Sunteți pe pagina 1din 1

CE ESTE COGNIŢIA SOCIALĂ?

planul seminarului

Aspecte distinctive ale abordării cognitive în psihologia socială:


Orientarea spre dimensiunea / componenta cognitivă a psihismului uman: cognitivism
Orientarea spre reprezentarea mentală a informaţiilor: mentalism
Orientarea spre procese psihice: procesualism / procesarea informaţiei
Orientarea spre inconştientul cognitiv: automatism / cogniţie automată

Imagini paradigmatice în psihologia socială cognitivă:


Omul raţionalizator (“trestie raţionalizatoare”)
Omul de ştiinţă naiv
Avarul cognitiv
Tacticianul motivat
Gânditorul afectiv
Procesator automat

Atmosfera cognitivă care a facilitat apariţia cogniţiei sociale:


Apariţia ştiinţelor cognitive
Explozia psihologiei cognitive
Metamorfozele gestalt-ismuliui
Reacţia contra behaviorismului

LECTURI
pentru pregătirea seminarului

Lecturi obligatorii

1. Sanitionso, R. B., Brown, M. B., & Lungu, O. (1999). Cogniţie socială. Manual pentru studenţi.
Iaşi: Eurocart. Capitolul 1 “Introducere”, 1-10.
2. Yzerbyt, V. & Schadron, G. (2002). Cunoaşterea şi judecarea celuilalt. O introducereîn cogniţia
socială. Iaşi: Polirom, p. 13-17
3. Drozda-Senkowska, E. (1998). Capcanele raţionamentului. Iaşi: Polirom. Capitolul
“Introducere”, 20-24.
4. Iluţ, P. (2000). Iluzia localismului şi localizarea iluziei. Iaşi: Polirom. Capitolul 3  “Cogniţia
socială”, 60-61.

Lecturi suplimentare

1. Miclea, M. (1994). Psihologie cognitivă. Cluj-Napoca: Gloria SRL. Capitolul “Psihologia şi


ştiinţele cognitive”, 5-24.