Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

1
la hotărârea Comisei Electorale Centrale
nr. 4320 din 2 octombrie 2020

Lista
persoanelor acreditate în calitate de observatori naționali din partea Delegației Uniunii
Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii
Moldova din 1 noiembrie 2020

Nr. Numele, prenumele Seria, numărul


d/o buletinului de identitate
1. Neaga Victoria
2. Plămădeală Vasile
3. Popovschi Tatiana

Anexa nr. 2
la hotărârea Comisei Electorale Centrale
nr. 4320 din 2 octombrie 2020

Lista
persoanelor acreditate în calitate de observatori internaționali din partea Delegației
Uniunii Europene în Republica Moldova în vederea monitorizării alegerilor
Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020
Nr. Numele, prenumele Pașaport Cetățenia
d/o
1. Baranauskas Gintautas Republica Lituania
2. Beinarovica Olga Republica Letonia
3. Doroftei Elena-Alina România
4. Hasznos Erika Ungaria
5. Michalko Peter Republica Slovacă
6. Scambiato Licciardi Luciano Republica Italiană
7. Sophansay Phetsamone Ungaria
8. Stasiak Agata Republica Polonă