Sunteți pe pagina 1din 1

ACT DE DONAŢIE

Încheiat între ............................................................................, reprezentată prin

____________________________, în calitate de _______________________________

şi __________________________, în calitate de ______________________________,

domiciliat în ______________________________, CI seria______, număr _________.

Obiectul acestei donaţii îl reprezintă următoarele bunuri:

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________,

în valoare de ________________ lei (Ron),

conform documentelor anexate.

Menţiuni:

Donaţia este inclusă în Proiectul ______________________________________.

Donator: Donatar:

Data: