Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa a III-a
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 33
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2020-2021
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 5001/02.12.2014

TEMA DUMNEZEU ESTE VIAŢA


Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de an școlar* 1 S1 14.09-18.09

Să ne amintim din clasa a II-a* 1 S2 21.09-25.09


Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

Viaţa omului, darul lui Dumnezeu


(copilul, darul lui Dumnezeu pentru
1.1; 1.3 1 S3 28.09-02.10
părinţi; alcătuirea omului din trup şi suflet;
grija faţă de trup; grija faţă de suflet)
Bucuria de a trăi (naşterea omului,
1.1; 3.2 moment de bucurie; momentele şi 1 S4 05.10-09.10
Dumnezeu motivele de bucurie în viaţă)
este
Omul în relaţie cu natura (lecţia naturii;
izvorul 1.1; 1.2;
modele biblice şi din vieţile sfinţilor, de
vieţii 1.3 1 S5 12.10-16.10
grijă pentru natură; ocrotirea naturii şi a
3.2
vieţii)
Viaţa pe pământ şi Împărăţia lui
Dumnezeu (Domnul Iisus Hristos
1.1; 3.1 vorbeşte despre Împărăţia lui Dumnezeu; 1 S6 19.10-23.10
sfinţii trăiesc veşnic în Împărăţia lui
Dumnezeu)

VACANŢĂ 26.10.2020-01.11.2020
Se Dumnezeu şi
răspunsul
Iubirea lui

Dumnezeu
1.1; 1.2;
este Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; 1 S7 02.11-06.11
izvorul 3.1; 3.2
evaluare: Dumnezeu este izvorul vieții*
vieţii
omului
Dumne

Ce 1.1; 1.3 Când un om devine creştin (Botezul, 1 S8 09.11-13.11


face

înseamnă Mirungerea, Împărtăşirea, primele taine


zeu

primite de un creştin; numele de botez)


cunoscut Când un om devine creştin (Botezul,
omului să fii
1.1; 1.3 Mirungerea, Împărtăşirea, primele taine 1 S9 16.11-20.11
creştin primite de un creştin; numele de botez)

3.1; 3.2 Sfântul Nicolae* 1 S10 23.11-27.11


creştineMari sărbători

Naşterea Domnului (aspecte biblice


referitoare la Naşterea Domnului; cum se
3.1; 3.2 1 S11 02.12-04.12
pregătesc creştinii pentru Naşterea
Domnului)
Naşterea
Botezul Domnului (Botezul Domnului în
şi Botezul 3.1; 3.2 Evanghelii; Sfinţirea Mare a apei; sfinţirea 1 S12 07.12-11.12
Domnului caselor)

Lecţie de recapitulare, consolidare,


3.1; 3.2 1 S13 14.12-18.12
evaluare: Naşterea şi Botezul Domnului*

VACANŢĂ DE IARNĂ 23.12.2020-10.01.2021


cunoscut omuluiDumnezeu Se face

Persoanele din viaţa unui creştin


(persoane care îl ocrotesc în mod
nevăzut: Dumnezeu, Maica Domnului,
1.1; 1.3 îngerul păzitor, sfântul ocrotitor; persoane 1 S14 11.01-15.01
care îl ajută pe creștin: preotul, nașul,
Ce părinții, prietenii, creștinii din parohie,
înseamnă prietenii de la Biserică)
să fii
creştin Alegerea binelui în viaţă (posibilitatea
1.1; 1.2; omului de a alege între bine şi rău;
1 S15 18.01-22.01
2.1 persoane care îl ajută pe om să aleagă
binele; perseverenţa în a face fapte bune)

Evaluare semestrială* 1 S16 25.01-29.01

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 30.01.2020-07.02.2020

SEMESTRUL AL II-LEA

Primirea iertării prin spovedanie


1.1; 1.3 (despre păcate şi greşeli; despre iertare; 1 S1 08.02-12.02
cunoscut omuluiDumnezeu Se face

cum se face spovedania)


Primirea lui Hristos prin Sfânta
Împărtăşanie (despre Sfânta Liturghie;
1.1; 1.3 1 S2 15.02-19.02
pregătirea pentru împărtăşire; binefacerile
Ce împărtăşirii)
înseamnă
să fii Dumnezeu ocroteşte şi dă putere,
creştin 1.1; 1.2; pentru a face fapte bune (despre
1 S3 22.02-26.02
2.2 ocrotirea şi puterea de la Dumnezeu;
despre ajutorul pentru a face fapte bune)

1.1; 1.2;
Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; 1 S4 01.03-05.03
evaluare: Ce înseamnă să fii creştin*
2.1; 2.2
Viaţa creştinului

Viaţa Nevoia de efort pentru a obţine


împreună 1.1; 1.2; rezultate (ce înseamnă efortul la vârsta
1 S5 08.03-12.03
cu ceilalţi 2.2 copilăriei; de ce este important efortul de a
învăţa şi de a munci)
1.1; 1.2; 1 S6 15.03-19.03
Ascultarea şi împlinirea sfaturilor bune
1.3 (de ce este importantă ascultarea şi
2.2 împlinirea sfaturilor bune; consecinţele
neascultării)
Necesitatea de a spune întotdeauna
1.2; 2.2 adevărul (de ce este important să fie spus 1 S7 22.03-26.03
adevărul; consecinţele minciunii)
Blândeţea şi bunătatea în relaţie cu
împreună cu

1.1; 1.2 ceilalţi (de ce sunt importante blândeţea,


1 S8 29.03-01.04
2.2 bunătatea şi iertarea; consecinţele
violenţei)

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 02.04.2020-11.04.2020

Învierea Domnului (aspecte biblice


referitoare la Învierea Domnului; cum se
creştineMari sărbători

3.1; 3.2 1 S9 12.04-16.04


pregătesc creştinii pentru Învierea
Domnului)
Învierea şi Învierea Domnului (aspecte biblice
Înălţarea referitoare la Învierea Domnului; cum se
3.1; 3.2 1 S10 19.04-23.04
Domnului pregătesc creştinii pentru Învierea
Domnului)
Lecturi morale, audiții muzicale,
vizionare film / expoziție creații 1 S11 26.04-29.04
plastice (pe teme pascale)*

VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ 30.04.2020 - 09.05.2020


sărbători
Mari

Învierea şi Înălţarea Domnului (aspecte biblice


Înălţarea 3.1; 3.2 referitoare la Înălţarea Domnului; 1 S12 10.05-14.05
Domnului cinstirea eroilor neamului)
creştine
semeniîmpreună cuViaţa creştinului

Importanţa de a avea răbdare cu cei


1.1; 1.2;
din jur (de ce este importantă răbdarea; 1 S13 17.05-21.05
2.2
consecinţele lipsei de răbdare)

Viaţa
împreună
cu ceilalţi Respectul faţă de sine şi faţă de
1.1; 1.2;
ceilalţi (ce înseamnă respectul; 1 S14 24.05-28.05
2.2
consecinţele lipsei de respect)

ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S15 31.05-04.06
creştinului

Viaţa
Viaţa

1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,


împreună 1.3; 2.2 evaluare: Viaţa împreună cu ceilalţi*
1 S16 07.06-11.06
cu ceilalţi
împreună cu

Evaluare finală: Cu Hristos pe cărările vacanței!* 1 S17 14.06-18.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

NOTĂ
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)
Director, Responsabil comisie metodică ,