Sunteți pe pagina 1din 3

In conformitate cu H.G.

974/2004, art 50, alin (1), privind pentru aprobarea Normelor


de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de
autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, s-au recoltat probe, de la nivelul
unor instalatii individuale de apa de folosinta publica in vedera efectuarii analizelor fizico-
chimice si bacteorologice. Punctele de recoltare stabilite in colaborare cu autoritatile locale
sunt urmatoarele:

Nr. Tipul sursei Adresa Nr. Buletin de Analize Analize


crt. analiza bacteorologice fizico
chimice
1 Izvor captat „Burlui” sat Blagesti 2814/14.10.2011 Coresp. Coresp.
2 Fantana Toronila Ion, sat 2815/14.10.2011 Necoresp. Coresp.
publica Tirdenii Mari
3 Fantana Gartu Ion, sat Blagesti 2816/14.10.2011 Coresp. Necoresp.
Publica
4 Fantana Casapu Maricica, sat 2817/14.10.2011 Necoresp. Coresp.
publica Buda
5 Fantana Corcoz Const., sat 2818/14.10.2011 Coresp. Necoresp.
publica Valea lui Ion
6 Fanana Radeanu V-le. Sat 2818/10.2011 Coresp. Necoresp.
publica Valea lui Ion

 Apa nu se incadreaza in STAS la parametrii microbiologici la sursele analizate si


mentionate in tabelul anterior la pozitiile 2,4 si exista risc de aparitie a imbolnavirilor
cu cale de transmitere hidrica ( BDA, Hep epidemica, etc.). Se practica dezinfectia
apei de fantana: 3 tb de Javel/mc de apa, se dizolva asigurandu-se un contact de 24 h
cu dezinfectantul si apoi de indeparteaza toata apa din fantana.

 Sursele mentionate in tabel la pozitiile 3,5,6 prezinta valori mari si foarte mari la
parametrul nitrat, cu risc de aparitie a methemoglobinemiei acute infantile. In
aceste conditii se interzice folosirea apei la alimentatia copiilor 0-3 ani.

Se recomanda:

1. Identificarea masuri la nivelul autoritatilor locale:

 Identificarea surselor de poluare a apei de fantana in comunitatea locala, identificarea


surselor aprovizionare cu apa expusa acestor poluari;

 Reglementarea depozitarii si utilizarii ingrasamintelor azotoase, a pesticidelor si a


altor substante chimice utilizate in agricultura;

 Impunerea de obligatii privind amplasarea, constructia, protectia, exploatarea igienica


a fantanelor individuale, cat mai ales a celor publice;

 Preocuparea pentru asugurarea unei aprovizionari cu apa potabila in localitate,


suficiente cantitati corespunzatoare calitativ pentru toate nevoile publice si
individuale, inclusiv masuri de excludere a surrselor individuale si constructii de
microcentrale.
2. Masuri la nivelul serviciilor medicale primare

 Catagrafierea fantanilor din localitati, informarea populatiei privind necesitatea


intretinerii igienice a acestora si a analizelor periodice ale calitatii apei; supravegherea
continua a caliatii apei fantanilor publice;

 Cunoasterea surseloor necorespunzatoare de apa, informarea populatiei asupra


acestora , masuri pentru scoaterea lor din uz;

 Cunoasterea riscului de intoxicatie acuta la sugar, supravegherea diferentiata a copiilor


cu tulburari digestive, distrofici, alimentati artificial sau mixt, informarea populatiei la
risc;

 Distribuirea de materiale educative si in general educarea populatiei prin toate


mijloacele pentru cresterea nivelului de cunostinte sanitare.

 Sursa mentionata in tabel la pozitia 1 se incadreaza in STAS.

Date recente din recensamantul din agricol 2009


 
grau: suprafata cultivata: 330 ha, productia: 1025 t
porumb: suprafata cultivata: 808 ha, productia: 2750t
cartof: suprafata cultivata: 30 ha, productia: 460 t (15.33 t/ ha)
sfecla de zahar: suprafata cultivata: nu
legume: suprafata cultivata: 30 ha, productia : 400 t (13.33 t/ ha)
productia de struguri la nivelul comunei a fost de 18 ha, productia 81 t
productia de fructe la nivelul comunei a fost de 750 t
 
Bovine
Pe teritoriul comunei BLAGESTI exista asociatie cu personalitate
juridica pentru cresterea bovinelor – “ VULTURUL”” in satul Valea lui
Ion.. Conform inregistrarilor statistice numarul de bovine din gospodariile
populatiei este de 780.

Porcine
Pe teritoriul comunei BLAGESTI nu exista complexe sau asociatii cu
personalitate juridica pentru cresterea porcinelor. Conform inregistrarilor
statistice numarul de porcine din gospodariile populatiei este de 1350.
Pasari
Pe teritoriul comunei BLAGESTI nu exista complexe sau asociatii cu
personalitate juridica pentru cresterea pasarilor. Conform inregistrarilor
statistice numarul de pasari din gospodariile populatiei este de 1560.
Ovine
Pe teritoriul comunei BLAGESTI nu exista complexe sau asociatii cu
personalitate juridica pentru cresterea ovinelor. Conform inregistrarilor
statistice numarul de ovine din gospodariile populatiei este de 1630.