Sunteți pe pagina 1din 6

Alegeți 5 categorii de beneficiari ai asistenței sociale din

județul/municipiul/orașul în care locuiți și realizați schema, cuprinzând


furnizorii publici și privați implicați la nivel central, județean, local cu
serviciile și beneficiile pe care le oferă. Am ales cinci categorii de beneficiari ai
asistenței sociale din comuna în care lucrez și locuiesc și anume comuna Blăgești, județul Bacău.
Pentru aceste categorii de beneficiari am realizat scheme cu furnizorii publici și furnizorii privati
implicați la nivel central, județean , local cu serviciile și beneficiile pe care aceștia le oferă.

Nivel Național /Central


ANPDC,ANES, ANPF
Înalta Curte de Casație și
Servicii:
Justiție
găzduire, îngrijire, suport;
sprijinirea, consilierea
victimelor violenței în familie,
Nivel Județean precum si prevenirea oricărui
DGASP Bacău, tip de abuz sau agresiune;
Centrul de Îngrijire, medierea conflictelor
Furnizori Asistenta si Protecţie a intrafamiliale, diminuarea
publici Victimelor Violentei în situațiilor care pot pune în
Familie pericol integritatea fizică si
Centrul de Informare si psihică;
Consultanta pentru evaluare și suport psihologic,
Familie consiliere juridică, consiliere
socială;

Nivel Local
Primăria Comunei
1. Victime ale Blăgești Servicii
Compartimentul Identificarea, evaluarea,
violenței sprijinirea, consilierea,
Asistență Socială
domestice medierea , prevenirea,
Poliția Locală Blăgești,
Poliția Comunală combaterea violenței,
Blăgești, îndrumarea către alte
Judecătoria Buhuși instituții;
Nivel Național/ Eliberare ordin de protecție;
Central Soluționare dosare;
UNICEF

Furnizori Servicii
privați Nivel Consiliere psihologică,
Județean consigliere socială,
Fundația de reintegrare, orientare,
Sprijin educație, socializare
Comunitar;
Crucea Roșie
Filiala Bacău
Nivel Local Servicii
Echipa de
Sprijin Identificare,Consiliere,
Comunitar sprijinire, îndrumare,
UNICEF prevenirea și combaterea
violentei în familie
Servicii:

Centrul Național de Formare


și Documentare în domeniul
Nivel Național /Central drogurilor;
Observatorul Român de
A.N.A Droguri şi Toxicomanie;
Serviciul Analiză Strategică,
Planificare și Politici;
Serviciul Reducerea Cererii
de Droguri.
Nivel Județean

DGASP Bacău, Servicii:


Furnizori Spitalul Județean de Servicii de prevenire,
publici Psihiatrie Bacău consiliere, asistență
medicală, psohologică,
socială,evaluare , informare
a persoanelor dependente
de droguri alcool și alte
substanțe nocive.

2. Persoane Nivel Local


Servicii
Primăria Comunei
dependente de
Blăgești
droguri alcool Servicii de prevenire,
Compartiment Asistență
consiliere,evaluare,
și alte substanțe Socială
îndrumare, informare a
nocive Spitalul Orășănesc
persoanelor dependente de
Buhuși Secția Psihiatrie
droguri alcool și alte
substanțe nocive, asistență
medical, psihologică și
socială.
Servicii
Nivel Județean
Identificare, evaluare,
Fundația Stop Drog
consiliere psihologică,
Furnizori Centrul pentru sănatate
consiliere socială, îngrijire,
privați Oxigen
recuperare, reabilitare
Fundația Episcop
psihosocială, reintegrare,
Melchisedec;
socializare.
SILAOM;
Centrul Izvorul Tămăduirii
Asociația Sprijin în
- Centrul de zi - terapie
Dezalcoolizare;
persoane dependente de
alcool/droguri;
Centrul Rezidențial cu
cazare pe perioadă
determinate;

Servicii
Servicii comunitare de
consiliere, prevenirea
marginalizării sociale,
îngrijire,
infirmerie,sprijinire,
reintegrare socială,
consiliere juridică și
administrative, sprijin,
servicii medicale, servicii
socio-medicale
Nivel Național/
Central

C.N.P.V.

Servicii
Furnizori Centrul de Îngrijire și
publici Nivel Județean Asistență pentru
D.G.A.S.P.C. Persoane Vârstnice
Bacău Servicii de informare,
C.J.P. Bacău consiliere, sprijinire,
îngrijire, reintegrare,
găzduire, hrană,
ocuparea timpului
liber;prevenirea
marginalizării sociale,
servicii medicale.
3. Persoane
vârstnice
Nivel local Servicii
Primăria Comunei
Blăgești, Servicul Informare, consiliere,
de Asistență sprijin, îndrumare.
Socială

Nivel Județean Servicii


Fundația de Sprijin Servicii de informare,
Comunitar; consiliere, sprijinire,
Crucea Roșie Filiala îngrijire, reintegrare,
Bacău prevenirea marginalizării
Asociația Bătrânețe- sociale, servicii
Furnizori
Viață de poveste; medicale,kinetoterapie,ter
privați Fundația Episcop apie ocupațională,
Melchisedec; îngrijire social medicala
Asociația Acoperământul de natură socială, timp
Maicii Domnului; liber, servicii de
Asociația Caritas; reabilitare și amenajare a
Asociația Viață Liniștită; mediului de viață;
Asociația Casă Liniștită; găzduire, hrană;
Asociația CMA Senior Serviciul de îngrijire la
domiciliu pentru
persoane vârstnice;

Servicii
Satul Seniorilor Milly
Nivel Local
Cazare, masa, îngrijire
Fundația de Sprijin personală, asistență
Comunitar medical permanentă,
kinetoterapie și
Nivel recuperare medicală,
Național/Central însoțire, socializare,
ANPD activități recreative.
Servicii și beneficii

îngrijire recuperare/ reabilitare,


de găzduire, educație și pregătire,
în vederea reintegrării sau
Nivel Județean
integrării familiale și
Furnizori D.G.A.S.P.C.
integrării/incluziunii sociale pe
publici Bacău
perioadă determinată;
- Alocație dublă;
- Buget complementar;
- Alocație de hrană .
Nivel Local
Centrul de îngrijire Servicii
și recuperare de zi îngrijire , socializare,
pentru copii cu logopedie, asistență socială,
dizabilități; psihologică, medicală,
Primăria Comunei kinetoterapie
Blăgești, Consiliere, sprijin în
Compartimentul de pregătirea dosarului,
4. Copii și Asistență Socială îndrumare, acordarea
tineri cu indemnizației a persoanelor
dizabilități cu dizabilități.

Nivel Național/ Servicii


Central Abilitare,reabilitare terapie
-Asociatia de sprijin educațională,comportamental
a Copiilor cu kinetoterapie, terapie
Handicap Fizic ocupațională, logopedie,
-Asociatia Autism evaluare psihologică, evaluare
România comportamentală și a
-Asociatia pentru abilităților; consiliere,
Integrarea Tinerilor informare și sprijin pentru
Furnizori părinți; activități recreative și
cu Dizabilitati.
privați de socializare; activități de
informare la nivelul
comunității.

Servicii
Nivel Județean
servicii de recuperare și
Asociația de Sprijin
reabilitare, masaj,
a Copiilor cu
kinetoterapie, servicii de
Handicap
îngrijire social-medicală de
Neuromotor Bacău
natură socială, reintegrare în
-Asociația Creștină
comunitate, găzduire,
de Caritate Misiune
logopedie, ludoterapie,
și Ajutor Betania .
terapie ocupațională,
Asociația
socializare, terapie prin
Binecuvântați copii;
muzică, sprijin teme,
transport, masa.
Nivel Național/
Central

A.N.P.D.C,
A.N.P.D.C.A Servicii și beneficii

găzduire pe perioadă
determinată, consiliere
psihologică, educație socială,
Furnizori Nivel Județean
reintegrare în comunitate,
publici
servicii de îngrijire social-
D.G.A.S.P.C.
medicală de natură socială, g
Bacău
îngrijire, creștere,sprijin
Tribunalul
emoțional, consiliere,
Bacău,
dezvoltarea deprinderilor de
Judecătoria
viață independentă și
Bacău
pregătirea în vederea
5. Copii în reintegrării/integrării
sistemul de familiale/socio-profesionale.
protecție
specială Servicii

Gazduire pe perioada
nedeterminata, Servicii
de ingrijire social-
medicala de natura
sociala, Educatie
Nivel Național/ speciala, promovare
Central relatii sociale
(Socializare) - Timp
SOS Satele liber, reintegrare familie,
Copiilor Reintegrare comunitate,
Furnizori România Servicii de asigurare a
privați hranei; Consiliere
sociala, Consiliere
psihologica, Consiliere
juridică.

Servicii

Gazduire pe perioada
determinata, Educatie
sociala, Promovare
relatii sociale
Nivel Județean (Socializare) - Timp
liber, Servicii de
Asociația Casa de
asigurare a hranei si
Copii Sfânta Maria
suplimentelor nutritive
Ajutorul Creștinilor;
(prepararea, servirea si
Asociatia Trust
distribuirea hranei,
Orfelinat Ungureni;
Reintegrare familie,
Asociația Lumina
Reintegrare comunitate,
Consiliere psihologica,
Servicii de ingrijire
social-medicală de
natura socială.