Sunteți pe pagina 1din 1

Editorial Bord of:

Studia Theologica
Orthodoxa Doctoralia Napocensia
Editorial officE: Str. EpiScop NicolaE ivaN f.N.,
cluj-Napoca, romaNia,
phoNE: 0040264.431.005

Editor-in-chiEf: arhim. prof. uNiv. dr. tEofil tia - dEaN of thE faculty

Advisory BoArd: rEv. prof. dott. GiaNaNdrEa di doNNa


rEv. prof. dott. tEclE vEtrali

ExEcutivE Editor: pr. prof. uNiv. dr. vaSilE StaNciu


pr. lEct. uNiv. dr. razvaN pErSa,

EditoriAl AssistAnt: daNiEla lumiNita


, ivaNovici aNd ioNut, chifa

EditoriAl BoArd: ÎpS arhiEpiScop Si mitropolit aNdrEi aNdrEicut,


pr. prof. uNiv. dr. alExaNdru moraru
pr. prof. uNiv. dr. ioaN-vaSilE lEB
pr. prof. uNiv. dr. StEliaN tofaNa
)

pr. prof. uNiv. dr. valEr BEl


pr. prof. uNiv. dr. ioaN chirila
)

pr. prof. uNiv. dr. S, tEfaN iloaiE


pr. prof. uNiv. dr. vaSilE GordoN
pr. coNf. uNiv. dr. patriciu doriN vlaicu
pr. coNf. uNiv. dr. GaBriEl-viorEl GârdaN
coNf. uNiv. dr. NicolaE turcaN

© 2020. Toate drepturile rezervate


Reproducerea integrală sau parţială a textului
este interzisă și se pedepsește conform legii

issn: 2602-0009
issn-l 2602-00096