Sunteți pe pagina 1din 2

Obiective de impact Obiectiv 1 Dezvoltarea abilitatilor de comunicare a celor 10 tinere consumatoare de droguri,cu varste cuparinse intre 19-24 de ani

din Municipiul Botosani,cartierul Centrul Vechi,prin participarea acestora la grupul de autoajutorare in decurs de 6 luni. INDICATORI CANTITATIVI -Nnumarul tinerelor participante -Varsta acestora -Durata derularii programului -Numarul intalnirilor organizate pentru tinerele INDICATORI CALITATIVI -Evolutia abilitatilor de comunicare intre tinerele consumatoare de droguri -Dinamica relatiilor dintre acestea -Dobandirea de abilitati de comunicare in grup -Intensitatea tinerilor la intalnirile de grup

consumatoare de droguri -Frecventa intalnirilor de grupuri la care participa tinerele

Obiectiv 2 Reabilitarea psihisociala a 10 tinere consumatoare de droguri,cu varste cuprinse intre 19-24 de ani din Municipiul Botosani,cartierul Centrul Vechi pe o perioada de 3 luni. INDICATORI CANTITATIVI -Numarul persoanelor beneficiare de acest program -Varsta persoanelor -Durata derularii programului -Numarul intalnirilor cu persoanele ce participa la programul de reabilitare sociala -Numarul persoanelor care vor accesa serviciile oferite in cadrul programului INDICATORI CALITATIVI -Participarea persoanelor din grupul tinta la activitatile programului -Calitatea relatiilor dintre membrii grupului tinta -Reintegrarea memebrilor grupului tinta cu societatea -Dezvoltarea sentimentului de utilitate sociala in randul memebrilor grupului tinta -Disponibilitatea personalului cu beneficiarii

Obiectiv3 Integrarea sociala a celor 10 tinere consumatoare de droguri,cu varste cuprinse intre 19-24 de ani din Municipiul Botosani,cartierul Centrul Vechi in anumite organizatii. INDICATORI CANTITATIVI -Varsta persoanelor -Numarul persoanelor beneficiare de acest program -Numarul persoanelor ce participa la acest program -Numarul intalnirilor -Numarulul persoanelor care vor accesa serviciile oferite in cadrul programului INDICATORI CALITATIVI -Reintegrarea tinerelor cu societatea -Interesul persoanelor beneficiare -Respectarea programului -Interesul de a lucra in anumite organizatii -Calitatea serviciului Obiective de implementare

Obiective de implementare Obiectiv 1 Formarea unui centru de tratament a persoanelor toxicodependente cu varste intre 19-24 de ani din Municipiul Botosani,cartierul Centrul Vechi cu o capacitate de 50 de persoane, in 6 luni de la demararea proiectului. INDICATORI CANTITATIVI -Numarul tinerelor ce frecventeaza centrul -Varsta tinerelor -Frecventa tinerelor la activitatile din cadrul centrului -Numarul orelor de lucru -Numarul personalului care ofera servicii in carul centrului -Diversitatea INDICATORI CALITATIVI activitatilor de

recuperare,reintegrare,reabilitare psihosociala -Interesul tinerelor de a participa la activitatile desfasurate in acest centru -Dobandirea de noi cunostinte -Dezvoltarea sentimentului de utilitate sociala in randul membrilor grupului tinta -Disponibilitatea personalului de a lucra cu beneficiarii acestui centru;

Obiectiv 2 Crearea unei retele de voluntari la nivelul Municipiului Botosani,formata din 10-20 de studenti practicanti cu varste cuprinse intre 19-27 de ani care sa activeze intr-un centru de tratament a persoanelor consumatoare de droguri si care doresc sa se implice in sprijinirea consumatorilor. INDICATORI CANTITATIVI -Numarul programului -Varsta voluntarilor activi in acest program -Numarul tinerelor care vor beneficia de sprijin -Numarul orelor de voluntariat pe parcursul unui an de practica -Frecventa intalnirilor pentru realizarea activitatilor de voluntariat voluntarilor ce activeaza in cadrul INDICATORI CALITATIVI - Adaptarea retelei de voluntari la nevoile persoanelor din grupul tinta Implicarea beneficiarilor in activitatiile

de voluntariat - Diversitatea activitatilor de voluntariat - Interesul beneficiarilor de a participa la aceste activitati - Disponibilitatea voluntarilor de a activa in acest centru