Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA AL.I.

CUZA- IAȘI
FACULTATEA DE FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL POLITICE
SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
INVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

ASISTENTA SOCIALA A FAMILIEI SI A COPILULUI


GHID DE INTERVIU
APLICAT UNUI MEMBRU AL FAMILIEI IN CAZUL COPILULUI AFLAT
IN CENTRUL MATERNAL

Coordonatordisciplina: confunivdr Gabriela Irimescu


Tutore: asoc.  MihaelaZaharia

Studenta:
Crenganiș Maria-Marcelina
Anul II, gr.2

2020

GHID DE INTERVIU
Acest ghid de interviu se aplica unui membru al familiei, in cazul copilului aflat in
centrul maternal, pentru a evalua interesul familiei extinse fata de copil, dupa ce a fost preluat
in sistem de protectie.
1. Care este calitatea dumneavoastra fata de copil?
2. Care a fost motivul preluarii cuplului mama-copil in centrul maternal, in opinia
dumneavoastra?
3. Cine a avut initiativa ca cuplul mama-copilsa mearga in centru maternal?
4. Considerati ca parintii i-au asigurat copilului conditii socio-economice adecvate
cresterii si ingrijiri sale?
5. In opinia dumneavoastra, copilul a beneficat la parinti de un climat familal afectiv
stabil, necesar unei dezvoltari bio-psiho-sociale normale si armoniease?
6. Ce a-ti simtit in momentul cand reprezentantii DGASPC-lui a luat copilul si mama
de la domiciliu?
7. In ce masura copilul este atasat de dumneavoastra?
8. Cand a fost ultima vizita pe care i–ati facut-o copilului in centru maternal?
9. Daca nu l-ati vizitat niciodata de la momentul preluarii in sistem de protectie, care
a fost movitul?
10. Copilul va recunoste si va accepta in universul lui?
11. Cine din familie mai viziteaza copilul?
12. Va rugam sa ne descrieti momentul revederii cu copilul, sau dupa caz convorbirea
telefonica?
13. Considerati ca copilul are asteptari de la dumneavoastra in sensul sa va implicati
in cresterea si ingrijrea lui?
14. Considerati ca sunteti informat indeajuns despre copii aflati in sistem de protectie,
in sensul ocrotirii lor?
15. Enumerati cateva beneficii aduse unui copil crescut in sistem de protectie.
16. Enumerati cateva riscuri care apar in dezvoltarea unui copil crescut in sistem de
protectie.
17. Vedeti vreo posibila reintegrare a copilui in familia ? Cand ?
18. Credeti ca copilul se va adapta usor in familia dupa reintegrare?
19. Cum credeti ca timpul petrecut in sistem de protectie a influentat dezvoltarea
copilului?

2
20. Credeti ca exista diferente de comportament intre copiii crescuti in familie fata de
cei ocrotiti in sistem de protectie? Dezvoltati.

Va multumim pentru timpul acordat.

Bibliografie:

1. Legea 272/ 2004, privindprotecțiasipromovareadrepturilorcopilului, modificatǎîn 2019,


http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/156097
2. Ordinul nr. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale organizate ca centre maternale
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/Ordine_standard/Ordin_81
_2019.pdf
3. Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/Ordin_25_2019_Standarde_mini
me_calitate_serv_soc_tip_rezident.pdf
4. Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/O26-2019.pdf

5. Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile
sociale de zi destinate copiilor
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Familie/2019/Ordine_standard/Ordin_27
_2019.pdf

6.Ordonanțanr. 27 din 19 august 2015, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 197/2012,
privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

7. http://andpdca.gov.ro/w/instrumente-evaluare-copii/

S-ar putea să vă placă și