Sunteți pe pagina 1din 3

Cofrarea fundaţiilor din beton simplu utilizând sisteme PERI

Principalele operaţiuni efectuate pentru executarea fundaţiilor din beton simplu,


utilizând panourile modulate ale sistemului german PERI TRIO sunt:
 trasarea săpăturii;
 executarea săpăturii la cota din proiect;
 trasarea conturului fundaţiilor, respectiv montarea dulapilor de bază (vezi Nota *);

Notă (*): la executarea părţilor din beton simplu ale diferitelor sisteme de fundare, trasajul conturului
elementelor din beton simplu se poate materializa pe fundul săpăturilor prin intermediul dulapilor fixaţi la
poziţie şi la cota specificată de proiect, cu ajutorul unor cupoane de oţel – beton bătute în teren.

Fig. II.25: Stabilizarea cofrajului pentru fundaţii cu ajutorul riglelor sau dulapilor din
lemn, fixaţi în malul săpăturii cu ţăruşi iar la nivelul panourilor montate cu ajutorul
cleştilor BFD.

 marcarea poziţiilor de aşezare a benzilor metalice perforate (cu rol de împiedicare a


deplasării panourilor la partea inferioară sub efectul împingerii betonului) la nivelul
dulapilor fixaţi pe conturul trasajului, conform proiectului tehnologic;
 poziţionarea benzilor metalice perforate pe marcajele executate, respectiv fixarea
provizorie a acestora (cu cuie);
 montarea tensorilor în poziţiile prevăzute la nivelul panourilor de cofraj, care
urmează a se monta pe una din laturile fundaţiei (continue), în vederea asigurării
stabilităţii şi verticalităţii ansamblului de cofrare;
 aşezarea panourilor modulate de cofraj pe dulapii poziţionaţi de-a lungul trasajului
(peste benzile perforate), pe una din laturile fundaţiei (continue), procedându-se
totodată şi la fixarea plăcilor de bază montate la extremitatea tensorilor la nivelul
fundului săpăturii;
 verticalizarea panourilor de cofraj montate prin reglarea lungimii tensorilor;

Notă: în situaţiile în care înălţimea malurilor săpăturii este relativ apropiată de poziţia cofrajului pentru
fundaţii, stabilitatea panourilor montate în plan vertical poate fi asigurată şi prin intermediul unor elemente
din lemn ecarisat fixate în malul săpăturii prin ţăruşi bătuţi, respectiv de cofraj cu cleşti BFD (fig. II.25).

 solidarizarea panourilor între ele, cu ajutorul cleştilor BFD;


 blocarea panourilor la nivelul dulapilor de bază cu ajutorul unor ţăruşi bătuți în fundul
săpăturii, tangent la rama inferioară a panourilor montate;
 aşezarea panourilor modulate de cofraj pe latura opusă a fundaţiei (continue) pe
dulapii poziţionaţi de-a lungul trasajului, din aproape în aproape, stabilitatea
ansamblului montat fiind asigurată prin blocarea panourilor la nivelul dulapilor de
bază, respectiv prin montarea distanţierilor la marginea superioară a acestora;

Notă (**): distanţierii sunt confecţionaţi din bucăţi de scândură sau dulapi, fixarea acestora de marginea
superioară a panourilor făcându-se cu ajutorul cleştilor BFD (prinderile fiind similare ca cele folosite la
stabilizarea cofrajului cu ajutorul elementelor din lemn fixate în malul săpăturii).

Fig. II.26: Întinderea benzilor perforate de la baza cofrajului, prin intermediul


dispozitivelor speciale. (Se distinge aşezarea panourilor de cofraj sistem TRIO pe dulapii de bază .)
Fig. II.27: Cofrarea fundaţiilor izolate cu sistemul de PERI Trio.
(Se observă modul de fixare al panourilor ortogonale cu ajutorul ecliselor de capăt. Tiranţarea cofrajului a
fost realizată cu bare trecute peste panouri, fixate prin intermediul blocajelor AH–2. Deplasările bazei
cofrajului au fost blocate în mod clasic cu ajutorul elementelor din lemn ecarisat sprijinite în malul
săpăturii.)
 solidarizarea panourilor între ele, cu ajutorul cleştilor BFD;
 montarea tiranţilor din oţel la partea superioara a cofrajului în locaţiile prevăzute de
proiect, fixarea acestora de marginea panourilor realizându-se prin intermediul
blocajelor şi a piuliţelor articulate;
 fixarea la partea inferioară a panourilor montate în locaţiile indicate de proiect a
dispozitivelor pentru întinderea benzilor metalice perforate;
 ajustarea poziţiei benzilor perforate (trecute pe sub cofraj) prin ciocănire, respectiv
fixarea acestora în dispozitivele de întindere;
 strângerea corespunzătoare din aproape în aproape a piuliţelor pentru tensionarea
tiranţilor, respectiv întinderea benzilor perforate (fig. II.26).

În cazul fundaţiilor izolate cu înălțime relativ redusă (≈1.20m), stabilizarea


cofrajului este asigurată prin începerea montajului acestuia dintr-o zonă de colţ,
utilizând pentru solidarizarea panourilor funcţie de situaţie cleşti BFD sau eclise de
capăt (caz în care se poate renunţa la tensori) (fig. II.27).