Sunteți pe pagina 1din 56

CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN MEDICINĂ ȘI FARMACIE

„RAISA PACALO”

CATEDRA NURSING

GHIDUL LECȚIILOR PRACTICE

Unitatea de curs
BAZELE ŞTIINŢEI NURSING
a elevei (ului)_________________
grupei _____
calificarea Asistent medical
specialitatea Îngrijirea bolnavilor
profesor ________________
Autori: Natalia Dicusară, Elena Copaceanu, profesoare la disciplina
Bazele științei Nursing

Recenzenți:

Mariana Director adjunct pentru instruire practică


NEGREAN

Ludmila Metodist, doctor în pedagogie


BOTNARCIUC

Discutat la ședința catedrei


Proces verbal Nr.2 din 02.10.2017

Ghidul Bazele științei nursing este aprobat la ședința


Consiliului Metodic al Centrului de excelență în medicină și
farmacie ,,Raisa Pacalo”
Proces verbal Nr.1 din 23.10.2017
Instruirea pentru tehnica securităţii
în cabinetul de Nursing
1. Studenţii se ocupă în cabinet în formă profesională (halat, bonetă,
ciupici).
2. Înainte de a începe lecţia şi în timpul repaosului auditoriul se
aeriseşte.
3. Studenţii vin la lecţie numai după instructajul tehnicii securităţii.
4. Cabinetul se oformează în aşa fel încât în caz de incendiu sau altă
calamitate să se poată evacua uşor.

Se interzice

 De a include în reţeaua electrică microcalculatoarele (în caz de


necesitate) fără învoirea profesorului.
 De a demonta, repara şi instala prize electrice.
 De a repara reţeaua electrică.
 De a include şi a intrerupe inventarul electric.
 De a fixa firul electric în ţinte, cuie, pe obiecte de lemn sau
metal.
 De a pune firul electric pe calorifer sau pe butelia de gaz
lichifiat.
 De a scoate din priză utilajul electric, trăgând de fir electric

În caz când firul electric este montat derect în perete se interzice de a


bate cuie metalice pentru atârnarea diferitor obiecte.

Aparate electrice se şrerg de praf sau se curăţă numai deconectate din


reţeaua electrică.
De efectuat manipulaţiile în manuşi de cauciuc.
Fiecare student să respecte strict igiena personală, metodica dezinfecţiei
mâinilor.

Data _____________ Semnătura elevului _____________


EXTRAS DIN CURRICULUM
pentru unitatea de curs Bazele științei nursing, Specialitatea Îngrijirea bolnavilor – 91310,
Calificarea Asistent medical cu durata studiilor 5 ani, discutat și acceptat în ședința catedrei
Nursing din „05” decembrie 2016, aprobat în cadrul şedinţei Consiliului metodic științific
din ,,26” decembrie 2016, Proces verbal nr. 3 aprobat de Șef Direcție Management Personal
Medical al Ministerului Sănătății din data „27” decembrie 2016.

I. COMPETENŢELE PROFESIONALE SPECIFICE UNITĂȚII DE CURS

1. Expunerea aspectelor teoretice ale procesului de îngrijire și a profesiei de asistent medical


2. Implementarea normativelor igienice şi antiepidemice în instituţiile medicale
3. Utilizarea tehnicilor actuale de asistare a pacientului

II. PLANUL TEMATIC AL LECŢIILOR PRACTICE


Anul II, semestrul III

Nr. Contact direct


d/o Unități de învățare
Clinic Preclinic
1. Directivele dezvoltării asistenței medicale pe plan internațional și
naţional. Rolul, funcţiile şi competenţele asistentului medical. Activitatea 4
asistentului medical în aspectul deontologic şi etic.
2. Instituţii Medico Sanitare Publice (IMSP). Organizarea serviciului de
4
asistenţă medicală primară.
3. Dezinfecţia.  Antisepsia şi antisepticele. Asepsia. Metodele de sterilizare.
4
Prelucrarea utilajului medical.
4. Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală. Segregarea
4
deşeurilor medicale. Securitatea injecțiilor.
5. Internarea şi primirea pacienților în spital. Prelucrarea sanitară a
4
pacientului în secţia de internare. Transportarea pacienților.
6. Secţia staţionarului. Secţia de terapie intensivă. Sala de tratamente. Sala
4
de pansamente.
7. Date generale asupra administrării medicamentelor. Căi de administrare a
4
medicamentelor.
8. Administrarea medicamentelor pe cale parenterală. Injecţia intradermică. 4
9. Injecția subcutanată. Injecția intramusculară. 4
10. Injecţia intravenoasă. Recoltarea sângelui din venă. 4
11. Perfuzia intravenoasă. Cateterizarea venoasă periferică. 4
12. Principiile alimentației raționale. Alimentația artificială a pacientului. 4
13. Aplicarea agenţilor fizici calzi şi reci. Termometria. Noţiune de febră. 4
Îngrijirea pacientului febril.
14. Patul pacientului. Evaluarea stării pacientului. 4
15. Asigurarea igienei zilnice a pacientului grav. Asigurarea igienei corporale 4
totale. Prevenirea şi tratarea escarelor.
Total 60 ore
DEPRINDERI PRACTICE OBLIGATORII

1. Curăţenia generală în sala de tratament şi pansament.


2. Prelucrarea instrumentului medical.
3. Antropometria.
4. Prelucrarea sanitară în pediculoză.
5. Pregătirea casoletei pentru sterilizarea şi regulile de lucru cu casoleta.
6. Acoperirea măsuţei sterile.
7. Evidenţa şi păstrarea stupefiantelor.
8. Montarea seringii sterile şi aspirarea soluţiei din fiolă şi flacon.
9. Dizolvarea antibioticilor (penicilinei) pentru probă şi injecţii.
10. Injecţiile intradermice.
11. Injecţiile subcutanate.
12. Injecţiile intramusculare.
13. Injecţiile intravenoase.
14. Montarea sistemei pentru perfuzie şi tehnica perfuziei intravenoase.
15. Alimentaţia bolnavilor gravi.
16. Aplicarea agenţilor fizici calzi (prâşniţa caldă, termoforul, sinapismele).
17. Aplicarea agenţilor fizici reci (prâşniţa rece, punga cu gheaţă)
18. Măsurarea temperaturii corpului.
19. Colectarea materialului biologic (sânge) pentru investigaţii.
Subiectul Nr. 1: Directivele dezvoltării asistenţei medicale pe plan
internaţional şi naţional. Rolul, funcţiile şi
competenţele asistentului medical. Activitatea
asistentului medical în aspectul deontologic şi etic.
Data: _____________
Competențe şi abilităţi:
relatarea despre importanţa studierii unității de curs;
definirea noţiunilor de nursing şi nursă;
estimarea rolului oms;
identificarea funcţiilor asistentului medical;
specificarea competenţelor profesionale;
stabilirea obligaţiunilor şi drepturilor asistentului medical;
valorificarea calităţilor moral-profesionale ale asistentului medical;
respectarea normelor de protecţie şi tehnica securităţii muncii;
asigurarea igienei personale;
respectarea aspectului exterior.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Definiţi noţiunea de Nursing


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Definiţi noţiunea de Nursă


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Numiţi savantele care au activat în domeniul Nursingului

_________________ _________________
Estimaţi rolul OMS în acordarea ajutorului uman:
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________

Numiţi scopul activităţii ANM


______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Enumeraţi funcţiile nursei:


__________________________
__________________________
__________________________

Funcţia independentă constă în: Funcţia dependentă constă în:


__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________

Funcţia interdependentă constă în: __________________________


__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

__________________________
Expuneţi obligaţiile asistentului medical:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Enumeraţi drepturile asistentului medical:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Enumeraţi cauzele generale şi specifice producătoare de accidente


şi boli profesionale:
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________
__________________________ __________________________

Argumentaţi importanţa respectării igienei personale a asistentului medical:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Echipament de lucru

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului:________________
Subiectul Nr. 2: Instituţii Medico – Sanitare
Publice(IMSP).Organizarea serviciului de asistenţă
medicală primară.
Data: ________________

Competențe şi abilităţi:
clasificarea instituţiilor curative;
identificarea activităţii asistentului medical în diverse instituţii curative;
descrierea serviciilor de sănătate în centrul medicilor de familie;
specificarea activităţii asistentului medical în instituţiile de asistenţa
medicală primară.
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Numiţi grupurile de instituţii curative după funcţiile ce le îndeplinesc:


_____________________________ ______________________________

Grupaţi instituţiile curative după tip:


__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

Definiţi noţiunea de CMF


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Descrieţi activitatea asistentului medical în CMF


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Definiţi noţiunea de spital:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Clasificaţi spitalele după:
Profil: Circumscripţie:
1. 1.
2. 2.
3. 3.

Descrieţi structura spitalului:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Descrieţi activitatea asistentului medical în spital:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Definiţi noţiunea de clinică:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Enumerați categoriile de pacienţi ce vor fi internaţi în spital:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Indicați tipul de IMSP din imaginile de mai jos:

A. B.
C. D.

E. F.

Numiţi domeniile de activitate a asistentului medical


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului:________________
Subiectul Nr. 3: Dezinfecţia. Antisepsia şi antisepticele. Asepsia.
Metodele de sterilizare. Prelucrarea utilajului medical.
Data: _____________
Competențe şi abilităţi:
definirea noţiunii de dezinfecţie;
clasificarea soluţiilor dezinfectante uzuale;
definirea noţiunii de antisepsie;
utilizarea substanţelor antiseptice;
spălarea şi dezinfectarea mâinilor;
definirea noţiunilor de asepsie şi sterilizare;
clasificarea şi descrierea metodelor de sterilizare;
prelucrarea utilajului medical conform actelor normative în vigoare;
aplicarea metodelor de sterilizare.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Definiţi noţiunea de dezinfecţie:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Analizaţi şi comentaţi schema de mai jos


Enumeraţi metodele de dezinfecţie:
________________________________
________________________________
________________________________

Indicaţi metoda fizică de dezinfecţie analizând imaginile de mai jos:

__________________________ ____________________________
__________________________ ________________________________

Metoda chimică de dezinfecţie constă în:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Definiţi noţiunea de dezinfectant:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Indicaţi calităţile unui bun dezinfectant:

1._________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________
5._________________________
6._________________________
7._________________________
8._________________________
9.________________________
10.________________________

Metoda combinată de dezinfecţie constă în:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Definiţi noţiunea de antisepsie:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Enumeraţi metodele antiseptice:


1._________________________
2._________________________
3._________________________
4._________________________

Recunoaşteţi substanţele antiseptice din imagine şi expuneţi utilizarea lor:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Demonstraţi spălarea şi dezinfectarea mâinilor conform standardului european


EN 1500.
Def
iniţi noţiunile de asepsie şi sterilizare:
Asepsia______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sterilizarea__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Enumeraţi metodele de sterilizare cunoscute:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Analizaţi imaginile de mai jos şi identificaţi metoda de sterilizare:


___________________________ _____________________________

_________________________ ______________________________

Stabiliţi legăturile:
- autoclavare - material biologic (pentru suturare)
- sterilizare chimică - material pentru pansamente
- acţiunea aerului fiebinte şi uscat - aparate cu fibre optice
- sterilizare cu raze gama - instrumente metalice

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului:________________
Subiectul Nr. 4: Gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea
medicală. Segregarea deșeurilor medicale.
Securitatea injecțiilor.
Data: _____________
Competențe şi abilităţi:
definirea noţiunii de deşeu medical;
clasificarea deşeurilor medicale;
indicarea scopului şi obiectivelor segregării;
explicarea componentelor segregării;
argumentarea importanţei codului de culori în segregarea deşeurilor;
estimarea riscurilor deşeurilor pentru sănătate şi pentru mediu;
definirea noţiunii de injecţie sigură;
recunoașterea riscurilor asociate cu nerespectarea securităţii injecţiilor;
enumerarea regulilor generale pentru securitatea injecţiilor.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Definiţi noţiunea de deşeu medical:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__

Analizaţi imaginea şi expuneţi regulile de gestionare a deşeurilor medicale:


Argumentaţi necesitatea clsificării deşeurilor medicale
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________

Definiţi noţiunea de segregare:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Cerințele pentru diferite categorii de


deșeuri
• Codul culorii: Negru
• Ambalarea:
• pungi de plastic din polietilenă sau polipropilenă,
container de calitate acceptabilă cu capacitate
suficientă
• Etichetarea:
• In cazul efectuării investigării:
– Sursa de generare a deșeului și
– Cantitatea deșeului
• Simbol:
• lipsește

Deşeuri nepericuloase – Reciclabile

• Codul culorii: Verde


• Ambalarea:
– Container de plastic,
– Pungi de plastic,
– Cutii carton utilizate
• Simbol:

• Etichetare:
– Tipul deșeului reciclabil,
– Sursa de generare,
– Cantitatea deșeurilor
Deşeuri periculoase – infecţioase

• Codul culorii: Galben


• Ambalarea:
– Pungi puternice de plastic de bună calitate.
– Pungile se plasează în containere, dotate cu
pedală, sau cu capac în care punga este
suspendat.
– Pe parcursul transportării în exterior containere
rigide trebuie să servească ca ambalaj secundar.
• Simbol:

• Etichetare:
– “Pericol! Deșeuri infecțiose”
– Notă
– Pentru transportarea în exterior: Informații în
conformitate cu recomandările UN.

Deşeuri periculoase – înţepătoare

• Codul culorii: Galben


• Ambalarea:
– Containere din carton sau masă plastică
impermeabile, cu pereți impenetrabili și capac.
– Trebui să aibă capac ce nu permite extragerea
conținutului, toartă ce nu contactează cu
deșeurile infecțioase.
• Simbol:

• Etichetarea:
– “Pericol! Deșeuri infecțioase”
– Notă
– Pentru transportarea externă: Informații în
conformitatea cu regulamentele UN

Analizaţi şi explicaţi imaginea de mai jos:


Exemplu segregare:

:
Segregarea corectă a deșeurilor!
Exemple: Exemple: : Exemple: :
 Deșeuri de bucătărie  Pungi de sînge și urină  Ace ,
 Deșeuri de oficiu  Materiale contaminate cu sînge  Ace și seringi
 Deșeuri de grădină
 Deșeuri de ambalaje  Mănuși/măști contaminate,  Lancete,
 …  Bisturiuri ,
 Tuburi de hemodializă,  Catetere intravenoase,
 Catetere utilizate, 
 Containere cu obiecte
ascuțite … sharps

Deșeuri ascuțite
Deșeuri generale Deșeuri infecțioase NU se recapișonează!

Definiţi noţiunea de injecție sigură:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__

Recunoașteți riscurilor asociate cu nerespectarea securităţii injecţiilor (indicați


cu săgeți):

• Sporirea volumului de deșeuri periculoase


• Alegerea incorectă a locului de administrare
• Reutilizarea dispozitivelor injectabile
• Recapișonarea acului Pentru pacient
• Administrarea injecțiilor nenecesare
• Contactul cu obiecte ascuțite contaminate
• Lipsa echpamentului de protecție Pentru personal
medical
• Utilizarea seringelor și acelor nesterile
• Nerespectarea igienei mâinilor
• Contaminare încrucișată
• Numărul exagerat de injecții Pentru populație
• Transportarea incorectă a sângelui
• Neutilizarea echipamentului de protecție
• Reutilizarea seringilor și acelor contaminate
• Necunoașterea măsurior de profilaxie

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________

Semnătura profesorului:________________
Subiectul Nr. 5: Internarea şi primirea pacienților în spital.
Prelucrarea sanitară a pacientului. Transportarea
pacienților.
Data: _________________________
Competenţe şi abilităţi:
descrierea secţiei de internare;
caracterizarea structurii şi dotării secţiei de internare;
documentarea pacienților internaţi;
determinarea datelor antropometrice a pacienților;
prelucrarea igienică a pacienților;
prelucrarea sanitară a pacienților cu pediculoză;
specificarea metodelor de transportare a pacienților în secţie.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____

Enumeraţi elementele structurale ale secţiei de internare:


_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
_______________________________ ______________________________
Continuaţi enunţul
Secţia de internare se ocupă de:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Enumăraţi documentele medicale din secţia de internare:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Relevaţi cerinţele regimului sanitaro-antiepidemic din secţia de internare:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____

Definiţi noţiunea de antropometrie:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Descrieţi regulile de cântărire a pacienţilor:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____

Enumăraţi metodele de prelucrare sanitară:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___

Prelucrarea in pediculoza si scabie:

Explicaţi regulele de transportare a pacienților în secţie:

Evaluarea cantitativă a deprinderilor preactice realizate:

Nr. DENUMIREA DEPRINDERII


CANTITATEA SEMNĂTURA
d/o PRACTICE
1. Determinarea masei corporale
2. Determinarea înălţimii corpului
3. Determinarea perimetrului toracic
4. Determinarea perimetrului abdominal
5. Prelucrarea sanitară în pediculoză

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______

Semnătura profesorului ___________________


Subiectul Nr. 6: Secţia staţionarului. Secția de terapie intensivă.
Sala de tratament. Sala de pansament.
Data: _________________________
Competenţe şi abilităţi
descrierea structurii şi dotării secţiei staţionarului
primirea şi predarea serviciului;
efectuarea curăţeniei curente şi generale;
dezinfectarea încăperilor şi obiectelor folosite pentru pacienți;
completarea documentaţiei medicale din secţia staţionarului;
pregătirea casoletei pentru sterilizare;
acoperirea măsuţei şi tavei sterile;
completarea documentaţiei medicale.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____

Descrieţi structura secţiei staţionarului:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Enumeraţi cerinţele faţă de salon:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Departajați dotarea sălii de tratament şi pansament:
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
Comparați activitatea asistentului medical în sala de tratament, pansament şi
salon de terapie intensivă:
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________
____________________________________

Expuneți regulele de lucru cu casoleta sterilă:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Enumăraţi documentele medicale din sala de tratament, pansament şi salon de
terapie intensivă:
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________

Evaluarea cantitativă a deprinderilor preactice realizate:


Nr. DENUMIREA DEPRINDERII
CANTITATEA SEMNĂTURA
d/o PRACTICE
1.
2.
3.

Concluzii:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Semnătura profesorului ___________________


Subiectul Nr. 7: Date generale asupra administrării
medicamentelor. Căi de administrare a
medicamentelor.
Data: _____________
Competenţe şi abilităţi
identificarea medicamentelor prescrise;
întocmirea bonului de comandă-livrare a medicamentelor;
aplicarea medicamentelor pe tegumente și mucoase.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Definiţi noţiunile:
a)Doza terapeutică
___________________________________________ c)Doza toxică
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________ ___________________________________________
___________________________________________
b)Doza maximă d)Doza letală
___________________________________________
___________________________________________ _______________________________________
___________________________________________ _______________________________________
___________________________________________ _______________________________________
_______________________________________

Selectaţi formele medicamentoase şi metodele de adminisrare conform căilor de


administrare a medicamentelor :
Badijonări, comprese, instilaţii, supozitoare, unguente, paste, fricţionări,
clisme, tampoane vaginale, săpunuri terapeutice, globule vaginale, băi medicinale,
mixturi, soluţii, infuzii, decocturi, intradermic, sublingval, extracte, subcutanat,
uleiuri sau emulsii, intramuscular, tablete, pastile, granule, intravenos, prafuri.

Calea _____________________ _____________________


internă _ _____________________
_____________________ _____________________ Calea
_ _ parenterală
_____________________ Calea _____________________
_ externă _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
_ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
_ _____________________ _____________________
Observaţi imaginile şi determinaţi căile de administrare:

Completaţi tabelul
Avantaje Dezavantaje
Calea
externă

Calea
internă

Continuaţi enunţul
Se va renunţa la calea bucală de administrare a medicamentelor dacă:
_____________________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____

Completaţi frazele:
a) Supozitoriile se întroduc în rect şi au acţiune locală asupra
_________________ sau se absorb în sânge şi produc o acţiune_____________
asupra organismului.
b) Pe cale vaginală se administrează în vagin _________________vaginale,
________________.
c) Medicamentele administrate sublingual se absorb_________, nu se distrug
de__________ ___________, şi ajung în circuitul sangvin evitând____________.
Enumeraţi regulele de păstrare şi evidenţă a stupefiantelor:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__

Evaluarea cantitativă a deprinderilor preactice realizate:

Nr. DENUMIREA DEPRINDERII


CANTITATEA SEMNĂTURA
d/o PRACTICE
1.
2.
3.
4.

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______

Semnătura profesorului:________________
Subiectul Nr. 8: Administrarea medicamentelor pe cale
parenterală. Injecţia intradermică.
Data: _________________________

Competenţe şi abilităţi
formularea noţiunii de administrare parenterală a medicamentelor;
definirea noţiunii de injecţie;
indicarea avantajelor şi dezavantajelor administrării parenterale;
montarea seringii sterile;
aspirarea conţinutului fiolei;
dizolvarea pulberilor şi aspirarea soluţiei din flacon închis cu dop de
cauciuc;
definirea noţiunei de injecţie intradermică;
demonstrarea tehnicilor injecţiei intradermice;
identificarea accidentelor posibile după efectuarea injecţiei;
efectuarea probelor la novocaină şi penicilină.
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____

Explicaţi noţiunea de cale parenterală de administrare a medicamentelor


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
Definiţi noţiunea de injecție
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__

Enumeraţi avantajele căii parenterale de administrare a medicamentelor:


a) _____________________________________________________________
b) _____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________
Enumeraţi tipurile de seringi pe care le cunoaşteţi:
a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________
c) ____________________________________________________________
d) ____________________________________________________________
e) ____________________________________________________________

Indicaţi părţile componente ale seringii:

Definiţi noţiunea de injecţie intradermică


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__

Indicaţi scopul injecţiei intradermice: Locurile administrării injecţiei


intradermice:
_____________________________
_________________________________
_____________________________ _____________________
____________
____________________________

Comentaţi imaginea de mai jos:


Citiţi rezultatele probelor la penicilină şi novocaină:
a) ___________________________________________________
b) ___________________________________________________
c) ___________________________________________________

Enumeraţi complicaţiile injecţiei intredermice:


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Evaluarea cantitativă a deprinderilor preactice realizate:

Nr. DENUMIREA DEPRINDERII


CANTITATEA SEMNĂTURA
d/o PRACTICE
1. Montarea seringii sterile
2. Aspirarea soluţiei din fiolă
3. Aspirarea soluţiei din flacon
4. Injecţia intradermică

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului:__________________

Subiectul Nr. 9: Injecţia subcutanată. Injecţia intramusculară.


Data: _________________________

Competenţe şi abilităţi
definirea noţiunilor de injecţie subcutanată, intramusculară;
demonstrarea tehnicilor injecţiilor subcutanată, intramusculară;
identificarea accidentelor posibile după efectuarea injecţiilor;
dozarea şi administrarea insulinei;
administrarea soluțiilor uleioase.
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
Definiţi noţiunea de injecţe subcutanată:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Indicați scopul injecției subcutanate:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Indicaţi locurile efectuării injecţiei
subcutanate:

____________________________

____________________________

Calculaţi dozarea insulinei cu seringa obişnuită:


a) 10 UA - ____________
b) 20 UA - ____________
c) 40 UA - ____________

Enumeraţi particularităţile de administrare a soluţiilor uleioase:


______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Definiţi noţiunea de injecţie intramusculară:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
Indicaţi scopul injecţiei intramusculare
__________________________________________________________________
Locul efectuării injecţiei
intramusculare:

_________________________

Enumeraţi complicaţiile injecţiilor:

Intradermică Subcutanată Intramusculară

Evaluarea cantitativă a deprinderilor preactice realizate:

Nr. DENUMIREA DEPRINDERII


CANTITATEA SEMNĂTURA
d/o PRACTICE
1. Montarea seringii sterile
2. Aspirarea soluţiei din fiolă
5. Injecţia subcutanată
6. Injecţia intramusculară

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Semnătura profesorului:__________________
Subiectul Nr. 10: Injecţia intravenoasă. Recoltarea sângelui din venă.
Data: _________________________

Competenţe şi abilităţi
definirea noţiunii de injecţie intravenoasă;
determinarea scopului puncţiei venoase;
demonstrarea tehnicii injecţiei intravenoase şi recoltării sângelui venos;
identificarea accidentelor posibile după puncţia venoasă.
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Definiţi injecţia intravenoasă


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___

Indicaţi scopul injecţiei intravenoasă


__________________________________________________________________
___________________________________________________
_______________
Numiţi locurile efectuării injecţiei intravenoase:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Enumeraţi utilajul necesar pentru efectuarea injecţiei intravenoase:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Descrieţi algoritmul efectuării injecţiei intravenoase:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________
Enumeraţi complicaţiile injecţiei intravenoase:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______

Observaţi imaginea şi algoritmaţi tehnica recoltării sângelui din venă:

Recoltarea sângelui din venă pentru probele


biochimice

Evaluarea cantitativă a deprinderilor preactice realizate:


Nr. DENUMIREA DEPRINDERII
CANTITATEA SEMNĂTURA
d/o PRACTICE
1. Injecţia inravenoasă
2. Recoltarea sângelui din venă

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______

Semnătura profesorului:________________
Subiectul Nr. 11: Perfuzia intravenoasă. Cateterizarea venoasă
periferică.
Data: _________________________

Competenţe şi abilităţi
definirea noţiunii de perfuzie intravenoasă, cateterizare venoasă periferică;
demonstrarea tehnicii perfuziei intravenoasă;
identificarea accidentelor posibile după perfuzia intravenoasă;
demonstrarea tehnicii de instalare a cateterului venos periferic.
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Definiţi noţiunea de perfuzie intravenoasă:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___

Indicaţi scopul perfuziei intravenoase:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____

Enumeraţi utilajul necesar pentru efectuarea perfuziei intravenoase:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____

Numiţi complicaţiile perfuziei intravenoase şi intervenţia asistentului medical:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______

Descrieiţi structura cateterului venos:

___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____

Indicaţi scopul perfuziei intravenoase:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____

Explicaţi cum se întreţine cateterul venos:


__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______
Evaluarea cantitativă a deprinderilor preactice realizate:
Nr. DENUMIREA DEPRINDERII
CANTITATEA SEMNĂTURA
d/o PRACTICE
1. Montarea sistemului pentru perfuzie
2. Puncţia venoasă periferică

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________

Semnătura profesorului:________________
Subiectul Nr. 12: Principiile alimentației raționale. Alimentația
artificială a pacientului.
Data: _________________________

Competenţe şi abilităţi
identificarea principiilor generale ale alimentaţiei pacientului;
alimentația activă, pasivă și artificială a pacientului;
demonstrarea tehnicii alimentaţiei artificiale.
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Alimentaţia pacientului urmăreşte:


a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
c) ______________________________________________
d) ______________________________________________
e) ______________________________________________

Enumeraţi metodele de alimentaţie :


a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
c) ______________________________________________

Scrieți norma zilnică de:


a) Proteine – c) Glucide –
b) Lipide – d) Vitamine –

Enumeraţi materialele necesare pentru alimentarea prin sonda gastrică (endo –


nazală):
a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
c) ______________________________________________
d) ______________________________________________
e) ______________________________________________

Căror criterii trebuie să corespundă substanţele introduse pe cale parenterală?


a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
c) ______________________________________________
Analizaţi imaginea de mai jos, analizaţi propriul regim alimentar (discuţie în
grup).

Evaluarea cantitativă a deprinderilor preactice realizate:


Nr. DENUMIREA DEPRINDERII
CANTITATEA SEMNĂTURA
d/o PRACTICE
1.
2.
3.

Concluzii:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Semnătura profesorului:________________

Subiectul Nr. 13: Aplicarea agenţilor fizici calzi şi reci. Termometria.


Noţiune de febră. Îngrijirea pacienţilor febrili.
Data: _________________________
Competenţe şi abilităţi
argumentarea acţiunii terapeutice a căldurii și a frigului asupra
organismului;
aplicarea căldurii sub formă uscată (termoforul) și umedă (compresele calde,
sinapismele), tehnica aplicării;
argumentarea acţiunii terapeutice a frigului asupra organismului;
aplicarea frigului sub formă uscată (punga cu gheaţă), sub formă umedă
(compresele reci), tehnica aplicării;
identificarea locului de măsurare a temperaturii corpului;
tehnica măsurării temperaturii corpului;
notarea temperaturii corpului în foaia de temperatură.

Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____
Explicați termenii:
Ajenţi fizici calzi Ajenţi fizici reci
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
Numiţi indicaţiile şi contraindicaţiile agenţilor fizici calzi:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____

Argumentarea acţiunii terapeutice a căldurii asupra organismului


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___

Numiţi indicaţiile şi contraindicaţiile agenţilor fizici reci:


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Argumentarea acţiunii terapeutice a frigului asupra organismului


_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Identificaţi agentul fizic prezent în
imagine

__________________________ ____________________________

Numiţi locurile de determinare a temperaturii corpului:


a)_________________
b)_________________
c)_________________
d)_________________

Clasificaţi febra după durată:


a)_________________
b)_________________
c)_________________
d)_________________

Numiţi perioadele febrei


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Evaluarea cantitativă a deprinderilor preactice realizate:


Nr. DENUMIREA DEPRINDERII
CANTITATEA SEMNĂTURA
d/o PRACTICE
1. Aplicarea termoforului
2. Aplicarea sinapismelor
3. Aplicarea prâşniţei calde
4. Aplicarea pungii cu ghiaţă
5. Aplicarea prâşniţei reci
6. Măsurarea temperaturii corpului

Concluzii:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
Semnătura profesorului:________________
Subiectul Nr. 14: Patul pacientului. Evaluarea stării pacientului.
Data: _________________________
Competenţe şi abilităţi
pregătirea patului;
schimbarea lengeriei de pat cu pacient în pat;
schimbarea lengeriei de corp la pacientul imobilizat, inconștient;
schimbarea poziției pacientului în pat;
monitorizarea stării pacientului.
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pretenţiile pacientului faţă de pat sunt:

a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
c) ______________________________________________
d) ______________________________________________
e) ______________________________________________
f)
Pretenţiile personalului de îngrijire faţă de patul de spital sunt:
a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
c) ______________________________________________
d) ______________________________________________
Numiţi tipurile de paturi de spital:
a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
c) ______________________________________________
d) ______________________________________________

Enumeraţi:
a) Regimul de activitate a b) Poziţia pacientului în pat
pacientului ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________

Observați imaginea de mai jos și explicați pozițiile pacientului în pat:


Enumerați tulburările de conștiență a pacientului:
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________
______________________________ ______________________________

Evaluarea cantitativă a deprinderilor preactice realizate:


Nr.
DENUMIREA DEPRINDERII CANTITATEA SEMNĂTURA
d/o
PRACTICE
1.
2.
Concluzii:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Semnătura profesorului:________________
Subiectul Nr. 15: Asigurarea igienii zilnice a pacientului grav. Asigurarea
igienei corporale totale. Prevenirea şi îngrijirea escarelor.
Data: _________________________
Competenţe şi abilităţi
pregătirea pacientului și a materialelor pentru igienă și confort;
efectuarea toaletei igienice zilnice a pacientului grav;
toaleta cavităţii bucale, ochilor, cavităţii nazale, urechilor, părului şi
unghiilor, toaleta intimă a pacientului;
recunoașterea factorilor de risc a escarelor;
demostrarea metodelor de profilaxie a escarelor;
îngrijirea pacienților cu escare conform Protocolului Clinic Național.
Activitatea practică
Argumentarea importanţei temei studiate
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Observați imaginea și explicați tehnica efectuării toaletei igienice a pacientului


grav:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Enumerați locurile de apariţie a escarelor :


a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
c) ______________________________________________
d) ______________________________________________
e) ______________________________________________
f) ______________________________________________
Numiţi cauzele formării escarelor:
a) ______________________________________________
b) ______________________________________________
c) ______________________________________________
d) ______________________________________________
e) ______________________________________________
f) ______________________________________________

Observați imaginile de mai jos și determinați stadiul de formare a escarelor:


Explicați metodele de profilaxie a escarelor:

Evaluarea cantitativă a deprinderilor preactice realizate:

Nr. DENUMIREA DEPRINDERII


CANTITATEA SEMNĂTURA
d/o PRACTICE
1.
2.
3.

Concluzii:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Semnătura profesorului:________________

S-ar putea să vă placă și