Sunteți pe pagina 1din 3

GRAD DIDACTIC I - seria 2018-2020

Limba engleză

Specializarea/ Profesor metodist / Inspector Școlar


Unitatea şcolară unde specializările pentru limbi moderne repartizat pentru
Numele, inițiala tatălui și
Nr funcţionează, localitatea înscrisă(e) pe
crt
prenumele candidatului
și județul diploma de studii a
efectuarea inspecției
candidatului
1 Jud. Constanţa
Căciularu Ș. Florentina Liceul Limba și Matei Bianca Ionela
(căs. Chirilov) Tehmologic literatura engleză
,,Dimitrie Leonida",
loc. Constanţa, jud.
Constanţa
2 Cernica T. Răzvan Colegiul Limba și
Comercial ,,Carol I", literatura engleză Matei Bianca Ionela
loc. Constanţa, jud.
Constanţa
3 Donici M. Maria-Georgiana Liceul Teoretic Limba și Matei Bianca Ionela
(căs. Bogdan) ,,Carmen Sylva", loc. literatura engleză
Eforie Sud, jud.
Constanţa
4 Dragomir C. Simona- Liceul Teoretic Limba și Matei Bianca Ionela
Elena ,,Lucian Blaga", loc. literatura engleză
Constanţa, jud.
Constanţa
5 Colegiul Limba și Matei Bianca Ionela
Dragomir V.
Comercial ,,Carol I", literatura engleză
Corina - Silvia
loc. Constanţa, jud.
Constanţa
6 Drăgan N. Elisabeta (căs. Liceul cu Program Limba și Matei Bianca Ionela
Mincu) Sportiv ,,Nicolae literatura engleză
Rotaru", loc.
Constanţa, jud.
Constanţa
7 Liceul Teoretic Limba și Matei Bianca Ionela
Faliboga I. Cristina (căs.
,,Decebal", loc. literatura engleză
Brebeanu)
Constanţa, jud.
Constanţa
8 Școala Gimnazială Limba și Matei Bianca Ionela
Fâciu N. Petronela Nr. 14, loc. literatura engleză
(căs. Chiriac) Constanța, jud.
Constanța
9 Jugănaru I. Mirela-Diana Liceul Teoretic Limba și Matei Bianca Ionela
,,Carmen Sylva", loc. literatura engleză
Eforie Sud, jud.
Constanţa
10 Liceul Tehnologic Limba și Matei Bianca Ionela
Mocanu A.
,,Gheorghe Miron literatura engleză
Ionela - Carmen
Costin", loc.
Constanţa, jud.
Constanţa
11 Liceul Teoretic ,,Emil Limba și Matei Bianca Ionela
Nițu I. Elena
Racoviță", loc. literatura engleză
(căs. Neacșu)
Techirghiol, jud.
Constanţa
12 Seit-Veli R. Ines Liceul Tehnologic de Limba și Matei Bianca Ionela
(cas. Suliman) Electrotehnică și literatura engleză
Telecomunicații, loc.
Constanța, jud.
Constanța
13 Tănase N. Irina Școala Gimnazială Limba și Matei Bianca Ionela
(căs. Roșu) nr. 18 ,,Jean Bart", literatura engleză
loc. Constanţa, jud.
Constanţa

Inspector Școlar General,


Prof. Petrică MIU
Inspector Școlar General Adjunct,
Prof. Anca – Iuliana DRAGOMIR

Inspector Școlar pentru limbi moderne,


Prof. Bianca – Ionela MATEI

GRAD DIDACTIC I - seria 2018-2020


Limba franceză
Specializarea/ Profesor metodist repartizat pentru
Numele, inițiala tatălui și prenumele Unitatea şcolară unde funcţionează, specializările înscrisă(e) efectuarea inspecției
Nr candidatului localitatea și județul pe diploma de studii a
crt candidatului
1 Jud. Constanța Liceul Tehnologic ,,Gheorghe Linea Elisabeta Ana Iuliana
Celescu M. Anca - Maria (căs. Falcă - Duca", loc. Constanța, jud. Limba franceză
Celescu) Constanța
2 Floroaei A. Vasilica (căs. Ciuraru) Colegiul Agricol, loc. Poarta Limba franceză Linea Elisabeta Ana Iuliana
Albă, jud. Constanța
3 Mihali T. Valeria (căs. Băluță) Școala Gimnazială nr. 23 Limba franceză Bărăitaru Janetta
,,Constantin Brâncoveanu", loc.
Constanța, jud. Constanța
4 Pleșa I. Melania (căs. Donciu) Școala Gimnazială Nr.1, loc. Limba franceză Butuman Manuela - Delegat
Eforie Nord, jud. Constanța
5 Sgarcea R. Cristiana - Gabriela Școala Gimnazială ,,George Limba franceză Butuman Manuela
(căs. Teodoru) Coșbuc", loc. 23 August, jud.
Constanța
6 Vîlcu C.-G. Loredana (căs. Mihai) Liceul Teoretic ,,Ioan Cotovu", Limba franceză Bărăitaru Janetta
loc.Hârșova, jud. Constanța

Inspector Școlar General,


Prof. Petrică MIU
Inspector Școlar General Adjunct,
Prof. Anca – Iuliana DRAGOMIR

Inspector Școlar pentru limbi moderne,


Prof. Bianca – Ionela MATEI