Sunteți pe pagina 1din 4

Disciplina-EDUCATIE TEHNOLOGICA M.E.N.– Scoala Gimnazială Nr.

2 Tăşad
Anulscolar 2015-2016Curriculum aplicat:T.C.-o ora/sapt.
PROF. Vaida Flaviu Daniel
PLANIFICARE CALENDARISTICA-CLASA a VI-a
SEMESTRUL I
Modulul I: ECONOMIA FAMILIEI

NR. UNITATI DE CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE NR. SAPT OBS.


CRT. INVATARE ORE
1 Prezentarea c.s.precedente. 1 S1 14-
Disciplinei.NTSM 18.09
Testare initiala
2 Rolul familiei in -Rolul familiei in 1.1. identificarea activitatilor economice din viata familiei 3 S 2-4 21.09-
consumul si consumul si 1.2. identificarea factorilor economici si sociali din mediul inconjurator care 9.10
productia de bunuri -productia de influenteaza viata fam.
si servicii bunuri si servicii
-aplicatii-jocdid.
3 Nevoisidorinte -Nevoisidorinte 1.2. 2 S5 12-
-Identif.nevoilor 1.3.descrierea principalelor resurse necesare desf.unor activ.fam.de S6 23.10
individuale ale productie si consum.
fam.,clasei,scolii. 3.1.valorif.conceptelor ec.in comunicare.
4 Resurselefamiliei -Resursele fam. 1.1. 3 S7 26.10-
-Aplicatie practica 1.3. S8 13.11
:analizare produs 2.1.elaborarea unor strategii pentru realizarea unui buget.
-Relatia : venituri- 2.3.analizarea unui produs realizat in fct.de calitate,cheltuieli si posibilitatea S9
consum-economii. obt.unui castig.

5 Consumatorulsiprot -Comportamentul 2.2.


ectiaconsumatorului de consum; 3.1 3 S 10- 16.11-
- 3.2.selectarea inf.privind drepturile consumatorului si protectia acestuia. 12 4.12
Calitateaprodusel
or;
-
Protectiaconsumat
orului.
6 Bugetulfamiliei, -Bugetul 2.1. 4 S 13- 7.12-
Bugetulelevului, fam.Suportul 2.2.identif. prioritati in consum si cheltuieli in functie de nevoile proprii si S 16 15.01
Gestionareabugetul comportamentului ale familiei.
ui de timp de consum; 2.4.realizarea unui plan de activitati in fct. De timpul disponibil.
Organizareatimpulu Protectia 3.1. valorif. concepte economice in comunicare.
ifamiliei. bugetului familiei;
Decizia privind
cumpararea unor
produse;
Pretul si
modalitatile de
plata;
-Bugetul elevului
si disciplina
bugetului
personal.
-Gest.buget
individual de
timp.
-Org.timp fam.
7 Profesii ale Profesii ale 3.1. valorif. concepte economice in comunicare. 1 S 17 18-
membrilor familiei membrilor 4.1. identificarea dif.rute de formare profesionala. 22.01
familiei
8 Recapitulare si Toate Toate c.s. 1 S 18 25-
evaluare continuturile 29.01
EDUCATIE TEHNOLOGICA
Prof.Vaida Flaviu Daniel
M.E.N Scoala Gimnaziala Nr.2 Tasad
PLANIFICARE CALENDARISTICA-CLASA a VI-a
SEMESTRUL al II-lea
Modulul II: Materii prime si materiale

NR. UNITATI DE CONTINUTURI COMPETENTE SPECIFICE NR. SAPT. OBS.


CRT. INVATARE ORE
1 Materii prime si Provenienta 1.1.identif. materii prime si materiale lemnoase, textile, din piele, lut- 2 S 1-2 8-
materiale lemnoase .Clasificare. ceramica in functie de provenienta si proprietati specifice ale acestora. 19.02
Proprietati. 3.1.valorif. informatiilor culese din surse diferite, urilizand terminologia si
simbolurile specifice domeniului.
2 Materii prime si Provenienta . 1.1. 2 S 3-4 22.02
materiale textile. Clasificare. 3.1. -4.03
Proprietati
3 Materii prime si Provenienta 1.1. 2 S 5-6 7-
materiale din piele. .Clasificare. 3.1. 18.03
Proprietati
4 Materii prime si Provenienta 1.1. 2 S 7-8 21.03
materiale din lut- .Clasificare. 3.1. -1.04
ceramica. Proprietati
5 Analiza de Analiza 1.2.analizarea caract.unui produs in fct.de calitate si pret. 2 S 9-10 4.04-
produs(gama de produselor din : 3.1.valorif. inf. culese din surse diferite, utilizand terminologia si 15.04
produse) -lemn;mat. textile; simbolurile specifice domeniului.
-piele;lut 2.1.selectarea mat.prime si mat.lemnoase,textile,din piele,ceramica
șiceramica. pt.obtinerea produselor.
Utilizare,mat.,alc.,
etc.
** ---- ---- 18-
Scoala Altfel 1 S11 22.04
6 Realizareaprodusel Fisatehnologica; 2.2. executarea operatii th. de pregatire, de prelucrare, si finisare specifice
or Elemente de obtinerii unui produs , pe baza unei fise tehnologice, respectand masurile de 2 S 12-13 4-
limbajgrafic; sanatate si securitate in munca. 13.05
Operatiitehnologi 2.1.
ce; 3.1.
Realizareaproduse
lor din :
material
lemnos( placaj,
scanduri);
mat.textil;
lut-ceramica

7 Evaluareasivalorific Calitatea, 1.2. 1 S 14 16-


areaproduselor utilizarea, 3.1. 20.05
prezentarea si
pretul produselor

8 Activitati si meserii Activitati si 4.1.analizarea relatiilor dintre tipuri de activitati si meserii specifice 2 S 15- 23.05
specifice realizarii meserii specifice acestora. 16 -3.06
produselor realizarii
produselor din :
Lemn;
Textile;
Piele;
Lut-ceramica.
10 Recapitularesievalu Toatecontinuturile Toatec.s. 2 S17-18 6-
are 17.06