Sunteți pe pagina 1din 1

SC URBIS-SERV SRL BUZĂU " !

Documente necesare pentru


participarea la procedura de
atribuire/licitaţie
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 49/2019 a
Consiliul Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a sistemului de
administrare a parcărilor publice pe domeniul public al
municipiului Buzău, cetăţenii pot beneficia de un loc de
parcare de reședință pentru autovehicule cu masa maxima
autorizata de 3,5 tone.

Tariful anual aprobat de Consiliul Local al Municipiului Buzău


este de 90 lei, dacă în urma licitatiei nu se stabileşte un alt
tarif.

Documente necesare pentru participarea la procedura de


atribuire/licitaţie:

1. Cerere tipizată ce poate fi ridicată de la sediul SC


„URBIS-SERV” SRL, din strada Stan Sararu, PT25
(între casieria Companiei de Apa si Regia Autonomă
Municipala) sau de la Asociaţia de Proprietari de care
aparţineţi;
2. Documente privind domiciliul/rezidența: copie B.I./C.I,
din care sa reiasa ca aveti domiciliul in imobilul arondat
parcarii de resedinta;
3. Dacă sunteţi proprietarul autovehiculului înscris în
certificatul de înmatriculare depuneţi:

- copie după certificatul de înmatriculare, cu viza ITP


si asigurare RCA valabilă;

4. Daca nu v-aţi transcris dreptul de proprietate asupra


autovehicului sau dacă acesta se află doar în folosinţa
dumneavoastră, fără a fi proprietar înscris în certificatul
de înmatriculare, depuneţi:

- copie după certificatul de înmatriculare, cu viza ITP


si asigurare RCA valabilă;

- documente care atestă dreptul de folosinţă/utilizare:


contract de leasing/act donaţie/certificat de
moştenitor/contract de comodat autentificat la
notar/adeverinţă eliberată de persoana juridica proprietară a
autovehiculului din care să reiasă că este de acord ca
angajatul său să parcheze la domiciliul/reşedinţa căreia îi
este arondată parcarea.

5. Certificat de atestare fiscală în cazul persoanelor fizice


solicitante, care să dovedească plata la zi a
impozitelor si taxelor locale;
6. Doar dacă este cazul: Certificat de încadrare în grupa
de handicap grav sau accentuat sau pentru persoane
invalide de gradul I. Beneficiarul certificatului va face
dovada proprietăţii asupra autovehiculului şi a faptului
că posedă permis de conducere/însoţitorul persoanei
cu handicap va face dovada de însoţitor pentru
conducerea autovehiculului aflat în proprietatea
persoanei cu handicap.

Instrucţiunile pentru participarea la procedura de atribuire şi


cererea tip pot fi obţinute de la sediul SC „URBIS-SERV”
SRL, din strada Stan Săraru, PT25 (între casieria Companiei
de Apa şi Regia Autonoma Municipală) sau de la sediul
Asociaţiei de Proprietari de care aparţineţi.

Noutăţi Ultimele articole


Test service sub menu
• Consiliul Local al
Municipiului Buzau, cu article
sediul in municipiul Buzau, Test service
Piata Daciei nr. 1, in
Contact
calitate de autoritate
publica tutelara, anunta Formulare
organizarea selectiei Informatii de interes
candidatilor pentru 5
public
posturi vacante de
membru al Consiliului de
Administratie al S.C. Urbis
Serv SRL Buzau. Dă-ne un "Like" pe
Facebook!
Urbis Serv poate fi
1,4 K de persoane ap
contactată şi pe WhatsApp. Îmi place
prietenilor tăi.
Numărul la care ne puteţi
trimite mesaje şi imagini:
+40733102377. Atenţie
însă, numărul este strict
pentru mesaje, nu şi pentru
apeluri telefonice.

Pe pagina de facebook
Adăpost câini fără stăpân
Buzău vor fi postate imagini
cu animalele disponibile
spre adopţie în cadrul
"Adăpostului pentru câini
fără stăpân" gestionat de
SC URBIS-SERV SRL
BUZĂU, pe strada Răchitei,
în incinta Pepinierei Urbis-
Serv.

În urma anunţului din


23.08.2018 privind
ocuparea postului de
Director Tehnic Producţie,
mebrii comisiei de recrutare
si selecţie numiţi prin
Decizia nr. 77/22.08.2018
au selectat dosarul d-lui
Toader Dumitru, care a
îndeplinit condiţiile impuse
de angajator. Originalul
poate fi descarcat în
secțiunea Descarca-
>Resurse Umane->Concurs
director tehnic-productie.

În urma probei de interviu


din data de 28.08.2018,
domnul Cojocaru Ghe.
Gheorghe a obţinut media
9.5 si membrii Comisiei de
recrutare şi selecţie au
decis că poate ocupa
funcţia de Director
Comercial. Anunţul poate fi
consultat în secţiunea
Descarcă->Resurse
Umane->Concurs director
comercial.

Acest site foloseşte cookies pentru a îmbunatăţi navigarea. Accept!


Citeste!