Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA AL.I.

CUZA- IAȘI
FACULTATEA DE FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL POLITICE
SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
INVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

ASISTENTA SOCIALA A FAMILIEI SI A COPILULUI

GRILA DE OBSERVATIE
conceptia unui membru al familiei referitor la rolul lui fata de copilul
aflat in dficultate in propria familie

Coordonatordisciplina: confunivdr Gabriela Irimescu


Tutore: asoc.  MihaelaZaharia

Studenta:
Crenganis Maria-Marcelina
Anul II, gr.2

2020
GRILA DE OBSERVATIE
Privindconceptiaunuimembru al familieireferitor la rolullui fata de copilulaflat in
dificultate in propriafamilie

In calitate de observator, va rugam sa notati cat mai obiectiv, pe o scala de la 1 la 5,


gradul de manifestareprivind conceptia unui membru al familiei referitor la rolul lui fata de
copilul aflat in dficultate in propria familie.
Astfel: Se vacompletape o scala de la 1 la 5, gradul de manifestareal
membruluifamilieievaluat in tabelulurmator. Se va utiliza urmatoarea scală calitativă:
1- manifestare inexistenta,
2- manifestare uneori prezenta;
3- manifestare deseori prezenta;
4- manifestare prezenta;
5 – manifestare permanent prezenta.

Nr. crt Aspect investigat Punctajulac


ordat
1 2 3 4 5 Observatii
I.Dialog Aratasentimentepozitive fata de copil
Se implica in viataemotionala a
emotional
copilului
Ii aratacopilului ca iliubeste
Urmeazaintativacopilului
Exista dialog personal (verbal sau
nonverbal)
Incepeconversatiaprinexpresiiemotio
nale, gesturisisunete
Laudasiapreciazacereusestecopilulsaf
aca
Se
simtefericitcandapreciazacopilulpent
rureusitelelui
II. Dialog de Ajutacopilulsaisicanalizezeatentiasis

2
intretinere a-siimbunatateascaexperientele
Se simtefericitcand face
cevaimpreuna cu
copilulsaucandilinvatadiferitelucruri
Ajutacopilulsaisiinteleagalumea
Ajutacopilulsaisilargeascaexperientel
e
III. Dialog de Ajutacopilulsainvetereguli, limite,
reglementare valori

Alteobservaţii____________________________________

Punctajulobţinut

Numeprenume evaluator:

Bibliografie:
1. Moscovici, Serge (coord), 1998, Psihologiasocială a relaţiilor cu celălalt,
Iaşi, Ed. Polirom.
2. Pease, Allan, 1995, Limbajultrupului. Cum pot fi cititegândurilealtora din
gesturilelor, Bucureşti, Polimark.
3. Pease, Allan, Garner, Alan, 1996, 2ed.,Limbajulvorbirii. Artaconversaţiei,

3
Bucureşti, Polimark.
4. Abric, Jean-Claude, 2002, Psihologiacomunicării. Teoriişimetode. Iaşi, Ed.
Polirom.