Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI MEDIU

CHIMIE
LICENȚĂ ANUL III, SEM. II, 2019-2020
ZIUA
LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI
ORA
8– 9

Chimia mediului (L) Statistică și


Elaborare lucrare Managementul Biotehnologii și
Drd. Călmuc M. prelucrarea datelor în
9 – 10 licență* clasei (S) biocataliză (C)
SD202 chimie (C)
Zamfir Mioara Conf. dr. Crețu R.
Prof. dr. Apetrei C.
A111 SD501
SD501
10 – 11 Toxicologie (L) Bio și nanomateriale (C) Chimia mediului (C)
Lect. dr. Ghinea I. Lect. dr. Tăbăcaru A. Lect. dr. Timofti M. Statistică și
11 – 12 Biotehnologii și
SD101 SD304 Forinfo prelucrarea datelor în
biocataliză (L)
chimie (L)
Bio și nanomateriale (L) Conf. dr. Crețu R. Toxicologie (C)
12 – 13 Drd. Dăscălescu D.
Lect. dr. Tăbăcaru A. SD04 Conf. dr. Furdui B.
SD501
SD301 Forinfo
13 – 14
14 – 15
Elaborare lucrare
15 – 16
licență*
16 – 17 Managementul Elaborare lucrare Elaborare lucrare
Elaborare lucrare
clasei (C) licență* licență*
licență*
Constantinescu
17 – 18
Mariana
A111

(*) În funcție de disponibilitatea studenților și a cadrelor didactice se vor desfășura în intervalele menționate orele de practică
pentru elaborarea lucrării de licență.