Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a VII-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3393/28.02.2017

TEMA DUMNEZEU – SFINŢITORUL LUMII


Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de an școlar* 1 S1 14.09-18.09

Să ne amintim din clasa a VI-a* 1 S2 21.09-25.09

Viața omului şi asemănarea cu


Dumnezeu (viața omului pe pământ şi
1.1 1 S3 28.09-02.10
viața veşnică; nevoia omului de creştere şi
împlinire spirituală)
Lucrarea Duhului Sfânt în lume (Duhul
Sfânt, Persoană a Sfintei Treimi; puterea
1.1; 1.2 sfințitoare şi dătătoare de viață a Duhului 1 S4 05.10-09.10
Sfânt; împărtăşirea harului divin oamenilor;
rugăciunea „Împărate ceresc”)
Dumnezeu Se face cunoscut omului

Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime


(scopul trimiterii Duhului Sfânt în lume;
evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt peste
apostoli – ziua de naştere a Bisericii/
1.1; 1.2;
comunitatea celor botezați – Biserica; 1 S5 12.10-16.10
1.3
propovăduirea Sfinților Apostoli;
Duhul Sfânt convertirea Sfântului Apostol Pavel;
– Sfințitorul alegerea episcopilor şi a preoților pentru
lumii conducerea și slujirea comunității creştine)
Sfintele Taine în viața creştinilor (Harul
Duhului Sfânt prezent în Biserică;
1.1; 1.2 prezentare generală a rolului şi a 1 S6 19.10-23.10
semnificației Sfintelor Taine; roadele
primirii Sfintelor Taine)
Sfintele Taine în viața creştinilor (Harul
Duhului Sfânt prezent în Biserică;
1.1; 1.2 prezentare generală a rolului şi a 1 S7 26.10-30.10
semnificației Sfintelor Taine; roadele
primirii Sfintelor Taine)
Sfintele Taine în viața creştinilor (Harul
Duhului Sfânt prezent în Biserică;
1.1; 1.2 prezentare generală a rolului şi a 1 S8 02.11-06.11
semnificației Sfintelor Taine; roadele
primirii Sfintelor Taine)
Dumnezeu

cunoscut
Se face
Duhul Sfânt Darurile Duhului Sfânt (darurile de la
omului
1.1; 1.2;
– Sfințitorul Dumnezeu, ca responsabilitate pentru sine 1 S9 09.11-13.11
2.1; 3.2
lumii şi pentru ceilalți; Pilda talanților)

Sărbători închinate Maicii Domnului şi


1,3; 2.1; sfinților (aspecte biblice şi patristice;
1 S10 16.11-20.11
3.3 reprezentări iconografice; aspecte specifice
de sărbătorire în diferite comunități)
Viața comunității şi sărbătorile creştine

Sărbători închinate Maicii Domnului şi


1,3; 2.1; sfinților (aspecte biblice şi patristice;
1 S11 23.11-27.11
3.3 reprezentări iconografice; aspecte specifice
de sărbătorire în diferite comunități)
Praznicile împărăteşti (aspecte biblice;
Icoana reprezentări iconografice; aspecte specifice
marilor de sărbătorire în diferite comunități;
1.3; 3.3 1 S12 02,12-04.12
sărbători Nașterea Domnului, Tăierea-împrejur cea
creştine după trup a Domnului, Întâmpinarea
Domnului, Botezul Domnului)
Praznicile împărăteşti (aspecte biblice;
reprezentări iconografice; aspecte specifice
de sărbătorire în diferite comunități;
1.3; 3.3 1 S13 07.12-11.12
Nașterea Domnului, Tăierea-împrejur cea
după trup a Domnului, Întâmpinarea
Domnului, Botezul Domnului)
1.3; 2.1;
Am plecat să colindăm!* 1 S14 14.12-18.12
3.3
VACANŢĂ DE IARNĂ 23.12.2020-10.01.2021
Dumnezeu

1.1; 1.2; Darurile Duhului Sfânt (exemple de sfinți


cunoscut
omului Se face

1 S15 11.01-15.01
2.1; 3.2 ca modele de cultivare a darurilor)
Duhul Sfânt
– Sfințitorul 1.1; 1.2;
lumii Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; 2.1; 1 S16 18.01-22.01
evaluare: Duhul Sfânt – Sfințitorul lumii*
3.2

Evaluare semestrială* 1 S17 25.01-29.01

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01.2020-07.02.2020

SEMESTRUL AL II-LEA
Biserica – Credința în primele comunități creştine
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

viața omului (definirea creştinismului; modalități de


1.1 1 S1 08.02-12.02
în Hristos, relaționare şi trăire a credinței; depăşirea
prin Duhul dificultăților cu ajutorul Duhului Sfânt)
Sfânt Comuniunea credincioşilor în Biserică
1.2; 2.2; (Pilda viței şi a mlădițelor, creştinul –
1 S2 15.02-19.02
3.3 membru al Bisericii; parohia – „familia” din
biserică; familia – „biserica de acasă”)
Biserica – lăcaş de închinare şi de
sfințire a omului (semnificații; elemente
1.2; 1.3; de arhitectură şi pictură religioasă; locul
1 S3 22.02-26.02
3.1 icoanelor şi a obiectelor de cult în biserică;
aspecte specifice ale lăcaşurilor de cult în
diferite religii/confesiuni)
Biserica – lăcaş de închinare şi de
sfințire a omului (semnificații; elemente
1.2; 1.3; de arhitectură şi pictură religioasă; locul
1 S4 01.03-05.03
3.1 icoanelor şi a obiectelor de cult în biserică;
aspecte specifice ale lăcaşurilor de cult în
diferite religii/confesiuni)
1.1 Biserica în istorie (răspândirea 1 S5 08.03-12.03
creştinismului în lume şi pe teritoriul țării
noastre, dobândirea libertății religioase în
timpul Sfântului Împărat Constantin cel
Mare/mărturisirea credinței în istoria
Bisericii)
Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.1; 1.2;
evaluare: Biserica – viața omului în 1 S6 15.03-19.03
1.3; 2.2; 3.3
Hristos, prin Duhul Sfânt*
Manifestarea bucuriei în viața omului
Viața creştinului împreună cu

(„Fericirile”; momente şi contexte de


bucurie în viața cotidiană: bucuria pentru
1.2; 2.2 valori spirituale şi materiale, bucuria 1 S7 22.03-26.03
întâlnirii cu semenii, bucuria pentru
Roade ale împlinirile proprii şi ale semenilor, bucuria
semenii

Duhului iertării)
Sfânt în
viața Manifestarea bucuriei în viața omului
creştinului („Fericirile”; momente şi contexte de
bucurie în viața cotidiană: bucuria pentru
1.2; 2.2 valori spirituale şi materiale, bucuria 1 S8 29.03-01.04
întâlnirii cu semenii, bucuria pentru
împlinirile proprii şi ale semenilor, bucuria
iertării)
VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 02.04.2020-11.04.2020
Praznicile împărăteşti (aspecte biblice;
Viața comunității şi sărbătorile

reprezentări iconografice; aspecte specifice


de sărbătorire în diferite comunități; Intrarea
1.3; 3.3 1 S9 12.04-16.04
Domnului în Ierusalim, Învierea Domnului,
Înălțarea Domnului, Pogorârea Sfântului
Icoana Duh, Schimbarea la Față a Domnului)
creştine

marilor Praznicile împărăteşti (aspecte biblice;


sărbători reprezentări iconografice; aspecte specifice
creştine de sărbătorire în diferite comunități; Intrarea
1.3; 3.3 1 S10 19.04-23.04
Domnului în Ierusalim, Învierea Domnului,
Înălțarea Domnului, Pogorârea Sfântului
Duh, Schimbarea la Față a Domnului)
1.3; 3.3 Hristos a înviat!* 1 S11 26.04-29.04

VACANȚA DE PRIMĂVARĂ 30.04.2020 - 09.05.2020

Frumosul în viața creştinului (frumusețea


1.2; 2.2; spirituală a omului; frumusețea
Viața creştinului împreună cu

1 S12 10.05-14.05
3.2 comportamentului; frumusețea în artă;
frumusețea naturii)
Roade ale Prietenia şi iubirea, valori pentru viață
(Minunea vindecării slăbănogului din
semenii

Duhului 2.1; 2.2,


Sfânt în Capernaum; relația dintre iubire şi 1 S13 17.05-21.05
3.2
viața prietenie; aspecte specifice la vârsta
creştinului adolescenței)
Prietenia şi iubirea, valori pentru viață
(Minunea vindecării slăbănogului din
2.1; 2.2,
Capernaum; relația dintre iubire şi 1 S14 24.05-28.05
3.2
prietenie; aspecte specifice la vârsta
adolescenței)
ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S15 31.05-04.06
Viața creştinului
împreună cu

Roade ale
semenii

Duhului Lecţie de recapitulare, consolidare,


1.2; 2.1;
Sfânt în evaluare: Roade ale Duhului Sfânt în viața 1 S16 07.06-11.06
2.2; 3.2
viața creştinului*
creştinului

Evaluare finală: Cu Hristos pe cărările vacanței!* 1 S17 14.06-18.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

NOTĂ
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică ,