Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Asistenta sociala Catedra de Filosofie si Stiinte sociale si politice Anul I, grupa 2

Recenzie:

Asistenta sociala in Romania


de Florin Pasa si Luminita Mihaela Pasa

Profesor univ. Alexandru Baisanu

Student Stefan Lacramioara

Informatii despre carte si autori


Cartea Asistenta sociala in Romania a aparut la editura Polirom, din Iasi, in anul 2004 avand ca bazacadrul juridic in vigoare la data de 31 decembrie 2003. Unul din autorii acestei lucrari este Florin Pasa, director in Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei. Acesta a publicat 285 de lucrari de specialitate - carti, studii, articole - in domeniile: organizare , productivitatea si protectia muncii, resursele umane si protecia sociala. Este coautor al lucrarilor Cadrul juridic si organizatoric al asistentei sociale in Romania (Polirom, 2003) si Productivitatea , indicator de eficienta a muncii (Polirom, 2003). Coautor al lucrarii de fata este si Luminita Mihaela Pasa, absolventa a Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Aceasta are preocupari concrete in domeniul reformei finantarii asistentei sociale la nivel national si local. A publicat 13 lucrari in domeniul financiar, al resurselor umane si protectiei sociale. De asemenea, este coautoare si a lucrarilor Cadrul juridic si organizatoric al asistentei sociale in Romania (Polirom, 2003) si Productivitatea, indicator de eficienta a muncii (Polirom, 2003). Cartea Asistenta sociala in Romania are 232 de pagini si este structurata in sase capitole, fiecare avand subcapitole. Cele sase capitole sunt: 1. Organizarea si functionarea sistemului de asistenta sociala in Romaia 2. Politici de asistenta sociala 3. Continutul asistentei sociale 4. Personalul din sistemul de asistenta sociala 5. Managementul asistentei sociale 6. Reforma sistemului national de asistenta sociala

Introducere
Cartea incepe cu o introducere in care autorii prezinta scopul lucrarii si de asemenea ne introduce in tematica abordata. Lucrarea de fata prezinta specte practice in domeniul asistentei sociale ( Pasa Florin , Pasa Luminita Mihaela, 2004, p. 9 ) si este adresata tuturor celor interesati de sistemul asistentei sociale precum si celor ce pot influenta in mod direct acest sistem: studenti, voluntari, cei ce lucreaza in domeniu. Din aceasta carte obtinem informatii cu privire la cadrul juridic in vigoare, influenta economiei in tranzitie a Romaniei asupra asistentei sociale, profesionalismului de care trebuie sa dea dovada asistentul social, rolul administratiei publice locale,etc.

Capitolul I: Organizarea si functionarea sistemului de asistenta sociala in Romania


1. Isoric Primele forme de asistenta sociala in Romania au fost organizate de catre Biserica, aceasta actinand pentru acordarea de sprijin moral si material celor aflati in impas, respectiv copiilor orfani, bolnavilor cu deficiente fizice si psihice, saracilor si altor categorii de persoane care au necesitat ajutor. ( Pasa Florin , Pasa Luminita Mihaela, 2004, p. 11) In continuare sunt prezentate aspecte ale evolutiei asistentei sociale din Romania, dintre care: Existenta unor asezaminte inca din evul mediu pentru diferite tipuri de persoane aflate in nevoie; Primul oreflinat pentru copiii saraci este infiinta de Grigore Ghica in anul 1880; In anul 1831 se stabileste primul document oficial, numit Regulamentul Organic, care stabileste o reglementare a institutiilor de asistenta sociala; Incepand din anul 1923 apar pentru prima data in Romania legi privind organizarea si desfasurarea activitatii de asistenta sociala In continuare ne sunt prezentate organismele de reglementare si coordonare a sistemului de asistenta sociala(Ministerul Sanatatii Publice, Publice si Ocrotirilor sociale, Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, Comitetul National pentru Protectia Copilului, etc ), precum si evolutia acestora pana s-a ajuns la o reunire sub o responsabilitate unica a tuturor domeniilor asistentei socaiale. Astfel Ministerul Muncii, Solidariatatii Sociale si Familiei a preluat in subordine Autoriatatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap, Autoritatea Nationala pentru Protectia copilului si Adoptie, precum si Agentia Nationala pentru Protectia Familiei, devenind unic resonsabil in domeniul asistentei sociale la nivel national. De asemene in cadrul acestui aparat s-a infiintat un departament care functioneaza cu trei compartimente de specialitate organizate la nivel de directii: politici pentru familie; strategie si metodologie; programe si finantare servicii si prestatii sociale. 2. Organizarea atuala la nivel central In cadrul sistemului de asistenta sociala, de-a lungul timpului s-au evidentiat o serie de aspecte negative precum: dificultatile tranzitiei, calitatea slaba a strategiilor politice si a administrarii societatii pe termen scurt, neintelegerea clara a responsabilitatilor stricte in asistenta sociala, nedefinirea relatiilor dintre organele centrale si consiliile locale, fragmentarea sistemului, subfinantarea asistentei sociale, ca procent din PIB, dezvoltarea greoaie a serviciilor sociale, focalizarea necorespunzatoare a actiunilor asistentei sociale, s-a

adoptat. Datorita acestora s-a adoptat Legea nr. 705 privind sistemul de asistenta sociale , in data de 18 decembrie 2001. Aceasta lege prevede organizarea si functionarea sistemului de asistenta social nivel central astfel: a) Comisia anti-saracie si pentru promovarea incluziunea sociala; b) Comisia interministeriala privind asistenta sociala; c) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei; d) Autoritatea Nationala pentru Protectia Copiluilui si Adoptiei; e) Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap. 3. Organizarea actuala la nivel teritorial: a) Directiile pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti; b) Consiliile judetene si, respectiv, Consiliul General al municipiului Bucuresti; c) Consiliile locale; d) Serviciul public de asistenta sociala la nivel teritorial- desfasoara activitati in domeniile: protectiei copilui; protectiei persoanelor adulte; institutiilor de asistenta sociala, publice sau private; finantarii asistentei socile. e) Inspectiile regionale pentru protectia sociala a persoanelor cu handicap.

Capitolul II: Politici de asistenta sociala


1. Evolutia economiei Renuntarea brusca, dupa 1989, la sistemul de comanda a condus intr-o prima etapa la adancirea efectelor perturbatoare ale dezechilibrelor structurale, execerbate de insuficienta pregatire a clasei politice, managerilor si, in general, a populatiei, pentru a actiona in conditiile democratiei si a mecanismelor de piata. ( Pasa Florin , Pasa Luminita Mihaela, 2004, p.37). Economia ne este prezentata ca avand o serie de aspecte negative, la care se adauga si lipsa unei legislatii concrete ceea ce duce la un dezechilibtu social si implicit la necesitaea implementarii de programe sociale. 2. Situatia asistentei sociale Categoriile de populatie avute in vedere la adoptarea masurilor pe plan legislativ si institutional in peroada 1990-2000 au fost familiile cu copii, minorii aflati in situatii deosebite si persoanle varstince. (p. 39). In continuare se prezinta prestatiile sociale pentru aceste categorii: acordarea de alocatii, ajutorul social, ajutoarele de urgenta, cantinele de ajutor social. De asemenea, s-au formulat masuri si programe pentru o protectie mai eficienta diferitelor tipuri de categorii se persoane aflate in dificultate, pentru copiii, persoane cu handicap. 3. Politici familiale pentru persoane defavorizate Datorita importantei familiei pentru individ si societate, s-au conturat politici sociale pentru atenuarea sau eliminarea dificultatilor si a riscurilor sociale care pot destrama familia

(p. 46). Aceste politici familiale s-au contuarat sub forma de directii de actiune si prioritati de interventie, cum ar fi: - diminuarea creizei locuintelor tinerelor familii; - incurajarea natalitatii prin oferirea de facilitati; - asigurarea de locuinte sociale tinerelor familii; - reducere impozitelor, etc.

Capitolul III Continutul asistentei sociale


1. Reglementari internationale La nivel mondial exista o serie de institutii, organizatii si documente care: - ilustreaza drepturile membrilor societatii, cum ar fi dreptul la securiate (protectie) sociala, - elaboreza programe ce au in vedere cresterea nivelului de viata, extinderea masurilor de securitate sociala, protectia minorilor, a femeilor gravide si a celor care alapteaza, asigurarea unui nivel adecvat de alimentatie si de locuit, - proclama principii conform carora saracia constituie un pericol pentru prosperiatatea tuturor, lupta impotriva saraciei trebuie dusa in fiecare stat prin efort international, continuu si concentrat, reprezentatii angajatilor si angajatorii trebuie sa coopereze pentru fundamentarea conditiilor democratice si pentru promovarea binelui comnun. 2. Asistenta sociala, componenta a sistemului de protecie sociala O definitie a asistentei sociale este stabilita de Legea nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala, si anume: asistenta sociala, componenta a sistemuluii de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care ststul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane. (p. 51) Asistenta sociala se bazeaza pe anumite principii pentru a pute indeplini cat mai eficient dezideratele propuse. 3. Dreptul la asistenta sociala Dreptul la asistenta sociala il au toti cetatenii romeani, cu domiciliul in Romania, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de opinie, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala. (p. 52) Asistenta sociala cuprinde: a)prestatii sociale - alocatii familiale; - ajutoare sociale; - ajutore speciale. b)servicii sociale - servicii de ingrijire social-medicala; - servicii de asistenta sociala. 4. Prestatiile de asistenta sociala In continuare sunt prezentate categoriile de prestatii sociale in cadrul carora ne sunt ilustrate urmatoarele aspecte: cine primeste, cine nu poate primi, care sunt procedurile de a

primi prestatii sociale, care sunt conditiile de acordare a prestatiilor, care sunt conditiile care fac sa inceteze acordarea de prestatii. 4.1. Alocatii familiale: 4.1.1. Alocatia de stat pentru copii 4.1.2. Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii 4.1.3. Alocatia de intretinere pentru copiii aflati in plasament familial sau incredintati 4.1.4. Alocatia pentru copiii nou-nascuti 4.2. Ajutoare materiale 4.2.1. Ajutorul social 4.2.2. Ajutorul social acordat sotilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu 4.2.3. Ajutorul de urgenta 4.2.4. Ajutorul pentru acoperirea unor cheltuieli de inmormantare 4.2.5. Ajutorul financiar 4.2.6. Ajutorul pentru refugiati 4.2.7. Ajutorul pentru incalzirea locuintei in perioada sezonului 4.2.8. Ajutorul pentru veteranii de razboi 4.3. Alte forme de sprijin material 4.3.1 Subventii pentru asociatii si fundatii 4.3.2. Microcredite 5. Serviciile de asistenta sociala Serviciile sociale reprezinta un ansamblu complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, in vedearea depasirii unor sitatii de dificultate, pentru asiguararea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluxiunii sociale. (p. 86) In realizarea serviciilor sociale, principalele atributii si responsabilitatii ii revin Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, precum si autoritatilor administratiei publice locale, care acorda aceste servicii sociale pe baza unor principii (ex: respectarea individualitatii fiecarei persoane, respectarea vietii intime a persoanei, respectarea confidentialitatii, s.a.) Pentru a raspunde cat mai eficient nevoilor beneficiarilor serviciile sociale sunt diversificate si se acorda conform unor etape. 5.1. Servicii comunitare primare de asistenta sociala Cu ajutorul serviciilor comunitare gradul de institutionalizare a persoanelor aflate in dificultate ar fi mai mic, iar costurile mai reduse. Este nevoie insa de un parteneriat cu societatea civila, de o shimbare in cadrul sistemului de asistenta sociala si nu in ultimul rand de mai multe fonduri la bugetele locale. Responsabilizarea autoritatii pe plan local contribuie la posibilitatea incheierii de contracte cu organizatiile nonguvernamentale care poate oferi servicii comunitare in conditii avantajoase si de calitate. (p. 99) Fiecare primarie trebuie sa-si adopte un mecanism local, sustinut de un compartiment tehnic de specialisti in asistenta sociala care sa validezemasurile stabilitede consiliul local, sa

asigure cercetare sociala in cazul membrilor comunitatii, sa evalueze progaramele de ingijire la domiciuliuaflate in derulare, si practic, sa asigure coordonarea asistentei sociale la nivelul unitatii administrativ-teritoriale. S-au elaborat o serie de programe diversificate ce permit o solutionare eficienta, astfel a intrat in vigoare o Ordonanata de Urgenta, conform careia copilul poate fi incredintat spre adoptie, daca nu mai este posibila in nici un fel mentinerea lui in familie, a fost reglementata acordarea mesei sociale si acordarea de subventii pentru asociatii si fundatii romanesti. Se are in vedere supravegherea activitatilor de asistenta sociala pentru a raspunde cat mai eficient nevoilor celor aflati in dificulatate. Colectivitaea ar trebui sa acorde un sprijin special, adica sprijinul interpersonal si comunitar spontan. (p. 107) Serviciile comunitare are urmatoarele prioritati: Dezvoltarea capacitatii proprii; Sprijin profesional; Sprijin social; Apararea intereselor se drepturilor persoanei. Principiile serviciilor sociale sunt: 1. Asistenta sociala este un drept universal; 2. Asocierea asistentei sociale generale cu asistenta sociala specializata si localizata; 3. Abordarea persoanei in mod global; 4. Asistenta sociala are caracter profesional; 5. Optiune umanista; 6. Serviciile comunitare sunt acordate persoanelor aflate in dificultate. Sustinerea , dezvoltarea si diversificarea serviciilor comunitare se poate face in conditii mult mai bune daca ar exista un buget unic al asistentei sociale, in care sa se prevada principalele destinatii. (p. 109) Organizatiile nonguvernamentale au o importanta majora in acordarea de servicii sociale comunitare. 5.2. Serviciile specializate de asistenta social in institutii si la domiciliu 5.2.1 Servicii specializate pentru copii Conform ineresului superior al copilului, se doreste mentinerea lui in cadrul familiei, insa daca acest lucru nu e posibil copilul poate benefiacia de servicii sociale in diferite centre conform nevoilor lui in care i se asigura conditii prielnice pentru crestere normala, educare, ingrijire. 5.2.2 Servicii specializate pentru persoanele cu handicap Institutiile de protectie speciala a persoanlor cu handicap functioneaza ca institutii de interes public sub forma de centre pilot; Centre de ingijire si asistenta socila; Centre de recuperare si abilitare; Centre de integrare prin terapie ocupationala; Locuinte protejate de tip familial; Centre de zi; Centre de interventie timpurie; Alte forme specifice. (p. 113) Institutiile de protectie au posobiliatatea juridica si se afla in coordonarea Autoriatii Nationale pentru Persoanle cu Handicap.

5.2.3. Servicii specialozate pentru persoanele varstnice Asistenta sociala pentru persoanele varstnice este reglmentata prin Legea nr. 17/2000 si are in vedere, in primul rand, evaluarea persoanelor varstice care necesita sprijin.(p. 114) Serviciile pentru persoanele varstnice au in vedere acordarea de ingrijire specifica prin aco prestarea unor servicii conform nevoilor lor. Accesul in camine destinate persoanelor varstnice se realizeaza pe baza anumitor criterii. 5.2.4. Rolul organizatiilor nonguvernamentale in asiguararea serviciilor comunitare si specializate de asistenta sociala In cazul persoanelor aflate in dificulatae in primul rand se cauta sprijin in familie, la cei apropiere, apoi la comunitate si apoi la stat. Statul a incredintat responsabilitati colectivitatii loale, astfel statul se retrage total sau partial din viata social cotidiana, iar locul liber ramas revine institutiilor nonguvernamentale. Serviciile de asistenta sociala trebuie sa aiba in vedere prioritatile: Dezvoltarea capacitatilor proprii; Sprijin specializat; Sprijin materializat; Focalizarea sprijinului; Apararea intereselor si drepturilor persoanei. 6. Institutiile de asistenta sociala Institutiile de aistenta sociala asigura protectie, ocrotire, gazduire, ingrijire, activitati de recuperare si reintegrare sociala pentru copii, persoane cu handicap, persoane varstnice si alte categorii de persoane(p.120) care nu pot fi mentinuti la domiciliu. Institutiile de asistenta sociala trebuie sa respecte criteriile de calitate, fiind finantate de la bugetul de stat.

Capitolul IV: Personalul din sistemul de asistenta sociala


1. Formarea personalului si rolul asistentului social Formarea personalului de specialitate de asistenta sociala se realizeaza in institutii de invatamant superior, postliceal sau prin alte forme de invatamant avand profil de asistenta sociala.(p. 124) Nu pot practica aceasta profesie cei care au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unor fapte ce sunt incompatibile cu profesia. Asistenta sociala are in vedere terapie sociala si mijloace de interventie. Asistentul social este persoana careia ii revine rolul de a cunoaste si preintampina aspectele sociale negative care conduc la situatii speciale sau deosebite, de a ajuta efectiv, prin diagnoza directa, persoanle si familiile aflate intr-o anumita perioada in situatii dificile, pentru a se integra in societate prin redobandirea starii de normalitate din punct de vedere fizic, moral si psihic.(p.126) si trebuie sa dea dovada ca are caracteristicile unui profesionist. 2. Asistentul social si implicarea acestuia in actiunea sociala In societate exista mai multe tipuri de probleme, pe care asistentul social trebuie le evalueze (cu ajutorul anchetelor sociale) pentru a pune in aplicare actiunea sociala eficienta. Ancheta sociala reprezinta instrumentul tehnic de cercetare a cazului pentru cunoasterea problematicii sociale sau medico-sociale, in scopul stabilirii masurilor de recuperare sa educare sociala si recuperare sa reeducare medico-sociala.(p.129)

In asistenta sociala moderna se disting doua mari laturi, asistenta sociala specializata si asistenta sociala a colectivitatii. Asistenta sociala specializata are trei faze investigatia sociala, diagnoza sociala si terapia sociala. Pe langa asistentul social, se acorda o mare importanta asistentului maternal profesionist. Acesta este atestat si asigura la domiciliul sau cresterea, ingrijiarea si educarea copiilor pe care ii primeste in plasament sau in incredintare. Persoanele care doresc sa fie atestate ca asistenti maternali profesionisti, trebuie sa indeplineasca o serie de conditii si sa intocmeasca o cerere la serviciul public specializat pentru protectia copilului. Asistentul maternal are o serie de drepturi, dar si de indatoriri. Ingrijirea la domiciliu a persoanelor varstnice se face de catre o persoana fizica acreditata in acest scop, denumita ingrijitor. Ingrijirea la domiciliu re in vedere realizarea de servicii sociale si socio-medicale recomandate in baza grilei nationalede evaluare a persoanelor varstnice dependente in vederea sprijinirii acestora pentru a putea indeplinicerintele curente ale vietii.

Capitolul V: Managementul asistentei sociale


1. Coordonarea asistentei sociale

In continuare sunt prezentate legile aprobate intre anii 1993-2002 in vederea functionarii eficiente a sistemului social Desi exista cadru legislativ prielnic, totusi probleme sociale nu s-au diminuat. De asemena in cadrul sistemului de asistenta sociala existe o serie de nereguli si disfunctionalitati. Managementul asistentei sociale este necesar sa asigure operativitate in solutionarea cazurilor sociale, flexibilitate in evaluarea situatiei economico-sociale individuale si eficienta in preocesul decizional. Acest e cerinte pot fi asiguarate unmai de un personal bine pregatit profesional, incepand cu structurile de la nivel local si terminand cu cele de la nivel central. (p. 149) Servicul public de asistenta sociala asiguara masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor cu handicap, persoanelor varstnice, precum si a oricaror persoane aflate in situatii de risc social. 2. Actiuni la nivel national 2.1. Strategia nationala de reforma a sistemului de protectie a drepturilor copilului are urmatoarele principii: a) Principiul nediscriminarii si egalitatii sanselor; b) Principiul interesului superior al copilului; c) Principiul interventiei multisectoriale si interdisciplinare; d) Principiul descentralizarii; e) Principiul parteneriatului; In continuare ne sunt prezentate obiectivele generale ale strategiei, precum si activitatile necesare realizarii strategiei. Scopul central al reformei sistemului de protectie a drepturilor copilului in Romania consta in diminuarea ponderii ingrijirii de tip rezidential si in dezvoltarea unui sistem alternativ destinat ingrijirii copilului aflat in dificulatate, centrat pe crearea si multiplicarea de servicii comuniatre de prevenire a abandonului si institutionalizarii. (p.153)

2.2. Strategia nationala privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap Aceasta strategie are in vedere reforma administrativa a Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap si reforma institutionala. Reforma administrativa are ca obiective sectoriale: Refora cadrului normativ; Imbunatatirea capacitatii manageriale; Modernizarea sistemului de monitorizare; Managementul eficient al centrelor de tip rezidential; Diversificarea serviciilor publice; Elaboararea standardelor de calitate; Demedicalizarea sistemului si infiintarea infrastructurii de interventie sociala. Reforma institutionala are urmatoarele obiectieve sectoriale: Prevenirea institutionalizarii; Restructurarea institutionla; Dezvoltarea sistemului alternativ de asistenta-protectie special prezinta trei aspecte importante: - cronologic; - formativ; - inegrativ. 2.3.Planul National Anti-Saracie si de promovare a Incluziunii Sociale Planul National Anti-Saracie si de promovare a Incluziunii Sociale are in vedere eliminarea neajunsurilor prin indeplinirea unor obiective: Eliminarea saraciei extreme; Eleiminarea situatiilor de excluziune socila severa si promovarea incluziunii sociale; Absorbtia saraciei din randul persoanelor active si a pensionarilor; Promovarea coeziunii si dezvoltarii sociale Asiguararea conditiilor decente de dezvoltare pentru copii. 2.4. Programul privind prevenirae si combaterea marginalizarii sociale Marginalizarea sociala se defineste prin pozitia sociala periferica, de izolare a indivizilor sau a grupurilor cu acces limitat la resursele economice, politice, educationale si comunicationale ale colectivitatii. (p. 161) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligatia de a realiza un acompaniament social personalizat pentru tinerii intre 16 si 25 de ani, aflati in dificultate si confruntati cu riscul excluderi profesionale, in scopul facilitarii accesului lor la un loc de munca. In scopul integrarii in munca, tinerii pot benefiacia de plasare la un angajator avizat de Agntia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, in baza unui contract e solidaritate. (p.162) Accesul la asistenta de sanatate pentru persoanele care au dreptul la venitul minim garantat se asigura in baza legislatiei privitoare la asigurarile sociale de sanatate pentru persoanele care au calitate de asigurat, fara plata contributiei. Persoanele care fac parte din familii care beneficiaza devenit minim garantat, au doi sau mai multi copii si sunt inscrisi in invatamant obligatoriu, beneficiaza de bursa de scolarizare.

2.5. Programele sociale anuale Obiectivele vizate de acest Program social sunt: Intarirea politiclor economice si sociale; O protectie corespunzatoare; Ameliorarea conditiilor de viata, de munca si de locuire; Imbunatatirea conditiilorcare sa permita un nivel ridicat si durabil al ocuparii fortei de munca; Promovarea si sustinerea actiunilor si factorilor care determina coeziunea sociala; Promovarea si sustinerea programelor de solidaritate sociala. Pentru perioada 2002-2003 s-au elaborat masuri si obiectivein vederea sprijinirii persoanelor si familiilor cu venituri mici, de asemenea pentru anul 2004 s-a stabilit politici sociale din domeniul asistentei sociale. 2.6.Programul national Laptele si cornul Potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96 din 16 august 2002, se acorda gratuit pentru elevii din clasele I-IV din invatamantul de stat produse lactate si de panificatie. (p. 174) 1. Finantarea asistentei sociale

In principal, asistenta social se finanteaza din bugetele locale si din bugetul de stat. Asistenta sociala in Romaia mai este finantata si de Fondul Roman de Dezvoltare Sociala. Fondul Roman de Dezvoltare Sociala actioneaza in principal prin finatarea de proiecte si acordarea de asistenta tehnica promovand in activitatea sa anumite principii. Componenta Servicii Sociale Comunitare va fi analizata in continuare fiind prezentate obiectivele principale ale acestei componente, beneficiarii proiectelor, tipurile de proiecte eligibile, dimensiunea financiara a cererii, bugetul proiectului, contributia locala si parteneriatul, durabilitatea proiectului, alte informatii. Sistemul de finantare a asistentei sociale trebuie sa aiba doua laturi distincte: la nivel central; la nivel local. 4. Jurisdictia asistentei sociale Cerearea pentru acordarea drepturilor de aistenta sociala se inregistreaza la primarul unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza locuieste solicitantul, urmand ca in termen de 30 de zile de la data inregistrarii cererii, sa se emita dispozitia primarului si sa se comunice solicitantului. (p. 187)

Capitolul VI: Reforma sistemului de asistenta sociala


1. Solidaritatea sociala. Parteneriatul flexibil intre sectorul de stat si cel privat Infiintarea serviciilor publice de asistenta sociala la nivel judetean si local va asigura posiilitatea acoperirii tuturor categoriilor de nevoi. (p. 189)

Pentru a aborda profesional problemele societatii, este nevoie de masuri de promovare a unei culturi sociale si dezvoltarea spiritului comunitar, de o inspectie bine instruita, o intensificare a parteneriatului dintre sistemul public cu cel privat.se urmareste crearea unei noi abordari care sa urmareasca pastrarea beneficiarului in familia sa. 2.Politici familiale in cadrul reformei sistemului de asistenta sociala Politica sociala are un rol important si este necesar sa raspunda la solutionarea problemelor sociale in conditiile existentei constrangerilor economice impuse de prioritatile dinprocesul de reforma si structurare. (p. 193) Masurile de asistenta sociala trebuie sa aiba in vedere acordarea de sprijin care sa acopere cat mai bine nevoia sociala. Astfel se propune instituirea de ajutoare de asistenta sociala si alocatii familiale. 3.Directii de actiune pentru perioada 2004-2006 Pentru acordarea de servicii de calitate este necesar sa existe o harta reala a nevoilor actuale, sa existe o evidenta crestere a responsabilitatii la toate nivelurile, imbinate cu respect fata de baneficiarii asistentei sociale si cu aplicarea legislatiei in domeniu. In continuare ne sunt prezentate cateva directii de actiune si masuri pentru anul 2007 in ce priveste cresterea calitatii serviciilor si prestatiilor sociale, imbunatatirea organizarii administrative, etc. Noi actiuni in loc de concluzii Romania; promovarea de politici privind incluziunea sociala si stimularea muncii in folosul comunitatii, etc. reglementarea statutului asistentului social; diversificarea serviciului de asistenta sociala; initierea de reglementari privind acreditarea unitatilor de asistenta sociala; oranizarea justitiei pentru minori si familie; elaborarea si aprobarea Planului Nnational pentru asistenta sociala in

Impresii si recomandari
Lectura cartii Asistenta sociala in Romania de Florin Pasa si Luminita Mihaela Pasa, mi-a fost utila deoarece am aflat informatii folositoare cu privire la ceea ce tine de sistemul de asistenta sociala si profesia de asistent social. In calitate de studenta la Faculatatea de Asistenta sociala, cred ca aceasta carte este folositoare datorita ansamblului de informatii cu privire la organizarea sistemului de asistenta sociala din Romania, la politicile sociale din acest domeniu, la serviciile si prestatiile oferite de asistenta sociala.