Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială ,,Constantin Popovici”, loc. Buhoci, jud. Bacău
Profesor: PAȘCU CONSTANTIN
Clasa: a VIII-a
Data: 6.11.2019
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Subiectul lecției: Credința în viața veșnică și în înviere
Scopul lecției: -consolidarea cunoștințelor elevilor despre viața veșnică;
-întărirea credinței cu privire la viața veșnică și înviere.
Tipul lecției: consolidare
Competențe derivate:
La sfârşitul lecţiei toţi elevii vor fi capabili:
Cd1: să cunoască învățăturilor de credință ale Bisericii Ortodoxe cu privire la înviere și viața veșnică;
Cd2: să argumenteze importanței conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii;
Cd3: să utilizeze în diferite contexte a expresiilor și a noțiunilor religioase nou învățate;
Cd4:: să-și consolideze credința în viața veșnică și înviere.
Strategia didactică:

 Metode și procedee: conversația, lectura explicativă, explicația, exercițiul, povestirea, descrierea;


 Mijloace de învățământ: fișe de lucru, laptop;
 Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.

Resurse
1. Oficiale:

 Programa școlară pentru disciplina religie ortodoxă, clasa a VIII-a;


 Planificarea calendaristică, pentru clasa a VIII-a;
 Proiectarea unității de învățare: Credința creștină.

2. Temporale:

 Număr de lecții: 2
 Durata: 50 de minute.

3. Bibliografice:

 Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București,
1982;
 Muha, Camelia, Caiet de religie creștin-ortodox, pentru clasa a VIII-a, editura Sf. Mina, Iași, 2009;
 Șerbu, pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000.

SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Etapele lecției Cd Timp. Activitatea profesorului Activitatea elevului Strategia didactică Evaluare
crt. (min)
Metode/ Mijloace Forme de
procedee de înv. organizare

1. Momentul 3 -Salutul -Salutul Conversația Activitate


organizatoric -Rugăciunea -Rugăciunea frontală
-Notarea absențelor -Anunțarea absenților Meditația
-Pregătirea pentru -Pregătirea pentru religioasă
începerea orei începerea orei

2. Pregătirea 20 -Profesorul expune cu Elevii privesc cu atenție.


aperceptivă ajutorul laptopului un Activitate
film referitor la frontală
invățătura despre vița
veșnică Aprecieri
verbale

3. Fixarea și 20 -Profesorul înmânează -Elevii primesc fișa de la Conversația Activitate


sistematizarea elevilor o fișă de lucru. profesor și ascultă cu frontală
cunoștințelor -Profesorul îi atenție indicațiile
Cd1,2, nominalizează pe elevii acestuia. Fișa de Aprecieri
3,4 care răspund oral. -Elevii rezolvă fișa. lucru verbale
Exercițiul Activitate
individuală
4. Asocierea, 4 -Profesorul îi întreabă -Elevii răspund: Conversația Activitate
generalizarea, pe copii: frontală
aplicarea Cd1,2, „-care este „-să trăiască potrivit
3,4 responsabilitatea poruncilor Sale”
oamenilor pe pământ
față de Dumnezeu?”
„-și unde ajungem dacă „-în Rai”. Aprecieri
facem acest lucru?” verbale

5. Aprecierea 1 -se fac aprecieri -elevii ascultă aprecierile Activitate


activității generale și individuale profesorului. frontală
elevilor privind pregătirea
elevilor pentru lecție,
cât și implicarea în
predarea noilor
cunoștințe.
-se notează elevii care
au participat la lecție.

6. Precizarea și 1 -se anunță, se explică și -Elevii notează tema în Explicația Activitate Aprecieri
explicarea se notează tema pentru caiete. frontală verbale
temei pentru acasă: „Realizează un
acasă scurt text în care să
descrii cum ți-ai
imagina viața omului
dacă nu ar exista
învierea morților, iar
moartea ar fi ultima
realitate.”.

7. Încheierea 1 -Rugăciunea; -Rugăciunea;


activității -Salutul. -Salutul.

S-ar putea să vă placă și