Sunteți pe pagina 1din 1

a) TABEL NOMINAL cu elevii cu nevoi speciale pe anul…….

Nr. Numele şi Clas Profesorul Nr. de înregistrare Caracterizarea Observaţii


Crt prenumele a care (din secretariat) sau elevului
. elevului predă la HCA în care s-a
clasă aprobat curriculum
adaptat