Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA AL.I.

CUZA- IAȘI
FACULTATEA DE FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚE SOCIAL POLITICE
SPECIALIZAREA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
INVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ

SISTEMUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Tema nr. 2
Alegeți 5 categorii de beneficiari ai asistenței sociale din județul/municipiul/orașul
în care locuiți și realizați schema, cuprinzând furnizorii publici și privați implicați
la nivel central, județean, local cu serviciile și beneficiile pe care le oferă.

Coordonator disciplina: prof. univ. dr. Daniela Soițu

Tutore: asoc. Cristina Ghegheș

Crenganiș Maria-Marcelina
ANUL I, GR.2

2020
Tema nr. 2
Alegeți 5 categorii de beneficiari ai asistenței sociale din județul/municipiul/orașul în care
locuiți și realizați schema, cuprinzând furnizorii publici și privați implicați la nivel central,
județean, local cu serviciile și beneficiile pe care le oferă.

Am ales urmatoarele 5 categorii de beneficiari de servicii si beneficii sociale, existenti in


comuna Blagesti, jud. Bacau, si am realizat alaturat urmatoarele schite pentru fiecare categorie in
parte, cuprinzand furnizori publici si furnizori privati la nivel central, judetean si local, dupa cum
urmeaza:
- 1. Copii aflati sub masura de protectie speciala (sistem rezidential);
- 2. Copii si tineri cu dizabilitati institutionalizati in centre de protectie;
- 3. Copii aflati in dificultate;
- 4. Victime ale violentei domestice;
- 5. Personae dependente de droguri, alcool si alte substante toxice.

national/central:
ANPDC, ANPDCA, Beneficii:
- alocatie de stat
- Alocatie de plasament
judetean: -- indemnizatie
indemnizatie la
la iesirea
iesirea din sistem
din sistem
DGASPC Bacau
Servicii:
-găzduire pe perioada determinată, îngrijire,
2 creștere, educație, sprijin emoțional, consiliere,
Furnizori dezvoltarea deprinderilor de viață independentă și
publici pregătirea în vederea reintegrării/integrării
familiale/socio-profesionale
familiale/socio-profesionale
Servicii:
Local: -consiliere sociala familiei/reprezentantului
Categoria de legal a copilului, asigurarea beneficiilor si
Primaria Blagesti, servicilor existente pe plan local, consiliere
beneficiari: Compartiment
medicala, educationala, juridica, monitorizarea
1. copii aflati sub Asistenta Sociala
vizitelor copilului in familie si oferirea de
masura de protectie
speciala - rezidential consilire in vederea reintegrarii

beneficii:
Natioanl/central:
National/central: -Alocatie dubla
SOS Satele Copiilor
ANPD - Buget Complementar
Romania
-Alocatie de hrana (HIV/SIDA)
Judetean: Servicii:
furnizori privati
Judetean:
DGASPC Bacau -gazduire pe perioada
Asociatia Trust Orfelinat determiinata, consiliere , sprijin
Servicii:
Ungureni emotional, pregatirea pentru
-îngrijire recuperare/ reabilitare, de
viata de adult,
găzduire, dezvoltarea
educație și pregătire, în vederea
depririnderilor
reintegrării sau de viata, familiale și
integrării
Furnizori reintegrare in familie, societate
integrării/incluziunii sociale
publici

Servicii:
consiliere sociala a famliei,
Local: informare, indrumare,
PrimariaBlagesti, servicii de prevenire a unei
Compartiment situatii de rirsc, mentinere
Asistenta Sociala legatura cu reprezentantii
Categoria de beneficiari: centrelor, efectuare anchete
sociala cu propuneri
2. Copii si tineri cu
dizabilitati -Centre

National/Central:
-Asociatia de sprijin a
Copiilor Handicati Fizic
-Asociatia Autism Romania servicii:
-Asociatia pentru Integrarea
Tinerilor cu Dizabilitati Abilitare/reabilitare (terapie
Furnizori educațional
privati comportamentală, stimulare
Judetean: senzorială,
hidrokinetoterapie, terapie
-Asociația de Sprijin a ocupațională, logopedie);
Copiilor Handicapați evaluare psihologică,
Neuromotor Bacău evaluare comportamentală și
-Asociația Creștină de a abilităților; consiliere,
Caritate Misiune și Ajutor informare și sprijin pentru
Betania părinți; activități recreative
și de socializare; activități
de informare la nivelul
comunității

3
National/Central:
ANPDC, ANPF
Servicii:
- servicii pentru copiii aflati
în situație de risc social, cu care
Judetean: desfășoară activități de îngrijire,
DGASPC Bacau, educație, recreere -socializare,
CJRAE Bacau, consiliere și dezvoltare a deprinderilor
de viață independentă și igienă, pentru
prevenirea abandonului familial
prevenirea abandonului familial și
și
școlar.
școlar.
Furnizori publici
Beneficii:
-Alocatie de Stat
-Alocatie de sustienre a familiei
-Tichete de gradinita
-Burse sociale, Rechizite scolare,
Local:
Primaria Blagesti,
Compartiment Servicii:
Asistenta Sociala: prevenirea abuzului, neglijarii,
Categoria de exploatarii si oricaror forme de
beneficiari: violenta asupra copilului ,
3. Copii aflati in identificare ,consiliere sociala,
dificultate National/Central: indrumare catre alte institurii,
SOS Satele Copiilor informare.
Romania
UNICEF Romania
Organizatia Salvati
Copiii
Societatea Nationala
de Crucea Rosie din
Romania

Furnnizori privati

Judetean: Servicii:
Fundatia de Sprijin Consiliere Sociala, Reintegrare Comunitate,
Comunitar Orientare Sociala, Educatie sociala,
Fundatia SERA Consiliere Psihologica, Promovare relatii
sociale (Socializare)- Timp liber
Crucea Rosie Filiala
Bacau

Servicii:
Local:
identificare, acordare servicii sociale de
Echipa de sprijin prevenire a marginalizarii si excluziunii
comunitar UNICEF
sociale

4
National/Central:
ANPDC, ANES, ANPF,
Avocatul Poporului
Inalta Curte de Casatie
si Justitie

Servicii:
-găzduire, îngrijire și suport
judetean: pe perioadă determinată,
DGASPC Bacau, asistență familială, asistență
Centrul Pilot de medicală, consiliere juridică și
Asistenta si Protecţie a socială
Categoria de beneficiari:
Furnizori publici Victimelor Violentei în -identificare și evaluare,
4. Victime ale violentei Familie Centrul de consiliere juridică, consiliere
domestice Informare si Consultanta psihologică, consiliere socială,
pentru Familie informare în domeniu,
mediere socială familie sau
grupuri

Local: Servicii:
Primaria Blagsti, -identificare si evaluare, mediere
Compartiment Asistenta sociala, indrumare catre alte
Sociala institutii, informatii, prevevire a
violentei
Postul de Politie -eliberare ordin de protectie
Judecatoria Buhusi -mediere

5
Servicii:

Observatorul Român de Droguri şi


Toxicomanie
Precursori de droguri
Relații Internaționale și Programe
national/central: Centrul Național de Formare și
ANA Documentare în domeniul
drogurilor
Serviciul Monitorizarea Reducerii
Ofertei de Droguri
Serviciul Reducerea Cererii de
Droguri
Furnizori publici Serviciul Analiză Strategică,
Planificare și Politici

Servicii:
Judetean: Servicii de prevenire, evaluare,
5.Categoria de consiliere și informare a
beneficiari: DGASPC Bacau persoanelor dependente de
Persoane dependente de Spitalul de Psihiatrie alcool și alte droguri
Bacau
droguri, alcool si alte
substante toxice

Servicii:
Identificare si evaluare,
Consiliere Psihologica,
Judetean: Consiliere Sociala, Informare
Furnizori privati Fundatia Episcop in domeniu, Orientare
Melchisedec Profesionala, Promovare relatii
sociale (Socializare)- Activitati
socio culturale

Bibliografie:
1. Legea 292/2011, privind legea asistentei sociale
2. https://www.dgaspcbacau.ro/despre-noi/furnizori-servicii-sociale-publici-si-privati-
servicii-sociale-acreditate/

S-ar putea să vă placă și