Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA

CONSILIUL JUDEŢEAN MARAMUREŞ


DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECŢIE A COPILULUI MARAMURES
RO BAIA MARE. Str. Banatului, Nr. 1
Serviciul Management de caz
Tel/fax: 0262 228999/ 0262-228322; Email: dgaspcmm@baiamare.rdsnet.ro
Cod operator date cu caracter persoonal 9355

DISPOZITIE

Privind plasamentul in regim de urgenta a minor/a,....... , CNP.........


la ...............................................
Avand in vedere Ancheta sociala nr..........., intocmita de asistent social ............din
Primaria..locala., si raportul, cu nr ............. intocmit de as. soc..DGASPC...., din care reiese
ca.......................................................................................................................................................
In temeiul Hot. Consiliului Judetean Maramures nr. 107/2004, privind infiintarea Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Maramures nr. 5/ 2009, privind numirea
Directorului General al Directiei Generale de Asistenta sociala si Protectie a Copilului
Maramures, precum si in baza art 8, alin 1 al Regulamentului-cadru de organizare si functionare a
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, aprobat prin HG nr. 1434/2004 si
prevederile legii nr. 272/2004, art 64 si 65 cu modificari privind protectia si promovarea
drepturilor copilului.

Directorul General al DGASPC Maramures, emite urmatoarea


DISPOZITIE

Art 1 Incepand cu data de..................., pentru minora.........................., CNP:


.........................nascuta la data de .......... in loc................, jud. Maramures, fiica lui.........., cu
domiciliul in loc .............jud. Maramures, se dispune plasamentul in regim de urgenta
la .......................................................
Pe urmatorul motiv
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Art. 2 Prezenta se comunica: DGASPC MM, asistent social.....................................
Dosar
Familie..............................
As. maternal/ centru plas/ fam.plas...
Directia de Munca si Solidaritate sociala Mararmures.

Director General

Sef Serviciu Asistent social Consilier Juridic

Nr.
Data: