Sunteți pe pagina 1din 1

Iorga Karina Mihaela 17.09.

2020

Test de evaluare

„ La doi paşi de copilă, bătrânica se opri şi deschise o gură fără dinţi, cu buzele
uscate şi supte. Întrebă clătinând din cap:
- Aşa-i că te duci la bunicuţa?
- Lizuca o privi uimită. De unde ştia bătrâna că ea şi cu Patrocle se duc la
bunicuţa? Apoi înţelese şi zâmbi.
- Aşa-i că mata eşti sfânta Miercuri? vorbi ea fericită.”

2. Transcrieti doua propozitii interogative:

- Aşa-i că te duci la bunicuţa?


- Aşa-i că mata eşti sfânta Miercuri?

3. Care sunt personajele textului?

Lizuca ; Patrocle ; Batranica (Sfânta Miercuri)

4. Formulaţi câte o întrebare potrivită fiecărui enunţ.

•Lizuca privi uimită . .Ce faci Lizuca?


•Ea şi cu Patrocle se duc la bunici. Unde te duci Lizuca?
•Fetiţa o recunoscu pe bătrânică. Mata esti Sfânta Miercuri?

5. •Despărţiţi în silabe cuvintele:

Lizuca: Li-zu-ca
Consoane - l; z; c; Vocale - i; u; a;
Patrocle: Pa-tro-cle
Consoane - p; t;r; c; l; Vocale - a; o; e
Miercuri: Mier-curi
Consoane - m; r; c; r; Vocale - i; e; u; i;

•Apoi notaţi dedesupt consoanele(c) şi vocalele(v).


6. Scrie trei enunţuri în care cuvântul cap să aibă înţelesuri diferite.

Maria are pe cap o palarie.


La cap de linie se intoarce macazul.
Ana a plecat cu noaptea in cap.

7. Scrie o propoziţie simplă, apoi transform-o în propoziţie dezvoltată.

Ana merge la mare.


Ana si parintii ei merg in vacanta de vara la mare.

8. Scrie o propoziţie afirmativă şi o propoziţie negativa

Mie imi place sa merg in parca.


Liviei nu ii place la bunici.