Sunteți pe pagina 1din 19

Violenţa în familie.

Abuzul şi neglijarea copilului.


Exploatarea prin muncă a copilului.

definiţii, noţiuni generale


Tipologia violenţei interpersonale
(OMS)
Interpersonală

Famil
Familie
ie/part
/parteener
ner de
de cuplu
cuplu Comunit
Comunitate
ate

Copil
Copil Part
Parteener
ner Vîrstnici
Vîrstnici SSemeni
emeni Cunoştinţă
Cunoştinţă

Natura violenţei
Fizică
Sexuală
Psihologică
Deprivare sau neglijare
Tipuri de violenţă în familie
(după Browne, K & Herbert)

Violenţa adulţilor în familie

Maltratarea soţ/soţie

Abuz faţă de copii şi neglijarea lor

Maltratarea semenilor

Maltratarea părinţilor

Abuz faţă de bătrîni şi neglijarea lor

Violenţa Copiilor în familie


Conexiune între tipurile de violenţă

Violenţa
Maltratarea
partenerului
copiilor
de cuplu
Factorii de risc comuni
(abuz de alcool şi alte substanţe,
pierderea părinţilor, izolare socială,
boală mentală, sărăcie, crimă,
steriotipe privind inegalitatea în violenţă)

Violenţa Abuzul
între semeni faţă de bătrîni
“Am ochii mamei mele”
Ce este violenţa ?

Este o conduită şi atitudine, care constau


în constrângerea fizică sau psihică
exercitată de unele persoane asupra
altora pentru a le impune violenţa,
agresându-le.
ce este
violenţa în familie?
Legea
cu privire la
prevenirea şi combaterea
violenţei în familie
spune
violenţa în familie
• acţiune intenţionată a unui membru al familiei
împotriva altui membru

• manifestată prin constrîngere fizică, psihologică,


economică, spirituală sau sexuală

• care generează comiterea contravenţiilor şi


infracţiunilor contra vieţii şi sănătăţii, demnităţii şi
cinstei persoanei; contra familiei şi minorilor;
contra proprietăţii patrimoniale şi personale
ce este
abuzul de copii?
orice formă de maltratare
fizică şi/sau psihică,
abuz sexual,
neglijare,
tratare neglijentă
exploatare în scopuri comerciale

care poate cauza daune efective sau potenţiale pentru


sănătatea,
supravieţuirea,
dezvoltarea
demnitatea copilului

în contextul unei relaţii de


responsabilitate, încredere sau autoritate
AMBII AVEM ACELAŞI TATĂ
ce este
exploatarea prin muncă a copilului?
Convenţia
Organizaţiei Internaţionale a Muncii
nr.138

orice formă de muncă a copilului, de ale


cărei beneficii profită un adult şi care are
drept consecinţă afectarea dezvoltării,
educaţiei şi moralităţii copilului.
sunt periculoase muncile care
• sunt efectuate sub pământ, sub apă, la înălţimi
periculoase sau în spaţii restrânse

• efectuate cu maşini, materiale, instrumente periculoase


sau care implică manipularea sau transportul unor
greutăţi

• care expun pe copii la acţiunea unor substanţe, agenţi,


proceduri periculoase sau unor condiţii de temperatură,
de zgomot sau vibraţii, care le-ar prejudicia sănătatea

• efectuate în condiţii deosebit de dificile, spre exemplu,


pe parcursul mai multor ore sau în timpul nopţii,
Fundamentul violenţei

puterea şi controlul
agresorul
• recurgere la constrângere şi ameninţări
• recurgere la intimidări
• recurgere la abuz emoţional
• recurgere la izolare
• minimalizează, neagă, acuză
• recurge la copii
• recurgere la privilegiul masculin
• recurge la abuz economic
ce este specific pentru
violenţa în familie?
•accesul permanent al agresorului la victimă
•desfăşurarea previzibiă a evenimentelor de violenţă
•apar modificări în personalitatea tuturor celor implicaţi
•dezvoltarea unui ataşament paradoxal emoţional
•caracterul secret - care face ca victima să aibă un acces
mai mic la surse de sprijin
•tendinţa celorlalti de a trece sub tăcere violenţele
observate
•are un registru larg de manifestări : psihice, fizice, sexuale
şi sociale