrenare;
 7 - motor electric;
 8 - disc de rectificare;
 9 - disc de antrenare;

PAGE 6
Mașina de rectificat rotund interior:

Maşina de rectificat rotund interior se utilizează pentru rectificarea alezajelor


cilindrice şi conice, precum şi pentru rectificarea suprafeţelor frontale ale pieselor, dintr-o
singură prindere.
La această maşină discul abraziv trebuie să aibă diametrul mai mic decât alezajul de
prelucrat.
De aceea, pentru rectificarea alezajelor de diametre mici (uneori sub 1 mm), sunt
necesare turaţii foarte mari (de până la 200.000 rot/min).
În funcţie de modul de prindere a piesei în vederea prelucrării, rectificarea interioară
se poate realiza cu piesa fixată într-un dispozitiv de prindere sau prin metoda fără vârfuri.
La rândul său, rectificarea interioară cu piesa prinsă în dispozitiv se poate face prin
două metode:
 rectificarea cu piesa în mişcare de rotaţie (partea stângă)
 rectificarea planetară. (partea dreaptă)

În cazul rectificării cu piesa în mişcare de rotaţie, maşina de rectificat trebuie să


asigure realizarea următoarelor mişcări:
 I – mişcarea principală (rotaţia sculei);
 II – mişcarea de avans circular (rotaţia piesei);
 III – mişcarea de avans longitudinal (efectuată, de regulă, de către piesă);
 IV – mişcarea de avans de pătrundere (executată, de obicei, de către sculă).
La rectificarea planetară, piesa este fixă, avansul circular II fiind realizat printr-o
mişcare planetară a axului pietrei de rectificat.

PAGE 7
Părți componente ale mașinii de rectificat rotund interior:

 - 1 - batiu;
 - 2 - păpuşă portsculă;
 - 3 - disc abraziv;
 - 4 - motor electric pentru antrenarea discului abraziv;
 - 5 - păpuşă port-piesă;
 - 6 - dispozitiv de prindere a piesei;
 - 7 - motor electric pentru antrenarea piesei.

Mașină de rectificat interior

PAGE 8