Sunteți pe pagina 1din 2

c

CE ESTE COGNIŢIA SOCIALĂ?


planul seminarului
c
c
c
c c
c
c cc 
c 
c
c 

cc
cc 
c c
c c
c c


cc

c
c
c 
 c
c
c 

cc cc 
cc 

c 
c
c 

cc c c
 
cc c
 
c
c

c


cc 
c 
c c
c c
 

 cc
 


 c
c ccc
 c
c
 c c
c !

 c 
c
c "# c
 c
c $ 
 c
 
c
c
 
c c
c
c
 
c


c c 
 c


c c c
%& 
c c c
'
  c
( c
)

c 
c 
 c
c
c
c

LECTURI
pentru pregătirea seminarului

c
Lecturi obligatorii
c
*+c
 ,c)+c-+,c- .,c'+c-+,c/c0,c+c*111 +c Cogniţie socială. Manual pentru studenţi+c

c% 
+c2
 c*c ,c*(*3+c
4+c   5,c6+c/c 
 ,c"+c4334 +cCunoaşterea şi judecarea celuilalt. O introducereîn cogniţia
socială+c
c$ ,c+c*7(*8c
7+c * 
( 9 .9
,c %+c *11: +c Capcanele raţionamentului+c 
c $ +c 2
 c
 ,c43(4;+c
;+c ,c $+c 4333 +c Vluzia localismului şi localizarea iluziei+c 
c $ +c 2
 c 7cc 2 
c
 
,c<3(<*+c
c
Lecturi suplimentare

*+c ' 
,c '+c *11; +c $ c  +c 2 =(>
 
c " 
c )0+c 2
 c $ 
c c
 c ,c?(4;+cc