Sunteți pe pagina 1din 3

Cofrarea pereţilor din beton armat cu panouri modulate metalice

Prin eficienţa, siguranţa, simplitatea montajului şi versatilitatea în utilizare,


sistemele de cofrare a pereţilor structurali produse de diferite firme specializate în
cofraje, se pretează a fi folosite la toate tipurile de construcţii, rezolvând cu succes o
gamă geometrică extrem de variată. Reclamă un consum redus de manoperă.
Manipularea se face în general cu macarale.
Principalele operaţiuni efectuate pentru executarea pereţilor structurali din beton
armat utilizând panourile modulate cu structură metalică sunt:
 curăţarea pojghiţei de lapte de ciment sau de beton întărit de pe mustăţile de
armătură ieşite din suprafaţa suport, prin frecare cu peria de sârmă (dacă este
necesar);
 curăţarea suprafeţei suport de impurităţi şi pelicula de lapte de ciment (pe zona de
trasare a pereţilor structurali);
 trasarea axelor pereţilor structurali şi a conturului acestora;
 marcarea la nivelul trasajului a poziţiei panourilor de cofraj, conform planului de
panotaj ce reprezintă parte din proiectul tehnologic);
 fixarea sistemelor de tensori superiori şi inferiori (pereche) la nivelul primului panou
de capăt ce urmează a se monta pe una din feţele peretelui, cât şi a consolelor la
partea superioară (necesare rezemării podinii de betonare);
 prinderea dispozitivelor de ridicare în macara (2x1.5tone) de marginea superioară a
panoului respectiv (ele fiind deja agăţate în cârligul utilajului), după care se
procedează la ridicarea acestuia în poziţie vertical (fig.II.35);
Fig. II.35: Montarea cofrajului la pereţi:
a) ridicarea primului set de panouri şi fixarea lor cu şpraiţuri; b) montarea următoarelor
panouri,asamblarea între ele cu cleşti şi fixarea cu şpraiţuri; c) montarea podinii de lucru; c) montarea
cofrajului pe faţa cealaltă a peretelui, după finalizarea armării; d) închiderea cofrajului şi betonarea.

 gresarea plăcii cofrante a panoului cu decofrol (prin pulverizare fină);


 montarea panoului de cofraj în poziţia indicată de proiect (pe marcaje), acesta fiind
provizoriu ţinut în macara;
 fixarea plăcilor de bază ale sistemului de tensori pe suprafaţa suport, cu ajutorul
diblurilor CONEXPAND (vezi fig. II.30);
 desprinderea dispozitivelor de ridicare de la nivelul marginii superioare a panoului,
după care se procedează la verticalizarea acestuia prin filetarea corpului central al
tensorilor;
Notă: o poziţionare corectă a sistemului de stabilizare presupune înclinarea tensorului superior cu 60 o
faţă de orizontală.

 montarea în continuare a restului de panouri pe faţa respectivă a peretelui (după ce


în prealabil plăcile cofrante au fost gresate iar consolele fixate), solidarizarea
acestora făcându-se prin intermediul cleştilor respectiv a riglelor de compensare. Se
va avea grijă ca la distanţele specificate prin proiect, să se prevadă şi sistemele de
tensori cu rol de stabilizare şi verticalizare a ansamblului cofrajului;
 verificarea verticalității ansamblului montat, după care se procedează la fixarea
podinii de betonare de-a lungul peretelui respectiv inclusiv a balustradelor ;
 montarea armăturii peretelui (inclusiv a distanţierilor cu rol de asigurare a grosimii
stratului de acoperire cu beton);
 fixarea cutiilor şi a ramelor pentru goluri (cu cuie);
 montarea la poziţie a distanţierilor din PVC în dreptul canalelor de trecere a tiranţilor
(practicate în panouri), acestea legându-se cu sârmă de armătura peretelui;
 introducerea tiranţilor prin distanţieri;
 curăţarea spaţiului de la baza cofrajului;
 montarea panourilor de cofraj din aproape în aproape pe cea de-a doua faţă a
peretelui, concomitent cu trecerea tiranţilor şi prin acestea. Odată tirantul trecut prin
tot sistemul, la extremităţile lui se fixează piuliţele articulate care strâng panourile,
aducându-le în contact cu distanţierii din PVC. Astfel se asigură grosimea peretelui;
 solidarizarea panourilor montate pe cea de-a doua faţă a peretelui prin intermediul
cleştilor respectiv a riglelor de compensare.

Fig. II.36: Cofrarea unui perete structural din beton armat cu panouri modulate, sistem
PERI Trio 270. Se distinge modul de fixare a tensorilor cu rol de stabilizare şi
verticalizare a ansamblului cofrajului.