Sunteți pe pagina 1din 5

@

gama'

AI fqbeLul

$)i
gIj

/t\
/\

Cqrte de colorq[ cu qctivitd9i


Coloreaz5 piticut gi floarea pe care a plantat-o.

2
Scrie gi tu!

ffiffiffi ffi

Kffiffiffiffi
cAlul-oE-MARE

I ooo g ooo
I

I
Avionul trebuie si aterizeze! coloreazi pista
corectE.

d
Buburuza nu gtie care e umbra ei. pofi s-o ajufi?

5 ooo