Sunteți pe pagina 1din 10

PLAN LOCAL DE ACŢIUNE

PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA SITUAŢIEI ROMILOR


Nr. înregistrare la Primărie

Localitate (oraş sau COMUNA BLAGESTI Data finalizarii


comună)
Judeţ BACAU 02.07.2012
Primarul Localităţii Semnătură
Laurentiu MUNTEANU
Nume prenume Echipa de Funcţia deţinută
lucru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Instrucţiuni generale
 Planul local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor din localitatea noastră este un plan de dezvoltare al Administraţiei Publice Locale, la care
este de recomandat să fie consultată şi populaţia de romi din localitatea.
 Planul local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor trebuie completat, strict pe baza Fişei de evaluare a nevoilor comunităţii de romi;
 Punerea în practică a acţiunilor din acest Plan local de acţiune, va putea să schimbe în bine, destine ale localnicilor noştri.

CAPITOLUL I. ACTIVITĂŢI CARE POT FI FINANŢATE DIN BUGETUL LOCAL


Instrucţiuni generale
 Planul local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor din localitatea noastră este un plan de dezvoltare al Administraţiei Publice Locale, la care
este de obligatoriu să fie consultată şi populaţia de romi din localitate.

MAI 2012 Pagina 1 din 10


 Planul local de acţiune pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor trebuie completat, pe baza Fişei de evaluare a nevoilor comunităţii de romi;
 Punerea în practică a acţiunilor din acest Plan local de acţiune, va putea să schimbe în bine, destine ale localnicilor noştri.

CAPITOLUL I. ACTIVITĂŢI CARE POT FI FINANŢATE DIN BUGETUL LOCAL


Instrucţiuni pentru completare:
 Se preiau PROBLEMELE ANALIZATE din Fişa de evaluare a nevoilor comunităţii, NUMAI care au fost notate cu DA, NUMĂR, LUNGIME, KILOMETRI.
Aceste probleme devin INDICATORI (conform legislaţiei în vigoare este denumirea standard in cadrul bugetelor locale), care au numerotări standard
(partea dreaptă a tabelelor).
 Prognoza Buget 20013 - în cadrul acestui capitol, Autoritatea Publică Locală, poate PROGNOZA sume pentru îndeplinirea indicatorilor pentru anul
bugetar 2013:
 sume deja prevăzute în cadrul bugetului local;
 prin rectificare a bugetului;
 prin echilibrare a bugetului.
 Prognoza Buget 2014 - în cadrul acestui capitol, Autoritatea Publică Locală, poate PROGNOZA sume pentru îndeplinirea indicatorilor pentru anul
bugetar 2014.

SERVICII PUBLICE GENERALE


CAPITOL BUGETAR: AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de Prognoză Prognoză Clasificaţie Clasificaţie
implementare Buget buget Subcapitol Paragraf
(AN) 2013 2014 - bugetar bugetar
(RON) 2020
(RON)
1. Asigurarea salariului unui expert pe problemele romilor 8 14.500 14.500/ an 68.02.20.30 20

APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ


CAPITOL BUGETAR: ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de Prognoză Prognoză Clasificaţie Clasificaţie
implementare Buget buget Subcapitol Paragraf
(AN) 2013 2014 - Bugetar bugetar
(RON) 2020
(RON)
1. Infiintarea unui post de politist local pentru comunitatea de romi 8 13.500 13.500/ an 61.02.10 10

CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
CAPITOL BUGETAR: ÎNVĂŢĂMÂNT
Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de Prognoză Prognoză Clasificaţie Clasificaţie
implementare Buget buget Subcapitol Paragraf
(AN) 2013 2014 - Bugetar bugetar
(RON) 2020
(RON)

MAI 2012 Pagina 2 din 10


Şcoala cu pondere importantă de elevi romi
1. Elaborare documentatii tehnnice pentru reparatii curente/ capitale scoli unde 1 500.000 0 65.02.03.02 71.01
invata si copii romi sat Poiana Negustorului si sat Buda

2. Modernizare clase si dotare cu mobilier educațional (a se vedea si proiecte 1 100.000 0 65.02.03.02 71.01.03
cu finantare europeana)

3. Reparatii curente scoli (a se vedea si proiecte cu finantare europeana) 2 80.000 10.000 65.02.03.02 20.02

Grădiniţă cu pondere importantă de copii romi


1. Introducere sistem de incalzire centrala, reparatii curente in gradinita unde 1 40.000 0 65.02.03.02 71.01
invata si copii romi (schimbat usi si geamuri, etc.) – satele Buda si Poiana
Negustorului (a se vedea si proiecte cu finantare europeana)

2. Elaborare documentații tehnice pentru reparații curente/ capitale (a se vedea 1 10.000 0 65.02.03.02 71.01
si proiecte cu finantare europeana)

3. Modernizare clase si dotare cu mobiler educational (a se vedea si proiecte 7 10.000 0 65.02.03.02 71.01
cu finantare europeana)

4. Reparatii curente gradinite (a se vedea si proiecte cu finantare europeana) 2 10.000 30.000 65.02.03.02 20.02

CAPITOL BUGETAR: SĂNĂTATE


Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de Prognoză Prognoză Clasificaţie Clasificaţie
implementare Buget buget Subcapitol Paragraf
(AN) 2013 2014 - Bugetar bugetar
(RON) 2020
(RON)
1. Modernizare cabinet medical din Buda (a se vedea si proiecte cu finantare 1 0 50.000 66.02.08 71.01
europeana)

2. Realizarea/ elaborarea documentatiei tehnice pentru reparatii curente pentru 1 0 30.000 66.02.08 71.01
cabinetul sanitar (a se vedea si proiecte cu finantare europeana)

3. Asigurarea salariului mediatorului sanitar si asistent medical pentru ambele 8 32.400 32.400/ an 66.02.10 10
comunitati

CAPITOL BUGETAR: CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE


Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de Prognoză Prognoză Clasificaţie Clasificaţie
implementare Buget buget Subcapitol Paragraf
(AN) 2013 2014 - bugetar bugetar
(RON) 2020
(RON)

MAI 2012 Pagina 3 din 10


Viaţa culturală a localităţii
1. Reparații curente si studiu tehnic cămin cultural Buda care deserveste si 2 0 30.000 67.10.03.07 20.02
comunitatea de romi (a se vedea si proiecte cu finantare europeana)

2. Reparații capitale si curente si studiu tehnic cămin cultural Valea lui Ion care 2 0 200.000 67.10.03.07 71.01
deserveste si comunitatea de romi (a se vedea si proiecte cu finantare
europeana)

3. Modernizarea bibliotecii din comuna Blagesti care deserveste si 1 0 100.000 67.02.03.02 71.01
comunitatea de romi (a se vedea si proiecte cu finantare europeana)

Activităţi culturale
1. Organizarea zilei de 4 iunie Rusalii 8 5.000 35.000 67.02.50 20.01.30

2. Realizarea de campanii de advocacy si antidiscriminare (a se vedea si 3 3.000 10.000 67.02.50 20.01.30


proiecte cu finantare europeana)

Servicii recreative şi sportive


1. Reparatii terenuri de joaca de care beneficiaza si copiii romi (a se vedea si 2 0 50.000 65.02.03.01 20.02
proiecte cu finantare europeana)

CAPITOL BUGETAR: ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ


Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de Prognoză Prognoză Clasificaţie Clasificaţie
implementare Buget buget Subcapitol Paragraf
(AN) 2013 2014 - bugetar bugetar
(RON) 2020
(RON)
Asistenţă sociala NUMAR
1. Angajarea unui asistent social care sa se ocupe exclusiv de 1 8 15.000 15.000/ an 68.02.15.01 57.02
prestarea VMG
2.
SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE
CAPITOL BUGETAR: LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
Clasificaţie capitol:
Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de Prognoză Prognoză Clasificaţie Clasificaţie
implementare Buget buget Subcapitol Paragraf
(AN) 2013 2014 - bugetar bugetar
(RON) 2020
(RON)
Dezvoltarea sistemului de locuinţe NUMĂR
1. Achizitia de 6 ha de teren pentru constructia a 110 de locuinte 6 ha 7 0 240.000 70.02.50 71.01
sociale pentru familii de romi in Buda si Poiana Negustorului

MAI 2012 Pagina 4 din 10


2. Constructia de 110 de locuinte sociale pentru 110 de familii de 110 7 0 8.800.000 70.02.50 71.01
romi (a se vedea si proiecte cu finantare europeana) locuințe

3. Elaborare proiecte constructie 110 locuinte sociale 1 0 40.000 70.02.50 71.01

Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice NUMĂR


1. Infiintarea retelei de apa potabila si in comunitatile de romi 6 km 7 0 600.000 70.02.05.01 71.01
pentru 175 de locuinte ale romilor (a se vedea si proiecte cu
finantare europeana)

2. Elaborarea de studii şi proiecte necesare pentru infiintarea 1 1 0 30.000 70.02.05.01 71.01


retelei de apa potabila in comunitatile de romi pentru 175 de
locuinte ale romilor

Iluminat public şi electrificări rurale NUMĂR


1. Extinderea sistemului de retele electrice si iluminat public (a se 1 7 0 350.000 70.02.06 71.01
vedea si proiecte cu finantare europeana)

2. Elaborarea de studii şi proiecte necesare pentru racordarea la 1 1 0 35.000 70.02.06 71.01


iluminatul public

Alimentare cu gaze naturale in localitati NUMĂR


1. Elaborare studiu infiintare retea gaz metan 1 1 0 250.000 70.02.06 71.01
2. Retea gaz instalare (a se vedea si proiecte cu finantare 6 km 1 0 600.000 70.02.06 71.01
europeana)

Alte servicii in domeniile locuinţelor, serviciilor si


dezvoltării comunale
1. 0 0
CAPITOL BUGETAR:PROTECŢIA MEDIULUI
Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de Prognoză Prognoză Clasificaţie Clasificaţie
implementare Buget buget Subcapitol Paragraf
(AN) 2013 2014 - bugetar bugetar
(RON) 2020
(RON)
Salubritate şi gestiunea deşeurilor NUMĂR
1. Derularea serviciului de salubrizare si colectarea deseurilor 1 8 5000 30.000 74.02.05.02 20.01.30
menajere in satul Poiana Negustorului

Canalizarea si tratarea apelor reziduale Lungime

MAI 2012 Pagina 5 din 10


(în Km)
1. Realizarea reţea de colectare, canalizare şi evacuare, a apelor 6 km 7 0 180.000 74.02.05.02 71.01
pluviale necesar a se construi în comunitate (a se vedea si
proiecte cu finantare europeana)

2. Realizare studiu infiintare retea colectare, canalizare şi 1 1 0 30.000 74.02.05.02 71.01


evacuare, a apelor pluviale

3. Realizare doua statii epurare (a se vedea si proiecte cu 2 1 0 900.000 74.02.05.02 71.01


finantare europeana)

4. Realizare studiu tehnic infiintare doua statii epurare 1 1 0 30.000 74.02.05.02 71.01

ACŢIUNI ECONOMICE
CAPITOL BUGETAR: ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de Prognoză Prognoză Clasificaţie Clasificaţie
implementare Buget buget Subcapitol Paragraf
(AN) 2013 2014 - bugetar bugetar
(RON) 2020
(RON)
Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi gheţurilor Lungime
(în Km)
1. Lucrari de indiguire, drenare, taluzare in satul Poiana 1000 m 2 250.000 250.000 84.02.03.03 20.02
Negustorului (a se vedea si proiecte cu finantare europeana)

CAPITOL BUGETAR: COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE


Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de Prognoză Prognoză Clasificaţie Clasificaţie
implementare Buget buget Subcapitol Paragraf
(AN) 2013 2014 - bugetar bugetar
(RON) 2020
(RON)
Energie termică NUMĂR
1. Nu este cazul

TRANSPORTURI
CAPITOL BUGETAR: TRANSPORTURI
Nr. Denumirea indicatorilor Perioada de Prognoză Prognoză Clasificaţie Clasificaţie
implementare Buget buget Subcapitol Paragraf
(AN) 2013 2014 - bugetar bugetar
(RON) 2020
(RON)
Transport rutier NUMĂR

MAI 2012 Pagina 6 din 10


1. Nu este cazul

Drumuri şi poduri NUMĂR


1. Reabilitarea/ construirea de 13 poduri si podete si repararea 13 5 0 160.000 84.02.03.03 20.02
drumurilor aferente in comunitatea de romi (a se vedea si
proiecte cu finantare europeana)

2. Elaborare studii tehnice pentru reabilitarea/ construirea de 13 1 1 0 40.000 84.02.03.03 20.02


poduri si podete si repararea drumurilor aferente

Transport în comun NUMĂR


1. Nu este cazul

Străzi Lungime
(în Km)
1. Asfaltare strazi interioare in satul Poiana Negustorului (a se 6 km 1 0 600.000 84.02.03.03 71.01
vedea si proiecte cu finantare europeana)

2. Asfaltare drumuri in comunitate, sat Buda (a se vedea si 2 km 1 0 20.000 84.02.03.03 71.01


proiecte cu finantare europeana)

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor


1. Nu este cazul

CAPITOLUL II. Activităţi care pot fi finanţate şi din alte surse


(buget local, comunitatea europeana, alţi finanţatori, buget de stat, buget ministere, buget judeţean, buget
servicii deconcentrate, buget local)

Observaţie:
 In cadrul acestui capitol, Autoritatea Publică Locală, poate solicita finanţare din alte surse, sub formă de proiecte sau alte forme de finanţare.
În acest sens, este necesară identificarea: acţiunii, perioada de implementare, responsabilitatea (poate sa fie a mai multor actori sociali,
locali), a contribuţiei financiare totale necesare şi a contribuţiei proprii din partea Autorităţii Publice Locale.
 Previzionarea acestor actiuni poate sa fie pe 7 ani (2013 - 2020)

INFRASTRUCTURA SI LOCUINŢE DEŢINUTE DE ROMI

MAI 2012 Pagina 7 din 10


Nr. Acţiuni Perioada Responsabil Buget Buget Capitol Subcapitol
de (Consiliu Local, previzionat previzionat bugetar bugetar
impleme alte instituţii, Valoare Contribuţie Contribuţie Contribuţie
ntare ONG, comunitate totală Consiliu Local Consiliu Consiliu
(AN) etc.) (RON) (RON) Local Local
NUMĂR

1. Achizitia de 6 ha de teren pentru constructia 6 ha 7 Primaria si 240.000 20.000 70.02.50 71.01


a 110 de locuinte sociale pentru familii de Consiliul local
romi in Poiana Negustorului (a se vedea si Blagesti
in proiecte cu finantare europeana)

2. Constructia de 110 de locuinte sociale 110 7 Primaria si 8.800.000 140.000 70.02.50 71.01
pentru 110 de familii de romi (a se vedea si locuinte Consiliul local
in proiecte cu finantare europeana) Blagesti

3. Infiintarea retelei de apa potabila in 6 km 6 Primaria si 600.000 120.000 70.02.05.01 71.01


comunitatile de romi pentru 175 de locuinte Consiliul local
ale romilor existente (a se vedea si in Blagesti
proiecte cu finantare europeana)

4. Infiintare reţea de colectare, canalizare şi 6 km 7 Primaria si 180.000 24.000 74.02.05.02 71.01


evacuare a apelor pluviale necesar a se Consiliul local
construi în comunitate (a se vedea si in Blagesti
proiecte cu finantare europeana)

5. Construirea a doua statii de epurare 2 1 Primaria si 900.000 180.000 70.02.05.01 71.01


Consiliul local
Blagesti

6. Reabilitarea/ construirea a 13 de podete si 13 5 Primaria si 160.000 32.000 84.02.03.03 20.02


repararea drumurilor aferente in Consiliul local
comunitatile de romi (a se vedea si in Blagesti
proiecte cu finantare europeana)

7. Lucrari de asfaltare a strazilor interioare (6 6 km 4 Primaria si 600.000 120.000 84.02.03.03 71.01


km in satul Poiana Negustorului) (a se Consiliul local
vedea si in proiecte cu finantare europeana) Blagesti

8. Asfaltare drumuri in comunitate, sat Buda (a 2 km 2 Primaria si 200.000 40.000 84.02.03.03 71.01
se vedea si proiecte cu finantare Consiliul local
europeana) Blagesti

9. Regularizarea paraurilor din comuna 18 km 6 Primaria si 2.000.000 80.000 84.02.03.03 71.01

MAI 2012 Pagina 8 din 10


Blagesti, actiune care contribuie la Consiliul local
imbunatatirea conditiilor de viata si a Blagesti
locuitorilor de etnie roma (a se vedea si
proiecte cu finantare europeana)

EDUCAŢIE
Nr. Acţiuni Perioada Responsabil Buget Buget Capitol Subcapitol
de (Consiliu Local, previzionat previzionat bugetar bugetar
impleme alte instituţii, Valoare Contribuţie Contribuţie Contribuţie
ntare ONG, comunitate totală Consiliu Local Consiliu Consiliu
(AN) etc.) Local Local
NUMĂR
1. Proiecte tip „ A doua sansa” 1 2 Primaria si 2.000.000 200.000 65.02.03.02 71.01
Consiliul local
Blagesti

SĂNĂTATE
Nr. Acţiuni Perioada Responsabil Buget Buget Capitol Subcapitol
de (Consiliu Local, previzionat previzionat bugetar bugetar
impleme alte instituţii, Valoare Contribuţie Contribuţie Contribuţie
ntare ONG, comunitate totală Consiliu Local Consiliu Consiliu
(AN) etc.) Local Local
NUMĂR
1. Elaborarea si implementarea de campanii 2 proiecte 4 Primaria si 300.000 30.000 54.02.50 20.01.30
de promovare a educatiei pentru sanatate, Consiliul local
mai ales in randul tinerilor, femeilor pentru a Blagesti
duce un stil de viata sanatos si planning
familial (a se vedea si proiecte cu finantare
europeana)

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ


Nr. Acţiuni Perioada Responsabil Buget Buget Capitol Subcapitol
de (Consiliu Local, previzionat previzionat bugetar bugetar
impleme alte instituţii, Valoare Contribuţie Contribuţie Contribuţie
ntare ONG, totală Consiliu Local Consiliu Consiliu
(AN) comunitate etc.) Local Local

1. Crearea de locuri de munca si oportunitati 200 3 Primaria si 3.000.000 50.000 54.02.50 20.01.30
de calificare pentru 200 de persoane de Consiliul local
etnie roma (a se vedea si proiecte cu Blagesti
finantare europeana)

MAI 2012 Pagina 9 din 10


2. Crearea facilitatilor de infrastructura si 100 4 Primaria si 500.000 20.000 54.02.50 20.01.30
incurajarea investitorilor pentru crearea de Consiliul local
locuri de munca in localitate pentru Blagesti
populatia de romi (a se vedea si proiecte
cu finantare europeana)

ACTE DE IDENTITATE
Nr. Acţiuni Perioada Responsabil Buget Buget Capitol Subcapitol
de (Consiliu Local, previzionat previzionat bugetar bugetar
impleme alte instituţii, Valoare Contribuţie Contribuţie Contribuţie
ntare ONG, totală Consiliu Local Consiliu Consiliu
(AN) comunitate etc.) Local Local
NUMĂR
1. Intocmirea certificatelor de nastere, - - 54.02.50 20.01.30
actelor de identitate, actelor de proprietate 3 Primaria si
pentru persoanele de etnie roma din 58 Consiliul local
comuna Blageti Blagesti

MAI 2012 Pagina 10 din 10