Sunteți pe pagina 1din 3

 

5/20/2018 Cre dinta in Invie re Si Via ta Ve snic a Fisa de Luc r u - slide pdf.c om

Fişă de lucru: Lecţia: CREDIŢIA ÎN ÎNVIERE ŞI VIAŢA VEŞNICĂ  Clasa a XII-a

 Nume şi prenume: ___________________________________________ Data: __________


Clasa: __________

Unitatea de învăţământ:  ____________________________________________

I.  Alege răspunsul corect:


Dumnezeu l-a creat pe om: Moartea pământească reprezintă: 
a)  Din pământ  a)  Despărțirea sufletului de trup 
 b)  Din nimic  b)  Sfârșitul definitiv al vieții 
c)  Din maimuță.  c)  Căderea în iad 

Omul este o ființă rațională alcătuită din:  Prin învierea trupurilor se înțelege: 
a)  Trup a)  Sălășluirea în rai 
 b)  Suflet  b)  Reunirea trupului cu sufletul
c)  Trup și suflet  c)  Judecata universală 

II.  Stabilește corespondențe între coloana A și coloana B: 


A B
„Precum în Adam toţi mor, aşa şi în Hristos
Moartea este rezultatul păcatului  toţi vor Învia” (I Corinteni 15, 22).
„Dar noi aşteptăm, potrivit făgăduinţelor Lui,
Învierea a venit prin Hristos ceruri noi şi pământ nou, în care locuieşte
dreptatea” (II Petru 3, 13). 
„Precum printr-un om a intrat păcatul în lume
şi prin păcat moartea, aşa şi moartea a trecut la
Trupurile înviate sunt duhovnicești 
toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el”
(Romani 5, 12).
„Se seamănă trupul întru stricăciune, înviază
întru nestricăciune; se seamănă trup firesc,
Lumea de după înviere va fi transfigurată 
înviază trup duhovnicesc” (I Corinteni 15, 42,
44).
„Ceea ce ochiul n-a văzut şi urechile nu au
auzit şi la inima omului nu s-a suit, acelea le-a
Drepţii vor trăi o stare de fericire de nedescris  gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El” (I
Corinteni 2, 9).

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c re dinta -in-invie re -si-via ta -ve snic a -fisa -de -luc r u 1/3
 

5/20/2018 Cre dinta in Invie re Si Via ta Ve snic a Fisa de Luc r u - slide pdf.c om

 
III.   Notează cu A dacă afirmaţia este adevărată sau cu  F  dacă este falsă: 
Dumnezeu este cauza răului.
Plata păcatului este moartea.

După moartea pământească trupul se va întoarce în pământ, iar sufletul, la Dumnezeu.


La a doua venire a Mântuitorului vor ieşi cei ce au făcut cele bune întru învierea vieţii,
iar cei ce au făcut cele rele întru învierea osândirii.
Trupurile păcătoşilor  înviaţi vor fi nemuritoare, nestricăcioase, pline de putere, spirituale,
 pline de slavă. 
Imediat după moartea trupească va avea loc judecata universală.
Judecata obştească are următoarele însuşiri: universală, solemnă, supremă, publică,

dreaptă, definitivă,veşnică şi înfricoşătoare. 


După judecata universală oamenii se vor întoarce pe pământ.  

IV.  Completează spaţiile libere: 


Dacă …………… reprezintă despărţirea sufletului de ………, atunci ………………..
constituie unirea din nou a ………………. cu trupul. Prin înviere se
reface ………………. umană întreagă. Viaţa veşnică este ………… pe care o vor avea
atât cei ………, cât şi cei ……………, după judecata ……………………  Cei drepţi vor
trăi ………… în ……………, pace, ………… şi fericire. Cei răi vor avea o viaţă
veşnică ……………, lipsită de ……………… luminii lui ………………… şi plină
de …………… fără de sfârşit. Prin judecata …………………… se cercetează starea
generală în care iese omul din viaţa …………………………… si dacă această stare este
 bună, sufletul este dus de îngeri la ………………, iar dacă este rea, este dus de duhurile
necurate la chinuri. Judecata …………………….. sau universală este învăţătura despre
învierea morţilor şi despre viaţa de veci. 
( Dumnezeu, sufletului, pământească, fericire, învierea, drepţi, viaţa, moartea, veşnic ,
 păcătoşi, vederea, obştească, iubire, trup, nefericită, particulară, chinuri, dreptate,
universală, persoana).

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c re dinta -in-invie re -si-via ta -ve snic a -fisa -de -luc r u 2/3
5/20/2018 Cre dinta in Invie re Si Via ta Ve snic a Fisa de Luc r u - slide pdf.c om

http://slide pdf.c om/re a de r/full/c re dinta -in-invie re -si-via ta -ve snic a -fisa -de -luc r u 3/3