Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa A: FIŞĂ SINTETICĂ MINIMALĂ A COMUNITĂŢII

Localitatea BLAGESTI Județul BACAU

Determinaţi zona de intervenție (și


atașați harta)
com. Blagesti ( sat Buda, Blagesti, Valea lui Ion, Tirdenii Mari, Poiana Negustorului)
1. DATE DEMOGRAFICE conditii adecvate de locuit
Inventarul gospodăriilor cu numele
străzii Numele străzii Nr. gospodării
42 2730
Total populaţie conform NEROMI ROMI TOTAL NEROMI+ ROMI
recensământului

adulţi copii Total neromi adulţi copii Total romi adulţi copii Total neromi+ romi

3365 2711 6076 280 500 780 4598 2258 6856

Total populaţie conform evaluării NEROMI ROMI TOTAL NEROMI+ ROMI


primăriei
2. POPULAŢIE
adulţi copii NEROMI adulţi copii ROMI adulţi copii Total neromi+ romi

3450 2746 6196 360 900 1260 4748 2708 7456

Total populaţie conform leaderi NEROMI ROMI TOTAL NEROMI+ ROMI


romi
adulţi copii NEROMI adulţi copii ROMI adulţi copii Total neromi+ romi
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mediator şcolar Total elevi Rata abandon Nr. şcoli Nr. grădiniţe
şcolar
1155 20% 8 8
Copii care nu urmează o formă de
3. EDUCAŢIE învăţământ
0
Distanţa până la cel mai apropiat
liceu
5 Km

Rata neocupării Nr. angajaţi Rata şomajului

4. OCUPARE
30% 1500 20%

Meşteşuguri tradiţionale Profesii libere Agricultură


4. OCUPARE

0 Croitorie, Coafura, Manichiura, Tabacarie cultivarea terenului arabil, cresterea animalelor

Există şi alte forme de resurse


economice în zonă
Brutarie, Croitorie, Magazine, Exploatatie Agricola
Nr. unităţi Mediator
Profilaxie
5. SĂNĂTATE medicale sanitar
0 3 1
Persoane fără Persoane fără
Documente stare civilă certificat de acte de
naştere identitate
6. ACTE 3 14

Persoane care deţin acte pentru


spaţiul unde locuiesc
5562
14 ( energie electria, TV, internet, telefonie mobila si fixa)
Descrierea contextului de locuit
(condiţii de locuit, utilităţi, statutul
7. LOCUIRE juridic)

Neamuri de romi
ursari, negustori, lingurari
Proporţia în care se regăsesc romii tradiţionali romii integraţi romii asimilaţi

8. CULTURĂ
Există căsătorii timpurii?
Nu

Se vorbeşte limba romani?


Da
Cămin cultural
3

Poştă
2
Farmacie
2

9. ALTE RESURSE LOCALE


9. ALTE RESURSE LOCALE Biserică
4
Magazine
57

Spaţii de socializare
4

Piaţă
0

Reclamaţii/sesizări ale cetăţenilor


la primărie in ultimii doi ani
0

Segregare teritorială
Nu
TENSIUNI ŞI DINAMICĂ Segregare şcolară
10. SOCIALĂ
Nu

Principalele surse de tensiune Intra-comunitar Extra-comunitar


lipsa veniturilor necesare, consumul de alcool, violenta domestica, neglijare minori

Familii mixte (romi/ne-romi) da - 15 familii