Sunteți pe pagina 1din 16

HAKSES

ROMANYA TÜRK DEMOKR AT BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR


PERIODIC BILINGV AL UNIUNII DEMOCRATE TURCE DIN ROMÂNIA EDITAT CU SPRIJINUL DEPARTAMENTULUI PENTRU RELAŢII INTERETNICE

adresa: telefon: 0241/550.903


Constanţa - România fax: 0341/4 40. 274
str. Crişanei, nr. 4 4 web: w w w.udtr.org
cod 900573 e-mail: office@udtr.org

facebook.com/UniuneaTurca
CONDUCEREA U.D.T.R. Cuprins
Comitetul Director Editorial ........................................................................................................................... 3
Preşedinte: . ................................... OSMAN FEDBI
Prim-vicepreşedinte: ...................... IUSEIN GEMAL Ziua Dobrogei................................................................................................................... 4
Secretar General: .......................... IBRAIM ERVIN
Cine este Atatürk.............................................................................................................. 6
Deputat: ......................................... IBRAM IUSEIN
Depunere de coroane......................................................................................................... 7
Vicepreşedinţi:
HUSEIN CADIR ......................................... – Preşedinte Organizaţia Judeţeană Constanţa Pe urmele marelui lider..................................................................................................... 8
IAŞAR ENVER . ......................................... – Preşedinte Filiala Constanţa
OMER NAZIF ............................................ – Secretar Filiala Constanţa „Dobrogea la răscrucea timpurilor”.................................................................................. 9
BORMAMBET VILDAN . ............................ – Vicepreşedinte Filiala Medgidia
RAIM NAIM ............................................... – Preşedinte Filiala Cobadin
Curs de Istoria şi civilizaţia turcilor dobrogeni
GAVAZOGLU RIZA ................................... – Secretar Filiala Techirghiol
lansat în premieră de UDTR şi Universitatea „Ovidius”............................................ 10
OSMAN ZIA ............................................... – Preşedinte Filiala Băneasa
MOLOGANI ACCAN .................................. – Preşedinte Filiala Babadag Concursul „Aşık Veysel”.................................................................................................11
MEMET REDVAN ...................................... – Preşedinte Filiala Hârşova
MUSA CAIDAR .......................................... – Preşedinte Filiala Cernavodă TİKA, Köstence Ovidius Üniversitesinde üç proje açılışı gerçekleştirdi....................... 12
ŞEMSI TURHAN ....................................... – Preşedinte Filiala Bucureşti
Proiecte inaugurate de TIKA la Universitatea „Ovidius” din Constanţa....................... 13
Preşedinte de onoare: ASAN MURAT
Domnului Haci Ahmet Daştan, Coordonator TIKA România....................................... 15
Consiliul Naţional Tinerii turci, la „Şcoala de radio şi televiziune: Minorităţile în direct”......................... 16
Comitetul Director împreună cu următorii preşedinţi de filiale:
RUSTEM SEVIM......... – Preşedinte Filiala Brăila OMER MEMNUNE.. – Preşedinte Filiala Isaccea
Proiecte Educaţionale intre România şi Turcia - ediţia a II a...........................................17
SULMAN EMIN......... – Preşedinte Filiala Carvăn ARIF MUGELIP.... – Preşedinte Filiala Mangalia „Ani de aur”.................................................................................................................... 18
TALIP LEMAN . ......... – Preşedinte Filiala Măcin
ALI SALI...................– Preşedinte Filiala Castelu
MEMET ŞUCRI . .. – Preşedinte Filiala Medgidia Kumluk Camii’de Mevlid Kandili.................................................................................. 19
CERCHEZ BIRSEN.– Preşedinte Filiala Călăraşi
IOMER BEDRI....... – Preşedinte Filiala Năvodari Sărbătoarea Mevlid la geamia Kumluk din Constanţa................................................... 19
BARI MUSELIM.... – Preşedinte Filiala Cumpăna HASAN NAZMI... – Preşedinte Filiala Techirghiol
AZIS AZIS............. – Preşedinte Filiala Dobromir SALIM LEVENT........... – Preşedinte Filiala Tuzla Disperarea creştinătăţii şi gloria sultanului.................................................................... 20
ALI ŞEFCHET . ......... – Preşedinte Filiala Eforie CURTI ŞAIP ........................ – Preşedinte Filiala
Yemek Tarifleri .............................................................................................................. 24
Valu lui Traian
OSMAN SULIMAN ... – Preşedinte Filiala Făurei
FEMI SUAT............– Preşedinte Filiala Amzacea Çocuk Sayfası ................................................................................................................ 26
MEMET SEBATIN . .............. – Preşedinte Filiala
HALIL NAZMIE..... – Preşedinte Filiala Adamclisi
Fântâna Mare MUSTAFA BEZAT......... – Preşedinte Filiala Lazu
ABDULA GHIULTEN.. – Preşedinte Filiala Galaţi ALIŞ CHEMAL........... – Preşedinte Filiala Ostrov

Preşedinţii Comisiilor de Specialitate COLECTIVUL REDACŢIONAL Adresa de corespondenţă: DIRECTOR


Învăţământ ................................................. – BORMAMBET VILDAN str. Crişanei nr. 44, etaj 2 OSMAN FEDBI
Redactor șef-adjunct:
Religie . ...................................................... – ISLAM REMZI – telefon: 0241-550903
Panaitescu Nilgün Constanţa Redactor-şef
Cultură ....................................................... – TÜRKOĞLU SERIN – fax: 0341-440265
Secretar de redacţie: 900573 IBRAIM ERVIN
Femei . ....................................................... – AMET MELEC – e-mail: hakses@rdtb.ro
Accoium Evrens publicaţia on-line: hakses.turc.ro
Tineret ....................................................... – HALIL DERYA
Redactori: Tehnoredactare computerizată în sediul U.D.T.R.
Financiar .................................................... – DRAGOMIR NICUŞOR
Osman Melek, Türkoğlu Serin, grafica: Fârtat Cicero
Cenzori ...................................................... – ACCOIUM DURIE
Iomer Subihan, Ibraim Nurgean,
Juridic......................................................... – ABDURAMAN MERIC
Omer Minever, Musledin Firdes,
Administrator............................................... – ACCOIUM ALI
Asan Sorina I.S.S.N. 1224-4694
3 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •

10 Kasım Atatürk'ü
Anma Günü
1 Kasım 1938' deki TBMM' nin açılışına hastalığı yüzünden katılamadı Atatürk'e 15
gün kadar son rahat günlerini yaşama olanağını veren hastalık, tekrar normal seyrinden çıkarak yeni bir
krizle şiddetlendi Ardından korkulan son bütün acıyla geldi.
Büyük Komutan, Devlet Adamı, Devrimci ve Büyük İnsan, 10 Kasım 1938 perşembe günü saat 09.05'
te yaşamaya veda etti.
Atatürk, hem savaş zamanında hem de barış döneminde hep en önde oldu.
O, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM başkanlıklarında da Türkiye' yi muasır medeniyet seviyesi
üzerine çıkarmaya çalıştı.
Deşteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani – Kahraman Ordumuza – Seni unutmadık ve unutturmayacağız atam !!

Ervin İbraim
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soarte,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani.
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

DIN ACŢIUNILE UNIUNII


Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian.
Çatma, kurban olayım, çehreni, ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu celâl?
Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi, Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl

Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine, Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâl…
„Viaţă-n libertate ori moarte” strigă toţi.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl!..
Şi oarba neunire la Milcov şi Carpaţi Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl!..
Dar noi, pătrunşi la suflet de sfânta libertate, Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet
Jurăm că vom da mâna, să fim pururea fraţi. Hakkıdır Hakka tapan milletimin istiklâl!

Andrei Mehmet Akif


MUREŞANU ERSOY
Uniunea Democrată Turcă din România anunţă cu regret şi
tristeţe trecerea în nefiinţă a domnului Iomer Bedri, în data de
29 noiembrie 2017.
Domnul Iomer Bedri s-a născut la data de 8 martie 1949 şi a
deţinut funcţia de preşedinte al Filialei UDTR Năvodari.
Allah rahmet eleysin !
• Noiembrie – Kasım •
pagina
sayfa 4 5 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •

ZIUA DOBROGEI „Ada Kaleh - Casele de sub


ape" este cel mai recent volum pu-
blicat de Uniunea Democrată Turcă
Uniunea Democrată Turcă din România a marcat vineri, 17 noiembrie, la Constanţa, Ziua Dobrogei, printr-un din România în acest an, sub egida
eveniment cultural dedicat împlinirii a 139 de ani de la Unirea Dobrogei cu România. A devenit poate un cli- Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
şeu să spunem mereu că Dobrogea este un model de convieţuire interetnică, dar, este o realitate pe care suntem România, secţia XI - Ştiinţe Istorice
datori să o promovăm şi să o valorificăm în favoarea noastră, a locuitorilor acestor locuri. şi Arheologice. Cartea document
conţine 135 de memorii tehnice

D upă cum se ştie, comunitatea


turcă din România trăieşte, în
cea mai mare parte a ei, pe teritoriul
privind proprietăţile imobiliare şi
terenurile deţinute de locuitorii In-
sulei Ada Kaleh, de Comunitatea
Dobrogei. Aici, noi am trăit laolaltă
Musulmană, Mitropolia Olteniei şi
cu toate celelalte comunităţi etnice
URCM OLTENIA. Potrivit profesorului
şi cu populaţia majoritară în bună
universitar dr. Valentin Ciorbea,
înţelegere. Aici, noi avem morminte
cartea, care conţine două secţiuni,
ale strămoşilor, aici ne-am născut
„Memorii tehnice" şi „Ada Kaleh
şi aici ne creştem copiii. Aici, în Do-
în ilustrate de epocă", „vine să îm-
brogea, avem geamii, avem simbo- bogăţească fondul documentar
luri ale culturii şi civilizaţiei noastre, al istoriei insulei dunărene aflată
toate apreciate şi puse în valoare în componenţa României 82 de
de autorităţi. În spriritul multicultural ani". Autorii şi-au propus să pună
specific acestui tărâm binecuvântat la îndemâna specialiştilor surse de
care este Dobrogea noi UDTR am documentare dintr-un dosar recu-
sărbătorit acest important eveni- perat de Gabriel Octavian Nicolae
ment. Manifestarea a fost găzduită cu dorinţa de a-l studia.
de Biblioteca Judeţeană „Ioan N.
Evenimentul s-a încheiat cu
Roman". În debutul evenimentului,
o sesiune de autografe oferite de
Dr. Lavinia Dumitraşcu, muzeograf
autorii cărţii şi cu degustarea unor
la Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie din Constanţa, a vorbit
despre importanţa evenimentului
istoric de la 14 noiembrie 1878. A
urmat lansarea volumului „Ada Ka- preparate culinare specifice bucătăriei turceşti de pe
leh-Casele de sub ape" semnat de Insula Ada Kaleh pregătite de Mahinur Apostol, originară
Gabriel Octavian Nicolae şi Valentin din insulă. Cei prezenţi la eveniment au avut posibilitatea
Ciorbea, carte dedicată locuitorilor să admire fotografii din arhiva personală a locuitorilor
şi urmaşilor insularilor care, în marea Insulei Ada Kaleh.
lor majoritate, trăiesc în prezent în Manifestarea s-a desfăşurat în prezenţa preşedintelui
Dobrogea. Invitaţi de onoare au fost UDTR, Fedbi Osman, şi a secretarului general, prof. Ervin
şi foştii locuitori de pe insulă, care au Ibraim. Printre invitaţi s-au numărat: subsecretarul de stat
depănat amintiri dragi din vremea al Departamentului pentru Relaţii Interetnice, Aledin Amet,
când insula era leagănul, casa, uni- muftiul Cultului Musulman din România, Murat Iusuf, foştii
versul lor, loc de poveste şi un miraj rectori ai Universităţii „Ovidius”, profesor universitar dr.
pentru cei care poposeau acolo ca Adrian Bavaru şi profesor universitar dr. Victor Ciupină,
turişti. Vildan Iordache şi Şemsi Turan, directorul Centrului de Studii Turce din cadrul Facultăţii
născuţi pe Insula Ada Kaleh au reme- de Istorie a Universităţii din Bucureşti, lector universitar
morat amintiri din perioada copilăriei dr. Silvana Rachieru, directorul Colegiului Naţional „M.
chiar dacă aveau o vârstă fragedă K. Atatürk", prof. Accan Mologani şi secretarul general
amintirile încă vii au fost depănate cu al UDTTMR, Dincer Geafer. La eveniment au participat şi
drag. Corul „Mehtap" al UDTR, coor- Consulul General al Republicii Turcia la Constanţa, Uygar
donat de Durie Accoium şi dirijat de Mustafa Sertel, împreună cu soţia sa, Özlem Sertel. Pentru
Yilmaz Türkoğlu a susţinut un program buna desfăşurare a actiunii s-au folosit promoţionale în
artistic interpretând cântece vechi realizarea unei expoziţii cu poze unice de la locuitorii din
din repertoriul turcilor dobrogeni. Ada Kaleh în număr de peste 80 de poze.
• Noiembrie – Kasım •
pagina
sayfa 6 7 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •

Cine este Atatürk


programului, în paralel, a fost prezentat un videoclip despre „Cine este Atatürk”. În încheiere, istoricul Metin Omer,
doctorand la Universitatea „Hacettepe” din Ankara a prezentat lucrarea „Atatürk în viziunea comunităţii turce din
România, în perioada interbelică”.

La 79 de ani de la trecerea în nefiinţă a marelui Mustafa Kemal Atatürk, Uniunea Democrată Turcă din România,
prin comisia de cultură, în colaborare cu comisia de tineret, a organizat o ceremonie în memoria fondatorului
Republicii Turcia. Activitatea comemorativă, pregătită de elevi şi studenţi, cu recunoştinţă şi mult respect, a avut loc
Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa preşedintelui
UDTR, Fedbi Osman, a secretarului general, prof. Ervin
Ibraim şi a preşedinţilor comisiilor de învăţământ, femei
vineri, 10 noiembrie, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa. şi tineret, prof. Vildan Bormambet, Melec Amet respectiv
Harun Osman. La comemorare au participat: subpre-
fectul Judeţului Constanţa, Levent Accoium, inspectorul
pentru minorităţi, din cadrul ISJC, doamna Icbal Anefi,
decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, Conferenţiar
Universitar Dr. Emanuel Plopeanu, directorul Colegiului
„M.K. Ataturk”, prof. Accan Mologani şi preşedintele TIAD
Dobrogea, Zeki Uysal.
Melek Osman

Depunere de coroane
Anul acesta s-au împlinit 79 de ani de la trecerea în nefiinţă
Evenimentul care a avut loc cu o participare numeroasă din partea elevilor, studenţilor şi profesorilor noştri a a lui Mustafa Kemal Ataturk, cel care a fost fondatorul şi primul
debutat cu o tăcere adâncă prin păstrarea unui moment de reculegere în memoria primului Preşedinte al Republicii preşedinte al Republicii Turcia. În semn de respect, la Medgidia s-a
Turcia, Mustafa Kemal Atatürk şi cu intonarea imnurilor de stat ale României şi Turciei, după care a continuat cu discursuri organizat o ceremonie de depunere de coroane la bustul său din
semnificative, în care au fost împărtăşite gânduri şi sentimente pentru Atatürk. Au rostit alocuţiuni, Subsecretarul de parcul din zona Poştă.
Stat al DRI, Aledin Amet, Consulul General al Republicii Turcia la Constanţa, Uygar Mustafa Sertel, directorul Centrului
Preşedintele UDTR, Fedbi Osman, şi deputatul Iusein Ibram au
Cultural Turc „Yunus Emre”, Ramazan Yılmaz şi reprezentantul Muftiatului Cultului Musulaman din România, Ergün Refi.
depus o coroană de flori la bustul lui Mustafa Kemal Atatürk din
Evenimentul urmărit cu mare interes a continuat cu un program artistic susţinut de: Alev Gafar, Alesya Duran, Melek
Medgidia, în data de 10 noiembrie. Alături de liderii UDTR s-au aflat:
Musledin, Mustafa Fucigi, Mustafa Tıpırdamaz, Bianca Maria Herenciuc, Răzvan Andrei Masgras şi corul de copii
preşedintele filialei UDTR Medgidia, Memet Şucri, şi vicepreşedinţii,
coordonat de profesor Alev Gafar. Sensibilitatea pe care elevii şi studenţii noştri, au arătat-o în versurile recitate, în
Vildan Bormambet şi Meriç Abduraman.
cântecele interpretate şi în dansurile semnificative au impresionat şi emoţionat întreaga sală de invitaţi. Pe tot traseul
• Noiembrie – Kasım •
pagina
sayfa 8 9 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •

Pe urmele marelui lider dintre personalităţile marcante ale comunităţii turce, prof. univ. dr. Mustafa Ali Mehmet ce s-a numărat printre invita-
ţii de seamă ai evenimentului, a punctat importanţa reformelor lui Atatürk din punctul de vedere al turcologului. În
cadrul simpozionului un moment aparte a constat în prezentarea colecţiei personale a tânărului Onur Okur, care în
În data de 10 noiembrie 1938, spre regretul întregului popor turc, înceta din viaţă întemeietorul Republicii Tur-
urma unei investigaţii minuţioase referitoare la personalitatea lui Mustafa Kemal Atatürk a reuşit să adune un număr
cia, numit de către poporul său „părintele turcilor” - Mustafa Kemal Atatürk. Ziua înnorată în care Atatürk şi-
impresionant de fotografii şi articole originale din perioada marelui om de stat.
a dat ultima suflare a adus ploaie şi doliu în sufletul turcilor de pretutindeni. Ziua încetării din viaţă a marelui
om politic, personalitate ce a marcat istoria lumii din secolul XX, Mustafa Kemal Atatürk a fost prilejul orga- La finalul evenimentului Comisia de Tineret a filialei Bucureşti
nizării numeroaselor activităţi de comemorare atât în Turcia, cât şi în afara graniţelor acestei ţări. În România din cadrul Uniunii Democrate Turce din România a acordat pla-
această dată este marcată de către Ambasada Turciei în fiecare an prin depunerea coroanelor de flori la bustul chete invitaţilor oficiali, cât şi susţinătorilor lucrărilor. Pe această
lui Mustafa Kemal Atatürk din Bucureşti. cale, Comisia multumeşte încă o dată partenerilor evenimentului:

În
Filiala Galaţi a Uniunii Democrate Turce din România, Prof. Univ. Dr.
data de 10 noiembrie 2017, Comisia de Tineret a Uniunii Democrate Turce, filiala Bucureşti a organizat Simpozi-
Mustafa Ali Mehmet, precum şi tuturor invitaţilor care au susţinut
onul de Comemorare a lui Mustafa Kemal Atatürk - „Ata’m izindeyiz!”. Iniţiativa membrilor Comisiei (Ablai Ainur,
tânăra echipă prin prezenţa la eveniment.
Beghim Aynur Orhan, Hamid Linda, Memiş Hayat, Nezami Indira, Seit - Amet Ailin, Seit - Amet Ayla, Suliman Gökçe)
a fost îmbratişată şi de către conducerea unui renumit hotel din Bucureşti care, răspunzând promt la apelul tinerilor Dr. Hayat Memiş
voluntari, a pus la dispoziţie Salonul” I.L. Caragiale” pentru desfăşurarea evenimentului. Doamna Lale Avcı- Consilier Reprezentant Cultural al Comisiei de Tineret –
în cadrul Ambasadei Turciei în Romania, Domnul Tuna Balkan – Preşedinte al Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” din UDTR Filiala Bucureşti
Bucureşti, Domnul Ahmet Daştan - Presedintele Agenţiei de Coordonare şi Cooperare Turcă (TIKA), Domnul Aydın

„Dobrogea la răscrucea timpurilor”


Doğan, Domnul Serhat Bakmudi - Membrii Asociaţiei Oamenilor de Afaceri şi a Industrialiştilor Independenţi (MÜSIAD)
s-au numărat printre invitaţii activităţii culturale.
La intrarea în sală participanţii au fost
întâmpinaţi de protretul lui Atatürk, realizat de
către Ainur Ablai. Simpozionul a început prin
M arţi, 14 noiembrie 2017, la Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti, a
avut loc vernisajul expoziţiei şi lansarea catalogului „Dobrogea la
răscrucea timpurilor” din cadrul proiectului Romania Student Tour - pro-
intonarea imnurilor Turciei şi României, păstra-
gram naţional de redescoperire şi promovare a valorilor patrimoniului
rea unui moment de reculegere şi prin citirea
natural şi cultural.
mesajului lui Atatürk pentru tinerii turci. Membrii
protocolului au susţinut discursuri prin care au Cu acest prilej a fost susţinut un program multicultural dedicat „Zilei
punctat importanţa reformelor marelui om politic Dobrogei” şi celebrării celor 80 de ani de activitate ai Casei de Cultură
şi răsunetul acestor măsuri pe plan internaţional. a Studenţilor Bucureşti. Reprezentaţiile artisice au fost susţinute de: an-
În continuarea activităţii, am avut onoarea de samblul folcloric studenţesc „Doiniţa”, grupul vocal „Belka-Strelka” al
a susţine un recital de poezie scrisă în memoria Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România, ansamblul de dansuri greceşti
celui care a fost şi va rămâne „părintele turci- „Ellas junior” de la Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev din Bucureşti, an-
lor”. Susţinerea lucrărilor privind viaţa şi activitatea marelui lider a început cu Nezami Indira, care a expus sprijinul şi samblul „Zorea” al Uniunii Ucrainenilor din România, ansamblul „Fidanlar”
încrederea acordate tinerilor de către Mustafa Kemal Atatürk, precum şi rolul ce îi revine tinerei generaţii în ceea ce al Uniunii Democrate Turce din România, Facultatea de Limbi şi Literaturi
priveşte viitorul naţiunii. În minutele ce au urmat, Doamna Ghiulten Abdula Nazare - Preşedinte al UDTR - Filiala Galaţi Străine - Universitatea Bucureşti.
a susţinut lucrarea „Mustafa Kemal Atatürk în concepţia diplomaţilor români şi în presa română”, în conţinutul căreia Acţiunea s-a des-
au fost relatate întâlniri diplomatice şi reflexia acestora în presa timpului. Continuând în nota prezentării precedente, fasurat sub egida Ministe-
Ailin Seit-Amet a realizat un sumar al trecutului diplomaţiei româno-turce, prin lucrarea „Relatiile diplomatice dintre rului Tineretului şi Sportului,
România şi Turcia în perioada lui Mustafa Kemal Atatürk”, astfel accentuându- se menţinerea până în zilele noastre Casa de Cultură a Stu-
a relaţiilor de cordialitate şi de prietenie dintre cele două ţări. Ayşa Abdula, reprezentant al UDTR- Filala Galaţi a denţilor Bucureşti, având
participat cu lucrarea „Latura umanistă a lui Mustafa Kemal Atatürk”. Gözde Pala, reprezentant al Asociaţiei Tinerilor ca parteneri Ministerul
Turci din România (ROGETU) a expus viziunea străinilor asupra activităţii lui Mustafa Kemal Atatürk. În continuare, una Consultării Publice şi Dia-
logului Social, Facultatea
de Geografie - Universi-
tatea Bucureşti, Direcţia
Judeţeană pentru Sport
şi Tineret Tulcea, Parcul Natural Măcin, UNESCO ProNatura, Centrul de
Cercetare a Mediului şi Efectuarea Studiilor de Impact/Universitatea
Bucureşti, Clubul Studenţesc de Artă Fotografică, National Geographic
Romania, Cercetaşii României–Centrul Local Sf. Nicolae Bucureşti, Pri-
măria Comunei Ostrov, Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev din Bucuresti,
Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, Uniunea Ucrainenilor din
România, Uniunea Democrată a Turcilor din România.

Nilgün Panaitescu
• Noiembrie – Kasım •
pagina
sayfa 10 11 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •

Curs de Istoria şi civilizaţia practică graţie răspunsului afirmativ pe care l-am primit de la reprezentanţii uniunii, odată ce am lansat propunerea
organizării acestui curs. Comunitatea turcă este una deosebit de importantă mai ales aici, în Dobrogea, iar pentru a

turcilor dobrogeni
contribui la păstrarea climatului de bună convieţuire interetnică este nevoie să prevenim posibile blocaje comunica-
ţionale generate de apartenenţa la culturi diferite. În acest spaţiu multicultural dobrogean, astfel de cursuri consider
că sunt binevenite, ele contribuind la o percepţie obiectivă a comunităţilor etnice. Vă aşteptăm pe toţi la curs pentru

lansat în premieră de
a descoperi împreună Istoria şi civilizaţia turcilor dobrogeni”, a declarat conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, decanul
Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius”.
Prima întâlnire a profesorului Metin Omer cu cursanţii a avut loc în data de 22 noiembrie şi cursul predat a avut

UDTR şi Universitatea „Ovidius” ca temă etnogeneza turcilor şi etimologia cuvântului „turc”.

Sorina Asan

U niunea Democrată Turcă din România a lansat, în premieră,

Concursul „Aşık Veysel”


un proiect în domeniul educaţional derulat în baza unui
parteneriat cu Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul
Universităţii „Ovidius”, la începutul lunii noiembrie. Este vorba des-

F
pre cursul facultativ „Istoria şi civilizaţia turcilor dobrogeni”, pentru iliala Medgidia a Uniunii Democrate Turce din România a
anul universitar 2017-2018. Cursul se adresează atât studenţilor şi organizat vineri, 24 noiembrie 2017, cea de-a treia ediţie a
masteranzilor, cât şi celor din afara mediului academic, indiferent Concursului „Aşık Veysel”. Evenimentul s-a desfăşurat la Colegiul
de vârstă şi pregătire. Naţional „Kemal Ataturk” şi a reunit 30 de elevi de la şcolile şi
Primul curs demonstrativ, susţinut de titularul acestuia, prof. liceele din Medgidia, care au recitat poezii din creaţia poetului
Metin Omer, doctorand la Universitatea Hacettepe din Ankara anatolian Aşık Veysel Satiroglu şi au interpretat cântece pe ver-
a fost ţinut în prezenţa deputatului Iusein Ibram, a subprefectu- surile aceluiaşi poet.
lui Levent Accoium, a rectorului Universităţii „Ovidius”, profesor În urma evaluărilor, juriul a stabilit următorii câştigători:
universitar dr. Sorin Rugină, a decanului Facultăţii de Istorie şi
Ştiinţe Politice dar şi a Consului General al Republicii Turcia la Locul I
Constanţa, Uygar Mustafa Sertel, şi a Coordonatorului Biroului Memiş Ertul Ercal, Şcoala Gimnazială „Mircea Dragomirescu”
TIKA Bucureşti, Ahmet Daştan. Cursul s-a desfăşurat în contextul Sali Seren Serian, Şcoala Gimnazială „Mircea Dragomirescu”
inaugurării Catedrei de Istorie Turcă şi Tătară din cadrul Facultăţii Seidali Ingi, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi”
de Istorie şi Ştiinţe Politice a Universităţii „Ovidius”, sală de curs Locul ll
renovată şi dotată cu computere de Agenţia de Cooperare şi Iaşar Serdal, Şcoala Gimnazială „Mircea Dragomirescu”
Coordonare TIKA. Bechir Amela, Şcoala Gimnazială „Lucian Grigorescu”
Cursul inaugurat în acest an de UDTR are ca scop pe de o Iusein Busra, Şcoala Gimnazială „Constantin Brancuşi”
parte să contribuie la conştientizarea locului şi rolului comunităţii Locul lll
turce în viaţa socială, culturală şi politică a României, încă de la Ismail Erdem, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”
stabilirea etnicilor turci pe aceste meleaguri, iar pe de altă parte Sevil Ibram, Colegiul Naţional „Kemal Ataturk”
să promoveze valorile identitare al turcilor în rândul populaţiei Cheazin Sibelgean Nicoleta, Şcoala Gimnazială „Constantin
majoritare. Cursul este gratuit şi se va desfăşura săptămânal, în Brâncuşi”
fiecare miercuri de la ora 16.30.
Menţiuni
„Este un proiect nou al uniunii, un proiect în care credem
Asan Pamuc Nazar, Şcoala Gimnazială „Spiru Haret”
foarte mult, având în vedere parteneriatul cu Facultatea de Istorie
Ismail Birgean, Colegiul Naţional „Kemal Ataturk”
şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius”. Pe lângă activi-
Sarali Selin, Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi”
tăţile culturale pe care Uniunea Democrată Turcă din România
Alături de elevi, au fost premiaţi şi profesorii care i-au pregătit.
le desfăşoară, iată că acum ne îmbogăţim seria evenimentelor
cu acest curs săptămânal menit a ne pune în valoare şi în mediul La eveniment au participat: secretarul general al UDTR,
academic. Cursul, care se va desfăşura în limba română, va per- prof. Ervin Ibraim, preşedinta Comisiei de Învăţământ a UDTR şi
mite tuturor celor interesaţi de istoria noastră, indiferent de etnie, vicepreşedinta filialei UDTR Medgidia, prof. Vildan Bormambet,
vârstă sau pregătire, să ne cunoască mai bine şi prin prisma evenimentelor istorice. De asemenea, acest curs este vicepreşedinta filialei UDTR Medgidia, Meric Abduraman, preşe-
deosebit de important şi pentru comunitatea noastră, care are, astfel, posibilitatea să desluşească tainele propriei dinta Comisiei de Femei a UDTR, Melek Amet, inspectorul scolar,
istorii în cadrul unor cursuri organizate şi de specialitate”, a declarat preşedintele UDTR, Fedbi Osman. prof. Icbal Anefi, directorul Colegiului National „K. Ataturk”, prof.
Accan Mologani şi E.S. Uygar Mustafa Sertel, Consulul General al
„Suntem încântaţi că, în baza parteneriatului cu Uniunea Democrată Turcă din România, putem să le oferim
Republicii Turcia la Constanţa.
studenţilor şi masteranzilor noştri şansa de a cunoaşte mai multe despre comunitatea turcă prin intermediul cursului
„Istoria şi civilizaţia turcilor dobrogeni”. Este un proiect pe care ni-l doream de mai multă vreme, iar acum îl punem în Sorina Asan
• Noiembrie – Kasım •
pagina
sayfa 12 13 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •

TİKA, Köstence Ovidius Açılış konuşmalarının ardından önce Mate-


matik Fakültesinde Matematik Laboratuvarı ve

Üniversitesinde üç proje açılışı


Prof Dr. Cahit ARF Kütüphanesinin açılışı gerçek-
leştirilirken ardından da Tarih ve Siyasal Bilimler
Fakültesine geçilerek Türk ve Tatar Tarihi Araştırma-

gerçekleştirdi
ları Kürsüsünün açılış kurdelesi kesildi ve Üniversite
tarihinde bir ilk olarak ilk Türk Tarihi dersleri verildi.
Grigore Moisil Matematik Laboratuvarı ve

T ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)’nın Köstence Ovidius Üniversitesinde tadilat ve donanımını gerçekleştirdiği
Prof. Dr. Cahit Arf Matematik Kütüphanesi ve Türkiye - Romanya Matematik araştırmaları Laboratuvarı ve Türk ve
Tatar Tarihi Araştırmaları Kürsüsünün açılışları törenle gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Cahit Arf Kütüphanesinin tadilatının ger-
çekleştirilmesinin ardından eğitim ve araştırma
faaliyetleri için ihtiyaç duyulan donanım malze-
melerinin temini TİKA tarafından gerçekleştirilerek
modern bir hale getirildi.
Ayrıca eğitim için ihtiyaç duyulan matema-
tikle ilgili 646 adet uluslararası prestijli akademik eserin temini gerçekleştirilerek Matematik Kütüphanesine teslim edildi.
Bu vesile ile kurulan kütüphane Romanya ve bölgenin en modern ve donanımlı kütüphanesi haline geldi.
Aynı programda açılışı gerçekleştirilen Türk ve Tatar Tarih Araştırmaları Kürsüne ait bölümün tadilatının gerçekleş-
tirilmesinin ardından Türk ve Tatar tarihleri derslerinin yanı sıra tarih araştırmalarının da gerçekleştirileceği kürsü modern
ekipmanlarla donatıldı. Kürsü 2017 – 2018 güz döneminde öğrenci almaya başladı ve açılış vesilesiyle de ilk Türk Tarihi
dersleri verilmeye başlandı.

Nurcan Ibraim

Açılış törenine Ovidius Üniversitesi Rektörü Sorin Rugină Matematik, Tarih ve Siyasal Bilimler Fakülteleri Dekanları,
Üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosu Uygar Sertel, TİKA Bükreş
Proiecte inaugurate de TIKA
Program Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan, Romanya’daki STK temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.
Ovidius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sorin Rugină gerçekleştirdiği açılış konuşmasında TİKA İle olan işbirliğinin öne- la Universitatea „Ovidius” din
Constanţa
mine dikkat çekerek, kısa sürede üniversitede işbirliği halinde dört farklı proje ürettiklerini, bu projelerinin her birilerin
çıkarısını hem üniversite için hem de Türk-Romen dostluğuna oldukça önemli katkılar yaptığını ifade ederek TİKA’ya
ve Türkiye Cumhuriyeti’ne vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.
TİKA Bükreş Program Koordinatörü Hacı Ahmet Daştan ise yaptığı konuşmada Bükreş program koordinasyon
ofisinin açıldığı tarihten itibaren proje uygulama noktasında desteğini esirgemeyen ve üniversitenin kapılarını TİKA’ya A genţia de Cooperare şi Coordonare Turcă (TIKA) a inaugurat trei proiecte implementate la Universitatea Ovidius
din „Constanţa”, în data de 16 noiembrie. Proiectele au vizat Facultăţile de Matematică şi Informatică şi pe cea de
Istorie şi Ştiinţe Politice. La Facultatea de Matematică şi Informatică, Agenţia de Cooperare şi Coordonare Turcă-Biroul
sonuna kadar açan üniversite rektörüne teşekkürlerini iletmek ile birlikte, son üç ayda Romanya’da üç prestijli üniver-
sitede açılış gerçekleştirdiklerini, eğitimin her alanında Romanya’da proje ürettiklerini ve tüm uyguladıkları projelerin Bucureşti a renovat şi dotat Biblioteca „Cahit Arf” şi a înfiinţat Laboratorul Româno-Turc „Grigore Moisil”. Inaugurarea
Romen-Türk dostluğunu bir adım öteye götürmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti. a avut loc în prezenţa rectorului Universităţii „Ovidius”, profesor universitar dr. Sorin Rugină, a decanului Facultăţii de
Matematică şi Informatică, Wladimir Boskoff, a deputatului Iusein Ibram, a subprefectului judeţului Constanţa, Levent
Türkiye Cumhuriyeti Köstence Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel ise yaptığı konuşmada hem üniversiteye hem
Accoium precum şi a Coordonatorului Biroului TIKA Bucureşti, Ahmet Daştan şi a Consulului General al Republicii Turcia
de TİKA’ya gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden dolayı teşekkürlerini ifade ederek ve Romanya ile Türkiye’nin stratejik
la Constanţa, Uygar Mustafa Sertel.
ortaklığının altını çizdi.
„Asistăm astăzi la un moment important al dezvoltării relaţiilor academice româno-turce prin inaugurarea celor
trei spaţii destinate educaţiei, cercetării şi nu în ultimul rând, promovării relaţiilor culturale. Suntem bucuroşi că proiec-
tele noastre mai vechi prind iarăşi contur şi conform principiului, orice realizare reprezintă o punte nouă de plecare
către viitor, după inaugurarea acestor spaţii, vreau să fiţi beneficiarii lor şi să vă bucuraţi de tot ceea ce oferă, teh-
nică modernă, posibilităţi de studiu şi de cercetare astfel încât să putem dezvolta proiecte în viitor aşa cum ne-am
propus ca cea mai mare universitate de la Marea Neagră care poartă numele poetului Ovidius”, a afirmat rectorul
Universităţii „Ovidius”, profesor universitar dr. Sorin Rugină.
Dotarea Bibliotecii Facultăţii de Matematică şi Informatică a început în urma cu câţiva ani prin accesarea unor
fonduri europene şi s-a definitivat cu sprijinul TIKA, care a înzestrat-o cu 650 de volume de specialitate, devenind astfel
cea mai mare bibliotecă de profil din România. Despre inaugurarea Bibliotecii „Cahit Arif” şi a Laboratorului Româ-
no-Turc „Grigore Moisil” a vorbit decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică, Vladimir Boskoff. Matematicianul
a declarat: „Noi sutem o facultate multiculturală, la fel ca şi Dobrogea, ne înţelegem bine unii cu alţii şi colaborăm
de mulţi ani împreună. Ne bucurăm că vom colabora cu o organizaţie guvernamentală a statului turc şi mă refer la
• Noiembrie – Kasım •
pagina
sayfa 14 15 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •

Agenţia pentru Cooperare şi Coordonare Turcă, care ne-a ajutat să definitivăm două proiecte şi să le prezentăm astăzi
studenţilor.” Decanul Facultăţii de Matematică şi Informatică, a mai precizat că prima colaborare cu matematicienii Domnului Haci Ahmet Daştan,
Coordonator TIKA România
din Republica Turcia a început în urmă cu doi ani când a avut loc întâia conferinţă româno-turcă de matematică,
proiect coordonat de lector universitar dr. Denis Ibadula. Prezent la eveniment, decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe
Politice, conferenţiar universitar dr. Emanuel Plopeanu a evidenţiat bunele relaţii de cooperare pe care instituţia pe
care o reprezintă le-a avut cu Biroul TIKA Bucureşti precum şi cu reprezentanţele diplomatice ale Republicii Turcia
în România. Decanul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, conferenţiar universitar dr. Emanuel Plopeanu a declarat: Agenţia de Cooperare şi Coordonare Turcă, din România
„Este o toamnă fastă în ceea ce priveşte raporturile academice româno- turce la care i-am avut drept invitaţi şi sus- Prin intermediul acestei scrisori, în semn de respect şi apreciere pentru susţinerea dumneavoastră, vă adresez cele mai
ţinători atât pe domnul Consul General Uygar Mustafa Sertel şi Coordonatorul Biroului TIKA Bucureşti Ahmet Daştan alese mulţumiri, în numele celor peste 30.000 de etnici turci, din România.
şi credem că aceste evenimente au cimentat şi au pus bazele unui viitor al colaborării cât se poate de fructuos între De asemenea, în numele Uniunii Democrate Turce din direcţi ai proiectelor au fost copiii Centrului de Plasament
Universitatea „Ovidius”, între Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice şi între partenerii academici din Republica Turcia. România, a celor peste 6.000 de membri şi a tuturor instituţii- „Delfinul” din Agigea, dar şi cei din Centrul „Micul Rotter-
Aş vrea să închei printr-un paradox pe care l-au evidenţiat şi antevorbitorii mei. În această săptămână, în urmă cu lor partenere nouă, permiteţi-mi să vă transmit recunoştinţa dam”. Cu spijinul financiar al TIKA a fost achiziţionat, pentru
139 de ani, Imperiul Otoman renunţa la o provincie pe care o deţinuse timp de 4 secole. Astăzi, sprijinul generos al mea pentru buna colaborare, pe care Uniunea noastră a cele două centre, mobilier nou ( paturi, dulapuri, canapele,
Agenţiei de Cooperare şi Coordonare Turcă TIKA şi al Republicii Turcia merge în direcţia întăririi colaborării culturale avut-o cu reprezentanţa TIKA din România, coordonată timp birouri, scaune, mobilier de bibliotecă şi de bucătărie).
şi academice, ceea ce nu poate decât să demonstreze existenţa unui parteneriat istoric şi strategic între cele două de aproape trei ani de dumneavoastră. În toată această A fost o deosebită onoare ca pe parcursul acestor trei
ţări şi care, nu a fost viciat niciodată de relaţiile bilaterale.” perioadă, am derulat, cu sprijinul nemijlocit al TIKA, o serie ani să fim parteneri, să iniţiem şi să derulăm împreună pro-
În debutul discursului său, coordonatorul Biroului TIKA Bucureşti, Ahmet Daştan a mulţumit rectorului Universităţii de proiecte culturale, educaţionale şi sociale. iecte dintre cele mai ample, în care am implicat membri ai
„Ovidius” pentru buna colaborare pe care a avut-o în realizarea celor 4 proiecte implementate în instituţia de în- Acest fapt, ne-a încurajat în dezvoltarea altor activităţi comunităţii turce din România de toate vârstele.
văţământ pe care o conduce şi a mărturisit că, ori de câte ori îi calcă pragul, se simte ca acasă. Totodată, oficialul la nivel naţional şi internaţional. Totodată, ne-am aplecat A fost o deosebită plăcere să vă avem alături şi să ne
turc a mulţumit pentru sprijinul acordat implementării proiectului din cadrul Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice, atât asupra nevoilor semenilor noştri, bucurându-le viaţa cu unim forţele pentru a pune în aplicare proiecte dintre cele
diverse activităţi sociale, printre care: asigurarea unor spaţii mai îndrăzneţe care, poate uneori, păreau irealizabile.
decanului, conferenţiar universitar dr. Emanuel Plopeanu cât şi conducerii Uniunii Democrate Turce din România.
moderne de studiu, participări la diferite evenimente cultu- Privind în urmă, la cei aproape trei ani de colaborare,
Ahmet Daştan a mai mulţumit în numele Agenţiei de Cooperare şi Coordonare Turcă TIKA, tuturor partenerilor din
rale, chiar şi achiziţionarea unui număr important de costu- putem să spunem astăzi că am realizat lucruri importante
România cu ajutorul cărora de la data deschiderii biroului de la Bucureşti şi până în prezent în mai puţin de 3 ani de
me tradiţionale atent lucrate, care pun în valoare bogăţia pentru comunitate şi că ne dorim să păstrăm această ten-
zile a reuşit să implemeteze 85 de proiecte.
folclorului turcesc. dinţă.
În debutul discursului său, Consulul General al Republicii Turcia la Constanţa a transmis călduroasele salutări ale Aţi fost un partener de nădejde al uniunii şi implicit al Ne dorim ca proiectele derulate pe perioada manda-
Ambasadorului Osman Koray Ertaş şi s-a referit la importanţa relaţiilor bilaterale dintre România şi Turcia, subliniind comunităţii turce din România, demonstrând faptul că nu- tului dumneavoastră în România să fie un punct de reper şi
importanţa dezvoltării relaţiilor academice dintre cele două state. „Între România şi Turcia există relaţii istorice sunt mai împreună, prin contact permanent cu cetăţenii, etnici totodată un barometru pentru colaborarea noastră viitoare
două ţări prietene, sunt două ţări aliate, doi parteneri strategici. Relaţiile economice, politice şi militare dintre ţările turci, vom putea susţine şi promova permanent identitatea, cu TIKA.
noastre se află la un nivel foarte ridicat. De asemenea, sunt într-o continuă dezvoltare relaţiile culturale şi academice. interesele şi activităţile care privesc dezvoltarea durabilă a Vă adresăm recunoştinţa noastră, cea mai profundă,
Relaţiile academice dintre ţările noastre au practic două componente. Una dintre aceste componente o constituie noastră, a tuturor. pentru deschiderea faţă de comunitatea noastră şi pentru
simpozioanele şi reuniunile academice pe care le organizează reprezentanţii mediului academic dintre cele două Astfel, au fost realizate proiecte precum: amenajarea grija manifestată faţă de membrii comunităţii noastre.
ţări. Acest tip de activităţi a organizat în acest an Universitatea „Ovidius” din Constanţa”, a declarat Consulul General şi dotarea la standarde moderne a 40 de clase şi săli de Avem convingerea că primii ani de activitate ai TIKA
al Republicii Turcia la Constanţa, Uygar Mustafa Sertel. curs din şcolile şi facultăţile româneşti, ce au adus bucurie în în România, sub coordonarea dumneavoastră, constituie
După rostirea discursurilor au fost inaugurate atât Biblioteca „Cahit Arf” a Facultăţii de Matematică şi Informatică sufletul elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi sentimente o bază temeinică pentru o colaborare viitoare de durată
dar şi Catedra de Istorie Turcă şi Tătară a Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe Politice. Apoi, în prezenţa conducerii Universităţii de mândrie ale părinţilor; amenajarea unor locuri de joacă, şi de succes.
precum cel de la Grădiniţa Bilingvă Româno – Turcă „Zubey- De asemenea, ne exprimăm convingerea că relaţia
„Ovidius”şi a oficialilor turci, istoricul Metin Omer a susţinut primul curs demonstrativ de Istoria şi Cilvilizaţia turcilor
de Hanım”din Constanţa şi reabilitarea totală a Grădiniţei Bi- dintre cele două ţări prietene şi parteneri strategici România
dobrogeni, curs organizat în premieră în acest an de Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice în parteneriat cu Uniunea
lingve Româno – Turce din cadrul Colegiului Naţional „Kemal şi Turcia au cunoscut un nou impuls odată cu deschiderea
Democrată Turcă din România.
Atatürk”, care a reprezentat o altă dovadă a responsabilităţii biroului TIKA la Bucureşti, reprezentanţă care, în scurt timp,
Sorina Asan pe care TIKA o manifestă faţă de generaţiile viitoare. a pus bazele unor proiecte măreţe la nivelul întregii ţări,
Investind în copii, investim în viitor, deviză căreia aţi beneficiari fiind nu numai membrii comunităţii turce, ci şi
subscris şi dumneavoastră încă de la venirea în România. populaţia majoritară.
Nu aţi omis nici proiectele care au avut ca obiectiv Pentru toate acestea vă mulţumim, domnule Ahmet
creşterea calităţii vieţii copiilor din sistemul de protecţie a Daştan. Sunteţi pentru noi un prieten devotat, căruia îi do-
minorilor, precum şi asigurarea unui cadru armonios dezvol- rim sănătate, mult succes şi sperăm să mai avem astfel de
tării fizice şi psihice a acestora. Mărturie sunt terenul sportiv oameni printre noi. Cu astfel de oameni nu există obstacole
polivalent (fotbal, baschet, handbal), dar şi un spaţiu cu jocuri de netrecut şi viaţa devine mai frumoasă.
pentru preşcolari şi şcolari date în folosinţă copiilor din cadrul Cu speranţa că acesta a fost doar începutul unei co-
Complexul Sportiv „Erou Omer Halisdemir”, la sediul Centrului laborări de durată, care în viitor va fi la fel de fructuoasă, vă
de Plasament Micul Rotterdam din Constanţa. Beneficiarii doresc succes în plan profesional şi personal.

Vă asigurăm, pe dumneavoastră şi pe reprezentanţii TIKA de la Ankara, de stima şi deosebita noastră consideraţie,

Preşedinte UDTR, Ing. Fedbi OSMAN


• Noiembrie – Kasım •
pagina
sayfa 16 17 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •

Tinerii turci, la Proiecte Educaţionale intre


„Şcoala de radio România şi Turcia - ediţia a II a
şi televiziune: Uniunea Democrată Turcă din România (UDTR) a derulat, în perioada 29 noiembrie - 3 decembrie, un proiect
educaţional în Republica Turcia.

Minorităţile în P roiectul a fost coordonat de comisia de învăţământ a UDTR reprezentată de doamna Vildan Bormambet şi a reunit
profesori de limba turcă, formatori de la Casa Corpului Didactic din Bucureşti şi Constanţa, precum şi reprezentanţi
ai Ministerului Educaţiei Naţionale şi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa.

direct” De peste 27 de ani de acivitate, Uniunea


Democrată Turcă din România este punte de
legătură între cele două ţări partenere şi prietene

T rei membre ale Comisiei de Tineret a UDTR au participat


la începutul lunii octombrie la cea de-a treia ediţie a
„Şcolii de radio şi televiziune: Minorităţile în direct”. Proiec-
România şi Turcia. Acest lucru se poate oglindi şi
prin numeroasele proiecte şi parteneriate realizate
de comisia de învăţământ a UDTR, prin profesor
tul, iniţiat şi organizat de Asociaţia „Reţeaua de Cultură”, Vildan Bormambet. Aşa cum declară responsabila
a fost finanţat de Departamentul pentru Relaţii Interetnice comisiei, în decursul anilor s-au realizat peste 60
din cadrul Guvernului României. de parteneriate între şcoli din România şi Turcia,
Au participat aproximativ 50 de tineri de la diferite schimburi de profesori şi elevi prin care s-a evidenţiat
comunităţi etnice, pe parcursul a patru zile ei fiind iniţiaţi în tradiţiile, cultura şi obiceiurile celor două ţări. Din
tehnica de realizare a unor materiale radio şi tv, de la ide- aceste parteneriate s-au născut prietenii frumoase,
ea de concepere, documentare, structurarea informaţiei, cu deschidere spre toleranţă şi respect s-au înlesnit
construirea unui text, filmarea sau inregistrarea propriu-zisă, proiecte de tip Erasmus, Comenius, cursuri de
prelucrarea şi aranjarea materialelor din punct de vedere formare şi nu în ultimul rând concursuri de creaţie
tehnic precum şi difuzarea acestora. Uniunea Democrată literară şi plastice.
Turcă din România a fost reprezentată în proiect de Aylin Prin activitatea „Proiecte Educaţionale intre
Asan, Aynur Ablai şi Kamer Karani. România şi Turcia” s-a semnat un protocol de
Anul acesta, participanţii la proiect şi lectorii invitaţi au colaborare între Inspectoratul Şcolar Judeţean
vorbit despre limbajul jurnalistic şi limbile materne, despre Constanţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Selcuklu
cum se realizează o emisiune şi ce înseamnă o grilă de în cadrul proiectului SEDEP ( Proiectul Educaţional-
programe, despre alegerea subiectului şi stabilirea textului Importanţa Valorilor Culturale), prin intermediul
pentru filmare, iar pe parcursul a mai bine de două zile s-a căruia instituţia din Republica Turcia a donat cărţi
lucrat practic la realizarea unor buletine de ştiri de radio de poveşti.
şi TV. Au mai fost semnate protocoale de colaborare
Lectorii invitaţi să vorbească în cadrul proiectului de între Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi” din
anul acesta au fost Jenia Comănescu, Adina Bocai, Ştefan Medgidia şi Şcoala Gimnazială „Şehit Beşir Balcioglu”
Leonte, Mihai Leonte, Codruţ Mihalis Dumitrache, Valentin din Istanbul, între Şcoala Gimnazială „Spiru Haret”
Rupiţă, Viktor Moozz, Alex Minov. din Medgidia şi Şcoala Gimnazială „Azime Yilmaz”
Coordonatoarea proiectului, Svetlana Crăciun, este din Istanbul, între Şcoala Gimnazială „Ion Jalea” din
de părere că acest demers jurnalistic dedicat tinerilor Constanţa şi Şcoala Gimnazială „Sultantepe” din
le oferă acestora posibilitatea să se implice mai activ în Istanbul, între Şcoala Gimnazială „Mihail Coiciu”
viaţa comunităţilor din care provin. „Tinerii vor fi promotorii din Constanţa şi Şcoala Gimnazială „Esenyurt”
identităţii culturale, combinând noile tehnologii şi orientări din Istanbul şi între Colegiul Tehnologic „Nicolae
mass-media cu valorile jurnalistice consacrate”, sunt de Dumitrescu” din Cumpăna şi Şcoala Gimnazială
părere organizatorii. „Esenyurt” din Istanbul.
Deschiderea oficială a proiectului a avut loc în pre- „Delegaţia de profesori din România a avut
zenţa consilierului superior din cadrul DRI, Aidun Curtmola, întâlniri cu reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare
care a transmis şi un mesaj de încurajare şi de motivare Beklikduzu, Avcilar, Esenler din Istanbul şi a fost
participanţilor. primită de guvernatorul districtului Beklik- duzu tot
din Istanbul. Proiectul face parte din seria de acţiuni
Redacţia organizate de UDTR cu scopul de a întări cooperarea
• Noiembrie – Kasım •
pagina
sayfa 18 19 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •

în domeniul educaţiei cu instituţii de învăţământ din


Republica Turcia”, a declarat preşedinta comisiei
de învăţământ a UDTR, prof. Vildan Bormambet.
Kumluk Camii’de Mevlid Kandili
“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” buyuran Peygamberimiz, miladın 571'inci yılı, kameri aylardan
Delegaţia de profesori din România a fost
Rebiulevvel'in 12'nci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke'de dünyaya geldi. Şüphesiz O'nun doğumu, beşeriyetin
formată din Elisabeta Ana Naghi - MEN, prof.
saadeti açısından, insanlık tarihinin en önemli olayıdır.
Icbal Anefi - ISJ Constanţa, Georgiana Bolojan
- CCD Bucureşti, Sorina Plopeanu - director Kuran-ı Kerimde buyurulduğu gibi O, alemlerin Rabbinden, alemlere rahmet olarak gönderildi (Enbiya, 107). Onun
CCD Constanţa, directori ai şcolilor şi liceelor doğum nedeniyle tüm müslümanlar dünyada onun doğumunu kutladılar.
constănţene care au semnat protocoale de Her sene olduğu gibi bu sene de Romanya'da tüm camilerde programlar yapılarak Mevlid Kandili kutlandı. İmamlar
colaborare, precum şi profesori de limba turcă. mevlitler okuyup programlar hazırladılar. Köstence'de program Kumluk camiide yapıldı. Program ikindi namazından
Profesorii din România au fost impresionaţi sonra başlayarak sohpet, mevlid, ilahiler ve dua ile devam etti. Programa Romanya Müslümanlar Müftüsü Sn. Murat
de ospitalitate la rang de arta din partea scolilor Yusuf ve Köstence imamları katıldılar. Köstence cemaati yoğun ilgi göstererek Kumluk Camiyi doldurdular. Romanya
din Istanbul in proiectul coordonat de Uniunea Democrată Turca din Romania, la Editia a II a şi au felicitat-o pe d-na Demokrat Türk Birliği Din Komisyonu programa katılan tüm cemaate ikramlarda bulundu. İkramların hazırlarlanması
Vildan Bormambet Mustafa si UDTR pentru organizarea impecabila a programului cu speranţa ca aceste proiecte să gençlerimizin katılmaları ile gerçekleşti. Böylece paylaşmayı, insanlara faydalı olmayı ve yardım elini uzatmanın se-
fie benefice elevilor şi implicit profesorilor prin exemplele de bune practici din şcolile vizitate, vincini yaşadılar. Gençlerimizin yardımlarından Allah razı olsun ve kabul etsin!

„Ani de aur”
Birlik duygusunun güçlendirdiği bu özel geceyi doyasıya idrak ettik. Bu mubarek gecede yapılan dualar, okunan
mevlitler ve söylenen ilahiler kabul olmasını niyaz ederiz ve hocalarımızın söylemiş oldukları ilahileri ve okudukları mev-
litlerli Allah kabul etsin. Peygamberimizi ve insanlığa getirdiği en büyük hediye Kur’an’ı Kerimi yakından tanımamıza ve

U
nuru etrafında birleşmemize vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ederim.
niunea Democrată Turcă din România a derulat proiectul „Ani
de aur” („Altın Yaşlar”), în perioada 2-5 noiembrie, în Republica
Turcia, la invitaţia Asociaţiei Turcilor din Bulgaria cu sediul la Istanbul.
Proiectul a fost organizat de Comisia de femei şi a reunit reprezen-
tante ale filialelor UDTR din: Constanţa, Tulcea, Galaţi, Mangalia,
Cernavoda Hârşova, Cobadin, Cumpăna, Măcin şi Babadag. În data
de 2 noiembrie, preşedintele şi vicepreşedintele Comisiei de femei,
Melek Amet, respectiv Durie Accoium împreună cu preşedintele
filialei UDTR Galaţi, Gülten Abdula, au participat la lucrările Con-
ferinţei pentru Securitate organizată de Centrul Asiatic Turc pentru
Studii Strategice. Delegaţia din România a mai avut o întrevedere
cu fondatorul fundaţiei „Cenan”, profesor dr. Kemal Tahir Gürsoy, fost
Ambasador al Republicii Turcia la Vatican. Reprezentantele Comisiei
de femei au vorbit despre proiectele pe care le derulează UDTR

Sărbătoarea Mevlid la
pentru promovarea valorilor culturale ale etnicilor turci din România
şi au vizitat muzeul şi biblioteca fundaţiei „Cenan" care numără sute
de volume. În muzeu sunt expuse obiecte de cult, scrieri caligrafice

geamia Kumluk din Constanţa


din Coran, caftane şi instrumente muzicale. Delegaţia din România a
mai vizitat geamiile Suleymaniye, Sultan Ahmet, Aya Sofia, Eyüp din Istanbul şi Muzeul Spitalului de Psihiatrie din Edirne.
Proiectul „Altin Yaşlar" face parte din seria de proiecte derulate de UDTR cu scopul de a dezvolta relaţiile cul-
turale cu Republica Turcia. În data de 29 noiembrie 2017 musulmanii din România au celebrat sărbătoarea Mevlid Kandili, Noaptea naşterii
Nurgean Ibraim Profetului Muhammed. Evenimentul marcat în a 12- a noapte din luna Rebiul Evvel a calendarului islamic, a fost prima
dintre cele cinci nopţi luminate pentru musulmani, care de altfel sunt denumite Kandil. Nopţile sfinte din calendarul
musulman au primit denumirea Kandil, în timpul Sultanului Selim al II-lea (sec. XVI) când acesta a decis în mod oficial
iluminarea minaretelor moscheilor cu lumânări pentru a vesti credincioşilor caracterul sfânt al acestora.
Membrii comunităţii turce din Constanţa şi ai filialelor teritoriale ale U.D.T.R. au sărbătorit cu bucurie şi emoţie
Naşterea Profetului Muhammed. În această zi plină de înţelepciune şi iertare, belşug şi milostenie toţi cei prezenţi la
geamia Kumluk din Constanţa s-au rugat lui Allah. Convinşi de puterea acestei sărbători şi-au deschis sufletele şi s-au
rugat într-o linişte deplină cu toate că interiorul geamiei devenise neîncăpătoare. Imamul geamiei a recitat versete
din Coran şi în predica ţinută nu a uitat să le spună tuturor să fie buni părinţi, vecini, prieteni, să-şi respecte semenii, să
muncească mai mult, să se informeze, să vină cu idei şi soluţii pentru rezolvarea problemelor comunităţii.
La eveniment, pe lângă enoriaşi, au participat muftiul cultului musulman din România, d-nul Iusuf Murat, preşe-
dintele comisiei de religie d-nul Islam Remzi, imami şi reprezentanţi ai U.D.T.R.

Firdes Musledin
• Noiembrie – Kasım •
pagina
sayfa 20 21 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •

Disperarea creştinătăţii şi rele Maestru al Ordinului Sf. Ioan de Ierusalim, crezând ca Mahomed urma să pornească imediat asupra insulelor din
Marea Egee, îi scrise stareţului mânăstirii Ordinului, în Germania, cerându-i să mobilizeze imediat cavalerii, pentru a-i

gloria sultanului
trimite în Rodos. Puţin mai târziu, el porunci şi stareţului din Auvergne să-i trimită cavaleri. „Rodosul”, îi spuse el, „este
ca un miel nevinovat între lup şi alte fiare sălbatice.” În întreaga Mediterană de Răsărit, o mare spaimă îi cuprinse pe
toţi locuitorii. care şi-l închipuiau deja pe sultan pregătind o mare expediţie împotriva posesiunilor creştine, a Romei

T oată lumea aştepta ca aceasta să se întâmple mai devreme sau mai târziu. Totuşi, vestea prăbuşirii imperiului lui şi a oraşelor italiene.
Constantin căzu peste Europa ca o lovitură de trăsnet. Ceva esenţial pentru spiritualitatea creştină dispărea pentru Papa primi vestea în ziua de 8 iulie. „Este ruşinea creştinătăţii”, scria Mioolae al V-lea. Un vestit călugăr, Fra Roberto
totdeauna. La Roma şi în sânul Bisericii domneau jalea şi disperarea, pnritre credincioşi, o adâncă mâhnire, printre Caracciolo, anunţă această ştire popOrului înnebunit de frică. În zilele care urmară, propovăduitorii străbătură oraşul,
cârmuitorii de popoare, nesiguranta şi teama de viitor. spunând sus şi tare că Dumnezeu lovise capitala Răsăritului creştin pentru a-i pedepsi pe oameni pentru păcatele
Consecinţele politice, militare şi economice nu întârziară să apară. Stăpânirea asupra Istanbulului şi a Bosforului lor, că trebuiau să se aştepte ca Mahomed să ajungă chiar la Roma şi că urmau dezastre şi mai mari. Circula zvonul
şi a Dardanelelor le asigura turcilor supremaţia totală în Orientul Mijlociu şi în Europa de Răsărit. Sultanul, deţinător al că sultanul pregătea o flotă de 300 de vase pentru a invada Italia şi apoi ţările Mediteranei. În întreaga peninsulă,
acestei inegalabile poziţii strategice, va putea de acum înainte să-şi atribuie numele de „Suveran al celor Două Mări călugării îi rugau cu înfocare pe locuitori să se pocăiască. Câteva săptămâni mai târziu, Nicolae al V -lea va lansa un
şi Continente”. aşa cum se va intitula chiar el. Anatolia şi Rumelia erau acum unite. Odată Dardanelele şi Bosforul apel la o nouă cruciadă împotriva turcilor şi a suveranului lor, „fiul Satanei, pierzanie şi moarte, marele halaur roşu cu
fortificate şi puternic apăra te, nimeni nu va mai putea separa în viitor provinciile Europei de cele ale Asiei. Eliberaţi şapte capete, încununat de şapte coroane, cu zece coarne”, zugrăvit în Apocalipsă. Totuşi, pacea trebuia restabilită
de orice grijă în această privinţă, Mahomed şi urmaşii lui se vor strădui fără răgaz să extindă imperiul, mai întâi la sud mai întâi în Italia, acolo unde războiul dintre Veneţia şi Milano contribuise mult la abandonarea împăratului bizantin
de Dunăre - Serbia va dispărea în curând - şi apoi în Anatolia, unde principatele musulmane vor fi supuse unul după şi, ca urmare, cardinalii ambasadori porniră de îndată spre Neapole, Milano, Florenţa şi Veneţia.
altul. În mai puţin de un secol, oştile lui Soliman Magnificul vor ajurige la Bagdad şi vor ameninţa Viena. La întoarcerea sa din Orient, lsidor din Kiev declară că Mahomed părea mai puternic decât Cezar, Alexandru
„Problema orientală”, adică aceea a rivalităţii dintre puterile europene la răsărit de Mediterana, fusese rezolvată, „şi toţi ceilalţi prin ţi care au năzuit vreodată să stăpânească lumea”. „Bogăţia sa este uriaşă”, spuse el, „are 230 de
şi încă pentru multă vreme, în favoarea otomanilor. În schimb, se ridica problema viitorului legăturilor comerciale cu nave şi poate să construiască oricâte vrea; el are, de asemenea, 30.000 de cavaleri, o numeroasă pedestrime şi
Levantul şi Marea Neagră, de o însemnătate aproape vitală pentru numeroase ţări creştine din jurul Mediteranei, în posibilităţile sale de a mai recruta ostaşi sunt nemărginite.” Turcii vor invada Italia prin Calabria sau Veneţia. „Dacă
special pentru italieni. Ea se va rezolva, puţin câte puţin şi numai în parte, totdeauna cu îngăduinţa sultanilor care în şase luni puterile italiene nu vor face pace, înainte de împlinirea a 18 luni turcii vor fi în Italia”. adăuga el. De la Bo-
acordau- sau nu acordau- aprobare de a se face comerţ. Dar posesiunile deţinute de occidentali în Mediterana vor logna, unde se găsea atunci, ilustrul umanist cardinalul Bessarion implora într-o scrisoare adresată dogelui Francesco
sta sub o neîntreruptă ameninţare, atunci când nu vor dispărea. Îndată după luarea Constantinopolului, Aeneas Sylvius Foscari ca Republica să ia armele.
Piccolomini scria: „Marea Neagră ne este deja închisă”. În curând ea va deveni „un lac turcesc”. Coloniile genoveze Totuşi, poate nicăieri nenorocirea nu a fost atât de cumplit resimţită ca la Genova. Pierderea Galatei-Pera era
din Crimeea nu mai pot fi apărate, cele de la Marea Egee sunt silite, din iulie 1453, să plătească tribut, făcând, cu alte sigură, viitorul cetăţii Caffa şi al coloniilor de la Marea Neagră, ameninţat. Chios-ul tremura de spaimă, Genova, care
cuvinte, act de supunere. Veneţia nu îşi va pierde aşa curând coloniile, dar nu peste mult timp cea mai însemnată trecea chiar atunci printr-o grea criză financiară, era mai tare lovită decât alte puteri mediteraneene. Evident, nu
dintre ele, Negroponte, îi va fi luată. De acum înainte, nimeni nu va mai vorbi serios despre organizarea unei expediţii putea fi vorba de a porni război împotriva sultanului. Singura rezolvare rămânea încercarea de a angaja tratative cu
pentru eliberarea Ierusalimului şi a Locurilor Sfinte ale creştini lor. Şi acolo a fost întoarsă pagina istoriei. Era dorită el. În curând, dogele şi Consiliul Bătrânilor vor hotărî să trimită ambasadori la Curtea lui Mahomed cu misiunea de a
acum eliberarea Constantinopolului, fără însă ca cineva să creadă cu adevărat că aceasta ar fi posibil. Cei care încerca să salveze Galata-Pera, de a obţine consimţământul pentru repararea zidurilor ei, libertatea comerţului cu
fuseseră consideraţi drept hoarde barbare şi inculte zdrobiseră de curând vestitul Bizanţ. Aici stăpânea acum o nouă colonia şi asigurarea liberei legături cu Caffa prin Bosfor şi Dardanele. Solii genovezi, după ce s-au sfătuit cu com-
putere cu uriaşe mijloace militare, un suveran despre care totul lăsa să se înţeleagă că era deosebit de inteligent, şi patrioţii lor din Chios, Galata şi Edime, nu vor îndrăzni niciodată să prezinte sultanului astfel de cereri. Unul muri pe
o conducere militară pricepută. Cea mai puternică cetate de pe uscat şi mare a timpului nu a izbutit să reziste noilor drumul de întoarcere, celălalt pretextă că este bolnav pentru a refuza o a doua misiune în Orient. Câteva luni mai
tehnici de asediu, tunurilor cu un calibru nemaivăzut vreodată. Aceşti asiatici, consideraţi sălbatici, folosiseră şiretlicuri târziu, Signoria va vinde coloniile de la Marea Neagră Băncii San Giorgio, a cărei putere financiară era cu mult mai
de neînchipuit. Sultanul lor deţinea o artă a războiului demnă de marii generali ai Antichităţii. Încotro se va îndrepta el mare decât a Republicii - fapt ce nu va împiedica pierderea de către bancă a coloniilor.
acum, după cucerirea celei mai însemnate baze maritime şi militare a Orientului? Lumea creştină era înspăimântată. Şi ţările din Europa de Răsărit au început să tremure aflând despre victoria lui Mahomed. Sârbii, primii care au
auzit această veste, înţeleseră că le va veni în curând rândul. Era părerea tuturor. Într-o scrisoare către burgmeisterul
O durere profundă Sibiului, episcopul - probabil grec - Samil spunea: „Turcii au de gând, dacă Dumnezeu o îngăduie, să supună toată

D atorită încetinelii cu care se transmiteau veştile, ştirea despre căderea Constantinopolului, răspândindu-se trep-
tat, ajunse cu greu în Apus. Mai repede sosi în Grecia şi în insule. Navele veneţiene scăpate din Cornul de Aur o
purtară mai întâi la Negroponte, unde se afla pe atunci flota trimisă de Senat la începutul lunii mai. Căpitanul-gene-
creştinătatea. Noi am aflat, de asemenea, că vor să pornească împotriva ţării despotului (Serbia) şi să o cucereas-
că... Oraşul vostru, Sibiu, are reputaţia de a fi o piedică în drumul lor, pe care ei vor să o înlăture. Vă sfătuim să întăriţi
oraşul şi să puneţi să se sape şanţuri, dacă nu doriţi să-I pierdeţi.” Sibiul nu va fi atacat decât mulţi ani mai târziu, dar
ral al mării, Giacomo Loredan, trimise imediat un gripo (vas rapid) cu o scrisoare adresată autorităţilor Serenissimei. Serbia va fi în curând înfrântă.
Aceasta ajunse în seara zilei de 29 iunie. Secretarul Consiliului celor Zece citi scrisoarea în faţa Senatului, mut de uimire. Groaza cuprinse şi Apusul, care nu era totuşi direct ameninţat. Pretutindeni se ridicau voci ce proroceau sfârşitul
Vestea, întărită de o altă scrisoare sosită aproape în acelaşi timp, din partea guvernatorului din Modon, făcu repede lumii şi că sosise vremea pocăinţei. Regii şi principii se înţeleseră să se pregătească fără întârziere de luptă. Împăratul
înconjurul oraşului: „Atunci începură tânguirile, ţipetele, gemetele. Toţi se izbeau cu pumnii în piept, îşi zgâriau faţa, Frederic al III-lea era şocat. El se găsea pe atunci la Graz, împreună cu Curtea sa, având pe lângă el ca secretar al
îşi smulgeau părul, unul pentru moartea tatălui, altul pentru a unui fiu şi altul pentru avutul său...” Cancelariei imperiale pe Aeneas Sylvius Piccolomini, care întocmi îndată scrisori pe care le trimise, în numele împăra-
Chiar a•doua zi, Senatul trimise papei o scrisoare anunţându-i vestea. „Dacă papa şi principii ţărilor creştine”, tului, republicilor italiene, principilor şi regilor Franţei şi Angliei, chemândui, în primavara viitoare, la o adunare menită
îi scriau cârmuitorii veneţieni lui Nicolae al V -lea, „nu se unesc în grabă, vor urma cele mai mari primejdii pentru să hotărască o cruciadă. Nu se cunoaşte răspOnsullui Carol al VII-lea, dar se pare că el nu era un entuziast adept
creştinătate.” Fură de asemenea trimise instrucţiuni ambasadorului la curtea lui Alfonso al V -lea, regele Neapolelui, al unei expediţii în Orient. Franţa, abia ieşită din Războiul de 100 de Ani, avea probabil alte preocupări ca urmare a
care-i cereau să pledeze în acelaşi sens. Din Candia (Heraclion), arhiepiscopul Isidor din Kiev, care izbutise, deşi rănit, încercărilor prin care trecuse regatul. Doar ducele de Burgundia va susţine cu căldură cruciada.
să plece din Constantinopol, trimise scrisori Colegiului cardinalilor la Roma, regelui Alfonso şi conducerii mai multor Această „impresie de neînchipuit” provocată de sfârşitul imperiului bazileilor va dăinui încă mult timp în Apus.
oraşe italiene, pentru a da alarma. „Marea teamă” va fi mereu prezentă, reînnoită cu fiecare victorie a lui Mahomed în Europa de Răsărit şi pe alte me-
Insula Chios primi la fel de repede ştirea catastrofei, ca şi Rodosul ce se grăbi să se pregătească de luptă. Ma- leaguri, fiind întărită şi de descrierile, aproape toate închipuite, ale actelor de cruzime ale sultanului.
• Noiembrie – Kasım •
pagina
sayfa 22 23 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •

Kaan Urgancıoğlu Biyografisi


Kaan Urgancıoğlu, 8 Mayıs 1981 tarihinde tanınmış bir ailenin
oğlu olarak İzmir’de doğmuştur. Ortaokulu Özel Türk Koleji'nde bitirdi.
TO P 1 0
– R A DI O T –
Sonra da Amerikan Koleji'nden mezun olarak lise diploması aldı. Daha
sonra 2000 senesinde istanbul’a gelerek Marmara Üniversitesi Sermaye
Piyasası ve Borsa üzerine eğitim aldı. Sinemaya başlayınca üniversite
eğitimini yarım kaldı. Ancak 2007 senesinde mezun olabildi.
Yapımcı Abdullah Oğuz 2002 yılında Suat Yalaz'ın çizgi roma-

N oie m b r ie
nını televizyona uyarlamaya hazırlanırken Karaoğlan rolü için hem
oyunculuk yeteneği olan hem yakışıklı, hem ata binebilen hem de
tanınmamış bir yüz arıyordu. 2002 yılında üniversite ikinci sınıftayken
daha önce de ata bindiği için “Karaoğlan” isimli bu diziye aile dostları
Demet Akbağ'ın vesilesiyle seçilmiş.
Kaan Urgancıoğlu, 2006 yılında yönetmenliğini Tunç Başaran,
Temel Gürsu ve Orhan Oğuz birlikte yaptıkları “Azap Yolu” dizisinde;
Kadir İnanır, Engin Şenkan, Melisa Sözen ve Ebru Akel ile birlikte oynadı.
20 0 8 yılında New
York'taki Stella Adler Studio
of Acting'de oyunculuk okulunda 4 ay eğitim aldı.
Kaan Urgancıoğlu, 2012 yılında Derin Mermerci ile ilişki yaşadı. 2014
yılından beri Zeynep Oymak ile birliktedir.
Haziran 2015 ayında Muğla’nın Menteşe ilçesinde çekimlerine başla-
dıkları, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Yağmur Ünal’ın yapımcılığını
üstlendiği "Uzaklarda Arama" adlı filmin yönetmenliğini Türkan Şoray ya-
pacak. Yağmur Ünal, ayrıca bir hayat kadınını canlandıracağı bu filmde
ilk defa oyunculuk da yapacak. Filmin oyuncuları ise Sevda Erginci, Doğa
Konakoğlu, Eşref Kolçak, Tanem Sivar, Fırat Tanış, Kaan Urgancıoğlu, Suna
Selen, Elif Atakan, Ekin Türkmen, Pınar Göktaş, Sercan Badur, Mehtap Bayri
gibi oyuncular olmuştur.
Ekim 2015 ayında Star TV'de gösterilmeye başlayan, yönetmenliğini Hilal
Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit ve Neslihan Atagül'ün oynadığı
"Kara Sevda" adlı dizide Zerrin Tekindor, Melisa Aslı Pamuk, Kaan Urgancıoğlu,
Burak Sergen, Kürşat Alnıaçık da oynamıştır. 10. Oğuzhan Koç ........ – Vermem seni ellere
Filmleri ve Dizileri : 2008 - Limon Ağacı
9. Hadise .............................. - Sıfır Tolersans
2015 - 2017 - Kara Sevda (Emir Kozcuoğlu) (dizi) 2007 - Tutsak 8. Mustafa Ceceli ................ - Geçti o Günler
2015 - Uzaklarda Arama (Tayfun)(sinema) 2007 - Son Ders: Aşk ve Üniversite (sinema)
2015 - Filinta (Otto Petrovic) (TvDizisi) 2006 - İlk Aşk (sinema) 7. Manuş Babai .......................- Eteği Belinde
2014 - Panzehir (Mehmet Korkut)(sinema) 2006 - Gülpare
2013 - A.Ş.K. (Can Vural)(dizi) 2006 - Azap Yolu
6. Murat Dalkılıç
2012 - Son (dizi) (Konuk Oyuncu ) 2006 - Ah Polis Olsam & Oğuzhan Koç .........................– Aşinayız
2012 - Leyla ile Mecnun 2005 - Yeniden Çalıkuşu
2012 - Düşman Kardeşler (dizi) 2005 - Sessiz Gece
5. İrem Derici .- Bazı Aşklar Yarım Kalmalı
2012 - Acayip Hikayeler (Konuk Oyuncu ) 2005 - Seni Çok Özledim (dizi) 4. Mabel Matiz ....................– Ya Bu İşler Ne
2011 - Bir Ömür Yetmez 2005 - Körfez Ateşi
2010 - Peşpeşe (sinema) 2005 - Ispanaktan Nağmeler(sinema) 3. Tarkan .................................– Beni çok sev
2010 - Düriye'nin Güğümleri 2004 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu )
2009 - Büşra (sinema) 2003 - Kampüsistan 2. Ziynet Sali .... - Ağlar mıyım? Ağlamam...
2009 - Ayrılık 2002 - Karaoğlan
1. Sıla - Muhhbir
Kaynak: Biyografi.info
• Noiembrie – Kasım •
pagina
sayfa 24 25 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •

Sodalı Börek ISLAK KEK


Malzemeler: MALZEMELER
Kek için:
• 4 adet Yufka • 3 adet Yumurta
• 100 gram Beyaz Peynir • 2 su bardağı Un (280 gram)
• 100 gram Lor Peyniri • 1 su bardağı Şeker (200 gram)
• 100 gram Kaşar Peyniri • 1 su bardağından bir parmak az Süt (230 ml)
• 1 şişe Soda • 1 su bardağından bir parmak az Sıvıyağ (230 ml)
• 1 adet Yumurta • 2 adet Kakule
• 1 su bardağı Yoğurt • 1 paket Kakao (25 gram)
• 1/2 demet Maydanoz • 1 paket Hamur Kabartma Tozu
• 4 – 5 yemek kaşığı margarin • 1 adet Çubuk Vanilya
Sos için:
Adımlar:
• 1 su bardağından bir parmak az Süt (230 ml)
• 1 su bardağından bir parmak az Sütlü Çikolata (100 gram)
1. Margarini eritin ve oda sıcaklığına gelmesi için bekleyin.
2. Peynirler ve maydanozu birleştirin çatalla ezerek güzelce karıştırın.
ADIMLAR
3. Yoğurt, yumurta ve margarini karıştırarak sosunuzu hazırlayın.
4. Yağladığınız bir borcama ilk yufkayı buruşturarak yerleştirin. Üzerine sosun 1/4’ünü eşit bir şekilde dö- 1. Sos için, sütü ocağa alın, kaynar kaynamaz ocaktan alın. İçine çikolataları ekleyin, karıştırarak eritin.
kün. Soğumaya bırakın.
5. Üzerine tekrar yufka kapatın, soslayın ve peynirli harcın hepsini üzerine koyun. 2. Yumurtalar ve şekeri 7-8 dakika çırpın.
6. Kalan iki yufkayı da aralarına sos dökerek dizin. 3. Süt ve sıvıyağ ekleyip 1-2 dakika çırpın. Vanilyayı ekleyin tekrar çırpın.
7. Böreğin üzerine kalan sosu dökün. Bıçakla dilimleyin ve en son üzerine soda döküp 10 dakika dinlendi- 4. Un, kabartma tozu ve kakaoyu eleyerek ekleyin. En son kakuleyi ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırın.
rin. 5. Hazırladığınız kek hamurunu 170 derece fırında pişirin.
8. 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin. 6. Hafif ılınmasına izin verdiğiniz kekin üzerine sosunu dökün bir 10 dakika sosu emmesi için bekleyin.
7. Kekinizi servis etmeden bir gün önce pişirirseniz daha iyi sonuç alırsınız.
Afiyet olsun! Afiyet olsun !

PLACINTĂ CU Mod de preparare: Chec umed Mod de preparare:

APĂ MINERALA 1. Topiţi untul după care asteptaţi să ajungă la temperatura


camerei.
Ingrediente:
• 3 ouă
1. Pentru sos: Se fierbe laptele, după care se dă jos de pe foc
şi se amestecă cu ciocolata. Se lasă la răcit.
2. Amestecaţi toate tipurile de brânză cu pătrunjelul tocat. 2. Se bat ouăle cu zahărul pentru 7-8 minute.
Ingrediente: • 2 pahare de apă cu făină (280 gr)
3. Mixaţi iaurtul, ouăle şi margarina până obţineţi un sos. 3. Peste acest amestec se adaugă laptele şi uleiul şi se
• 1 pahar de apă cu zahăr (200 gr)
4. Într-o tavă de yena dată cu ulei se aranjează prima foaie amestecă pentru încă 2 minute. Se adaugă şi vanilia şi se
• 4 foi de Yufka( foi de placintă - se • 1 pahar de apă cu lapte (230 ml)
de yufka încreţită. Peste foaia de yufka se toarnă 1/4 din amestecă.
găsesc în comerţ) • 1 pahar de apă cu ulei (230 ml)
sos. 4. Adaugăm treptat şi făina, praful de copt şi cacaua. La
• 100 gr brânză telemea • 2 buc cardamon
5. Peste acesta foaie de yufka se mai pune una şi deasupra ei sfârşit se adaugă cardamonul şi se amestecă cu lingura
• 100 gr brânză dulce • 1 pachet mic de cacauă (25 gr)
se toarna sos şi tot amestecul de brânză. de lemn.
• 100 gr caşcaval • 1 pachet praf de copt
6. Ultimele două foi de yufka se pun pe rând şi între ele se 5. Acest chec se coace la cuptor la 170 de grade.
• 1 sticlă apă minerală • o păstaie de vanilie
pune şi sos. 6. Când checul este gata se lasă la racit după care se adau-
• 1 ou Pentru sos:
7. Deasupra se toarnă sosul rămas. După această operaţiune gă sosul de ciocolată şi se lasă la odihnă pentru 10 minute.
• 1pahar de apă cu iaurt • 1 pahar de apă cu lapte (230 ml)
se taie plăcinta în bucăţi de mărime potrivită după care se 7. Pentru un rezultat mai bun puteţi face această reţetă cu o
• 1/2 legătură pătrunjel • 1 pahar de apă cu ciocolată cu lap-
toarna apa minerală. Se lasă la odihnă pentru 10 minute. zi înainte de a îl servii.
• 4 – 5 linguri de unt te (100 gr)
8. Se dă la cuptorul preîncălzit la 180 de grade şi se lasă până Pofta buna!
devine aurie.
• Noiembrie – Kasım •
pagina
sayfa 26 27 pagina
sayfa
• Noiembrie – Kasım •
A DRESE UTILE
Ambasada Republicii Turcia Primaria Administraţia Finanţelor Oficiul Judeţean pentru
la Bucureşti Municipiului Mangalia Publice Medgidia Protecţia Consumatorilor
Calea Dorobanţilor nr. 72, sc. 1, Şos. Constanţei nr. 13 tel: 0241.751905 str. Decebal nr. 37 tel: 0241.810334 Constanţa
Bucureşti tel-fax: 0241.814766, 0241.810385 str. Poporului nr. 121 bis
tel-fax: 021.2124849 Primaria tel: 0241.550550
Municipiului Medgidia Direcţia Regionala Vamală
Consulatul General al S.C. ENEL S.A.
Republicii Turcia
Str. Decebal nr. 35 tel: 0241.812300 Constanţa Sucursala de Distribuţie a
Primăria Tulcea tel. 0240.511440
la Constanţa Prefectura Tulcea B-dul Tomis nr. 312 A Energiei Electrice
tel: 0241.519244 fax: 0241.692408
B-dul Ferdinand nr. 82, Consiluiul Judeţean Tulcea Constanţa
tel: 0241.607910, fax: 0241.615367 str. Păcii nr. 20 tel: 0240.512640 str. Nicolae Iorga nr. 89.A
Ministerul Justiţiei
tel: 0241.805999
Consulatul General Inspectoratul de Jandarmi Curtea de Apel Constanţa fax: 0241.616340
al Republicii Turcia la Judeţean Constanţa str. Traian nr. 35.C
Constanţa str. Mircea cel Bătrân nr. 108 tel: 0241.615248 tel-fax: 0241.616003 Congaz S.A.
Biroul Ataşatului comercial tel: 0241.618969, 956 str. Vasile Parvan nr. 16, Constanţa
B-dul Mamaia nr. 48, Constanţa Tribunalul Judeţean tel: 0241.508238
tel: 0341.147212 fax: 0341.146635 Inspectoratul pentru situaţii fax: 0241.542969
Constanţa
kostence@ekonomi.gov.tr
de urgenţă „Dobrogea“ al Secţia Civilă – Comercială Regia Autonomă Judeţeană
Muftiatul Cultului Musulman judeţului Constanţa str. Traian 31 tel: 0241.606572
de Apa Constanţa
str. Mircea cel Bătrân nr. 110 tel: 0241.606591, 606597, 606598
din România str. Călăraşi nr. 22-24
tel: 0241.617381 fax: 0241.616342 fax: 0241.551342, 551343
str. Bogdan Vodă nr. 75, Constanţa B-dul Tomis nr. 67 tel: 0241.611666 tel: 0241.664046, 661940, 664444
Sectia Penală
tel: 0241.611390
B-dul I.C. Brătianu nr. 2-4
Inspectoratul Judeţean de tel-fax: 0241.619628
RADET
T.I.A.D. - B-dul Tomis nr. 107, Constanţa
Poliţie Constanţa
Asociaţia Oamenilor de tel/fax: 0241.616937
B-dul Mamaia 104 tel: 0241.611364 Judecătoria Mangalia
Afaceri Turci din Dobrogea
str. Mircea cel Bătrân nr. 4
str. Eliberării nr. 4 etaj 2, Constanţa Poliţia tel: 0241.755 567 tel-fax: 0241.755568
tel-fax: 0241.629841
Municipiului Constanţa
B-dul Mamaia nr. 104-106 Judecătoria Medgidia
Deranjamente
T.I.A.D. Asociaţia
tel: 0241.502374
Oamenilor de Afaceri Turci str. Independenţei nr. 14 DERANJAMENTE POSTURI
Bucureşti tel: 0241.810287 tel-fax: 0241.810687 TELEFONICE . .................. 0800.880800
Poliţia Municipiului Mangalia
str. Ritmului nr. 7, sector 2, Bucureşti INFORMAŢII NUMERE CLIENŢI . 118932
Şos. Constanţei nr. 1 Ministerul Muncii,
tel-fax: 021.2501877, 021.2504593
tel: 0241.751305 fax: 0241.751307 Solidarităţii Sociale şi Familiei
INFORMAŢII DIVERSE ............... 118800
TUYAB - Direcţia de Muncă,
Poliţia Municipiului Medgidia
Uniunea Investitorilor Turci Solidaritate Socială şi
str. Republicii nr. 15 Alte servicii
din România tel: 0241.810730 fax: 0241.810434 Familie Constanţa
B-dul Burebista, nr. 3, Bl. D 16, sc. 1, str. Decebal nr. 13 C DERANJAMENTE APĂ-CANAL ..... 924
etaj 3, ap. 13, sector 3, Bucureşti Ministerul Agriculturii, pădurilor şi tel: 0241.612597 fax: 0241.694337
tel: 021.3262548 Dezvoltării Rurale DERANJAMENTE CONGAZ .......... 928
Direcţia pentru agricultură şi Inspectoratul Teritorial de
Romanya Türkiye Ticaret ve dezvoltare rurală Constanţa DERANJAMENTE DISTRIBUŢIE
Sanay Odası Muncă Constanţa ENERGIE ELECTRICĂ ................... 929
str. Revoluţiei din 22 Decembrie, 17-19
Camera de Comerţ tel: 0241.618136, 0241.611678 str. Decebal nr. 13.C fax: 0241.694317
INFORMATII S.N.C.F.R. . ................ 952
tel: 0241.691254, 693 951
Bilaterală România-Turcia fax: 0241.618962
POLIŢIA ClRCULAŢIE . ................... 954
str. Austrului nr. 58, Ministerul Sănătăţii
Ministerul Culturii şi Cultelor
sector 2, Bucureşti JANDARMERIE ............................... 956
tel: 021.3269722, fax: 021.3263667 Direcţia Judeţeană pentru Direcţia Judeţeană de
cultură, culte şi patrimoniu sănătate publică Constanţa TELEGRAME TELEFONATE . ........ 957
Colegiul Naţional cultural naţional Constanţa str. Mihai Eminescu nr. 2
POLIŢIA DE FRONTIERĂ . ............. 959
Kemal Ataturk str. Mircea cel Bătrân nr. 106 tel: 0241.694443, 0241.616176
str. Română nr. 2, Medgidia tel: 0241.613008 fax: 0241.512060 ASISTENŢA SOCIALĂ .................... 979
tel: 0241.811522, 0241.820577
Ministerul Finanţelor Publice Ministerul Transporturilor, PROTECŢIA CIVILĂ . ...................... 982
Consiliul Judeţean Direcţia Generală a Construcţiilor şi Turismului
Constanţa Finanţelor Publice Constanţa Registrul Auto Român Serviciul unic pentru
B-dul Tomis nr. 51 B-dul Tomis nr. 51 Constanţa apeluri de urgenţă ......... 112
tel.: 0241.488404, 0241.708404 tel: 0241.708010 fax: 0241.708011
B-dul I.C. Bratianu nr. 250
fax: 0241.708453
tel: 0241.690040
Direcţia Generală a
tel-fax: 0241.690055, 0241.690085
Prefectura Finanţelor Publice Constanţa
Judeţului Constanţa B-dul I. Gh. Duca nr. 18
Agenţia Judeţeană pentru
B-dul Tomis nr. 51 fax: 0241.615672 tel: 0241.488010 fax: 0241.488011
tel: 0241.617788, 0241.615065 Ocuparea Forţei de Muncă
Administratia Finanţelor Constanţa Mihail Kogălniceanu
Primaria Publice Mangalia str. Lacului nr. 14
str. Tudor Vladimirescu nr. 4
Municipiului Constanţa tel: 0241.613207, 0241.619626
cod 907195, jud. Constanţa
Şos. Constanţei nr. 13
B-dul Tomis nr. 51 tel: 0241.708100 tel: 0241.753795 fax: 0241.755005 fax: 0241.673840 telefon: 00 40 241 256456
00 40 241 255100 int. 820