Sunteți pe pagina 1din 4

Dosar pentru practica profesionala

Locul de munca: Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt

Master: Familia si Managementul Resurselor Familiale

Student: Ciudin Denis-Petru

Anul: 1

Serviciile sociale:

Reprezinta o forma de suport activ pentru familiile si comunitatile aflate in


dificultate. Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale
individuale, familiale sau de grup, in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate,
vulnerabilitate sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru
prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale si in
scopul cresterii calitatii vietii. Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei
publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in
conditiile legii.

Cel mai important ingredient este beneficiarul, persoana care are nevoie de sprijin, a carei
autonomie si calitate a vietii pot fi periclitate fara oferirea de servicii sociale, determinand astfel
aparitia riscului de excluziune sociala.

Asistenta sociala:

Este componenta non-contributiva a sistemului de protectie sociala si reprezinta ansamblul de


institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila
asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii
care pot genera probeleme

Obiectivul principal il constituie protejarea persoanelor care, datorita unor motive de natura
economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa isi asigure nevoile sociale, sa isi
dezvolte propriile capacitati si competente pentru participarea activa la viata sociala.

La nivel local (judet si localitate) sistemul de asistenta sociala este integrat si unitar, prin
coordonarea activitatilor desfasurate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei prin
directiile sale teritoriale si serviciul public de asistenta sociala din subordinea consiliilor judetene
si locale, infiintat in baza Hotararii Guvernului nr. 90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a serviciului public de asistenta sociala si Legii
nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului.

Descentralizarea asistentei sociale la nivel de autoritate locala

Autoritatile locale primesc responsabilitati accentuate in stabilirea drepturilor de asistenta


sociala, cat si in furnizarea suportului financiar si in servicii. In acelasi timp se consolideaza rolul
consiliilor judetene in dezvoltarea activitatii de asistenta sociala la nivel judetean si in
organizarea si sustinerea activitatilor de asistenta sociala la nivel local.

Activitatea de protectie a drepturilor copilului si a persoanelor cu handicap sunt apanajul


directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului din subordinea consiliilor judetene.
Organizarea sistemului national de servicii de asistenta sociala se intemeiaza pe urmatoarele
principii fundamentale centrarea pe familie si comunitate, organizarea comunitara, parteneriatul,
complementaritatea si diversificarea activitatilor pe masura cresterii resurselor.

Masuri de asistenta sociala:

Din punct de vedere al masurilor de asistenta sociala aceastea se impart in prestatii de asistenta
sociala (alocatii familiale, ajutoare si indemnizatii) si servicii sociale.

Prestatiile de asistenta sociala:

Reprezinta transferuri financiare care pot fi acordate pe o perioada determinata si cuprind:


alocatii familiale, ajutoare sociale, indemnizatii

Alocatiile familial:

Se acorda familiilor cu copii si au in vedere, in principal, nasterea, educatia si intretinerea


copiilor si se materializeaza:

- alocatia de stat pentru copii, prevazuta de Legea nr.61/1993.


- alocatia familiala complementara, prevazuta de OUG nr.105/2003.
- alocatia de sustinere pentru familia monoparentala, prevazuta de OUG nr.105/2003.
- alocatia pentru nou-nascuti, prevazuta de Legea nr.416/2001.
- alocatia lunara de plasament, prevazuta de OUG nr.26/1997 si Legea nr.272/2004.
- indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 (3) ani.
- stimulent lunar pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 (3) ani.
Ajutoarele:

- ajutorul social acordat in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
- ajutorul pentru incalzirea locuintei acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati
populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare
- ajutorul banesc pentru achizitionarea unei centrale termice individuale sau a unui arzator
automatizat, in baza OUG nr.91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare
banesti populatiei cu venituri reduse care utilizeaza pentru incalzirea locuintei gaze naturale.
- Ajutorul rambursabil pentru refugiati

Serviciul public de asistenta sociala :

Organizat la nivel local, are responsabilitatea crearii, mentinerii si dezvoltarii serviciilor sociale
cu caracter primar, in functie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de sustinere a
functionalitatii sociale a persoanei in mediul propriu de viata, familial si comunitar.

Obiectivele Serviciului Public de Asistenta Sociala:

Instituirea unor programe speciale de integrare sociala a persoanelor aflate in stare de risc social
pentru:

1. persoanele aflate la Adapostul de Noapte pentru Adulti


2. persoanele marginalizate ,in contextul Legii nr. 116/2002

Privind prevenirea si combaterea marginalizarii:

1. persoanele cu handicap
2. persoanele varstnice
3. copii aflati in dificultate

Imbunatatirea conditiilor de viata a persoanelor si familiilor aflate intr-un grad de risc


social, prevenirea institutionalizarii asistatilor,creandu-le conditiile necesare pentru a
ramine in mediul natural (asistenti personali)

Asimilarea principiilor de comunicare si orientarea catre echilibrul emotional al


persoanei, furnizarea de informatii care sa favorizeze intelegerea de catre persoana
imobilizata la pat sau la domiciliu asupra drepturilor acestora si cu privire la serviciile
oferite de organizatiile si institutiile specializate (informare cetateni).

Asigurarea unui ambient corespunzator persoanelor virstnice aflate in stare de risc social si
abuz prin internarea in Centrul de Ingrijire si Asistenta

Asigurarea de asistenta socio-medicala, de grup sau individuala persoanelor, familiilor sau


grupurilor tinta (Adapost de Noapte).
COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA PENTRU PERSOANE CU HANDICAP:

- asigura asistarea persoanei cu handicap prin asistenti personali


- asigura asistenta, consilierea si informarea persoanei cu handicap pe linia conferita de
legislatia specifica
- colaboreaza cu serviciile din primarie si institutiile publice aferente activitatii
- creeaza, intretine si dezvolta baza de date aferenta activitatii
- presteaza pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in
contractul individual de munca al asistentului personal precum si in programul individual
de recuperare si integrare sociala a persoanei cu handicap
- colaboreaza cu autoritatile si cu familia pentru protejarea drepturilor beneficiarilor

S-ar putea să vă placă și